ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Ποιοί ανασφάλιστοι μπορούν να αποκτήσουν βιβλιάριο ασφάλισης (1/5)


Αθήνα 1.6.2005
Στην απόκτηση βιβλιαρίου για την παροχή δωρεάν νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μπορούν να προχωρήσουν από σήμερα κατηγορίες ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

Η έκδοση του βιβλιαρίου γίνεται με την κατάθεση σχετικής αίτησης και δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες Υγείας ή Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και παρέχει στους κατόχους του δωρεάν νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα Νοσοκομεία, στα θεραπευτήρια του ΙΚΑ, καθώς και σε προνοιακά νοσηλευτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, παρέχεται:
- Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ θέσης.
- Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα νοσηλευτικά ιδρύματα και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.
- Μεταφορά με πλωτό ή αεροπορικό μέσο σε περίπτωση ασθένειας.

Δικαιούχοι
Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο ανασφάλιστος, μπορεί να αποκτήσει βιβλιάριο διάρκειας από ένα έως τρία χρόνια.
* Βιβλιάριο διάρκειας ενός έτους μπορούν να αποκτήσουν:
- Οι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι, το δε οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα 5.000 ΕΥΡΩ, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει την δυνατότητα ασφάλισης. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
- Οι ανασφάλιστοι λογοτέχνες και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).
- Τα ανασφάλιστα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).
- Οι ανασφάλιστοι Έλληνες μουσικοί, τραγουδιστές και λοιποί απασχολούμενοι στο θέαμα - ακρόαμα που εργάζονται περιστασιακά
- Οι ανασφάλιστοι πρώην βουλευτές και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα τέκνα).
- Άτομα που φιλοξενούνται στις θεραπευτικές κοινότητες για απεξάρτηση, ΟΚΑΝΑ-Νόστος κ.τ.λ.

* Βιβλιάριο διάρκειας τριών ετών μπορούν να αποκτήσουν:
- Παιδιά που διαμένουν σε Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας των Πε.Σ.Υ.Π. ή άλλα ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ.
- Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους.
- Μοναχοί και λαϊκοί της Ιεράς Μονής Σινά και Έλληνες κληρικοί των Πατριαρχείων.
- Ανασφάλιστες άγαμες επίτοκες και μητέρες ως και τα παιδιά αυτών.
- Παιδιά που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες.

Άλλες κατηγορίες
Δωρεάν νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για την παροχή της οποίας δεν προβλέπεται η έκδοση βιβλιαρίου ασφάλισης, παρέχεται και σε ορισμένες άλλες κατηγορίες Ελλήνων ή αλλοδαπών και συγκεκριμένα:

- Σε ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή απόκτησης της ελληνικής Ιθαγένειας.
- Σε αλλοδαποούς με άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους (υγείας).
Στους δικαιούχους αυτών των κατηγοριών χορηγείται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας, για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει η συγκεκριμένη ανάγκη ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης και κατόπιν βεβαίωσης της ανάγκης αυτής από κρατικό νοσηλευτικό Ίδρυμα. Επιπλέον βεβαιώνεται και ο πιθανός χρόνος νοσηλείας και αποθεραπείας από την ασθένεια.
- Στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες.
- Στους αλλοδαπούς οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας και η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
- Σε όσους έχουν έγκριση παραμονής στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους ή έχει ταχθεί σε αυτούς προθεσμία η οποία δεν έχει εκπνεύσει ακόμη.
Οι παραπάνω έχουν τη δυνατότητα της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης με την άμεση επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα ή του δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή του ειδικού δελτίου παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αλλοδαπού αντίστοιχα, στις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ.

- Οι αλλοδαποί θύματα των εγκλημάτων των 323,323Α,349,351 και 351 Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το π.δ. 233/2003 για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και με την επίδειξη μόνο της σχετικής βεβαίωσης από την οικεία αστυνομική Διεύθυνση, απευθείας στις υπηρεσίες του Ε.Σ.Υ. και στην οποία θα αναγράφεται ρητά ο χρόνος προστασίας και αρωγής.

- Οι κρατούμενοι σε φυλακές, φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και φιλοξενούμενοι σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων, των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.), με επίδειξη της σχετικής βεβαίωσης του σωφρονιστικού καταστήματος, του ιδρύματος αγωγής ή της στέγης φιλοξενίας, απευθείας στην υπηρεσία του Ε.Σ.Υ.

Γενικά δικαιολογητικά
Για την έκδοση βιβλιαρίου οi ενδιαφερόμενοi καταθέτoυν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση επί εντύπου που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α, στην οποία θα επισυνάπτεται Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, δύο φωτογραφίες του μέλους για το οποίο θα εκδοθεί βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο στην υπηρεσία έκδοσής του.
Επί πλέον στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο όπου ανήκει ο αιτών, όταν απαιτείται (π.χ όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, όταν υπάρχει νέα εγκατάσταση κ.λ.π).

Πρόσθετα
Επιπλέον και ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει ορισμένα πρόσθετα δικαιολογητικά, ως εξής:

* Οικονομικά αδύνατοι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς:
- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 θεωρημένο από την Εφορία καθώς και τα συμπληρωματικά αυτού.
- Βεβαίωση (ι) της αρμόδιας υπηρεσίας Πρόνοιας της ν.α. του τόπου μόνιμης κατοικίας για τυχόν επιδότηση και το ύψος αυτής για τον ίδιο και τα μέλη της οικογενείας του και (ιι) του Ο.Γ.Α. προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεχνικό επίδομα ή σύνταξη).
- Επιπλέον για ομογενείς από την Αλβανία ή την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.
Για ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από την χώρα και κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στον σχετικό φάκελο. Απουσία από την χώρα ενός τριμήνου συνολικά ή διακεκομμένα εντός ενός έτους δεν κατοχυρώνεται δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα.

* Λογοτέχνες:
Πιστοποιητικό ή βεβαίωση των Σωματείων "Εταιρεία Ελλήνων λογοτεχνών, Εθνική Εταιρεία Ελλήνων λογοτεχνών και Εταιρεία Συγγραφέων", "Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσ/κης", "Ενωτική Πορεία Συγγραφέων", "Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών", "Σύνδεσμος Ιστορικών Συγγραφέων", "Ένωση Ελλήνων Συγγραφέων", "Εταιρία Λογοτεχνών Ν.Δ. Ελλάδος", "Παγκόσμια Εστία Λογοτεχνών", "Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος", "Ο κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου", "Η Ελληνική Εταιρία Μεταφραστών Λογοτεχνίας", "Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά" και "Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Μεταφραστών", από την οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου ότι αποτελεί ενεργό μέλος αυτών, η ιδιότητα του ενδιαφερόμενου και των μελών της οικογένειας του και ότι είναι ανασφάλιστοι.

* Εικαστικοί:
- Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από το Επιμελητήριο Εικαστικών τεχνών Ελλάδος από την οποία θα προκύπτει το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου ότι αποτελεί μέλος αυτού, η καλλιτεχνική κλπ. ιδιότητα του ενδιαφερόμενου και ότι είναι ανασφάλιστος καθώς και τα μέλη της οικογένειας του.

* Μουσικοί:
- Βεβαίωση από το Σωματείο ή την Ένωση Τραγουδιστών και Μουσικών Ελλάδος.

* Πρώην βουλευτές:
- Πιστοποιητικό ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είχε διατελέσει βουλευτής, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί με την ιδιότητα αυτή.

Φιλοξενούμενοι σε θεραπευτικές κοινότητες:
- Πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την θεραπευτική κοινότητα που φιλοξενούνται.

Παιδιά μονάδων και ιδρυμάτων:
- Αίτηση, δύο φωτογραφίες και βεβαίωση του ιδρύματος που περιθάλπει το παιδί.

Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης:
- Βεβαίωση δημόσιας αρχής ότι έχουν την ιδιότητα του συνταξιοδοτημένου αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1543/1985, ενώ όταν ο αγωνιστής έχει πεθάνει ότι η σύζυγός τα τέκνα του και η άγαμη αδελφή του συνταξιοδοτούνται λόγω του θανάτου αυτού με βάση τις διατάξεις του ν. 1543/1985.

Μοναχοί και κληρικοί:
- Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δύο φωτογραφίες και βεβαίωση της Ιεράς Μονής Σινά ή του Επιτρόπου του Επίσημου Μετοχίου Αθηνών ότι ανήκουν και υπηρετούν σε αυτήν ή βεβαίωση του Πατριαρχείου που υπηρετούν.

Άγαμες και επίτοκες:
- Βεβαίωση της οικείας Κοινωνικής Υπηρεσίας που τις παρακολουθεί, τη Σχολή ή το Κέντρο Κοιν. Επιμόρφωσης.

Παιδιά ανάδοχων οικογενειών:
- Αίτηση, δύο φωτογραφίες και βεβαίωση της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας του Πε.Σ.Υ.Π.

Ομογενείς και αλλοδαποί:
Για ομογενείς που διαθέτουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας ή δελτίου ταυτότητας ομογενούς και αλλοδαποί με άδεια παραμονής που αναγράφει "Ανθρωπιστικοί λόγοι"(ν. 2910/2001), εκδίδεται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας κατόπιν υποβολής των γενικών δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που προβλέπονται για τους οικονομικά αδύνατους Έλληνες ή ομογενείς και μόνο για όσο χρονικό διάστημα υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης και κατόπιν βεβαίωσης της ανάγκης αυτής από κρατικό νοσηλευτικό Ίδρυμα, όπου θα βεβαιώνεται και ο πιθανός χρόνος νοσηλείας και αποθεραπείας από την ασθένεια. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved