ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στα Μεταπτυχιακά της ΕΣΔΥ: «Δημόσια Υγεία», «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» και «Επαγγελματική, Περιβαλλοντική Υγεία»

Αθήνα 13.3.2017, 23:38

Την εισαγωγή σπουδαστών για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία, ανακοινώνει η Σχολή Δημόσιας Υγείας στην Αθήνα.

Το ακαδημαϊκό έτος 2017 -2018 θα γίνουν δεκτοί για φοίτηση στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής έως 200 πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως και 10 Απριλίου 2017.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της Σχολής.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
www.esdy.edu.gr
Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα
Τ .+30 213 2010105, 213 2010106,
2132010108
Φ. +30 210 6460658
Ε. education@esdy.edu.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,10/3/2017
Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ762
Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών
Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την
Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία»

Το ακαδημαϊκό έτος 2017 -2018, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), εως διακόσιοι (200), πτυχιούχοι
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών
Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την
Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία. Proslipsis.gr

1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας (ΠΜΣ ΔΥ), γίνονται δεκτοί να
φοιτήσουν, συνολικά, έως πενήντα (50) φοιτητές, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές
επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Το ΠΜΣ ΔΥ παρέχει τρείς (3) κατευθύνσεις:
(α) Γενική
(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές)
(γ) Λοιμώδη Νοσήματα-Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές)
Στη Γενική κατεύθυνση και την κατεύθυνση Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας
γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν, πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες,
επιστήμες της Γης, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες.

Στην κατεύθυνση Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία, γίνονται δεκτοί να
φοιτήσουν υποψήφιοι πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας και συναφών επιστημών,
καθώς και Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
εργαστηριακή εμπειρία. Proslipsis.gr

Η φοίτηση και στις τρείς Κατευθύνσεις μπορεί να είναι είτε πλήρης, είτε μερική.
Ειδικότερα, η Κατεύθυνση Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία
περιλαμβάνει και πρακτική εργαστηριακή άσκηση στα Εργαστήρια Αναφοράς της ΕΣΔΥ,
καθώς και στο Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας, στο ΒΆ Εξάμηνο σπουδών για τους
φοιτητές πλήρους φοίτησης και ολοκληρώνεται στα ΒΆ και ΔΆ Εξάμηνα σπουδών για τους
φοιτητές μερικής φοίτησης.

2. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (ΠΜΣ ΔΥΥ)
γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημίων
και ΤΕΙ), σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές
επιστήμες, επιστήμες της Γης και Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες.
Το ΠΜΣ ΔΥΥ παρέχει τρείς (3) κατευθύνσεις:
(α) Γενική
(β) β.1. Οικονομική Αξιολόγηση (έως 10 φοιτητές)
 β.2. Οικονομική Αξιολόγηση, για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων (έως 6 φοιτητές)
Η φοίτηση στις κατευθύνσεις (α) και (β) του ΠΜΣ ΔΥΥ μπορεί να είναι είτε πλήρης, είτε μερική
και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από τις 15.30μμ. - 21.00 μμ. καθημερινά. Στις κατευθύνσεις
(α) και (β) γίνονται συνολικά δεκτοί να φοιτήσουν έως πενήντα (50) φοιτητές.
(γ) Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.
Η φοίτηση στην κατεύθυνση Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ΠΜΣ ΔΥΥ διαρκεί 24
μήνες (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στην κατεύθυνση αυτή, το ΠΜΣ θα υλοποιείται ένα τετραήμερο
ανά μήνα: Πέμπτη και Παρασκευή, από 15.30μμ –21.00μμ., Σάββατο και Κυριακή από 9.00π.μ-
18.00 μμ.

Στην κατεύθυνση Διοίκησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών γίνονται συνολικά δεκτοί να φοιτήσουν έως
πενήντα (50) φοιτητές. Για την επιλογή των υποψηφίων στην κατεύθυνση αυτή, πέραν των λοιπών
προσόντων, θα ληφθεί υπόψη και η συνάφεια του πτυχίου ή/και της επαγγελματικής δραστηριότητάς
τους με τις νοσηλευτικές υπηρεσίες.

3. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας
(ΠΜΣ ΕΠΥ) γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως πενήντα (50) φοιτητές. Proslipsis.gr

Το ΠΜΣ ΕΠΥ παρέχει δύο (2) κατευθύνσεις:
(α) Γενική, για πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών (έως 25 φοιτητές)
(β) Υγιεινής Περιβάλλοντος, για διπλωματούχους όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή
Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχους Περιβαλλοντικών επιστημών των πανεπιστημίων,
πτυχιούχους του τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Κατεύθυνση Δημόσιας
Υγιεινής) και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ (έως 25 φοιτητές)
Η φοίτηση στο ΠΜΣ ΕΠΥ μπορεί να είναι είτε πλήρης είτε μερική.

Η διάρκεια των ΠΜΣ πλήρους φοίτησης είναι ένα (1) έτος (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το
ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2017 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.
Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας.

Η διάρκεια των ΠΜΣ μερικής φοίτησης είναι δύο (2) έτη (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το
ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2017 και ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής
εργασίας.

Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εκπαίδευσης, θα πρέπει να καταβληθεί από τους
φοιτητές των κατευθύνσεων των ΠΜΣ ΔΥ, ΔΥΥ και ΕΠΥ το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ
(350 ¤), ανά εξάμηνο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και ανά έτος για τους φοιτητές μερικής
φοίτησης. Το ποσό για το Α΄ εξάμηνο θα πρέπει να κατατεθεί κατά την εγγραφή του φοιτητή, ενώ το
υπόλοιπο, κατά την έναρξη του Β΄ εξαμήνου (για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης) και του Γ΄
εξαμήνου (για τους φοιτητές μερικής φοίτησης). Για το ΠΜΣ ΔΥΥ με κατεύθυνση στη Διοίκηση
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών θα πρέπει να καταβληθεί από τους φοιτητές το ποσό των επτακοσίων
πενήντα ευρώ (750 ¤) ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις εισαγωγής ηλεκτρονικά, από 10 Μαρτίου 2017 έως και 10
Απριλίου 2017.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, παρακαλούμε επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://esdy.classter.com/actions/admission
 Proslipsis.gr
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(1) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά (ως συνημμένα αρχεία) μαζί
με την ηλεκτρονική αίτηση
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναγράφονται: α) ότι τα στοιχεία
που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι αληθή και αποδεικνύονται με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, β) το ΠΜΣ για το οποίο γίνεται η αίτηση, η
κατεύθυνση και ο τρόπος φοίτησης (πλήρης ή μερική).
- Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών / διπλώματος, στο οποίο να αναγράφεται ο
ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο
βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να
υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό με
δύο δεκαδικά ψηφία.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται επιπλέον: α) Επίσημη
μετάφραση του τίτλου σπουδών και β) πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ
περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής
κλίμακας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων (το
πιστοποιητικό μπορεί να κατατεθεί μέχρι και την ημέρα των συνεντεύξεων).
- Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας σε μορφή JPG.
- Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

(2) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή κατά την προσέλευση του
υποψηφίου στη συνέντευξη
- Δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από καθηγητές οποιασδήποτε
βαθμίδας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή/και από διευθυντικά στελέχη
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι επιστολές πρέπει να είναι γραμμένες σε
προτυποποιημένο έντυπο της ΕΣΔΥ, το οποίο παρέχεται στη διεύθυνση:
http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt.

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα κληθούν να προσέλθουν σε γραπτή
εξέταση κατανόησης της αγγλικής γλώσσας, σε κείμενο σχετικό με το αντικείμενο κάθε
προγράμματος και σε γραπτή εξέταση κατανόησης βασικών εννοιών: α) Δημόσιας Υγείας και
Επιδημιολογίας, για το ΠΜΣ ΔΥ β) Διοίκησης και Οικονομίας, για το ΠΜΣ ΔΥΥ, 
γ) Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας για το ΠΜΣ ΕΠΥ – Γενική Κατεύθυνση και δ)
Αρχών προστασίας Περιβάλλοντος για το ΠΜΣ ΕΠΥ – Κατεύθυνση Υγιεινή Περιβάλλοντος.
Διευκρινίσεις και ειδικές λεπτομέρειες (π.χ. ενδεικτική βιβλιογραφία) για την γραπτή εξέταση
κατανόησης βασικών εννοιών για όλα τα ΠΜΣ, θα ανακοινωθούν ως την Παρασκευή 17/3/2017
στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ.

Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 4 - 19 Μαΐου 2017, στην ΕΣΔΥ σε ημερομηνίες
και ώρες, οι οποίες θα ορισθούν και θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ.

Στη συνέντευξη θα κληθούν μόνο όσοι υποψήφιοι έχουν επιτυχή επίδοση στα αγγλικά και στην
γραπτή εξέταση κατανόησης βασικών εννοιών (δηλ. βαθμό 50 και άνω). Οι υποψήφιοι, κατά την
προσέλευση στη συνέντευξη, προκειμένου να αποδείξουν στην επιτροπή επιλογής την ακαδημαϊκή
και επαγγελματική τους δραστηριότητα, οφείλουν να έχουν μαζί τους τα αντίστοιχα αποδεικτικά
στοιχεία.
 Proslipsis.gr
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν από 30 Μαΐου – 25 Ιουνίου 2017, στην
ΕΣΔΥ σε ημερομηνίες και ώρες, οι οποίες θα αναρτηθούν στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ.

Η πρόσκληση για τις γραπτές εξετάσεις κατανόησης της αγγλικής γλώσσας και των βασικών
εννοιών, ανά ΠΜΣ και η επίδοση σ΄ αυτές, η πρόσκληση για τη συνέντευξη, καθώς επίσης και η
τελική βαθμολογία των υποψηφίων, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ, σύμφωνα με σχετική
απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Οι επιλεγέντες οφείλουν, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων, να προσκομίσουν στη Διεύθυνση Γραμματείας της ΕΣΔΥ – Γραφείο Εκπαίδευσης
τα παρακάτω:
- Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τη θέση φοίτησής τους στο ΠΜΣ που
επελέγησαν (έντυπο δήλωσης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt).
- Την αίτηση υποψηφιότητας που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά.
- Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά μαζί με την
αίτηση υποψηφιότητας.
- Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών / διπλώματος (ευκρινές, όχι επικυρωμένο)
- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (ευκρινές, όχι επικυρωμένο).
- Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών και πιστοποιητικό αναγνώρισης από
ΔΟΑΤΑΠ περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της
βαθμολογικής κλίμακας αυτών με την βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων
για τίτλους του εξωτερικού (ευκρινή, όχι επικυρωμένα).
- Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
- Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ευκρινές, όχι επικυρωμένο).

Οι επιλεγέντες – στελέχη των ενόπλων δυνάμεων για την κατεύθυνση «Οικονομική Αξιολόγηση»
υποβάλλουν επιπλέον των παραπάνω και την εγκριτική απόφαση του φορέα τους. Proslipsis.gr

Σε περίπτωση μη αποδοχής θέσης από επιλεγέντες υποψήφιους φοιτητές των ΠΜΣ ακ. έτους 2017-
2018, οι αντίστοιχες κενές θέσεις θα καλύπτονται από τους πρώτους κατά σειρά επιλαχόντες με
βάση την σχετική κατάταξη επιλογής των υποψηφίων, ώστε να πληρούνται οι όροι της Προκήρυξης
του συνόλου εως διακοσίων (200) πτυχιούχων για φοίτηση. Εάν υπάρξει ισοβαθμία με τον τελευταίο
επιτυχόντα, οι ισοβαθμήσαντες γίνονται δεκτοί για φοίτηση ως υπεράριθμοι. Λοιπά θέματα που
αφορούν στην επιλογή και στην φοίτηση των φοιτητών, διέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας
των ΠΜΣ της ΕΣΔΥ.

Ο Κοσμήτωρ
Αλκιβιάδης Βατόπουλος
Καθηγητής


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved