ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Σχέδιο π.δ. για τα τμήματα λαθρομετανάστευσης και τους συνοριακούς φύλακες (3/10/07)

 


 
 

Αθήνα 3.10.2007, 12:03
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα: «Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων», υπέγραψε και απέστειλε προς υπογραφή στους συναρμόδιους υπουργούς ο υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος.    

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου είναι το εξής:

Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 2  του ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄- 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2838/2000 «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 179) και το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (Α΄- 91), καθώς και το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3181/2003 «Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις» (Α΄- 218).
2. Το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτ. α΄, β΄ και γ΄ και 7 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄- 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄- 49).
3. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄- 41).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄-98).
5. Το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄- 231).
6. Την ……   από ….. απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 570.000,00 ευρώ, περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος, 3.950.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2008, 4.750.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2009, 4.850.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2010 και 4.870.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2011 και 4.980.000,00 ευρώ, περίπου, για το έτος 2012 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι εν λόγω δαπάνες κατά το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπισθούν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις  του Π/Υ του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 43 -110 ΚΑΕ των ομάδων 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900), ενώ οι δαπάνες των ετών 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 και καθενός από τα επόμενα έτη θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών Ε.Φ. 43 - 110« ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»  του αντίστοιχου έτους.
8. Την υπ’ αριθ. …… Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση, έδρα, υπαγωγή, τοπική αρμοδιότητα
Σε κάθε μία από τις κατωτέρω Αστυνομικές Διευθύνσεις ιδρύονται Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης που υπάγονται διοικητικά σε αυτές, ως εξής:
α. Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου.
Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Λέσβου, με έδρα το δήμο Μυτιλήνης και τοπική αρμοδιότητα τη διοικητική περιφέρεια του νομού Λέσβου.
β.  Αστυνομική Διεύθυνση Χίου.
Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Χίου, με έδρα το δήμο Χίου και τοπική αρμοδιότητα τη διοικητική περιφέρεια του νομού Χίου.
γ.  Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου.
Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Σάμου, με έδρα το δήμο Βαθέως και τοπική αρμοδιότητα τη διοικητική περιφέρεια του νομού Σάμου.
δ.  Α΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου.
Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ρόδου, με έδρα το δήμο Ρόδου και τοπική αρμοδιότητα τις διοικητικές περιφέρειες των δήμων Ρόδου, Ιαλυσού, Καμείρου, Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λινδίων, Αταβύρου, Καλλιθέας, Νότιας Ρόδου, Καρπάθου, Μεγίστης, Σύμης, Χάλκης, Κάσου και Τήλου και της κοινότητας Ολύμπου του νομού Δωδεκανήσου.
ε.  Β΄ Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου.
Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Κω, με έδρα το δήμο Κω και τοπική αρμοδιότητα τις διοικητικές περιφέρειες των δήμων Κω, Δικαίου, Ηρακλειδών, Καλυμνίων, Λέρου, Πάτμου, Νισύρου, Αστυπάλαιας και Λειψών και της κοινότητας Αγαθονησίου του νομού Δωδεκανήσου.
στ.  Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας.
Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ευβοίας, με έδρα το δήμο Ταμιναίων και τοπική αρμοδιότητα τη διοικητική περιφέρεια του νομού Ευβοίας.

Άρθρο 2
Αποστολή – Διάρθρωση – Αρμοδιότητες
Για τα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες, τη διάρθρωση και τα καθήκοντα οργάνων των Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, καθώς και τα καθήκοντα των λοιπών οργάνων και τα συναφή θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 και των άρθρων 4, 5, 6 και 7 του π. δ/τος 310/1998 (Α΄- 215) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2622/1998 (Α΄- 138), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 2910/2001 (Α΄- 91) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3181/2003 (Α΄- 218).

Άρθρο 3
Σύσταση θέσεων

Οι οργανικές θέσεις συνοριακών φυλάκων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2622/1998 (Α΄- 138), της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π. δ/τος 177/1999 (Α΄- 166), της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2838/2000 (Α΄-  179), του άρθρου 1 του π. δ/τος 112/2001 (Α΄- 104), του άρθρου 3 του π. δ/τος 118/2001 (Α΄- 106), του άρθρου 3 του π. δ/τος 224/2001 (Α΄- 173) και του άρθρου 3 του π. δ/τος 168/2002 (Α΄- 155), αυξάνονται κατά διακόσιες (200) και καλύπτονται από επί θητεία προσωπικό της κατηγορίας αυτής.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved