ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Ποιά δικαιώματα παρέχει το δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ

Αθήνα 31.5.2017, 13:12

Τα δικαιώματα που παρέχει το δελτίο ανεργίας στους κατόχους του, πλην επιδομάτων και οικονομικών βοηθημάτων, παραθέτει ο ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, τα δικαιώματα είναι τα εξής ανά φορέα:


ΑΣΕΠ
Μοριοδότηση στις προκηρύξεις προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ
Μοριοδότηση ανεργίας σε προκηρύξεις Δημοσίων Φορέων, ως κριτήριο κατάταξης.
Νομικό Πλαίσιο
1. Νόμος 3051/2002: Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις. Proslipsis.gr
2. Νόμος 3812/2009: Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.


ΟΑΕΔ
Μοριοδότηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, μοριοδότηση ανεργίας ως κριτήριο κατάταξης
Νομικό Πλαίσιο
Υποπαρ. ΙΔ1 του ν. 4152/2013.


ΟΑΕΔ
Δυνατότητα Συμμετοχής σε Ενεργητικές Πολιτικές (Απασχόληση, Κατάρτιση, Συμβουλευτική)
Δικαίωμα συμμετοχής σε πρόγραμμα απασχόλησης, μοριοδότηση ανεργίας ως κριτήριο κατάταξης, δικαίωμα συμμετοχής σε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, διατήρηση της ανεργίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
Νομικό Πλαίσιο Proslipsis.gr
1. Προγράμματα απασχόλησης: ν. 1262/82, ν. 2956/2001, ν. 4144/2013, ν. 2434/96, ν. 4430/2016
2. Προγράμματα κατάρτισης: ν. 4430/2016
3. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: ν. 2956/01 "Αναδιάρθωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις", ΥΑ 80030/13.07.2007


ΟΑΕΔ
Δυνατότητα Συμμετοχής σε  Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας (Κοινωνικός Τουρισμός, Κατασκηνωτικό)*
1. Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους κατά το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος: πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή συγκέντρωσαν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας) ή είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
2. Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα: Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
* Το δικαίωμα αυτό χάνεται στην περίπτωση που οι άνεργοι απολέσουν την ιδιότητα του ανέργου σε χρόνο που δεν τους επιτρέπει να συγκεντρώσουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στα προγράμματα αυτά ως εργαζόμενοι.
Νομικό Πλαίσιο
Αρθρ. 34 του ν. 4144/2013 - Τα προγράμματα καταρτίζονται από σχετική ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε χρόνο κατ΄εφαρμογή του νόμου


ΟΑΕΔ - ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Ασφάλιση μέσω του ΕΛΕΚΠ – κλάδος ΛΑΕΚ στον κλάδο ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Παροχές ασθενείας σε είδος σε όσους έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 3.000 ημερομίσθια στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ και είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ
Νομικό Πλαίσιο
ν. 2434/96, ν. 3144/2003


ΟΑΕΔ - ΙΚΑ ΕΤΑΜ
Προαιρετική Ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ΕΤΕΑ (Επικουρική Ασφάλιση) μέσω του ΕΛΕΚΠ – κλάδος ΛΑΕΚ
Οι άνεργοι (άνδρες άνω των 60 ετών, γυναίκες άνω των 55 ετών) που δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης προκειμένου να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης της σύνταξής τους στο ΙΚΑ, πρέπει να έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ και να κατέχουν δελτίο ανεργίας για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν ενεργό δελτίο ανεργίας.
Νομικό Πλαίσιο
Ν. 2874/2000, ΥΑ 30274/2001
 Proslipsis.gr

ΥΠΕΚΑ
Ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ
Χορηγείται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000¤, εφόσον ισχύουν και άλλες προϋποθέσεις που ελέγχονται από τον αρμόδιο Φορέα
Νομικό Πλαίσιο
ΥπΆ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.10 Απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με τις υπΆ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/6713/24.3.11, Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.20/οικ.878/17.1.13 και Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235/21.11.2013 σχετικές αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Μειώσεις ή Απαλλαγές από τη φορολογική αρχή (ΕΝΦΙΑ κλπ)
Χορηγείται έκπτωση 50% ή 100% σε φορολογούμενους που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος, ή είναι πολύτεκνοι ή ανάπηροι (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο)
Νομικό Πλαίσιο
Ν. 4223/2013, άρθρο 7, παρ.1, 2 (ΦΕΚ 287 Α')


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν σε δάνεια, οφειλές κλπ (Νόμος Κατσέλη)
Σκοπός του νόμου είναι να βοηθήσει τον δανειολήπτη που πλήττεται από την κρίση, τη μείωση του εισοδήματος, την ανεργία, τις υποχρεώσεις προς το κράτος και τα προβλήματα υγείας και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των δόσεων των δανείων και των χρεών του εν γένει. Υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα πλην των εμπόρων. Ειδικότερα, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι, οι καλλιτέχνες, οι νοικοκυρές, οι εισοδηματίες, οι άνεργοι και οι στερούμενοι παντός εισοδήματος. Proslipsis.gr
Τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται, ώστε ο δικαστής να έχει πλήρη γνώση για την κατάσταση του δανειολήπτη – οφειλέτη αλλά και να είναι παραδεκτή η αίτηση είναι τα εξής: 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (από το Δήμο ή τα ΚΕΠ), 2. Τα έξοδα διαβίωσης (ενοίκιο, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, κοινόχρηστα, κινητό τηλέφωνο κλπ), 3. Τα εισοδήματα του αιτούντος (μισθός, σύνταξη, ενοίκιο ή από άλλη πηγή), 4. Πρόσφατες καταστάσεις οφειλών του νόμου από τις Τράπεζες, 5. Κάρτα ανεργίας & βεβαίωση ΟΑΕΔ περί επιδότησης ή μη σε περίπτωση ανέργου
Νομικό Πλαίσιο
Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4161/2013


ΟΑΣΑ
Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Δωρεάν μετακίνηση των ανέργων με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ
Νομικό Πλαίσιο
Ν. 4331/2015 (άρθρο 77)/ Α-40580/3128 /30.06.2015 ΚΥΑ


ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δυνατότητα Συμμετοχής σε προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
Νομικό Πλαίσιο
Ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν διέπεται από νομικό πλαίσιο 


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΓΔΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΛΕΔ
Ωφελούμενοι διαφόρων παροχών(π.χ. επίδομα θέρμανσης). Η αίτηση γίνεται μέσω TAXIS-NET
Νομικό Πλαίσιο Proslipsis.gr
ΠΟΛ 1262/2015, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΛ.1189/2016 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΥΠΕΚΑΑ) ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
Διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνικής επανένταξη
Νομικό Πλαίσιο
Ν. 4389/ 2016 ΦΕΚΒ'2089/2016


ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Πιθανά οφέλη από παροχές Δήμων (π.χ. δημοτικά κολυμβητήρια, δημοτικά θέατρα)
Δεν διέπεται από νομικό πλαίσιο Πρωτοβουλία των Δήμων


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved