nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Ο κ. Τσιτουρίδης για την συνεχιζόμενη κατάρτιση (29/3/07)

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔελτίο Τύπου, Πέμπτη 29.03.2007

O Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Σάββας Τσιτουρίδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα «Ο Ρόλος της συνεχιζόμενης κατάρτισης σε μια σύγχρονη πολιτική απασχόλησης» στο συνέδριο που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013, τόνισε:

«Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η δύναμη της γνώσης καθίσταται σήμερα απαραίτητος μοχλός για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας, σε όλη της Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.Η Ελλάδα συμμετέχει στις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται στον ευρωπαϊκό και στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Οι αλλαγές αυτές καθιστούν αναγκαία την επένδυση στη μάθηση.
Καλούμαστε να προετοιμαστούμε μεθοδικά για τον άμεσο μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας μας σε μία κοινωνία και οικονομίας της γνώσης, μιας οικονομίας που θα είναι σε θέση να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Έχοντας αυτό τον στόχο, αποτελεί ευθύνη και έγνοια της σημερινής κυβέρνησης να μετατρέψει τη μάθηση σε μια διαρκή διαδικασία που θα καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής του πολίτη. Μια διαδικασία που θα ανατρέψει τη στείρα επιδοματική λογική του παρελθόντος και θα εγκαινιάσει μια νέα νοοτροπία των πρωταγωνιστών της αγοράς εργασίας, εργαζομένων και εργοδοτών.

Αυτή η διαδικασία μπορεί με τις παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε να αναδειχθεί σε αξία, έτσι ώστε να αποτελεί πραγματικό εφόδιο και άρα επιδίωξη των δυνάμεων της αγοράς.

Η διαρκής μάθηση πρέπει να αναδειχθεί σε :
- Εφόδιο και επιδίωξη με όφελος την εγγύηση της επαγγελματικής ασφάλειας και εξέλιξης του εργαζόμενου.
- Εφόδιο και επιδίωξη με όφελος την παραγωγικότητα και τη δυναμική των επιχειρήσεων απέναντι στον ανταγωνισμό.

Πιστεύουμε στη διατήρηση και ενδυνάμωση του Ευρωπαικού Κοινωνικού Προτύπου. Και πιστεύουμε ότι η διατήρηση και η ενίσχυσή του περνάει μέσα από την ενίσχυση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Η Ευρώπη είναι οι άνθρωποί της.
Η Ελλάδα είναι οι άνθρωποί της. Από αυτούς εξαρτάται η πρόοδός της και σε αυτούς αυτή η πρόοδος πρέπει να έχει αντίκρισμα. Σε αυτό το ανθρωποκεντρικό αναπτυξιακό όραμα βασίζεται ο σχεδιασμός μας για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007  - 2013.

Το ύψος της κοινοτικής συνδρομής του ΕΚΤ, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4,205 δις €, αποδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η ΕΕ στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Ειδικότερα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 2,260 δις € (δημόσια δαπάνη 3,013 δις €).

Είναι απόφαση της κυβέρνησής μας, όπως καλά γνωρίζετε, να προσδώσουμε έντονη περιφερειακή διάσταση στις συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ παρεμβάσεις. Έτσι, και για το ΕΚΤ πάνω από το 80% των πόρων του θα διατεθεί στην Περιφέρεια.

Kατά το Γ΄ ΚΠΣ, έγιναν σημαντικές προσπάθειες για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Δεν κατέστησαν όμως όσο επαρκείς θα θέλαμε για τη διατήρηση μιας προοπτικής που θα έθετε τις βάσεις για μια βιώσιμη και δυναμική διαδικασία δια βίου μάθησης.

Η πραγματική πρόκληση λοιπόν, με βάση τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν, είναι να διαχειριστούμε με αποτελεσματικότερο τρόπο το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο από ότι στο παρελθόν.

Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε ένα ποιοτικό άλμα που θα μας επιτρέψει να καταστήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό αιχμή του δόρατος και συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας.
Οι στρατηγικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνδέονται άμεσα με τις εθνικές προτεραιότητες για ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική συνοχή  και προσδιορίζονται ως εξής:

-   Δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης
-   Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της ποιότητας της εργασίας και της παραγωγικότητας
-   Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων
-   Ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και του ανθρώπινου δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας  και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης τους σε αυτήν
-   Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού

Στον πυρήνα της πολιτικής της κυβέρνησης βρίσκεται η προσπάθεια βελτίωσης της ελκυστικότητας της δια βίου μάθησης. Χρειαζόμαστε κατάρτιση που θα την επιδιώκουν άνεργοι, ενδιαφερόμενοι για εργασία καθώς και εργαζόμενοι ως απαραίτητο εφόδιο για την εξεύρεση εργασίας καθώς και για τη σταδιοδρομία τους. Χρειαζόμαστε κατάρτιση που θα την αποζητά και ο εργοδότης για να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής του και να την κάνει πιο ανταγωνιστική.

Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Αναγκαία εργαλεία που αξιοποιούμε για την πραγματοποίηση των παραπάνω αποτελούν:

α) η εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση, τη λειτουργία του οποίου προώθησε με θεσμική της παρέμβαση η κυβέρνηση,
β) ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων της αγοράς εργασίας σε ό,τι έχει να κάνει με την εύρεση εργασίας, την προώθηση σε αυτήν, καθώς και το γενικότερο μηχανισμό σύζευξης προσφοράς και ζήτησης
γ) η προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις – in company training

Είναι πεποίθησή μας ότι οι μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές απαιτούν ευρεία κοινωνική συναίνεση. Μέχρι σήμερα η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής παρουσίασε μεν αδυναμίες, αλλά ταυτόχρονα και μία  αναμφισβήτητη δυναμική η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί.

Ήδη σήμερα οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν με αποφασιστικό ρόλο, μεταξύ των άλλων:

- στο Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).
- στις διαδικασίες  εκπόνησης  και ανάπτυξης των επαγγελματικών περιγραμμάτων 
- στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης και
- στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Προστασίας (ΕΣΥΚΠ).

Θέτουμε ως προτεραιότητα μας την ενίσχυση της θεσμικής παρέμβασης των κοινωνικών εταίρων με τη θεμελίωση της συστηματικής συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. Η κατάρτιση θα αποκτήσει το ρόλο που της αρμόζει με την απόκτηση διαχειριστικής ευθύνης και ουσιαστικού ρόλου από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων.

Προς την κατεύθυνση αυτή το Υπουργείο Απασχόλησης, μέσω μιας «προγραμματικής συμφωνίας», προτίθεται να διαθέσει στους κοινωνικούς εταίρους έως το 2% των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για συγκεκριμένες ενέργειες στήριξης παρεμβάσεων και ευαισθητοποίησης των ωφελουμένων, για την υλοποίηση κοινών δράσεων, καθώς και την ενδυνάμωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των κοινωνικών εταίρων, ειδικότερα όσον αφορά την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Συνήθως, οι στρατηγικοί στόχοι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων εκφράζουν καλές προθέσεις στις οποίες δύσκολα μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Το στοίχημα όμως έγκειται στην αποτελεσματική εφαρμογή. Η εμπειρία έχει δείξει πως ένας ρεαλιστικός σχεδιασμός δεν είναι αρκετός. Απαιτείται επιπλέον η κινητοποίηση και συμμετοχή των δυνάμεων της εργασίας, της αγοράς και της κοινωνίας σε ένα αποτελεσματικό σχήμα διακυβέρνησης. Εμείς αυτό επιδιώκουμε μια τέτοια στρατηγική αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved