nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Παυλόπουλος: Τα έργα μας για ένα πιό αποτελεσματικό κράτος (5/7/06)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 5.7.2006

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Ι.Ο.Β.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΚΡΑΤΟΣ»

«Κυρίες και κύριοι,

Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στο Ι.Ο.Β.Ε. για την πρωτοβουλία του να οργανώσει Ημερίδα αφιερωμένη στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Κράτους. Και τα συγχαρητήρια αυτά είναι τόσο περισσότερα όσο το Ι.Ο.Β.Ε., διαχρονικά, έχει ασχοληθεί ουσιαστικά με τα θέματα αυτά και έχει συμβάλει με τις προτάσεις του στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του Κράτους, αλλά και στην ανάληψη εποικοδομητικών πρωτοβουλιών σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Ι. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη και, συνακόλουθα, η υιοθέτηση καινοτόμων πολιτικών για όλους τους επιμέρους τομείς της καθημερινότητάς του βρίσκονται στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών και των προσπαθειών μας, που ξεκίνησαν τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Όπως είναι ευνόητο, ο κεντρικός αυτός στόχος δεν μπορεί να ευοδωθεί χωρίς τη ριζική και διαχρονική αναδιάρθρωση του Κράτους προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς του, υπό όρους διαφάνειας και χρηστής διοίκησης. Η ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη περνάει μέσα από την ποιοτική αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των δομών του Κράτους. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αλλά και, περαιτέρω, η εξυγίανση των διοικητικών μηχανισμών αποτελεί μοχλό και ουσιώδη όρο οικονομικής ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και προόδου.

Απέναντι σ’ αυτή την αδήριτη ανάγκη για μεταρρύθμιση αντιπαρατάσσονταν συνήθως κατεστημένες και ξεπερασμένες δομές και νοοτροπίες συντήρησης:

· Χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα.

· Χαμηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

· Μεγάλο κόστος των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.

· Κακή οργάνωση και συγκεντρωτισμός των δημοσίων υπηρεσιών.

· Αναξιοκρατία.

· Κακοδιαχείριση και σπατάλη του δημόσιου χρήματος, απουσία ουσιαστικών ελέγχων και κυρώσεων.

· Γραφειοκρατία, αποθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων, διαφθορά.

· Έλλειψη εμπιστοσύνης στις κρατικές δομές.

Όλες αυτές οι δυσλειτουργίες υπονόμευαν το κύρος του Κράτους και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης, συνηγορώντας υπέρ της διαμόρφωσης και διατήρησης σοβαρού ελλείμματος χρηστής και επιτελικής διοίκησης.

ΙΙ. Σ’ αυτή την απογοητευτική πραγματικότητα της τελευταίας 20ετίας αντιπαρατάξαμε σθεναρά και εφαρμόζουμε σταθερά μία στρατηγική επαναφοράς του Κράτους σε μεταρρυθμιστική πορεία, σύμφωνη με την αποστολή του. Μια στρατηγική αναδιάταξης των δομών και των υποδομών του και, ουσιαστικά, επανίδρυσής του. Με την «επανίδρυση του κράτους», εννοούμε την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, η οποία περιλαμβάνει ιδίως:

· Την εμπέδωση της διαφάνειας σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου.

· Την ενίσχυση της αξιοκρατίας.

· Τη δημιουργία ενός διοικητικού μηχανισμού με ανθρώπινο πρόσωπο, που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, ο οποίος, με τις απλές, προσιτές και διαφανείς διαδικασίες του κατακτά την εμπιστοσύνη του πολίτη.

· Τη διαμόρφωση ενός Κράτους με καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, το οποίο θα πετύχει λιγότερες λειτουργικές δαπάνες και καλύτερα παραγόμενο έργο.

· Τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων για τον εξορθολογισμό των δαπανών και τον περιορισμό της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος.

· Την πάταξη της γραφειοκρατίας, την άρση της πολυνομίας, την αναγνώριση προτεραιότητας στην ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη.

· Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

· Την τόνωση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας.

· Την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολύπαθους τομείς της υγείας και της παιδείας.

· Την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και η ανάπτυξη της οικονομίας μας.

· Την εισαγωγή σύγχρονου συστήματος μέτρησης και συγκεκριμένων δεικτών αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης). Για την εξοικείωση των διευθυντικών στελεχών στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης διενεργήθηκαν ημερίδες στο σύνολο των Περιφερειών, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα,. Ως τώρα υπάρχουν πάνω από δεκαπέντε εφαρμογές του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης σε Περιφέρειες, Δήμους και Νοσοκομεία, ενώ καθιερώθηκε το Εθνικό Βραβείο Ποιότητας των δημοσίων υπηρεσιών . Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και:

* Σύσταση Διευθύνσεων Ποιότητας και Αποδοτικότητας σε όλα τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες.

* Λειτουργεί το «Δίκτυο Ποιότητας στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση», στο οποίο συμμετέχουν, μέχρι σήμερα, Περιφέρειες, Δήμοι, Νοσοκομεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες που είτε έχουν πιστοποιηθεί είτε εφαρμόζουν αρχές και τεχνικές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας .

* Ολοκληρώθηκε η επιλογή των τριών βέλτιστων πρακτικών διοίκησης που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο 4ο Quality Conference που θα πραγματοποιηθεί στο Τάμπερε της Φιλανδίας το Σεπτέμβριο του 2006.

· Την αξιοποίηση και λειτουργική αφομοίωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διοίκησης, οι οποίες συνθέτουν το νέο μοντέλο Διοίκησης που αρμόζει στη Χώρα μας, ενόψει των προκλήσεων του ευρωπαϊκού και του διεθνούς περιβάλλοντος. Μόνον ένα Κράτος επιτελικό, αποκεντρωμένο και αποδοτικό καθίσταται ικανό να αφουγκρασθεί τις νέες κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και να υποστηρίζει σύγχρονες και καινοτόμες πολιτικές και πρακτικές. Οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν, αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκείνες που πρόκειται να γίνουν, αφορούν όλο το εύρος του κρατικού μηχανισμού: Τις δημόσιες υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Γιατί μία αποτελεσματική και ανταγωνιστική Διοίκηση είναι σε θέση αφενός να λειτουργήσει η ίδια ως παράγοντας ανάπτυξης και παραγωγικότητας και ν’ αποτελέσει πηγή έμπνευσης για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Και, αφετέρου, μπορεί να διευκολύνει τους πολίτες, και γενικά τους φορείς που δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα, να είναι πιο παραγωγικοί, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα, ιδίως μέσα από τη διασφάλιση του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και συνθηκών διαφάνειας.

ΙΙΙ. Οι επιμέρους δράσεις, με τις οποίες εξειδικεύεται η πολιτική μας για επανίδρυση του Κράτους, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Η στασιμότητα και η δυσκαμψία έχει δώσει τη θέση της σε μία ορατή κινητικότητα και ευελιξία, απαλλαγμένη από τη στενή και πελατειακή λογική του πολιτικού κόστους, με κοινωνική ευαισθησία και κοινωνικό προσανατολισμό. Στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκίνησε έχουμε προτείνει κανονιστικές παρεμβάσεις, οι οποίες κινούνται προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός Κράτους που τίθεται πραγματικά στην υπηρεσία του πολίτη. Αλλά και, περαιτέρω, σε επίπεδο νομοθετικών και διοικητικών πρωτοβουλιών, αναφέρονται ενδεικτικά:

· Η μεταρρύθμιση στις ΔΕΚΟ, ώστε να υπάρχουν καλύτερες υπηρεσίες για όλους και να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα κακοδιοίκησης.

· Οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την επιτάχυνση των μεγάλων έργων και την εξοικονόμηση πόρων.

· Ο αναπτυξιακός νόμος.

· Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

· Η ενίσχυση της θεσμικής και οικονομικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

· Η απλούστευση και επιτάχυνση σειράς διοικητικών διαδικασιών, από αυτές που διεκπεραιώνει συχνότερα ο πολίτης στην καθημερινότητά του, ιδίως μέσω των ΚΕΠ, αλλά και με τη σύσταση υπηρεσιών μιας στάσης για τη διευκόλυνση των επενδυτών και των επιχειρήσεων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

· Η δημιουργία έργων πνοής σε όλη τη Χώρα, με τα οποία αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και διευκολύνεται η σύνδεση της περιφέρειας με το κέντρο.

· Η εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων απ’ όλα τα Υπουργεία για την επίλυση των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιωτικών και των ορεινών περιοχών.

· Η εφαρμογή προγραμμάτων για την εμπέδωση της ισότητας γυναικών και ανδρών και τη στήριξη της γυναίκας στην προσπάθειά της να συνδυάσει την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή.

· Η προώθηση σειράς προγραμμάτων για την κοινωνική ένταξη και τη στεγαστική αποκατάσταση των τσιγγάνων και των παλιννοστούντων ομογενών σε όλη τη Χώρα.

· Η εφαρμογή σύγχρονης μεταναστευτικής πολιτικής, βασισμένης ιδίως στην απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας διαμονής και στην ουσιαστική κοινωνική ένταξη των μεταναστών, μέσω της εκπόνησης σχετικού ολοκληρωμένου προγράμματος.

IV. Τα αποτελέσματα της συνολική αυτής προσπάθειας έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά και θα γίνουν προφανέστατα έως τη λήξη αυτής της κυβερνητικής μας θητείας:

· Το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίσθηκε σημαντικά και, όπως όλα δείχνουν, πέφτει κάτω από το όριο του 3% για το 2006.

· Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ετήσιας έκθεσης του Ο.Η.Ε. για την οικονομική κατάσταση παγκοσμίως και για τις προοπτικές της εντός του 2006, η Χώρα μας εκτιμάται ότι για το 2006 θα έχει ρυθμό ανάπτυξης 3,1% περίπου, που είναι η τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην ευρωζώνη, και μάλιστα παρά το γεγονός ότι διανύουμε τη μεταολυμπιακή περίοδο. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στην ευρωζώνη εκτιμάται σε 1,9%.

· Επίσης, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του I.M.D. για την Ανταγωνιστικότητα, η Χώρα μας σημείωσε βελτίωση σε σχέση με το 2005 κατά 8 θέσεις.

· Οι πελατειακές σχέσεις και η αναξιοκρατία υποχώρησαν σημαντικά τα τελευταία δυόμισι χρόνια. Και είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι αυτή η σταδιακή υποχώρηση υπογραμμίζεται και στο κείμενο των προτάσεων του Ι.Ο.Β.Ε. (σελ. 14).

· Τα μεμονωμένα φαινόμενα κακοδιοίκησης και σπατάλης όχι μόνο δεν συγκαλύπτονται, αλλά πατάσσονται. Από την τελευταία ετήσια έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για το 2005 προκύπτει ότι τα φαινόμενα παράβασης της αρχής της διαφάνειας από 4,85% που ήταν μειώνονται περαιτέρω στο 2,5%! Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι και η τελευταία έκθεση του ΑΣΕΠ για το 2004, όπου σημειώθηκε η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 10 ετών στην καταπολέμηση της υπαίτιας παραβίασης και παράκαμψης του ΑΣΕΠ (ενώ, δηλαδή, ο μέσος όρος παραβιάσεων για τη δεκαετία 1994-2004 ήταν πάνω από 62,2%, το 2004 έφθασε σχεδόν στο μισό)!

V. Επίσης ελήφθη - και εξακολουθεί να λαμβάνεται - μέριμνα για την ανάδειξη της Δημόσιας Διοίκησης σε αρωγό κάθε πρωτοβουλίας για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, του υγιούς ανταγωνισμού και, κατ’ επέκταση, της απασχόλησης, ιδίως μέσω της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της άρσης των διοικητικών εμποδίων. Είναι ενδεικτικό της προσπάθειας που γίνεται ότι γεγονός ότι πλέον δεν προωθούνται μεμονωμένα και αποσπασματικά μέτρα, αλλά έχει εκπονηθεί και εφαρμόζεται ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

- Έτσι, μεταξύ άλλων, προωθήσαμε:

· Την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών.

· Τον περιορισμό των συναρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων.

· Τον ορισμό προθεσμίας για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.

· Την καταβολή πλήρους αποζημίωσης στον πολίτη σε περίπτωση καθυστέρησης.

· Τη μετατροπή των ΚΕΠ σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών, φέρνοντας τη Δημόσια Διοίκηση πιο κοντά στον πολίτη, συντομεύοντας τις διαδικασίες και περιορίζοντας την επαφή των πολιτών με τον υπάλληλο – η οποία, πρακτικά, αποτελεί το μέσο για την όποια επιλήψιμη συναλλαγή τους - και παρέχει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να λαμβάνει τις πληροφορίες ή να διεκπεραιώνει τις διαδικασίες που επιθυμεί απλούστερα και με τη λιγότερη δυνατή επιβάρυνση. Στην περίπτωση των ΚΕΠ, η πρόοδος που συντελέσθηκε ήταν τεράστια: Ενώ πριν από δύο χρόνια τα ΚΕΠ ήταν υπό κατάρρευση, ελλείψει πόρων και στρατηγικής, σήμερα απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης και της ικανοποίησης των πολιτών σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90%. Ο δε αριθμός των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια από τα ΚΕΠ υπερπενταπλασιάσθηκε (το 2005 διεκπεραιώθηκαν 2.305.195 υποθέσεις και εξυπηρετήθηκαν 1.527.516 πολίτες, τη στιγμή που το 2003 οι υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν ήταν 423.759 και οι εξυπηρετούμενοι πολίτες ήταν μόλις 356.872).

· Την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από την ίδια την υπηρεσία για λογαριασμό του πολίτη.

· Τη μείωση του αριθμού των απαιτούμενων πιστοποιητικών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουμε σχεδιάσει - και έχει ήδη δοθεί σε διαβούλευση – σχέδιο αυτοματοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από το οποίο αναμένεται να ωφεληθούν χιλιάδες νέες επιχειρήσεις, με σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου έως και τις 5 ημέρες.

· Την εισαγωγή της τηλεδιάσκεψης των διοικητικών οργάνων.

· Την ηλεκτρονική επικοινωνία και ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών.

· Τη σύσταση, από τον Μάρτιο του 2005, Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο επεξεργάζεται, ήδη, το «Στρατηγικό Σχέδιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», κατά τα πρότυπα των άλλων χωρών (π.χ. Δανία, Γαλλία, Αυστρία). Το Σχέδιο αυτό θα καθορίζει - ποιοτικά και ποσοτικά- του Εθνικούς Στόχους και θα συντονίζει τις δράσεις που περιλαμβάνονται στα διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα (ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΘΗΣΕΑΣ, ΣΥΖΕΥΞΙΣ , ΚτΠ, E- TEN, IST, IDA κλπ..).

· Την προώθηση πρακτικών καλύτερης νομοθέτησης, μέσω της αποστολής σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αναλυτικής εγκυκλίου, προκειμένου να περιορισθεί το φαινόμενο της πολυνομίας και κακονομίας, το οποίο πλήττει την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα.

· Σημαντική στήριξη της προσπάθειας αυτής προήλθε από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κυρίως μέσω των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη:

* Ειδικής μνείας χρήζει στο σημείο αυτό και η σταδιακή θέση σε εφαρμογή του Προγράμματος «Σύζευξις», με το οποίο επιτυγχάνεται η διασύνδεση σε πρώτη φάση 1.800 περίπου φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε όλη την Επικράτεια της Χώρας, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη και ταχύτερη επικοινωνία της περιφέρειας με το κέντρο και να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση δαπανών που φθάνει στα 65,7 εκ. € μόνο από την υπηρεσία τηλεφωνίας.

* Επίσης σχεδιάσθηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη 3 νέα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 16.000.000 €, που αποτελούν τα δομικά στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα:

· Έργο 1: Δημιουργία Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ»: Η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη «ΕΡΜΗΣ» αποτελεί το Εθνικό Σημείο Αναφοράς και θα λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για την ψηφιακή επικοινωνία των πολιτών και των Επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση. Αναλυτικότερα :

(α) Ο ενδιαφερόμενος θα ανατρέχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο επαφής με το «Δημόσιο», το οποίο θα τον συνδέει αυτόματα με τους κατάλληλους, αλλά διάσπαρτους και ασύνδετους μεταξύ τους σήμερα, δημόσιους δικτυακούς τόπους, έτσι ώστε να λαμβάνει τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του Δημοσίου που επιθυμεί, με μια μόνο πρόσβαση.

(β) Τονίζεται ότι η Εθνική Πύλη δεν θα υποκαταστήσει τους δικτυακούς τόπους των Φορέων, αλλά θα λειτουργεί ως ψηφιακός δρομολογητής που θα διευκολύνει και θα κατευθύνει τους Ενδιαφερόμενους στα κατάλληλα σημεία. Συνεπώς, όλοι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι θα διατηρήσουν την αυτονομία και το περιεχόμενο τους αλλά θα ανασχεδιασθούν και θα συνδεθούν με την Εθνική Πύλη, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ», ως «πιστοποιημένοι εταίροι» που θα λειτουργούν, βάσει πιστοποιημένων προδιαγραφών (τυποποιημένο περιεχόμενο και εμφάνιση).

(γ) Η Πύλη είναι σχεδιασμένη, όχι με βάση τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών, όπως γίνεται μέχρι τώρα, αλλά με βάση τις ανάγκες των πολιτών και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, ιδίως αυτών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων.

(δ) Στην Πύλη θα συνδεθούν λειτουργικοί τόποι που θα αναπτυχθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού (τόποι για τουρίστες, μαθητές, αγρότες, επιχειρηματίες κτλ). Έτσι π.χ. ένας αγρότης δεν θα χρειάζεται να ανατρέχει διαδοχικά στους τόπους του Υπουργείου, του ΟΓΑ, του ΕΛΓΑ, του ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ.

· Έργο 2: Δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Αυθεντικοποίησης και ασφάλειας των συναλλαγών: Μέχρι τώρα, στις μοναδικές προσπάθειες που έγιναν στη Χώρα μας (Εφορία και ΙΚΑ), δίδεται στους Πολίτες και στις επιχειρήσεις κάποιος κωδικός αριθμός (PΙΝ), τον οποίο χρησιμοποιούν στη συνέχεια για να επικοινωνούν με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες. Καταρχήν αυτός ο κωδικός δεν υποκαθιστά την υπογραφή και, επομένως, αυτές οι συναλλαγές δεν έχουν τυπική νομική κάλυψη. Επίσης, είναι προφανές ότι αν συνεχισθεί αυτή η τακτική, δηλαδή, κάθε Υπηρεσία να μοιράζει τους δικούς τους Κωδικούς, τότε κάθε Πολίτης πρέπει να θυμάται και να χρησιμοποιεί δεκάδες κωδικούς για να επικοινωνεί με το Δημόσιο.

Το Ενιαίο Σύστημα Αυθεντικοποίησης, στηρίζεται στην ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με το σύστημα υποδομής δημόσιου κλειδιού, όπως ορίζει η Ελληνική αλλά και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με το νέο σύστημα αυθεντικοποίησης ο Ενδιαφερόμενος- Πολίτης ή Επιχείρηση- θα υποβάλει, με την ηλεκτρονική του υπογραφή, το αίτημα του στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη, όπου θα διαπιστώνεται η ταυτότητα του και, στη συνέχεια, θα δρομολογείται η αίτηση του στην αρμόδια Υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια, η εγκυρότητα και η νομιμότητα των ψηφιακών συναλλαγών, με παράλληλη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΙΚΑ, σχεδιάζουμε την ένταξη στο έργο της Αυθεντικοποίησης 300.000 επιχειρήσεων, έτσι ώστε να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά και με ασφάλεια τις συναλλαγές τους με το ΙΚΑ.

· Έργο 3: Δημιουργία και θεσμοθέτηση Ενιαίου Συστήματος Διαλειτουργικότητας: Το Σύστημα Διαλειτουργικότητας θα δημιουργήσει ενιαίους κανόνες για την τυποποιημένη επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών, διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων του Δημόσιου Τομέα. Με βάση αυτούς τους κανόνες διαλειτουργικότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες θα συνεργάζονται ψηφιακά, έτσι ώστε να παρέχουν πλήρη και γρήγορη εξυπηρέτηση στους ενδιαφερομένους. Με το έργο αυτό δημιουργείται το τεχνικό υπόβαθρο για την ουσιαστική προώθηση των Ολοκληρωμένων Συναλλαγών, που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί με τον νόμο 3242/2004.

* Περαιτέρω, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» ανήκει και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις Περιφέρειες. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τις δραστηριότητες των 13 Περιφερειών της Χώρας και περιλαμβάνει τη διασύνδεση όλων των κτιρίων των Περιφερειών της Χώρας, την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού σε επιλεγμένες καίριες θέσεις εργασίας, την υιοθέτηση 13 ειδικών εφαρμογών που θα ανταποκρίνονται στις διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες των Περιφερειών καθώς και την εκπαίδευση των χρηστών και την τεχνική υποστήριξη του έργου για διάστημα 30 μηνών. Θα τεθεί σταδιακά σε παραγωγική λειτουργία το β΄εξάμηνο του 2006.

* Επίσης το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ειδικού Ληξιαρχείου (προϋπολογισμού 2.900.000 ευρώ): Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της υπηρεσίας του Ειδικού Ληξιαρχείου μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την καταχώρηση και διαχείριση των ληξιαρχικών γεγονότων που αφορούν τους Έλληνες του εξωτερικού, ώστε να διευκολυνθεί η ανεύρεσή τους και η ταχεία έκδοση ληξιαρχικών πράξεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Περιλαμβάνει δε την προμήθεια εξοπλισμού και την αναβάθμιση υπηρεσιών του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών, την κατάρτιση των χρηστών καθώς και την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου των ληξιαρχικών πράξεων.

* Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ): Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου έχει ως κύριο σκοπό τη δημιουργία και την τήρηση μιας κεντρικής βάσης δεδομένων δημοτολογίου, η οποία θα προκύψει με αυτοματοποιημένο τρόπο από την συνένωση όλων των υφιστάμενων δημοτολογίων που τηρούνται στους ΟΤΑ και θα χαρακτηρίζεται από την πληρότητα και την ορθότητα των δεδομένων της. Την κεντρική βάση δεδομένων θα πλαισιώσουν εφαρμογές διαδικτύου, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση των ΚΕΠ, αλλά και άλλων φορέων του Δημοσίου στα στοιχεία του Εθνικού Δημοτολογίου, με απώτερο στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Στο πλαίσιο του έργου θα συμπεριληφθούν οι φορείς του Δημοσίου με τις σημαντικότερες ανάγκες σε στοιχεία Δημοτολογίου και θα είναι, σε πρώτη φάση, οι εξής:

· Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (στοιχεία Μητρώου Αρρένων).

· Υπουργείο Δικαιοσύνης – Δικαστικές αρχές (στοιχεία πολιτών).

· Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (στοιχεία πολιτών).

· Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (στοιχεία πολιτών).

· Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Αλλά και άλλοι φορείς του Δημοσίου, με παρόμοιες ανάγκες, θα έχουν τη δυνατότητα, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ χαμηλό κόστος, να διασυνδεθούν με το Εθνικό Δημοτολόγιο και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες.

* Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες (προϋπολογισμού 963.250 ευρώ): Τα Κέντρα Πληροφόρησης είναι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, όπου οι επισκέπτες μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση και υποστήριξη στην αναζήτηση πληροφοριών για μια σειρά θεμάτων, τα οποία έχουν σχετική τεκμηρίωση εντός της βιβλιοθήκης όπως, οικονομικά, τουριστικά, εκπαιδευτικά, εργασιακά, πολιτιστικά, κλπ. Με το παρόν έργο θα χρηματοδοτηθεί ο εκσυγχρονισμός των υποδομών σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες.

* Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες (προϋπολογισμού 38.158.553): Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης για ΟΤΑ πρώτου βαθμού με πληθυσμό κάτω από είκοσι χιλιάδες κατοίκους, για την καλύτερη και χωρίς φυσική παρουσία εξυπηρέτηση των κατοίκων τους.

· Πρόγραμμα «Πολιτεία – Η Επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης (2005-2007)»: Το Πρόγραμμα «Πολιτεία» καλύπτει ιδίως τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες, λειτουργώντας συμπληρωματικά και σε σύνδεση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις που στοχεύουν στην επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης στους ακόλουθους τομείς παρέμβασης (που αντιστοιχούν στα επτά Υποπρογράμματά του):

α) Εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων (31 ενταγμένα έργα).

β) Νέα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης δημόσιων υπηρεσιών (22 ενταγμένα έργα).

γ) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (20 ενταγμένα έργα).

δ) Ενδυνάμωση ανθρώπινου δυναμικού (4 ενταγμένα έργα).

ε) Διαφάνεια και αξίες χρηστής διακυβέρνησης (6 ενταγμένα έργα).

στ) Διαχείριση καταστροφών (9 ενταγμένα έργα) και

ζ) Τεχνική βοήθεια (13 ενταγμένα έργα).

Ειδικότερα, τα ενταγμένα έργα μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:

* Έργα νέων ιδεών και πρακτικών. Με τα έργα αυτά επιδιώκουμε την υιοθέτηση νέων, σύγχρονων ιδεών και πρακτικών από την ευρωπαϊκή αλλά και τη διεθνή πρακτική των διοικητικών αρχών, με γνώμονα την άρση των διοικητικών εμποδίων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αναφέρεται ενδεικτικά τη χρήση, για πρώτη φορά, των λεγόμενων έξυπνων καρτών στις συναλλαγές του πολίτη με τη Διοίκηση και ιδίως το παράδειγμα της πιλοτικής χρήσης τους για την αυτοματοποίηση του συστήματος παροχής φαρμάκων στους ασφαλισμένους.

* Έργα τυποποίησης οριζόντιων λειτουργιών. Εδώ ανήκουν έργα, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή προτύπων ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και με τη μέτρηση της ικανοποίησης του πολίτη από τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, με ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αναφέρονται ενδεικτικά η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών, η υιοθέτηση προτύπων επικοινωνίας τους με άτομα με αναπηρίες, η σύνταξη πρότυπης μεθοδολογίας για την οργάνωση των δημόσιων υπηρεσιών κλπ.

* Έργα στήριξης φορέων με κρίσιμες λειτουργίες για τον πολίτη και την καθημερινότητά του, όπως είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Ισότητας, τα ΚΕΠ κλπ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έργα, όπως η Χαρτογράφηση κινδύνου και εκτίμηση της επικινδυνότητας των φυσικών καταστροφών, η εισαγωγή συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για την εκδήλωσή τους, η ψηφιοποίηση των τευχών Β΄ και Δ΄ των ΦΕΚ του Εθνικού Τυπογραφείου, η δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για θέματα ισότητας, ο εφοδιασμός των ΚΕΠ με ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών για να καλύπτουν μεγαλύτερο φάσμα συναλλαγών του πολίτη με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, η δημιουργία υπηρεσιών μίας στάσης στα ΚΕΠ για τους μετανάστες κλπ.

· Την ενίσχυση, τόσο θεσμικά όσο και σε επίπεδο δυναμικού και υποδομών, του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, του Σώματος Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και γενικότερα του συνόλου των ελεγκτικών μηχανισμών, η οποία έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση των ελέγχων και στην αντιμετώπιση, σε μεγάλο βαθμό, της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην τελευταία έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας η Χώρα μας, όχι μόνο σταμάτησε την πτωτική της πορεία αλλά και κέρδισε δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Η εξακολούθηση της ενίσχυσης των υφιστάμενων μηχανισμών, όπως επίσης και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, θα οδηγήσει σε περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών μας, καθιστώντας περιττή και επιβραδυντική για την πορεία των ελέγχων, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, την προώθηση νέων μορφωμάτων με συναφή δράση.

- Παράλληλα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται – και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες μας συμπορεύονται σε μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις του Ι.Ο.Β.Ε.:

· Η Στρατηγική που έχουμε εκπονήσει ενόψει της Δ΄ προγραμματικής περιόδου και η οποία έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή, ιδίως σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή προτεραιότητα για τη «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Αποδοτικότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», και την εξειδίκευσή της, σ’ ένα ρεαλιστικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα συμβάλει στο να καταστεί η Δημόσια Διοίκηση μοχλός για την επιτυχία του συνόλου των μεταρρυθμίσεων και πυλώνας για την επιδίωξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Βασικό μηχανισμό παρέμβασης θ’ αποτελέσει φορέας ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο οποίος θ’ αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητα εισαγωγής οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής στο ελληνικό περιβάλλον δημόσιας δράσης. Η δομή αυτή θα στηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος, αναλαμβάνοντας ρόλο συμβούλου και κέντρου εφαρμογής μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους κάθε φορά δημόσιους φορείς, θα εξασφαλίσει τη συσσώρευση εμπειρίας και τεχνογνωσίας και θα υποστηρίξει την εξέλιξη της Δημόσιας Διοίκησης προς το πρότυπο της «οργάνωσης που μαθαίνει» (learning organization).

Επίσης προβλέπεται η σύσταση Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Ικανότητα, με αντικείμενο την παρακολούθηση της προόδου και την αποτίμηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων και δράσεων στη Δημόσια Διοίκηση. Το σύστημα αυτό συμπληρώνεται από τη διαμόρφωση εσωτερικού δικτύου πληροφοριών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα διασφαλίζει τη συνεχή και συστηματική ενημέρωση των δημόσιων υπαλλήλων στα θέματα εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών, στην ενιαία εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών, και, προεχόντως, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

· Παράλληλα, στο πλαίσιο της παραπάνω Στρατηγικής προωθείται σύνολο παρεμβάσεων για την ενδυνάμωση της ανοικτής και συμμετοχικής Δημόσιας Διοίκησης, βάσει των αρχών του κοινωνικού κράτους δικαίου και της αρχής της χρηστής διακυβέρνησης. Ενδεικτικές σχετικές δράσεις είναι η θεσμοθέτηση και εφαρμογή διαδικασίας κοινωνικής διαβούλευσης στη λήψη των αποφάσεων, η λειτουργία θεσμοθετημένης συμμετοχής ομάδων πολιτών, η καθιέρωση διαδικασιών ετήσιων απολογισμών και εκθέσεων για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τη χρήση των πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η δημοσιοποίηση των αποφάσεων της Διοίκησης.

· Η επιμόρφωση και εξειδίκευση του στελεχιακού δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Γιατί σύγχρονη Διοίκηση χωρίς γνώση και εξειδίκευση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Μάρτιο 2004 άρχισαν να λειτουργούν 11 Π.ΙΝ.ΕΠ., ενώ μέχρι το τέλος του 2006, θα λειτουργήσει και το Π.ΙΝ.ΕΠ. Βορείου Αιγαίου, οπότε θα λειτουργούν πλέον Π.ΙΝ.ΕΠ. σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας. Σημειώνεται ότι το πρώτο Π.ΙΝ.ΕΠ. ιδρύθηκε το 1992 και έκτοτε το σχετικό εγχείρημα εγκαταλείφθηκε, για να βρει την ολοκλήρωσή του τα τελευταία δυόμισι χρόνια.

· Η αξιοκρατική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Διοίκησης. Ο στόχος αυτός έχει σε μεγάλο βαθμό προωθηθεί με την ολοκλήρωση του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή (μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο οποίο βρίσκεται από τον Απρίλιο), ιδίως μέσω της αναμόρφωση του συστήματος επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, με την παρεμβολή, για πρώτη φορά, πραγματικά αντικειμενικών κριτηρίων, που αφορούν τα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα, την εργασιακή-διοικητική εμπειρία και τις ικανότητες-δεξιότητες των υπαλλήλων.

* Για πρώτη φορά, προκειμένου να καλυφθεί θέση Γενικού Διευθυντή, γίνεται προκήρυξη, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν, εκτός από τους υπαλλήλους του οικείου Υπουργείου και υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον, φυσικά, έχουν τα προσόντα. Δημιουργείται δηλαδή μία κινητικότητα στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης, στο πλαίσιο της οποίας όσοι στελέχη έχουν ικανότητες, έχουν και ευκαιρίες και κίνητρα να κριθούν σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να εγκλωβίζονται στα στενά όρια του φορέα τους. Παράλληλα, προβλέπεται τριετής θητεία και επανάκριση, ώστε να παραμένουν επικεφαλής μόνον οι επιτυχημένοι.

* Επιτρέπονται πλέον οι μετατάξεις από Υπουργείο σε Υπουργείο ή σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αντιστρόφως. Υπάρχει δηλαδή διεύρυνση των μετατάξεων σε σχέση με το παρελθόν, όπου επιτρέπονταν μόνο εντός του ιδίου φορέα. Τώρα μπορούν να γίνουν και από φορέα σε φορέα, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, η οποία κοινοποιείται σε όλο το δημόσιο τομέα, ώστε να καλυφθούν όλες οι υπάρχουσες ανάγκες με το κατάλληλο προσωπικό. Αυτό σημαίνει ότι παύει να υπάρχει το αδιαφανές καθεστώς των εν κρυπτώ μετατάξεων που υπήρχε πριν: Οι θέσεις που καλύπτονται με μετάταξη είναι ανοικτές σε όλα τα ικανά στελέχη που ενδιαφέρονται.

· Η διαμόρφωση υποδομών που καθιστούν το Κράτος φιλικό στους πολίτες και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Έμφαση έχει δοθεί σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρίες, ιδίως με τη μέριμνα για την προσβασιμότητα των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών.

· Η μέριμνα για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, μέσω της βελτίωσης των διοικητικών διαδικασιών. Στόχος μας είναι η μείωση των διοικητικών εμποδίων για την δημιουργία επιχειρήσεων και σ’ αυτό συμβάλλει η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που, όπως προαναφέρθηκε, έχουμε ήδη δρομολογήσει, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

* Προωθείται επίσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» έργο για τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στους τομείς Εμπορίου και Βιομηχανίας που θα συμβάλει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή.

* Παράλληλα προωθείται στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος η μετατροπή της βάσης νομικών δεδομένων «Ραπτάρχης» σε εξωστρεφές σύστημα, ανοικτό στο κοινό, έτσι ώστε οι επιχειρηματίες, αλλά και οι λοιποί πολίτες να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες, ενώ γίνεται αξιόπιστη προσπάθεια κωδικοποίησής της.

* Στο σημείο αυτό θα πρέπει γίνει ειδική μνεία στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, όπου η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Οι παραδοσιακές διαδικασίες είναι πολύπλοκες, χρονοβόρες και απαιτούν πολλούς πόρους. Η ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για την ηλεκτρονική σύναψη δημοσίων συμβάσεων θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σχέση κόστους/οφέλους, σε συνδυασμό με το υπό διαμόρφωση έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης για το e-procurement, δηλαδή για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στη σύναψη συμβάσεων.

* Τέλος, στις 30 Ιουνίου 2006 έληξε η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου του Προγράμματος «Μικρές Επιχειρήσεις & Τεχνολογική Ώθηση» (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.), το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που απασχολούν 2 έως 10 εργαζομένους περίπου), ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, προκειμένου αυτές να εκσυγχρονισθούν και να αποκτήσουν τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό πληροφορικής και να καταστούν έτσι αποτελεσματικότερες και ανταγωνιστικότερες. Τα βασικά στοιχεία της Δράσης έχουν ως εξής: Μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση τα 10.000€ και ελάχιστος τα 4.000€. Επιχορήγηση ίση με το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 33.800.000 ευρώ. Από τη δράση αυτή ωφελούνται, μέχρι στιγμής, 300 περίπου επιχειρήσεις σε κάθε Περιφέρεια, δηλαδή 4.000 σε όλα τη Χώρα.

VI. Στην όλη αυτή προσπάθεια αναδιοργάνωσης του Κράτους κεντρικό ρόλο έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία, άλλωστε, στο πλαίσιο της αρχής της εγγύτητας, είναι και ο φορέας με τη μεγαλύτερη συναλλακτική επαφή με τον πολίτη σε καθημερινή βάση.

* Για τον λόγο αυτό, μεριμνήσαμε για τη συμμετοχή της στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Δίκτυο «Σύζευξις», Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ειδικού Ληξιαρχείου, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου, δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης σε 29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες, Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού με πάνω από 20.000 κατοίκους κλπ., όπως αναφέρθηκε αναλυτικά παραπάνω υπό IV).

* Επίσης, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θωρακίσθηκε, θεσμικά και οικονομικά, προκειμένου να αντεπεξέλθει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις του Δ΄ Κ.Π.Σ. Προς την κατεύθυνση αυτή αναφέρονται ενδεικτικά:

· Η ουσιαστική συμμετοχή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Αποδοτικότητας της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης», για το οποίο έγινε εκτεταμένη αναφορά παραπάνω υπό IV.

· Η ψήφιση του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006), ο οποίος αποτελεί το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στους Δήμους και τις Κοινότητες να πορευθούν στη νέα εποχή με σημαντικά εφόδια για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την εμπέδωση της διαφάνειας, την οικονομική διοίκηση υπό όρους χρηστής διοίκησης και αποτελεσματικότητας. Έμφαση έχει δοθεί στα θέματα της αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, του περιορισμού των επικαλύψεων και της απλούστευσης αυτών, π.χ. χορήγηση αδειών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, της προώθησης των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα κλπ.

· Παράλληλα, προχωρά με γοργούς ρυθμούς και προς την ίδια προοδευτική κατεύθυνση ο νέος Κώδικας για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ο οποίος θα φέρει το όνομα του αείμνηστου οραματιστή και πρωτεργάτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Θόδωρου Κατριβάνου.

· Χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής για τους Δήμους και τις Κοινότητες, ιδίως μέσω του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων κατανομής, τα οποία έχουν προεχόντως αναπτυξιακό προσανατολισμό, καθώς και με τη διαμόρφωση συνθηκών πλήρους διαφάνειας. Άλλωστε, το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για πέντε χρόνια δίνει διπλάσια χρήματα απ’ ό,τι έδινε το Ειδικό Πρόγραμμά Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α.) για επτά ολόκληρα χρόνια - δίνει δηλαδή περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τα πέντε επόμενα χρόνια, ενώ το Ε.Π.Τ.Α. έδινε 1,7 δις ευρώ για 7 χρόνια. Σημαντική καινοτομία αποτελεί το γεγονός ότι κάθε πολίτης μπορεί να μπαίνει στο site του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και να έχει συνολική εικόνα για όλες τις κατανομές που γίνονται στους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας. Τα δε κριτήρια κατανομής είναι καθαρά αντικειμενικά και αναπτυξιακά και συνδέονται με την απόκλιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της οικείας Περιφέρειας από τον μέσο όρο των Περιφερειών της Ε.Ε., την τυχόν μείωση του μόνιμου πληθυσμού, το ποσοστό της ανεργίας και τις εν γένει τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως είναι ο αριθμός των τοπικών διαμερισμάτων κάθε ΟΤΑ, τυχόν ορεινοί οικισμοί του κλπ.

· Τριπλασιασμός των πόρων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με τον ν. 3345/2005 και διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου χρηματοδότησης, με σταθερούς αυτοτελείς και δυναμικούς πόρους, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την αυτοδύναμη αναπτυξιακή της πορεία. Τα κριτήρια κατανομής του νέου συστήματος είναι προσαρμοσμένα στις επενδυτικές και αναπτυξιακές ανάγκες κάθε Ν.Α. και καλύπτουν όλους τους παράγοντες που συνδέονται με την ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη (ιδίως νησιωτικότητα, τυχόν ορεινός χαρακτήρας, κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, πυκνότητα πληθυσμού, ποσοστά ανεργίας, επισκεψιμότητα κλπ.).

VII. Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του Κράτους. Ωστόσο, η διοικητική μεταρρύθμιση και η επανίδρυση του Κράτους δεν περιορίζεται σ’ ένα δεδομένο χρονικό σημείο. Πρόκειται για μια συνεχή εξελικτική διαδικασία, η εξακολούθηση της οποίας, με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, αποτελεί αίτημα που προβάλλεται από το μεγαλύτερο μέρος της Ελληνικής κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας κάθε πρόταση και ιδέα είναι χρήσιμη, ιδιαίτερα μάλιστα αν προέρχεται από φορείς που διαθέτουν επιστημονική επάρκεια και γνώση της πραγματικότητας, όπως είναι το Ι.Ο.Β.Ε. Γιατί μόνον έτσι θα καταφέρουμε να φθάσουμε σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό Κοινωνικό Κράτος Δικαίου, το οποίο δεν θέτει τον Πολίτη στην υπηρεσία του, αλλά τίθεται το ίδιο στην υπηρεσία του Πολίτη, αποτελώντας εγγυητή της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής».

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved