nmathioud for ProslipsisGR - Widget
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση Μεταπτυχιακού: Λογιστική

Αθήνα 16.3.2017, 16:54

Την λειτουργία προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών  του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟ.ΧΡΗ) του ΤΕΙ Πελοποννήσου με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Λογιστική | Master of Arts (MA) in Accounting», ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Δημήτριος Βελισσαρίου.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 212 (3)
Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής (ΛΟ.ΧΡΗ) με τίτ-
λο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη
Λογιστική /Master of Arts (M.A.) in Accounting.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(ΤΕΙ) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) και ιδί-
ως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008), του
άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4.9.2009) και
του άρθρου 37, παρ. 5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/
τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 2 του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τΑ΄) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223/τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2-8-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστω-
τικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος».
5. Τη με αριθμ.7/26-11-2012 απόφαση του Συμβουλίου
Διοίκησης του ΤΕΙ-Κ (ΦΕΚ 589/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2012) και
την αριθμ. Υ.Α. 2701/Ε5/09-01-2013 Διαπιστωτική Πράξη
εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ-Κ.
6. Το Π.δ. 91/2013 (ΦΕΚ 131/τ. Α΄/05-6-2013) «Μετο-
νομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου -
Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώ-
νευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμη-
μάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου. Proslipsis.gr
7. To απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου (αριθμ. πρωτ, 6/19-1-2017).
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου (αριθμ.1/22.02.2017).
9. Tο γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιο-
λόγηση του Ιδρύματος με αριθμ. πρωτ. 2115/21.07.2015.
10. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρη-
ματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα Ειδίκευσης στη Λογιστική /Master of Arts (M.A.)
in Accounting», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχο-
λής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
με τίτλο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λο-
γιστική / Master of Arts (M.A.) in Accounting», σύμφωνα με
τις διατάξεις της εισηγήσεως αυτής και τις διατάξεις του
ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι.
Πελοποννήσου έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευ-
μένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιού-
χους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Λογιστι-
κής καθώς και την εμβάθυνση και επέκταση των τεχνικών
και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο
της Λογιστικής. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος
είναι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την
προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων
ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και
λειτουργία των Λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων
και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Λογιστική και στην Αγγλική
γλώσσα «Master οf Arts (M.Α.) in Accounting» (MAcc).

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά,
σε πτυχιούχους Τμημάτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οργάνω-
σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής
και Τραπεζικής Διοικητικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Οργανισμών, Οικονομικών Επιστημών, Διοικητικής
Επιστήμης και Τεχνολογίας, Θετικών Επιστημών και
εφαρμοσμένων επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή και αναγνω-
ρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.Συνεπώς
είναι κατάλληλο για πτυχιούχους φοιτητές, ελεύθερους
επαγγελματίες του κλάδου, δημόσιους υπάλληλους, στε-
λέχη επιχειρήσεων, στελέχη λογιστηρίων, διοικητές ορ-
γανισμών, και στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι
χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις λογιστικής ανάλυσης
για να ανταποκριθούν στα σύνθετα επαγγελματικά τους
καθήκοντα και στους απαιτητικούς στόχους τους. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν. 4025/2011 (Α΄
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και
του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το Π.Μ.Σ.
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της
λειτουργίας του.
2. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απονομή του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών.
3. Το πρώτο (Α΄) και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο περιλαμ-
βάνουν τη διδασκαλία (συνδυασμό παραδόσεων και
διεξαγωγής συναντήσεων εργασίας, γραπτές εργασίες/
ασκήσεις και εξετάσεις) εξειδικευμένων γνωστικών αντι-
κειμένων. Το τρίτο (Γ΄) περιλαμβάνει την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
4. Το Π.Μ.Σ μπορεί να προσφέρεται και ως πρόγραμμα
Μερικής Παρακολούθησης (Part-Time) με διάρκεια (6)
εξάμηνα σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Τα μαθήματα του προγράμματος μπορούν να παρέ-
χονται και με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης ή μέσω μεθόδων εκπαίδευσης που υποστηρίζονται
από το διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε συνδυασμό μεθό-
δων εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις ελέγχου προόδου είναι
πάντοτε γραπτές και πραγματοποιούνται πάντοτε δια της
φυσικής παρουσίας του εξεταζόμενου. Proslipsis.gr
2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση των μαθημάτων
(είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποσπάσεως), συμμετοχή στις συ-
ναντήσεις εργασίας, καθώς στις ασκήσεις σύμφωνα με τις
αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυ-
χιακού (ΣΕΜ). Επιπλέον οι φοιτητές υποχρεούνται στην
εκπόνηση διπλωματικής διατριβής (κατά το Γ’ εξάμηνο)
3. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική
εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα
(90) πιστωτικών μονάδων.
4. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Διοικητική Οικονομική 6
2 Στατιστική για Επιχειρήσεις 6
3 Λογιστική Ι 6
4 Ειδικά Θέματα Δικαίου των
Επιχειρήσεων 6
5 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 6
Σύνολο: 30
Β' Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Διοικητική Λογιστική 6
2 Λογιστική ΙΙ 6
3 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 6
και επιλογή δύο από τα παρακάτω μαθήματα
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Μαθηματικά του Χρήματος και
Κεφαλαίου 6
2 Ειδικά Θέματα Εταιρικού Δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 6
3 Διαχείριση χαρτοφυλακίου 6
4 Επιχειρησιακή έρευνα και MIS 6
Σύνολο: 30
Γ’ Εξάμηνο
α/α - Μάθημα - Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1 Mεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(Master thesis) 30

Άρθρο 7
Επιλογή και Αριθμός Εισακτέων
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνε-
κτίμηση σειράς κριτηρίων, όπως αναλυτικά περιγράφονται
στον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Ο μέγιστός αριθ-
μός φοιτητών ανά σειρά, καθορίζεται με απόφαση της ΣΕΜ.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα
συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος και
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων ή μέλη Ε.Π. άλλων ΤΕΙ
ή επιστήμονες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε
σχετικό επιστημονικό πεδίο και κύρος, της ημεδαπής και
αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) και του
ν. 4009/2011 και τις συμπληρώσεις τους.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τον
υπάρχοντα εξοπλισμό. Proslipsis.gr

Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας εξαρτάται από τον
αριθμό των φοιτητών του Π.Μ.Σ. Το κόστος λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τα δίδακτρα, το ΛΑΕΚ επι-
χειρήσεων, καθώς επίσης και από χορηγίες δημοσίου και
ιδιωτικού φορέα, εφόσον αυτές υπάρξουν.
2. Τα δίδακτρα ανά φοιτητή ανέρχονται σε 3.500 ευρώ
ανά φοιτητή ενώ για την περίπτωση μερικής παρακολού-
θησης το ανωτέρω ποσό μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι
και 20%.
3. Ενδεικτικά και εφόσον οι φοιτητές είναι 25, το συ-
νολικό κόστος ανέρχεται σε 87.500,00 € (25 φοιτητές x
3.500,00 € ετησίως = 87.500,00 €), ο προϋπολογισμός
αναλύεται ως εξής
Προϋπολογισμός
Κατηγορίες Κόστος Συμμετοχή
Αμοιβές προσωπικού 43750 50%
Λοιπά Έξοδα-Αμοιβές τεχνικής
διοικητικής υποστήριξης 8750 10%
Λοιπές Δαπάνες 4375 5%
Ειδικός Λογαριασμός 8750 10%
Λειτουργικά έξοδα ΤΕΙ 21875 25%
Σύνολο 87500 100%
4. Με απόφαση της ΣΕΜ και με βάση της ανάγκες του
Π.Μ.Σ., ο ανωτέρω προϋπολογισμός μπορεί να τροπο-
ποιείται.

Άρθρο 11
Επιβραβεύσεις
Με στόχο την ακαδημαϊκή ανέλιξη του Τμήματος στην
οποία συμβάλλει η έρευνα που διενεργείται στο Π.Μ.Σ., οι
επιβλέποντες Καθηγητές είτε διπλωματικών εργασιών είτε
εργασιών στα 12 μαθήματα, καλούνται να συμμετάσχουν
σε διαθεματικές εργασίες, προς δημοσίευση σε διεθνή
έγκριτα περιοδικά (blind peer view process), σε συνεργα-
σία με τους φοιτητές και με άλλους ερευνητές όπου αυτό
είναι εφικτό. Συγκεκριμένα προτείνεται η επιβράβευση
των πέντε (5) καλυτέρων εργασιών.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, Θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 1 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved