nmathioud for ProslipsisGR - Widget
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Ίδρυση Μεταπτυχιακού: Εφαρμοσμένη Νευροανατομία

Αθήνα 21.4.2017, 19:21

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Εφαρμοσμένη Νευροανατομία (MSc in Applied Neuroanatomy)», ενέκρινε ο πρύτανης του Ιδρύματος.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

* Ακολουθεί η απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 342/23-03-2017 (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο
«Εφαρμοσμένη Νευροανατομία (MSc in Applied
Neuroanatomy)»

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
25/01/2017).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (11η
συνεδρία, 23-2-2017).
9. Το υπ' αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου με τίτλο «Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
(MSc in Applied Neuroanatomy)».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
(MSc in Applied Neuroanatomy)».
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι η «Εφαρμοσμένη Νευροανατομία (MSc
in Applied Neuroanatomy)». Proslipsis.gr
2. To Πρόγραμμα μέσω συνδυασμού: i) διαλέξεων, οι
οποίες στοχεύουν στη σύγχρονη κατανόηση της μακρό-
και μικροσκοπικής δομής και λειτουργίας του νευρικού
συστήματος και της κλινικής σημασίας των διαταραχών
τους και ii) εργαστηριακών πρακτικών ασκήσεων και
εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, παρέχει στον μετα-
πτυχιακό φοιτητή τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει
ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες γνώσεις στη Νευ-
ροανατομία, οι οποίες εκτείνονται από το επίπεδο των
βασικών επιστημών έως και την κλινική πράξη. Στόχος
του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Νευροανατομία είναι επο-
μένως η κατανόηση: (i) της τοπογραφικής, δομικής και
λειτουργικής οργάνωσης του εγκεφάλου, του νωτιαίου
μυελού, των περιφερικών νεύρων και αισθητηρίων και
της κλινικής σημασίας των μορφολογικών διαταραχών
τους, (ii) των ανατομικών αρχών αγγειακής άρδευσης
και φλεβικής αποχέτευσης του νευρικού συστήματος,
(iii) των βασικών αρχών και διαδικασιών που διέπουν την
εξέλιξη του νευρικού συστήματος, (iv) της μεθοδολογίας
της έρευνας και διαδικασίας συγγραφής/παρουσίασης
επιστημονικών μελετών στη Νευροανατομία.
3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα
έχουν αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις και πρακτική/ερ-
γαστηριακή πείρα που θα τους επιτρέπει να αναγνωρί-
ζουν τα ανατομικά χαρακτηριστικά δομών του εγκεφά-
λου, του νωτιαίου μυελού και των περιφερικών νεύρων
σε παρασκευάσματα και απεικονιστικά μέσα, να κατανο-
ούν τη λειτουργική σχέση μεταξύ των δομών αυτών και
να εφαρμόζουν τη νευροανατομική γνώση σε περαιτέρω
ερευνητικές ή κλινικές μελέτες, αλλά και στην υποστή-
ριξη της κλινικής πράξης. Το ΠΜΣ στη Νευροανατομία
θα συμβάλλει έτσι στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση πτυ-
χιούχων φοιτητών σχολών επαγγελμάτων υγείας, αλλά
και ειδικευμένων/ειδικευόμενων επαγγελματιών υγείας
με απώτερο σκοπό την προαγωγή της νευροανατομικής
γνώσης και έρευνας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων
ερευνητικών/εκπαιδευτικών κατευθύνσεων, αλλά και
στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη Νευροανατομία (MSc
in Applied Neuroanatomy)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
1. Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνο-
νται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι:
• Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της
ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρ-
θρο 4 του ν. 3685/2008).
• Ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι (εφόσον αυτό προβλέ-
πεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των ιδρυμάτων
τους) επαγγελματίες υγείας της ημεδαπής και αναγνωρι-
σμένων ομοταγών σχολών της αλλοδαπής.
• Κατ' εξαίρεση φοιτητές άλλων σχολών και παρατηρη-
τές εφόσον κριθεί πως θα έχουν όφελος από την παρα-
κολούθηση του συνολικού προγράμματος ή μέρους του.
2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί-
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1. α) άρθ. 4 του
ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια Proslipsis.gr
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ-
κεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε 2 έτη, δηλαδή σε τέσσερα
(4) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόλη-
ση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:
Κωδικός Τίτλος ΜΠΣ: Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
(Applied Neuroanatomy) - ECTS
Επ. Υπεύθυνοι: Γιώργος Στράντζαλης, Elizabeth Johnson
ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄
1 Εμβρυολογία/Ιστολογία Νευρικού
Συστήματος 6
2 Εφαρμοσμένη Νευροανατομία Ι: Βάσης
Κρανίου και Σπονδυλικής Στήλης 6
3 Εφαρμοσμένη Νευροανατομία ΙΙ: Εγκεφαλικών
Ημισφαιρίων 6
4 Εφαρμοσμένη Νευροανατομία III: Εν τω Βάθει
Δομών Εγκεφάλου 6
5 Βιοστατιστική, Μεθοδολογία και Συγγραφή
Επιστημονικής Μελέτης 6
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄
6 Εφαρμοσμένη Νευροανατομία IV : Στελέχους
και Νωτιαίου Μυελού 5
7 Εφαρμοσμένη Νευροανατομία V : Εγκεφα-
λικών & Περιφερικών Νεύρων & Αυτόνομου
Νευρικού Συστήματος 5
8 Εφαρμοσμένη Νευροανατομία VI: Αισθητηρίων 5
9 Εφαρμοσμένη Νευροανατομία VII: Αιμάτωσης
Εγκεφάλου & Νωτιαίου Μυελού 5
10 Χημική & Μοριακή Νευροανατομία 5
11 Ψυχονευροενδοκρινολογία & Μορφολογικές
Διαφοροποιήσεις Εγκεφάλου 5
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΞΑΜΗΝΟ Γ΄
12 Αρχές Νευρονατομικών/Απεικονιστικών Τε-
χνικών 7
13 Νευροανατομικό Εργαστήριο Ι: Εγκεφάλου.
Μελέτη Παρασκευάσματος & Απεικονιστικών
Μέσων 6
14 Νευροανατομικό Εργαστήριο II: Λευκής Ουσί-
ας. Παρασκευή Ινών & Μελέτη Απεικονιστικών
Μέσων 6
15 Νευροανατομικό Εργαστήριο III: Εγκεφαλοαγ-
γειακού Συστήματος. Μελέτη Παρασκευάσμα-
τος & Απεικονιστικών Μέσων 6
16 Νευροανατομικό Εργαστήριο IV: Βάσης Κρα-
νίου. Μελέτη Παρασκευάσματος & Απεικονι-
στικών Μέσων 5
ΣΥΝΟΛΟ 30
ΕΞΑΜΗΝΟ Δ'
Διπλωματική Εργασία 30
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120
Το πρόγραμμα μαθημάτων δύναται να εκτελείται και
με τη χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται το ελάχιστο σε 10 και
το μέγιστο σε 30 άτομα κατ' έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό Proslipsis.gr
Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχολήσουν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες της Ιατρικής
Σχολής και τα Πειραματικά Εργαστήρια Ανατομίας και
Μικρονευροχειρουργικής.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Νευροανατομία (MSc in
Applied Neuroanatomy)» θα λειτουργήσει μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των δι-
ατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 39.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α.α. Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ
1 Ανθρώπινο δυναμικό (εξωτερικοί
συνεργάτες, γραμματεία) 20.000
2 Προμήθεια εξοπλισμού και αναλω-
σίμων 8.000
3 Δαπάνες δημοσιότητας - Προβολή 3.000
4 Δαπάνες μετακινήσεων 3.000
5 Άλλες Δαπάνες 3.000
6 Αγορά βιβλίων 2.000
Σύνολο 39.000 Proslipsis.gr
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη
Νευροανατομία (MSc in Applied Neuroanatomy)» θα
καλύπτεται από α) δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά
προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά
προγράμματα, δ) χορηγίες και ε) δωρεές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved