ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Ποιοί δικαιούνται επιδότηση ενοικίου (16/6)

 

Αθήνα 16.6.2005
Τις κατηγορίες των εργαζομένων που δικαιούνται επιδότηση ενοικίου από το ανάλογο πρόγραμμα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για το έτος 2005, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησής του, περιγράφει διϋπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Απασχόλησης.

Σύμφωνα με την απόφαση, 
η οικονομική ενίσχυση θα παρέχεται σε όλους τους δικαιούχους του Ο.Ε.Κ. εργατοϋπαλλήλους και συνταξιούχους που το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα οικονομικού έτους 2005 δεν υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ.

 

Το όριο του ανώτατου καθαρού οικογενειακού εισοδήματος, που καθορίζεται παραπάνω προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί.

 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως καθαρά εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή, όπως προκύπτουν από τη φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2005, πλην των εφ' άπαξ αποζημιώσεων λόγω απόλυσης, της αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία λόγω ατυχήματος, των επιδομάτων ανεργίας, των τόκων καταθέσεων, των επιδομάτων παραπληγίας - τετραπληγίας, του επιδόματος τριών παιδιών, του επιδόματος των τυφλών, του επιδόματος απολύτου αναπηρίας, του επιδόματος πολυτέκνων, του επιδόματος ενοικίου που έλαβαν το προηγούμενο έτος, του επιδόματος τοκετού, τα αναδρομικά σύνταξης του προηγούμενου έτους, του εισοδήματος από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων προηγούμενου έτους, του ποσού του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) και του ποσού που έλαβαν ως επιδότηση από προγράμματα επιμόρφωσης

και κατάρτισης.

 

Το ποσό της επιδότησης καθορίζεται μηνιαίως, σε εκατόν πέντε ευρώ για μεμονωμένα άτομα και έγγαμους δικαιούχους, σε εκατόν τριάντα ευρώ για δικαιούχους με ένα προστατευόμενο παιδί, σε εκατόν πενήντα πέντε (155) ευρώ για δικαιούχους με δύο προστατευόμενα παιδιά και διακόσια πέντε ευρώ για δικαιούχους με τρία και τέσσερα προστατευόμενα παιδιά.

Το ανωτέρω ποσό των 205 ευρώ προσαυξάνεται κατά 25 ευρώ μηνιαίως για κάθε ένα προστατευόμενο παιδί από το πέμπτο και άνω.

 

Το ποσό της επιδότησης ενοικίου προσαυξάνεται κατά 50% ανά κατηγορία, για τους κατωτέρω δικαιούχους:

α. Μακροχρόνια άνεργους καθώς και δικαιούχους που έμειναν άνεργοι λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους εντός του έτους 2005.

β. Δικαιούχους που ήταν άνεργοι και μετακινήθηκαν εντός του έτους 2005 από τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους και βρήκαν εργασία σε περιοχές άλλων Νομών.

γ. Δικαιούχους που το καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα οικονομικού έτους 2005 είναι μικρότερο των 7.500 ευρώ.

4. Οι δικαιούχοι των οποίων το καθαρό ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της κατηγορίας τους, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με την παρ. 1, δεν αποκλείονται από τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου, το ποσό όμως του επιδόματος που θα λάβουν είναι ίσο με τη διαφορά που προκύπτει, όταν από το καθορισθέν για την κατηγορία που ανήκουν όριο εισοδήματος, στο οποίο έχει προστεθεί το ετήσιο ποσό επιδόματος ενοικίου, αφαιρεθεί το ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα, αρκεί η προκύπτουσα διαφορά να υπερβαίνει το 1/3 του ετήσιου ποσού του επιδόματος ενοικίου της κατηγορίας τους.

 

Στους δικαιούχους που η μίσθωση της κατοικίας τους κατά το έτος 2004 είναι διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών, θα καταβάλλεται το ανάλογο ποσό επιδόματος.

 

Στους δικαιούχους που το ποσό του ενοικίου που έχει καταβληθεί είναι μικρότερο από το ποσό του επιδόματος ενοικίου που αναλογεί, στην κατηγορία τους, καταβάλλεται ποσό επιδόματος όσο και το ποσό του ετήσιου ενοικίου που κατέβαλαν.

 

Στους δικαιούχους που έχει χορηγηθεί από τον Ο.Ε.Κ. δάνειο ή κατοικία, καταβάλλεται επίδομα ενοικίου για όσους μήνες μίσθωναν κατοικία κατά το προηγούμενο της υποβολής της αίτησης έτους και διακόπτεται η καταβολή του επιδόματος από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης ή της παραχώρησης της κατοικίας.

 

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου μετά την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, το επίδομα ενοικίου χορηγείται στα προστατευόμενα μέλη του.

 

Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τις ασφαλιστικές και λοιπές προϋποθέσεις του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας και δανείων υπό του Ο.Ε.Κ.» (Υ.Α

30727/4815/4.8.1971 - ΦΕΚ 661/τ.Β΄/14.8.1971), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

 

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου του έτους 2005 των συνταξιούχων δικαιούχων του Ο.Ε.Κ, αρκεί και μόνο η ιδιότητα του συνταξιούχου.

 

Για τα μεμονωμένα άτομα, ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. 51459/15.5.1981 (ΦΕΚ 301/Β) απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

 

Για τους μακροχρόνια ανέργους ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθμ. 50187/18.4.2001 (ΦΕΚ 490/Β/27.4.2001) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου του έτους 2005, ορίζουμε το χρονικό διάστημα από 4η Ιουλίου 2005 έως 30η Δεκεμβρίου 2005. Οι δικαιούχοι που είχαν επιδοτηθεί τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

 

Με απόφαση του Δ.Σ του Ο.Ε.Κ προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν της αιτήσεις και θα αποδεικνύουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

 

Αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Ε.Κ.


Η επιδότηση αφορά ενοίκια που κατέβαλαν οι δικαιούχοι για μίσθωση κατοικίας το έτος 2004 και θα καταβληθεί εφ' άπαξ και εφόσον βέβαια θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved