nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Ο υπουργός Εσωτερικών στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό (20/12/07)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ, Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2007

 

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

«Η δεύτερη θητεία της Κυβέρνησης Καραμανλή σηματοδοτείται από τη συστηματική προσπάθεια όλων μας να μετουσιωθούν οι επιδόσεις της προηγούμενης τριετίας, ιδίως δε οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης – από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη - η μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, η έξοδος από το καθεστώς επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, γενικότερα, οι στέρεες βάσεις που έχουν δημιουργηθεί για την οικονομία και την ανάπτυξη της Χώρας, σε άμεσο κοινωνικό όφελος για τους πολίτες. Κεντρικός μας στόχος, στην εκπλήρωση του οποίου δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα, είναι να εφαρμοσθεί, με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, μακρόπνοη, ορθολογική και ουσιαστική πολιτική κοινωνικού κράτους δικαίου, με στόχο τη σταθερή μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, την εγγυημένη εδραίωση της κοινωνικής συνοχής και την πληρέστερη ανταπόκριση της Πολιτείας στις προσδοκίες των πολιτών. Η επιδίωξη αυτή αποτυπώνεται και στο σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2008.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την ενιαία πλέον μορφή του, έχουμε θέσει νέες προτεραιότητες, με επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, προεκτείνοντας και διευρύνοντας τις θετικές συνέπειες των πρωτοβουλιών μας. Οι άξονες της πολιτικής μας μπορούν να συνοψισθούν σε τρεις στρατηγικές επιλογές:
· Ανάπτυξη της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
· Κοινωνική Συνοχή.
· Προστασία του Πολίτη με πλήρη σεβασμό στα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Ειδικότερα:

Ι. Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης: Μετρήσιμα μεγέθη πάταξης της γραφειοκρατίας

Στον προϋπολογισμό του 2008 οι δαπάνες για τη Δημόσια Διοίκηση από το Π.Δ.Ε. παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 12,6% έναντι του 2006.

Α. Εφαρμόζουμε το Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», που εκπονήθηκε για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της 4ης προγραμματικής περιόδου, ώστε να πετύχουμε τη ριζική ανασυγκρότηση της Διοίκησης. Η παρέμβαση αυτή, με προϋπολογισμό ύψους 631 εκ. €, βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στην προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την καθιέρωση των ψηφιακών συναλλαγών με τον πολίτη. Πρόκειται για το σημαντικότερο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης, και σε εύρος και σε στήριξη, που έχει επιχειρηθεί ποτέ για την αναδιοργάνωση των κρισιμότερων δημόσιων υπηρεσιών, τόσο της Κεντρικής Διοίκησης όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Πρόγραμμα αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Χώρας μέσω της δραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας, το κόστος της οποίας υπολογίζεται στο 6,8% του ΑΕΠ.
 Στο πλαίσιο αυτό οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι ιδίως:
· Η μείωση του χρόνου απονομής των συντάξεων.
· Η μείωση του κόστους της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις κατά 25% ως το 2013. Επισημαίνεται ότι, σήμερα, το διοικητικό αυτό κόστος αποτιμάται σε τουλάχιστον 4 δις ευρώ.
· Η επιτάχυνση του χρόνου έκδοσης πιστοποιητικών κατά 50%.
· Ο αυστηρός έλεγχος των προμηθειών των νοσοκομείων.
· Η ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης.
· Ο περιορισμός της πολυνομίας με την καθιέρωση κανόνων και πρακτικών καλής νομοθέτησης.
· Η ουσιαστική καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως μέσω του περιορισμού της προσωπικής επαφής του υπαλλήλου με τον πολίτη κατά τη συναλλαγή.

Έμφαση έχει δοθεί επίσης σε κοινωνικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, όπως είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας των δημόσιων κτιρίων στα Άτομα με Αναπηρίες και η εμπέδωση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών αλλά και της ισότητας των ευκαιριών για όλους, όπως επίσης και η θωράκιση της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας. 

Β. Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Στρατηγική για τη Δημόσια Διοίκηση, μέσω των μεγάλων έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που εκτελούνται από την κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Αιχμή του δόρατος είναι το Εθνικό Σύστημα Αυθεντικοποίησης, στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα επιμέρους ψηφιακά συστήματα που αναπτύσσουν οι δημόσιοι φορείς. Το Σύστημα αυτό διαρθρώνεται σε τρία, άρρηκτα συνδεδεμένα, μέρη:
Α. Το Δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»
Β. Την Κεντρική Δικτυακή πύλη «ΕΡΜΗΣ»
Γ.  Τη διαχείριση των ψηφιακών πιστοποιητικών του Δημοσίου.

Ειδική μνεία θα ήθελα να κάνω για το Εθνικό Δημοτολόγιο. Πρόκειται για έργο εθνικής εμβέλειας, με κύριο αντικείμενο τη συνένωση των υφιστάμενων δημοτολογίων των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της Χώρας και τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων στο ΥΠ.ΕΣ., ως τον Νοέμβριο του 2008. Ήδη το Πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά σε 250 ΟΤΑ.
 Πρακτικά, η λειτουργία του Εθνικού Δημοτολογίου συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση των διαδικασιών συναλλαγής του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση και διευκολύνει και επιταχύνει το έργο πολλών φορέων του Δημόσιου που κάνουν χρήση στοιχείων δημοτολογίου, όταν παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες. Μέσω αυτού, είναι δυνατή η παροχή ορθών και έγκυρων στοιχείων σε μια σειρά από βάσεις δεδομένων δημοσίων φορέων, οι οποίοι χρησιμοποιούν μέρος των στοιχείων που είναι διαθέσιμα στο Δημοτολόγιο (π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Στρατολογία, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Αστυνομία, Στατιστική Υπηρεσία, Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, κλπ.) για τη διεκπεραίωση του καθημερινού έργου τους (π.χ. κατάρτιση εκλογικών καταλόγων - η οποία θα γίνεται πλέον αυτόματα ενώ εξαλείφονται πλήρως οι διπλοεγγραφές - κατάρτιση στρατολογικών πινάκων, χρήση διαφόρων τύπων πιστοποιητικών, έκδοση και χρήση στατιστικών αναφορών, κλπ). Με τον τρόπο αυτόν καταργείται σταδιακά η τήρηση χειρόγραφων δημοτολογίων, δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία πολιτών σε υπηρεσίες για θέματα αστικής και δημοτικής κατάστασης και καταργείται σειρά πιστοποιητικών αστικής και δημοτικής κατάστασης, ενώ δημιουργείται το υπόβαθρο για τη μελλοντική κοινή επεξεργασία στοιχείων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων, Ληξιαρχείων και Εκλογικών Στοιχείων.

Γ. Επανιδρύθηκαν ουσιαστικά τα ΚΕΠ, τα οποία έπαψαν να βρίσκονται στον «αέρα», όπως ήταν, δυστυχώς, τον Μάρτιο του 2004. Απέκτησαν σταθερό προσωπικό και αναβαθμισμένες υποδομές και, μέσω των εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως είναι η on line διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, εξυπηρετούν, κατά μέσον όρο, 60.000 περίπου πολίτες καθημερινά. Επισημαίνεται ότι περίπου το 1/3 εξ αυτών λειτουργούν σε απομακρυσμένες περιοχές, δηλαδή νησιωτικές, ακριτικές και ορεινές, διαθέτουν σύγχρονη ηλεκτρονική υποδομή, είναι όλα συνδεδεμένα με κοινή βάση πληροφοριών, είναι προσβάσιμα στα Άτομα με Αναπηρίες και, τα περισσότερα από αυτά, λειτουργούν από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 8.00 το απόγευμα. Από την πρώτη θητεία μας ως σήμερα λειτουργούν 65 νέα ΚΕΠ (σύνολο 1.061), τα οποία διεκπεραιώνουν 241 νέες διαδικασίες (σύνολο 1.029) με γνώμονα ποιες εξυπηρετούν περισσότερο τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Από τις αρχές του 2007 και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών εφαρμόζονται στα ΚΕΠ δύο καινοτόμοι τρόποι υποβολής αιτήσεων των πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους. Ο  ένας αφορά την υποβολή τηλεφωνικών αιτήσεων μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1564 όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Ο δεύτερος στην υποβολή αιτήσεων μέσω του δικτυακού τόπου των ΚΕΠ (
www.kep.gov.gr). Η ιστοσελίδα των ΚΕΠ  στο Διαδίκτυο είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες, με αναλυτικές οδηγίες για κάθε ενδιαφερόμενο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν είναι αναγκασμένοι πλέον να προσέρχονται στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για να προωθήσουν υπόθεσή τους, αφού μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ, ακόμη και το απόγευμα ή τα Σάββατα προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους.
Στον προϋπολογισμό του 2007, οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν τη μισθοδοσία και τα λειτουργικά έξοδα των ΚΕΠ παρουσιάζουν σημαντική αύξηση της τάξεως του 25, απεικονίζοντας ότι επενδύουμε στον θεσμό και δεν τον αφήνουμε στην τύχη του όπως οι εμπνευστές του!
 
Δ. Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» οδεύει προς το κλείσιμο του έτους με την αισιοδοξία της εκτίναξης των επιδόσεών της, καθώς αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο και πιο επιτυχημένο Τελικό Δικαιούχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ, εκτελώντας έργα των οποίων ο προϋπολογισμός πλησιάζει το 1 δις Ευρώ. Τα 170 έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που εκτελεί η ΚτΠ Α.Ε., στο σύνολο της Επικράτειας, καλύπτουν όλους τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης (Υγεία, Οικονομία, Αυτοδιοίκηση, Εθνική Άμυνα, κ.ά.), είναι μεγάλης πολυπλοκότητας, πανελλαδικής γεωγραφικής διασποράς και σημαντικής καινοτομίας. Κατά την προώθηση των έργων η Εταιρία έχει να επιδείξει έργα με απτά οφέλη για την καθημερινότητα των πολιτών.

1. Χαρακτηριστικές ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί είναι οι ακόλουθες:

· On-line έκδοση ποινικού μητρώου σε έξι πόλεις τις Ελλάδας.
· Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων υποψηφίων για τον ΑΣΕΠ.
· Υπηρεσίες διάδρασης στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.
· On-line υπηρεσία πυρασφαλείας στην Πυροσβεστική.
· Ηλεκτρονική πληροφόρηση του αγρότη μέσα από τα ΚΕΠ για την πορεία των ζημιών που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ μέχρι και το τελικό στάδιο της αποζημίωσης.
· Αυτοματοποίηση της δημοσιευτέας ύλης των ΦΕΚ.
· Πληροφόρηση για δημοπρασίες του ΟΔΔΥ και παροχή ηλεκτρονικών δημοπρασιών και πληρωμών

2. Χαρακτηριστικές Ψηφιακές Υπηρεσίες που ολοκληρώνονται στο αμέσως προσεχές διάστημα

· Υπηρεσίες διάδρασης στην Ελληνική Αστυνομία (δηλώσεις εμφανισθέντων ατόμων, δηλώσεις κλοπών, έκδοση προσωρινών ταυτοτήτων, κ.ά.).
· Υπηρεσίες Φορολογίας (αλλαγή προσωπικών στοιχείων στο Μητρώο, στοιχεία Ακινήτων, Καταστάσεις ΚΒΣ, Ηλεκτρονική υποβοή πολλαπλών δηλώσεων, κ.ά.).
· Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και παρακολούθηση της εξέλιξής τους για πολεοδομικά θέματα (Ηλεκτρονική Πολεοδομία).
· Ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Παράλληλα, η Εταιρεία αναπτύσσει δράσεις που ενισχύουν τις μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, όπως το Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω., Wi-Fi, Digital Health, E-energy, Ευφυείς Μεταφορές, Ψηφιακός Πολιτισμός, στις οποίες οι Ανάδοχοι είναι χιλιάδες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά, μόνο για τις δράσεις Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. και Wi-Fi υπολογίζεται ότι οι ανάδοχοι ξεπερνούν τις 3.500. Επίσης, η ΚτΠ Α.Ε. συμβάλλει στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Περιφέρεια εφαρμόζοντας δράσεις που ξεπερνούν τα 250 εκατ. ευρώ. 

3. Κατά το 2006, η ΚτΠ Α.Ε. υπερκάλυψε τους υψηλούς στόχους που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της εξασφάλισης απορροφητικότητας για το ΕΠ ΚτΠ κατά 38%, υπογράφοντας συμβάσεις ύψους 401,50 εκ. ευρώ και πραγματοποιώντας δαπάνες 107,30 εκ. ευρώ. Και οι εξαιρετικές επιδόσεις της συνεχίζονται και το 2007. Με το κλείσιμο του έτους η ΚτΠ Α.Ε. θα υπερκαλύψει και πάλι το στόχο του ν+2 για τα έργα που έχει αναλάβει, με αποτέλεσμα να αξιοποιηθούν στο σύνολο οι κοινοτικοί πόροι και να τεθούν στην υπηρεσία της βελτίωσης της καθημερινότητας. Μάλιστα, εξαιτίας ακριβώς της αυξημένης απορροφητικότητας που παρουσίασε, εγκρίθηκε η χρηματοδότησή της με 20 εκ. ευρώ ακόμη από το Π.Δ.Ε. Για το 2008 η ΚτΠ Α.Ε. θα ολοκληρώσει και αποπληρώσει το σύνολο των έργων που έχει αναλάβει για το Γ ΚΠΣ, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει την εκτέλεση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», όπως επίσης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

4. Η δραστηριότητα της ΚτΠ Α.Ε. μέχρι σήμερα, συνοψίζεται στα εξής:

· Διενέργεια Διαγωνισμών προϋπολογισμού 915,94 εκ. ευρώ έναντι 78,4 εκ. το 2004, δηλαδή αύξηση πάνω από 11,5 φορές μέσα σε τρία χρόνια!
· Υπογραφή Συμβάσεων προϋπολογισμού 824,1 εκ. ευρώ έναντι  60,44 εκ. το 2004, δηλαδή αύξηση πάνω από 13,5 φορές μέσα σε τρία χρόνια!
· Πραγματοποίηση Δαπανών προϋπολογισμού 243,42 εκ. ευρώ έναντι 25,2 εκ. ευρώ το 2004, δηλαδή σχεδόν δεκαπλασιαμός μέσα σε τρία χρόνια!

                                 2002 - 03        2004         2005       2006       2007     ΣΥΝΟΛΟ
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ     184,2            78,45      157,82     470,27     25,2         915,94
- ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ -
ΝΟΜΙΚΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ             1,2              60,44       163,36      471,7     127,4         824,1
- ΔΑΠΑΝΕΣ                  7,3              15,2           33,32      107,3      140           303,12

Ε. Δίνουμε έμφαση στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Εφαρμόζουμε τον θεσμό της αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.  Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες έως σήμερα απαιτούσαν από τον ενδιαφερόμενο διάφορα δικαιολογητικά, προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπόθεσή του, αναζητούν πλέον οι ίδιες 211 πιστοποιητικά ως σήμερα, απαλλάσσοντάς τον από πολλαπλές μετακινήσεις για τη διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Περιορίσαμε σημαντικά τον χρόνο έκδοσης κατηγοριών αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων, όπως είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στ. Εφαρμόζεται, από 1.1.2008, ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας, ώστε να προλάβουν οι δημόσιες υπηρεσίες να προετοιμασθούν, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης, το οποίο διαμορφώθηκε από κοινού με την ΑΔΕΔΥ. Βασική καινοτομία του νέου συστήματος – πέρα από το κοινωνικό του πρόσωπο - αποτελεί η αντικειμενικοποίηση, κατά το μεγαλύτερο μέρος, των κριτηρίων επιλογής των προϊσταμένων, τα οποία, για πρώτη φορά, υπερτερούν σε συντριπτικό βαθμό των υποκειμενικών, αφορούν τα επαγγελματικά-τεχνικά προσόντα, την εργασιακή-διοικητική εμπειρία και τις ικανότητες-δεξιότητες των υπαλλήλων και αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων.

ΙΙ. Ισχυρή Περιφέρεια με προοπτική δυναμικής ανάπτυξης

Α. Με δεδομένο ότι πάνω από το 80% των πόρων του Δ΄ Κ.Π.Σ., δηλαδή πάνω από 36 δις ευρώ, κατευθύνεται στην Περιφέρεια, αντιλαμβάνεται κανείς το εύρος των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που παρέχονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Σ’ αυτό συμβάλλει ουσιαστικά και το ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την 4η Προγραμματική περίοδο 2007-2013 – το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το οποίο θα επιτρέψει ν’ αποφευχθούν οι δυσλειτουργίες και οι κακές επιδόσεις του Γ΄ Κ.Π.Σ. Γιατί - και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό - τα τρία και πλέον χρόνια της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ο μέσος όρος απορροφητικότητας των 13 Π.Ε.Π. ήταν μόλις 15,6%. Σήμερα, ο μέσος όρος ξεπέρασε το 74,4%, αποδεικνύοντας ότι η συστηματική προσπάθεια μπορεί να ανατρέψει τις κακές επιδόσεις που προκάλεσε η έλλειψη προετοιμασίας από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα είχαμε τετραπλάσια ποσοστά απορρόφησης απ’ ό,τι η προηγούμενη Κυβέρνηση για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΕΠ 
(31-3-2004) (20-12-2007) 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 14,53%, 72,51% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15,00%, 82,5% 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 18,70%, 82,00% 
ΗΠΕΙΡΟΥ 8,90%, 74,21% 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12,82%, 78,31% 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 13,84%, 70,00% 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25,00%, 71,51% 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 8,90%, 80,00% 
ΑΤΤΙΚΗΣ 28,50%, 78,00% 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6,70%, 77,34% 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 9,00%, 68,50% 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 14,10%, 66,20% 
ΚΡΗΤΗΣ 23,00%, 67,00% 
M.O.  15,60%, 74,467% 

Β. Προς την κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρόβλεψή μας στον νόμο για το Ε.Σ.Π.Α. «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» ως προς τη σύσταση των 13 Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας: Ένας στην έδρα κάθε Περιφέρειας, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, για την υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού αλλά και της εκτέλεσης των έργων σε κάθε Περιφέρεια. Με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση τόσο σ’ επίπεδο τεχνογνωσίας όσο και σ’ επίπεδο στελεχιακού δυναμικού, αντιμετωπίζεται ο κίνδυνος της απώλειας πόρων λόγω καθυστερήσεων και διασφαλίζεται η αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών με πλήρη σεβασμό στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Γ. Το ανωτέρω αποκεντρωμένο σχήμα εκτέλεσης και διαχείρισης των έργων συμπληρώνεται με τη σύσταση των δύο ανώνυμων εταιριών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ΔΗΜΟΣ Α.Ε. και της ΝΟΜΟΣ Α.Ε., οι οποίες θ’ αναλάβουν την πιστοποίηση και υποστήριξη, τόσο σ’ επίπεδο τεχνογνωσίας, όσο και σ’ επίπεδο υποδομών και εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού, των ΟΤΑ, ενισχύοντας και στηρίζοντας τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τους και, συμβάλλοντας έτσι, στην καλύτερη απορρόφηση των πόρων επ’ ωφελεία των τοπικών κοινωνιών. Με τις δύο αυτές εταιρίες υποστηρίζονται οι ΟΤΑ αφενός στο στάδιο της προετοιμασίας της ένταξης έργων τους σε συγχρηματοδοτούμενα ή εθνικά προγράμματα και, αφετέρου, στο στάδιο της ωρίμανσης και της εκτέλεσης των έργων τους, κυρίως σε ό,τι αφορά τους Δήμους και τις Κοινότητες που δεν θα κριθούν διαχειριστικά επαρκείς για να αναλάβουν αυτοτελώς έργα του Ε.Σ.Π.Α. Μάλιστα η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ανώνυμων αυτών εταιριών προέρχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού 5 από τα 9 μέλη υποδεικνύονται από την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ αντιστοίχως.

Δ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ειδική αναπτυξιακή μας προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών και η αναζωογόνησή τους, προκειμένου να επανέλθουν στους ρυθμούς τους.

IΙΙ. Περαιτέρω θεσμική και οικονομική θωράκιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Α. Δήμοι και Κοινότητες
1. Σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας αποδίδονται στους ΟΤΑ, στο ακέραιο όλοι οι θεσμοθετημένοι πόροι, σε αντίθεση με την πολιτική των παρακρατήσεων και τη δημιουργική λογιστική που υιοθέτησαν, δυστυχώς, οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική των, με πολιτικούς όρους, «υπεξαιρέσεων» των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τα έτη 1989-2003 και ιδίως των Κυβερνήσεων Σημίτη ήταν μια επινόηση, στο πλαίσιο της οποίας η Αυτοδιοίκηση αποτέλεσε έναν από τους διόλου ευκαταφρόνητους κρυφούς χρηματοδότες της  ένταξης της Χώρας στην ΟΝΕ. Και μιλάμε για ένα ποσό που, σύμφωνα με όσα έχουμε συμφωνήσει με την ΚΕΔΚΕ, φθάνει το 1,411 δις ευρώ. Και έρχεται σήμερα υποκριτικά το ΠΑΣΟΚ και «απαιτεί» επιστροφή των παρακρατηθέντων, σαν να μην ήταν το ίδιο που συστηματικά μεθόδευσε τις παρακρατήσεις αυτές οδηγώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οικονομική δυσπραγία και, μοιραία, στην παράλυση και την απαξίωσή της στα μάτια των πολιτών.
Εμείς δεσμευθήκαμε ν’ αποκαταστήσουμε αυτήν την κατάφωρη αδικία και ν’ αποδώσουμε στους Δήμους και τις Κοινότητες ό,τι τους αφαιρέθηκε παράνομα. Οι σχετικές διαδικασίες είχαν ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη θητεία μας με την οριστικοποίηση του ύψους των οφειλομένων, το οποίο ανέρχεται, μετά από σχετική συμφωνία τριμερούς Επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και της ΚΕΔΚΕ, στο 1,411 δις ευρώ για τα έτη 1989-2003. Ο προϋπολογισμός του 2008 είναι κομβικός για τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, δεδομένου ότι αποτυπώνει την έναρξη εκπλήρωσης της δέσμευσής μας αυτής απέναντι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Στην εισηγητική του έκθεση αναγνωρίζεται, για πρώτη φορά, η οφειλή και το ύψος της και αναφέρεται ότι «Η τακτοποίηση της οφειλής αυτής θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση ειδικών ομολόγων» (σελ. 158). Με τον τρόπο αυτόν σηματοδοτείται το κλείσιμο μίας ακόμη από τις μαύρες τρύπες που άφησε το ΠΑΣΟΚ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στον εν γένει κρατικό προϋπολογισμό.
2. Κατά τα λοιπά, τα ποσά τα οποία αποδόθηκαν από τους ΚΑΠ στους Δήμους και τις Κοινότητες, έχουν ως ακολούθως:
ΚΑΠ ΠΟΣΟ σε €
2003 1.567.000.000
2004 1.789.000.000
2005 2.049.272.400
2006 2.165.263.000
2007 2.295.198.000
2008 2.481.200.000

Δηλαδή, μεταξύ 2003 και 2007 σημειώθηκε αύξηση στους ΚΑΠ των Δήμων και των Κοινοτήτων, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό πάνω από 47%!!! Μεταξύ 2007 και 2008 οι προϋπολογισθείσες πιστώσεις των ΚΑΠ παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 8,6%. Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις τους από τον τακτικό προϋπολογισμό, αυτές ανέρχονται σε 17 εκ. ευρώ για το 2008 έναντι 14 εκ. το 2007, δηλαδή αύξηση της τάξεως του 25,9%.
Παράλληλα, δίνουμε έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση των πόρων των Δήμων και των Κοινoτήτων, προκειμένου να εμπεδωθεί η οικονομική αυτοτέλειά τους και να μπορούν ν’ ανταποκρίνονται με επάρκεια στο επίπεδο των υπηρεσιών που αξιώνουν οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών. Θέτουμε, σε αρμονική συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως κυβερνητικό στόχο να γίνουν οι πόροι του ν. 1828/1989 περισσότερο δυναμικοί, στο πλαίσιο των υπαρχουσών δημοσιονομικών δυνατοτήτων, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν αρμονικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχονται τόσο από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» όσο και από τους μηχανισμούς διαχείρισης των πόρων του Δ΄ Κ.Π.Σ. που προαναφέρθηκαν.

3. Αντιμετωπίσαμε το χρόνιο πρόβλημα των «μεταφερόμενων» αρμοδιοτήτων, το οποίο, όπως είναι γνωστό, δημιούργησαν οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταφέροντας χωρίς μελέτη και χωρίς σχεδιασμό αρμοδιότητες δίχως τους αντίστοιχους πόρους, αρμοδιότητες για τις οποίες συχνά δεν υπήρχε πρόβλεψη ούτε στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αφού γίνονταν με τη μέθοδο των τροπολογιών.
Η Κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω αρμοδιότητες δεν αποτελούν μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες κατά την έννοια του άρθρου 102 παρ. 5 Συντ., τηρεί  την πολιτική δέσμευση που έχει αναλάβει απέναντι στους ΟΤΑ πρώτου βαθμού και καλύπτει, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τις δαπάνες μισθοδοσίας που προκύπτουν από τη μετατροπή σε αορίστου χρόνου, βάσει του π.δ. 164/2004, των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται στις δράσεις των σχολικών φυλάκων, του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», των προγραμμάτων για τα ΑΜΕΑ και, κατά το ποσοστό που της αναλογεί (50%), της Δημοτικής Αστυνομίας.
Επισημαίνεται ότι, κατά τα έτη 2006 και 2007, οι Δήμοι και οι Κοινότητες της Χώρας επιχορηγήθηκαν με το ποσό των  50,5 εκ. ευρώ συνολικά για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού που έγινε αορίστου χρόνου κατά τ’ ανωτέρω και απασχολείται με την ιδιότητα του σχολικού φύλακα ή για την υποστήριξη των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και ΑΜΕΑ.
Όσον αφορά τη μερική απασχόληση επίσης παρατηρείται αύξηση, όπως προκύπτει από τον κωδικό (0331), αφού για το 2008 έχουν προϋπολογισθεί 62 εκ. ευρώ, έναντι 60 εκ. το 2007.

4. Εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο, δίνοντας στους ΟΤΑ τουλάχιστον 3,5 δις ευρώ για 5 χρόνια με αντικειμενικά και αμιγώς αναπτυξιακά κριτήρια και, με πάνω από 15.695 προενταγμένα έργα, βελτιώνει και διευκολύνει την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και οι πόροι από τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για να έχουμε μία πραγματική εικόνα, τη στιγμή  το Ε.Π.Τ.Α. έδωσε, μετά βίας, 1,5 δις ευρώ για 7 χρόνια. Μάλιστα, ενόψει έλλειψης παραστατικών, αρχείων και στοιχείων, όπως θα αναφέρω και αναλυτικότερα παρακάτω, δεν γνωρίζουμε αν και πόσα έργα είχαν δρομολογηθεί στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ε.Π.Τ.Α. – για να κάνουμε μια στοιχειώδη σύγκριση με το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» - όπως δεν έχουμε πλήρη εικόνα και για την πορεία που ακολούθησαν οι πόροι του.
 Η αλήθεια είναι ότι ένα μέρος της επιτυχίας του «ΘΗΣΕΑ» οφείλεται στο ότι είχαμε ως παράδειγμα προς αποφυγή και αντιπρότυπο το Ε.Π.Τ.Α., το οποίο ξεκίνησε το 1998 με τη φιλοδοξία να στηρίξει τους τότε ιδρυθέντες Καποδιστριακούς Δήμους. Στην πορεία, πάντως, αποδείχθηκε ότι ήταν ο «δούρειος ίππος» για την κομματική άλωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι αναπτυξιακοί του στόχοι – αν υπήρξαν – δεν αναδείχθηκαν. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, τουλάχιστον τα δύο πρώτα χρόνια, το ΕΠΤΑ λειτούργησε χωρίς μηχανογράφηση και χωρίς παραστατικά. Αποδεδειγμένα υπάρχει μαύρη τρύπα στα παραστατικά των πληρωμών που έγιναν από τις οριζόντιες δράσεις: Από τα, έστω 400.397.614 ευρώ, τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα μηχανογράφησης (από το σύνολο των  634.622.693 ευρώ) υπάρχουν παραστατικά για πληρωμές ύψους μόλις 259.244.805 ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα 141.152.809 ευρώ. Επίσης δεν υπάρχουν στοιχεία για το που κατέληξαν. Αυτό σημαίνει ότι αγνοείται η τύχη σχεδόν του 1/3 των οριζόντιων δράσεων του Ε.Π.Τ.Α.!! Τέτοια γεγονότα μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες και σε συγκεντρωτικά καθεστώτα απαντώνται.
Η απάντησή μας σε αυτή τη μειωτική για το κύρος αλλά και επικίνδυνη για την αναπτυξιακή προοπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατάσταση είναι η θεσμοθέτηση, με τον ν. 3274/2004, του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», στο πλαίσιο του οποίου, ως σήμερα:
· Έχουν ήδη ενταχθεί 15.695 έργα Δήμων και Κοινοτήτων, προϋπολογισμού πάνω από 2,65 δις ευρώ.
· Δημοπρατήθηκαν 8.417 έργα (περίπου το 60%), προϋπολογισμού 1,562 δις ευρώ.
· Έχουν ήδη ολοκληρωθεί 2.276 έργα σε όλη τη Χώρα.
· Πληρώθηκαν 772 εκ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 49% των δημοπρατημένων έργων και στο 75% των νομικών δεσμεύσεων του Προγράμματος.
· 160 μηχανικοί, 7 διαφορετικών ειδικοτήτων παρέχουν τεχνική στήριξη στους ΟΤΑ που τη χρειάζονται. Οι 39 από αυτούς ασχολούνται με την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α

5. Παράλληλα, μελετάται η περαιτέρω ενίσχυση των πόρων των Δήμων και των Κοινoτήτων, προκειμένου να εμπεδωθεί η οικονομική αυτοτέλειά τους και να μπορούν ν’ ανταποκρίνονται με επάρκεια στο επίπεδο των υπηρεσιών που αξιώνουν οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών. Θέτουμε, σε αρμονική συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως κυβερνητικό στόχο να γίνουν οι πόροι των Δήμων και των Κοινοτήτων περισσότερο δυναμικοί, στο πλαίσιο των υπαρχουσών δημοσιονομικών δυνατοτήτων.
Επίσης, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού «Επίσης, από το έτος 2008 αρχίζει η σταδιακή μεταφορά πόρων από την κεντρική κυβέρνηση ώστε να συγκλίνουν στις νέες αυξημένες αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (σελ. 158).

6. Σημαντική ώθηση αναμένεται να δώσει η υποχρεωτική κατάρτιση από τους Δήμους και τις Κοινότητες 4ετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στα οποία θα περιλαμβάνονται, τόσο ο οικονομικός και αναπτυξιακός προγραμματισμός, όσο και οι κοινωνικές δράσεις των ΟΤΑ.

Β. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ως αναπτυξιακοί πόλοι: Τετραπλασιασμός και διαρκής ενίσχυση των τακτικών πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων χωρίς τις παρακρατήσεις του παρελθόντος

1. Σε ό,τι αφορά τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η πρόοδος που συντελέσθηκε στα οικονομικά της είναι εντυπωσιακή: Αρκεί να θυμηθεί κανείς τις κεκαλυμμένες υπεξαιρέσεις που γίνονταν στους πόρους της λόγω της υποχρέωσης που της επεβλήθη για καταβολή των βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας. «Φορτώθηκε» δηλαδή η Ν.Α. την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, μία αμιγώς κρατικού χαρακτήρα υποχρέωση, την οποία ανέλαβε να εκπληρώνει διαθέτοντας μάλιστα το συντριπτικό μέρος των τακτικών της πόρων. Δημιούργησε στην ουσία το ΠΑΣΟΚ μία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία αφενός εισέπραττε τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τα όποια προβλήματα και τις καθυστερήσεις όσον αφορά την καταβολή των επιδομάτων και, αφετέρου, αδυνατούσε εκ των πραγμάτων να κάνει κάτι για να βελτιώσει την κατάσταση. Και το χειρότερο απ’ όλα ήταν ότι πάνω από το 79% των πόρων της διοχετεύονταν για την κάλυψη των προνοιακών, δημιουργώντας μία πλασματική εικόνα για τον προϋπολογισμό της, τη στιγμή που στην πραγματικότητα φυτοζωούσε και μετά βίας κάλυπτε τα λειτουργικά της.
 Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι, το 2004, οι Ν.Α. της Χώρας, διέθεσαν 390 εκ. για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και έμειναν με μόλις 6 εκ. ευρώ για αναπτυξιακά έργα που έπρεπε να γίνουν από τις Ν.Α. όλης της Χώρας, τη στιγμή που σήμερα π.χ. μόνο το Ν.Δ. Δράμας παίρνει περίπου αυτό το ποσό ως τακτική επιχορήγηση για το 2007! Αυτός ήταν ο σεβασμός που επέδειξαν οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στη Ν.Α., εξωθώντας τη σε επαιτεία έξω από την πόρτα του τότε Πρωθυπουργού κ. Σημίτη και επεξεργαζόμενες σχέδια κατάργησής της, τα οποία περνούσαν, βέβαια, μέσα από την προηγούμενη απαξίωσή της στα μάτια των πολιτών.
2. α. Ήδη από το 2005, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, προχωρήσαμε σε μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δηλώνοντας εμπράκτως τη στήριξή μας προς τον θεσμό, με την ψήφιση του ν. 3345/2005. Πυρήνα του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου που καθιερώθηκε αποτελεί η πρόβλεψη ότι η καταβολή των βοηθημάτων υγειονομικής περίθαλψης και επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας γίνεται πλέον από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν βαρύνει τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Έτσι, αποδεσμεύθηκαν οι πόροι των ΟΤΑ δεύτερου βαθμού από την καταβολή των εν λόγω βοηθημάτων και επιδομάτων, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχονταν στο υπέρογκο ποσοστό του 79% των εσόδων τους, με ανοδικές τάσεις κάθε έτος, και απέκτησαν αυτοί, για πρώτη φορά, σταθερούς και θεσμοθετημένους πόρους. Ειδικότερα, από 1.7.2005, που τέθηκε σε ισχύ το νέο σύστημα, οι πόροι που αποδίδονται ετησίως στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αποτελούνται από το 2% του ΦΠΑ και από το 10% των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Από αυτά το 1/2 του ΦΠΑ διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ενώ το υπόλοιπο 1/2 – τουλάχιστον - διατίθεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν επενδύσεις αυτών που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
β.  Το σύγχρονο σύστημα χρηματοδότησης και κατανομής των πόρων της Ν.Α. που διαμορφώθηκε βασίζεται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που έχουν προσδιορισθεί από κοινού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τα κριτήρια αυτά είναι προσαρμοσμένα στις επενδυτικές και αναπτυξιακές ανάγκες κάθε Ν.Α. και καλύπτουν όλους τους παράγοντες που συνδέονται με την ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη (ιδίως νησιωτικότητα, τυχόν ορεινός χαρακτήρας, κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, πυκνότητα πληθυσμού, ποσοστά ανεργίας, επισκεψιμότητα κλπ.).
γ. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των παρεμβάσεων είναι ότι η Ν.Α. απέκτησε, για πρώτη φορά, την πραγματική δυνατότητα να προβαίνει σε επενδύσεις και έργα αποκατάστασης οδικού δικτύου, προσφέροντας υπηρεσίες απτής βελτίωσης της καθημερινότητας στις τοπικές κοινωνίες και αποκτώντας ουσιαστική δυνατότητα προσφοράς και παραγωγής έργου, η οποία αποτελεί και προϋπόθεση αναγνώρισης και αποκατάστασής της ως προς τους πολίτες. Όπως προανέφερα, μάλιστα, οι πόροι της αυτοί είναι σταθεροί και θεσμοθετημένοι και της παρέχουν την οικονομική αυτονομία που της έλλειπε τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά, περαιτέρω, πρόκειται για δυναμικούς πόρους, οι οποίοι εγγυώνται οικονομική προοπτική και εξέλιξη. Και αυτό φαίνεται από τον πίνακα που ακολουθεί ήδη κατά τα 3 πρώτα χρόνια εφαρμογής του νέου συστήματος.
δ. Μία απλή ματιά στους αριθμούς είναι καταλυτική: Αρκεί να αναφερθεί ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2004, με προϋπολογισμό της Κυβέρνησης Σημίτη, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις πήραν καθαρούς πόρους μόλις 53,5 εκ. ευρώ, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2005 πήραν πάνω από 173.856.366,67 εκ. ευρώ. Δηλαδή αύξηση 218,5% ήδη από την πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος!
Για τα επόμενα έτη η αύξηση των πόρων κλιμακώνεται έτσι ώστε, μόνον όσον αφορά τους ΚΑΠ - και χωρίς να συνυπολογίσουμε τους νέους πόρους που εισπράττονται και απευθείας, όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια – να μιλάμε σχεδόν για τετραπλασιασμό ανάμεσα στο 2004 και το 2007: 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ Ν.Α.
ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΟΛΟ
2003 100.753.182 5.869.406 0 106.622.588
2004 102.360.264 5.869.406 0 108.229.670
2005Α΄Εξάμηνο  50.822.897 2.934.703 0 53.757.600
2005Β΄Εξάμηνο  79.478.263 64.451.437 28.868.350 172.798.050
2005Α΄ & Β΄ΕΞΑΜΗΝΑ 130.301.160 67.386.140 28.868.350 226.555.650
2006 137.537.550 134.418.400 80.918.300 352.874.250
2007 159.700.000δηλαδή αύξηση πάνω από 56% σε σχέση με το 2004 162.200.000δηλαδή αύξηση 2.663% σε σχέση με το 2004 78.600.000δηλαδή αύξηση 4.003% σε σχέση με το 2004 400.500.000δηλαδή 4πλασιασμός σε σχέση με το 2004

Στον δε προϋπολογισμό του 2008 φαίνεται ότι σημειώνεται περαιτέρω αύξηση και μάλιστα σημαντική, δεδομένου ότι το 10% των τελών κυκλοφορίας εκτιμάται ότι θα φθάσει στα 91 εκ. περίπου (έναντι 78,6 εκ. ευρώ που ήταν το 2007 – με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα), ενώ το 2% του Φ.Π.Α. στα 359,7 εκ. ευρώ (έναντι 324,4 εκ. ευρώ που ήταν το 2007, με τα στοιχεία που έχουμε ως σήμερα). Αυτό συνολικά σημαίνει 450,7 εκ. ευρώ για το 2008 έναντι 400,5 εκ. ευρώ το 2006, δηλαδή αύξηση πάνω από 12,5% σε σχέση με το 2006 και πάνω από 4 φορές σε σχέση με το 2004.

3. Επίσης οι Ν.Α. απέκτησαν και νέους πόρους, οι οποίοι προστίθενται στα ανωτέρω ποσά και εισπράττονται, σε μεγάλο βαθμό, απευθείας. Πρόκειται για:
· Την απευθείας (εκτός ΚΑΠ) είσπραξη του τέλους αδείας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος (άρθρα 27 και 28 του ν. 2873/2000) σε ποσοστό 100% (ενώ μέχρι τώρα απέδιδε το 45% του πρώτου τέλους στο Τ.Σ.Α. και το 3% του δεύτερου τέλους στο Ταμείο Νομικών). Χάρις στο νέο αυτό έσοδο εισέρρευσαν στα ταμεία των Ν.Α. άλλα 94,59 εκ. ευρώ για το 2005 και 102.679.233 ευρώ για το έτος 2006, ενώ για το 2007, όπως φαίνεται θα υπάρξει και περαιτέρω αύξηση.
· Την είσπραξη από τη Ν.Α. του ποσοστού που της αναλογεί (50%) επί των εισπραττόμενων προστίμων, χρηματικών ποινών και προσαυξήσεων που επιβάλλονται από αυτές και η οποία εκκρεμούσε από το 2001! Με βάση τα στοιχεία του ΚΕ.Π.Υ.Ο., τα ποσά αυτά ανήλθαν σε 5 εκ. ευρώ το 2006 και σε 8 εκ. ευρώ για το 2007 και μάλιστα μόνο ως τον μήνα Νοέμβριο 2007.

4. Με βάση όλα τα παραπάνω καταλήγουμε σε ένα σύνολο τακτικών πόρων που ξεπερνά τα  511,5 εκ. ευρώ για το 2007. Μιλάμε δηλαδή για υπερτετραπλασιασμό των τακτικών πόρων σε σχέση με το 2004. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για περαιτέρω ενίσχυσή τους, στο πλαίσιο των υπαρχουσών δημοσιονομικών δυνατοτήτων, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και τον αναβαθμισμένο ρόλο που έχουμε επιφυλάξει για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

5. Ρυθμίσθηκαν, με ευνοϊκούς όρους και χωρίς προσαυξήσεις, οι οφειλές των Ν.Α. και των επιχειρήσεών τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις Δ.Ε.Κ.Ο., πιστωτικά ιδρύματα κλπ. 

6. Κατά τα λοιπά ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του νέου Κώδικα για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Ο νέος Κώδικας, προϊόν εντατικής δουλειάς και στενής συνεργασίας, σε κλίμα συναινετικό, με την ΕΝΑΕ, θα πλαισιώσει αρμονικά τις τομές και την αναπτυξιακή ώθηση που έχει δοθεί στα οικονομικά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιτρέποντας στη Ν.Α. να υπερβεί τα εμπόδια των 10 πρώτων χρόνων λειτουργίας της και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της και πατώντας πλέον σε στέρεες θεσμικές αντηρίδες. Και με τον νέο Κώδικα εκπληρώνουμε τις δεσμεύσεις μας προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καταλήγοντας σ’ ένα σύγχρονο και απλουστευμένο θεσμικό πλαίσιο, απαλλαγμένο από τις ασάφειες, τις αγκυλώσεις και τις δυσλειτουργίες του προηγούμενου, ικανού να την οδηγήσει στην 4η προγραμματική περίοδο.

V. Κοινωνική αλληλεγγύη και αρωγή - Ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Μεταξύ άλλων:
1. Προετοιμάζουμε την ενίσχυση των δομών κοινωνικής φροντίδας, μέσα από την απόκτηση σταθερής υπόστασης και την ένταξή τους στους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων και των Κοινοτήτων, με παράλληλη διασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Ήδη έχει ληφθεί πρόνοια για το προσωπικό των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» κλπ., ώστε να παραμείνουν οι έμπειροι και εξειδικευμένοι αυτοί εργαζόμενοι στα προγράμματα αυτά και να μπορέσει να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους προς όφελος των συμπολιτών μας που τα έχουν ανάγκη. Σημειώνεται ότι διασφαλίσαμε, από κοινού με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,  την κάλυψη του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., ως 31.12.2010. Στη συνέχεια, η μόνιμη πλέον υπόσταση και δομή του προγράμματος θα καλύπτεται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

2. Μέριμνα για την πλήρη κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων και των παλιννοστούντων ομογενών

α. Στο τέλος του 2008 λήγει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης (Ο.Π.Δ.) για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων. Στο πλαίσιο αυτό ανατέθηκε μελέτη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με στόχο:
· Την αποτίμηση των δράσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για τους Τσιγγάνους.
· Τη διερεύνηση/ επικαιροποίηση στοιχείων.
Την εκπόνηση ενός νέου, πολυετούς Σχεδίου Δράσης, πολυτομεακού χαρακτήρα για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο και μετέπειτα, εστιασμένο στα προβλήματα και τις αιτίες των πιθανών προβλημάτων ολοκλήρωσης, καθώς και της αποτελεσματικότητας αυτών και της ανάδειξης καλών πρακτικών. Προωθείται η στροφή της εθνικής πολιτικής κοινωνικής ένταξης των Ελλήνων Τσιγγάνων μέσα από δράσεις διασποράς του πληθυσμού εντός του οικιστικού ιστού των τοπικών κοινωνιών έναντι της δημιουργίας σύγχρονων γκέτο, με δυνατότητα οργανωμένης παρέμβασης της Πολιτείας όπου απαιτείται.
β. Από τους εθνικούς πόρους του Π.Δ.Ε. η δωρεάν κρατική αρωγή για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών ανήλθε σε 35 εκ. ευρώ για το 2006 έναντι 50 εκ. ευρώ κατ’ εκτίμηση για το 2007.

3.  Αποτελεσματική διαχείριση του φαινομένου της μετανάστευσης και λαθρομετανάστευσης, ιδίως μέσω:

· Της διασφάλισης της νόμιμης παραμονής του μετανάστη, αφού η μη νόμιμη παραμονή και την αξία του ανθρώπου προσβάλλει - καθιστώντας τους μετανάστες εύκολη λεία μαύρης εργασίας και των κάθε είδους επιτηδείων - και την ίδια τη χώρα υποδοχής ζημιώνει, αφού ευνοεί τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και υποθάλπει την εγκληματικότητα. Ήδη, με την αναγνώριση οργανωμένων ευκαιριών νομιμοποίησης που καθιερώσαμε, έχουν νομιμοποιηθεί περίπου 180.000 παράνομοι μετανάστες, με διαδικασίες που απετέλεσαν πρότυπο για άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. Επίσης προχωρούμε με σταθερά βήματα σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση και απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης και ανανέωσης αδειών διαμονής των μεταναστών, αξιοποιώντας τις εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
· Της προώθησης της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, με σύγχρονες πολιτικές, όπως η σύσταση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών, η εφαρμογή του καθεστώτος των επί μακρόν διαμενόντων, καθώς και η εφαρμογή του πρώτου Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης για την ομαλή προσαρμογή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια – Πρόγραμμα ‘’ΕΣΤΙΑ’’», το οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο 2007-2013. Για την καλύτερη στήριξη της προσπάθειας αυτής, ιδρύσαμε τη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται αυτοτελής Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης, την οποία ενισχύουμε με το αναγκαίο προσωπικό. Με τον τρόπο αυτόν προετοιμάζεται με επάρκεια το έδαφος για την απόκτηση από τους μετανάστες και πολιτικών δικαιωμάτων, πάντοτε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που αφήνει το Σύνταγμα.
· Της λειτουργίας της νέας Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει ως αντικείμενο τον συντονισμό της λειτουργίας, την οργάνωση και την εν γένει διοικητική μέριμνα για τους χώρους προσωρινής φιλοξενίας των λαθρομεταναστών και των αιτούντων άσυλο, καθώς και για τους ειδικούς χώρους παραμονής αλλοδαπών.
· Της ίδρυσης δύο νέων Κέντρων Υποδοχής και Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών, στον Κυπρίνο του ν. Έβρου και στο Βαθύ της Σάμου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. Παράλληλα, δρομολογούμε την ίδρυση νέου Κέντρου στην Κρήτη και προχωρούμε στην αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων Κέντρων, ώστε να καταστούν και αυτά Πρότυπα, σε αρμονική συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δαπάνες διατροφής, συντήρησης και περίθαλψης των φιλοξενούμενων σ’ όλα τα Κέντρα καλύπτονται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα για το 2007 ο σχετικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,341 €, ενώ στον προϋπολογισμό του 2008 σημειώνεται αύξηση που υπερβαίνει το 138%, δεδομένου ότι η σχετική πίστωση είναι 3,2 εκ. ευρώ.
· Της σύστασης 6 νέων Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης.
· Της αποτελεσματικής καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων. Μάλιστα αυτή την εβδομάδα λάβαμε επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Frattini, με την οποία συγχαίρει τη Χώρα μας για τις πολύ καλές επιδόσεις της στον τομέα αυτόν.

VI. Περαιτέρω ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας – Προστασία Περιβάλλοντος

Α. Θωρακίζουμε την Πολιτική Προστασία και την Πυρόσβεση της Χώρας. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι  ο προϋπολογισμός της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για το 2008 παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 84,6% (5,781 εκ. έναντι 3,13 εκ. ευρώ)! Ενισχύουμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ενδυναμώνουμε τις υφιστάμενες δομές και υποδομές ιδίως μέσω:
· Της δρομολόγησης της προμήθειας εξοπλισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για πυροσβεστικές και διασωστικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ύψους 25 εκ. ευρώ.
· Της χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. των αντιπλημμυρικών κα εγγειοβελτιωτικών έργων της Χώρας με πιστώσεις συνολικού ύψους 122 εκ. ευρώ για το 2008.
· Της αποτελεσματικής συντήρησης και πτητικής υποστήριξης των εναέριων μέσων δασοπυρόσβεσης.
· Της πρόσληψης 1.260 νέων πυροσβεστών και της γρήγορης και ουσιαστικής εκπαίδευσής τους.
· Αξιοποίηση της Ελληνικής Αγροφυλακής προς την κατεύθυνση της εν γένει προστασίας και θωράκισης του περιβάλλοντος.
· Της κατασκευής και συντήρησης, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., 7 νέων πυροσβεστικών σταθμών, συνολικού κόστους 155,5 εκ. ευρώ, στη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, τη Βέροια, τη Λευκάδα, τα Γιαννιτσά, το Μεσολόγγι και τους Γαργαλιάνους. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου του Υπουργείου Εσωτερικών  για την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος του Πυροσβεστικού Σώματος και τη βελτίωση των εγκαταστάσεών του.
· Της κατασκευής, μέσω Σ.Δ.Ι.Τ., εγκαταστάσεων 5 Ε.Μ.Α.Κ. (Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή, Ιωάννινα, Λάρισα και Λαμία), καθώς και κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 302,8 εκ. ευρώ.
Β. Καταβάλλεται, για πρώτη φορά, συστηματική προσπάθεια για την αποκατάσταση των παράνομων χωματερών, οι οποίες, τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια, αποτελούσαν μόνιμη εστία ρύπανσης, αλλά και ντροπής για το κύρος και τον πολιτισμό της Χώρας, αλλά και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία των πολιτών, καθώς και απειλή εκδήλωσης πυρκαγιών. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2008. Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία πλήρης βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλους τους Χ.Α.Δ.Α. της Χώρας που έχουν καταγραφεί και αποτυπώνει την πορεία της αποκατάστασής τους, ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και παρέμβασης ανά πάσα στιγμή. Οι Περιφέρειες επικαιροποιούν τα στοιχεία αυτά, οπότε η εικόνα που έχουμε για το έργο της αποκατάστασης ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Β. «Προμήθεια 82 αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων, με συμπιεστή με κινητήρα φυσικού αερίου».
Γ. «Ενεργειακές επενδύσεις σε Σχολεία και άλλα Δημόσια Κτίρια για την υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων με φυσικό αέριο» σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια. Διεύρυνση του δικτύου στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τον Βόλο. 
 
VII. Θωράκιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των πολιτών, με πλήρη σεβασμό στα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Οι αυξημένες πιστώσεις σε ό,τι αφορά τον τομέα της δημόσιας τάξης –ειδικά για την Ελληνική Αστυνομία ανέρχεται σε 80 εκ. ευρώ επιπλέον - καλύπτουν τις αυξήσεις στις αποδοχές του ένστολου προσωπικού με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, την αύξηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, τη χορήγηση του επιδόματος ετοιμότητας στο εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό, τη μισθοδοσία των 2.000 νέων ειδικών φρουρών, που έχουν καταταχθεί ήδη από τα μέσα του τρέχοντος έτους, την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του στόλου των αστυνομικών και πυροσβεστικών οχημάτων, τις δαπάνες οργάνωσης και στελέχωσης της Ελληνικής Αγροφυλακής, την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων.
Κατά τα λοιπά προωθείται:
Α. Η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με γνώμονα:
· Την προσαρμογή της αποστολής και των δράσεων της Ε.Υ.Π. προς τις σύγχρονες απαιτήσεις, ώστε να είναι σε θέση ν’ αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας, αλλά και τη διεθνή κοινότητα από πλευράς εγκληματικών απειλών.
· Την πλήρη διασφάλιση της νομιμότητας και του απόλυτου σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά τη δράση της Ε.Υ.Π., μέσα από θεσμικές διαδικασίες διαφάνειας και ελέγχου, όπως απαιτεί η ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Με το προωθούμενο σχέδιο νόμου, προβλέπεται η τοποθέτηση εισαγγελικού λειτουργού στην έδρα της Υπηρεσίας, ως πρόσθετη εγγύηση της νομιμότητας της δράσης και των ενεργειών της.   
· Την αναβάθμιση των οργανωτικών και λειτουργικών υποδομών της Υπηρεσίας, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της και τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού εξοπλισμού της, προκειμένου να δύναται να υποστηρίξει την παραγωγή  και εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών ασφάλειας, που θα εγγυώνται την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού και της Χώρας, στη σταθερή προοπτική της ειρήνης και της ευημερίας.
Β. Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας.
1. Εξοικονόμηση και απελευθέρωση αστυνομικών δυνάμεων και μέσων χάριν της προστασίας των πολιτών.
2. Ενίσχυση της αστυνόμευσης ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα με 2.000 ειδικούς φρουρούς και 2.000 νέους Αστυφύλακες.
3. Ειδική μέριμνα για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.
4. Εφαρμογή αποτελεσματικής στρατηγικής για την πρόληψη και καταπολέμηση των ναρκωτικών. Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών σε κάθε Πρωτεύουσα Νομού.
5. Λήψη μέτρων για την ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων αθλητικής βίας.

Γ. Η ενδυνάμωση της οδικής ασφάλειας και μέριμνα για την τήρηση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Δ. Η αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας και απασχόλησης – Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό - Βελτίωση των υποδομών
1. Μέσω του θεσμού των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προωθούνται:
· Η ανέγερση 11 νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.
· Η Τεχνική διαχείριση 4 κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΛ.ΑΣ. (προληπτική και διορθωτική συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και οικονομικών στοιχείων των κτιρίων, υποστήριξη της λειτουργίας μέσα από την εφαρμογή συστήματος Building Management System, ενεργειακή διαχείρισή τους με την επιβολή υποχρεωτικών ρητρών για την εξοικονόμηση δαπανών σε συγκεκριμένα ποσοστά, τεχνολογική αναβάθμιση κρίσιμων εγκαταστάσεων και καθαρισμός τους για μία χρονική περίοδο 15 ετών).
· Σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα έργα που προαναφέρθηκαν και αφορούν τις υποδομές του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Παράλληλα, δίνεται έμφαση, γενικά για τα Σώματα Ασφαλείας, στην αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους (π.χ. όσον αφορά την Ελληνική Αστυνομία στον προϋπολογισμό του 2008 σημειώνεται αύξηση της τάξεως του 7%), στην αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου, στη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας που τους αρμόζουν, στην αρωγή προς τους αποβιώσαντες ή τους τραυματισθέντες κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, καθώς προς τα μέλη των οικογενειών τους. 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επιμέρους δράσεις, με τις οποίες εξειδικεύεται η πολιτική μας για την επανίδρυση του Κράτους και τη σταθερή αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι γεγονός ότι η στασιμότητα και η δυσκαμψία έχει δώσει τη θέση της σε μία ορατή κινητικότητα και ευελιξία, απαλλαγμένη από τη στενή και πελατειακή λογική του πολιτικού κόστους, με κοινωνική ευαισθησία και κοινωνικό προσανατολισμό. Δεσμευόμαστε ότι προχωράμε και μέσα στο 2008 με σχέδιο και όραμα, αφήνοντας οριστικά πίσω μας την ακινησία και την αναποτελεσματικότητα και θέτοντας υγιείς και στέρεες βάσεις για το καλύτερο μέλλον που δικαιούται η Χώρα μας».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved