ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αθήνα 29.4.2014, 19:2

Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείµενο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη», για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015.

Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) µετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, ο οποίος περιλαµβάνει την παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµάτων κατά τη διάρκεια των δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. 

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειόφοιτων, εφόσον αποφοιτήσουν µέχρι τον Ιούλιο 2014) όσων ο νόµος ορίζει και κυρίως διπλωµατούχων Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της χώρας ή ισότιµων τµηµάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι (ή τελειόφοιτοι, µε την παραπάνω προϋπόθεση) τµηµάτων συγγενούς γνωστικού αντικειµένου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις. 

Ο µέγιστος αριθµός των εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο ΠΜΣ ορίζεται σε τριάντα. Η επιλογή των ΜΦ θα γίνει µε βάση τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και ειδικότερα τη συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου µε την επιστηµονική περιοχή του ΠΜΣ, το βαθµό του διπλώµατος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία και σε προπτυχιακά µαθήµατα συναφή µε το ΠΜΣ, το επίπεδο γνώσης τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας, το βιογραφικό σηµείωµα του υποψήφιου και συστατικές επιστολές. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν από τις 28 Απριλίου µέχρι τις 23 Μαΐου 2014 στη Γραµµατεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ: 
α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο χορηγούµενο από την ιστοσελίδα του Τµήµατος (www.civil.auth.gr), 
β) Επικυρωµένο αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου (µε ακριβή βαθµό). Ειδικά οι τελειόφοιτοι πρέπει να καταθέσουν στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναµένεται η αποφοίτησή τους ως τον Ιούλιο 2014. 
γ) Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας διπλώµατος ή πτυχίου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήµια του εξωτερικού), 
δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας, 
ε) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, 
στ) Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης µιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, 
ζ) ∆ύο συστατικές επιστολές, 
και όσα άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης. 

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραµµατεία του ΤΠΜ του ΑΠΘ, τηλ.: 2310–995698. 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved