nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ στις συλλογικές διαπραγματεύσεις (23/5/06)


ΟΛΜΕ
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 22.3.2005

Σήμερα επιδόθηκαν στους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι προτάσεις και τα αιτήματα της ΟΛΜΕ για τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης και συμφωνίας.

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ απαιτεί από την κυβέρνηση να ανταποκριθεί στην εκ του νόμου υποχρέωσή της να προσέλθει στη διαδικασία της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Οφείλει, επίσης, να εκπροσωπηθεί σε υψηλό πολιτικό επίπεδο και όχι με ανώτερα στελέχη της Διοίκησης, η δικαιοδοσία των οποίων, εκ των πραγμάτων, είναι περιορισμένη.

 

ΕΝΩΠΙOΝ ΠΑΝΤOΣ ΑΡΜOΔΙOΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙOΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡXΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡOΣΚΛΗΣΗ

Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Oργάνωσης με την επωνυμία “Oμοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (O.Λ.Μ.Ε.)”, με έδρα στην Αθήνα, οδός Κορνάρου 2 και Ερμού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

Για την έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο την κατάρτιση και υπογραφή:

1. Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας Εργασίας έτους 2005 - 2006, για τη ρύθμιση ζητημάτων των εκπαιδευτικών που απασχολούνται με σχέση δημοσίου δικαίου στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2738/99 μπορούν να αποτελέσουν περιεχόμενο Συλλογικής Συμφωνίας Εργασίας
2. Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 2005 - 2006, για τη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών εργασίας και άλλων ζητημάτων των εκπαιδευτικών που απασχολούνται με σχέση δημόσιου δικαίου στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3 επ. Ν. 2738/99

ΠΡOΣ:
Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από:
1. τον Υπουργό Οικονομίας και Oικονομικών (κεντρικό κτίριο Πλ. Συντάγματος)
2. την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μητροπόλεως 15, Αθήνα)
3. τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα) και
4. τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Πειραιώς 40)
ΚOΙΝOΠOΙΗΣΗ:
1. Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημόσιων Υπαλλήλων – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Λέκκα 23 – 25, 4ος όροφος)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
H OΛΜΕ διεκδικούσε και συνεχίζει να διεκδικεί την κατοχύρωση του δικαιώματος των ουσιαστικών Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, γιατί πιστεύει ότι είναι ένα μέσο που παρέχει περισσότερες δυνατότητες για την πιο αποτελεσματική παρέμβαση του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος.
Ο νόμος 2738/ 99 για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις απέχει πολύ από τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών και ευρύτερα των εργαζομένων στο Δημόσιο γιατί:
1. Δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο κατάρτισης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τα κρίσιμα ζητήματα των αποδοχών (μισθών και επιδομάτων), των συντάξεων, του συστήματος προσλήψεων, των οργανικών θέσεων. Έτσι, αυτό που μένει τελικά για τις Συλλογικές Συμβάσεις είναι τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, της επιμόρφωσης, των αδειών, του χρόνου εργασίας, των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις κ.ά.).
2. Τα σημαντικότερα προβλήματα, των αποδοχών, των συντάξεων και των οργανικών θέσεων, παραπέμπονται σε Συλλογική Συμφωνία που η ισχύς της, κάθε φορά, θα εξαρτάται, κυρίως, από τις κυβερνητικές διαθέσεις.
3. Με τη νομοθετική πρόβλεψη του θεσμού της Μεσολάβησης (αρθρ. 10) και σε περίπτωση αδιεξόδου, κατά τη διαπραγμάτευση, επειδή η Κυβέρνηση διατηρεί για τον εαυτό της τη δυνατότητα να ορίζει διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το όργανο Μεσολάβησης (Προέδρους, Αντιπροέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τρεις καθηγητές ΑΕΙ) (άρθρα 10-11), η Συλλογική Διαπραγμάτευση καθίσταται διαδικασία κατά το μάλλον ή ήττον επαχθής για την πλευρά των εργαζομένων.
4. Με τη διάταξη του νόμου 3205/03 άρθρ. 24 παράγ. 5 αφαιρείται και αυτή ακόμα η μικρή δυνατότητα που απορρέει από το ν. 2378/99 για συλλογικές διαπραγματεύσεις και υπογραφή συλλογικής σύμβασης και συμφωνίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και όσα επισημαίνονται ειδικότερα στη συνέχεια της παρούσας, θέτουμε προς διαπραγμάτευση τις ακόλουθες προτάσεις και αιτήματα του κλάδου μας, τα οποία επιφυλασσόμαστε να αναπτύξουμε και προφορικά, κατά τη διάρκεια των απευθείας διαπραγματεύσεων.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
Θέτουμε ως μείζον ζήτημα για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με αντικείμενο την Ειδική Συλλογική Συμφωνία Εργασίας έτους 2006 – 2007 και την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006 – 2007 την εκπροσώπηση της Κυβέρνησης στις συνομιλίες σε υψηλό πολιτικό επίπεδο και όχι με ανώτερα στελέχη της Διοίκησης η δικαιοδοσία των οποίων, εκ των πραγμάτων, είναι περιορισμένη.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛOΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
Όπως προκύπτει και από πρόσφατο άρθρο έγκυρου αναλυτή, τέως Υπουργού Οικονομικών, η χώρα μας κατείχε το 2003 την τελευταία θέση στις δαπάνες για την εκπαίδευση τόσο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ όσο και ως ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών του δημόσιου τομέα. Το 2003 δεν είναι, φυσικά, το πρώτο έτος στο οποίο η εκπαίδευση αναδεικνύεται σε αποπαίδι του δημόσιου τομέα. Το 2003 είναι το πρώτο έτος στο οποίο εμφανίζεται μια συγκριτική εικόνα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Ε.Ε.) των «25» στον τομέα αυτόν, από την οποία προκύπτει ότι, δυστυχώς, στην εκπαίδευση η χώρα μας κατέχει την τελευταία θέση όχι μόνον ανάμεσα στα 15 κράτη – παλαιά μέλη της Ε.Ε. αλλά και ανάμεσα στα 10 κράτη – νέα μέλη της.

Μετά την κάθε άλλο παρά τιμητική αυτή θέση της χώρας μας στην εκπαίδευση ανάμεσα στα μέλη της Ε.Ε. των «25» θα περίμενε κανείς ότι η κατάσταση θα παρουσίαζε σημαντική βελτίωση το 2005, έτος για το οποίο η κυβέρνηση της Ν.Δ. κατέθεσε τον πρώτο δικό της προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το κόμμα αυτό υποσχόταν πως θα τις αύξαινε στο 5,% του ΑΕΠ, ώστε να πλησιάσουν το μέσο όρο της Ε.Ε. των «25». Είναι, όμως, γνωστό ότι για το 2005 έχει προϋπολογιστεί να διατεθεί μόλις το 3,58% επί του ΑΕΠ.

Η θλιβερή αυτή εικόνα δεν πρόκειται, δυστυχώς, δεν βελτιώθηκε ούτε το 2006, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που υλοποιήθηκε το 2006 τα ποσά που προβλέπεται ότι θα διατεθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό στο Υπουργείο Παιδείας θα είναι 6.011 εκατ. ευρώ και από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων 805 εκατ. ευρώ., σύνολο 6.816 εκατ. ευρώ και ως ποσοστό του ΑΕΠ 3,52%. Βέβαια, οφείλουμε να σημειώσουμε δύο βασικά «λογιστικά» στοιχεία. Πρώτον ότι οι δαπάνες μπορούν να περικοπούν ακόμη περισσότερο, όπως έγινε και στο παρελθόν, και δεύτερον ότι στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται και οι δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, της Ακαδημίας Αθηνών κ.λπ.

Είναι φανερό ότι οι προεκλογικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της χώρας για αύξηση στο 5% του ΑΕΠ για την εκπαίδευση παραμένουν συνήθη κυνικά ψέματα. Με αυτούς τους «ρυθμούς αύξησης» ο στόχος του 5% δεν πρόκειται να επιτευχθεί ούτε σε 170 χρόνια …

Αυτή η απαράδεκτη πραγματικότητα επιβάλλει στην κυβέρνηση και το ΥΠΕΠΘ να σκύψουν άμεσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να δώσουν λύσεις σε αυτά με βάση τις προτάσεις των εκπαιδευτικών. Καλούνται να προωθήσουν μια συνολική πολιτική για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που θα λαμβάνει υπόψη κατά προτεραιότητα τις κοινωνικές ανάγκες και τις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής συγκυρίας.

Σύμφωνα με τις προτάσεις του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος, απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για τις αναγκαίες θετικές αλλαγές είναι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ: ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 12ΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Άμεση αύξηση των κρατικών δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.
Άμεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής Δημόσιας και Δωρεάν εκπαίδευσης για όλους / όλες, με προοπτική το ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο και με εξασφάλιση αντισταθμιστικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών μέτρων. Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, για να βοηθηθούν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες να ολοκληρώνουν την 12χρονη εκπαίδευση. Στήριξη της Ειδικής Αγωγής.
Άμεση και ουσιαστική αναβάθμιση της ΤΕΕ με στόχο και προοπτική την ισότιμη ένταξή της στη Λυκειακή βαθμίδα, με βάση τις αρχές που έχει προτείνει η ΟΛΜΕ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να κατοχυρώνεται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και οι οργανικές θέσεις και η μόνιμη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ.
Καθιέρωση ανώτατου ορίου 25 μαθητών ανά τμήμα σε Γυμνάσιο-Λύκειο, 20 μαθητών στις κατευθύνσεις του Λυκείου και στα ΤΕΕ, και 10 μαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια των ΤΕΕ των Γυμνασίων και των Λυκείων.
Κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και της Γ΄ Λυκείου. Το απολυτήριο του λυκείου να χορηγείται με ενδοσχολικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση να γίνονται μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο με την ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Για το περιεχόμενο των νέων βιβλίων και των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολείων να έχει γνώμη ο οργανωμένος κλάδος των καθηγητών, μέσα από θεσμοθετημένη συμμετοχή του ΚΕΜΕΤΕ
Η άμεση και ουσιαστική αναβάθμιση της ΤΕΕ. Ειδικότερα, η ουσιαστική αναβάθμισή της επιβάλλει μεταξύ άλλων: την ισότιμη ένταξή της στη λυκειακή βαθμίδα, την υπαγωγή όλων των σχολικών μονάδων που παρέχουν τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση στο ΥΠΕΠΘ, την πρόσβαση των αποφοίτων της σε ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς φραγμούς και ποσοστά και αναλογικά με το μαθητικό δυναμικό της, ενιαίο τριετές σχολείο (ένας κύκλος σπουδών, ένα πτυχίο), την ενίσχυση της γενικής παιδείας, τη στήριξή της με μια υψηλού επιπέδου σταθερή χρηματοδότηση και αναπροσανατολισμό του ΕΠΕΑΕΚ με στόχο τη χρηματοδότηση κυρίως των υποδομών της (κτιριακών, υλικοτεχνικών και εργαστηριακών), επιμόρφωση (παιδαγωγική και επαγγελματική) κατά προτεραιότητα των εκπαιδευτικών κλάδων – ειδικοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διασφαλίζεται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και οι οργανικές θέσεις και η μόνιμη σχέση εργασίας των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ.

Όσον αφορά την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ΟΛΜΕ προέβαλλε πάντα το αίτημα της συνεχούς διεύρυνσής της, με αντίστοιχη, βέβαια, γενναία χρηματοδότηση των υποδομών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να μην υποβαθμίζονται συνεχώς οι σπουδές σε αυτά με την είσοδο όλο και περισσότερων φοιτητών με την ίδια χρηματοδότηση και την ταυτόχρονη ύπαρξη σοβαρών κενών σε εκπαιδευτικούς.

Μεταβατικά και στην πορεία για την καθιέρωση της «ελεύθερης πρόσβασης» προτείνουμε τα παρακάτω μέτρα:

- Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης σε ΑΕΙ –ΤΕΙ
- Άμεση κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και της Γ΄ Λυκείου. Το απολυτήριο του Λυκείου να αποκτιέται με ενδοσχολικές εξετάσεις
- Η πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση να γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων που θα διεξάγονται, μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο, σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων, με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας για ορισμένα από αυτά
- Οι πανελλαδικές εξετάσεις να διεξάγονται με την ευθύνη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εξεταστέα ύλη να καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και να αντιστοιχεί στη διδαχθείσα ύλη
- Οι υποψήφιοι να έχουν απεριόριστες ευκαιρίες για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ως κλάδος, μέσα από συλλογικές διαδικασίες έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια τα αιτήματά μας, τα οποία έχουν ισχυρότατη ηθική και πολιτική θεμελίωση.

Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της κυβερνητικής πολιτικής στους καθηγητές, διαπιστώνουμε ότι η παρατεταμένη λιτότητα έχει οδηγήσει τους μισθούς μας σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Η διατήρηση του κινήτρου απόδοσης διατηρεί ανοικτό το δρόμο για τη σύνδεση του μισθού με την παραγωγικότητα και για την εξατομίκευση διαλύοντας κάθε έννοια συλλογικότητας μεταξύ των εργαζομένων, και γι’ αυτό το λόγο απαιτούμε τη συνολική ενσωμάτωσή του στο βασικό μισθό.

Εξάλλου, με την εισοδηματική πολιτική για το 2005 κλιμακώνεται η πολιτική σκληρής λιτότητας σε βάρος μας. Οι «αυξήσεις» ύψους 2% στις καθαρές αποδοχές μας σημαίνουν ουσιαστικά μείωση του εισοδήματος και της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών μας. Και αυτό, γιατί η εισοδηματική πολιτική στην πραγματικότητα υπολείπεται ακόμα και αυτού του επίσημου πληθωρισμού!

Ταυτόχρονα, είναι προκλητικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν υλοποίησε την προεκλογική της εξαγγελία για την ενίσχυση των αμοιβών των εκπαιδευτικών, αλλά «ξέχασε» και τη ρητή προεκλογική δημόσια δέσμευσή της όσον αφορά την αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας για «τη χορήγηση των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς», με συνέπεια να συνεχίζεται και γι’ αυτό το λόγο η αδικία σε βάρος μας. Και η νέα εισοδηματική πολιτική, σε συνδυασμό με τις νέες αντιλαϊκές φορολογικές ρυθμίσεις, που ρίχνουν νέα βάρη στις πλάτες των κοινωνικά ασθενέστερων - σε αντίθεση με τα μεγάλα εισοδήματα, για τα οποία προβλέπονται γενναίες φοροαπαλλαγές - καθώς και το κύμα ακρίβειας, έχουν οδηγήσει σε παραπέρα πτώση του βιοτικού μας επιπέδου.

Ύστερα από τα παραπάνω γίνεται σήμερα περισσότερο επίκαιρο το αίτημά μας να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας, αίτημα που κυριάρχησε στη μεγαλειώδη κινητοποίηση του κλάδου την περίοδο Γενάρη – Μάρτη του 1997.

Ο κλάδος μας ήταν πάντα και παραμένει αντίθετος με πολιτικές που κατανέμουν το εισόδημα υπέρ των υψηλών εισοδηματικά κοινωνικών τάξεων και σε βάρος των εργαζόμενων, με πολιτικές που μειώνουν τις κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και την πρόνοια, που διευρύνουν τις υφιστάμενες σε βάρος μας ως εργαζομένων ανισότητες, γεγονός που προκύπτει και από τη σύγκριση με τους εργαζόμενους σε άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
- Αυξήσεις στις αποδοχές μας κατά 25%. Άμεση χορήγηση των 176 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό διεκδικούμε να διαμορφωθούν οι καθαρές αποδοχές του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού στο ύψος των 1400 ευρώ
- Η σχέση των εισαγωγικών προς τις καταληκτικές αποδοχές να διαμορφωθεί στο 1 : 2,5
- Ενσωμάτωση του κινήτρου απόδοσης στους βασικούς μισθούς και, μέχρι να υλοποιηθεί αυτό, να επανέλθουν οι όροι χορήγησής του που προέβλεπε ο ν. 2470/97. Σε κάθε περίπτωση, να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά στους εκπαιδευτικούς που είναι σε εκπαιδευτική άδεια
- Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη - μη σύνδεση του μισθού και βαθμού με απόδοση- αξιολόγηση
- Ουσιαστικές αυξήσεις (διπλασιασμός) στα οικογενειακά επιδόματα
- Διπλασιασμό της ωρομίσθιας αποζημίωσης και της αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση των καθηγητών, που παραμένουν στα επίπεδα του 1996
- Άμεση πληρωμή από το ΥΠΕΠΘ όλων των οφειλόμενων αμοιβών προς τους εκπαιδευτικούς (Π.Δ.Σ., ωρομίσθιοι, επιτροπές, οδοιπορικά κ.λπ.) που εκκρεμούν πάνω από ένα χρόνο
- Άμεση καταβολή του συνόλου των αναδρομικών του οικογενειακού επιδόματος (τουλάχιστον 14 μήνες επιπλέον από την πρόβλεψη του ν. 3205/03)
- Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας
- Αφορολόγητο όριο ο μισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού
- Κατοχύρωση δικαιώματος ουσιαστικών συλλογικών συμφωνιών και συμβάσεων «εφ’ όλης της ύλης» (τροποποίηση του ν. 2738/99 και κατάργηση του άρθρ. 24 παρ. 3 του ν. 3205/03)
- Αναγνώριση των χρόνων σπουδών όλων των καθηγητών για μισθολογική εξέλιξη (κατ’ αναλογία με τη ρύθμιση που ισχύει για τους πτυχιούχους της ΑΣΕΤΕΜ /ΣΕΛΕΤΕ)
- Να χορηγηθούν και στην περίπτωση των διευθυντών Γυμνασίων με Λυκειακές τάξεις τα επιδόματα θέσης (130 ευρώ) και ειδικής απασχόλησης (235 ευρώ) που προβλέπονται για τους διευθυντές Λυκείων
- Να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη του ν. 3205/03 και να γίνει επανακατάταξη των εκπαιδευτικών με 5 και 6 χρόνια σπουδών στα 16ο και 15ο εισαγωγικά Μ.Κ., αντίστοιχα, όπως προέβλεπε ο ν. 2470/97
- Να γίνει επανακατάταξη των εκπαιδευτικών που είχαν υπηρετήσει σε παραμεθόριες προβληματικές περιοχές, στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια και χρονοεπιδόματα όπως προβλεπόνταν, με συνυπολογισμό του πλασματικού διπλάσιου χρόνου προϋπηρεσίας (νόμοι 2085/92 και 1943/81). Αυτοί οι εκπαιδευτικοί επανακατατάχθηκαν με το ν. 2470/97 με αποτέλεσμα να τους αφαιρεθούν τα Μ.Κ. και χρονοεπιδόματα που τους είχαν χορηγηθεί.
- Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων μέχρι σήμερα αμοιβών των καθηγητών που διδάσκουν στην ΠΔΣ. Οριστική ρύθμιση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον καθυστερήσεις. Ουσιαστική αύξηση της αμοιβής για ενισχυτική διδασκαλία τουλάχιστον στα επίπεδα της αμοιβής της ΠΔΣ.

Γ) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ κ.λπ.
Το ασφαλιστικό σύστημα και η ιδιαιτερότητα των εκπαιδευτικών
Σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, και αυτά συνεχίζουν να βρίσκονται στο στόχαστρο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΣΕΒ πιέζουν για νέες, δυσμενείς για τους εργαζόμενους παρεμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουν την παραπέρα μείωση των συντάξεων, τη μείωση και τη φαλκίδευση της επικουρικής σύνταξης, την αύξηση των ορίων ηλικίας, την υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος και την ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης. Με αυτές τις πολιτικές οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη –μέσα σε αυτές και η κυβέρνηση της χώρας μας– θέλουν από τη μια να αποποιηθούν τις δικές τους ευθύνες για την αρνητική κατάσταση και την προοπτική του ασφαλιστικού συστήματος, και από την άλλη να φορτώσουν την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων.


Ο κλάδος μας έχει δώσει μακροχρόνιους αγώνες για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας.
Αποτέλεσμα των αγώνων μας ήταν να συμπεριληφθεί διάταξη στο νόμο 2084/92 με αντίστοιχη θετική για μας εισηγητική έκθεση, που αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητά μας.
Το 1997 στη διάρκεια της δίμηνης απεργίας του κλάδου, διεκδικούσαμε να προωθηθούν οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε αυτό που όλες οι πτέρυγες της Βουλής αναγνώρισαν το 1992, την ιδιαιτερότητα δηλαδή του κλάδου μας, να εκφραστεί με συγκεκριμένα μέτρα. Το Μάη του 2002 η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, μετά από τους συνεχείς αγώνες του εκπαιδευτικού συνδικαλιστικού κινήματος, να ρυθμίσει με το ν. 3075/2002 τη δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας με 30/35. Πρόκειται για ρύθμιση με θετικό περιεχόμενο. Όμως, πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα το πρώτο βήμα που πετύχαμε να διευρυνθεί με την ουσιαστική αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του κλάδου μας, μέσω της ικανοποίησης του κεντρικού μας αιτήματος για πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας και της σταδιακής επέκτασης των απαιτούμενων ειδικών ρυθμίσεων και στα ταμεία ασφάλισης (ΤΕΑΔΥ, ΜΤΠΥ και ΤΠΔΥ), με την ταυτόχρονη λήψη μέτρων, ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα αποθεματικά των ταμείων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
- πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, με εφαρμογή των ρεαλιστικών προτάσεων της ΟΛΜΕ (να αναγνωρίζονται στους εκπαιδευτικούς που έχουν 30 χρόνια υπηρεσίας μέχρι και 5 έτη ως συντάξιμη πραγματική δημόσια υπηρεσία, αφού καταβάλουν οι ίδιοι, για την αναγνώρισή τους, το ήμισυ των ασφαλιστικών εισφορών του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου και μόνο του ασφαλισμένου)
- αναγνώριση ως συντάξιμων 5 χρόνων σπουδών των καθηγητών
- η κύρια σύνταξη να υπολογίζεται στο 80% του συνόλου των αποδοχών κατά το μήνα αποχώρησης του εκπαιδευτικού
- πλήρη ιατροφαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη (οδοντιατρική περίθαλψη, οπτικά κ.ά.)
- διατήρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ως προς τους φορείς χορήγησης της κύριας σύνταξης, της επικουρικής, των μερισμάτων και του «εφ’ άπαξ».

- κατάργηση της διάταξης (ν. 3149/03, άρ. 13, παρ. 20, εδ. α΄) που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς

- η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται αυτοδίκαια (χωρίς εξαγορά) ως χρόνος υπηρεσίας τόσο για την κύρια σύνταξη και για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά τις 31-12-1997, όσο και για τα υπόλοιπα ταμεία

- λειτουργία κατασκηνώσεων για τα παιδιά των εκπαιδευτικών

- να επιστραφούν οι κρατήσεις για το επίδομα των 176 ευρώ, για το 2003, αφού και δεν ανταποδίδουν ανάλογα ποσά στη χορηγούμενη σύνταξη και είναι παράνομες με τον τρόπο που έγιναν ειδικά στους εκπαιδευτικούς. Επισημαίνουμε ότι δεν τους καταβλήθηκε ούτε το ποσό των 176 ευρώ. Οι κρατήσεις για τους εκπαιδευτικούς, έγιναν στο κίνητρο απόδοσης, στο οποίο σύμφωνα με τους νόμους 2470/97 και 3205/03 δεν προβλέπονται ασφαλιστικές κρατήσεις. Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε να καταργηθεί η παρ.16 του άρθρου 2 του ν. 3224/04 «Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», με την οποία επιχειρήθηκε η εκ των υστέρων νομιμοποίηση των παράνομων αυτών κρατήσεων

- να καταργηθεί η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3232/04 «Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που καθιερώνει νέα κράτηση 2% στις πάσης φύσεως αμοιβές των ασφαλισμένων στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημόσιων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) πέραν των προβλεπόμενων, χωρίς να προβλέπεται αντίστοιχη αύξηση της επικουρικής σύνταξης από την αυξημένη κράτηση

- να επιστραφούν οι αναδρομικές κρατήσεις του ΙΚΑ από το δώρο Χριστουγέννων 2003 σε ποσό 176 ευρώ που έγιναν στους αναπληρωτές καθηγητές. Οι κρατήσεις αυτές είναι άδικες και παράνομες. Δεν προβλέπονται από καμιά διάταξη νόμου και στέρησαν από τους αναπληρωτές καθηγητές το σύνολο σχεδόν του δώρου τους. Η διάταξη της παρ. 13 του άρθρ. 1 του ν. 3029/02 δεν έχει εφαρμογή στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

- να δοθεί νέα παράταση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο ΤΠΔΥ με τους όρους που ισχύουν στο ταμείο αυτό

- Κατάργηση ολόκληρου του ισχύοντος αντιασφαλιστικού -αντισυνταξιοδοτικού πλαισίου και ειδικότερα κατάργηση των διαχωριστικών γραμμών σε ό,τι αφορά τα όρια ηλικίας για τους διορισθέντες πριν και μετά το '83, πριν και μετά το '93.

Δ) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Η θεσμοθέτηση και λειτουργία ενός σύγχρονου συστήματος αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών παραμένει πρώτιστο ζητούμενο για την ελληνική εκπαίδευση.

Διεκδικούμε:
- Την καθιέρωση ετήσιας επιμόρφωσης τουλάχιστον 4.000 καθηγητών με ταυτόχρονη απαλλαγή τους από τα διδακτικά καθήκοντα. Αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται με την ουσιαστική συμβολή των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να είναι καθολική και περιοδική και να χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με την συμβολή κονδυλίων και από το 2ο ΕΠΕΑΕΚ
- Ουσιαστική παιδαγωγική εκπαίδευση και κατάρτιση για όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών με βάση τις προτάσεις του κλάδου μας για το θέμα.

Ε) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
Ένα από τα βασικά αιτήματα του κλάδου μας είναι να σταματήσει η εργασιακή ομηρία των αναπληρωτών, να αποκτήσουν μόνιμη και σταθερή εργασία όλοι οι αναπληρωτές συνάδελφοι, να καταργηθεί το απαράδεκτο καθεστώς της κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών από αναπληρωτές και ωρομίσθιους. Παρά το γεγονός ότι με το συνεχή αγώνα της ομοσπονδίας μας εφέτος περιορίστηκε αισθητά το φαινόμενο της μαζικής πρόσληψης ωρομισθίων, δεν αποφεύχθηκαν τελικά οι προσλήψεις ωρομισθίων και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις με κατάτμηση κενών, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ. Οι εξαγγελίες του ΥΠΕΠΘ για διαφάνεια στις προσλήψεις δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, τόσο όσον αφορά τη συγκρότηση επιτροπής διαφάνειας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΟΛΜΕ όσο και τη διαμόρφωση όρων πλήρους διαφάνειας και του ελέγχου των σχετικών πινάκων από το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των εκπαιδευτικών των μουσικών σχολείων. Στην περίπτωση αυτή το ΥΠΕΠΘ αρνείται ακόμη και σήμερα να παραδώσει τους σχετικούς καταλόγους υποψηφίων αναπληρωτών που συνέταξε η καλλιτεχνική επιτροπή, προφασιζόμενη ότι οι αξιολογικοί πίνακες περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα!!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
- Άμεση μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που συμπληρώνουν 18μηνη προϋπηρεσία χωρίς να λαμβάνονται υπόψη το είδος των συμβάσεων (αναπληρωτής ή ωρομίσθιος), ο αριθμός των συμβάσεων, το χρονικό διάστημα διακοπής των συμβάσεων καθώς και αν αυτές είναι διαδοχικές ή όχι. Στη ρύθμιση αυτή να συμπεριληφθούν όλοι οι κλάδοι και όλες οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών με βάση μόνο την προϋπηρεσία τους.

- Κατάργηση της εργασιακής σχέσης του ωρομισθίου και σε κάθε περίπτωση καμία πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών σε πλήρη κενά.

- Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους αναπληρωτές, 12μηνη σύμβαση εργασίας.

- Για να αποκτήσει ολόκληρο το ισχύον σύστημα διορισμών μέσω της προϋπηρεσίας (πίνακες αναπληρωτών) πλήρη αξιοπιστία (αντικειμενικότητα, διαφάνεια, νομιμότητα), θα πρέπει από τη σχολική χρονιά 2005 - 2006, κάθε διορισμός, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου καθηγητή/τριας στη δημόσια δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση να πραγματοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (πίνακας κατάταξης με βάση την πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δημόσιες σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ) και, σε περίπτωση εξάντλησής του, από πίνακα με βάση την ημερομηνία λήψης πτυχίου (σημερινός πίνακας Γ΄, που πρέπει να συσταθεί για όλες τις ειδικότητες). Με βάση αυτή την πρότασή μας, κάθε πρόσληψη αναπληρωτή ή ωρομίσθιου που παράγει προϋπηρεσία για την κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και συνεπώς και για το μόνιμο διορισμό θα γίνεται από τους πίνακες αυτούς.

- Να συσταθεί επιτροπή διαφάνειας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΟΛΜΕ, που να λειτουργεί σε μόνιμη βάση, για τον έλεγχο των διορισμών αναπληρωτών και ωρομισθίων (μέχρις ότου καταργηθεί ο θεσμός) εκπαιδευτικών, και να χορηγούνται στην ΟΛΜΕ όλα τα στοιχεία που αφορούν τους πίνακες αναπληρωτών και τους διορισμούς.

- Να τροποποιηθεί η διάταξη του νόμου 3149/03 άρθρο 13 παρ. 45α, με την οποία προβλέπεται ότι αναπληρωτής που προσλαμβάνεται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και δεν παρουσιάζεται να αναλάβει υπηρεσία διαγράφεται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόμενα. Η διαγραφή να ισχύει μόνο για το σχολικό έτος κατά το οποίο αδυνατεί να αναλάβει υπηρεσία.

- Στον υπολογισμό των προϋπηρεσιών για την εφαρμογή του ν. 3255/04, και συγκεκριμένα όσον αφορά τη σύνταξη του πίνακα των εκπαιδευτικών που έχουν 30 μήνες προϋπηρεσία θα πρέπει να υπολογίζεται το σύνολο της παρασχεθείσας πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας σε δημόσιες σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, με μόνο ανώτατο όριο το πλήρες ωράριο του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού (21 ώρες).

- Για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς μουσικών ειδικοτήτων των μουσικών σχολείων θα πρέπει να μην ισχύει ο περιορισμός των 11 ωρών για όλα τα διδακτικά έτη και όχι μόνο για τα έτη 2002-3 και 2003-4, όπως αναφέρει η εγκύκλιος. Όσον αφορά τη γενικότερη θέση μας για τους διορισμούς κλάδου ΠΕ16 μουσικών, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας για μόνιμο διορισμό αποκλειστικά αποφοίτων πανεπιστημιακών τμημάτων στα Γυμνάσια και τα Λύκεια και για τα θεωρητικά μαθήματα των μουσικών σχολείων. Μεταβατικά, για τους καθηγητές μουσικών ειδικοτήτων των μουσικών σχολείων προτείνουμε να συσταθεί ενιαίος πίνακας αναπληρωτών με βάση μόνο την πραγματική δημόσια εκπαιδευτική προϋπηρεσία και να διορισθούν ως μόνιμοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ16-02 που είχαν 18μηνη δημόσια προϋπηρεσία στις 30-6-04.

ΣΤ) ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι καθηγητές/τριες είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε, μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα, τη Δημοκρατία στο σχολείο και τα κατακτημένα εργασιακά μας δικαιώματα. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά περίπτωση να μετατραπεί το σχολείο σε χώρο χειραγώγησης και πειθαναγκασμού εκπαιδευτικών και μαθητών.

Απαιτούμε την κατάργηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης («καθηκοντολόγιο») που αναφέρεται στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης. Απαιτούμε σεβασμό στα εργασιακά μας δικαιώματα και πλήρη παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στο σχολείο με κατάργηση όλου του πλαισίου με το οποίο επιχειρείται να χειραγωγηθεί ο εκπαιδευτικός. Είμαστε αντίθετοι στην κοινωνική κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσω της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Λέμε όχι σε αξιολόγηση-χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.

Η ομοσπονδία μας αντιτάχθηκε στο αυταρχικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, στις διαδικασίες επιλογής των ανώτερων στελεχών της, και ιδιαίτερα στις διατάξεις (ν. 3260/04) που αφορούσαν την τοποθέτηση «προσωρινών» διευθυντών και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης.

Απαιτήσαμε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε την άμεση διαμόρφωση και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης που θα διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας.

Οι θέσεις της ΟΛΜΕ για το σημαντικότατο αυτό θέμα βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που συζητείται, ήδη στη Βουλή . Για τους λόγους αυτούς απορρίπτουμε το νομοσχέδιο αυτό, θεωρώντας ότι δεν αποτελεί βάση καμιάς συζήτησης σχετικής με το κεφαλαιώδες αυτό για την εκπαίδευση θέμα και απαιτούμε την απόσυρσή του και τη άμεση διαμόρφωση ενός αξιόπιστου θεσμικού πλαισίου που θα είναι αποδεκτό από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και θα απαντά θετικά στην ανάγκη απαλλαγής της εκπαίδευσης από τα δεσμά του κομματικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα, για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης προτείνουμε τα εξής:
1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης να επιλέγονται για τετραετή θητεία, η οποία θα λήγει ταυτόχρονα, για όλα τα στελέχη, στο τέλος της τετραετίας.
2. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων να διαμορφώνεται από τα μοριοδοτούμενα κριτήρια (τυπικά προσόντα), από τα συνεκτιμώμενα και από τη διαδικασία της συνέντευξης, η οποία όμως θα έχει μικρή συμβολή.
3. Για να είναι αξιόπιστη και ουσιαστική η διαδικασία της συνέντευξης, θα πρέπει να αξιολογούνται συγκεκριμένα κριτήρια με επιμέρους μοριοδότηση. Έτσι, θα περιορίζεται η αυθαίρετη και η μη ελέγξιμη υποκειμενική κρίση.
4. Να γίνεται διάκριση των μεταπτυχιακών τίτλων και των επιπλέον πτυχίων των κρινομένων, σε εκείνα που έχουν συνάφεια με τη θέση που διεκδικεί ο υποψήφιος / η υποψήφια και σε εκείνα που δεν έχουν. Για τα πρώτα να προβλέπεται ικανός αριθμός αξιολογικών μονάδων, ενώ τα άλλα να μοριοδοτούνται συμβολικά.
5. Η επιλογή των Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων να γίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων. Οι Υποδιευθυντές να τοποθετούνται σε όλες τις σχολικές μονάδες ανεξαρτήτως αριθμού τμημάτων.
6. Στα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων να μετέχουν εκπρόσωποι του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ.
7. Να καταργηθεί το 6ο διορισμένο μέλος (Σχ. Σύμβουλος) το οποίο μετέχει σήμερα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, όταν αυτά επιλέγουν τους Διευθυντές σχολικών των μονάδων.
8. Από τους πίνακες εξαιρούνται αυτόματα και με δικαίωμα veto του συνδικαλιστικού κινήματος όσα στελέχη ελέγχονται αποδεδειγμένα για αυταρχική συμπεριφορά.
9. Να δημιουργηθεί νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να παρέχει ουσιαστικότερες αρμοδιότητες στο σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολείου.
10. Να υπάρξει δυνατότητα δευτεροβάθμιας κρίσης.
11. Σε κάθε περίπτωση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια (τυπικά προσόντα) να έχουν καθοριστικό βάρος στις επιλογές στελεχών.

Υπηρεσιακά Συμβούλια
Σε ό,τι αφορά τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των καθηγητών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ) δικαίωμα συμμετοχής να έχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη των ΕΛΜΕ.

Να επανέλθουν στα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπηρεσιακά Συμβούλια αρμοδιότητες, όπως προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων και κατάρτιση των σχετικών πινάκων για όλες τις κατηγορίες σχολείων, καθώς και όλες οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών.

Να θεσμοθετηθεί ο δεύτερος βαθμός κρίσης για όλα τα υπηρεσιακά θέματα των εκπαιδευτικών, συνεπώς και για τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης από το ανώτερο για κάθε περίπτωση Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Επειδή, τέλος, αποτελεσματική Διοίκηση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον απαιτούμενο αριθμό καταρτισμένων διοικητικών υπαλλήλων, επιβάλλεται η άμεση κάλυψη των κενών, τόσο σε επίπεδο σχολικών μονάδων όσο και στις περιφερειακές υπηρεσίες και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ. Μέχρι να καλυφθούν όλα τα κενά, να αποσπώνται στις θέσεις αυτές εκπαιδευτικοί, με αίτησή τους και ύστερα από πρόταση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών. Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν τα μόρια της περιοχής στην οποία αποσπώνται και όχι αυτά της οργανικής τους θέσης.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
- Διασφάλιση της οργανικότητας της θέσης με την αυστηρή εφαρμογή του ισχύοντος εργασιακού καθεστώτος.

- Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρέτησαν σε θέσεις μόνιμου προσωπικού σε ΝΠΙΔ (ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιχειρήσεις δημοσίου) στην ίδια ειδικότητα με την ειδικότητα διορισμού τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού, να αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία. Η διάρκεια της προϋπηρεσίας αυτής να διαπιστώνεται από τις πράξεις πρόσληψης και αποχώρησης και τα αποδεικτικά ασφάλισης στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

- Να θεσπιστεί μειωμένο ωράριο για τους καθηγητές που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία πάνω από 67%, όπως ισχύει για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα, στα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997. Η ανωτέρω μείωση του ωραρίου να ισχύει και για τους καθηγητές που έχουν οι ίδιοι αναπηρία πάνω από 67% ή έχουν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου, έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση αγγειοπλαστικής ή by pass.

- Να θεσμοθετηθεί η μοριοποίηση για όλες τις κατηγορίες αποσπάσεων (από νομό σε νομό, από σχολείο σε σχολείο, στον ΟΕΕΚ – ΙΕΚ, στα ΑΕΙ – ΤΕΙ, σε διοικητικές θέσεις κ.λπ.).

- Να κατοχυρωθεί ότι οι αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων (Γυμνασίων, Λυκείων και ΤΕΕ) ρυθμίζονται με συμφωνία ΥΠΕΠΘ – ΟΛΜΕ.

- Πρόσληψη και τοποθέτηση γραμματέων, επιστατών και φυλάκων σε όλα τα σχολεία.

- Όλοι οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν τα μόρια της περιοχής στην οποία υπηρετούν και όχι αυτά της περιοχής της οργανικής τους θέσης. Να καταργηθούν όλες οι σχετικές διατάξεις νόμων που προβλέπουν το αντίθετο, (άρθρ. 14 παρ.6 εδάφ. στ' του ν. 3149/03 και άρθρ. 9 παρ. 2 του ν. 2986/02).

- Να καταργηθεί άμεσα ο θεσμός των δυσπροσίτων (ν. 1143/81), επειδή οι λόγοι που επέβαλλαν την επανενεργοποίηση αυτού του θεσμού (απροθυμία εκπαιδευτικών να διοριστούν σε αυτά τα σχολεία) κατ' ουσία δεν υφίστανται, και να μην πραγματοποιηθούν στο εξής νέοι διορισμοί με το νόμο αυτό.

- Να καταργηθούν οι εγκύκλιοι του ΥΠΕΠΘ (12908/Δ2/14-5-02 και 44444/Δ2/15-5-02), με τις οποίες μεταβλήθηκε από τη σχολική χρονιά 2002-03, δυσμενώς για τους εκπαιδευτικούς με πτυχίο ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ο τρόπος υπολογισμού του ωραρίου τους. Να επαναφερθεί σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση (Δ2/2772/24-2-87), που αντιμετώπιζε το ζήτημα αυτό με δικαιότερο τρόπο. Συγκεκριμένα, να μειώνεται το ωράριο των εκπαιδευτικών με συνυπολογισμό ολόκληρης της δημόσιας προϋπηρεσίας τους ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης του παιδαγωγικού πτυχίου.

- Η 9μηνη άδεια που χορηγείται στις μητέρες (ν. 2683/1999, άρθρ. 53, παρ. 2) να χορηγείται σε αυτές ανάλογα με τις οικογενειακές ανάγκες τους, στο πλαίσιο, της πρώτης 2ετίας από τη γέννηση του παιδιού και όχι υποχρεωτικά μετά τη λήξη της άδειας κύησης-λοχείας χωρίς διακοπή. Να καταργηθεί η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Δ2/15084/21-4-99 στην οποία ορίζεται το αντίθετο, χωρίς αυτό να προκύπτει από τη σχετική διάταξη του νόμου. Επίσης, στις μητέρες εκπαιδευτικούς που υιοθετούν παιδιά να χορηγείται ολόκληρη η 9μηνη άδεια χωρίς περικοπές μετά την 3μηνη άδεια μητρότητας. Να δοθεί η δυνατότητα η 9μηνη άδεια ανατροφής παιδιού να χορηγείται εναλλακτικά και στον πατέρα.

Παροχή στοιχείων και αναγκαίας πληροφόρησης (άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 2738/99).
Κατά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων το Δ.Σ. της OΛΜΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει από τη Διοίκηση κάθε αναγκαίο κατά την κρίση του στοιχείο που αφορά τα εκπαιδευτικά ζητήματα και τις προτάσεις για συλλογική διαπραγμάτευση που καταθέτει.

Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι κατά τις διαπραγματεύσεις
Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της OΛΜΕ για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης και Συμφωνίας ορίζονται οι:

Γεώργας Δημ.: Πρόεδρος της ΟΛΜΕ
Ακρίτας Θωμάς: Αντιπρόεδρος
Καλομοίρης Γρηγόρης : Γεν. Γραμματέας
Γκίνης Δημήτρης: Ειδ. Γραμματέας
Καλδής Ανδρέας: Οργ. Γραμματέας
Πεππές Δημ: Ταμίας
Κοτσιφάκης Θεμιστοκλής: Εφορος Διεθνών Σχέσεων

Μέλη:
Μπόικος Κώστας:
Μανιάτης Κώστας
Σμπόνιας Κώστας
Θα παρίσταται δε κατά τις διαπραγματεύσεις και ο νομικός μας σύμβουλος ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, Δικηγόρος Αθηνών.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας όλη στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 19/5/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved