ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Κράτος και Δημόσια Πολιτική

 

Αθήνα 10.4.2013, 16:03

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει 25 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013–2014 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Κράτος και Δημόσια Πολιτική».

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δεκαοκτώ μήνες. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών, Οικονομικών, Διοικητικών και Νομικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής και εν γένει Κοινωνικών Επιστημών, απόφοιτοι Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ισότιμων προς τα Ελληνικά ΑΕΙ, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16, παρ. 1, του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση από 20 Μαρτίου 2013 έως 26 Απριλίου 2013 στη Γραμματεία του Προγράμματος, Θεμιστοκλέους 6, 5ος όροφος, γρ.48, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 11:00 – 14:00.

Η αίτηση πρέπει να ακολουθείται από τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά σε
πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο:
1. Αντίγραφο πτυχίου, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔOΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού.
2. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Δύο κλειστές/εμπιστευτικές (πρωτότυπες σε κλειστό φάκελλο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα) συστατικές επιστολές, εκ των οποίων τουλάχιστον μία από μέλος ΔΕΠ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Proficiency).

Σε διαφορετική περίπτωση οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε εξέταση. Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλογή στο Πρόγραμμα. Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά Γερμανικά - Ιταλικά - Ισπανικά) είναι επιθυμητή.

Οι υποψήφιοι δύνανται επιπλέον να συνοδεύουν την αίτησή τους με δείγμα της επιστημονικής τους γραφής (π.χ. προπτυχιακή εργασία μαθήματος, πτυχιακή εργασία, δημοσίευμα σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό κοκ).

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι είτε βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,50, είτε -ανεξαρτήτως βαθμού πτυχίου- μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον 7 σε τουλάχιστον πέντε προπτυχιακά μαθήματα συναφή προς το αντικείμενο των τριών γενικών κατευθύνσεων του ΠΜΣ (Δημόσιο Δίκαιο, Κοινωνική Πολιτική και Διοικητική Επιστήμη).

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων και σε τρία στάδια. Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις θα κληθούν σε γραπτή εξέταση. Οι 40 πρώτοι βάσει της γραπτής εξέτασης θα κληθούν στη συνέχεια σε προφορική συνέντευξη εν όψει της τελικής επιλογής των 25 μεταπτυχιακών φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ (για τυχόν ισοψηφήσαντες αποφασίζει η Επιτροπή Επιλογής). Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις δεν σημαίνει και αποδοχή της πληρότητας του φακέλου των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου 2013. Ο ειδικότερος προγραμματισμός και οι σχετικές ανακοινώσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής για κάθε φάση της διαδικασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http :// kdp . pspa . uoa . gr ) και η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων - διαγωνιζόμενων στη διαδικασία επιλογής.

Η εγγραφή στο ΠΜΣ συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα ύψους 700 ευρώ. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ δεν αποκλείεται η δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης - υποτροφίας για την κάλυψη της εισφοράς, με ενδεχόμενη παράλληλη υποχρέωση απασχόλησης του φοιτητή σε δραστηριότητες του ΠΜΣ.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του ΠΜΣ προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ. 711/25/Β7/211, ΦΕΚ Β΄ 298/17.04.1995, όπως ισχύει. Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλες τις παροχές και λειτουργίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ως προς την φοιτητική τους ιδιότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http :// kdp . pspa . uoa . gr ) και στη Γραμματεία (Θεμιστοκλέους 6, 5ος όρ, Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 11:00–14:00, τηλ. 210-3688967).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved