nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Απόφαση για τις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Αθήνα 13.9.2017, 17:45

Στις προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, αναφέρεται απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως αναφέρεται στη απόφαση, το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να φοιτά, με ή χωρίς εκπαιδευτική άδεια, και χωρίς καταβολή διδάκτρων από την υπηρεσία, σε τμήματα ΑΕΙ εσωτερικού, για την απόκτηση πτυχίου, με σκοπό την επιστημονική του κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα, τα οποία είναι άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί. 

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣH
Αριθμ. Φ330/76/501906/Σ.3403
Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές
σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού
των Ενόπλων Δυνάμεων σε Ανώτατα Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση
θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και
άλλες διατάξεις» (Α’/10).
β. Της περιπτ. ιη’ της παρ.3 καθώς και της παρ. 20 του
άρθρου 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος
των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’/35),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α’/98).
δ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’/116). Proslipsis.gr
ε. Της Υ5/27-01-2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Σύ-
σταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών» (Β’/204).
στ. Της Υ24/06-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β’/2144).
2. Την υπ’ αριθμ. 161/25-08-2016 εισήγηση του προϊ-
σταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής, Ορισμοί
1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η ρύθμιση των θε-
μάτων που αφορούν στη συμμετοχή του μόνιμου στρα-
τιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) σε
προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδα-
κτορικών σπουδών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(ΑΕΙ) εσωτερικού ή εξωτερικού.
2. Ως «έγκριση σπουδών» νοείται η απόφαση που
εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο, με την οποία εγκρί-
νεται η συμμετοχή μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού
σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδα-
κτορικών σπουδών, σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, με
χορήγηση ή μη εκπαιδευτικής άδειας και με καταβολή
ή μη διδάκτρων.
3. Ως «μετάβαση για υπηρεσιακή εκπαίδευση» νοείται
η εκπαίδευση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού σε
προπτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
σε ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού, με πρωτοβου-
λία της υπηρεσίας.
4. Ως «κανονικό της φοίτησης» του μόνιμου στρατιω-
τικού προσωπικού νοείται η επιτυχία στο 70% και πλέον
των μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού έτους των προπτυ-
χιακών σπουδών ή μεταπτυχιακών σπουδών που απο-
λήγουν σε λήψη πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος
ειδίκευσης (ΜΔΕ), αντίστοιχα. Όσον αφορά στις σπουδές
για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (ΔΔ), το
κανονικό της φοίτησης προκύπτει από τις δύο θετικές
εκθέσεις προόδου ανά ακαδημαϊκό έτος, που συντάσσει
ο επιβλέπων καθηγητής του υποψήφιου διδάκτορα και
υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος
του ΑΕΙ.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Προπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εσωτερικού
1. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να φοιτά,
με ή χωρίς εκπαιδευτική άδεια, και χωρίς καταβολή δι-
δάκτρων από την υπηρεσία, σε τμήματα ΑΕΙ εσωτερικού,
για την απόκτηση πτυχίου, με σκοπό την επιστημονική
του κατάρτιση σε γνωστικά αντικείμενα, τα οποία είναι
άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα
τα οποία ασκεί. Ως τέτοια γνωστικά αντικείμενα καθο-
ρίζονται τα ακόλουθα:
α. Πολιτικών Μηχανικών.
β. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
γ. Μηχανολόγων Μηχανικών-Ναυπηγών Μηχανολό-
γων Μηχανικών.
δ. Χημικών Μηχανικών.
ε. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
στ. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.
ζ. Οικονομικής Επιστήμης.
η. Κοινωνιολογίας.
θ. Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.
ι. Στατιστικής.
ια. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
ιβ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
ιγ. Ιστορίας.
ιδ. Ιατρικής.
ιε. Οδοντιατρικής.
ιστ. Διαιτολογίας (μόνο για τους Αξιωματικούς του
Υγειονομικού Σώματος).
2. Ο αριθμός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδα-
στών, οι οποίοι μπορούν να φοιτήσουν στα ΠΠΣ σε ΑΕΙ
εσωτερικού, ανά γνωστικό αντικείμενο που είναι άμε-
σα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα
οποία ασκούν, καθορίζεται ως εξής:
α. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σω-
μάτων (ΚΣ):
Νομικό Σώμα.
(1) Ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες και ανάγκες
δύναται, κατ’ έτος, ένας (1) Αξιωματικός μέχρι το βαθμό
του Λγού και ένας (1) Υπαξιωματικός του Κοινού Νομι-
κού Σώματος, να φοιτούν σε προπτυχιακά τμήματα Πλη-
ροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα προγραμ-
ματισμού, βάσεων δεδομένων, δικτύων και ασφάλειας
πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων.
(2) Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται
από τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύματα που διδάσκουν το
γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, ενώ η χορή-
γηση εκπαιδευτικής άδειας, η διάρκεια της οποίας δε θα
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα όρια του άρθρου 10
της παρούσης, εγκρίνεται από το Α/ΓΕΕΘΑ με μέριμνα
της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ.
(3) Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την αντι-
μετώπιση ζητημάτων, που τυχόν ανακύψουν από την
εφαρμογή του παρόντος εδαφίου και δεν ρυθμίζονται
ειδικότερα σε αυτό, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από
τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ.
β. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ:
(1) Διαβιβάσεις
Ένας (1) Αξκός βαθμού Λγού - Τχη απόφοιτος ΣΤΗΑΔ
με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντι-
κείμενο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
(2) Μηχανικό
Μέχρι τρεις (3) Αξκοί βαθμού Λγού - Τχη απόφοιτοι
ΣΤΕΑΜΧ με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστι-
κό αντικείμενο Πολιτικών Μηχανικών ανά έτος.
(3) Τεχνικό
(α) Μέχρι οκτώ (8) Αξκοί βαθμού Υπλγού έως Τχη από-
φοιτοι ΣΤΕΑΤΧ με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο
γνωστικό αντικείμενο Μηχανολόγων Μηχανικών ανά
έτος. Proslipsis.gr
(β) Μέχρι οκτώ (8) Αξκοί βαθμού Υπλγού έως Τχη από-
φοιτοι ΣΤΕΑΤΧ με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο
γνωστικό αντικείμενο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ανά έτος.
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών
(α) Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθμού Υπλγού - Λ/γου με χο-
ρήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο
Χημικών Μηχανικών ανά έτος.
(β) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού - Λγού με χορή-
γηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο
Οικονομικών επιστημών ανά 2 χρόνια. (Έναρξη από το
εκπαιδευτικό έτος 2019-20).
(γ) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού - Λγού με χορή-
γηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο
Οικονομικών επιστημών ανά 3 χρόνια. (Έναρξη από το
εκπαιδευτικό έτος 2019-20).
(5) Υλικού Πολέμου
(α) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού με χορήγηση εκ-
παιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Χημικών
Μηχανικών ανά έτος.
(β) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού με χορήγηση εκπαι-
δευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Βιομηχανικής
Διοίκησης και Τεχνολογίας ανά 2 χρόνια. (Έναρξη από το
εκπαιδευτικό έτος 2017-18).
(γ) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού με χορήγηση εκπαι-
δευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφο-
ρικής ανά 2 χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό έτος
2018-19).
(6) Γεωγραφικό
Μέχρι τρεις (3) Αξκοί βαθμού Υπλγού έως Τχη με χο-
ρήγηση εκπαιδευτικής άδειας στο γνωστικό αντικείμενο
Τοπογράφων Μηχανικών ανά έτος.
γ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ:
(1) Μάχιμοι Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός ένας (1)
ανά γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
(β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
(γ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.
(δ) Στατιστικής.
(ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(2) Μηχανικοί Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός ένας (1)
ανά γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Πολιτικών Μηχανικών.
(β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
(γ) Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανο-
λόγων Μηχανικών.
(δ) Χημικών Μηχανικών.
(ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
(στ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.
(ζ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.
(η) Στατιστικής.
(θ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(3) Οικονομικοί Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός ένας
(1) ανά γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Οικονομικής Επιστήμης.
(β) Στατιστικής.
(γ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(δ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.
(4) Αξιωματικοί Υγειονομικού [Μέγιστος αριθμός ένας
(1) ανά ειδικότητα και γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (αφορά μόνο
ΥΚ).
(β) Ιατρικής (αφορά μόνο ΥΟ).
(γ) Οδοντιατρικής (αφορά μόνο ΥΙ).
(δ) Διαιτολογίας (αφορά μόνο ΥΙ).
(ε) Στατιστικής.
(5) Αξιωματικοί Ειδικοτήτων [Μέγιστος αριθμός ένας
(1) ανά
ειδικότητα και γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Πολιτικών Μηχανικών.
(β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
(γ) Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανο-
λόγων
Μηχανικών.
(δ) Χημικών Μηχανικών,
(ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,
(στ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών,
(ζ) Οικονομικής Επιστήμης.
(η) Κοινωνιολογίας.
(θ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.
(ι) Στατιστικής.
(ια) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(ιβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
(ιγ) Ιστορίας.
(ιδ) Διαιτολογίας.
(6) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός
δύο (2) ανά γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Πολιτικών Μηχανικών.
(β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
(γ) Μηχανολόγων Μηχανικών - Ναυπηγών Μηχανο-
λόγων Μηχανικών.
(δ) Χημικών Μηχανικών.
(ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
(στ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.
(ζ) Οικονομικής Επιστήμης.
(η) Κοινωνιολογίας.
(θ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών.
(ι) Στατιστικής.
(ια) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(ιβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
(ιγ) Ιατρικής.
(ιδ) Οδοντιατρικής.
(ιε) Διαιτολογίας.
(ιστ) Ιστορίας.
δ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ:
(1) Επιχειρησιακές Ειδικότητες [Μέγιστος αριθμός ανά
προπτυχιακό: δύο (2)].
(α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
(β) Κοινωνιολογίας.
(γ) Πληροφορικής Επιστήμης Πληροφορικής.
(δ) Στατιστικής.
(ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(στ) Ιστορίας.
(2) Τεχνικής- Εφοδιαστικής Υποστήριξης [Μέγιστος
αριθμός ανά προπτυχιακό: δύο (2)].
(α) Πολιτικών Μηχανικών.
(β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
(γ) Μηχανολόγων Μηχανικών.
(δ) Χημικών Μηχανικών.
(ε) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
(στ) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.
(ζ) Πληροφορικής Επιστήμης Πληροφορικής.
(η) Στατιστικής.
(θ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(3) Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας Υποστήρι-
ξης [Μέγιστος αριθμός ανά προπτυχιακό: δύο (2)]
(α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
(β) Κοινωνιολογίας.
(γ) Πληροφορικής Επιστήμης Πληροφορικής.
(δ) Στατιστικής.
(ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(στ) Ιστορίας.
(4) Οικονομικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθμός ανά
προπτυχιακό: δύο (2)]
(α) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
(β) Οικονομικής Επιστήμης.
(γ) Πληροφορικής Επιστήμης Πληροφορικής.
(δ) Στατιστικής.
(στ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(5) Υγειονομικών [Μέγιστος αριθμός ανά προπτυχιακό:
δύο (2)].
(α) Κοινωνιολογίας.
(β) Στατιστικής.
(γ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(δ) Επιστήμης Και Τεχνολογίας Τροφίμων.
(ε) Ιατρικής.
(στ) Οδοντιατρικής.
(ζ) Διαιτολογίας.
3. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επι-
τελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε
έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού
προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα.
4. Είναι δυνατή η εγγραφή και η φοίτηση μόνιμου στρα-
τιωτικού προσωπικού αποφοίτων ΑΣΕΙ και πτυχιούχων
ΑΕΙ, σε Τμήματα ΑΕΙ εσωτερικού, για απόκτηση πτυχίου
του οποίου η παρακολούθηση γίνεται σε ώρες εκτός ωρα-
ρίου υπηρεσίας με δικές του δαπάνες και χωρίς εκπαι-
δευτική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1865/1989
(Α’/210). Στην περίπτωση αυτή, το μόνιμο στρατιωτικό
προσωπικό, μετά την εγγραφή του στα ΑΕΙ, ενημερώνει
εγγράφως την υπηρεσία και καταθέτει αντίγραφο του
πτυχίου του σε αυτή, μετά την απόκτηση του, εφόσον το
επιθυμεί. Η εγγραφή του προσωπικού με δική του πρω-
τοβουλία στα παραπάνω ΠΠΣ και οι τυχόν εκπαιδευτικές
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, δεν δεσμεύουν
την υπηρεσία και δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για την
τοποθέτηση του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των
ΕΔ σε Φρουρές κοντά στις Σχολές φοίτησης. Proslipsis.gr
5. Η φοίτηση για την απόκτηση των δύο κύριων τίτ-
λων της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, αφορά μόνο στην
περίπτωση των Αξιωματικών Υγειονομικού ειδικότητας
ιατρού και οδοντιάτρου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτή-
σουν την ιατρική ειδικότητα «Στοματική και Γναθοπρο-
σωπική Χειρουργική».
6. Είναι δυνατός ο καθορισμός θέσεων σε ΑΕΙ εσωτερι-
κού για τα γνωστικά αντικείμενα της παραγράφου 2 με
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνι-
κής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 ν. 4407/2016.

Άρθρο 3
Προπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εξωτερικού
1. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό μπορεί να φοιτά
σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, για την
απόκτηση πτυχίου, με σκοπό την επιστημονική του κα-
τάρτιση στα αντικείμενα σπουδών, τα οποία είναι άμε-
σα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα
οποία ασκεί, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2.
2. Στην περίπτωση που για τη φοίτηση στο πανεπιστη-
μιακό ίδρυμα του εξωτερικού προβλέπεται η καταβολή
διδάκτρων, αυτά δύνανται να καταβάλλονται στο σύνολο
ή μέρος από τον ίδιο το φοιτούντα ή από το οικείο ΓΕ,
το οποίο εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέχους ή να
καλύπτονται με παροχή υποτροφίας. Ειδικά στην περί-
πτωση φοίτησης με καταβολή του συνόλου ή μέρους
των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις
του Δημόσιου Λογιστικού που αφορούν στην ανάληψη
υποχρέωσης πριν από την πραγματοποίηση οποιασδή-
ποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό
προϋπολογισμό, με βάση την επάρκεια και το ύψος των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, τη συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο.
3. Ο αριθμός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδα-
στών, οι οποίοι μπορούν να φοιτήσουν στα ΠΠΣ σε ΑΕΙ
εξωτερικού ανά γνωστικό αντικείμενο που είναι άμε-
σα συνυφασμένο με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα
οποία ασκούν, καθορίζεται ως εξής:
α. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σω-
μάτων (ΚΣ):
Νομικό Σώμα.
Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2α του άρθρου 2.
β. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ:
Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2β του άρθρου 2.
γ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ:
Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2γ του άρθρου 2.
δ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ:
Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2δ του άρθρου 2.
4. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επι-
τελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε
έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού
προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα.
5. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο κατα-
βάλλεται μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων, υποβάλλει
στο οικείο ΓΕ, μετά το πέρας κάθε ακαδημαϊκού εξαμή-
νου, βεβαίωση προόδου του εκπαιδευτικού ιδρύματος,
από την οποία προκύπτει το κανονικό της φοίτησής του.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εσωτερικού
1. Τα γνωστικά αντικείμενα των μεταπτυχιακών σπου-
δών σε ΑΕΙ εσωτερικού, τα οποία είναι άμεσα συνυφα-
σμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα οποία ασκεί
το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ και τα οποία
δύναται να παρακολουθήσει με ή χωρίς εκπαιδευτική
άδεια, με ή χωρίς καταβολή διδάκτρων από την υπηρε-
σία, είναι τα ακόλουθα:
α. Οικονομικής Επιστήμης.
β. Δημόσιας Διοίκησης.
γ. Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής.
δ. Ελεγκτικής.
ε. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management).
στ. Βιομηχανικής Διοίκησης.
ζ. Ολικής Ποιότητας.
η. Εφοδιασμού (Logistics).
θ. Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
ι. Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών.
ια. Διαχείρισης Έργων (Project Management).
ιβ. Στατιστικής.
ιγ. Ναυτιλιακών Σπουδών.
ιδ. Διεθνών Σχέσεων.
ιε. Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας.
ιστ. Ιδιωτικού Δικαίου.
ιζ. Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό
Δίκαιο.
ιη. Διεθνούς Δικαίου.
ιθ. Ιστορίας.
κ. Μετεωρολογίας.
κα. Επικοινωνιών.
κβ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
κγ. Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα
προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, δικτύων και
ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων.
κδ. Επιχειρησιακής Έρευνας.
κε. Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας.
κστ. Περιβάλλοντος.
κζ. Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
κη. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
κθ. Μηχανολογίας-Μηχανικής.
λ. Θερμοδυναμικής.
λα. Συστημάτων Αυτοματισμού.
λβ. Ναυπηγικής.
λγ. Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας.
λδ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
λε. Αεροναυπηγικής.
λστ. Ιατρικής.
λζ. Οδοντιατρικής.
λη. Κτηνιατρικής.
λθ. Φαρμακευτικής.
μ. Νοσηλευτικής.
μα. Ψυχολογίας.
μβ. Δημόσιας Υγείας.
μγ. Υγιεινής και Ασφάλειας.
μδ. Διατροφής-Διαιτολογίας.
με. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
2. Στην περίπτωση που για τη φοίτηση σε ΠΜΣ ή σε
πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών προβλέπεται η
καταβολή διδάκτρων, αυτά δύναται να καταβάλλονται
στο σύνολο ή μέρος από τον ίδιο το φοιτούντα ή από το
οικείο ΓΕ, το οποίο εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέ-
χους ή να καλύπτονται με παροχή υποτροφίας. Ειδικά
στην περίπτωση φοίτησης με καταβολή του συνόλου
ή μέρους των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι
διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού που αφορούν στην
ανάληψη υποχρέωσης πριν από την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον
κρατικό προϋπολογισμό, με βάση την επάρκεια και το
ύψος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώ-
σεων, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδος.
3. Ο αριθμός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδα-
στών ανά γνωστικό αντικείμενο των οποίων μπορούν
να φοιτήσουν στα ΠΜΣ σε ΑΕΙ εσωτερικού, που είναι
άμεσα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα
τα οποία ασκούν, καθορίζονται τα εξής:
α. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σω-
μάτων (ΚΣ):
(1) Νομικό Σώμα.
(α) Ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες και ανάγκες
δύναται, κατ’ έτος, δύο (2) Αξιωματικοί του Κοινού Νο-
μικού Σώματος με βαθμό Υπλγού μέχρι Α/νχη να φοι-
τούν σε μεταπτυχιακά τμήματα Νομικής, με κατεύθυνση
στους τομείς του Ιδιωτικού, Δημόσιου και Διεθνούς Δι-
καίου, καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πλη-
ροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα προγραμ-
ματισμού, βάσεων δεδομένων, δικτύων και ασφάλειας
πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων.
(β) Η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης καθορίζεται
από τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύματα που διδάσκουν
τα γνωστικά αντικείμενα του Ιδιωτικού, Δημόσιου και
Διεθνούς Δικαίου, καθώς και της Πληροφορικής, ενώ η
χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, η διάρκεια της οποί-
ας δε θα μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα όρια του
άρθρου 10 της παρούσης, εγκρίνεται από το Α/ΓΕΕΘΑ με
μέριμνα της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ.
(γ) Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την αντι-
μετώπιση ζητημάτων, που τυχόν ανακύψουν από την
εφαρμογή του παρόντος εδαφίου και δεν ρυθμίζονται
ειδικότερα σε αυτό, εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από
τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του ΓΕΕΘΑ.
(2) Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείς.
Ένα (1) στέλεχος ανά μεταπτυχιακό, βαθμού Λγού
έως και Α/νχη, με δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτι-
κής άδειας:
(α) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(β) Διεθνών Σχέσεων.
(γ) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό.
(3) Στρατιωτικοί Ιερείς.
Δύο (2) Ιερείς ανά μεταπτυχιακό, βαθμού Υπλγού έως
και Σ/χη στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Θεολογίας, με δυνα-
τότητα χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας.
β. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ:
(1) Στελέχη Όπλων
(α) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ) βαθμού Λ/
γου -Τχη, ένας (1) με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας
και μέχρι δύο (2) χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής
άδειας, με κάλυψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμε-
νο Διεθνών Σχέσεων.
(β) Ένας (1) Αξκός (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (Π Β) βαθμού Λ/γου -
Τχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυ-
ψη διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Βαλκανικών
Σπουδών.
(γ) Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΠΖ) ή (ΤΘ) ή (ΠΒ) ή (MX) ή (ΑΣ)
βαθμού Τχη - Ανχη, ένας (1) με τη χορήγηση και ένας
(1) χωρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας με κάλυψη
διδάκτρων στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκηση Ανθρω-
πίνου Δυναμικού.
(2) Μηχανικό
Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθμού Λγού - Τχη με τη χορήγη-
ση εκπαιδευτικής άδειας και χωρίς κάλυψη διδάκτρων
στο γνωστικό αντικείμενο Περιβάλλοντος - Βιώσιμης
Ανάπτυξης.
(3) Διαβιβάσεις
Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΔΒ) βαθμού Λγού - Τχη, χωρίς τη
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων
στο γνωστικό αντικείμενο Τηλεπικοινωνιών - Πληροφο-
ρικής.
(4) Αεροπορίας Στρατού
(α) Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθμού Υπλγού - Τχη, με τη
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων
στο γνωστικό αντικείμενο Μετεωρολογίας - Κλιματο-
λογίας.
(β) Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθμού Υπλγού - Τχη, με τη
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων
στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
(γ) Ένας (1) Αξκός (ΑΣ) βαθμού Υπλγού - Τχη, με τη
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων
στο γνωστικό αντικείμενο Ασφάλειας Πτήσεων.
(5) Τεχνικό
Ένας (1) Αξκός βαθμού Λγού - Τχη, χωρίς τη χορήγηση
εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο γνω-
στικό αντικείμενο Διοίκησης Ολικής ποιότητας.
(6) Εφοδιασμού Μεταφορών Proslipsis.gr
Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού έως Τχη, με τη χορή-
γηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο
γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίας Τροφίμων - Διατρο-
φής ανά δύο (2) χρόνια. (Έναρξη από το εκπαιδευτικό
έτος 2018-19)
(7) Υλικού Πολέμου
(α) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού έως Τχη χωρίς τη
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων
στο γνωστικό αντικείμενο Βιομηχανικής Διοίκησης.
(β) Ένας (1) Αξκός βαθμού Υπλγού έως Τχη χωρίς τη
χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων
στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφοριακών Συστημάτων.
(γ) Ένας (1) Αξκός βαθμού Λγού - Τχη, απόφοιτος προ-
πτυχιακού τίτλου Χημικού Μηχανικού χωρίς τη χορή-
γηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο
γνωστικό αντικείμενο Τεχνολογίας Υλικών.
(δ) Ένας (1) Αξκός βαθμού Λγού - Τχη, χωρίς τη χορή-
γηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο
γνωστικό αντικείμενο Σύγχρονα υλικά ένδυσης - Κλω-
στοϋφαντουργία.
(8) Οικονομικό
Μέχρι τέσσερις (4) Αξκοί βαθμού Υπλγού έως Τχη χω-
ρίς τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδά-
κτρων στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής επιστήμης.
(9) Υγειονομικό
(α) Μέχρι δύο (2) Αξκοί (ΥΓ) βαθμού Λγού έως Ανχη,
με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδά-
κτρων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.
(β) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΝ) βαθμού Λγού έως Ανχη,
με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδά-
κτρων σε ένα (1) Αξκό (ΥΝ) στο γνωστικό αντικείμενο
Νοσηλευτικής.
(γ) Μέχρι δώδεκα (12)Αξκοί (ΥΙ) βαθμού Λγού έως
Ανχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυ-
ψη διδάκτρων μέχρι τριών (3) Αξκών (ΥΙ) στο γνωστικό
αντικείμενο Ιατρικής.
(δ) Μέχρι πέντε (5) Αξκοί (ΥΚ) βαθμού Λγού έως Ανχη,
με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδά-
κτρων μέχρι τριών (3) Αξκών (ΥΚ) στο γνωστικό αντικεί-
μενο Κτηνιατρικής.
(ε) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΟ) βαθμού Λγού έως Ανχη,
με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη δι-
δάκτρων σε (1) Αξκό (ΥΟ) στο γνωστικό αντικείμενο
Οδοντιατρικής.
(στ) Μέχρι τέσσερις (4) Αξκοί (ΥΦ) βαθμού Λγού έως
Ανχη, με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυ-
ψη διδάκτρων μέχρι δύο (2) Αξκών (ΥΦ) στο γνωστικό
αντικείμενο Φαρμακευτικής.
(ζ) Μέχρι τρεις (3) Αξκοί (ΥΨ) βαθμού Λγού έως Ανχη,
με τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδά-
κτρων σε ένα (1) Αξκό (ΥΨ) στο γνωστικό αντικείμενο
Ψυχολογίας.
(10) Ελεγκτικό
Μέχρι δύο (2) Αξκοί βαθμού Τχη - Ανχη με τη χορή-
γηση εκπαιδευτικής άδειας και κάλυψη διδάκτρων στο
γνωστικό αντικείμενο Ελεγκτικής.
γ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ:
(1) Μάχιμοι Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός τρεις (3)
ανά γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Δημόσιας Διοίκησης.
(β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(γ) Ολικής Ποιότητας.
(δ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(ε) Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών.
(στ) Διαχείρισης Έργων (Project Management).
(ζ) Στατιστικής.
(η) Ναυτιλιακών Σπουδών.
(θ) Διεθνών Σχέσεων.
(ι) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας.
(ια) Ιδιωτικού Δικαίου.
(ιβ) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό
Δίκαιο.
(ιγ) Διεθνούς Δικαίου.
(ιδ) Μετεωρολογίας.
(ιε) Επικοινωνιών.
(ιστ) Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα
Προγραμματισμού, Βάσεων Δεδομένων, Ασφάλειας Δι-
κτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων και
Υπολογιστών.
(ιζ) Επιχειρησιακής Έρευνας.
(ιη) Μηχανολογίας-Μηχανικής.
(ιθ) Συστημάτων Αυτοματισμού.
(κ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας.
(2) Μηχανικοί Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός τρεις (3)
ανά γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Δημόσιας Διοίκησης.
(β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Marketing).
(γ) Βιομηχανικής Διοίκησης.
(δ) Ολικής Ποιότητας.
(ε) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(στ) Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών.
(ζ) Διαχείρισης Έργων (Project Management).
(η) Στατιστικής.
(θ) Ναυτιλιακών Σπουδών.
(ι) Διεθνών Σχέσεων.
(ια) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας.
(ιβ) Ιδιωτικού Δικαίου.
(ιγ) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό
Δίκαιο.
(ιδ) Διεθνούς Δικαίου.
(ιε) Επικοινωνιών.
(ιστ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
(ιζ) Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα
Προγραμματισμού, Βάσεων Δεδομένων, Ασφάλειας Δι-
κτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων και
Υπολογιστών.
(ιη) Επιχειρησιακής Έρευνας.
(ιθ) Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας.
(κ) Περιβάλλοντος.
(κα) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
(κβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
(κγ) Μηχανολογίας-Μηχανικής.
(κδ) θερμοδυναμικής.
(κε) Συστημάτων Αυτοματισμού.
(κστ) Ναυπηγικής.
(κζ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
(κη) Αεροναυπηγικής.
(3) Οικονομικοί Αξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός τρεις
(3) ανά γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Οικονομικής Επιστήμης.
(β) Δημόσιας Διοίκησης.
(γ) Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής.
(δ) Ελεγκτικής.
(ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management).
(στ) Βιομηχανικής Διοίκησης.
(ζ) Ολικής Ποιότητας.
(η) Εφοδιασμού (Logistics).
(θ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(ι) Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών.
(ια) Διαχείρισης Έργων (Project Management).
(ιβ) Στατιστικής.
(ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών.
(ιδ) Ιδιωτικού Δικαίου. Proslipsis.gr
(ιε) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό
Δίκαιο.
(ιστ) Διεθνούς Δικαίου.
(ιζ) Διεθνών Σχέσεων.
(ιη) Επιχειρησιακής Έρευνας.
(4) Αξιωματικοί Υγειονομικού [Μέγιστος αριθμός τρεις
(3) ανά γενική ειδικότητα και γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Ιατρικής.
(β) Οδοντιατρικής.
(γ) Κτηνιατρικής.
(δ) Φαρμακευτικής.
(ε) Νοσηλευτικής.
(στ) Ψυχολογίας.
(ζ) Δημόσιας Υγείας.
(η) Υγιεινής και Ασφάλειας.
(θ) Διατροφής-Διαιτολογίας.
(ι) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
(5) Αξιωματικοί Ειδικοτήτων [Μέγιστος αριθμός ένας
(1) ανά γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Οικονομικής Επιστήμης.
(β) Δημόσιας Διοίκησης.
(γ) Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής.
(δ) Ελεγκτικής.
(ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(στ) Βιομηχανικής Διοίκησης.
(ζ) Ολικής Ποιότητας.
(η) Εφοδιασμού (Logistics).
(θ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(ι) Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών.
(ια) Διαχείρισης Έργων (Project Management).
(ιβ) Στατιστικής.
(ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών.
(ιδ) Διεθνών Σχέσεων.
(ιε) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας.
(ιστ) Ιδιωτικού Δικαίου.
(ιζ) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό
Δίκαιο.
(ιη) Διεθνούς Δικαίου.
(ιθ) Ιστορίας.
(κ) Μετεωρολογίας.
(κα) Επικοινωνιών.
(κβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
(κγ) Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα
Προγραμματισμού, Βάσεων Δεδομένων, Ασφάλειας Δι-
κτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων και
Υπολογιστών.
(κδ) Επιχειρησιακής Έρευνας.
(κε) Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας.
(κστ) Περιβάλλοντος.
(κζ) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
(κη) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
(κθ) Μηχανολογίας-Μηχανικής.
(λ) Θερμοδυναμικής.
(λα) Συστημάτων Αυτοματισμού.
(λβ) Ναυπηγικής.
(λγ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας.
(λδ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
(λε) Αεροναυπηγικής.
(λστ) Ιατρικής.
(λζ) Οδοντιατρικής.
(λη) Κτηνιατρικής.
(λθ) Φαρμακευτικής.
(μ) Νοσηλευτικής.
(μα) Ψυχολογίας.
(μβ) Δημόσιας Υγείας.
(μγ) Υγιεινής και Ασφάλειας.
(μδ) Διατροφής-Διαιτολογίας.
(με) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
(6) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικοί [Μέγιστος αριθμός
ένας (1) ανά γνωστικό αντικείμενο]:
(α) Οικονομικής Επιστήμης.
(β) Δημόσιας Διοίκησης.
(γ) Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής.
(δ) Ελεγκτικής.
(ε) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(στ) Βιομηχανικής Διοίκησης.
(ζ) Ολικής Ποιότητας.
(η) Εφοδιασμού (Logistics).
(θ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(ι) Διαχείρισης Γνώσης Καινοτόμων Ιδεών.
(ια) Διαχείρισης Έργων (Project Management).
(ιβ) Στατιστικής.
(ιγ) Ναυτιλιακών Σπουδών.
(ιδ) Διεθνών Σχέσεων.
(ιε) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας.
(ιστ) Ιδιωτικού Δικαίου.
(ιζ) Δημοσίου Δικαίου, με κατεύθυνση στο Διοικητικό
Δίκαιο.
(ιη) Διεθνούς Δικαίου.
(ιθ) Ιστορίας.
(κ) Μετεωρολογίας.
(κα) Επικοινωνιών.
(κβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
(κγ) Πληροφορικής, με κατεύθυνση στα αντικείμενα
Προγραμματισμού, Βάσεων Δεδομένων, Ασφάλειας
Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτύων και
Υπολογιστών.
(κδ) Επιχειρησιακής Έρευνας.
(κε) Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας.
(κστ) Περιβάλλοντος.
(κζ) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
(κη) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
(κθ) Μηχανολογίας-Μηχανικής.
(λ) Θερμοδυναμικής.
(λα) Συστημάτων Αυτοματισμού.
(λβ) Ναυπηγικής.
(λγ) Υδρογραφίας-Ωκεανογραφίας.
(λδ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
(λε) Αεροναυπηγικής.
(λστ) Ιατρικής.
(λζ) Οδοντιατρικής.
(λη) Κτηνιατρικής.
(λθ) Φαρμακευτικής.
(μ) Νοσηλευτικής.
(μα) Ψυχολογίας.
(μβ) Δημόσιας Υγείας.
(μγ) Υγιεινής και Ασφάλειας.
(μδ) Διατροφής-Διαιτολογίας.
(με) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
δ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ:
(1) Επιχειρησιακές Ειδικότητες [Μέγιστος αριθμός ανά
μεταπτυχιακό: δύο (2)].
(α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(β) Ιστορίας.
(γ) Ολικής Ποιότητας.
(δ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(ε) Διαχείρισης Έργων.
(στ) Στατιστικής.
(ζ) Διεθνών Σχέσεων.
(η) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας.
(θ) Ιδιωτικού Δικαίου.
(ι) Δημοσίου Δικαίου.
(ια) Ιστορίας.
(ιβ) Μετεωρολογίας.
(ιγ) Πληροφορικής.
(ιδ) Περιβάλλοντος.
(ιε) Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
(ιστ) Υγιεινής και Ασφάλειας.
(3) Τεχνικής - Εφοδιαστικής Υποστήριξης [Μέγιστος
αριθμός ανά μεταπτυχιακό: δύο (2)].
(α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(β) Βιομηχανικής Διοίκησης.
(γ) Ολικής Ποιότητας.
(δ) Εφοδιασμού.
(ε) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(στ) Διαχείρισης Έργων.
(ζ) Στατιστικής.
(η) Διεθνών Σχέσεων.
(θ) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας.
(ι) Ιδιωτικού Δικαίου.
(ια) Δημοσίου Δικαίου.
(ιβ) Επικοινωνιών.
(ιγ) Πληροφορικής.
(ιδ) Ιδιωτικού Δικαίου.
(ιε) Δημοσίου Δικαίου.
(ιστ) Επιχειρησιακής Έρευνας.
(ιζ) Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας.
(ιη) Περιβάλλοντος.
(ιθ) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
(κ) Μηχανολογίας-Μηχανικής.
(κα) θερμοδυναμικής.
(κβ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών.
(κγ) Συστημάτων Αυτοματισμού.
(κδ) Αεροναυπηγικής.
(κε) Υγιεινής και Ασφάλειας.
(3) Οικονομικής Υποστήριξης [Μέγιστος αριθμός ανά
μεταπτυχιακό: δύο (2)].
(α) Οικονομικής Επιστήμης.
(β) Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής.
(γ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(δ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(ε) Διαχείρισης Έργων.
(στ) Στατιστικής.
(ζ) Διεθνών Σχέσεων.
(η) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας.
(θ) Ιδιωτικού Δικαίου.
(ι) Δημοσίου Δικαίου.
(ια) Πληροφορικής.
(ιβ) Επιχειρησιακής Έρευνας.
(ιγ) Περιβάλλοντος.
(4) Διοικητικής Υποστήριξης και Μέριμνας [Μέγιστος
αριθμός ανά μεταπτυχιακό: δύο (2)].
(α) Δημόσιας Διοίκησης.
(β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
(γ) Ολικής Ποιότητας.
(δ) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
(ε) Διαχείρισης Έργων.
(στ) Στατιστικής.
(ζ) Διεθνών Σχέσεων,
(η) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας,
(θ) Ιδιωτικού Δικαίου,
(ι) Δημοσίου Δικαίου,
(ια) Ιστορίας.
(ιβ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,
(ιγ) Πληροφορικής,
(ιδ) Περιβάλλοντος,
(ιε) Υγιεινής και Ασφάλειας,
(ιστ) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
(5) Υγειονομικών (Μέγιστος αριθμός ανά μεταπτυχιακό: 2).
(α) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,
(β) Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,
(γ) Διαχείρισης Έργων,
(δ) Στατιστικής.
(ε) Στρατηγικών Σπουδών και Ασφάλειας,
(στ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,
(ζ) Ιατρικής,
(η) Οδοντιατρικής,
(θ) Κτηνιατρικής,
(ι) Φαρμακευτικής,
(ια) Νοσηλευτικής,
(ιβ) Ψυχολογίας,
(ιγ) Δημόσιας Υγείας,
(ιδ) Υγιεινής και Ασφάλειας,
(ιε) Διατροφής-Διαιτολογίας.
4. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επι-
τελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε
έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού
προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα.
5. Στην περίπτωση που για τη συμμετοχή στα ως άνω
προγράμματα σπουδών προβλέπεται η καταβολή δι-
δάκτρων, αυτά δύνανται να καταβάλλονται στο σύνολο
ή μέρος τους από τον ίδιο το συμμετέχοντα ή από το
οικείο ΓΕ το οποίο εγκρίνει και την εκπαίδευση του στε-
λέχους, ή να καλύπτονται με παροχή υποτροφίας. Ειδικά
στην περίπτωση φοίτησης με καταβολή του συνόλου ή
μέρους των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι
διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού, που αφορούν στην
ανάληψη υποχρέωσης, πριν από την πραγματοποίηση
οποιασδήποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον
κρατικό προϋπολογισμό, με βάση την επάρκεια και το
ύψος των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώ-
σεων, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
6. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο κα-
ταβάλλεται μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων ή έχει
λάβει εκπαιδευτική άδεια, υποβάλλει στο οικείο ΓΕ μετά
το πέρας κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, βεβαίωση του
εκπαιδευτικού ιδρύματος, από την οποία προκύπτει το
κανονικό της φοίτησής του.
7. Είναι δυνατή η εγγραφή και η φοίτηση του μόνι-
μου στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, σε ΠΜΣ και
προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΑΕΙ εσωτερικού,
των οποίων η παρακολούθηση γίνεται σε ώρες εκτός
ωραρίου υπηρεσίας, με δικές του δαπάνες και χωρίς
εκπαιδευτική άδεια. Στην περίπτωση αυτή, το μόνιμο
στρατιωτικό προσωπικό, μετά την εγγραφή του στα ΑΕΙ,
ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία και καταθέτει αντί-
γραφο του ΜΔΕ ή του ΔΔ σε αυτή μετά την απόκτηση
του, εφόσον το επιθυμεί. Η εγγραφή του προσωπικού
με δική του πρωτοβουλία στα παραπάνω προγράμματα
σπουδών και οι τυχόν εκπαιδευτικές υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτά, δεν δεσμεύουν την υπηρεσία η
οποία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την το-
ποθέτηση του εν λόγω προσωπικού σε Φρουρές κοντά
στις Σχολές φοίτησης. Proslipsis.gr
8. Για την επιλογή των στελεχών που θα φοιτήσουν
στα ΠΜΣ του επόμενου ακαδημαϊκού έτους υποβάλλεται
αναφορά επιθυμίας για φοίτηση στα γνωστικά αντικείμε-
να από τα στελέχη μέχρι 1 Οκτωβρίου κάθε έτους. Στην
περίπτωση που δεν προκύπτει απόλυτη σειρά επιτυχίας
από τις διαδικασίες επιλογής που έχουν καθορίσει τα
οικεία Πανεπιστήμια, οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης των ΓΕ μετά
από έλεγχο των υπόψη αναφορών, κατατάσσουν όσα
στελέχη πληρούν τα κριτήρια επιλογής ανά γνωστικό
αντικείμενο και κατά φθίνουσα σειρά μορίων σύμφωνα
με τη μοριοδότηση του άρθρου 15 της παρούσας μέχρι
15 Νοεμβρίου κάθε έτους. Μετά την κοινοποίηση των
αποτελεσμάτων τα στελέχη υποβάλλουν τις αποδοχές
τους από τα ΑΕΙ μέχρι 1 Σεπτεμβρίου του επόμενου
έτους ώστε να επιλεγούν για φοίτηση.

Άρθρο 5
Μεταπτυχιακές Σπουδές σε ΑΕΙ Εξωτερικού
1. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό δύναται να φοιτά
σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού για την
απόκτηση ΜΔΕ ή ΔΔ, με σκοπό την επιστημονική του
κατάρτιση στα αντικείμενα σπουδών, τα οποία είναι άμε-
σα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα
οποία ασκεί το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ,
όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4.
2. Στην περίπτωση που για τη φοίτηση στα ως άνω
προγράμματα προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, αυτά
δύνανται να καταβάλλονται στο σύνολο ή μέρος από
τον ίδιο το φοιτούντα ή να καλύπτονται από το οικείο
ΓΕ, το οποίο εγκρίνει την εκπαίδευση του στελέχους ή
να καλύπτονται με παροχή υποτροφίας. Ειδικά στην πε-
ρίπτωση φοίτησης με καταβολή του συνόλου ή μέρους
των διδάκτρων από την υπηρεσία, ισχύουν οι διατάξεις
του Δημόσιου Λογιστικού, που αφορούν στην ανάληψη
υποχρέωσης, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδή-
ποτε δαπάνης που προκαλεί επιβάρυνση στον κρατικό
προϋπολογισμό, με βάση την επάρκεια και το ύψος των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, τη συ-
γκεκριμένη χρονική περίοδο.
3. Ο αριθμός ανά ειδικότητα των υποψηφίων σπουδα-
στών ανά γνωστικό αντικείμενο των οποίων μπορούν να
φοιτήσουν στα ΠΜΣ σε ΑΕΙ εξωτερικού, που είναι άμε-
σα συνυφασμένα με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα τα
οποία ασκούν, καθορίζονται τα εξής:
α. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σω-
μάτων (ΚΣ):
Νομικό Σώμα.
Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 4.
β. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ:
Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3β του άρθρου 4.
γ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ:
Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3γ του άρθρου 4.
δ. Μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ:
Τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3δ του άρθρου 4.
4. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνι-
κής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) και των Αρχηγών των Γενικών Επι-
τελείων (Α/ΓΕ), που εκδίδεται μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε
έτους, εγκρίνονται οι σπουδές του μόνιμου στρατιωτικού
προσωπικού των ΚΣ και του οικείου Κλάδου, αντίστοιχα.
5. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, στο οποίο κα-
ταβάλλεται μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων, υπο-
βάλλει στα οικεία ΓΕ, στα οποία ανήκει, μετά το πέρας
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, βεβαίωση προόδου του
εκπαιδευτικού ιδρύματος, από την οποία προκύπτει το
κανονικό της φοίτησής του.

Άρθρο 6
Αξιολόγηση και επανακαθορισμός
των γνωστικών αντικειμένων προπτυχιακών,
μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
1. Σε κάθε Γενικό Επιτελείο συνιστάται επιτροπή αξιο-
λόγησης γνωστικών αντικειμένων.
2. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωστικών αντικειμένων
του ΓΕΕΘΑ, έχει αρμοδιότητα αξιολόγησης των γνωστι-
κών αντικειμένων των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών
και διδακτορικών σπουδών, στα οποία συμμετέχει το
μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωμάτων
(ΚΣ). Οι επιτροπές αξιολόγησης των ΓΕ των Κλάδων των
ΕΔ έχουν αρμοδιότητα αξιολόγησης των γνωστικών
αντικειμένων των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και
διδακτορικών σπουδών, στα οποία συμμετέχει το μόνι-
μο στρατιωτικό προσωπικό του οικείου Κλάδου των ΕΔ.
3. Οι επιτροπές αξιολόγησης γνωστικών αντικειμένων:
α. Αποτελούνται από το Διευθυντή της Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης ως πρόεδρο και δύο (2) στελέχη της Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης ως μέλη.
β. Συγκροτούνται μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε
έτους, κατόπιν διαταγής του Διευθυντή του Κλάδου στον
οποίο υπάγεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
γ. Έχουν θητεία ενός (1) έτους.
δ. Συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης, προτείνοντας
τη διατήρηση ή τον επανακαθορισμό των γνωστικών
αντικειμένων, την οποία υποβάλλουν στον Αρχηγό του
οικείου Γενικού Επιτελείου έως την 1η Νοεμβρίου κάθε
έτους.
4. Προτάσεις από το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό
για επανακαθορισμό των γνωστικών αντικειμένων υπο-
βάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του αρμόδιου,
κατά τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2, Γενικού Επι-
τελείου.
5. Με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού
Επιτελείου, η οποία εκδίδεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου
κάθε έτους, επανακαθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα
των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών, στα οποία συμμετέχει το μόνιμο στρατιωτικό
προσωπικό του Επιτελείου αυτού.

Άρθρο 7
Διαδικασία επιλογής για συμμετοχή
σε προγράμματα σπουδών
1. Με απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) για το μόνιμο στρατιωτικό
προσωπικό των ΚΣ και των Αρχηγών των Γενικών Επιτε-
λείων (Α/ΓΕ) για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του
οικείου Κλάδου, που εκδίδεται μέχρι την 1η Απριλίου
κάθε έτους, καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδεύσεων,
η χορήγηση ή μη εκπαιδευτικής άδειας και η καταβολή
ή μη των διδάκτρων, με εξειδίκευση των απαιτούμενων
ειδικοτήτων και του βαθμού των υποψήφιων, ανά πρό-
γραμμα σπουδών, που θα προκηρύσσονται ανάλογα με
τις υπηρεσιακές ανάγκες και τους διαθέσιμους πόρους.
2. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, του οποίου
εγκρίνεται η συμμετοχή σε προγράμματα προπτυχιακών,
μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, επιλέγεται
κατά την απόλυτη σειρά επιτυχίας, όπως αυτή προκύπτει
από τις διαδικασίες επιλογής τις οποίες έχουν καθορίσει
τα οικεία εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προκύπτει σει-
ρά επιτυχίας στις διαδικασίες επιλογής των εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων για τη φοίτηση σε προγράμματα προ-
πτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών, η
επιλογή πραγματοποιείται με βάση την απόλυτη σειρά
επιτυχίας, η οποία προκύπτει από την, κατά τα καθο-
ριζόμενα από το άρθρο 15, διαδικασία μοριοδότησης.

Άρθρο 8
Οικονομικά
1. Η καταβολή διδάκτρων των προπτυχιακών, μετα-
πτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του μόνιμου
στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ καλύπτεται από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις (ΚΑΕ 0881) για το σκοπό αυτό
στους Π/Υ του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), του
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και του Γενικού Επι-
τελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).
2. Η καταβολή διδάκτρων των προπτυχιακών, μετα-
πτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του μόνιμου
στρατιωτικού προσωπικού των ΚΣ των ΕΔ καλύπτεται
από τις εγγεγραμμένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις (ΚΑΕ
0881) στον Π/Υ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας
(ΓΕΕΘΑ).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Άρθρο 9
Προσόντα επιλογής
Τυπικά προσόντα, για την εξέταση της δυνατότητας
χορήγησης των κατά τα παραπάνω διευκολύνσεων ή για
τη συμμετοχή σε προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπου-
δές ή επιλογή για μετάβαση σε υπηρεσιακή εκπαίδευση,
αποτελούν:
α. Ο κατεχόμενος βαθμός, όπως καθορίζεται στα αντί-
στοιχα άρθρα για κάθε είδους εκπαίδευση.
β. Η κατ’ εκλογή προαγωγή σε όσους βαθμούς αυτή
προβλέπεται.
γ. Η βαθμολογία τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» σε όλα
τα ουσιαστικά προσόντα κατά την τελευταία πενταετία.
δ. Η γνώση της ξένης γλώσσας στο επίπεδο που προ-
βλέπει από την προκήρυξη του ΑΕΙ που διοργανώνει το
πρόγραμμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών ή διδακτο-
ρικών σπουδών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Άρθρο 10
Εκπαιδευτικές άδειες μόνιμου στρατιωτικού προσω-
πικού για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε
ΑΕΙ εσωτερικού και εξωτερικού
1. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ που
φοιτά σε ΠΠΣ ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως κα-
θορίζονται στα άρθρα 2 και 3, αντίστοιχα, είναι δυνατόν
να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η οποία ισούται με τον
ελάχιστο χρόνο σπουδών και δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερη από πέντε έτη. Η διάρκεια της άδειας δύναται να
παρατείνεται για ένα μήνα, μετά από υποβολή αιτήματος
του ενδιαφερόμενου και έγκριση του οικείου ΓΕ.
2. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που φοιτά σε
ΠΜΣ ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, όπως καθορίζονται
στα άρθρα 4 και 5, αντίστοιχα, είναι δυνατόν να χορηγη-
θεί εκπαιδευτική άδεια, η οποία ισούται με τον ελάχιστο
χρόνο σπουδών και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από
τρία έτη. Η διάρκεια της άδειας δύναται να παρατείνεται
για ένα μήνα, μετά από υποβολή αιτήματος του ενδια-
φερόμενου και έγκριση του οικείου ΓΕ.
3. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που φοιτά σε
πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών ΑΕΙ εσωτερικού ή
εξωτερικού, αντίστοιχα, όπως καθορίζονται στα Άρθρα
4 και 5, είναι δυνατόν να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια,
η οποία ισούται με τον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση
του ΔΔ και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τρία έτη.
Η διάρκεια της άδειας, δύναται να παρατείνεται για ένα
μήνα, μετά από υποβολή αιτήματος του ενδιαφερόμενου
και έγκριση του οικείου ΓΕ.
4. Ο συνολικός χρόνος για μεταπτυχιακές και διδακτο-
ρικές σπουδές στο εξωτερικό δεν ξεπερνά τα τέσσερα έτη.
5. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό για προπτυ-
χιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ εσωτερικού
ή εξωτερικού χορηγείται εκπαιδευτική άδεια, η οποία
αθροιστικά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από έξι έτη.
6. Στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό είναι δυνατό
να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια ή/και να καταβληθούν
δίδακτρα μία φορά για σπουδές σε προπτυχιακό επίπε-
δο και μία φορά για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο
που θα απολήγουν στη λήψη ΜΔΕ ή εναλλακτικά μια
φορά για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα
απολήγουν σε λήψη ΜΔΕ και μια φορά για διδακτορι-
κές σπουδές που θα απολήγουν σε λήψη ΔΔ. Σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις στις οποίες το Πανεπιστήμιο θέτει
ως προϋπόθεση συμμετοχής σε ΠΜΣ την κατοχή άλλου
τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, είναι δυνατόν στο μό-
νιμο στρατιωτικό προσωπικό να δοθεί η δυνατότητα
απόκτησης και δεύτερου ΜΔΕ με μέριμνα της υπηρεσίας.
7. Το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό που λαμβάνει
εκπαιδευτική άδεια για το εσωτερικό ή το εξωτερικό,
αναλαμβάνει υποχρέωση παραμονής στις ΕΔ για χρόνο,
όπως προβλέπεται στον εκάστοτε εν ισχύ νόμο «Περί
Καταστάσεως Αξιωματικών».
8. Όσοι έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας, είναι υποχρεω-
μένοι να υποβάλλουν στα οικεία ΓΕ, μετά το πέρας κάθε
ακαδημαϊκού εξαμήνου, βεβαίωση του εκπαιδευτικού
ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το κανονικό της
φοίτησής τους. Proslipsis.gr
9. Η χορηγούμενη από τα οικεία ΓΕ εκπαιδευτική άδεια
εσωτερικού και εξωτερικού είναι συνεχόμενη και απαλ-
λάσσει το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό στο οποίο
χορηγείται, από την εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων
του κατά τη διάρκεια της.
10. Τα στελέχη που λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια
θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο τον απαιτούμενο
Χρόνο Διοίκησης (ΧΔ) στον κατεχόμενο βαθμό ή να
έχουν δυνατότητα συμπλήρωσης του μετά τη λήξη της
εκπαιδευτικής άδειας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
Άρθρο 11
Παροχές στους εκπαιδευόμενους
Η χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και η καταβολή του
συνόλου ή μέρους των διδάκτρων αποτελούν παροχές
προς το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό από το οικείο
ΓΕ, το οποίο εγκρίνει τις σπουδές, και ως τέτοιες είναι
αυτοτελείς και η χορήγηση της μιας δεν συνεπάγεται
την καταβολή της άλλης.

Άρθρο 12
Διακοπή παροχών
1. Η εκπαιδευτική άδεια ή η καταβολή μέρους ή του
συνόλου των διδάκτρων από τα οικεία ΓΕ, διακόπτεται
με διαταγή του αρμόδιου Αρχηγού ΓΕ:
α. Αυτεπάγγελτα για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους,
οι οποίοι πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως.
β. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται προβλήματα στη
συμπεριφορά των σπουδαστών, όπως αυτά προκύπτουν
από τυχόν αναφορές του ΑΕΙ προς την υπηρεσία.
γ. Με αιτιολογημένη αναφορά του σπουδαστή στην
οποία θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που δικαιολογούν
τη διακοπή σπουδών.
δ. Λόγω διακοπής των σπουδών, η οποία θα πρέπει να
αναφέρεται άμεσα από το σπουδαστή.
ε. Λόγω μη τήρησης των καθοριζόμενων στην παρ. 8
του άρθρου 10.
στ. Λόγω αποτυχίας στο 30% (συμπεριλαμβανομένου)
και πλέον, των μαθημάτων ενός ακαδημαϊκού έτους.
ζ. Με τη σύνταξη από τον επιβλέποντα καθηγητή του
υποψήφιου διδάκτορα δύο αρνητικών εκθέσεων προό-
δου ανά ακαδημαϊκό έτος. Επιπλέον με την υπέρβαση των
5 ετών του χρόνου σπουδών, για την απόκτηση του ΔΔ.
2. Στις περιπτώσεις διακοπής της άδειας με υπαιτιό-
τητα του σπουδαστή, αυτός ελέγχεται πειθαρχικά. Δεν
ασκείται πειθαρχικός έλεγχος σε περίπτωση που η δια-
κοπή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, που αφορούν
στον ίδιο ή σε μέλος της οικογένειας του και προέκυψαν
μετά την έναρξη των σπουδών του, οι οποίοι εκτιμώνται
από το οικείο ΓΕ.
3. Στις περιπτ. β’ έως και ζ’ της παρ. 1, το ποσό που
έχει ήδη καταβληθεί για σπουδές που υπολείπονται μετά
από τη διακοπή, επιστρέφεται σύμφωνα με τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις.
4. Με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και Αρχηγών
των τριών ΓΕ, συγκροτούνται αντίστοιχες επιτροπές, οι
οποίες εξετάζουν τους λόγους διακοπής των σπουδών
και στην περίπτωση που αυτή οφείλεται σε εξαιρετικά
σοβαρούς προσωπικούς ή/και οικογενειακούς λόγους,
εισηγούνται την εφαρμογή ή μη των καθοριζομένων
στην παράγραφο 3.
α. Για τη συγκρότηση της επιτροπής, για το μόνιμο
στρατιωτικό προσωπικό των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ) κα-
θορίζονται τα εξής καθορίζονται τα εξής:
(1) Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διευ-
θυντή του Κλάδου, στον οποίο ανήκει η Διεύθυνση Εκ-
παιδεύσεως.
(2) Αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη. Πρόε-
δρος ορίζεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσε-
ως του ΓΕΕΘΑ και μέλη ο Τμηματάρχης και Αξιωματικός
του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως
του ΓΕΕΘΑ.
(3) Η θητεία είναι ετήσια, αρχομένης από 1η Απριλίου.
(4) Η Επιτροπή υποβάλει την πρόταση της έως και
ένα μήνα μετά την ενημέρωση της για τη διακοπή των
σπουδών του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των
ΚΣ στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.
β. Για τη συγκρότηση της επιτροπής, για το μόνιμο
στρατιωτικό προσωπικό των τριών Κλάδων των ΕΔ κα-
θορίζονται τα εξής καθορίζονται τα εξής:
(1) Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Διευ-
θυντή του Κλάδου, στον οποίο ανήκει η Διεύθυνση Εκ-
παιδεύσεως
(2) Αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη. Πρό-
εδρος ορίζεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαιδεύ-
σεως του Κλάδου και μέλη ο Υποδιευθυντής της Διεύ-
θυνσης Εκπαιδεύσεως του Κλάδου και ο Τμηματάρχης
του αρμόδιου Τμήματος.
(3) Η θητεία είναι ετήσια, αρχομένης από 1η Απριλίου.
(4) Η Επιτροπή υποβάλει την πρόταση της έως και ένα
μήνα μετά την ενημέρωση της για τη διακοπή των σπου-
δών του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού των τριών
Κλάδων στον Αρχηγό του οικείου ΓΕ.

Άρθρο 13 
Μεταβίβαση αρμοδιότητας
Η αρμοδιότητα έγκρισης σπουδών και επανακαθο-
ρισμού των γνωστικών αντικειμένων των σπουδών
μεταβιβάζεται, για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό
του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ)
και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στους αρχηγούς
των ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, αντίστοιχα, ενώ, για το μόνιμο
στρατιωτικό προσωπικό των ΚΣ, στον Αρχηγό του
ΓΕΕΘΑ.

Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Το καθεστώς, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την,
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης συμμετοχή του
μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού σε προγράμματα
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπου-
δών, με χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας ή καταβολή δι-
δάκτρων σπουδών από το οικείο ΓΕ, δεν θίγονται.
2. Ως προς τους Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς (ΣΞ),
ισχύει για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018 και
2018-2019 η Φ.331.1/16/387348/Σ. 1191/05 Ιουλ 16 Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση Αναπληρωτών Υπουργών Εθνι-
κής Άμυνας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’
2020), με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων
σε Τμήματα των Πανεπιστημίων.

Άρθρο 15
Μοριοδότηση
1. Το προς επιλογή προσωπικό που συμμετέχει σε προ-
γράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτο-
ρικών σπουδών λαμβάνει μόρια ως εξής:
α. Η αρχαιότητα προσδίδει μόρια βάσει του ακόλου-
θου τύπου:
Μόρια= Σ1 x Σ2 χ 50, όπου:
Σ1= Συντελεστής Έτους Αποφοίτησης. Λαμβάνει την
τιμή 1 για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό με το πα-
λαιότερο έτος αποφοίτησης από τους υποψήφιους στη
διαδικασία επιλογής. Για κάθε επόμενο έτος αποφοίτη-
σης απομειουται κατά 0,05 μονάδες.
Σ2= Συντελεστής Σειράς Συμμετοχής. Λαμβάνει την
τιμή 1 για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό με την
καλύτερη σειρά αποφοίτησης μεταξύ των υποψηφίων
του παλαιότερου έτους αποφοίτησης στη διαδικασία
επιλογής. Απομειούται, δε, κατά 0,01 μονάδες για κάθε
επόμενο υποψήφιο. Ο παρόν συντελεστής δεν ισχύει για
τους αποφοίτους ΣΣΑΣ και ΣΑΝ, οι οποίοι αποφοιτούν
σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους.
β. Ο βαθμός πτυχίου ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ (συμπεριλαμβάνονται
ΣΣΑΣ και ΣΑΝ, για τις οποίες υπολογίζεται ο βαθμός πτυ-
χίου της οικείας Πανεπιστημιακής Σχολής) ή του πτυχίου
με το οποίο κατετάγησαν στις ΕΔ, υπολογιζόμενος σε
δεκαβάθμια κλίμακα, πολλαπλασιάζεται με το συντελε-
στή οκτώ (8).
γ. Ο βαθμός αποφοίτησης από τα σταδιοδρομικά σχο-
λεία του Κλάδου ή Σώματος που ανήκει προ της φοίτη-
σης στις Σχολή Διοίκησης Επιτελών (ΣΔΙΕΠ) ΣΞ, Σχολή
Διοίκησης Επιτελών (ΣΔΕ) ΠΝ, Σχολή Διοίκησης Επιτελών
(ΣΔΙΕΠ) ΠΑ, Σχολείο Εκπαίδευσης Λοχαγών (ΣΕΛ) (ΝΟΜ)
και Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Λοχαγών
(ΣΠΕΛ) ΣΔΓ], υπολογιζόμενος σε δεκαβάθμια κλίμακα,
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή ένα (1). Σε περίπτω-
ση που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς,
το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό δεν έχει αποφοιτήσει
από Σχολείο, δε λαμβάνει μόρια για το συγκεκριμένο
προσόν. Όσοι ανήκουν στο 10% με την καλύτερη βαθ-
μολογία των αποφοίτων ανά Εκπαιδευτική Σειρά (ΕΣ),
λαμβάνουν επιπλέον πέντε (5) μόρια.
δ. Οι απόφοιτοι ΣΔΙΕΠ ΣΞ/ΣΔΕΠΝ/ΣΔΙΕΠ ΠΑ λαμβά-
νουν δέκα (10) μόρια. Όσοι ανήκουν στο 10% με την
καλύτερη βαθμολογία των αποφοίτων ανά Εκπαιδευτική
Σειρά (ΕΣ), λαμβάνουν επιπλέον πέντε (5) μόρια.
ε. Οι απόφοιτοι ΑΔΙΣΠΟ λαμβάνουν δέκα (10) μόρια.
Όσοι ανήκουν στο 10% με την καλύτερη βαθμολογία των
αποφοίτων ανά ΕΣ, λαμβάνουν επιπλέον πέντε (5) μόρια.
στ. Οι απόφοιτοι ΣΕΘΑ λαμβάνουν δέκα (10) μόρια.
Όσοι ανήκουν στο 10% με την καλύτερη βαθμολογία των
αποφοίτων ανά ΕΣ, λαμβάνουν επιπλέον πέντε (5) μόρια.
ζ. Η πιθανή χορήγηση υποτροφίας από δημόσιο ή
ιδιωτικό φορέα (πέραν της Υπηρεσίας) για το συγκεκρι-
μένο ΠΜΣ εσωτερικού ή εξωτερικού που διενεργείται η
μοριοδότηση, λαμβάνει είκοσι (20) μόρια.
η. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας της γενικής ικανότη-
τας για τον κατεχόμενο βαθμό των εκθέσεων ικανότητας
και αξιολόγησης των πέντε (5) τελευταίων ετών, (για τους
Ανθλγούς και αντιστοίχων, προερχόμενους από ΑΣΕ Ι
υπολογίζεται το σύνολο των ετών ως Αξκοί), υπολογι-
ζόμενος σε δεκαβάθμια κλίμακα.
θ. Ο βαθμός των εξετάσεων επιλογής εκάστου υποψη-
φίου, εφόσον διενήργησε το αντίστοιχο ΓΕ, υπολογιζό-
μενος σε δεκαβάθμια κλίμακα, πολλαπλασιάζεται με το
συντελεστή δέκα (10).
ι. Για κάθε έτος υπηρεσίας σε Μονάδες ή Ανεξάρτη-
τες Υπομονάδες Εκστρατείας λαμβάνουν δύο (2) μόρια
(αφορά μόνο το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό του ΣΞ).
2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στελεχών κατά τη μορι-
οδότηση τους, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή τους
η μεταξύ τους αρχαιότητα.
3. Η αναλυτική κατάσταση της μοριοδότησης του μό-
νιμου στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, για την επιλογή
συμμετοχής σε προγράμματα προπτυχιακών, μεταπτυχι-
ακών και διδακτορικών σπουδών, κοινοποιείται σε όλους
τους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved - Web Development By Allcom Technologies.gr - Powered By BestDomains.gr