nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Παυλόπουλος: "Με εννέα μέτρα ενισχύσαμε το ΑΣΕΠ" (26/6/06)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Αθήνα 26.6.2006

Τα εννέα μέτρα ενίσχυσης του ΑΣΕΠ κατά την τελευταία διετία
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σχετικά με τις δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το ΑΣΕΠ, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«
Κατά την προσφιλή του τακτική – δεν γνωρίζει άλλωστε και άλλη - ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαστρεβλώνει προκλητικά την πραγματικότητα και για το ΑΣΕΠ.

Η αλήθεια για το ΑΣΕΠ είναι, όπως προκύπτει και από τις ίδιες τις Εκθέσεις του και τα δικά του τα συναφή έγγραφα, ότι επί των ημερών των Κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και απαξιώθηκε από πλευράς αρμοδιοτήτων και αποδυναμώθηκε από πλευράς στελεχιακού δυναμικού και υλικοτεχνικής υποδομής.

Αντιθέτως, από το 2004 μέχρι σήμερα έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για να διασφαλισθεί ο συνταγματικός ρόλος του ΑΣΕΠ και για να εκπληρώσει η τόσο σημαντική αυτή Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή τον κρίσιμο για την αξιοκρατία ρόλο της.

Για να βοηθήσουμε τη μνήμη του Εκπροσώπου Τύπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. παραθέτουμε τα μέτρα ενίσχυσης του ΑΣΕΠ που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνηση Καραμανλή και τα οποία εκτέθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την τελευταία προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, την οποία ο κ Αθανασάκης ή δεν παρακολούθησε ή θέλει να αγνοεί
».

* Επισυνάπτεται έγγραφο με τα μέτρα ενίσχυσης του ΑΣΕΠ κατά την τελευταία διετία.

------------------

Άλλοτε μετά από πρόταση του ΑΣΕΠ και πάντοτε σε συνεννόηση με αυτό, το ΑΣΕΠ απέκτησε νέες αρμοδιότητες και προωθήθηκαν, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα, ενισχυτικά του ρόλου του θεσμού μέτρα:

1. Προωθήθηκαν άμεσα όλες οι μετατάξεις και αποσπάσεις που ζήτησε το ΑΣΕΠ. Επίσης η Τριμελής Επιτροπή του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 55/1989 ενέκρινε με την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1 / 98 /1944/26-4-2006 απόφασή της την πλήρωση είκοσι οκτώ (28) κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, διευκολύνοντάς το στην εκπλήρωση της αποστολής του.

2. Η τακτοποίηση των συμβασιούχων που προβλεπόταν στο πλαίσιο του π.δ. 164/2004, μέσω της καθιέρωσης μιας σειράς αντικειμενικών κριτηρίων με προεξάρχον αυτό της εξυπηρέτησης πάγιων και διαρκών αναγκών, τέθηκε υποχρεωτικά υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Αντίθετα, υπό το προϊσχύσαν δίκαιο (άρθρο 17 παρ. 11 του ν. 2839/2000), άφηνε σοβαρά περιθώρια παραγκωνισμού του, διότι προέβλεπε ότι η μεσολάβηση του ΑΣΕΠ γίνεται είτε εφόσον το ζητήσει ο Υπουργός ΕΣ.Δ.Δ.Α. ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός (πράγμα σπάνιο) είτε εφόσον το ζητήσει το ίδιο το ΑΣΕΠ, συνεπώς όχι σε κάθε περίπτωση.

3. Με το ν. 3250/2004 ««Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου»
προβλέφθηκε ότι η ανακοίνωση της επιλογής του μερικώς απασχολούμενου προσωπικού από τον φορέα εγκρίνεται οπωσδήποτε από το Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 6 παρ. 2 ν. 3250/2004), το οποίο έχει τη δυνατότητα τροποποίησής της. Αντίθετα, υπό το προϊσχύσαν δίκαιο (ν. 3174/2003), οι προσλήψεις γίνονταν με αδιαφανή ανάθεση της σχετικής διαδικασίας πρόσληψης σε τρίτους (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ή άλλες εταιρίες) με ψευδεπίγραφες προγραμματικές συμβάσεις.

4. Με τον ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης»
δόθηκε στο ΑΣΕΠ ο αναγκαίος χρόνος (20 εργάσιμες ημέρες), προκειμένου να ελέγχει αυτό τους διαγωνισμούς, που κάνουν άλλοι φορείς. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ – αφαιρώντας αρμοδιότητες από το ΑΣΕΠ με το πρόσχημα της καθυστέρησης – επέτρεπαν να κάνουν άλλοι φορείς, οι ενδιαφερόμενοι δηλαδή φορείς, τους διαγωνισμούς. Όμως, το χρονικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο το ΑΣΕΠ έπρεπε ν’ ασκήσει τον έλεγχο (10 εργάσιμες ημέρες) ήταν ασφυκτικό και τελικά έλεγχος δεν γινόταν.

5. Με τον ίδιο νόμο εξορθολογίσθηκε το σύστημα ελέγχου των προκηρύξεων τακτικού προσωπικού που εκδίδουν οι ΟΤΑ, επιτρέποντας στο ΑΣΕΠ να εξοικονομήσει δυνάμεις, χρόνο αλλά και δαπάνες. Έτσι, προβλέπεται ότι οι προκηρύξεις των Δήμων και των Κοινοτήτων υποβάλλονται συγκεντρωτικά για κάθε Δήμο και Κοινότητα μία φορά κάθε τρίμηνο, ώστε να περιορισθεί ο αδικαιολόγητα μεγάλος αριθμός των προκηρύξεων.

6. Επίσης, επειδή στο παρελθόν είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο ορισμένοι φορείς να μην αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ή να τους αποστέλλουν μετά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, έχοντας το δικαίωμα στο μεσοδιάστημα να προσλαμβάνουν προσωπικό, ιδίως εποχικό, βάσει των προσωρινών πινάκων, προβλέφθηκε (άρθρο 4 του ν. 3260/2004) η υποχρέωση κατάρτισης, ανάρτησης και αποστολής των πινάκων αυτών στο ΑΣΕΠ μέσα σε προθεσμία 45 ημερών για το τακτικό προσωπικό και 20 για το προσωπικό ορισμένου χρόνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης των προθεσμιών αυτών θεσπίσθηκε η πειθαρχική δίωξη των υπευθύνων για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση μη πρόσληψης προσληπτέων, μη αποστολής των πινάκων διοριστέων προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κλπ.

7. Στο πλαίσιο του περαιτέρω εξορθολογισμού του συστήματος των προσλήψεων και της εξοικονόμησης από το ΑΣΕΠ δυνάμεων και χρόνου εισήχθη, με τον ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» (άρθρο 3), το καινοτόμο σύστημα των «κυλιόμενων πινάκων επιλαχόντων».
Με το νέο σύστημα το ΑΣΕΠ έχει τη δυνατότητα, αντί να προκηρύσσει συνεχώς νέες θέσεις, να μπορεί να τις καλύπτει, εφόσον ο οικείος φορέας το ζητεί, από επιλαχόντες όμοιου κλάδου ή ειδικότητας που περιλαμβάνονται στον κυλιόμενο πίνακα.

8. Επίσης, με τον ίδιο νόμο, ανατέθηκε στο ΑΣΕΠ η διεξαγωγή της συνέντευξης, εφόσον φυσικά το ίδιο το ΑΣΕΠ την κρίνει σκόπιμη, όπως, άλλωστε, έγινε σε αρκετές περιπτώσεις στην πράξη. Το ίδιο το ΑΣΕΠ στο από 16.11.2005 πρακτικό του (Ολομέλεια), στο οποίο θέτει τις βασικές αρχές που θα ακολουθήσει για τη συνέντευξη, αναφέρει ότι «εγγύηση για την απαραίτητη διασφάλιση του αξιόπιστου και αδιάβλητου της όλης διαδικασίας της συνέντευξης παρέχει με το κύρος του το ΑΣΕΠ, το οποίο άλλωστε έχει επιφορτισθεί και με την αντίστοιχη ευθύνη
».

9.
Περαιτέρω, επειδή ακριβώς το ΑΣΕΠ είναι εκείνο που γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν στη διαδικασία των προσλήψεων, ακολουθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι εισηγήσεις του και αξιοποιήθηκε η εμπειρία του σε μία σειρά θεμάτων που αφορούν τις προσλήψεις, όπως είναι ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας, όταν απαιτείται άδεια για την άσκηση επαγγέλματος, ο καθορισμός του συντελεστή στην ειδική γραπτή δοκιμασία κλπ.

Επειδή ακριβώς το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα απαξίωσης του ΑΣΕΠ από την Κυβέρνηση - τουναντίον μόνο ενίσχυσή του έχει γίνει τα δύο τελευταία χρόνια – αποφεύγει συστηματικά, παρά το γεγονός ότι έχει προκληθεί επανειλημμένα στη Βουλή, να καλέσει τον Πρόεδρό του στην Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας και να του θέσει τα ερωτήματα αυτά, γιατί γνωρίζει τι απάντηση θα πάρει.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved