ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία

Αθήνα 28.6.2017, 12:13

Τo Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΜΠΣ) «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μια συνεργασία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Θεσσαλονίκης και Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους σπουδαστές για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση και δικαιολογητικά.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τo Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Μ.Π.Σ.) «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» με έδρα τη
Θεσσαλονίκη είναι μια συνεργασία των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
Θεσσαλονίκης και Σερρών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ).
Από το πρόγραμμα απονέμεται «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ με κατευθύνσεις:
α) ¶σκηση και Υγεία
β) Προπονητική Αθλημάτων
γ) Σχολική Φυσική αγωγή και
δ) Προσαρμοσμένη/Ειδική Φυσική Αγωγή

Καινοτομία: Καινοτομία του προγράμματος σπουδών αποτελούν: α) η εντατική φοίτηση σε ημέρες
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με φυσική συμμετοχή και β) η διδασκαλία από απόσταση με τη βοήθεια της
διαδικτυακής τεχνολογίας με σύγχρονη ή ασύγχρονη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας χωρίς να απαιτεί τη
φυσική παρουσία.

Προϋποθέσεις: Απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν α) το βασικό πτυχίο, β) η αποδεδειγμένη γνώση μιας
ξένης γλώσσας και γ) δυο συστατικές επιστολές μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Αρ. Πρακτ. 166/2.6.17) όσοι ενδιαφέρονται
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να γίνουν δεκτοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας 
με τα δικαιολογητικά, ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια εισδοχής 
από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στη:
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α./ΑΠΘ,
Νέες Εγκαταστάσεις Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Α.Π.Θ.,
Γυάλινο κτήριο Θέρμης,
TK 57001, 1ος όροφος
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο/φαξ: 2310-992242, ώρες 9:00-12:00,
http://igrad.phed.auth.gr,
E-mail: grad@phed.auth.gr,

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΜΠΣ ορίζεται συνολικά στους ογδόντα (80)
μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες (20 ανά κατεύθυνση). Από το σύνολο των ογδόντα (80) εξήντα τέσσερις (64)
θέσεις θα καταλαμβάνονται από πτυχιούχους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. καθώς και της αλλοδαπής που έχουν αποκτήσει
την ισοτιμία μέχρι την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών. Οι υπόλοιπες δέκα έξι (16) θέσεις (τέσσερις σε
κάθε κατεύθυνση) θα υπάρχει η δυνατότητα να καταλαμβάνονται από πτυχιούχους άλλων Τμημάτων.
 Proslipsis.gr
Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να επιλέξει με σειρά προτεραιότητας και τις τέσσερις (4) κατευθύνσεις του
προγράμματος. Αν κάποιος δεν εισαχθεί στην 1η επιλογή του, τότε αυτόματα θεωρείται υποψήφιος για τη 2η,
την 3 η ή την 4η επιλογή του.

Στη δεύτερη επιλογή αξιολογείται με τα κριτήρια της συγκεκριμένης κατεύθυνσης (σχετικά μαθήματα). Το ίδιο
ισχύει και για την κρίση στις επόμενες επιλογές.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης στο Δ.Μ.Π.Σ.
Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, δηλαδή της μοριοδότησης
του/της κάθε υποψηφίου, πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις:
1) Βασικό πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ.
2) Η επάρκεια γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) επιπέδου Β2 (καλή γνώση), από τα
πιστοποιητικά επάρκειας που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ
3) Δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές χορηγούνται από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., καθώς και από
μέλη που κατέχουν οργανική διδακτική θέση στα Α.Τ.Ε.Ι., από τα οποία αποφοίτησε ο/η υποψήφιος/-α, έχουν
τυποποιημένη φόρμα, παραλαμβάνονται από τη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. και αξιολογείται ο/η υποψήφιος/-α
σε εκατονταβάθμια κλίμακα.
(http://igrad.phed.auth.gr/?q=%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1/%CE%B5%CE%B9%CF%83
%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82 )

Το βασικό πτυχίο, το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης γλώσσας και οι συστατικές επιστολές είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Ο/η κάθε υποψήφιος/-α που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με βάση
τα μόρια που συγκεντρώνει από εννέα (9) κριτήρια διαφορετικής αξιολογικής βαρύτητας.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα μόρια που συγκεντρώνονται από τα ακόλουθα κριτήρια
εισαγωγής, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος/α να ανταποκρίνεται σε όλα. Οι φάκελοι
υποψηφιότητας αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Δικαιολογητικών. Η Επιτροπή αυτή απαρτίζεται
από μέλη ΔΕΠ των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Τα κριτήρια ορίζονται ως εξής:
1. Βαθμός πτυχίου (μέγιστο 40 μόρια). Proslipsis.gr
[Βαθμός πτυχίου Χ 4]
2. Εκπόνηση διπλωματικής–πτυχιακής εργασίας (μέγιστο 5 μόρια).
Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αξιολογείται με πέντε μόρια, αν η εργασία έχει εκπονηθεί από ένα μόνο
συγγραφέα, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας πιστοποιείται με
βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος, ή τη βιβλιοθήκη. Όταν έχει εκπονηθεί από δύο ή περισσότερους
συγγραφείς, τα μόρια που δίνονται στον υποψήφιο αντιστοιχούν με το πηλίκο των πέντε μορίων δια του
αριθμού των συγγραφέων.
3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (μέγιστο 5 μόρια).
Η επαγγελματική προϋπηρεσία πρέπει να εμπίπτει στην επιστημονική περιοχή του υποψηφίου (5 μόρια για 2
έτη εργασίας, 2 ½ μόρια για 1 έτος και 0.5 μόριο για ½ έτος).
Η επαγγελματική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Συμβάσεις με το Δημόσιο, ή με Ν.Π.Δ.Δ., σε συναφή αντικείμενα.
β) Βεβαιώσεις από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
γ) Πιστοποιητικά ασφάλισης, σε συναφή αντικείμενα.
δ) Συμβόλαια με Αθλητικές Ομοσπονδίες, ή αποδείξεις πληρωμών από τις Ομοσπονδίες.

Στα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει νΆ αναγράφεται το είδος της σχέσης εργασίας, καθώς επίσης και ο
ακριβής χρόνος απασχόλησης του υποψηφίου στη θέση αυτή. Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις
παραπάνω κατηγορίες ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά, ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και ΔΕΝ
αξιολογούνται.
 Proslipsis.gr
Αναλυτικότερα:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης
στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια
το χρονικό διάστημα της εργασίας, ή τις ώρες απασχόλησης (σε περίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης).
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον
πρόκειται για:
Μισθωτούς θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό
διάστημα της εργασίας (ή τις ώρες απασχόλησης σε περίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης), καθώς επίσης και
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Ελεύθερους Επαγγελματίες θα πρέπει απαραίτητα να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο Επαγγελματικό, ή άλλο
Επιμελητήριο, ή Επαγγελματικό Σύλλογο και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα άσκησης του
επαγγέλματος. Οι βεβαιώσεις αυτές θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από
την αρμόδια Οικονομική Εφορία, όπου αναφέρεται για το συγκεκριμένο διάστημα η απόκτηση εισοδημάτων.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ: Η επαγγελματική εμπειρία
βεβαιώνεται με τη κατάθεση συμβολαίων, όπου θα αναγράφεται το είδος της σχέσης εργασίας (για
παράδειγμα προπονητής, φυσιοθεραπευτής, αθλητής κ.α.), καθώς επίσης και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης.
Τα συμβόλαια θα πρέπει να συνοδεύονται με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ή να είναι θεωρημένα από την Εφορία.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον
ο υποψήφιος υποβάλει:
1) Δήλωση εργοδότη (όπως στην παράγραφο που αναφέρεται στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ της παρούσας ενότητας) συνοδευμένη από επίσημη μετάφραση.
2) Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, ότι η παραπάνω προϋπηρεσία αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος (όπως
στην παράγραφο που αναφέρεται στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ της παρούσας
ενότητας).
4. Δημοσιεύσεις άρθρων σε έγκριτα περιοδικά της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής (μέγιστο 10 μόρια).
Θα αξιολογηθούν μέχρι 2 δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων.
Αν η δημοσίευση είναι σε διεθνές έγκριτο περιοδικό (σε διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων ή έχουν δείκτη
απήχησης «journal impact factor»), ή Ελληνικό επιστημονικό περιοδικό με σύστημα κριτών, τότε ο υποψήφιος
για να αξιολογηθεί πρέπει να είναι μέχρι τρίτος στη σειρά των συγγραφέων της εργασίας. Ο πρώτος
συγγραφέας σε μία εργασία λαμβάνει 5 μόρια, ο δεύτερος 3 μόρια και ο τρίτος 2 μόρια.
Δημοσιεύσεις που δεν καλύπτουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις ΔΕΝ υπολογίζονται για την αξιολόγηση
του υποψηφίου.
Περιοδικά τα οποία δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, θα εξετάζονται κατά περίπτωση
από την Ε.Δ.Ε.
Ο υποψήφιος πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να προσκομίσει: α) ολόκληρη τη δημοσίευση, β) φωτοτυπία
της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή και γ) φωτοτυπία του εξωφύλλου. Αν η εργασία
είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει να κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής από τη σύνταξη του περιοδικού και
αντίγραφο της εργασίας.
5. Προφορικές ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια της αλλοδαπής, ή της ημεδαπής (μέγιστο 6 μόρια).
Θα αξιολογηθούν μέχρι 2 προφορικές ανακοινώσεις.
Η συμμετοχή σε κάθε προφορική ανακοίνωση σε συνέδριο της ημεδαπής, ή αλλοδαπής αξιολογείται για τον
πρώτο/η συγγραφέα με 3 μόρια, για το δεύτερο/η με 2 μόρια και για το τρίτο/η με 1 μόριο.
Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να προσκομίσει το αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου (την 1η σελίδα και την
σελίδα με την περίληψη της εργασίας), στο οποίο έγινε η ανακοίνωση.
6. Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) σε επιστημονικά συνέδρια της αλλοδαπής, ή της ημεδαπής (μέγιστο
6 μόρια). Proslipsis.gr
Θα αξιολογηθούν μέχρι 2 αναρτημένες ανακοινώσεις.
Η συμμετοχή σε κάθε αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο της ημεδαπής, ή αλλοδαπής αξιολογείται για τον
πρώτο/η συγγραφέα με 3 μόρια, για το δεύτερο/η με 2 μόρια και για το τρίτο/η με 1 μόριο.
Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου (την 1η σελίδα και τη σελίδα
με την περίληψη της εργασίας), στο οποίο έγινε η ανακοίνωση.
7. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα (5 μόρια).
Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει βεβαίωση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή
Ερευνών Α.Ε.Ι.), η οποία και πιστοποιεί την συμμετοχή του σε ερευνητικό πρόγραμμα ελάχιστης διάρκειας
τουλάχιστον ενός (1) εξαμήνου.
8. Δεύτερο πτυχίο από άλλο τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (μέγιστο 10 μόρια)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή αλλοδαπής αξιολογούνται με 10
μόρια.

9. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ή Master), ή Διδακτορικού Διπλώματος (ή Ph.D) (μέγιστο 25 μόρια)
Όσοι/ες έχουν στην κατοχή τους μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριοδοτούνται με 15 μόρια, ενώ οι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος μοριοδοτούνται με 25 μόρια.

Δικαιολογητικά εισδοχής για την υποβολή αίτησης
Η αίτηση υποψηφιότητας στο Δ.Μ.Π.Σ. υποβάλλεται στις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Το έντυπο της
αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στο http://igrad.phed.auth.gr Την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ο
υποψήφιος πρέπει να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που διαθέτει μαζί.
 Proslipsis.gr
Συνοπτικά, τα δικαιολογητικά που μπορεί κάποιος να προσκομίσει είναι:
1. α) Πτυχίο βασικών σπουδών Α.Ε.Ι. ή/και Α.Τ.Ε.Ι. (απαραίτητο)
β) Πτυχίο ξένης γλώσσας (απαραίτητο).
γ) Συστατικές επιστολές (απαραίτητο).
2. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας.
4. Δικαιολογητικά δημοσιεύσεων.
5. Δικαιολογητικά προφορικών ή και αναρτημένων ανακοινώσεων.
6. Βεβαίωση συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα.
7. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
8. Πτυχία άλλων Α.Ε.Ι. ή/και Α.Τ.Ε.Ι.
9. Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Καθηγητής Κ. Χριστούλας

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
 Καθηγητής Γ. Τζέτζης

Οι υπογραφές έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένουν 
στο αρχείο  της γραμματείας Του Τμήματος


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved