ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Παροχές - Δικαιώματα Επιστροφή    
Από την Δευτέρα το εποχικό βοήθημα (29/9)


Αθήνα 29.9.2005, 23.15
Αρχίζει από την προσεχή Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2005 η διαδικασία καταβολής του ειδικού εποχικού βοηθήματος από τον ΟΑΕΔ σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Δικαιούχοι είναι όσοι παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ και ασκούν αποκλειστικά ένα από τα εξής επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.
Το βοήθημα δικαιούνται και οι συνταξιούχοι, εφ’ όσον η σύνταξη που λαμβάνουν είναι μικρότερη από την κατώτερη που χορηγεί το ΙΚΑ.

Προϋποθέσεις
Ανάλογα με την επαγγελματική ομάδα που ανήκουν, οι διακιούχοι θα πρέπει αν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
* Οικοδόμοι
- Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε). Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).
- Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.
- Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.
* Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)
- Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε εργασίες του κλάδου τους από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
- Για τους δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από 50 - 240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
- Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους.
- Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.
- Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια.

Ποσά
Το ύψος του βοηθήματος για τους οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ενώ για τον σμυριδεργάτη στο 70% του 50πλασίου.
Για τα επαγγέλματα των δασεργατών - ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών-κεραμοποιών - πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, ορίζεται στο 70% του 35πλασίου.
Για τα επαγγέλματα των μουσικών-τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτών θεάτρου - κιν/φου, ταμιών κιν/φου - θεάτρου, τεχνικών θεάτρου - κιν/φου, ταξιθετών θεάτρου - κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επιστιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου.

Πίνακες
Οι σχετικοί πίνακες με τα επώνυμα των περυσινών δικαιούχων κατά αλφαβητική σειρά για τη λήψη του εντύπου της αίτησης και την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αναρτηθούν από αύριο Παρασκευή σε όλες τις τοπικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, από τις οποίες θα μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Οι αλλοδαποί δικαιούχοι θα προσέρχονται και αυτοί ανάλογα με το επώνυμο τους και σύμφωνα με τους πίνακες που θα έχουν αναρτηθεί.
Οσοι δεν προσέλθουν στις υπηρεσίες του Οργανισμού του τόπου διαμονής τους βάσει της αλφαβητικής σειράς εξυπηρέτησης τους, θα μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 23 Νοεμβρίου και μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2005, ανεξάρτητα από το αρχικό γράμμα του επωνύμου τους.
Οσοι δικαιούνται για πρώτη φορά φέτος τη λήψη ειδικού εποχικού βοηθήματος, θα μπορούν να προσέρχονται στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά, όποια ημέρα θέλουν, από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2005.
Οι περυσινοί δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά στα ΚΕΠ ή να τα στέλνουν μέσω ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση της τοπικής υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που βρίσκεται στον τόπο κατοικίας τους όποια ημέρα επιλέξουν, στο χρονικό διάστημα από 3 Οκτωβρίου μέχρι και 20 Δεκεμβρίου 2005.
Η καταβολή των βοηθημάτων θα γίνει με την πίστωση του λογαριασμού τους στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ). Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει λογαριασμό στην ΕΤΕ θα πρέπει να απευθυνθεί στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ για να του υποδειχθεί τρόπος ανοίγματος λογαριασμού όψεως, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση.

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σε φωτοαντίγραφα, (νόμιμα θεωρημένα, εκτός από την αίτηση που πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή), τα εξής δικαιολογητικά:
* Οικοδόμοι
- Αίτηση
- Απόσπασμα ατομικού ασφαλιστικού λογαριασμού (ένσημα) για το πριν την καταβολή του βοηθήματος έτος (2004)
- Εκκαθαριστικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα έτους 2004
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι α) ασκούν το επάγγελμα και β) ότι δεν είναι εργολάβοι ή υπερεργολάβοι και απασχολούν λιγότερους από τρεις μισθωτούς.
- Αστυνομική ταυτότητα
- Αδεια εργασίας προκειμένου περί αλλοδαπών
* Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)
- Αίτηση
- Απόσπασμα ατομικού ασφαλιστικού λογαριασμού (ένσημα) για το προηγούμενο της καταβολή του βοηθήματος έτος (2004).
- Εκκαθαριστικό αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τα εισοδήματα έτους 2004.
- Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνουν ότι ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμά τους.
- Αστυνομική ταυτότητα (Φ/Α).
- Αδεια εργασίας προκειμένου περί αλλοδαπών.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved