nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Σημεία ομιλίας του Π. Παυλόπουλου για το ΕΚΔΔΑ 11/5/09

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩN
Ανακοίνωση Τύπου, Δευτέρα, 11 Μαΐου 2009

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – ΥΠ.ΕΣ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ
(ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:
«Ι. Η εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση αποτελούν την κατεξοχήν διαδικασία ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και προσαρμογής του στις σύγχρονες απαιτήσεις της διοικητικής δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι σχεδιάζεται και εφαρμόζεται συγκεράζοντας τις πραγματικές ανάγκες τόσο των υπηρεσιών, όσο και των πολιτών - αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Αλλά και, περαιτέρω, η επιμόρφωση πρέπει να καλύπτει ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από ευρύτερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και αλλαγές, αλλά και ανάγκες με βάση τις επικρατούσες διεθνείς συγκυρίες και τάσεις, καθώς η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να είναι έτοιμη ν’ αντιμετωπίσει τις μεταβολές που διαμορφώνονται λόγω των ταχύτατων εξελίξεων στο εξωτερικό περιβάλλον.
ΙΙ. Από την Άνοιξη του 2004 το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις του και επανακαθορίζοντας τους στρατηγικούς του στόχους, διαμόρφωσε τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό με βάση τους ακόλουθους άξονες:
· Ανασυγκρότηση, θεσμική και οργανωτική, του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων και των υποδομών.
· Ανταπόκριση της επιμόρφωσης στις πραγματικές ανάγκες των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, με ανασχεδιασμό και ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
· Αποκέντρωση των δράσεων αυτών, με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της Χώρας.
· Διεύρυνση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με νέα τμήματα και ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών.
· Λειτουργία της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σύγχρονα προγράμματα σπουδών επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.
· Δημιουργία σχέσεων εταιρικότητας με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον προσανατολισμό της επιμορφωτικής και εκπαιδευτικής δράσης,
· Ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και συνεργασιών, με στόχο την αμφίδρομη μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών,
· Αύξηση διαθέσιμων πόρων και αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
· Εφαρμογή σειράς μελετών μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα.
ΙΙΙ. Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει κάνει πράξη τις βασικές αυτές επιλογές και έχει δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του να εναρμονίζονται με τους αναπτυξιακούς στόχους και να συμβαδίζουν με την επιχειρούμενη διοικητική μεταρρύθμιση της Χώρας, όπως αυτή αποτυπώνεται συνολικά στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και εξειδικεύεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Τη διετία 2004 – 2006, βασική προτεραιότητα, εκτός από τη θεσμική οργανωτική ανασυγκρότηση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποτέλεσε η εφαρμογή της στρατηγικής της αποκέντρωσης με την ίδρυση και λειτουργία 11 Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.). Παράλληλα, ξεκίνησε η ενίσχυση των επιμορφωτικών δράσεων στην Περιφέρεια, με το ποσοστό των προγραμμάτων να αυξάνεται σταδιακά. Από το 2007 και μετά, δηλαδή με την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία όλων των Π.ΙΝ.ΕΠ., δύο στα τρία προγράμματα (65%) διεξάγονται, πλέον, σταθερά στην Περιφέρεια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2003 το ποσοστό των προγραμμάτων στην Περιφέρεια έφτανε μόλις το 24,7%, ποσοστό που το 2004 αυξήθηκε στο 45,8%, το 2005 στο 55,6%, ενώ το 2006 ξεπέρασε το 60%.
Α. Με την αποκέντρωση της επιμόρφωσης ο υπάλληλος της Περιφέρειας  απέκτησε δικαίωμα πρόσβασης στη γνώση και μάλιστα κοντά στον τόπο της κατοικίας και της υπηρεσίας του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας στους δύο εκπαιδευθέντες υπαλλήλους παρακολούθησε για πρώτη φορά επιμορφωτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, στην πρώτη πεντάδα των εκπαιδευθέντων ανά δημόσια υπηρεσία και φορέα συμπεριλαμβάνονται όσοι υπηρετούν σε Δήμους (19,82%), σε Νομαρχίες (11,05%), στις Περιφέρειες (11,05%), σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες υγείας (π.χ. νοσοκομεία) και παιδείας (όλων των βαθμίδων).
Β. Από το 2004 ως τον Μάρτιο του 2009 εφαρμόσθηκαν σ’ όλη τη Χώρα, από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και από 12 Π.ΙΝ.ΕΠ., συνολικά 7.777 προγράμματα, στα οποία συμμετείχαν 184.191 στελέχη της κεντρικής και αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.
Επιπλέον, στον σχεδιασμό των προγραμμάτων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες είτε προκύπτουν από θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμιστικές πολιτικές, είτε ενισχύουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μέσω της αξιοποίησης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2008 το 32% των προγραμμάτων αφορούσε τον τομέα των νέων τεχνολογιών, το 28% τον τομέα του δημόσιου μάνατζμεντ, το 10%  τον τομέα του περιβάλλοντος και το 10% τον τομέα του πολιτισμού.
Γ. Για πρώτη φορά καθιερώθηκε στη Δημόσια Διοίκηση ένα ολοκληρωμένο «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης», το οποίο αφορά στην εξασφάλιση αποτελεσματικής επιμόρφωσης μέσω της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών δομών, των προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης, καθώς και των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων υπαλλήλων. Η πιστοποίηση της επιμόρφωσης  προβλέφθηκε, άλλωστε, στις διατάξεις του νέου Υπαλληλικού Κώδικα  ως ένα από τα κριτήρια μοριοδότησης των δημόσιων υπαλλήλων για την ανάληψη θέσεων Προϊσταμένων. Η πλήρης εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης αρχίζει στις 15 Μαΐου 2009.
Επιπλέον, εισάγεται το Ατομικό Διαβατήριο Κατάρτισης για τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της ενδυνάμωσης κάθε υπαλλήλου μέσω της αποτελεσματικής κάλυψης των αναγκών της δια βίου κατάρτισής του.
Ε. Κατά την τελευταία πενταετία το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προχώρησε στις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταβολές εκσυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, την ίδια, πάντα, χρονική περίοδο εκπαιδεύθηκαν από την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. 865 σπουδαστές, οι οποίοι, μαζί με τους σπουδαστές των δυο ενεργών εκπαιδευτικών σειρών, αναμένεται ν’ ανέλθουν σε 1.073 αποφοίτους, έναντι 969 που είχαν αποφοιτήσει από την ίδρυση της Σχολής το 1986 έως το 2003, δηλαδή την τελευταία 5ετία οι απόφοιτοι ήταν περισσότεροι απ’ όσους αποφοίτησαν από τη Σχολή τα πρώτα 18 χρόνια λειτουργίας της.
Στην Ε.Σ.Τ.Α., έχουν εισαχθεί συνολικά 249 σπουδαστές σε 3 εκπαιδευτικές σειρές. Ως σήμερα έχουν αποφοιτήσει 163 σπουδαστές, η πλειονότητα των οποίων (92%) έχει τοποθετηθεί στην αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Υπενθυμίζεται ακόμη η λειτουργία, στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Μακεδονίας, για πρώτη φορά, δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που αφορούν πτυχιούχους δημόσιους υπαλλήλους.
IV. Παράλληλα, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αξιοποίησε, για πρώτη φορά οργανωμένα και συστηματικά, επιλεγμένες καλές πρακτικές της ευρωπαϊκής, αλλά και της ευρύτερης διεθνούς εμπειρίας, μέσα από σειρά επιτυχημένων διεθνών συνεργασιών, τις οποίες ανέπτυξε με επιτυχία και συνεχώς διευρύνει. Από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Απρίλιο 2009, προώθησε, σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς φορείς, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), η Εθνική Σχολή Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) και η Εθνική Σχολή Διακυβέρνησης Ην. Βασιλείου, συνολικά ογδόντα επτά (87) προγράμματα σε βέλτιστες διεθνούς επιπέδου με τη συμμετοχή 1.243 υπαλλήλων. Την επόμενη διετία έχει ήδη συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α., 70 περίπου προγράμματα, εντός και εκτός Ελλάδος.
V. Τέλος, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά την περίοδο 2004 – 2009 αξιοποίησε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους διαθέσιμους πόρους από Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), ενώ η απορροφητικότητα ήταν 100%.  Ειδικότερα οι πιστώσεις που αξιοποιήθηκαν την περίοδο 2004 – 2005 ήταν 22.494.802 € και την περίοδο 2006 – 2008, 59.010.869,62 €, δηλαδή υπερδιπλασιάσθηκαν.
Με αυτά τα δεδομένα προχωρούμε στην 4η προγραμματική περίοδο, έχοντας ήδη να επιδείξουμε σημαντικές επιδόσεις και είμαστε αισιόδοξοι για την ολοένα και καλύτερη αλλά και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη».
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – ΥΠ.ΕΣ.:
«Η χρονική περίοδος άνοιξη 2004 - άνοιξη 2009, σηματοδοτεί μια πραγματικά παραγωγική πορεία πέντε ετών δημιουργικής αναδιοργάνωσης, αλλά και παράλληλα ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και των δραστηριοτήτων του.
Με την ομόφωνη συναίνεση - απόφαση των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στη διοίκησή του (Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ε.Ν.Α.Ε, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ανασύνταξε τις υποδομές, τα μέσα, την οργανωτική του διάρθρωση και αξιοποίησε όλους τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους.
Πρωτίστως, όμως, έκανε πράξη την αποκέντρωση των δράσεών του, με την ίδρυση των Π.ΙΝ.ΕΠ., εξασφαλίζοντας στον δημόσιο υπάλληλο τη δυνατότητα πρόσβασης στην επιμόρφωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το σύνολο των επιμορφωθέντων υπαλλήλων την περίοδο 2004 - 2009:
Ψ Ένας στους δύο (50,1%) παρακολούθησε για πρώτη φορά επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Ψ Το 58% είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, το 21% Τεχνολογικής και το 21% Δευτεροβάθμιας.
Ψ Το 10% είναι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, το 23% Προϊστάμενοι Τμημάτων ή Γραφείων, ενώ το υπόλοιπο 67% είναι Υπάλληλοι.
Ψ Το 61% υπηρετεί στην Περιφέρεια και το 39% στην Αττική. Με την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των Π.ΙΝ.ΕΠ. το ποσοστό των προγραμμάτων κατανέμεται πλέον σε 65% - 35%.
Ψ Το 61% των επιμορφωθέντων είναι γυναίκες και το 39% άνδρες.

Επιπλέον, ένας στους δύο εκπαιδευτές, που έχουν ενταχθεί στο Νέο Μητρώο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,  προέρχεται από το επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό της Περιφέρειας
Την τελευταία πενταετία το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προσανατόλισε τα επιμορφωτικά προγράμματα ενίσχυσης και βελτίωσης των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων, με γνώμονα την κάλυψη των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών, ώστε ο πολίτης να μπορεί να είναι στο επίκεντρο του κρατικού ενδιαφέροντος.
Στην κατεύθυνση αυτή καθιέρωσε, από το 2005 για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα καινοτόμο μοντέλο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών της δημόσιας διοίκησης, ώστε η επιμόρφωση να συμβαδίζει με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις οργανωσιακές αλλαγές κάθε υπουργείου, δημόσιας υπηρεσίας ή φορέα. Σε πρώτη φάση επιμορφώθηκαν  782 στελέχη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στη μεθοδολογία αυτή, η οποία αποτελεί πλέον την κύρια χρηματοδοτική προϋπόθεση υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» καθιερώνει τα σχέδια εκπαίδευσης,  τα οποία θα συντάσσονται με την απαραίτητη συνεργασία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Επιπλέον, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι την υποχρεωτική επιμόρφωση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 25 εξειδικευμένα προγράμματα στα οποία συμμετείχαν συνολικά 622 διευθυντικά στελέχη. Η επιμορφωτική αυτή δράση είναι από τις πρώτες που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση». Συνολικά την διετία 2009 – 2010 έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν περί τα 80 προγράμματα με τη συμμετοχή περίπου 2.000 Διευθυντικών Στελεχών.
Από την ερχόμενη εβδομάδα, τίθεται σε εφαρμογή το σύστημα πιστοποίησης της επιμόρφωσης. Έχει ήδη συγκροτηθεί, ως ανεξάρτητο όργανο, ενδεκαμελής Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης, στην οποία μετέχουν πέντε εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Εφεξής θα διενεργούνται εξετάσεις (τεστ) αξιολόγησης και πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων, που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ενός πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος.
Η επιτυχία στην εξέταση οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης, ενώ η αποτυχία στην απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Η αναγνώριση των αντίστοιχων Μορίων Επιμόρφωσης, όπως προβλέπεται στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, γίνεται μόνο με την υποβολή της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πανέτοιμο από καιρό έχει ήδη εναρμονίσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του με την επιχειρούμενη διοικητική μεταρρύθμιση και έχει υποβάλλει προς ένταξη 41 συνολικά έργα, εκ των οποίων τα μισά έχουν ήδη εγκριθεί και ξεκίνησε η υλοποίησή τους.
Τα έργα αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης και  διέπονται από τη φιλοσοφία της σύνδεσης της επιμόρφωσης με τη διοικητική μεταρρύθμιση, σε συνάφεια με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων.
Στην προοπτική αυτή, τη δική της προστιθέμενη αξία αποκτά  η Προγραμματική Συμφωνία  μεταξύ ΥΠ.ΕΣ. - Ε.Κ.Δ.Δ.Α. - Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενώ   επένδυση αποτελεί η αποκέντρωση των επιμορφωτικών δράσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Η αξία της στρατηγικής της αποκέντρωσης είναι σήμερα απολύτως διακριτή, αν ληφθεί υπόψη ότι η δομή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και οι άξονες προτεραιότητάς του ταυτίζονται με την υιοθέτηση τριών ομάδων Περιφερειών της χώρας. Συνεπώς, είναι φανερό ότι η Περιφερειακή διάσταση των προγραμμάτων της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου δεν θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί αν δεν είχε γίνει εγκαίρως πράξη η αποκέντρωση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».

 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2004 – 2009: Δράσεις Πρωτοβουλίες Προοπτικές

Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό
Η ριζική και αποτελεσματική αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ιδίως μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση» 2007-2013, προϋποθέτει την αναβάθμιση και ενδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού της, το οποίο θα την εφαρμόσει.
Άλλωστε, μία από τις τομές του νέου θεσμικού πλαισίου ήταν η καθιέρωση, για πρώτη φορά, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των Προϊσταμένων Διευθύνσεων του δημόσιου τομέα, στο επιτελικό δημόσιο μάνατζμεντ αλλά και, γενικότερα, με τις αυξημένες απαιτήσεις της εξελισσόμενης διοικητικής πραγματικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό επενδύουμε στην επιμόρφωση και την εκπαίδευση του προσωπικού της Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφαρμόζοντας, σε συνεννόηση με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., δέσμη δράσεων και πρωτοβουλιών, κεντρικό ρόλο στην εκπλήρωση των οποίων έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
Βασικοί άξονες της πολιτικής μας στον τομέα αυτόν είναι:
· Η αναβάθμιση των σπουδών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.).
· Η εξοικείωση των υπαλλήλων με τις εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Ψηφιακής Δημόσιας Διοίκησης.
· Η αποκέντρωση της γνώσης, μέσω των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) που καλύπτουν πλέον όλη τη Χώρα, ώστε κάθε υπάλληλος να έχει πρόσβαση στην επιμόρφωση κοντά στον τόπο της κατοικίας και της υπηρεσίας του.
· Η στενή συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένες ομόλογες Σχολές και Ινστιτούτα.
· Η λειτουργία, στα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Μακεδονίας, για πρώτη φορά, δωρεάν μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που αφορούν πτυχιούχους δημόσιους υπαλλήλους.
Με αυτά τα δεδομένα προχωρούμε στην 4η προγραμματική περίοδο, έχοντας ήδη να επιδείξουμε σημαντικές επιδόσεις και είμαστε αισιόδοξοι για την ολοένα και καλύτερη αλλά και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος

Συμβολή στην Διοικητική Μεταρρύθμιση
Η χρονική περίοδος άνοιξη 2004 - άνοιξη 2009, σηματοδοτεί μια πραγματικά παραγωγική πορεία πέντε ετών δημιουργικής αναδιοργάνωσης, αλλά και παράλληλα ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και των δραστηριοτήτων του. Με την ομόφωνη συναίνεση - απόφαση των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν στη διοίκησή του (Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ε.Ν.Α.Ε, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μέσα από τις τρεις εκπαιδευτικές του μονάδες και με την έμπρακτη υποστήριξη των οργανωτικών του μονάδων, ανασύνταξε τις υποδομές, τα μέσα, την οργανωτική του διάρθρωση και αξιοποίησε όλους τους διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους.
Ταυτόχρονα, με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, με τις συνέργειες που έχει αναπτύξει και με τις συμφωνίες που έχει συνάψει εντός και εκτός συνόρων, συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάδειξη των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με γνώμονα την κάλυψη των πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών, ώστε ο πολίτης να μπορεί να είναι στο επίκεντρο του κρατικού ενδιαφέροντος.
Στην εν λόγω περίοδο, ξεκίνησε η λειτουργία της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.), διευρύνθηκε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) με νέα τμήματα, ενώ ιδρύθηκαν και λειτουργούν αποκεντρωμένες δομές του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης και στις 12 έδρες των διοικητικών Περιφερειών της Χώρας, τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.).
Οι επιλογές αυτές, πρωτίστως ενδυναμώνουν την ελληνική Περιφέρεια και υποστηρίζουν τις αναγκαίες μεταρρυθμιστικές διαδικασίες για πραγματική σύγκλιση με τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κυρίως, για εξυπηρέτηση του πολίτη στον τόπο διαμονής του.
Παράλληλα, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αξιοποιώντας για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα επιλεγμένες καλές πρακτικές της ευρωπαϊκής, αλλά και της ευρύτερης διεθνούς εμπειρίας, μέσα από σειρά επιτυχημένων διεθνών συνεργασιών, που συστηματικά ανέπτυξε και συνεχώς διευρύνει, συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος στη διεθνή κοινότητα παραγωγής τεχνογνωσίας για τη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση και κτίζει υπεύθυνα, σταδιακά και, στοχοθετημένα την ανάλογη Ελληνική Κοινωνία της Γνώσης.
Τα σωρευτικά δεδομένα της οργανωτικής υποδομής και της τεχνογνωσίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιτρέπουν πλέον στην νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013:
· την υλοποίηση έργων σημαντικής ποιότητας αλλά και κλίμακας, όπως είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών του δημοσίου τομέα, που ήδη έχει ξεκινήσει από το 2008,
· την εφαρμογή στοχοθετημένης και με προτεραιότητες παροχής πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη βάση επιστημονικά δομημένων σχεδίων εκπαίδευσης κατά φορέα ενδιαφέροντος, που άμεσα ξεκινά,
· την ανάληψη μελετών μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα εντός, αλλά και εκτός Ελλάδος, όπως είναι αυτή της αναδιοργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ξεκίνησε το 2008, καθώς και
· την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε Κέντρο Έρευνας και  Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, μια διεθνής πρωτοβουλία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με το βασικό του κοινωνικό εταίρο την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σήμερα, αποτελεί το αξιόπιστο ισχυρό μέσο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη κομβικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, για την διαρκή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της κεντρικής, αποκεντρωμένης και αυτοδιοικητικής διακυβέρνησης και την επίτευξη διαρθρωτικών πολιτοκεντρικών αλλαγών.
Η ποιότητα στις προσπάθειες μας και ο σταθερός προσανατολισμός στην ουσιαστική διαχείριση αποτελεσμάτων και όχι απλώς διαδικασιών, έχουν αποκλειστικό στόχο και τελικό όφελος την αύξηση της ευημερίας του Πολίτη.
Δρ. Γεώργιος Βούτσινος
Γενικός Γραμματέας 
Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – Υ.ΠΕ.Σ. 


Σε τροχιά ανάπτυξης
Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) είναι ο εθνικός στρατηγικός φορέας που έχει ως κύρια αποστολή την ενδυνάμωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της κεντρικής και περιφερειακής δημόσιας διοίκησης, των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
Η αποστολή αυτή επιτυγχάνεται με μια σειρά από στοχοθετημένες στρατηγικές δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μελετών και ερευνών, οι οποίες συνεισφέρουν στη μεταρρύθμιση δομών και διαδικασιών και συντελούν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με τον προσανατολισμό του σε κατάλληλες στάσεις και συμπεριφορές, σύμφωνα με τις αξίες της ανοιχτής, συμμετοχικής, αποτελεσματικής, φιλικής και δίκαιης δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η εκπαίδευση και η διαρκής επιμόρφωση αποτελεί την κατεξοχήν διαδικασία ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, και προσαρμογής του στις σύγχρονες απαιτήσεις της διοικητικής δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες τόσο των υπηρεσιών, όσο και των πολιτών - αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επιπλέον, η επιμόρφωση πρέπει να καλύπτει ανάγκες που προκύπτουν από ευρύτερες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και αλλαγές, αλλά και ανάγκες με βάση τις επικρατούσες διεθνείς συγκυρίες και τάσεις, καθώς η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις αλλαγές που προκύπτουν λόγω των ταχύτατων εξελίξεων στο εξωτερικό περιβάλλον.
Από την Άνοιξη του 2004 το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις του και επανακαθορίζοντας τους στρατηγικούς του στόχους, διαμόρφωσε τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό με βάση τους ακόλουθους άξονες:
Ανασυγκρότηση, θεσμική και οργανωτική, του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων και των υποδομών,
ανταπόκριση της επιμόρφωσης στις πραγματικές ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών με ανασχεδιασμό και ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
αποκέντρωση των δράσεων αυτών, με την  ανάπτυξη Δικτύου Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) σε κάθε διοικητική Περιφέρεια της χώρας,
διεύρυνση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με νέα τμήματα και ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών,
λειτουργία της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σύγχρονα προγράμματα σπουδών επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα,
δημιουργία σχέσεων εταιρικότητας με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον προσανατολισμό της επιμορφωτικής και εκπαιδευτικής δράσης,
ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και συνεργασιών με στόχο την αμφίδρομη μεταφορά και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών,
αύξηση διαθέσιμων πόρων και αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
υλοποίηση σειράς μελετών μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα.

E.Σ.Π.Α.: Προτεραιότητες και Δράσεις Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει κάνει πράξη τις βασικές αυτές επιλογές και έχει δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του να εναρμονίζονται με τους αναπτυξιακούς στόχους και να συμβαδίζουν με την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση της χώρας, όπως αυτή αποτυπώνεται συνολικά στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) και εξειδικεύεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», το οποίο προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.).
Ήδη το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ανταποκρινόμενο άμεσα στη  σχετική πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ως άνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, έχει υποβάλει προς ένταξη 41 συνολικά έργα (Πράξεις), εκ των οποίων τα μισά έχουν ήδη ενταχθεί και σύντομα ξεκινά η υλοποίησή τους.
Τα έργα αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης και  διέπονται από τη φιλοσοφία της σύνδεσης της επιμόρφωσης με τη διοικητική μεταρρύθμιση, σε συνάφεια με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας και τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων.
Στην προοπτική αυτή, τη δική της προστιθέμενη αξία αποκτά  η Προγραμματική Συμφωνία  μεταξύ ΥΠ.ΕΣ. - Ε.Κ.Δ.Δ.Α. - Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  για την διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, επένδυση προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η αποκέντρωση των επιμορφωτικών δράσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με την ίδρυση και τη λειτουργία Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης στις έδρες των Διοικητικών Περιφερειών της χώρας. 
Η αξία της στρατηγικής της αποκέντρωσης είναι σήμερα απολύτως διακριτή, αν ληφθεί υπόψη ότι η δομή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και οι άξονες προτεραιότητάς του ταυτίζονται με την υιοθέτηση τριών ομάδων Περιφερειών της χώρας. Συνεπώς, είναι φανερό ότι η Περιφερειακή διάσταση των προγραμμάτων της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου δεν θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί αν δεν είχε γίνει εγκαίρως πράξη η αποκέντρωση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το αντικείμενο των έργων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση»,  αναπτύσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
■ Προεισαγωγική εκπαίδευση. Ανασχεδιασμός του προγράμματος σπουδών και της εκπόνησης του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού για την προεισαγωγική εκπαίδευση στελεχών από τις Εθνικές Σχολές Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η προεισαγωγική εκπαίδευση έχει στόχο τη δημιουργία στελεχών ταχείας εξέλιξης, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως μοχλοί και πολλαπλασιαστές υποστήριξης της διοικητικής μεταρρύθμισης.
■ Σχέδια Εκπαίδευσης. Η εκπόνησή τους βασίζεται στην ανίχνευση ανά υπηρεσία και κατηγορία θέσης, πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, μεθοδολογία που ανέπτυξε και καθιέρωσε από το 2005 το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η οποία προβλέφθηκε ως έργο - σημαία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Προκειμένου, μάλιστα, να επιταχυνθούν οι πρώτες δράσεις επιμόρφωσης και κατάρτισης, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έχει ήδη αναλάβει την πρωτοβουλία εκπόνησης οκτώ πιλοτικών σχεδίων εκπαίδευσης για ισάριθμους δημόσιους φορείς.
■ Εκπαιδευτικές Δράσεις.  Αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του επιχειρησιακού προγράμματος και των οργανωσιακών αλλαγών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων. Η υλοποίηση των προγραμμάτων και των άλλων εκπαιδευτικών ενεργειών θα βασιστεί κατά κύριο λόγο στα σχέδια εκπαίδευσης, που θα προκύψουν από την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών.
■ Βέλτιστες πρακτικές & καινοτομία. Αφορά στην κατάρτιση στελεχών σε βέλτιστες πρακτικές, που έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με χρήση καινοτομικών μέσων. Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθούν ευρωπαϊκοί φορείς δημόσιας διοίκησης, αλλά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα.
■ Επιμόρφωση διευθυντικών στελεχών. Αφορά στη βελτίωση των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτεί ο σύγχρονος ρόλος των προϊσταμένων διευθύνσεων. Πρόκειται για διαρκή δράση, στην οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικά κάθε φορά οι νέοι προϊστάμενοι, παρακολουθώντας ταχύρρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης, διάρκειας 38 ωρών και σε τμήματα δυναμικότητας των 25 ατόμων.
■ Εκπαιδευτικό υλικό. Η δημιουργία του θα στηρίζεται στα σχέδια εκπαίδευσης και θα υποστηρίζει προγράμματα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και κάθε επιμορφωτικής δράσης στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου.
■ Ατομικό Διαβατήριο Κατάρτισης. Αφορά στο σχεδιασμό και τη δημιουργία υποδομών για την υποστήριξη της εφαρμογής του θεσμού αυτού. Το έργο θα εξασφαλίσει την αποτύπωση της «διαδρομής κατάρτισης» των υπαλλήλων από την ένταξής τους στη Δημόσια Διοίκηση μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.
■ Πιστοποίηση Επιμόρφωσης υπαλλήλων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.: Αφορά στην υποστήριξη του «Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης», το οποίο συντίθεται από τρεις συνιστώσες: α) την πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών, β) την πιστοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης, και γ) την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων. Μέσω του έργου, μεταξύ των άλλων, θα υποστηριχθεί η διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης της επιμόρφωσης και η εκπόνηση του απαιτούμενου υλικού πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Θεσμική και Οργανωτική Ανασυγκρότηση

Οργανισμός Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Από το 1983, έτος που συστάθηκε το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, δεν υπήρξε Οργανισμός διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του. Τον Σεπτέμβριο του 2004, εγκρίθηκε για πρώτη φορά ο Οργανισμός του (Π.Δ. 193/2004), με τον οποίο εξασφαλίστηκαν, την περίοδο εκείνη, οι προϋποθέσεις αποδοτικότερης λειτουργίας και διεύρυνσης των δράσεων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Τρία χρόνια μετά την εφαρμογή του, προέκυψε η ανάγκη εισαγωγής νέων διατάξεων (Π.Δ. 1/2008,  όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 173/2008) σύμφωνα με τις νέες θεσμικές αρμοδιότητες (πιστοποίηση επιμόρφωσης) και τους επιχειρησιακούς στόχους (αποκεντρωμένες δομές). Ταυτόχρονα, η ύπαρξη δομημένης οργάνωσης των υπηρεσιών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προσέφερε για πρώτη φορά τη δυνατότητα ένταξης και ανέλιξης του προσωπικού του σε θέσεις ευθύνης.

Ανθρώπινοι Πόροι
Ιδιαίτερα σημαντική μεταβολή παρουσιάζεται, κατά την χρονική περίοδο 2004 – 2009, στον τομέα των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, κυρίως λόγω της δυναμικής ανάπτυξης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αλλά και της υποστήριξης της στρατηγικής της αποκέντρωσης των δράσεών του. Τον Απρίλιο του 2009 το προσωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι κατά 159% αυξημένο συγκριτικά με το 2003. Στην Κεντρική Υπηρεσία υπηρετούν 178 άτομα (διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό) και στις αποκεντρωμένες δομές, τα Περιφερειακά Ινστιτούτα 73 άτομα (διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό).

Εκσυγχρονισμός Υποδομών
Την πενταετία 2004 - 2009 υπήρξε ουσιαστική αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,  κυρίως  σε εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα:

· Εγκαταστάθηκαν δύο ειδικά στούντιο τηλεδιάσκεψης / πολυδιάσκεψης στην κεντρική υπηρεσία, καταργώντας τα «σύνορα» της φυσικής παρουσίας των εκπαιδευόμενων. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι μεταξύ των πρώτων 100 επιλεγμένων φορέων του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στους οποίους εγκαταστάθηκε ειδικός εξοπλισμός.
· Δημιουργήθηκαν δέκα νέα εργαστήρια πληροφορικής στις εγκαταστάσεις της κεντρικής υπηρεσίας.
· Δημιουργήθηκαν, σε όλα τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, αίθουσες τηλεδιάσκεψης και εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία αξιοποιούνται στα επιμορφωτικά προγράμματα.
· Ενεργοποιήθηκε το ειδικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, στο πλαίσιο του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», για δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο και επικοινωνία μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών φορέων που δραστηριοποιούνται εντός του δικτύου.
· Εγκαταστάθηκε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα σε όλα τα Π.ΙΝ.ΕΠ.
· Ανανεώθηκε όλος ο εξοπλισμός πληροφορικής που χρησιμοποιεί το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
Είκοσι και πλέον χρόνια μετά την ίδρυση του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τουλάχιστον 160 ρυθμίσεις είχαν διάσπαρτα ενσωματωθεί σε περισσότερα από 30 νομοθετικά κείμενα. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση ή και αβεβαιότητα περί της νόμιμης ρύθμισης θεμάτων που αφορούσαν τη λειτουργία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και, επομένως, δυσχέρεια στη λήψη αποφάσεων. Το 2007, για πρώτη φορά κωδικοποιούνται (Π.Δ. 57/2007) σε ενιαίο κείμενο όλες οι ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες αποτελούν σήμερα ιδιαίτερης χρηστικότητας νομοθετικό κείμενο και «εργαλείο» για την καθημερινή λειτουργία του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Δικτυακός Ιστότοπος
O δικτυακός ιστότοπος (
www.ekdd.gr) αναβαθμίστηκε με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση του πολίτη και των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις δράσεις και πρωτοβουλίες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Έγινε πιο απλός και τεχνολογικά περισσότερο λειτουργικός, ώστε να ικανοποιούνται οι τρέχουσες, αλλά και οι μελλοντικές ανάγκες για αμφίδρομη επικοινωνία. Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης στα επιμορφωτικά προγράμματα με κριτήρια αναζήτησης τον τίτλο, το θεματικό πεδίο, την Περιφέρεια, τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής. Σημειώνεται, ότι έχει υιοθετηθεί λογισμικό φιλικό για τα ΑμεΑ, ενώ τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας υπάρχει διασύνδεση με διεθνούς κύρους εκπαιδευτικούς φορείς, με τους οποίους το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  έχει αναπτύξει διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες.

Έκδοση Ενημερωτικού Εντύπου 
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από το 2005 προχώρησε στην περιοδική έκδοση ενημερωτικού εντύπου με σκοπό την αμεσότερη επικοινωνία με τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλους  ενδιαφερόμενους. Η έκδοση, με τίτλο «Ενημέρωση Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή (8.000 φύλλα), όπως και σε ηλεκτρονική, και διανέμεται δωρεάν. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει δεκατέσσερα (14) τεύχη, ενώ μέσω του δικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής συνδρομητών για την ηλεκτρονική αποστολή του.

Μητρώο Εκπαιδευτών
Από τον Απρίλιο του 2005, χρονιά που πρωτοξεκίνησε η συγκρότηση Νέου Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., έως σήμερα 7.146 άτομα έχουν ενταχθεί σ΄αυτό, εκ των οποίων σχεδόν τα μισά (49,13%) προέρχονται από το επιστημονικό δυναμικό της Περιφέρειας. Η διαδικασία αίτησης ένταξης στο Μητρώο γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (
www.ekdd.gr).

Σύστημα αξιολόγησης
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από το 2008 προχώρησε στην αυτο-αξιολόγηση της λειτουργίας του και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του, καθορίζοντας γενικούς και ειδικούς δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των διοικητικών υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών του μονάδων.
Το μέτρο εναρμονίζεται με το καινοτόμο σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας, (Νόμος 3230/04 Φ.Ε.Κ. Α΄44), το οποίο υποχρεώνει κάθε δημόσια υπηρεσία όχι μόνο να καταρτίζει στρατηγικά σχέδια δράσης αλλά και να δεσμεύεται για τις ενέργειες υλοποίησής τους σε ετήσια βάση, καθώς και να αξιολογεί τα αποτελέσματα και να σχεδιάζει διορθωτικές παρεμβάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.
Επιπλέον, εναρμονίζεται με το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Common Assessment Framework), ένα εύχρηστο εργαλείο διοίκησης ολικής ποιότητας που έχει υιοθετηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και το οποίο προωθεί στη χώρα μας το Υπουργείο Εσωτερικών, με απώτερο στόχο την ανταπόκριση της δημόσιας υπηρεσίας στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα πρότυπα διοίκησης, προς όφελος των πολιτών.
Οι γενικοί δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., οι οποίοι καθορίστηκαν είναι οι ακόλουθοι:
· Αριθμός παρεχόμενων υπηρεσιών με ψηφιακά μέσα.
· Ποσοστό υπηρεσιακών μονάδων, που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.
· Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
· Αριθμός επισκεπτών της ιστοσελίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
· Ποσοστό απορρόφησης πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Οι ειδικοί δείκτες, που προσδιορίστηκαν για τις οργανωτικές και τις εκπαιδευτικές μονάδες του Ε.Κ.Δ.Δ.Α, μεταξύ των άλλων, αφορούν ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναφέρονται στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, στη συμμετοχή επιμορφωθέντων υπαλλήλων, στην αξιολόγηση εκπαιδευομένων και εισηγητών.

Πιστοποίηση κατά ISO
To Ε.Κ.Δ.Δ.Α, για τις υπηρεσίες που παρέχει, είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000 «Σχεδιασμός, διαχείριση και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης».  

Πρόσβαση στην Επιμόρφωση
Από το 2004 έως τον Απρίλιο του 2009, σε όλη τη χώρα υλοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) και από τις αποκεντρωμένες δομές του, τα 12 Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.), συνολικά 7.777 προγράμματα, που αντιστοιχούν σε 325.671 ώρες επιμόρφωσης, στα οποία συμμετείχαν 184.191 στελέχη της κεντρικής και αποκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄ βαθμού. Η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των προγραμμάτων, των επιμορφωθέντων υπαλλήλων και των ωρών επιμόρφωσης έχει ως ακολούθως:

  2004 2005 2006 2007 2008 2009*  ΣΥΝΟΛ0
Προγράμματα 1.215 1.489 1.300 1.579 1.689 505 7.777
Ώρες  52.959 62.766 59.213 63.513 67.034 20.186 325.671
Επιμορφωθέντες 31.870 32.061 29.754 37.555 40.825 12.126 184.191
· Τα στοιχεία του 2009 αφορούν το τρίμηνο Ιανουάριος - Μάρτιος

 

Ειδικότερα, από το σύνολο των επιμορφωθέντων υπαλλήλων την περίοδο 2004 - 2009:
Ψ Ένας στους δύο (50,1%) παρακολούθησε για πρώτη φορά επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Ψ Το 58% είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (107.662) , το 21% Τεχνολογικής (37.950) και το 21% (38.236) Δευτεροβάθμιας.
Ψ Το 10% είναι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων (17.904), το 23% Προϊστάμενοι Τμημάτων ή Γραφείων (42.548), ενώ το υπόλοιπο 67% είναι Υπάλληλοι (123.739).
Ψ Το 61% (112.127) υπηρετεί στην Περιφέρεια και το 39% (72.064) στην Αττική. Με την πλήρη λειτουργία των Π.ΙΝ.ΕΠ. το ποσοστό κατανέμεται σε 65% - 35%.
Ψ Το 61% των επιμορφωθέντων είναι γυναίκες (113.238) και το 39% άνδρες (70.953).

Επιπλέον, ένας στους δύο εκπαιδευτές που έχουν ενταχθεί στο νέο Μητρώο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προέρχεται από το επιστημονικό και τεχνολογικό δυναμικό της Περιφέρειας.

Έμφαση στις νέες τεχνολογίες
Στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που ενισχύουν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μέσω της αξιοποίησης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Το 2008 το 32% των προγραμμάτων αφορούσε εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, το 28% στο δημόσιο μάνατζμεντ, το 10%  στον τομέα του περιβάλλοντος και το 10% στον τομέα του πολιτισμού.
Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και σε εξειδικευμένες ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν από θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμιστικές πολιτικές, με την διεξαγωγή πλήθος προγραμμάτων για τον νέο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, για τον νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, για την Διοίκηση μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας  κ.α.

Αποκέντρωση επιμόρφωσης

Τη διετία 2005 – 2006, βασική προτεραιότητα αποτέλεσε η υλοποίηση της στρατηγικής της αποκέντρωσης με την ίδρυση και λειτουργία Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (ΠΙ.ΝΕ.Π.), στις έδρες των Διοικητικών Περιφερειών της Χώρας.
Παράλληλα, ξεκίνησε η ενίσχυση των επιμορφωτικών δράσεων στην Περιφέρεια, με το ποσοστό των προγραμμάτων να αυξάνεται σταδιακά. Από το 2007 και μετά, δηλαδή με την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία όλων των Π.ΙΝ.ΕΠ., σχεδόν δύο στα τρία προγράμματα διεξάγονται, πλέον, σταθερά στην Περιφέρεια.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2003 το ποσοστό των προγραμμάτων που διεξάγονταν στην Περιφέρεια έφτανε μόλις το 24,7%, ποσοστό που το 2004 αυξήθηκε σε 45,8%,  το 2005 σε 55,6%, ενώ το 2006 ξεπέρασε το 60%.
Με την αποκέντρωση της επιμόρφωσης και της εκπαίδευσης ο υπάλληλος της Περιφέρειας,  απέκτησε δικαίωμα πρόσβασης στη γνώση και μάλιστα κοντά στον τόπο της κατοικίας και της υπηρεσίας του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας στους δύο εκπαιδευθέντες υπαλλήλους παρακολούθησε για πρώτη φορά επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Επιπλέον, στην πρώτη πεντάδα των εκπαιδευθέντων ανά δημόσια υπηρεσία και φορέα συμπεριλαμβάνονται όσοι υπηρετούν σε Δήμους (19,82%), σε Νομαρχίες (11,05%), σε Περιφέρειες (11,05%), σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες υγείας (π.χ. νοσοκομεία) και παιδείας (όλων των βαθμίδων).
Συνολικά τη διετία 2007 – 2008 υλοποιήθηκαν από τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 1.988 προγράμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 79.495 ώρες επιμόρφωσης. Τα προγράμματα παρακολούθησαν 47.881 υπάλληλοι που υπηρετούσαν σε αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Αξιολόγηση προγραμμάτων
Ταυτόχρονα με την αποκέντρωση των δομών και των δράσεων αναδιοργανώθηκαν οι τομείς του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, ενώ υπήρξε αναβάθμιση και επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης, βελτιώθηκαν σημαντικά οι οργανωτικές διαδικασίες προκειμένου να καταστούν οι υπηρεσίες επιμόρφωσης απλούστερες και αποτελεσματικότερες.
Ενδεικτικός είναι ο μέσος όρος αξιολογήσεων (κλίμακα 0 έως 10 με άριστα το 10) από τους ίδιους τους επιμορφωθέντες  σχετικά με την εκπαιδευτική (9,29) και την οργανωτική (8,58) διάσταση των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν από το ΙΝ.ΕΠ. και τα Π.ΙΝ.ΕΠ. την περίοδο 2004 – 2009.

 

Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του επιλέγει και επιδιώκει να διαμορφώσει ένα ανοιχτό σύστημα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα,  θέτοντας τις βάσεις για μια επιμόρφωση με προτεραιότητες, που θα έπεται συγκεκριμένης στοχοθεσίας και θα προκύπτει από τις πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών.
Έτσι από το 2005, υιοθετώντας μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση στην επιμόρφωση, καθιέρωσε και ανέπτυξε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα καινοτόμο μοντέλο ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών της δημόσιας διοίκησης, κατά τα πρότυπα της σύγχρονης επιστημονικής μεθοδολογίας.
Σε πρώτη φάση και μέσα από 41 προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το ΙΝ.ΕΠ. και τα Π.ΙΝ.ΕΠ., επιμορφώθηκαν 782 στελέχη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να καταγράφουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υπηρεσιών και των φορέων τους, να ιεραρχούν και να διατυπώνουν τις ανάγκες σε επίπεδο γνώσεων – δεξιοτήτων – συμπεριφορών, καθώς και να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων.
Η μεθοδολογία αυτή, αποτελεί πλέον την κύρια χρηματοδοτική προϋπόθεση επιμορφωτικών δράσεων, ώστε η επιμόρφωση να συμβαδίζει με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις οργανωσιακές αλλαγές κάθε υπουργείου, δημόσιας υπηρεσίας ή φορέα.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» καθιερώνει τα σχέδια εκπαίδευσης,  τα οποία θα συντάσσονται με την απαραίτητη συνεργασία των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  ή  Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και θα εξειδικεύουν τις  επιμορφωτικές δράσεις.
Σήμερα, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι έτοιμο να συνδράμει, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, στην κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων εκπαίδευσης, ενώ ήδη έχει αναλάβει την πρωτοβουλία εκπόνησης οκτώ πιλοτικών σχεδίων για ισάριθμους δημόσιους φορείς, τα οποία αναδεικνύουν τις συσχετίσεις των αναγκών μάθησης με τις θεματικές προτεραιότητες του Ε.Σ.Π.Α. και με τους ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Ατομικό Διαβατήριο Κατάρτισης
Επιπλέον, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού προχωρεί στη θέσπιση του Ατομικού Διαβατηρίου Κατάρτισης. Φιλοσοφία του νέου αυτού θεσμού  είναι η συνεχής παρακολούθηση και υποστήριξη της καριέρας κάθε υπαλλήλου μέσω της αποτελεσματικής κάλυψης των αναγκών της δια βίου κατάρτισής του. Για την υποστήριξη της εφαρμογής του θεσμού προβλέπεται η δημιουργία βάσης δεδομένων, όπου θα καταχωρίζεται αυτόματα το επιμορφωτικό ιστορικό των υπαλλήλων.

Πιστοποίηση Επιμόρφωσης
Για πρώτη φορά καθιερώθηκε στη Δημόσια Διοίκηση (Ν. 3613/07) ένα ολοκληρωμένο «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης», το οποίο αφορά στην εξασφάλιση αποτελεσματικής επιμόρφωσης μέσω της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών δομών, των προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης, καθώς και των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων υπαλλήλων. Η πιστοποίηση της επιμόρφωσης  περιλαμβάνεται στις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα  (Ν. 3528/07)  ως ένα από τα κριτήρια μοριοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων σε θέσεις Προϊσταμένων.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών έχει ήδη συγκροτηθεί, ως ανεξάρτητο όργανο, ενδεκαμελής Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης, με πρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στην οποία μετέχουν ως μέλη, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Με την ίδια απόφαση, πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές είναι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., άλλες Σχολές του Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ. ή Υπηρεσίες του Δημοσίου), τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA).
Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα πιστοποιείται εφόσον πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητος, τα οποία αναφέρονται στην ανίχνευση, ανάλυση και ιεράρχηση των εκπαιδευτικών αναγκών, στην τεκμηρίωση της σκοπιμότητας, το σχεδιασμό και τη σύνταξη του προγράμματος, στις μεθόδους και τα μέσα εκπαίδευσης, στο διδακτικό προσωπικό και στις μεθόδους και το περιεχόμενο αξιολόγησης – πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων. Ως επιμορφωτικά προγράμματα δεν πιστοποιούνται τα Συνέδρια, τα Συμπόσια και οι Ημερίδες/Διημερίδες.
Η διαδικασία πιστοποίησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος γίνεται κατόπιν υποβολής του Φακέλου Σχεδιασμού Επιμορφωτικού Προγράμματος (ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους που προαναφέρθηκαν) από τον ενδιαφερόμενο Φορέα στο Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Τα επιμορφωτικά προγράμματα πιστοποιούνται από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης, η οποία εκδίδει και τις σχετικές αποφάσεις.
Η αξιολόγηση - πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά στην αντικειμενική μέτρηση σε ατομικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων, που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ενός πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος. Οργανώνεται με βάση τους ειδικούς διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί και περιγράφονται στο φάκελο του προγράμματος, διεξάγεται από τους οριζόμενους πιστοποιημένους φορείς και διενεργείται στο τέλος κάθε πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος, ενώ συνδέεται με τα προβλεπόμενα στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα μόρια επιμόρφωσης.
Ως ημέρα επιμόρφωσης λογίζονται επτά (7) ώρες εκπαίδευσης, ενώ για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, ορίζεται η αντιστοίχιση των διδακτικών ωρών τους με αυτές των προγραμμάτων συμβατικού τύπου. Για την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιάζονται εξετάσεις (τεστ) αξιολόγησης - πιστοποίησης. Η επιτυχία στην εξέταση οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης, ενώ η αποτυχία στην απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Η αναγνώριση των αντίστοιχων Μορίων Επιμόρφωσης γίνεται μόνο με την υποβολή της Βεβαίωσης Πιστοποίησης. Οι εξετάσεις αξιολόγησης - πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων πραγματοποιούνται μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ή εντύπου. Η άντληση των θεμάτων γίνεται από ειδική βάση δεδομένων και η σύνθεσή τους σε τεστ πραγματοποιείται με ειδικό αλγόριθμο. Η πλήρης εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης αρχίζει στις 15 Μαΐου 2009.

Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών
Η υποχρεωτική, (Ν. 3613/2007), επιμόρφωση των Προϊσταμένων Διευθύνσεων αποσκοπεί στη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις των νέων τους καθηκόντων για αποτελεσματική και λειτουργική δημόσια διοίκηση προς όφελος του πολίτη.
Η εκπαίδευση των προϊσταμένων ξεκίνησε από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον Ιούνιο του 2008 και σε πρώτη φάση υλοποιήθηκαν σε ολόκληρη την επικράτεια 25 εξειδικευμένα προγράμματα στα οποία συμμετείχαν συνολικά 622 διευθυντικά στελέχη.
Η επιμορφωτική αυτή δράση είναι από τις πρώτες που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και συνολικά την διετία 2009 – 2010 θα υλοποιηθούν περί τα 80 προγράμματα με τη συμμετοχή περίπου 2.000 Διευθυντικών Στελεχών.
 Η εκπαίδευση των προϊσταμένων διευθύνσεων επικεντρώνεται στο επιτελικό δημόσιο μάνατζμεντ και ιδιαίτερα σε ζητήματα τα οποία, μεταξύ των άλλων, σχετίζονται με την ενδυνάμωση της διαφάνειας και της δημόσιας διαβούλευσης, την κατάρτιση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των πολιτών, καθώς και την επίλυση καθημερινών συγκρουσιακών καταστάσεων.
Για τον σχεδιασμό του προγράμματος εκπαίδευσης αξιοποιούνται μέθοδοι και πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί από εγνωσμένου διεθνούς κύρους ευρωπαϊκές σχολές, όπως είναι η Εθνική Σχολής Διοίκησης της Γαλλίας και η Εθνική Σχολή Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις απαραίτητες, βέβαια προσαρμογές στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης
Ο συντονισμός του εκπαιδευτικού έργου των φορέων εκπαίδευσης της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει ανατεθεί στη Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης, η οποία λειτουργεί με ευθύνη του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις εκπαιδευτικές – οργανωτικές μονάδες των υπουργείων, των εκπαιδευτικών φορέων των νομικών προσώπων δημοσίου τομέα, καθώς επίσης και των κοινωνικών εταίρων (Ε.Ν.Α.Ε. - Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαίδευσης είναι η αποφυγή επικαλύψεων και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τόσο των εθνικών και κοινοτικών πόρων, όσο και των διαθέσιμων υποδομών. Επιπλέον, η Επιτροπή διερευνά και τη σύγκλιση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών μεθοδολογιών των φορέων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεών τους.
Η πρώτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαίδευσης, στην οποία προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2007, η δεύτερη στις 17 Απριλίου 2008 και η τρίτη στις 11 Μαΐου 2009.

Ανάπτυξη Σχέσεων Εταιρικότητας
Καθοριστική προτεραιότητα, στον τομέα της εκπαίδευσης και της διαρκούς επιμόρφωσης, δόθηκε στη δημιουργία και τη σφυρηλάτηση εταιρικών σχέσεων και συνεργασιών με τους κοινωνικούς εταίρους. Η εκπαίδευση των προϊσταμένων διευθύνσεων, η πιστοποιημένη επιμόρφωση και συνολικότερα η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης, αποτελούν τον πυρήνα της προγραμματικής συμφωνίας, η οποία υπεγράφη το 2004 μεταξύ του ΥΠ.ΕΣ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Πρόκειται για έναν Καταστατικό χάρτη επιμόρφωσης που κυρώθηκε με νόμο (N. 3345/2005) και συνοδεύεται από χρηματοδοτικό πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο το μισό της χιλίοις των ετήσιων μισθολογικών δαπανών του δημοσίου διατίθεται για τη χρηματοδότηση επιμορφωτικών δράσεων, που θα υλοποιούνται σε ετήσια βάση.
Σε εφαρμογή της προγραμματικής συμφωνίας το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από κοινού με το Κοινωνικό Πολύκεντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., χρηματοδοτεί μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Master για μόνιμους πτυχιούχους δημοσίους υπαλλήλους, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου και Μακεδονίας.
Το πρώτο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση στην Τρίπολη παρακολούθησαν τα ακαδημαϊκά έτη 2006 – 2007 και 2007 – 2008 εβδομήντα (70) υπάλληλοι, ενώ στο δεύτερο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση με Ολική Ποιότητα, στη Θεσσαλονίκη,  φοιτούν στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος τριάντα πέντε (35) υπάλληλοι. 
Επιπλέον, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της αυτοδιοίκησης στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ε.Ν.Α.Ε, ενώ συνεργάστηκε και με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης.

 

Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας
Καρπός της πολύπλευρης συνεργασίας Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποτέλεσε η διεθνής πρωτοβουλία για την ίδρυση, το 2008, Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας στη Δημόσια Διοίκηση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου (RICPA), με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ιδρυτικά μέλη του Κέντρου είναι εννέα δημόσιοι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, καθώς και κοινωνικοί εταίροι από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και την πΓΔΜ, ενώ στα επιγενόμενα μέλη αντίστοιχοι φορείς από την Μάλτα και την Αλβανία. Ενδιαφέρον προσχώρησης έχει εκδηλωθεί από ευρωπαϊκούς φορείς, όπως η Εθνική Σχολή Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ), καθώς και από πλήθος άλλων οργανισμών, κυρίως από τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου (Μαρόκο, Αίγυπτος, Αλγερία, Τυνησία, Ισραήλ, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία κ.ά.). 
Αποστολή του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας είναι η προώθηση της καινοτομικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου σε σχέση με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες και την Κοινωνία της Γνώσης.
Στην προοπτική αυτή, το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας επιδιώκει, μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια, να  καταστεί φορέας αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης μεταξύ των δημοσίων οργανισμών και των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι συνδιαμορφώνουν τις πολιτικές της δημόσιας διοίκησης. 
Ιδρυτικά μέλη RICPA
Ψ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)
Ψ Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.) της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ψ Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (Κ.Α.Δ.Δ.)
Ψ Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.)
Ψ Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (INAP) της Ισπανίας
Ψ Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (INA.) της Πορτογαλίας
Ψ Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (SSPA) της Ιταλίας
Ψ Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (IPAEI) της Βουλγαρίας
Ψ Ένωση Εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση, τη Δικαιοσύνη και τους Δημοσίους Οργανισμούς (TUAJCA) της πΓΔΜ.

Ανάπτυξη Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα τελευταία χρόνια ανέπτυξε με συστηματικό τρόπο ένα ευρύτατο δίκτυο διεθνών σχέσεων και συνεργασιών και λειτουργεί, πλέον, ως ισότιμος εταίρος, διαμεσολαβητής και συνομιλητής με ομόλογους θεσμούς και φορείς ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, καθώς και διεθνών οργανισμών.
Επιστέγασμα της διεθνούς αναγνώρισης του ρόλου και του έργου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α υπήρξε η ανάληψη της εκπόνησης της μελέτης αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της τοπικής αυτοδιοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά από επίσημη πρόσκληση των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων της Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2009 στη Λευκωσία, ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας,  και η σχετική μελέτη πρόκειται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2009.

Μνημόνια Συνεργασίας
Κατά την περίοδο 2004 – 2009 το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υπέγραψε Μνημόνια Συνεργασίας με:
Ψ την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης – Κ.Α.Δ.Δ., (Ιούλιος 2004),
Ψ το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης – EIPA, (Οκτώβριος 2005),
Ψ το Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Βουλγαρίας  - IPAEI (Νοέμβριος 2005),
Ψ την Εθνική Σχολή Διοίκησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας – CNSA,  (Μάιος 2006),
Ψ τη Γαλλική Εθνική Σχολή Διοίκησης – ENA, (Ιούλιος 2006),
Ψ το Φινλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης - HAUS, (Οκτώβριος 2006),
Ψ το Ινστιτούτο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Πράγας (Δεκέμβριος 2006),
Ψ την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Ιταλίας - SSPA (Ιούνιος 2007),
Ψ το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Πορτογαλίας – ΙΝΑ (Οκτώβριος 2007),
Ψ την Σχολή Διακυβέρνησης Κέννεντυ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ - ΗΚS (Νοέμβριος 2008).

 

Πέραν αυτών, συνεργάζεται στην πράξη με:
Ψ την Εθνική Σχολή Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (National School of Government),
Ψ το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης – Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Institute of Education- University of London),
Ψ τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (BAKÖV),
Ψ το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανίας (ΙΝΑΡ).

Οι παραπάνω συνεργασίες συνέβαλαν δυναμικά στην αξιοποίηση, τη μεταφορά και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας μεταξύ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των εν λόγω φορέων κατά την από κοινού υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.

Εξαγωγή Τεχνογνωσίας
Σήμερα το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επισκέπτονται σχεδόν σε μηνιαία βάση πολυάριθμες αντιπροσωπείες από την Ευρώπη, ιδιαίτερα από τις πρώην ανατολικές χώρες, καθώς και  από την Αφρική και την Ασία, με κορυφαία την επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Στις αντιπροσωπείες παρέχεται και επιμόρφωση σε θέματα ευρωπαϊκού κεκτημένου, αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κ.ά. Οι ξένοι εκπαιδευόμενοι προέρχονται  από χώρες ή οντότητες όπως (ακολουθούν με αλφαβητική σειρά) η Αλβανία, Αρμενία, Βιετνάμ, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Κίνα, Κοσυφοπέδιο, Κροατία, Λίβανος, Ουκρανία, πΓΔΜ, Σερβία,  Σουδάν, Συρία κ.ά.
Επιπλέον, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς διασκέψεις και δραστηριότητες φορέων, όπως η Διεθνής Ένωση Σχολών και Ινστιτούτων Δημόσιας Διοίκησης (Ι.Α.S.Ι.Α.), ή η Ευρωπαϊκή Ομάδα Δημόσιας Διοίκησης (EGPA), των οποίων είναι μέλος. Συμμετέχει, επίσης σε προγράμματα του Ο.Η.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α., σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγών Δημοσίων Υπαλλήλων, όπως το European Senior Civil Servant Project, που υλοποιείται από την ιταλική SSPA, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., την γαλλική  ENA, το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης κ.ά. σημαντικούς ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς, ενώ υλοποιεί δράσεις Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, όπως το Interreg (Ελλάδα - Αλβανία, Ελλάδα - Βουλγαρία, Ελλάδα - Κύπρος) ή το Equal.

Επιμόρφωση με διεθνή πιστοποίηση
Απόρροια των προαναφερόμενων συνεργασιών υπήρξε η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε βέλτιστες  πρακτικές διεθνούς επιπέδου. Ο καινοτόμος χαρακτήρας αυτής της πρωτοβουλίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά, με συστηματικό σχεδιασμό, δίνεται η δυνατότητα στα στελέχη της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης όχι μόνο να γνωρίσουν βέλτιστους τρόπους και καλές πρακτικές αντιμετώπισης διοικητικών προβλημάτων και διαδικασιών αλλά και να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την προσαρμογή και την εφαρμογή τους στα δεδομένα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην υλοποίηση της στρατηγικής για αναμόρφωση του κράτους.
Από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Απρίλιο 2009, υλοποιήθηκαν με επιτυχία συνολικά 87 προγράμματα με τη συμμετοχή 1.243 υπαλλήλων, τα οποία διεξήχθησαν στην Ελλάδα, 50 στην Αθήνα και 9 στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ήτοι:  8 στο Παρίσι, 8 στο Μάαστριχτ, 5 στο Λονδίνο, 3 στο Ελσίνκι και 4 στο Βερολίνο. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν:
· 34 προγράμματα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης «European Institute for Public Administration-EIPA» (Maastricht), 
· 14 προγράμματα με την Εθνική Σχολή Διακυβέρνησης «National School of Government»  του Ηνωμένου Βασιλείου (Sunningdale -Λονδίνο),
· 7 προγράμματα με το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης «Institute of Education» του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ( Η.Β.),
· 17 προγράμματα με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας «Ecole Nationale d΄ Administration - ENA.» (Παρίσι),
· 6 προγράμματα με την Ομοσπονδιακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης της Γερμανίας «Federal Academy of Public Administration-BAKOΕV»  (Βερολίνο),
· 9 προγράμματα με το Φινλανδικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, «Finnish Institute of Public Administration-HAUS» (Ελσίνκι).
Οι συμφωνίες με τους ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς φορείς για την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε βέλτιστες πρακτικές διεθνούς επιπέδου, επεκτείνονται και αποκτούν, πλέον, μακροπρόθεσμη προοπτική, ενώ διευρύνεται το θεματολόγιο των προγραμμάτων καλύπτοντας περισσότερες  ανάγκες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
Την επόμενη διετία έχει ήδη συμφωνηθεί να υλοποιηθούν, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, περί τα 70 προγράμματα με τη συμμετοχή 1.000 και πλέον υπαλλήλων, ενώ την περίοδο Μάιος – Σεπτέμβριος 2009 έχουν προγραμματισθεί να διεξαχθούν 8 προγράμματα εντός και εκτός Ελλάδος.
Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένοι τίτλοι των προγραμμάτων: Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η ηγεσία στη Δημόσια Διοίκηση. Επιτελική συνεργασία με την πολιτική ηγεσία. Μείωση διοικητικών βαρών. Παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχος έργων. Διυπουργική πρακτική. Διαχείριση κινδύνων και κρίσεων. Τεχνικές κατάρτισης νόμων και αποτίμηση των επιπτώσεών τους.

Διεθνές Συνέδριο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Επιστέγασμα της ευδόκιμης συνεργασίας με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς εταίρους, υπήρξε η διοργάνωση από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Διεθνούς Συνεδρίου τον Ιανουάριο του 2008 στην Αθήνα με θέμα «Επιμόρφωση και εκπαίδευση στη σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση», με προοπτική να καταστεί θεσμός και κάθε δύο χρόνια να διοργανώνεται από τη χώρα μας.
Στο συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν 316 στελέχη της δημόσιας διοίκησης, διακεκριμένοι επιστήμονες και ανώτατα  στελέχη εκπαιδευτικών φορέων διεθνούς κύρους  από την Ελλάδα και 12 ακόμη χώρες, καθώς και ανώτατοι  αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών, όπως ο πρόεδρος του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ο πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών, παρουσίασαν το καταστάλαγμα εμπειριών και καινοτομιών για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, ικανής να ανταποκριθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
Μεταξύ των συμπερασμάτων που αναδείχθηκαν από τη διεθνή αυτή πρωτοβουλία, είναι ότι το «κλειδί» της επιτυχίας προκειμένου να συντελεστούν γρήγορα οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα,  είναι η  διαβούλευση, η συναίνεση και η συνέργεια όλων των εμπλεκομένων πλευρών. Τόσο για τη διαπίστωση των αναγκών, όσο και για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων, η συνεργατική δράση είναι το «όχημα» για να επιτευχθούν ταυτόχρονα πολλαπλοί στόχοι με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα.


Αναβάθμιση  Εθνικών Σχολών
Κατά την τελευταία πενταετία το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ανταποκρινόμενο στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προχώρησε στις απαιτούμενες διαρθρωτικές μεταβολές εκσυγχρονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.). Ειδικότερα:
ό Τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία η Ε.Σ.Τ.Α., ενώ διευρύνθηκε η Ε.Σ.Δ.Δ. με την δημιουργία δύο νέων Τμημάτων.
ό Βελτιώθηκαν και απλοποιήθηκαν οι όροι των εισαγωγικών διαγωνισμών για τις δύο Σχολές με αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, ενώ επικαιροποιήθηκε η εξεταστέα ύλη.
ό Καθιερώθηκε Σύστημα Αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών οι δείκτες του οποίου συνδέθηκαν με τους δείκτες του Συστήματος Στοχοθεσίας των Σχολών, ενώ τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής σειράς συνδέθηκαν με την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών  της κάθε εκπαιδευτικής σειράς.
ό Αποτυπώθηκαν οι εκπαιδευτικές και επιχειρησιακές διαδικασίες των δύο Σχολών με  ταυτόχρονη ενσωμάτωσή τους στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO).
ό Εισήχθησαν νέα μαθήματα και εργαστήρια με ενσωμάτωση πρακτικών θεμάτων, μελετών περίπτωσης, ανάπτυξη ψηφιοποιημένου πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, κτλ.
ό Αναβαθμίστηκε η πρακτική άσκηση με καθιέρωση εκπόνησης ενιαίας εργασίας για όλους τους σπουδαστές σε επίκαιρο θέμα της Δημόσιας Διοίκησης.
ό Ανασχεδιάστηκαν τα προγράμματα Σπουδών, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες των υπηρεσιών.
ό Εκπαιδεύτηκαν από την Ε.Σ.Δ.Δ. και την Ε.Σ.Τ.Α. 865 σπουδαστές, οι οποίοι μαζί με τους σπουδαστές των δυο ενεργών εκπαιδευτικών σειρών αναμένεται να ανέλθουν σε 1.073 απόφοιτους έναντι 969 που είχαν αποφοιτήσει από την ίδρυση της Σχολής, το 1986, έως το 2003.

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, από την ίδρυσή της, προ είκοσι και πλέον ετών, δημιουργεί εξειδικευμένα επιτελικά στελέχη ταχείας εξέλιξης, ικανά να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης δημόσιας διακυβέρνησης και να υποστηρίζουν αποτελεσματικά φορείς του δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε το 2005 η διεύρυνση της Σχολής με την λειτουργία Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μετά τις μεταρρυθμιστικές προσαρμογές τα Τμήματα εξειδίκευσης της Ε.Σ.Δ.Δ. είναι σήμερα τα ακόλουθα:
1. Στελεχών Επικοινωνίας, με σκοπό τη στελέχωση τόσο των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Ο κύκλος μαθημάτων διαρθρώνεται στους εξής άξονες: Επικοινωνιακή Πολιτική. Διεθνές Σύστημα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Επαγγελματικό Πεδίο Στελεχών Επικοινωνίας.
2. Γενικής Διοίκησης για τη στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων της κεντρικής διοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ. Ο κύκλος μαθημάτων διαρθρώνεται στους εξής άξονες: Σύγχρονες Μέθοδοι Διοίκησης Δημοσίων Υπηρεσιών. Δημοσιονομική Πολιτική και Χρηματοδότηση Δημοσίων Πολιτικών. Δημόσιες Πολιτικές σε Εθνικό και Ενωσιακό Επίπεδο.
3. Περιφερειακής Διοίκησης, με προορισμό τη στελέχωση κεντρικών υπηρεσιακών μονάδων αρμόδιες σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, αποκέντρωσης και τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και των υπηρεσιών των Περιφερειών. Ο κύκλος μαθημάτων διαρθρώνεται στους εξής άξονες: Περιφερειακή Πολιτική και Πρακτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσμικό Πλαίσιο της Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χωρικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός.
4. Κοινωνικής Διοίκησης, με δύο κατευθύνσεις οι οποίες είναι η Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας για την στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα ΔΥ.ΠΕ., τα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία – κλάδους υγείας και λοιπούς συναφείς φορείς και η Διοίκηση Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, για την στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τον Ο.Α.Ε.Δ., φορείς κοινωνικής ασφάλισης και λοιπούς συναφείς φορείς. Ο κύκλος μαθημάτων διαρθρώνεται στους εξής άξονες για την Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας: Οργάνωση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας. Οικονομικές Διαστάσεις των Υπηρεσιών Υγείας. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομικά Νοσοκομείων. Δημόσιο Μάνατζμεντ Υγείας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Ο κύκλος μαθημάτων διαρθρώνεται στους εξής άξονες για την Διοίκηση Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής: Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Προστασία I – Θεωρία, Στρατηγικό Πλαίσιο και Ευρωπαϊκή Διάσταση. Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Προστασία II – Θεσμοί και Πολιτικές στην Ελλάδα. Διοίκηση Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
5. Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων για τη στελέχωση των υπηρεσιακών μονάδων της κεντρικής διοίκησης και των Ν.Π.Δ.Δ. με αντικείμενο τη διαχείριση έργων και πόρων πληροφορικής, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, διαχείριση τεχνολογικών υποδομών και διαχείριση πληροφοριών και λήψης αποφάσεων. Ο κύκλος μαθημάτων διαρθρώνεται στους εξής άξονες: Διοίκηση, Διαχείριση Έργων και Πόρων Πληροφορικής. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συστημάτων Παροχής Ολοκληρωμένων Συναλλαγών. Διαχείριση Τεχνολογικών Υποδομών.
6. Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, με σκοπό τη στελέχωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, του Ε.Ο.Τ., του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως και υπηρεσιών των Περιφερειών, που άπτονται τουριστικού αντικειμένου. Ο κύκλος μαθημάτων διαρθρώνεται στους εξής άξονες: Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική. Τουριστική Οικονομία. Τουριστικό Μάρκετινγκ.

Εισαγωγικοί Διαγωνισμοί
Τη χρονική περίοδο 2004 - 2008, ολοκληρώθηκαν 4 εισαγωγικοί διαγωνισμοί, ενώ αποφοίτησαν συνολικά 702 σπουδαστές (εκπαιδευτικές σειρές ΙΕ΄ - ΙΣΤ΄- ΙΖ΄ - ΙΗ΄- ΙΘ΄), αριθμός που αντιπροσωπεύει το 42% του συνόλου των αποφοιτησάντων από την ίδρυση της Σχολής. Σημειώνεται ότι τη χρονική περίοδο 1986 – 2003 αποφοίτησαν συνολικά 969 σπουδαστές  (14 εκπαιδευτικές σειρές).
Από τους 702 σπουδαστές ποσοστό που κυμαίνεται από 16% έως 36% κατέχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, ανάλογα με την εκπαιδευτική σειρά, ενώ η πλειονότητα είναι γυναίκες.
Κατά την τρέχουσα περίοδο το πρόγραμμα σπουδών παρακολουθούν 130 σπουδαστές της Κ’ εκπαιδευτικής σειράς, οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν τον Ιούνιο του 2010. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διεξαγωγής του 21ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Σχολή 100 νέων σπουδαστών.

Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών
Από το 2006 καθιερώθηκε 18μηνη διάρκεια Σπουδών με ριζική αναπροσαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, με εισαγωγή νέων μαθημάτων και εργαστηρίων στην κατεύθυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επιπλέον, έγινε αναμόρφωση του περιεχομένου των μαθημάτων με ενσωμάτωση πρακτικών θεμάτων, συστηματοποίηση και ανάπτυξη ψηφιοποιημένου και πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού (εκδόθηκαν περισσότερα από 90 εγχειρίδια) για τα μαθήματα και εργαστήρια τόσο της Κοινής Φάσης Σπουδών όσο και της Ειδικής Φάσης Σπουδών των Τμημάτων της Ε.Σ.Δ.Δ. Ακόμη, τροποποιήθηκε η χρονική διάρκεια των Φάσεων, στις οποίες διακρίνεται το Πρόγραμμα Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ. Έτσι, η Κοινή Φάση Σπουδών έχει διάρκεια 4 μήνες, ο Α΄ κύκλος της Ειδικής Φάσης Σπουδών 4 μήνες, η Πρακτική Εκπαίδευση 4 μήνες, ο Β΄ κύκλος της Ειδικής Φάσης Σπουδών 3 μήνες, η περίοδος εκπόνησης της Τελικής Εργασίας 2 μήνες και η τελική φάση προετοιμασίας τοποθέτησης 1 μήνας.
Σε συνέχεια της ανωτέρω αναμόρφωσης, από το 2007 αναβαθμίστηκε η Πρακτική Άσκηση με καθιέρωση εκπόνησης ενιαίας εργασίας για όλους τους σπουδαστές, σε επίκαιρο θέμα της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το φορέα υποδοχής της πρακτικής άσκησης. Το 2008, έγινε αναλυτική καταγραφή, επαναπροσδιορισμός και επικαιροποίηση των διαδικασιών (εκπαιδευτική διαδικασία και διοικητικές αρμοδιότητες) της Ε.Σ.Δ.Δ. με την ταυτόχρονη ενσωμάτωσή τους στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO).
Επιπλέον, ανασχεδιάζεται το Πρόγραμμα Σπουδών έτσι ώστε να υπάρχει διασύνδεση με τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013», με ταυτόχρονη επικαιροποίηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, σύμφωνα με τις αλλαγές που προέκυψαν από τις μέχρι τώρα ενέργειες.

Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως κατεξοχήν αναπτυξιακός θεσμός, παρέχει στις τοπικές κοινωνίες μια σειρά πολιτικών και πρακτικών ζωτικής σημασίας με πολλούς και ποικίλους αποδέκτες. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθιστούν διαρκή την ανάγκη ιεράρχησης των στόχων και των προτεραιοτήτων τους στη βάση της εξυπηρέτησης των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.
Η Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) αποτελεί νέα εκπαιδευτική μονάδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οποία ενεργοποιήθηκε το Φθινόπωρο του 2004 με στόχο να ενισχύει με εξειδικευμένα επαγγελματικά στελέχη ταχείας ανέλιξης, επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων, που ιδρύονται από αυτούς, καθώς επίσης τις Περιφέρειες και τις Κεντρικές Υπηρεσίες, οι οποίες και επιφορτίζονται με αρμοδιότητες στους τομείς της πολιτικής προστασίας και της μεταναστευτικής πολιτικής.
Στην Ε.Σ.Τ.Α. λειτουργούν τα εξής Τμήματα Εξειδίκευσης με τους αντίστοιχους διακριτούς ανά τμήμα σκοπούς:
1. Οργάνωσης και Διοίκησης, για τη δημιουργία στελεχών διοίκησης και διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων. Ο κύκλος μαθημάτων διακρίνεται στη βάση των ακόλουθων αξόνων: Οργάνωση και Λειτουργία της Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ανάπτυξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανθρώπινο Δυναμικό. Αποκέντρωση Αρμοδιοτήτων από την Κεντρική Διοίκηση στην  Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2. Οικονομικής Διαχείρισης, για τη δημιουργία οικονομικών στελεχών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο κύκλος μαθημάτων διακρίνεται στους παρακάτω άξονες: Δημοσιο-οικονομικά της Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πολιτικές  Οικονομικής και Κοινωνικής  Ανάπτυξης της Περιφέρειας  και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Χωρικό  Σχεδιασμό και Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη.
3. Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τη δημιουργία στελεχών με αρμοδιότητα στους τομείς της μεταναστευτικής πολιτικής. Ο κύκλος μαθημάτων διακρίνεται στους παρακάτω άξονες: Μετανάστευση, Απασχόληση, και Κοινωνική Πολιτική. Μεταναστευτική Πολιτική, Διαχείριση και Δράσεις. Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξη των Μεταναστών στην Κεντρική, Περιφερειακή και Τοπική Διοίκηση.
4. Πολιτικής Προστασίας, για τη δημιουργία στελεχών με αρμοδιότητα στους τομείς της πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων. Ο κύκλος μαθημάτων διακρίνεται στους παρακάτω άξονες: Θεμελιώδεις Έννοιες Καταστροφών και Θεσμικό Πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας. Σχεδιασμός Εκτάκτων Αναγκών και Συστήματα Διοίκησης - Κύκλος  Διαχείρισης. Διεθνής Συνεργασία – Εθελοντισμός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.).

Και τα τέσσερα Τμήματα διατρέχονται από μία δέσμη μαθημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων με κυρίαρχο συντελεστή το ρόλο της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα Προγράμματα Σπουδών της Ε.Σ.Τ.Α. περιλαμβάνουν την Κοινή Φάση Σπουδών διάρκειας οκτώ (8) μηνών, κατά την οποία οι σπουδαστές λαμβάνουν γενικές γνώσεις και την Ειδική Φάση Σπουδών διάρκειας τριών (3) μηνών, κατά την οποία εκπαιδεύονται σε εξειδικευμένα θέματα ανάλογα των προηγούμενων τμημάτων. Το όλο πρόγραμμα υποστηρίζεται από 82 συγγράμματα ειδικά προσαρμοσμένα στις εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολής.
Επίσης περιλαμβάνουν την Πρακτική Άσκηση διάρκειας τριών (3) μηνών, σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν πραγματική εργασιακή εμπειρία, ιδιαίτερα χρήσιμη για τη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση των Σπουδαστών σε νέες τεχνολογίες και στην εξοικείωση τους με τις καινοτόμες πρακτικές, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η καλή νομοθέτηση και η διοίκηση ολικής ποιότητας.
Η Ε.Σ.Τ.Α. ανέπτυξε συνεργασία με αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού, όπως την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις και συνδιοργανώθηκαν εξειδικευμένα εργαστήρια διαπραγμάτευσης για τους σπουδαστές της Σχολής.

Εκπαίδευση Δημοτικής Αστυνομίας
Από το 2006 η Ε.Σ.Τ.Α. αναλαμβάνει την εκπαίδευση του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και έχει την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η εκπαίδευση ξεκίνησε το 2008  για ένα σύνολο 500 επιτυχόντων σε διαγωνισμό πρόσληψης Εδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 μήνες θεωρητική εκπαίδευση και 2 μήνες πρακτική, σε εργασιακό περιβάλλον.
Η εκπαίδευση των υποψηφίων γίνεται στις εγκαταστάσεις των Σχολών Αστυνομίας στην Κόνιτσα, στην Πτολεμαΐδα και στο Τσοτύλι. Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από το σύνολο των συγγραμμάτων της Ε.Σ.Τ.Α. και συμπληρώθηκε από τρία συγγράμματα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας. Το 2008 παρουσιάσθηκαν 455 άτομα και αποφοίτησαν 453. Τον Ιανουάριο του 2009 παρουσιάσθηκαν 522 άτομα, που θα αποφοιτήσουν τον Ιούλιο του 2009.
Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση τοπικά του πολίτη, κυρίως μέσα από την πρόληψη της παραβατικότητας εντός των πόλεων και την επιβολή της νομιμότητας με γνώμονα τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ε.Σ.Τ.Α. σε αριθμούς
Στην Ε.Σ.Τ.Α., έχουν εισαχθεί συνολικά 249 σπουδαστές σε 3 εκπαιδευτικές σειρές. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 163 σπουδαστές (δύο εκπαιδευτικές σειρές), η πλειονότητα των οποίων (92%) έχει τοποθετηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση και την αυτοδιοίκηση.

Αύξηση - Αξιοποίηση Πόρων
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά την περίοδο 2004 – 2009 αξιοποίησε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους διαθέσιμους πόρους από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, ενώ η απορροφητικότητα ήταν 100%.  Οι πιστώσεις που αξιοποιήθηκαν την περίοδο 2004 – 2005 ήταν 22.494.802 € και την περίοδο 2006 – 2008, 59.010.869,62 €.
Ειδικότερα, τα έργα που εντάχθηκαν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Απασχόληση – Επαγγελματική Κατάρτιση» και «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), καθώς επίσης και σε προγράμματα Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Interreg, Equal), αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες έργων:
■ Έργα συνεχιζόμενης κατάρτισης για τις ανάγκες των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,
■ Έργα προεισαγωγικής εκπαίδευσης για τη δημιουργία στελεχών «ταχείας εξέλιξης»,
■ Έργα μελετητικού χαρακτήρα υποστήριξης της επιμόρφωσης,
■ Έργα υποδομών για την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό και σε εξοπλισμό πληροφοριακής υποδομής.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ολοκληρώνοντας το τρέχον έτος τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Τρίτης Προγραμματικής Περιόδου, ήδη έχει εντάξει έργα στην Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς).
Ειδικότερα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013», έχει υποβάλει προς ένταξη έργα συνολικού ύψους 40.000.000 € με άμεση έναρξη υλοποίησής τους στο τρέχον έτος. Παράλληλα, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σύμφωνα με τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό, πριν τη λήξη της τρέχουσας χρονιάς θα υποβάλλει αίτημα προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013» για την ένταξη επιπλέον έργων χρονικού ορίζοντα ολοκλήρωσης το έτος 2013.

Μελέτες – Έρευνες
Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. υλοποίησε ένα αριθμό μελετών – ερευνών για την υποστήριξη της επιμόρφωσης και της κατάρτισης. Οι εν λόγω μελέτες – έρευνες αξιοποιήθηκαν ήδη στη βελτίωση του συστήματος ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, που είχε αναπτύξει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στο σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης, στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της επιμόρφωσης και στη βελτίωση των λειτουργικών του διαδικασιών. Παράλληλα, μελέτες που αφορούν τα προγράμματα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ. και της Ε.Σ.Τ.Α. αξιοποιούνται στον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών τους. Ειδικότερα υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες και έρευνες:

1. Ανίχνευση των αναγκών κατάρτισης.
2. Σύστημα Πιστοποίησης.
3. Ανάπτυξη συστήματος αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της επιμόρφωσης στη Δημόσια Διοίκηση.
4. Προσδιορισμός επαγγελματικού προφίλ αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. και Ε.Σ.Τ.Α. και αναγκαίου προγράμματος εκπαίδευσης για τις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας
5. Προσδιορισμός Εκπαιδευτικών Αναγκών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
6. Υλοποίηση Αναδιοργάνωσης και Συνεχής Βελτίωση Λειτουργίας Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
7. Δράσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου και την ενίσχυση της ζήτησης (Marketing Plan).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved