ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Ποιοί ανάπηροι μετακινούνται δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο (13/5/07)


Αθήνα 13.5.2007, 18:41
Δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα συγκοινωνίας ή με μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται ορισμένες κατηγορίες αναπήρων.

Ειδικότερα:
* Στα Ατομα με Αναπηρίες, ελληνικής υπηκοότητας, υπηκόους των κρατών μελών της Ε.Ε., υπηκόους των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246/1959 τ.Α΄) που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% στις εξής περιπτώσεις:
α) Σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
β) Σε όλες τις διαδρομές του εσωτερικού δικτύου του ΟΣΕ.

* Στα Ατομα με Αναπηρίες, ελληνικής υπηκοότητας, υπηκόους των κρατών - μελών της Ε.Ε., υπηκόους των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246/1959 τ.Α΄) και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, παρέχεται το δικαίωμα της δωρεάν μετακίνησης εφόσον το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 20.000 (είκοσι χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 26.000 (είκοσι έξι χιλιάδων) ευρώ. Το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημα των 26.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω, και διαμένουν μόνιμα
- στην Περιφέρεια Αττικής (Ν.Α Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΑΜΕΛ (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ),ΤΡΑΜ και στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο,
- στην Ν.Α. Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ
- και στους κατοίκους των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού που διαμένουν μόνιμα.

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος ή με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό έλεγχο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Οι ολικά τυφλοί εξαιρούνται των οικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 445/1998 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, και λαμβάνουν κουπόνι μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

Όσοι υπερβαίνουν το παραπάνω όριο εισοδήματος, δικαιούνται την κάρτα με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% για την μετακίνησή τους με τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ και των Υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Οι δικαιούχοι Δελτίου Μετακίνησης που είναι μόνιμοι κάτοικοι του κατά περίπτωση Νομού, το προμηθεύονται από τις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. για το έτος 2007 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2008) απαιτείται για να εκδοθεί ή νέα κοινή υπουργική απόφαση για την χορήγησή του.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην Υπηρεσία γνωμάτευση αναγνωρισμένων από το νόμο Υγειονομικών Επιτροπών (π.δ/τος 611/1977 − παλαιού Υπαλληλικού κώδικα − ή του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 τ.Α΄) άρθρου 166− νέου Υπαλληλικού κώδικα, −ΙΚΑ, Ενόπλων Δυνάμεων κ.λ.π.) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας, το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%. Στην Ν.Α. Λαρίσης πέρα των ανωτέρω γνωματεύσεων γίνονται δεκτά και τα έντυπα κάρτας αναπηρίας (προσωρινής ή ισόβιας) από τις Α΄/θμιες και Β΄/θμιες επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας (ΠΕΠΑ−ΔΕΠΑ) του π.δ/τος 210 (ΦΕΚ 169 τ.Α΄/1998).

Όσοι έχουν γνωματεύσεις αναγνωρισμένων κατά νόμο Υγειονομικών Επιτροπών με παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και τους έχει χορηγηθεί Δελτίο Μετακίνησης με τις γνωματεύσεις αυτές και εφόσον δεν έχει παρέλθει η χρονική διάρκεια της ισχύος των, δικαιούνται ανανέωση του κουπονιού ή του Δελτίου.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστο με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Όσοι παίρνουν σύνταξη από τον Ο.Γ.Α. λόγω αναπηρίας βάσει γνωματεύσεων Υγειονομικών Επιτροπών, μπορούν να προσκομίζουν το τελευταίο απόκομμα της συντάξεώς τους στο οποίο αναγράφεται εντύπως το γράμμα (Α) που σημαίνει αναπηρία.

Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις Δ/νσεις και τα τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Υγιεινής των Ν.Α. με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή Υγειονομικών Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων (π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού, τμήματα νοσηλείας μεσογειακής αναιμίας κ.λ.π.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας, δικαιούνται κάρτα, χωρίς γνωμάτευση Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών.

Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑΜΕΑ που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρωτηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.

Σε όσους δεν απευθυνθούν έγκαιρα στις υπηρεσίες μας ή καταστούν δικαιούχοι μετά την ολοκλήρωση της διανομής του Δελτίου του α’ εξαμήνου θα τους χορηγείται Δελτίο για το β΄ εξάμηνο.

Κατά των απορριπτικών γνωματεύσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προσφύγουν ενώπιον της κατά περίπτωση αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται η γνωμάτευση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved