nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Πρόσκληση Χ. Μαρκογιαννάκη προς τα κόμματα για διάλογο 7/5/09

 

Ε Λ Λ Η  Ν  Ι  Κ  Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ανακοίνωση Τύπου, Αθήνα, 5 Μαΐου 2009

 

ΠΡΟΣ :
- ΝΔ, Ρηγίλλης 18,  Τ.Κ.: 10674, Αθήνα.
- ΠΑΣΟΚ, Ιπποκράτους 22, Τ.Κ.: 10680, Αθήνα.
- ΚΚΕ, Λ. Ηρακλείου 145, Τ.Κ.: 14342, Ν.Φιλαδέλφεια.
- ΣΥΡΙΖΑ, Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ: 10553, Αθήνα.
- ΛΑΟΣ, Καλλιρρόης 52, Τ.Κ: 11745, Ν. Κόσμος. 

Σε συνέχεια της από 29/4/2009 Συζήτησης - με πρωτοβουλία του υπογράφοντα - γενικά επί θεμάτων Δημόσιας Τάξης, ενώπιον της Διαρκούς της Βουλής Επιτροπής Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, παρακαλούμε όπως ορίσετε Εκπρόσωπό σας, τον οποίο και θα προσκαλέσουμε σε σύσκεψη, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις και προτάσεις σε μείζονος και διαχρονικής σημασίας ζητήματα, τα οποία  αποτελούν ήδη αντικείμενο μελέτης μας, και αφορούν:

1. Εθνικό Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας
Μελετάται η συγκρότηση Οργάνου συμβουλευτικού χαρακτήρα για θέματα που αφορούν, στη χάραξη της Γενικής Πολιτικής Εσωτερικής Ασφάλειας.

2. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας
Σύμπτυξη οργανικών μονάδων – Εξοικονόμηση πόρων – Αποτελεσματικότερη αστυνόμευση. 

3. Συμπλήρωση Διατάξεων Πειθαρχικού Δικαίου αστυνομικού προσωπικού
Πρόβλεψη για θεσμοθέτηση της ανάθεσης σε δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό της εποπτείας διερεύνησης σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων αστυνομικών και ιδίως καταγγελιών που αφορούν αστυνομική βία ή άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

4. Στελέχωση Υπηρεσιών - Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού
Επανεξέταση συστημάτων εκπαίδευσης στις αστυνομικές σχολές και αξιολόγησης στελεχών .

5. Χρήση - Αξιοποίηση καμερών
Πρόληψη, αποτροπή, καταστολή εγκληματικότητας

6. Είσοδος και παραμονή στη Χώρα μη νομίμων οικονομικών μεταναστών (εξελίσσεται σε μείζον εθνικό θέμα και γενικότερα ευρωπαϊκό θέμα)

7. Πρόσθετα έργα στην Ελληνική Αστυνομία
( ανάθεση , διατήρηση ή κατάργηση πρόσθετων καθηκόντων πέραν καθαρά της δίωξης του εγκλήματος )

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ζητήματα παρουσιάζονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του σημερινού διεθνούς και εσωτερικού περιβάλλοντος ασφαλείας, θεωρούμε εξόχως σημαντική και απαραίτητη την ευρύτερη κοινωνική και πολιτική συναίνεση στις όποιες θεσμικού – οργανωτικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα επιλογές – αποφάσεις προκριθούν, που στόχο θα έχουν τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Η προτεινόμενη κοινή συνάντηση-συζήτησή μας δύναται να αποτελέσει την απαρχή  διαλόγου σε μια σειρά από ουσιαστικά και σοβαρότατα προβλήματα που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και γενικότερα στην Εσωτερική Ασφάλεια της Χώρας.

Αυτονόητο είναι ότι, στο πλαίσιο του ως άνω διαλόγου παρέχεται η δυνατότητα να τεθούν από τον Εκπρόσωπό σας  προς συζήτηση και άλλα θέματα Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας.

Αναγνωρίζοντας τέλος, τόσο την ανάγκη προετοιμασίας σας στα ανωτέρω υπό συζήτηση θέματα, όσο και την πολιτική δραστηριότητά σας στο πλαίσιο των επικείμενων Ευρωεκλογών, θεωρούμε ότι ενδείκνυνται, να πραγματοποιηθεί η σύσκεψή μας αμέσως μετά την 7-6-2009 και σε ημερομηνία που θα σας γνωστοποιηθεί εγκαίρως.

Ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκρισή σας.

 

Ο ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Χρήστος ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

1. Εθνικό Συμβούλιο Εσωτερικής Ασφάλειας
Εξετάζεται η συγκρότηση Οργάνου με συμβουλευτικό χαρακτήρα, στη χάραξη της Γενικής Πολιτικής Εσωτερικής Ασφάλειας.
Στο Συμβούλιο αυτό, θα προεδρεύει ο αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Τάξης Υπουργός και θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, που θα έχουν την βουλευτική ιδιότητα, πρώην Υπουργοί Δημόσιας Τάξης, καθηγητές Πανεπιστημίου, Αρχηγοί των Σωμάτων Ασφαλείας, κ.ά.

2. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας
Σύμπτυξη μονάδων - Εξοικονόμηση πόρων - Αποτελεσματικότερη  αστυνόμευση
- Η πολυδιάσπαση Υπηρεσιών (π.χ. σε 20  χλμ. 5 Α.Τ. στην Αττική), ο κατακερματισμός της δύναμης και η απασχόληση του προσωπικού σε υποχρεωτικές υπηρεσίες εσωτερικής λειτουργίας (5 άτομα το ελάχιστο ανά βάρδια = 20 άτομα το 24ωρο), υπαγορεύουν την ανάγκη αναδιάρθρωσης – συνένωσης Υπηρεσιών σε δυναμικές μονάδες, που θα επιτρέψουν εξοικονόμηση προσωπικού και μέσων, μικρότερο κόστος λειτουργίας και αποτελεσματικότερη/εμφανή αστυνόμευση.
- Εξετάζεται η καθιέρωση με επικαιροποίηση συγκεκριμένων κριτηρίων για την ίδρυση – κατάργηση – συνένωση   Υπηρεσιών, καθώς και για την κατανομή – ανακατανομή της Αστυνομικής Δύναμης, ήτοι: εγκληματικότητας, πληθυσμού (σύνθεση / ανομοιογένεια), γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.
- Ωστόσο, μια τέτοια αναδιάρθρωση συνδέεται άρρηκτα με αιτήματα-ενδιαφέροντα από ορισμένους Νομάρχες και Δημάρχους, οι οποίοι εμμένουν σε οργανωτικά σχήματα, τα οποία, υπό τις σημερινές συνθήκες, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ουσιαστικές ανάγκες Αστυνόμευσης.

3. Συμπλήρωση Διατάξεων Πειθαρχικού Δικαίου αστυνομικού προσωπικού
Στην κατεύθυνση θεσμοθέτησης αντικειμενικής και διαφανούς διαδικασίας, σύμφωνα με την οποία αναγνωρισμένα πρόσωπα, εγνωσμένου κύρους και υψηλής φερεγγυότητας και αξιοπιστίας, θα αναλαμβάνουν την εποπτεία διερεύνησης σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων αστυνομικών και ιδίως καταγγελιών περί αστυνομικής βίας ή άλλων προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

4. Στελέχωση Υπηρεσιών - Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση στις αστυνομικές σχολές, Αξιολόγηση στελεχών
- Η πολυδιάσπαση της Σχολής Αστυφυλάκων σε οκτώ (8) ΤΔΑ ανά την επικράτεια, δεν μπορεί να εξασφαλίσει ενότητα, συνοχή και ομογενοποίηση της εκπαίδευσης των νέων Αστυφυλάκων και ως εκ τούτου, απαιτείται ο περιορισμός των Τμημάτων αυτών, γεγονός που θα επιτρέψει την πληρέστερη οργάνωσή των εκπαιδευτικών υποδομών τους, με στόχο οι Αστυνομικοί να εκπαιδεύονται ομοιόμορφα, ενιαία και πιο επαγγελματικά, προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες μορφές του εγκλήματος.–
Αυτονόητο είναι ότι οι εγκαταστάσεις και υποδομές που εξυπηρετούν σήμερα τις ανάγκες των Τμημάτων Δοκίμων Αστυφυλάκων που ενδεχομένως θα καταργηθούν, πρέπει να διατεθούν για αξιοποίηση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
- Επανεξέταση του ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών, στην κατεύθυνση αντικειμενικότερης και αξιοκρατικότερης αξιολόγησης των Αξιωματικών, ώστε να δημιουργηθεί, συγκριτικά με το ισχύον και  εν πολλοίς ισοπεδωτικό σύστημα, υψηλότερο επίπεδο αποδοτικότητας και κίνητρο άμιλλας. 

5. Χρήση - Αξιοποίηση καμερών
Πρόληψη, αποτροπή, καταστολή εγκληματικότητας
- Η αξιοποίηση οπτικού υλικού καμερών, αποτελεί «εργαλείο» που διαθέτουν όλες οι σύγχρονες Αστυνομίες του κόσμου με υψηλές δυνατότητες ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά στην τέλεση αξιόποινων πράξεων, αλλά και κατασταλτικά, στην εξιχνίαση-σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι επιτρέπεται η αξιοποίηση οπτικού υλικού καμερών τραπεζών, πολυκαταστημάτων, που πολλές φορές έχει οδηγήσει  στην επιτυχή εξιχνίαση εγκλημάτων. 
- Σήμερα παραμένουν ανενεργείς και αναξιοποίητες (ένας μεγάλος αριθμός έχει καταστραφεί από έκνομες ενέργειες) οι κάμερες του C4I, που αποτελούν σύγχρονη τεχνολογία, κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων, με χρήματα του ελληνικού λαού. Αναμφίβολα η προμήθειά τους έγινε υπό την  προοπτική να  χρησιμοποιηθούν μεταολυμπιακά, για την προστασία του κοινωνικού αγαθού της ασφάλειας.

6. Είσοδος και παραμονή στη Χώρα μη νομίμων οικονομικών μεταναστών (εξελίσσεται σε μείζον εθνικό θέμα και γενικότερα ευρωπαϊκό θέμα)
Παραμετροποίηση: 
- Αντιμετώπιση κυκλωμάτων διακίνησης – εκμετάλλευσης μη νομίμων οικονομικών μεταναστών .
- Θέματα Ασύλου 
- Προβλήματα απέλασης 
- Προβλήματα ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία 
- Υπεραπασχόληση προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε βάρος της αστυνόμευσης
- Διαχείριση συνεπειών - επιπτώσεων παράνομης μετανάστευσης

7. Πρόσθετα έργα στην Ελληνική Αστυνομία
(ανάθεση , διατήρηση ή κατάργηση πρόσθετων καθηκόντων πέραν καθαρά της δίωξης του εγκλήματος)
Επανεξέταση αναγκαιότητας η μη διατήρησης ή απαλλαγής πρόσθετων της αμιγούς αποστολής της ΕΛ.ΑΣ. έργων, τα οποία ουσιαστικά ωστόσο προσφέρονται καθημερινά για το κοινωνικό σύνολο. Ενδεικτικά αναφέρονται : φύλαξη προσώπων και στόχων, διαχείριση μεταναστών ( κέντρα υποδοχής νέων μεταναστών, έκδοση ασύλου, μεταφορές, σίτιση κ.ά. ), αντιπυρική προστασία, μεταγωγές κρατουμένων και φύλαξη ποινικών κρατουμένων στα αστυνομικά κρατητήρια, μέτρα Τάξης κατά τις συνεδριάσεις των Δικαστηρίων, επιδόσεις ποινικών δικογράφων, εμπλοκή στην καταπολέμηση παραεμπορίου, εξωτερική φρούρηση φυλακών, φύλαξη χωματερών (ΧΥΤΑ) , επίδοση εγγράφων άλλων δημόσιων Αρχών (Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, Υπουργείου Δικαιοσύνης), διενέργεια ελέγχων για παραβάσεις οικοδομικού κανονισμού, έλεγχοι ασφάλειας  αποσκευών σε Κρατικούς Αερολιμένες, λήψη μέτρων τάξης κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις, κ.ά.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved