ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις σε Μεταπτυχιακά του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Αθήνα 9.2.2016, 9:10

Θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στα προγράμματα σπουδών «Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία», «Ιστορία της Τέχνης», «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»,«Σύγχρονη Ελληνική και
Ευρωπαϊκή Ιστορία», προκηρύσσει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2016.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής ανακοίνωσης.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στα μεταπτυχιακά προγράμματα «Ο
Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία & Αρχαιολογία» (με κατευθύνσεις
«Κλασική Αρχαιολογία», «Αρχαία Ιστορία» και «Προϊστορική Αρχαιολογία»),
«Ιστορία της Τέχνης», «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» (με κατευθύνσεις
«Βυζαντινή Ιστορία», «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης» και «Βυζαντινή
Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης») και «Σύγχρονη Ελληνική και
Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, εαρινό εξάμηνο 2015-2016»

«Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος: Ιστορία & Αρχαιολογία» με κατευθύνσεις
«Κλασική Αρχαιολογία», «Αρχαία Ιστορία» και «Προϊστορική Αρχαιολογία»
ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998,
τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003, αντικ. ΦΕΚ 1400/B/2-6-2014

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ο αρχαίος
μεσογειακός κόσμος : Ιστορία & Αρχαιολογία” με τρεις ξεχωριστές κατευθύνσεις, θα
γίνουν στις παρακάτω ημερομηνίες:
- Στην Κλασική Αρχαιολογία, θα γίνουν στις 17 Φεβρουαρίου 2016. Προθεσμία
υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2016. Proslipsis.gr
- Στην Αρχαία Ιστορία, θα γίνουν στις 18 Φεβρουαρίου 2016. Προθεσμία υποβολής
δικαιολογητικών μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2016.
- Στην Προϊστορική Αρχαιολογία, θα γίνουν στις 17 Φεβρουαρίου 2016. Προθεσμία
υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2016.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) αίτηση υποψηφίου, 2) αντίγραφο τίτλου σπουδών, 3)
βιογραφικό σημείωμα, 4) γραπτή ερευνητική πρόταση του υποψηφίου και 5) αντίγραφα
πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πολιτισμικών
Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-
2
Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των
Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων
Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 Proslipsis.gr
Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκαπέντε (15) ετησίως.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77337-
50 & στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr
«Ιστορία της Τέχνης»
ΦΕΚ 87/Β/1994, τροπ. ΦΕΚ 805/Β/30-6-2000 και ΦΕΚ 1393/Β/14-9-2006, αντικ.
ΦΕΚ 1400/B/2-6-2014

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών α΄
κύκλου (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας
στην Ιστορία της Τέχνης θα διενεργηθούν την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016 και
ώρα 10:00 π.μ. στην Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου, Ρέθυμνο.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2016.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) αίτηση υποψηφίου, 2) αντίγραφο τίτλου σπουδών, 3)
βιογραφικό σημείωμα, 4) γραπτή αιτιολόγηση του υποψηφίου για τους λόγους επιλογής
της Ιστορίας της Τέχνης και 5) αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας,
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας,
Κοινωνιολογίας, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των
Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού
αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή
Ιταλικά ή Ισπανικά), όπως επίσης και στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης από την
Αναγέννηση μέχρι τον Picasso.

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκαπέντε (15) ετησίως.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77337-50
& στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr
«Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»
ΦΕΚ 848/Β/12-8-1998, τροπ. ΦΕΚ 1465/Β/21-11-2002, αντικ. ΦΕΚ 1400/B/2-6-
2014
3

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει εξετάσεις
για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μετ/κών Σπουδών α΄ κύκλου (Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης) «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» που περιλαμβάνει τρεις
κατευθύνσεις:
α) Βυζαντινή Ιστορία.
β) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης.
γ) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων ορίζεται κατΆ ανώτατο όριο σε δέκα οκτώ (18) ετησίως.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή
Ιταλικά) και στα προβλεπόμενα ανά κατεύθυνση μαθήματα (πληροφορίες στη Γραμματεία
του Τμήματος). Proslipsis.gr

Δεκτοί γίνονται σε όλες τις κατευθύνσεις του προγράμματος πτυχιούχοι των Τμημάτων
Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
συναφούς με το ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου. Πέραν αυτών στην κατεύθυνση της
Βυζαντινής Αρχαιολογίας επιπλέον γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι των Τμημάτων
Αρχιτεκτονικής πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) αίτηση υποψηφίου, 2) αντίγραφο τίτλου σπουδών, 3)
βιογραφικό σημείωμα, 4) γραπτή ερευνητική πρόταση του υποψηφίου και 5) αντίγραφα
πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 11 Φεβρουαρίου 2016.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Ρέθυμνο στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2016.
Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77337-50
& στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr
«Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία»
ΦΕΚ 848/Β/12-8-1998, τροπ. ΦΕΚ 1465/Β/21-11-2002, αντικ. ΦΕΚ 1400/B/2-6-
2014

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή
Ιστορία. Το πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση
μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας,
σύμφωνα με την 79277/β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1400/2-6-2014 τεύχος Β΄).
Τα προσφερόμενα σεμινάρια καλύπτουν τους τομείς της σύγχρονης ελληνικής &
ευρωπαϊκής ιστορίας καθώς και της κοινωνικής θεωρίας.

Δεκτοί στις εξετάσεις γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : 1) αίτηση υποψηφίου, 2) αντίγραφο τίτλου σπουδών, 3)
βιογραφικό σημείωμα, 4) γραπτή ερευνητική πρόταση του υποψηφίου και 5) αντίγραφα
πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).

Oι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα. Proslipsis.gr

Εξετάσεις πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο, συνήθως την τελευταία εβδομάδα
Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου.

Οι εξετάσεις θα γίνουν στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2016 και δηλώσεις συμμετοχής
γίνονται δεκτές ως τις 11 Φεβρουαρίου 2016.

Ο αριθμός εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκαπέντε (15) ετησίως.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77337-50
& στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved