nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Η υφυπουργός Απασχόλησης για τη δια βίου μάθηση και τη διαχείριση της ηλικίας (7/12/07)


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δελτίο Τύπου, Πέμπτη, 6.12.2007

 

Σήμερα Πέμπτη,  6-12-2007 κηρύχθηκε  η έναρξη του ευρωπαϊκού συνεδρίου   με θέμα  «Πρόβλεψη αλλαγών: αποτελεσματικές προσεγγίσεις στη δια βίου μάθηση και στη διαχείριση της ηλικίας» που διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ¶λλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και η Ειδική Υπηρεσία ΕQUAL  σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων διαχειριστικών αρχών, δομών στήριξης και κοινωνικών εταίρων από τα 27 κράτη μέλη.

Σκοπός των εργασιών  του συνεδρίου είναι η ανάδειξη και συγκριτική παρουσίαση των επιτυχέστερων πρωτοβουλιών από εκείνες που επιχειρούνται στο πλαίσιο της  και η εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής, όσον αφορά στην ευρωπαϊκή πολιτική  δια βίου μάθησης και διαχείρισης της ηλικίας.

Η Υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Σοφία Καλαντζάκου,  κήρυξε την έναρξη εργασιών του συνεδρίου και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών και ¶λλων Πόρων κ. Κ. Τσουτσοπλίδης παρουσίασε τις δράσεις που προβλέπονται για την επόμενη  προγραμματισμένη  περίοδο 2007-2013.  

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα στην οποία βρισκόμαστε μπροστά:

 «Οι πολίτες της ένωσης γερνάμε μεν αλλά ζούμε περισσότερο δε, ενώ ταυτόχρονα οι γνώσεις μας χρειάζονται όλο και συχνότερα επικαιροποίηση εάν θέλουμε πραγματικά να ακολουθήσουμε τις ραγδαίες εξελίξεις της οικονομίας της γνώσης.

Το 2030 οι ηλικιωμένοι στην Ευρώπη θα ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια έναντι των 19 εκ. σήμερα. Το πρόβλημα αποτελεί κεντρικό προβληματισμό των κρατών μελών, και όχι μόνο των κυβερνήσεων και των θεσμικών φορέων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας».

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο της δια βίου εκπαίδευσης αλλά και στην οικειοθελή παραμονή στην εργασία με κίνητρα των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.

Ακολουθεί η ομιλία της Υφυπουργού κ. Σοφίας Καλαντζάκου:      

Κυρίες και κύριοι,

Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Οι πολίτες της ένωσης γερνάμε μεν αλλά ζούμε περισσότερο δε, ενώ ταυτόχρονα οι γνώσεις μας χρειάζονται όλο και συχνότερα επικαιροποίηση εάν θέλουμε πραγματικά να ακολουθήσουμε τις ραγδαίες εξελίξεις της οικονομίας της γνώσης.

Το 2030 οι ηλικιωμένοι στην Ευρώπη θα ξεπερνούν τα 35 εκατομμύρια έναντι των 19 εκ. σήμερα. Την ίδια περίοδο το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης θα μειωθεί κατά 21 εκ. Οι κάτοικοι της ηπείρου πάνω από 65 ετών θα είναι κατά 40 εκ περισσότεροι από σήμερα.

Σε πολλά κράτη της ΕΕ και ιδιαίτερα στη χώρα μας παρατηρείται ένα ακόμη κοινωνικό πρόβλημα. Η φτώχεια των ηλικιωμένων ανέργων και των συνταξιούχων που δυστυχώς έρχεται μαζί με τη γήρανση, είναι μια θλιβερή πραγματικότητα (ειδικά για τις γυναίκες, τους ανθρώπους που ζουν μόνοι ή μέσα σε πολυάριθμες οικογένειες.)

Ειδικότερα για την Ελλάδα το ποσοστό των ατόμων μεταξύ 55-64 αντιπροσωπεύει περίπου 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο που φέρνουν όμως οι έρευνες στο φως είναι η αναλογία παιδιών (0-14) σε σχέση με τους μεταξύ 55-64 είναι 100-114 ενώ ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 100-80!

Δεν είμαι φυσικά η πρώτη που αναφέρομαι στο πρόβλημα αυτό. Αποτελεί κεντρικό προβληματισμό των κρατών μελών, και όχι μόνο των κυβερνήσεων και των θεσμικών φορέων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.

Το ζήτημα αποτελεί επιπλέον αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων διότι υπάρχει η καχυποψία για το πώς η νέα αυτή πραγματικότητα θα επηρεάσει το ασφαλιστικό.

Στο μεταξύ και με συγκροτημένο τρόπο η χώρα μας με τη βοήθεια των εργαλείων που μας παρέχει η ΕΕ αντιμετωπίζει τις νέες αυτές προκλήσεις δίνοντας ευκαιρίες και ενισχύοντας τις δεξιότητες για αυτούς που επιθυμούν να μην μείνουν έξω από την καινούργια πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην δια βίου μάθηση που μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων – όπως έχει γίνει με επιτυχία σε χώρες όπως η Ιρλανδία και η Δανία. Στην προώθηση της δια βίου μάθησης η κοινοτική πρωτοβουλία equal αφιέρωσε ένα ολόκληρο μέτρο όπου μέσα από τα υλοποιούμενα έργα δοκιμάστηκαν καινοτόμες πρακτικές με στόχο:
• Τη διάδοση και εμπέδωση της κουλτούρας της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης στις επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
•  τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της δια βίου μάθησης και των εναλλακτικών διαδρομών απόκτησης επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Στην Ελλάδα η εμπειρία των τριών προγραμματικών περιόδων - και παρά τους σημαντικούς πόρους που έχουν διατεθεί - απέδειξε πως το βασικό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να παράγει αποφοίτους των οποίων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα συχνά βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση αφορά τη χάραξη πολιτικών για την οικιοθελή παράταση του εργασιακού βίου χωρίς να θιγούν τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Οι προτάσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο του εν εξελίξει κοινωνικού διαλόγου  για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση αφορούν σε παροχή κινήτρων οικειοθελούς παραμονής στην εργασία. Βασικό εργαλείο για την προώθηση πολιτικών για την ενεργό γήρανση αποτελεί και το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου μας,  το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας,  πάντα στο πλαίσιο του στόχου για προώθηση της απασχόλησης όλων χωρίς διακρίσεις και την κοινωνική συνοχή.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω τη λέξη οικειοθελής παραμονή στην εργασία και με κίνητρα, αλλά και να επισημάνω πως οι πολιτικές ενεργού γήρανσης δεν είναι σχεδιασμένες μόνο για να βοηθήσουν τους δείκτες αλλά και την ουσία της ανάπτυξης αλλά και γιατί σήμερα ένας άνθρωπος 55 χρόνων αλλά και 65 χρόνων δεν είναι «γέρος» ούτε και όλοι επιθυμούν αλλά ούτε και όλοι μπορούν να αποσυρθούν από την παραγωγή και να συνεχίσουν να ζουν μονάχα από τη μηνιαία τους σύνταξη.

Συναντώ καθημερινά ανθρώπους που στα 50 τους χρόνια νιώθουν πως δεν υπάρχει για εκείνους ευκαιρία στην αγορά εργασίας. Θεωρούν πως οι δεξιότητές τους έχουν απαξιωθεί και η μόνιμη επωδός είναι «ποιος θα με προσλάβει». Πράγματι τις προηγούμενες δεκαετίες είχε διαμορφωθεί μια έντονη κουλτούρα διάκρισης απέναντι σε εργαζόμενους - θα έλεγα μετά την ηλικία των 50. Διαμορφώθηκαν στερεότυπα που προκατέβαλαν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Ένας μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενος θεωρείτο ακριβός, ξεπερασμένος, αντιπαραγωγικός. Από τη μια, η πληθυσμιακή σύνθεση επέτρεπε την άνετη στελέχωση των επιχειρήσεων με ανθρώπινο δυναμικό ηλικιακού μέσου όρου.  Από την άλλη,  η ραγδαία μετάβαση στην οικονομία της γνώσης προς στιγμήν δημιούργησε ένα χάσμα δεξιοτήτων. Σήμερα όμως σε παγκόσμιο επίπεδο η ίδια η αγορά ανακαλύπτει ξανά τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους. Γιατί βρίσκουν πως είναι πιο έμπειροι και χρειάζονται λιγότερο μάνατζμεντ και προτιμούν τη μερική απασχόληση.

Είναι όμως δική μας υποχρέωση αυτοί οι πολίτες που επιθυμούν να συνεχίσουν να εργάζονται ακόμα και μετά τη σύνταξη, πρόωρη ή πλήρη να μπορούν να το κάνουν αυτό έχοντας αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής.

Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων σε περίοδο δημογραφικής γήρανσης, αλλά και ταχύτερης τεχνολογικής ανάπτυξης αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση  για τη χώρα μας.

Απαιτείται η δημιουργία μίας εθνικής πολιτικής, για την ενεργό γήρανση, η οποία θα αποτελεί μία ολιστική παρέμβαση σε όλα τα στάδια του εργάσιμου βίου για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού, φιλικού προς όλους τους εργαζόμενους εργασιακού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα υποστηρίζεται η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η διατήρηση της απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Οι πολιτικές ενεργού γήρανσης στη χώρα μας θα πρέπει να είναι σε ισορροπία με τις πολιτικές για μία αγορά εργασίας ανοιχτή για όλους.

Εγώ που σας μιλώ σήμερα αποτελώ τη γενιά που έχει απέναντί της το πρόβλημα. Είναι 42 ετών γυναίκα με πολλά χρόνια εργασιακού βίου που με συνεχή «μετεκπαίδευση» προσπαθώ να κρατώ σύγχρονες τις δεξιότητές μου για να ανταποκριθώ στις προκλήσεις της εργασίας. Οι σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες αφορούν πρωτίστως το πολιτικό προσωπικό γιατί αυτό συμβάλει στον καθορισμό των πολιτικών του μέλλοντος. Η πιο ουσιαστική παρέμβαση που μπορούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τις ευκαιρίες και τις επιλογές σε εκείνους που θέλουν να παραμείνουν ενεργοί στην παραγωγική διαδικασία.

Κλείνοντας υπογραμμίζω ότι για την επιτυχία των όποιων μεταρρυθμίσεων απαιτείται στενή συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις πολιτικές απασχόλησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, συνεχής αξιολόγηση των επιπτώσεων στο γενικό σύστημα κοινωνικής προστασίας της χώρας, συστηματικός κοινωνικός διάλογος και ευρεία κοινωνική συναίνεση». 

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων, κ. Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, παρουσίασε τις δράσεις που προβλέπονται για την επόμενη προγραμματισμένη περίοδο 2007-2013 για τη βελτίωση της ικανότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στις ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Ακολουθεί η ομιλία του Γενικού Γραμματέα

Κυρίες και Κύριοι,

Καταρχήν θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Συνέδριο αυτό που γίνεται με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών και ¶λλων Πόρων και της Ειδικής Υπηρεσίας του προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Το αντικείμενο του συνεδρίου είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η ικανότητα της Ευρώπης να προβλέπει και να προσαρμόζεται στις ραγδαίες εξελίξεις είναι καθοριστική για την ευημερία της και την κοινωνική συνοχή της. Τα συγκεκριμένα δυο σχετικά θέματα, η δια βίου μάθηση και η διαχείριση της ηλικίας αποτελούν παραμέτρους – κλειδιά της επιδιωκόμενης ικανότητας προσαρμογής και ορθά βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας.

Όπως είναι γνωστό, η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL αποτελεί βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση που αποσκοπεί στη διερεύνηση και  προώθηση καινοτόμων πολιτικών στην αγορά εργασίας, προς όφελος όλων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού.

Ειδικότερα για τα θέματα που πραγματεύεται το Συνέδριο, σε Εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου της Πρωτοβουλίας συστάθηκε Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για την «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και Δεξιοτήτων». Ήδη, οι προτάσεις πολιτικής του δικτύου ελήφθησαν υπόψη τόσο στο νέο νόμο 3369/2005 για τη Δια Βίου Μάθηση όσο και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Πιστοποίηση Επαγγελματικών Περιγραμμάτων».

Στο δεύτερο κύκλο υλοποίησης της πρωτοβουλίας συστάθηκε Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Δια βίου μάθησης» καθώς και Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για τη «Διαχείριση της Ηλικίας». Οι εργασίες των δύο δικτύων θα παρουσιαστούν στα αυριανά εργαστήρια.

Όμως το μεγαλύτερο τεκμήριο αξίας της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL καθώς κλείνει τον κύκλο της ζωής της, είναι η δουλειά  που έχει γίνει προς την κατεύθυνση της ισότητας των ευκαιριών, καθώς η φιλοσοφία και βασικές αρχές της έχουν εμπλουτίσει, εμπνεύσει και ενσωματωθεί στους νέους κανονισμούς και τα επιχειρησιακά προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Συγκεκριμένα, στη στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 ενσωματώνονται μία σειρά από καινοτόμα στοιχεία όπως:

• η εταιρικότητα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο,
• η διακρατικότητα,
• η καινοτομία των παρεμβάσεων,
• το mainstreaming των βέλτιστων αποτελεσμάτων
• η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων και
• η διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών,

Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν τις κατεξοχήν καλές πρακτικές που ανέδειξε η υλοποίηση της Πρωτοβουλίας και γι’ αυτό αποτελούν παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά παρεμβάσεων στους ανθρώπινους πόρους.

Θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία αυτού του Συνεδρίου για την «πρόβλεψη αλλαγών» για να σας παρουσιάσω το σχεδιασμό μας για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 ώστε να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να προσαρμοσθούμε στις αλλαγές.

Συγκεκριμένα ο ¶ξονας Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος αποσκοπεί στη δυναμική προσαρμογή και τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας και ανταγωνιστικής οικονομίας.

Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση συνδέεται αναπόσπαστα με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της χώρας:

Για αυτό πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση παρεμβάσεων  που απορρέουν από την ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.). Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στη Δια βίου μάθηση, συντονίζοντας:

o την ανάπτυξη και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Συστήματος για τον καθορισμό των αναγκών της Αγοράς Εργασίας,
o την αναβάθμιση του Συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα οδηγεί σε πιστοποιημένες επαγγελματικές δεξιότητες, και την σύνδεσή του με την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση,
o σε δεύτερο χρόνο, την πιστοποίηση πρότερης μάθησης και επαγγελματικής εμπειρίας,
o την Δια βίου συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Η δεύτερη ομάδα παρεμβάσεων αφορά την Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και περιλαμβάνει δράσεις όπως :
o Κατάρτιση εργαζομένων και προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου μάθησης στις Επιχειρήσεις
o Ανάπτυξη μαθησιακών εργαλείων για εργαζομένους
o Εξατομικευμένες δράσεις για τη δια βίου μάθηση των αυτοαπασχολουμένων-αγροτών

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού προς τις εξελισσόμενες συνθήκες ανταγωνιστικότητας στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, την τεχνολογική ανάπτυξη, τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς επίσης και στη βελτίωση της εργασιακής ευελιξίας από ένα εργατικό δυναμικό που ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξει αντικείμενο απασχόλησης περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ΜΜΕ, που έχουμε παρατηρήσει ότι δυσκολεύονται να βασίσουν την ανάπτυξή τους σε πολιτικές αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Με την υστέρηση αυτή χάνουν το τρένο της ανταγωνιστικότητας στην οικονομία της γνώσης. Οι δράσεις θα στοχεύουν πέραν των άλλων, στην αύξηση της συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα εργαζομένων με χαμηλή ειδίκευση και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η Τρίτη κατηγορία Παρεμβάσεων  αφορά την Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας, και αφορούν στην εισαγωγή νέων και καινοτόμων μεθόδων και μέσων εργασίας ώστε να αντιμετωπίζονται αποφασιστικά και θετικά οι αλλαγές που επέρχονται στις αγορές εργασίας εξ αιτίας της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων.


Σε αυτή την κατεύθυνση θα  ενθαρρύνουμε την Προώθηση νέων και καινοτόμων μορφών απασχόλησης καθώς και νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας.

Τέλος επιδιώκουμε την Προώθηση της ποιότητας της εργασίας (υγιεινή και ασφάλεια) και αναβάθμιση εργασιακού περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος μέσω της εξασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών ασφάλειας και υγείας αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα αύξησης της ελκυστικότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας.

Μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρο  της προσαρμοστικότητας αποτελεί η Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας.

Πρόκειται αφενός για την  αξιοποίηση της εμπειρίας ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και αφετέρου στη μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στους νεότερους μέσω της δημιουργίας πλαισίου και μηχανισμών άντλησης και συστηματοποίησης της γνώσης. 

Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αναπτυχθούν κίνητρα για την παράταση του επαγγελματικού βίου, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τα στοχοθετημένα κίνητρα, τη συμμετοχή των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας σε προγράμματα επιμόρφωσης προκειμένου να επικαιροποιούνται οι γνώσεις και δεξιότητές τους, αλλά και να διευκολύνεται η μετάβασή τους σε άλλες εργασίες περισσότερο πρόσφορες για ένα νέο στάδιο του επαγγελματικού τους κύκλου.

Παράλληλα, επιζητούμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην απασχόληση μέσω θετικών δράσεων, την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις και την στήριξη των κοινωνικών εταίρων προς την κατεύθυνση αυτή.

Μια άλλη παράμετρος της προσαρμοστικότητας είναι η Διευκόλυνση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας εργαζομένων.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της γεωγραφικής και κλαδικής κινητικότητας των εργαζομένων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας μέσω παροχής κινήτρων και ενίσχυσης της διακρατικής κινητικότητας. 

Η ραγδαία αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης οδηγεί σε περιπτώσεις ομαδικών απωλειών θέσεων εργασίας τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουμε, δημιουργώντας κατάλληλους μηχανισμούς.

Οι ίδιες οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν το ρόλο που τους αναλογεί στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την ικανότητα προσαρμογής μας. Για το λόγο αυτό επιδιώκουμε τη δημιουργία πλαισίου κινήτρων για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων, καθώς και δικτύων επιχειρήσεων για την εφαρμογή δράσεων ανάπτυξης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που να συνδέουν την πορεία της επιχείρησης με τα οφέλη για τους εργαζομένους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα υποστηριχθούν επίσης ενέργειες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος εργασίας, ώστε να εξυπηρετούνται εργαζόμενοι με ειδικά προβλήματα και ιδιαίτερα τα ΑμεΑ (συνέργιες με ¶ξονα Προτεραιότητας 4).

Τέλος, στην προσπάθεια αυτή ζητούμε τη συνδρομή των κοινωνικών εταίρων. Για το λόγο αυτό προβλέπουμε την  «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων». Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που θα προταθούν, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν από τους Κοινωνικούς Εταίρους στο πλαίσιο  «προγραμματικής συμφωνίας» που θα χρηματοδοτηθεί με το  2% των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σας περιέγραψα σε αδρές γραμμές τις δράσεις που θα  αναλάβουμε κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 προκειμένου να βελτιώσουμε την προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, των εργοδοτών και των αυτοαπασχολουμένων σε ένα οικονομικο-κοινωνικό περιβάλλον που μεταβάλλεται με πρωτοφανή ταχύτητα. Είναι κοινός τόπος η αναγκαιότητα: 
 της υιοθέτησης νέων και καινοτόμων μορφών απασχόλησης και οργάνωσης της εργασίας,
 της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και της παραγωγικότητας της εργασίας,
 της ανάπτυξης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και,
 της εμπέδωσης της αναγκαιότητας της δια βίου μάθησης ως καίριου και καθοριστικού παράγοντα επιχειρηματικής αλλά και ατομικής προσαρμογής στα νέα ανταγωνιστικά δεδομένα και στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας.
 της αναβάθμισης των προσόντων και δεξιοτήτων και καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος του ανθρώπινου δυναμικού και εξοικείωσή του με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες ΤΠΕ.
 της Προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο και στις απολαβές από την εργασία,
 της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης και κατάρτισης για τα μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη του εργατικού δυναμικού και δημιουργία κινήτρων για επέκταση της παραμονής στην ενεργό εργασιακή ζωή.
 της Ενδυνάμωσης της θεσμικής ικανότητας και της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση της υλοποίησης και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
 της δημιουργίας δυναμικών εταιρικών σχέσεων με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε τοπικό ή τομεακό επίπεδο,
 της ανάπτυξης της ικανότητας ταχείας αντίδρασης στις παραγωγικές αναδιαρθρώσεις με ολοκληρωμένες, ευέλικτες παρεμβάσεις βάσει της συνεργασίας και
 της συναίνεσης  των κοινωνικοοικονομικών φορέων.

Πιστεύω πως στο σχεδιασμό μας αυτό θα αναγνωρίσετε την πλούσια εμπειρία που αποκομίσαμε από την εφαρμογή της κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.

Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και προσβλέπω στα χρήσιμα συμπεράσματα που θα καταλήξετε.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved