nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Ομιλία Π. Παυλόπουλου στην παρουσίαση της πύλης για τη δημόσια διοίκηση 6/5/09

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Aνακοίνωση Τύπου, Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

 

ΣΗΜΕΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  «ΕΡΜΗΣ»

«Η προώθηση της Ηλεκτρονικής Διοίκησης υπήρξε από την αρχή και εξακολουθεί να παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητά μας. Όχι μόνο γιατί ο τομέας αυτός παρουσίαζε πριν από το 2004 μεγάλη υστέρηση, λόγω της πολύ χαμηλής προόδου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» αλλά, κυρίως, διότι πεποίθησή μας είναι ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν κορυφαίο εργαλείο για την εμπέδωση της διαφάνειας και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στον πολίτη.

Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους διαμορφώσαμε μια νέα στρατηγική για τη μετάβαση από τα έργα υποδομών στην παροχή εξωστρεφών υπηρεσιών, με βάση τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων. Θέσαμε ως κύρια επιδίωξή μας την επένδυση στις νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με την ταχεία προώθηση των αναγκαίων οργανωτικών αλλαγών και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να φτάσουμε σε συγκεκριμένα και ορατά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών με έμφαση:
  Στην ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία.
  Στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση όλων των πολιτών.
  Στις απλοποιημένες διαδικασίες σε κάθε μορφής συναλλαγή με το Κράτος.
  Στη λογοδοσία και τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των υποθέσεων /αιτημάτων των πολιτών.

Στη διενέργεια ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Χρειάσθηκαν πάνω από τρία χρόνια συνεχών και συστηματικών προσπαθειών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, σε αρμονική συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για να μπορούμε σήμερα να παραδώσουμε στους πολίτες και τις επιχειρήσεις την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ». Να διαμορφώσουμε δηλαδή το κεντρικό σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες με δυνατότητα έγκυρων συναλλαγών, μέσω ψηφιακών πιστοποιητικών που καθιερώνονται και λειτουργούν για πρώτη φορά.

Τα σημερινά αποτελέσματα που σας παρουσιάζουμε αποτελούν την πρώτη φάση εφαρμογής ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού διαύλου εξυπηρέτησης, που συνδέεται με όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ο δίαυλος αυτός διαθέτει τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφορικών συστημάτων των δημόσιων υπηρεσιών και την ασφαλή διακίνηση της δημόσιας πληροφορίας.

Οι υποδομές που διαμορφώσαμε και που ανήκουν πλήρως στην κυριότητα του Δημοσίου εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και την ασφαλή διαχείριση των υποθέσεων των πολιτών κατά την εξυπηρέτησή τους είτε με ηλεκτρονικό τρόπο ή μέσω του δικτύου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Στην παρούσα πρώτη φάση λειτουργίας της η Πύλη «ΕΡΜΗΣ» παρέχει 100 ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 11 ολοκληρωμένες συναλλαγές (4ου επιπέδου).

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούν να πραγματοποιούνται άλλες 10 από τις πλέον κρίσιμες και συνήθεις συναλλαγές επιχειρήσεων με το ΙΚΑ (όπως είναι η ασφαλιστική ενημερότητα).

Όπως ήδη αναφέρθηκε, για τη δημιουργία της Εθνικής Πύλης και το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτή την πρώτη φάση, χρειάσθηκε μια σειρά σύνθετων παρεμβάσεων σε τεχνολογικό, οργανωτικό και θεσμικό επίπεδο και, πρωτίστως, η συνεργασία ενός ευρύτατου φάσματος δημόσιων υπηρεσιών, προκειμένου σήμερα να έχουμε στη διάθεση των πολιτών ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό one-stop-shop, το οποίο παράλληλα υποστηρίζει την διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από τα ΚΕΠ.

Οι δυνατότητες αυτού του νέου διαύλου εξυπηρέτησης είναι πολλές και η μεγιστοποίηση της αξιοποίησής τους προς όφελος της καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου είναι η μεγάλη πρόκληση, στην οποία οφείλουμε ν’ ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Σήμερα, με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές υποδομές που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία χρόνια όπως το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», καθιερώνοντας το οργανωτικό και νομοθετικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές δημοσίων υπαλλήλων και, πρόσφατα, και των πολιτών, θέτοντας τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και συνδέοντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Πύλης «ΕΡΜΗΣ» με το δίκτυο των ΚΕΠ, μπορούμε να μιλάμε για μια νέα εποχή στην Ηλεκτρονική – ορθότερα την Ψηφιακή - Διοίκηση.

Η διατήρηση, η συνεχής ανάπτυξη και ποιοτική εξέλιξη αυτού που καταφέραμε ως σήμερα είναι προϊόν της πολύ καλής, της παραδειγματικής, συνεργασίας ανάμεσα στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., στο σύνολο του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και, γενικότερα, όλων των Υπουργείων. Και η συλλογική αυτή προσπάθεια πρέπει να συνεχισθεί και να εντατικοποιηθεί, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, να προσπορισθούν τα αντίστοιχα οφέλη και να βελτιώσουν την ποιότητα της καθημερινότητάς τους.

Ο ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών, οι ενδοοργανωτικές παρεμβάσεις των δημόσιων υπηρεσιών, η εκπαίδευση του προσωπικού και η ένταξη όλων των πλέον ζητούμενων υπηρεσιών στην Εθνική Πύλη και τα ΚΕΠ απαιτούν συνεχείς μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να προωθήσουμε με ακόμη γρηγορότερους ρυθμούς. Τόσο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Διοικητική Μεταρρύθμιση», όσο και οι ευκαιρίες που προσφέρει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα υποστηρίξουν τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση.

Θέλω να τονίσω, κλείνοντας, ότι η δυναμική μετεξέλιξη αυτού του νέου διαύλου εξυπηρέτησης που παρουσιάζουμε σήμερα ταυτίζεται με την ανάγκη για ποιοτικότερες υπηρεσίες και πιο φιλική σχέση μεταξύ Κράτους και Πολιτών. Προς την κατεύθυνση αυτή όλα τα Υπουργεία θα ενδυναμώσουν τις κοινές τους προσπάθειές τους, προκειμένου να εντάξουν προοδευτικά το σύνολο των κρίσιμων υπηρεσιών τους στο «ΕΡΜΗΣ». Διαθέτουμε ήδη όλα τα αναγκαία μεθοδολογικά εργαλεία, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Γιατί μόνον έτσι θα γίνει πραγματικότητα η ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και θα καταγραφούν περαιτέρω μετρήσιμα αποτελέσματα στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved