ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.1.2018, 03:11

Εξετάσεις για την εισαγωγή πτυχιούχων στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του προκηρύσσει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα προγράμματα είναι τα εξής: «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος» (με κατευθύνσεις «Κλασική Αρχαιολογία», «Αρχαία Ιστορία» και «Προϊστορική Αρχαιολογία»), «Ιστορία της Τέχνης» και «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία».

Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2018.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Γάλλος, 74100 Ρέθυμνο, Τηλ.: 28310 77336, 77337, Fax: 28310 77338
Ρέθυμνο, 12/1/2018
Α.Π. 411
Θέμα: «Προκήρυξη εξετάσεων εισαγωγής πτυχιούχων στα μεταπτυχιακά προγράμματα

«Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος» (με κατευθύνσεις «Κλασική Αρχαιολογία», «Αρχαία
Ιστορία» και «Προϊστορική Αρχαιολογία»), «Ιστορία της Τέχνης» και «Σύγχρονη Ελληνική
και Ευρωπαϊκή Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, εαρινό εξάμηνο 2017-2018»

«Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος» με κατευθύνσεις «Κλασική Αρχαιολογία», «Αρχαία
Ιστορία» και «Προϊστορική Αρχαιολογία»
ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ.
ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003, αντικ. ΦΕΚ 1400/B/2-6-2014

Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος” με τρεις ξεχωριστές κατευθύνσεις, θα γίνουν στις
παρακάτω ημερομηνίες:
- Στην Κλασική Αρχαιολογία, θα γίνουν στις 14 Φεβρουαρίου 2018. Προθεσμία
υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2018.
- Στην Αρχαία Ιστορία, θα γίνουν στις 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 9:30 στην
αίθουσα 56 του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Πανεπιστημιούπολη στου
Γάλλου, Ρέθυμνο. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου
2018.
- Στην Προϊστορική Αρχαιολογία, θα γίνουν στις 16 Φεβρουαρίου 2018. Προθεσμία
υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2018.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) αίτηση υποψηφίου, 2) αντίγραφο τίτλου σπουδών, 3)
αναλυτική βαθμολογία, 4) βιογραφικό σημείωμα, 5) γραπτή ερευνητική πρόταση του
υποψηφίου και 6) αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Πολιτισμικών Σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, των Ανωτάτων Σχολών Καλών
Τεχνών και των Σχολών Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και
πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκαπέντε (15) ετησίως.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77337-50
& στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr.

«Ιστορία της Τέχνης»
ΦΕΚ 87/Β/1994, τροπ. ΦΕΚ 805/Β/30-6-2000 και ΦΕΚ 1393/Β/14-9-2006, αντικ. ΦΕΚ
1400/B/2-6-2014
Οι εξετάσεις των υποψηφίων για εγγραφή στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
α΄ κύκλου (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας στην Ιστορία της Τέχνης θα διενεργηθούν την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου
2018 και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα 56 του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας στην
Πανεπιστημιούπολη στου Γάλλου, Ρέθυμνο.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2018.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 1) αίτηση υποψηφίου, 2) αντίγραφο τίτλου σπουδών, 3)
πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο
οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου 4) βιογραφικό σημείωμα, 5) γραπτή
ερευνητική πρόταση (μέχρι 1000 λέξεις) για ένα θέμα Ιστορίας της Τέχνης όπου να
αναδεικνύεται η συγκρότηση του/της υποψηφίου σε ζητήματα ιστορίας της τέχνης, 6) 
αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν), 7) φωτοτυπία δελτίου
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες,
8) κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση
του/της υποψηφίου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές,
δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.), 9) πιστοποιητικό επάρκειας
ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας,
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας,
Κοινωνιολογίας, των Ανωτάτων Σχολών Καλών Τεχνών και των Σχολών Αρχιτεκτονικής,
των Σχολών Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή
Ιταλικά ή Ισπανικά), όπως επίσης και στην Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης από την
Αναγέννηση μέχρι τον Picasso.

Ο αριθμός των εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκαπέντε (15) ετησίως.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77337-50
& στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

«Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία»
ΦΕΚ 848/Β/12-8-1998, τροπ. ΦΕΚ 1465/Β/21-11-2002, αντικ. ΦΕΚ 1400/B/2-6-2014
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία.

Το πρόγραμμα οδηγεί, μετά από διετείς σπουδές, στην απόκτηση μεταπτυχιακού
διπλώματος ειδίκευσης αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την
79277/β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1400/2-6-2014 τεύχος Β΄).

Τα προσφερόμενα σεμινάρια καλύπτουν τους τομείς της σύγχρονης ελληνικής &
ευρωπαϊκής ιστορίας καθώς και της κοινωνικής θεωρίας.

Δεκτοί στις εξετάσεις γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου,
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : 1) αίτηση υποψηφίου, 2) αντίγραφο τίτλου σπουδών, 3)
βιογραφικό σημείωμα, 4) γραπτή ερευνητική πρόταση του υποψηφίου και 5)
αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
Oι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα.

Εξετάσεις πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο, συνήθως την τελευταία εβδομάδα
Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου.

Οι εξετάσεις θα γίνουν την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018, 12.00-15.00 γραπτά,
17.00-18.00 γλώσσα και την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018, 10.30 προφορικές-
συνέντευξη-πρόταση. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές ως τις 9 Φεβρουαρίου
2018.

Ο αριθμός εισακτέων δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δεκαπέντε (15) ετησίως.
Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77337-50
& στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΗ ΑΒΔΕΛΑ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved