nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
ΓΣΣΕ: Ψήφισμα συλλαλητηρίου ΔΕΘ (11/9/06)


ΓΣΕΕ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ 9/9/06 (ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη)
Εμείς οι εργαζόμενοι άνεργοι και συνταξιούχοι που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2006 στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, εγκρίναμε το παρακάτω ψήφισμα που απευθύνεται προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση του διεκδικώντας και απαιτώντας την ικανοποίηση και λύση των παρακάτω αιτημάτων μας.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Διεκδικούµε: 

- Ανάπτυξη που θα δημιουργεί νέες θέσεις σταθερής και ασφαλούς απασχόλησης 
- Προώθηση ολοκληρωµένων συµπλεγµάτων δραστηριοτήτων (κλαδικά, οριζόντια) µε τεχνολογική αναβάθµιση, περιφερειακή εξειδίκευση και καινοτοµική - ερευνητική δυναµική.
- Υποστήριξη µικρών επιχειρήσεων και αναδιάρθρωση και στήριξη κλάδων που βρίσκονται σε κρίση.
- Εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των ΔΕΚΟ ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα και η ανταγωνιστικότητά τους, για την απόκρουση των ιδιωτικοποιήσεων και την εκποίηση της δηµόσιας περιουσίας μακριά από λογικές άλωσής τους από ιδιωτικά συμφέροντα και με απόλυτο σεβασμό των αποτελεσμάτων των Συλλογικών διαπραγματεύσεων.
- Συμβολή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ανάπτυξη της χώρας μακριά από λογικές εναρμονισμένων πρακτικών που απομυζούν τους αποταμιευτικούς πόρους και των ιδιωτικοποιήσεων οι οποίες ακυρώνουν το δημόσιο έλεγχο.
- Ένταση της διαδικασίας αξιοποίησης της Ολυµπιακής περιουσίας σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους αθλητικούς φορείς.
- Πραγµατικές και ουσιαστικές αυξήσεις µισθών, ηµεροµισθίων και συντάξεων.
- Σταδιακή σύγκλιση µε τους µισθούς και τα ηµεροµίσθια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Βελτίωση του επιπέδου των κατωτάτων συντάξεων µε την αύξηση τους στα 20 ΗΑΕ.
- Αύξηση τώρα κατά 40% του επιδόματος ανεργίας και επιμήκυνση του χρόνου χορήγησής του κατά ένα χρόνο. Νέα αύξηση κατά 20% τον επόμενο χρόνο και περαιτέρω χρονική επιμήκυνσή του προκειμένου να αποτελεί το ημερήσιο επίδομα το 80% του ημερομίσθιου της ΕΓΣΣΕ.
- Καταβολή επιδόµατος θέρµανσης 600 ευρώ για τις κατηγορίες των νοικοκυριών του µόχθου και των αποµάχων της εργασίας και των ανέργων, που το διαθέσιµο τους εισόδηµα, µη ξεπερνώντας το αφορολόγητο όριο των 11.000 ευρώ, αδυνατεί να χρηµατοδοτήσει αυτή τη βασική ανάγκη και επίδομα 300€ στις κατηγορίες εισοδήματος από 11.000 έως 15.000€. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για περιοχές της χώρας με ιδιαίτερα κλιματολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. Φλώρινα).
- Ουσιαστικό έλεγχο της ακρίβειας, της κερδοσκοπίας και των τάσεων πληθωρισµού κερδών, που συρρικνώνουν σηµαντικά την αγοραστική δύναµη των µισθωτών και των συνταξιούχων.
- Αποκατάσταση της αναδιανοµής του εισοδήµατος και του φορολογικού άγους των µισθωτών.
- Σεβασμό και ενίσχυση του ρόλου των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας.
- Αφορολόγητο όριο στα 15000 ευρώ, προσαυξανόµενο ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση κατά 5000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο µέλος.
- Μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης.
- Ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή και αναδιάταξη φορολογικής κλίµακας και κλιµακίων.
- Αντιστροφή της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων.
- Εφαρµογή της προοδευτικής φορολογίας για όλες τις κατηγορίες και πηγές εισοδηµάτων. 
-
 Ουσιαστική και άµεση δράση στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της φοροκλοπής.
- Ουσιαστικές και σηµαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους, προκειµένου να αναπληρώσουν τα φορολογικά βάρη που επωµίσθηκαν από την αύξηση της άµεσης και της έµµεσης φορολογίας και των εισοδηµατικών απωλειών που υπέστησαν τα τελευταία έτη.
- Εφαρµογή των εκπτώσεων από τα έξοδα στο ύψος του 100% των δαπανών (ιατρικές και νοσοκοµειακές δαπάνες, ενοίκια, ενοίκια και δίδακτρα παιδιών που σπουδάζουν, τόκοι για την αγορά πρώτης κατοικίας) καθώς και τις δαπάνες των ατόµων µε αναπηρία.
- Κατάργηση του ειδικού τρόπου φορολόγησης ορισµένων κατηγοριών εισοδήµατος και ένταξή του στην ενιαία κλίµακα εισοδήµατος.
- Φορολόγηση όλων των κατηγοριών εισοδήµατος των φυσικών και νοµικών προσώπων ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου.
- Ουσιαστική εφαρμογή του πόθεν έσχες, µε αναφορά στην αγορά οµολόγων έντοκων γραμματίων, αγορά μετοχών, κεφάλαιο ίδρυσης και αύξησης κεφαλαίου ΑΕ και ΕΠΕ, καθορισµός κριτηρίων πολυτελούς διαβίωσης, ονοµαστικοποίηση όλων των µετοχών.
- Επανεξέταση προς την κατεύθυνση της κατάργησης των φοροαπαλλαγών στις μεγάλες επιχειρήσεις.
- Μείωση των έµµεσων φόρων, ιδιαίτερα εκείνων που βαρύνουν την κατανάλωση χαµηλού εισοδήµατος νοικοκυριών. Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στα βιβλία, στα σχολικά είδη και στα φάρµακα.
- Αξιοποίηση του µηχανογραφικού συστήµατος και των νέων τεχνολογιών, διαχρονική σταθερότητα, απλούστευση και κωδικοποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας.
- Ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης του ΙΚΑ και σηµαντική αύξηση της χρηµατοδότησής του, με σκοπό τη μακροχρόνια βιωσιμότητα και την κοινωνική αποτελεσματικότητά του.
- Βελτίωση του ύψους των κατώτερων και των µέσων συντάξεων.
- Ενίσχυση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε νέους πόρους, κυρίως, διαµέσου της αναδιανοµής του εισοδήµατος.
- Σταδιακή επιστροφή των καταληστευθέντων πόρων εκ των αποθεµατικών του ΣΚΑ και προτεραιότητα ενίσχυσης του συστήµατος µε επαρκή αποθεµατικά και αξιοποίησης της περιουσίας του.
- Ενιαία αντιμετώπιση παλιών και νέων ασφαλισµένων.
- Αποτελεσµατική και ουσιαστική καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής, εισφοροαποφυγής και εισφοροκλοπής.

Επίσης:
· Δηµόσια Υγεία - Παιδεία για όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις.
· Αναβάθµιση της Δηµόσιας Υγείας και ενίσχυση της χρηµατοδότησης του ΕΣΥ.
· Εκσυγχρονισµό, σχεδιασµό και υλοποίηση της «Χάρτας Υγείας», ενίσχυση των τεχνολογικών υποδοµών και του προσωπικού του Συστήµατος Υγείας.
· Οικονομική και θεσμική στήριξη και από θεσμικούς πόρους των κοινωνικών προγραμμάτων βοήθειας στο σπίτι, που απευθύνεται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες συμπολιτών.
· Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και ζωής - Υγιεινής και ασφάλειας στους εργαζόµενους του Συστήµατος Υγείας.
· Αναβάθµιση και βελτίωση των υποδοµών, του επιπέδου χρηµατοδότησης και των συνθηκών φοίτησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, αλλά και σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να επέλθει συνολική αναβάθμιση του Δημόσιου Εκπαιδευτικού Συστήματος στη χώρα μας. Να μην προχωρήσει η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Δημοκρατική αναβάθμιση, αξιοκρατία, διαφάνεια, διεύρυνση επιστημονικού πεδίου, ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας.
· Λειτουργική αναβάθµιση, ανεξαρτησία και αξιοκρατία στη Δηµόσια Διοίκηση.
· Μη εκχώρηση των λειτουργιών του Δηµόσιου Τοµέα σε ιδιώτες.
· Επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών στο Δηµόσιο.
· Μονιµοποίηση των συµβασιούχων, σύµφωνα µε την πρόταση νόµου της ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ.
· Μη άρση της μονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων που επιχειρείται µε την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγµατος.
· Διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να διαμαρτύρονται και να συνέρχονται ελεύθερα και ανεμπόδιστα όπως οι δημοκρατικοί-συνταγματικοί κανόνες ορίζουν και όπως αυτό προσδιορίζεται από την κοινωνική ευθύνη του κάθε πολίτη και των κοινωνικών ομάδων.
· Σεβασµό και προσήλωση της τήρησης της υφιστάµενης νοµοθεσίας (ΑΣΕΠ) από το Κράτος.
· Εκτός των προαναφεροµένων συγκεκριµένων προτάσεων που σας καταθέτουµε και διεκδικούµε την προώθηση τους στα κεντρικά πεδία της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής (Ανάπτυξη, Εισοδήµατα, ΣΣΕ, Ακρίβεια, Ανεργία, Φορολογικό, Ασφαλιστικό, ΔΕΚΟ, Υγεία - Παιδεία, Ιδιωτικοποιήσεις κλπ.) διεκδικούμε:
· Την κατάργηση του αντεργατικού νόμου 3385/2005 και όλων των νομοθετημάτων που αποδιαρθρώνουν και απορρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις (ιδιαίτερα όσον αφορά στο χρόνο εργασίας, τη διευθέτηση, τις υπερωρίες, τον διαχωρισμό δικαιωμάτων μεταξύ παλιών και νέων εργαζομένων).
· Την άμεση άρση της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και οριστική κατάργηση της νομοθεσίας περί πολιτικής επιστράτευσης.
· Την διαμόρφωση νέου πλαισίου εργασιακών σχέσεων, που θα περιορίζει δραστικά την ελαστικότητα, θα διασφαλίζει τη σταθερή, πλήρη και ασφαλή εργασία, θα προωθεί τη μείωση του χρόνου εργασίας στις 35 ώρες, θα αποτρέπει τις απολύσεις, θα ελαχιστοποιεί την εργοδοτική αυθαιρεσία και θα ενισχύει τον ρόλο και το περιεχόμενο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Το διεκδικητικό αυτό πλαίσιο προδιαγράφει μια όντως ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και μεγενθυνόμενη οικονομία την οποία οι εργαζόμενοι της χώρας μας θα αγωνιστούν για να την κάνουν πραγματικότητα.

Θεσσαλονίκη 9/9/06
Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved