ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Μεταφραστική έρευνα στην βιοϊατρική

Αθήνα 4.5.2017, 18:31

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μεταφραστική έρευνα στην βιοϊατρική» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι 21.7.2017.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ 10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΔΡΑΓΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗN BIOIΑΤΡΙΚΗ»
Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΗN BIOIΑΤΡΙΚΗ» Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες Θεραπείες για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης στο πεδίο της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής με έμφαση στη μεταφραστική
έρευνα. Συνδέοντας τη βασική εργαστηριακή έρευνα με την κλινική πράξη, το πεδίο της
μεταφραστικής έρευνας στοχεύει στην αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων και των
τεχνολογιών αιχμής των Μοριακών Βιοεπιστημών για την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών
μεθόδων, θεραπευτικών μέσων και προσεγγίσεων. Οι συμμετέχοντες στο ΠΜΣ θα
εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τη μεθοδολογία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για
την ανάλυση του γονιδιώματος και της έκφρασης των πρωτεϊνών σε μεγάλη κλίμακα, την
ανάλυση βιολογικών δεικτών καθώς και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και διαγνωστικών
και θεραπευτικών μοριακών εφαρμογών. Επιπλέον θα εκπαιδευτούν στις αρχές βιοηθικής
και τους κανονισμούς διεξαγωγής κλινικών μελετών, τη βιοασφάλεια, τις ερευνητικές
δεξιότητες, αλλά και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη
δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε τομείς όπως η Βιοϊατρική Έρευνα, η Βιοτεχνολογία και
η Μοριακή Διάγνωση και θα μπορούν να στελεχώσουν τόσο ακαδημαϊκά και ερευνητικά
Ιδρύματα όσο και βιοϊατρικά, διαγνωστικά εργαστήρια καθώς καιβιοτεχνολογικές και
φαρμακευτικές εταιρείες. Proslipsis.gr

Τα μαθήματα συντονίζονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής του ΔΠΘ και θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Ιατρικής του ΔΠΘ, αναγνωρισμένους καθηγητές και ερευνητές από Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής καθώς και εκπροσώπους από
τον τομέα της εφηρμοσμένης Βιοτεχνολογίας, διευρύνοντας το φάσμα προοπτικών των
αποφοίτων. Καλλιεργώντας έναν διεθνή προσανατολισμό, η γλώσσα του προγράμματος
είναι η Αγγλική και η Ελληνική.

Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνει στην Αγγλική ή
στην Ελληνική γλώσσα.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι των
Τμημάτων Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και
Βιοχημείας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Φαρμακευτικής, Χημείας,
Κτηνιατρικής, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διατροφής και Διαιτολογίας, Γεωπονικών
Πανεπιστημίων ή άλλων Τμημάτων με συναφές αντικείμενο, Πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 Proslipsis.gr
Το πρόγραμμα είναι ετήσιο και εντατικό, συμπεριλαμβανοντας την θερινή περίοδο και
περιέχει Δύο εξάμηνα μαθημάτων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα
δίδακτρα ανέρχονται σε 3000 ευρώ , και η καταβολή τους γίνεται σε 3 δόσεις: €800 με την
αποδοχή της φοίτησής , €1.200 έως τις 15 Ιανουαρίου (Α’ εξάμηνο), € 1.000 έως 15 Ιουνίου
(Β’ εξάμηνο).

Σε ειδικές περιπτώσεις θα υπάρχει δυνατότητα καταβολής των δόσεων με διακανονισμό.
Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο 2018.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγεί υποτροφίες αριστείας μετά την
ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων με χρηματικό βραβείο την απαλλαγή
από την καταβολή διδάκτρων του τελευταίου εξαμήνου σε ποσοστό έως και 30% των επιτυχόντων
ΜΦ. Η απονομή των υποτροφιών γίνεται με βάση την επιστημονική αριστεία.
Tο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΜΒΓ χορηγεί μικρό αριθμό
υποτροφιών στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ προκειμένου οι ΜΦ να εκπονήσουν
εργαστηριακή πειραματική ερευνητική εργασία σε αναγνωρισμένα Ακαδημαϊκά ιδρύματα του
εξωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και την
Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής
αποστολής) στην Γραμματεία του ΠΜΣ (διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Δραγάνα,
Αλεξανδρούπολη 68100, υπ’όψιν κ. Τσομπανούδη).
1. Έντυπη αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και
επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου
3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η
αποφοίτησή τους. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές
Σχολές της αλλοδαπής, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στο
ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών αλλά αναμένεται μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι επιτυχόντες
πρέπει να τον προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, μπορούν να
προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή και
τον τίτλο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
4. Παράρτημα Διπλώματος ή επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B1 ή ανώτερο)
6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές
(μπορούν να αποστέλλονται απευθείας στην Γραμματεία του ΠΜΣ ή και ηλεκτρονικά στον κ.
Σωτήρη Τσομπανούδη, stsomp@alex.duth.gr)
7. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η
επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.
 Proslipsis.gr
Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά 1 και
2 στην κ. Σωτήρη Τσομπανούδη, stsomp@alex.duth.gr)

Η επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Βαθμός Πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία.
2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
3. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
5. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που
αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε
συνέντευξη. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής τους μέχρι τις 31
Ιουλίου 2017. Proslipsis.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ και το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
http://mbg.duth.gr/ καθώς και μέσω επικοινωνίας με την Γραμματεία του ΠΜΣ (κ Σωτήρη
Τσομπανούδη, stsomp@alex.duth.gr, τηλ. 2551030517).

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ
Ιωάννα Μαρουλάκου, Καθηγήτρια Γενετικής Διευθύντρια ΠΜΣ

Τα μέλη
Πηνελόπη Μαυρομαρά, Καθηγήτρια Βιοχημείας
Μαρία Κόφφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κυτταρικής Βιολογίας
Γεώργιος Σκάβδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας
Γιαννούλης Φακής, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής Ανθρώπου και Πειραματικών
Μοντέλων

© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved