nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Επιστολή ΓΣΕΕ προς ΑΣΕΠ για συμβασιούχους (25/9/06)


ΓΣΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Δευτέρα, 25-09-06)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Η εξέλιξη του θέματος των συμβασιούχων δυστυχώς ήλθε να επιβεβαιώσει πλήρως τους φόβους και την εκτίμηση της Γ.Σ.Ε.Ε., για τη μεγάλη αδικία σε βάρος αυτών των νέων ανθρώπων.

Οι ρυθμίσεις των Προεδρικών διαταγμάτων, αλλά και οι μεθοδεύσεις του ΑΣΕΠ οδηγούν την συντριπτική πλειοψηφία στην απόλυση και στην ανεργία, παρά την προεκλογική δέσμευση για τακτοποίηση των 250.000 συμβασιούχων.

Μετά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου είναι αναγκαίο και απαραίτητο να υιοθετηθεί η πρόταση Νόμου της Γ.Σ.Ε.Ε./ΑΔΕΔΥ, ως η μόνη αξιόπιστη λύση, για την τακτοποίηση όλων των εργαζομένων.

Σε διαφορετική περίπτωση ο αγώνας των εργαζομένων, θα συνεχισθεί και θα κλιμακωθεί με όλα τα μέσα έως την πλήρη δικαίωση όλων των συμβασιούχων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Συνημμένα: Σας κοινοποιούμε την επιστολή της Γ.Σ.Ε.Ε. προς το ΑΣΕΠ, σχετικά με τις αιτήσεις θεραπείας των Συμβασιούχων.

______________________________________


Προς
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
Πρόεδρο κ. Γεώργιο Βέη

Θέμα: Αιτήσεις Θεραπείας κατά των αποφάσεων για την εφαρμογή 
του άρθρου 11 Π.Δ. 164/2004

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Με αφορμή τον όγκο των αιτήσεων θεραπείας που έχουν κατατεθεί και εκκρεμούν στο ΑΣΕΠ και ενδεχομένως λόγω της κατάχρησης σε ορισμένες περιπτώσεις της σχετικής δυνατότητας από την πλευρά των ενδιαφερομένων, πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί συζήτηση σε Ολομέλεια, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την περαιτέρω εξέταση ή όχι τέτοιων αιτημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ήδη υποβληθέντων.

Σχετικά επισημαίνουμε τα εξής:
1. Από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του Κωδ. Διοικ. Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το Ν 2690/1999, προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης εννόμων συμφερόντων του, που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη, δύναται με αίτησή του να ζητήσει από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας) εάν δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής η ενδικοφανούς προσφυγής, όπως συμβαίνει και με το άρθρο 11 Π.Δ. 164/2004.

2. Η πολυπλοκότητα δε και πολλαπλότητα των θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 Π.Δ. 164/2004 οδήγησε συχνά σε εσφαλμένη κρίση τα αρμόδια όργανα που εξέτασαν στο πρώτο στάδιο τις σχετικές αιτήσεις των εργαζομένων (Υπηρεσιακά Συμβούλια κ.λπ.). Από την άλλη δε πλευρά συχνά τα σφάλματα αυτά, λόγω του τεράστιου όγκου των σχετικών αιτήσεων, διέλαθαν του ελέγχου του ΑΣΕΠ, με αποτέλεσμα για όμοιες περιπτώσεις να υπάρχουν αντιφατικές αποφάσεις.

Από τη σκοπιά αυτή η εξέταση διορθωτικών αιτημάτων εκ μέρους του ΑΣΕΠ καθώς και η αυτεπάγγελτη διόρθωση σφαλμάτων εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί το ενιαίο της εφαρμογής του άρθρου 11 Π.Δ. 164/2004 από το ΑΣΕΠ και εδραιώνει τη σχετική εμπιστοσύνη.

3. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι το π.δ. 164/2004 καταλείπει την πρώτη κρίση επί της πλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων για την προστασία του εργαζομένου στον εργοδότη (Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα), χωρίς να προβλέπει καμία συμμετοχή του ενδιαφερόμενου εργαζομένου ορισμένου χρόνου στην όλη διαδικασία (πλην της υποβολής της αιτήσεως στον εργοδότη του), όχι μόνο θέτει ζητήματα πρακτικής αποτελεσματικότητάς του από τη σκοπιά του κοινοτικού δικαίου αλλά και αντίθεσης προς θεμελιώδεις κανόνες. Τούτο δε, καθώς κατ’ ουσίαν για την προστασία του εργαζομένου προϋποτίθεται η παραδοχή εκ μέρους του εργοδότη ότι απασχολούσε τον εργαζόμενο δια διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του, δηλαδή καταχρηστικά. Είναι σαφές ότι τέτοιου είδους παραδοχή δεν μπορεί πάντοτε να αναμένεται από εργοδότη που, όχι μόνο δεν έχει συμφέρον σε αυτή, αλλά και θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνος για την καταχρηστική απασχόληση. Τούτο σημαίνει ότι δεν υπάρχει διασφάλιση της αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης του εργοδότη επί της συνδρομής ή μη των ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη μετατροπή των συμβάσεων (παράνομη κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών, παράνομη σύναψη συμβάσεων έργου καθότι υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία). Μάλιστα, η διακινδύνευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων μεγιστοποιείται από το ότι η σχετική εξουσία του εργοδότη εκτείνεται ακόμα και στην απόφανση επί ζητημάτων, τα οποία συνιστούν κατεξοχήν αόριστες νομικές έννοιες, όπως είναι η έννοια των «παγίων και διαρκών αναγκών» που συνδέονται με το «δημόσιο συμφέρον» που υπηρετεί ο εκάστοτε φορέας, καθώς και η έννοια της «υποκρυπτόμενης σχέσης εξαρτημένης εργασίας». Έτσι, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου ουσιαστικά εξαρτώνται από την όποια απόφαση του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα ως εργοδοτών τους. Τούτο, παρά την πρόβλεψη σχετικού ελέγχου από το Α.Σ.Ε.Π., καθόσον το εκάστοτε αρμόδιο όργανο του εργοδότη αναλαμβάνει το μεγαλύτερο βάρος της συγκρότησης, επεξεργασίας και ελέγχου του φακέλου της αίτησης του εργαζομένου, το δε Α.Σ.Ε.Π. εκ των πραγμάτων αναλαμβάνει τον έλεγχο επί τη βάσει μιας ήδη διαμορφωθείσας κρίσης και των στοιχείων που, κατά βάση, του προσκομίζει ο εργοδότης. Είναι προφανές ότι η μη παροχή της δυνατότητας και στον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο να ληφθεί υπόψη η άποψή του θα αντίκειτο στους θεμελιώδεις κανόνες της ίσης μεταχείρισης (ιδίως μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου), της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και, βεβαίως, στο σκοπό της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου, σε συμμόρφωση προς την οποία εκδόθηκε το Π.Δ. 164/2004 (ίδετε σχετικά Δερμιτζάκη-Τοκατλίδη, ΕΕργΔ 2006, σ. 397 επ.).

Από τη σκοπιά αυτή, η υποβολή εκ μέρους των ενδιαφερομένων αιτήσεων θεραπείας και η εξέτασή τους εκ μέρους του ΑΣΕΠ, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, είναι αναγκαία για τη γεφύρωση της σχετικής ελλείπουσας ισορροπίας εργοδότη-εργαζομένου, και τη συμβατότητα της όλης διαδικασίας προς τις προαναφερθείσες θεμελιώδεις αρχές και το κοινοτικό δίκαιο.

4. Για τους παραπάνω λόγους η μέχρι σήμερα στάση του ΑΣΕΠ που προέβαινε σε εξέταση αιτήσεων θεραπείας των ενδιαφερομένων, αφενός, είναι σύμφωνη με τα άρθρα 24 και 25 του Κωδ. Διοικ. Διαδικασίας και, αφετέρου, υπηρετεί το ενιαίο της εφαρμογής του άρθρου 11 Π.Δ. 164/2004 εκ μέρους του ΑΣΕΠ και τη σχετική εμπιστοσύνη, αντισταθμίζει την ελλείπουσα ισορροπία εργοδότη-εργαζομένου (που θα προκαλούνταν από την εμμονή μόνο στην αναφερόμενη στο Π.Δ. 164/2004 διαδικασία), και αποκαθιστά τη συμβατότητα της όλης διαδικασίας προς τις προαναφερθείσες θεμελιώδεις αρχές και το κοινοτικό δίκαιο.

Πολλώ δε μάλλον, καθώς η άσκηση από κάθε εργαζόμενο αίτησης ακύρωσης κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., σχετικά με την υπαγωγή του στη μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 11 π.δ. 164/2004, συνεπάγεται στην πράξη, αφενός, μεγάλη καθυστέρηση στην επίλυση του εργασιακού του προβλήματος και, αφετέρου, σημαντικό κόστος, πράγμα που λειτουργεί αποτρεπτικά. Πολύ περισσότερο, καθώς ο στρεφόμενος κατά της απόφασης του Α.Σ.Ε.Π. εργαζόμενος θα είναι ήδη, κατά το χρόνο άσκησης της αίτησης ακύρωσης, κατά πάσα πιθανότητα άνεργος.

5. Από την άλλη πλευρά τυχόν παράλειψη εξέτασης στο εξής αιτήσεων θεραπείας από το ΑΣΕΠ θα προκαλούσε πολύ σημαντικά προβλήματα:
- Θα έθετε ζήτημα ανακόλουθης, ασυνεχούς και ασυνεπούς στάσης και αντιμετώπισης του ίδιου θέματος (των αιτήσεων θεραπείας) από την πλευρά του ΑΣΕΠ και, συνακόλουθα, θα κλόνιζε την εμπιστοσύνη προς την Ανεξάρτητη αυτή Αρχή.
- Θα έπληττε την ενιαία εφαρμογή του άρθρου 11 Π.Δ. 164/2004 από την ίδια Αρχή, το ΑΣΕΠ, αφού το ίδιο όργανο θα βρισκόταν να έχει εκδώσει αντιφατικές αποφάσεις για περιπτώσεις εργαζομένων με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις, πράγμα που επίσης θα κλόνιζε την εμπιστοσύνη προς το ΑΣΕΠ.
- Κατ’ αποτέλεσμα, θα οδηγούσε σε άνιση μεταχείριση εργαζομένων με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις.
- Θα είχε ως αναπόφευκτη συνέπεια εργαζόμενοι οι οποίοι εμπιστεύθηκαν στη μέχρι τώρα στάση του ΑΣΕΠ και των οποίων η εξέταση των αιτήσεων θεραπείας εκκρεμεί σε αυτό (συχνά αναμένοντας εύλογα και θετική απόφαση επ’ αυτής της αιτήσεως, λαμβανομένων υπόψη άλλων αντίστοιχων αποφάσεων της ιδίας Αρχής για ίδια ζητήματα και με την ίδια διαδικασία), να χάσουν ακόμα και τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας από τα Διοικητικά Δικαστήρια, αφού, αναμένοντας την απόφαση επί της αιτήσεως θεραπείας, δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα αίτηση ακύρωσης κατά της αρχικής αποφάσεως του ΑΣΕΠ.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένων των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που αναπόφευκτα θα συνεπαγόταν τυχόν αιφνίδια και μη αναμενόμενη παύση εξέτασης εκ μέρους του ΑΣΕΠ αιτήσεων θεραπείας των ενδιαφερομένων και των συνακόλουθων αντιδράσεων που αυτή θα προκαλούσε, εκτιμούμε ότι θα ήταν ορθό να συνεχίσει το ΑΣΕΠ να εξετάζει τις σχετικές αιτήσεις θεραπείας, μένοντας συνεπές στην αρχική στάση του, αντιλαμβανόμενοι βεβαίως τον όγκο, το βάρος της ευθύνης και το χρόνο και το μόχθο που απαιτείται σχετικά.

Για τη Γ.Σ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Γιαν. Παναγόπουλος

Ο Αν. Γεν. Γραμματέας
Μαν. Κοντοπάνος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved