nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Ο υπουργός Εσωτερικών για την δημόσια διοίκηση και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (31/5/07)


ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ


Πέμπτη, 31 Μαΐου 2007

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» (ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

«Ι. 1. H ποιοτική αναβάθμιση και η αναδιοργάνωση του συνόλου των δομών της Δημόσιας Διοίκησης, που επιτρέπει τη μετατροπή του Πολίτη από παθητικό χρήστη των υπηρεσιών του Κράτους σε αυστηρό κριτή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο οποίος αξιώνει την εξυπηρέτηση που του αξίζει, τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του με την προσήκουσα ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, αλλά και την αρωγή των δημόσιων υπηρεσιών, βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων που προωθούμε στον χώρο της Διοίκησης. Μέριμνά μας είναι να αναδειχθεί η Δημόσια Διοίκηση σε συμπαραστάτη και υποστηρικτή κάθε πρωτοβουλίας για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, του υγιούς ανταγωνισμού και, προεχόντως, της νομιμότητας και της διαφάνειας, ιδίως μέσω της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και της άρσης των κάθε είδους διοικητικών εμποδίων. Προς την κατεύθυνση αυτή προωθήσαμε, μεταξύ άλλων, την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, τον περιορισμό των συναρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων, τον ορισμό προθεσμίας για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών, την καταβολή πλήρους αποζημίωσης στον πολίτη σε περίπτωση καθυστέρησης, τη σταδιακή μετατροπή των ΚΕΠ σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από την ίδια την υπηρεσία για λογαριασμό του πολίτη, την εισαγωγή της τηλεδιάσκεψης, την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών.
2. Η πιο ουσιαστική και οπωσδήποτε αναγκαία στήριξη της προσπάθειας αυτής προήλθε από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κυρίως μέσω των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ειδικής μνείας χρήζει στο σημείο αυτό και η θέση σε λειτουργία του Προγράμματος «Σύζευξις», με το οποίο επιτυγχάνεται η διασύνδεση σε πρώτη φάση 2.000 περίπου φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε όλη την Επικράτεια της Χώρας (και ως το τέλος του έτους 2.900), ώστε να επιτευχθεί καλύτερη, ταχύτερη και με χαμηλότερο κόστος επικοινωνία της Περιφέρειας με το κέντρο. Το έργο αυτό αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της επικοινωνίας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, επιτρέποντας αφενός τη μεταφορά δεδομένων, ήχου και εικόνας μεταξύ τους και, αφετέρου, προσφέροντας τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, πέρα από την επιτάχυνση και διευκόλυνση των συναλλαγών που επιφέρει, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών ύψους 65,7 εκ. ευρώ περίπου, μόνο από τις υπηρεσίες τηλεφωνίας μεταξύ των φορέων της Διοίκησης.
 Το Δίκτυο «Σύζευξις» είναι ένα από τα τρία μέρη του Εθνικού Συστήματος Αυθεντικοποίησης, στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα επιμέρους ψηφιακά συστήματα που αναπτύσσουν οι δημόσιοι φορείς, διασφαλίζοντας ασφαλείς προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ψηφιακών συναλλαγών, σε συνδυασμό και με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής υπογραφής. Τα άλλα δύο είναι:
-  Η Κεντρική Δικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ», που αποτελεί το σημείο αναφοράς όλου του συστήματος και λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για την ψηφιακή επικοινωνία των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση. Η ψηφιακή πύλη δεν θ’ αντικαταστήσει τους διαδικτυακούς τόπους των φορέων αλλά θα λειτουργήσει ως ψηφιακός δρομολογητής, οδηγώντας τους πολίτες στα κατάλληλα σημεία επαφής. Δηλαδή θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο αναφοράς, η Εθνική Πύλη, το οποίο θα συνδέει τον ενδιαφερόμενο αυτόματα με τους κατάλληλους, αλλά διάσπαρτους και ασύνδετους μεταξύ τους σήμερα, δημόσιους δικτυακούς τόπους, έτσι ώστε να λαμβάνει τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα  του Δημοσίου που επιθυμεί με μια μόνο πρόσβαση.
-  Η διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών του Δημοσίου. Το Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» εξασφαλίζει 50.000 ψηφιακά πιστοποιητικά (υπό μορφή κάρτας) σε ισάριθμους δημόσιους υπαλλήλους. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής διακίνησης του εγγράφου, με ταυτόχρονη θέση της υπογραφής πάνω σε αυτό με ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς να τίθεται θέμα γνησιότητας του, αφού η διακίνηση θα γίνεται από τους ανωτέρω εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους με τη χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού (κάρτας). Η ηλεκτρονική αυτή διακίνηση συνεπάγεται μεγάλη επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης και αποστολής του εγγράφου και συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες πριν από το τέλος του έτους, οπότε θ’ ανοίξει ο δρόμος για ασφαλείς, έγκυρες και ενυπόγραφες ψηφιακές συναλλαγές.

3. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η έμφαση που δόθηκε στην επιμόρφωση και εξειδίκευση του στελεχιακού δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης και της Προγραμματικής Σύμβασης που υπεγράφη, για πρώτη φορά, με την ΑΔΕΔΥ. Αποκεντρώσαμε τις δράσεις επιμόρφωσης των δημόσιων υπαλλήλων μέσω της ίδρυσης των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.). Μάλιστα, μέσα σε δυόμισι χρόνια ιδρύθηκαν Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, τη στιγμή που από το 1992 είχε να ιδρυθεί τέτοιο Ινστιτούτο. Ψηφίσαμε σύγχρονο Υπαλληλικό Κώδικα, με τη συναίνεση της ΑΔΕΔΥ στη συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων, ο οποίος επιτρέπει την αξιοκρατική αξιοποίηση του δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και δίνει κίνητρα για την επιμόρφωση και την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Ειδικά στην περίπτωση των ΚΕΠ, η πρόοδος που συντελέσθηκε ήταν τεράστια: Ενώ πριν από δύο χρόνια τα ΚΕΠ ήταν υπό κατάρρευση, ελλείψει πόρων και στρατηγικής, σήμερα απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης και της ικανοποίησης των πολιτών σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90%. Ο δε αριθμός των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια από τα ΚΕΠ υπερπενταπλασιάσθηκε, ενώ ως το τέλος του 2007 αναμένεται να αυξηθούν κατά πάνω από 8 φορές σε σχέση με το 2003.

ΙΙΙ. Σε αυτό το πλαίσιο της δημιουργικής αξιοποίησης των εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι προοπτικές της Δημόσιας Διοίκησης είναι ευοίωνες. Η Δημόσια Διοίκηση καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του πολίτη και να καταστεί αποτελεσματικότερη και ανταγωνιστικότερη, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αρχές της χρηστής διοίκησης.
Η μεγάλη ώθηση αναμένεται να δοθεί με την πλήρη εφαρμογή της Ψηφιακής Στρατηγικής και γενικότερα της Στρατηγικής που έχουμε εκπονήσει ενόψει της Δ΄ προγραμματικής περιόδου, ιδίως σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή προτεραιότητα για τη «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης», και την εξειδίκευσή της, σ’ ένα ρεαλιστικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, που θα συμβάλει στο να καταστεί η Δημόσια Διοίκηση, μεταξύ άλλων, μοχλός για την επιτυχία του συνόλου των μεταρρυθμίσεων και πυλώνας για την επιδίωξη της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Βασικό μηχανισμό παρέμβασης θ’ αποτελέσει κρατικός φορέας ιδιωτικού δικαίου, ο οποίος θ’ αναπτύξει την απαραίτητη τεχνογνωσία και ικανότητα εισαγωγής της αναγκαίας οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής στο ελληνικό περιβάλλον δημόσιας δράσης. Επίσης προβλέπεται η σύσταση Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Ικανότητα, με αντικείμενο την παρακολούθηση της προόδου και την αποτίμηση του αποτελέσματος των παρεμβάσεων και δράσεων στη Δημόσια Διοίκηση.
Με την πλήρη εφαρμογή του πλέγματος αυτού των δράσεων και παρεμβάσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων - και πέρα από την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που προανέφερα, η ενδυνάμωση της ανοικτής και συμμετοχικής Δημόσιας Διοίκησης, βάσει των αρχών του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου και της αρχής της χρηστής διακυβέρνησης. Ενισχύεται η εφαρμογή διαδικασιών ευρείας διαβούλευσης και ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων, ενώ διευκολύνεται και επιταχύνεται η πρόσβασή τους σε όλο το φάσμα των πληροφοριών του δημόσιου τομέα.
 Η μετάβαση σε μία διάφανη και συμμετοχική Δημόσια Διοίκηση, στην υπηρεσία του πολίτη, αλλά και ικανή ν’ αναλάβει η ίδια αναπτυξιακές πρωτοβουλίες βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με την ενεργό σύμπραξη των στελεχών της, και τα πρώτα αποτελέσματά της είναι ορατά σε όλους μας. Η συνέχιση της στρατηγικής των μεταρρυθμίσεων με την ανάδειξη των εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα επιτρέψει στη Δημόσια Διοίκηση να επιτύχει όλους τους παραπάνω στόχους της και να ξεφύγει από τις παθογένειες και την «κακή μοίρα», στην οποία προσπάθησαν να την εγκλωβίσουν στο παρελθόν. Για να μπορέσει ο πολίτης να αποκαταστήσει τη σχέση του με το Κράτος και να το εμπιστευθεί και πάλι».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved