ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Από 2 Ιουλίου έως 15 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για επιδότηση ενοικίου (11/5/07)


Αθήνα 11.5.2007, 20:33
Από 2 Ιουλίου έως 15 Δεκεμβρίου 2007 θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις για επιδότηση ενοικίου έτους 2006 οι δικαιούχοι του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εργατοϋπάλληλοι ή συνταξιούχοι που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα οικονομικού έτους 2007 δεν υπερβαίνει τα 11.500 ευρώ.

Το παραπάνω όριο του ανώτατου καθαρού οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, όπως προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2007, πλην των εφ’ άπαξ αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, της αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία λόγω ατυχήματος, των επιδομάτων ανεργίας, των τόκων καταθέσεων, των επιδομάτων παραπληγίας – τετραπληγίας, του επιδόματος τριών παιδιών, του επιδόματος των τυφλών, του επιδόματος απολύτου αναπηρίας, του επιδόματος πολυτέκνων, του επιδόματος ενοικίου που έλαβαν το προηγούμενο έτος, του επιδόματος τοκετού, τα αναδρομικά σύνταξης του προηγούμενου έτους, του εισοδήματος από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων προηγούμενου έτους, του ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.) και του ποσού που έλαβαν ως επιδότηση από προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται μηνιαίως σε 115 ευρώ για μεμονωμένα άτομα και έγγαμους δικαιούχους, σε 140 ευρώ για δικαιούχους με ένα προστατευόμενο παιδί, σε εκατόν 165 ευρώ για δικαιούχους με δύο προστατευόμενα παιδιά και 215 ευρώ για δικαιούχους με τρία και τέσσερα προστατευόμενα παιδιά.  Το παραπάνω ποσό των 215 ευρώ προσαυξάνεται κατά 25 ευρώ μηνιαίως για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί από το πέμπτο και άνω.

Το ποσό της επιδότησης ενοικίου προσαυξάνεται κατά 50% ανά κατηγορία, για τους κατωτέρω δικαιούχους:
α. Μακροχρόνια ανέργους καθώς και δικαιούχους που έμειναν άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους εντός του έτους 2007, εφόσον το διάστημα της ανεργίας τους είναι μεγαλύτερο των τριών μηνών.
β. Δικαιούχους που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν εντός του έτους 2007 από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων Νομών.
γ. Δικαιούχους που το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα οικονομικού έτους 2007 είναι μικρότερο των 8.000€.

Οι δικαιούχοι των οποίων το καθαρό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της κατηγορίας τους, όπως προσδιορίζονται παραπάνω, δεν αποκλείονται από τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου, το ποσό όμως του επιδόματος που θα λάβουν είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει, όταν από το καθορισθέν για την κατηγορία που ανήκουν όριο εισοδήματος, στο οποίο έχει προστεθεί το ετήσιο ποσό επιδόματος ενοικίου, αφαιρεθεί το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα, αρκεί η προκύπτουσα διαφορά να υπερβαίνει το 1/3 του ετήσιου ποσού του επιδόματος ενοικίου της κατηγορίας τους.

Στους δικαιούχους που η μίσθωση  της κατοικίας τους κατά το έτος 2006 είναι διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών, θα καταβάλλεται το ανάλογο ποσό επιδόματος. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που το υπολογιζόμενο ετήσιο ποσό επιδόματος προκύπτει μικρότερο των 200 ευρώ, θα χορηγείται ποσό επιδόματος ίσο με 200 ευρώ. Στους δικαιούχους που το ποσό του ενοικίου που έχει καταβληθεί είναι μικρότερο από το ποσό του επιδόματος ενοικίου που αναλογεί στην κατηγορία τους, καταβάλλεται ποσό επιδόματος όσο και το ποσό του ετήσιου ενοικίου που κατέβαλαν.

Στους δικαιούχους που έχει χορηγηθεί από τον ΟΕΚ δάνειο ή κατοικία, καταβάλλεται επίδομα ενοικίου για όσους μήνες μίσθωναν κατοικία κατά το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης έτος και διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης ή της παραχώρησης της κατοικίας.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου μετά την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου και πριν την έγκριση της επιδότησης, το επίδομα ενοικίου χορηγείται στα προστατευόμενα μέλη. Εάν ο δικαιούχος αποβιώσει μετά την έγκριση της επιδότησης, το επίδομα χορηγείται στα προστατευόμενα μέλη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, χορηγείται στα μη προστατευόμενα παιδιά του.

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις ασφαλιστικές και λοιπές προϋποθέσεις του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.» (Υ.Α 30727/4815/4-8-1971 – ΦΕΚ 661/τ.Β΄/14-8-1971), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα. Για τα μεμονωμένα άτομα,  ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. 50067/20-2-06 (ΦΕΚ 264/Β΄/2-3-2006) απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Για τους μακροχρόνια ανέργους ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. 50187/18-4-2001 (ΦΕΚ 490/Β/27-4-01) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το έτος 2006 και θα καταβληθεί εφ’ άπαξ και εφόσον βέβαια θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι δικαιούχοι που είχαν επιδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις και θα αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτουμένων προϋποθέσεων θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του ΟΕΚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved