ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Άλλες Ρυθμίσεις Επιστροφή    
Εγκύκλιος: Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 2009 (23/10/08)


Αθήνα 23.10.2008
Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος υπέγραψε εγκύκλιο με θέμα: «Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 2009.

Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους». Η εγκύκλιος εστάλη προς τους Δημάρχους και τους Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και προς τους Υπεύθυνους των Δημοτολογίων των Δήμων και των Κοινοτήτων όλης της Χώρας.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι των ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στην Ελλάδα ενόψει των ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 2009. Προθεσμία εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους»

Ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 7 Ιουνίου 2009, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι παρέχεται και στους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης της ελληνικής υπηκοότητας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 93/109/ΕΚ, όπως αυτή ειδικότερα ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με το Ν.2196/1994, οι πολίτες της Ένωσης που διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., έχουν το δικαίωμα κατά τις ευρωεκλογές να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα είτε στο κράτος μέλος καταγωγής είτε στο κράτος μέλος κατοικίας. Δεν μπορούν να ψηφίσουν όμως περισσότερο από μία φορά κατά τις ίδιες εκλογές.

Στην περίπτωση, που οι ευρωπαίοι πολίτες ενδιαφέρονται να ψηφίσουν συνδυασμούς και υποψηφίους του κράτους μέλους καταγωγής τους, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα.

Όσοι όμως από τους πολίτες της Ένωσης επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα, οφείλουν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του τόπου διαμονής τους.
Σχετικά με τη συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης στις ευρωεκλογές και σε υπενθύμιση των εγκυκλίων μας αριθ.44235/9.10.2003, 62735/8.12.2005 και 8955/13.2.2007, εφίσταται η προσοχή των αρμοδίων υπηρεσιών στα ακόλουθα:

1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
Για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, οι πολίτες της Ένωσης οφείλουν να προσέλθουν στο δήμο ή κοινότητα του τόπου διαμονής τους, προσκομίζοντας ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο), προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση - δήλωση εγγραφής. Περαιτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται.
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2009, λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2009.
Η αίτηση διατίθεται τόσο στο αρχείο των ειδικών εκλογικών καταλόγων του προγράμματος εκλογικών καταλόγων που διαχειρίζονται οι ΟΤΑ, όσο και σε έντυπη μορφή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της αίτησης επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας εγκυκλίου, όπως άλλωστε και στις προηγούμενες ανωτέρω εγκυκλίους). Τα στοιχεία των πολιτών της Ένωσης, αποστέλλονται στο ΥΠ.ΕΣ. στο πλαίσιο των δίμηνων αναθεωρήσεων, προκειμένου να ενσωματωθούν στην κεντρική βάση δεδομένων.
Περαιτέρω και ενόψει των ευρωεκλογών, τα στοιχεία τους αποστέλλονται με ευθύνη του ΥΠ.ΕΣ. και στο κράτος μέλος καταγωγής, προκειμένου να μην ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα και στη χώρα τους και να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο διπλοψηφίας (άρθρο 13 Οδηγίας 93/109/ΕΚ). Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει οι αρμόδιοι υπάλληλοι να επιδείξουν μεγάλη προσοχή κατά την καταγραφή των στοιχείων με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αυτά προκύπτουν από το ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα εξής παρακάτω:
- Η αναγραφή της ιθαγένειας και των λοιπών στοιχείων που προκύπτουν από το ισχύον αποδεικτικό ταυτότητας είναι υποχρεωτική. 
- Δεν θα συμπεριλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, κοινοτικοί πολίτες, των οποίων τα στοιχεία (και ιδίως η ιθαγένεια) που θα αποστέλλονται στο Υπουργείο θα είναι ελλιπή. 
- Ο προσωπικός αριθμός PIN θα συμπληρώνεται μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος καταγωγής.
- Στην περίπτωση που κάποια από τα πεδία της αίτησης (εκείνα που αναφέρονται στα στοιχεία εγγραφής στο κράτος μέλος καταγωγής, δηλ. νομός, δήμος και δημοτικό διαμέρισμα) δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθούν επειδή δεν γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος τα σχετικά στοιχεία, αυτά θα παραμένουν κενά. 
- Όπου διαπιστώνεται δυσκολία, να συνδράμουν οι υπάλληλοι τους ενδιαφερόμενους κατά τη συμπλήρωση της αίτησης.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Στο πλαίσιο της υποβολής της αίτησης, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι πολίτες της Ένωσης να ενημερώνονται απαραιτήτως από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας:
- Για τις προθεσμίες ανάρτησης των καταστάσεων και υποβολής τυχόν ενστάσεων, αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης. Το περιεχόμενο των ενστάσεων ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 17 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ.96/2007).
- Για το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία τους και το δικαίωμα διόρθωσης αυτών στον εκλογικό κατάλογο (άρθρο 14 του ίδιου διατάγματος). 
- Για το σκοπό της υποβολής της αίτησης και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί προκειμένου να καταρτιστούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι από το ΥΠ.ΕΣ.
- Για την αποστολή των στοιχείων τους στο κράτος μέλος καταγωγής ενόψει των ευρωεκλογών, προκειμένου να μην ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα και στη χώρα τους (άρθρο 13 Οδηγίας 93/109/ΕΚ).
- Ότι οι πολίτες της Ένωσης ψηφίζουν μαζί με τους Έλληνες εκλογείς στα εκλογικά τμήματα που θα καθοριστούν, προσκομίζοντας έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας (ταυτότητα ή διαβατήριο).

3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Για την ευρύτερη δυνατή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης που διαμένουν στη χώρα μας, παρακαλούνται οι ΟΤΑ (και ειδικότερα οι ΟΤΑ των νησιωτικών και λοιπών τουριστικών περιοχών στους οποίους διαμένει μεγάλος αριθμός πολιτών της Ε.Ε.) να εντείνουν τις προσπάθειές τους, με την ανάληψη ειδικών πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση αυτή, όπως:
• Χρήση προσωπικής επιστολής στην περίπτωση που είναι γνωστή η διεύθυνση κατοικίας τους
• Ανακοινώσεις στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα και στα ΚΕΠ
• Ανακοινώσεις σε κεντρικά σημεία της περιφέρειάς τους ή σε ηλεκτρονικούς πίνακες
• Τακτικά δελτία τύπου και ανακοινώσεις στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
• Προώθηση τοπικών πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων
• Κάθε άλλο πρόσφορο μέσο

Τέλος, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και τη διευκόλυνση του έργου σας, σας στέλνουμε συνημμένα ΠΙΝΑΚΑ με τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΥΠΟΥΛΟΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.
1. ΑΥΣΤΡΙΑ
2. ΒΕΛΓΙΟ
3. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
4. ΓΑΛΛΙΑ
5. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
6. ΔΑΝΙΑ
7. ΕΛΛΑΔΑ
8. ΕΣΘΟΝΙΑ
9. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
10. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
11. ΙΣΠΑΝΙΑ
12. ΙΤΑΛΙΑ
13. ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)
14. ΚΥΠΡΟΣ
15. ΛΕΤΟΝΙΑ
16. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
17. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
18. ΜΑΛΤΑ
19. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
20. ΠΟΛΩΝΙΑ
21. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
22. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
23. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
24. ΣΛΟΒΕΝΙΑ
25. ΣΟΥΗΔΙΑ
26. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
27. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved