nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Ο Γ.Γ. Απασχόλησης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό (25/6/07)

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου, Δευτέρα, 25.06.2007


Συνέδριο με θέμα:
«Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού»

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, κου Δημήτρη Κοντού


Θεσσαλονίκη- CEDEFOP

Κυρίες και Κύριοι,
Εκλεκτοί καλεσμένοι,

Χαιρετίζοντας την έναρξη του σημερινού Συνεδρίου, θα ήθελα καταρχάς  να σας  μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κου Μαγγίνα για την πρόσκληση που του απευθύνατε καθώς και τις ευχές του για επιτυχή διεξαγωγή των εργασιών του Συνεδρίου σας.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που παρευρίσκομαι εδώ μαζί σας και συμμετέχω σε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία του Cedefop, η οποία πιστοποιεί για μια ακόμη φορά τη  σημαντική δράση του συγκεκριμένου φορέα στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το θέμα του Συνεδρίου «Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού» είναι πραγματικά  επίκαιρο και πάνω σε αυτό είναι γεγονός ότι διαθέτουμε σημαντικές γνώσεις και εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη, που την οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό στο έργο που επιτελεί το Cedefop. Παράλληλα αποδεικνύεται ότι η Ευρώπη έχει θέσει σε υψηλή προτεραιότητα την προώθηση του δικαιώματος κάθε ανθρώπου στην απασχόληση μέσω της προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης.

Είναι σαφές ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν αφορά μόνο το παιδί, τον έφηβο, τον φοιτητή. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός οφείλει να συνοδεύει βήμα βήμα και τον εργαζόμενο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ολοένα και εντονότερες προκλήσεις που γεννάει το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η επαγγελματική κατάρτιση δεν πρέπει να περιλαμβάνεται μόνο στην παιδεία, αλλά και σε κάθε χώρο εργασίας.

Οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας δημιούργησαν από τη μια πλευρά πληθώρα ευκαιριών για τους εργαζόμενους που ήταν εφοδιασμένοι με προσόντα και δεξιότητες και από την άλλη δημιούργησαν κινδύνους για τους εργαζόμενους χαμηλών δεξιοτήτων και γενικά για τις λιγότερο ανταγωνιστικές ομάδες του πληθυσμού.

Για να αντιμετωπίσει η Ευρώπη θετικά αυτή την πρόκληση προέταξε, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, τις ενεργητικές πολιτικές και θέτει σε εφαρμογή μια πανοπλία δράσεων: ενίσχυση της απασχόλησης, ενθάρρυνση επαγγελματικής κινητικότητας, δια βίου μάθηση. Το κρίσιμο ερώτημα είναι: ποιος αναλαμβάνει  την καθοδήγηση του εργατικού δυναμικού σ’ αυτό το λαβύρινθο μέτρων και ενεργειών;

Σε αυτό ακριβώς το σημείο ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός του Εργατικού Δυναμικού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καθώς ενημερώνει άνεργους και εργαζόμενους για τις προοπτικές της αγοράς εργασίας και τους προσανατολίζει στη λήψη της σωστής απόφασης για την ένταξη ή επανένταξή τους στην ενεργό ζωή.

Δικαίως λοιπόν ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι στο επίκεντρο των ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση. Η ενημέρωση και ο προσανατολισμός ανέργων και εργαζομένων αποτελούν κομβικό παράγοντα τόσο για την οργάνωση των διαύλων της επαγγελματικής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού όσο και για την αύξηση της προσαρμοστικότητάς του. Το εργατικό δυναμικό καλείται να γίνει ευέλικτο και ευπροσάρμοστο στις απαιτήσεις του κόσμου της παραγωγής και της αγοράς. Σήμερα η ανάγκη για επιμόρφωση ή επανεκπαίδευση γίνεται πιο επιτακτική ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να παραμείνει στη θέση εργασίας του, καθώς πολλά επαγγέλματα είτε εξαφανίζονται, είτε αλλάζουν εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Παράλληλα, ο επαγγελματικός προσανατολισμός συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης, καθώς το εργατικό δυναμικό αποκτάει προσόντα και βελτιώνει δεξιότητες που αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, κεντρικό ρόλο, καλούνται να διαδραματίσουν οι Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης μέσα από την παροχή υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τα οποία αποτελούν  βασικά εργαλεία στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι έννοιες όπως η δια βίου μάθηση, η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, η κινητικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία ως μια σειρά επιλογών που γίνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, παίζουν σημαντικό ρόλο και επιβάλλουν μια ολική θεώρηση της πορείας του ατόμου όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και της εργασίας.

Για το λόγο αυτό, τα τελευταία τρία χρόνια, ο ΟΑΕΔ ανάπτυξε νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες,  βελτιωμένες τεχνικές αναζήτησης εργασίας, επαγγελματικό προσανατολισμό, επιτόπιες εξατομικευμένες παρεμβάσεις από κλιμάκια Εργασιακών Συμβούλων σε χώρους επιχειρήσεων που πρόκειται να κλείσουν (social plan), με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ανέργων στην απασχόληση.

Επίσης, για την διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας προχωρήσαμε στην ενεργοποίηση του ΕΣΣΕΕΚΑ (Εθνικό Σύστημα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση), το οποίο θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό μηχανισμό για τη σύνδεση της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση.

Η πραγματική, όμως, πρόκληση είναι να διαχειριστούμε με αποτελεσματικότερο τρόπο το Δ’ ΚΠΣ από ότι στο παρελθόν.

Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε ένα ποιοτικό άλμα που θα μας επιτρέψει να καταστήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό αιχμή του δόρατος και συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» συνδέονται άμεσα με τις εθνικές προτεραιότητες για ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική συνοχή  και προσδιορίζονται ως εξής:
· Δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης
· Βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της ποιότητας της εργασίας και της παραγωγικότητας
· Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού και των τεχνολογικών και παραγωγικών εξελίξεων
· Ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και του ανθρώπινου δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας  και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης τους σε αυτήν
· Μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού

Στον πυρήνα της πολιτικής της κυβέρνησης βρίσκεται η προσπάθεια βελτίωσης της ελκυστικότητας της δια βίου μάθησης. Χρειαζόμαστε κατάρτιση που θα την επιδιώκουν άνεργοι, ενδιαφερόμενοι για εργασία καθώς και εργαζόμενοι ως απαραίτητο εφόδιο για την εξεύρεση εργασίας καθώς και για τη σταδιοδρομία τους. Χρειαζόμαστε κατάρτιση που θα την αποζητά και ο εργοδότης για να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησής του και να την κάνει πιο ανταγωνιστική.

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το ρόλο και  τις ευθύνες των κοινωνικών εταίρων: οι κλαδικές αναδιαρθρώσεις και οι τεχνολογικές μεταβολές απαιτούν δράσεις προληπτικού και συνοδευτικού  χαρακτήρα,  προκειμένου να αμβλυνθούν οι βραχυχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους με ιδιαίτερη έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ενημέρωση καθώς και τα δύο αυτά στοιχεία αναδεικνύονται σε βασικά εργαλεία, τόσο για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων, όσο και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι τόσο η ενημέρωση για τις δυνατότητες που παρέχονται στο εργατικό δυναμικό όσο και ο προσανατολισμός για τη σωστή επιλογή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας. Στο πλαίσιο αυτό, ευρωπαϊκά όργανα όπως είναι το CEDEFOP  και εθνικοί φορείς όπως είναι το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το Υπουργείο Παιδείας, ο ΟΑΕΔ, το ΕΚΕΠ κ.α πρέπει να δημιουργήσουν μια μόνιμη και σταθερή συνεργασία στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού που κύριο στόχο θα έχει την αποτελεσματικότερη σύζευξη προφοράς και ζήτησης της εργασίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved