nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Ο Σ. Ταλιαδούρος στη Βουλή για το νομοσχέδιο των ΤΕΙ 15/7/09

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση Τύπου, 15 Ιουλίου 2009

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΙ

 Το νέο σχέδιο Νόμου αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια της βελτίωσης της παρεχόμενης δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης στην χώρα μας

Ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπύρος Ταλιαδούρος στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», επεσήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το κλειδί για το μέλλον του τόπου μας είναι η παιδεία. Για αυτό συστηματικά από το 2004 λάβαμε μέτρα που στηρίζουν έμπρακτα τη δημόσια εκπαίδευση. Στις κυριότερες μεταρρυθμίσεις της περιόδου 2004-2008 περιλαμβάνεται η ψήφιση Νόμων που στηρίζουν και αναβαθμίζουν την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ώστε τα ελληνικά δημόσια Α.Ε.Ι. να είναι ποιοτικά και ανταγωνιστικά μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για την βελτίωση της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας με στόχο να δρουν ανταγωνιστικά στο εκπαιδευτικό ευρωπαϊκό περιβάλλον και να παρέχουν στους σπουδαστές τους σπουδές υψηλής ποιότητας με κύρος και αξιοπιστία, αλλά και για την επίτευξη της ουσιαστικής ολοκλήρωσης της ανωτατοποίησης των Τ.Ε.Ι., προωθείται η ψήφιση του νέου νομοσχεδίου «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία προωθείται μετά από συνεργασία τόσο των Προέδρων των Τ.Ε.Ι. όσο και της ΟΣΕΠ-Τ.Ε.Ι.. Συγκεκριμένα, οι βασικές ρυθμίσεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου παρουσιάσθηκαν στη Σύνοδο Προέδρων-Αντιπροέδρων ΤΕΙ στη Λάρισα, καθώς και στη Σύνοδο της Πάτρας τον Μάρτιο του 2009. Επίσης και για όλες τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου ελήφθησαν υπ’ όψιν οι απόψεις και οι προτάσεις των ενδιαφερομένων φορέων, μετά από σχετική συνεννόηση μαζί τους (ΑΔΙΠ, Διεθνές Πανεπιστήμιο, ΙΚΥ, ΟΣΚ κ.α.).

Ειδικότερα:
- Εισάγεται ο θεσμός των Ερευνητικών Εργαστηρίων στα Τ.Ε.Ι. και περιλαμβάνονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις. Τα Εργαστήρια που λειτουργούν σήμερα στα Τ.Ε.Ι. είναι κυρίως εκπαιδευτικού και όχι ερευνητικού χαρακτήρα. Με την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στην Ανώτατη Εκπαίδευση, τίθεται επιτακτικά το ζήτημα της θεσμοθέτησης και ανάπτυξης ερευνητικής δραστηριότητας, που αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σημαντικό βήμα για τη συστηματική ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων αποτελεί η εισαγωγή του θεσμού των Ερευνητικών Εργαστηρίων στα Τ.Ε.Ι.
- Ρυθμίζονται θέματα των Τ.Ε.Ι. κατ’ αναλογία με τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο πανεπιστημιακό τομέα, με σκοπό την εναρμόνιση της λειτουργίας των δύο παράλληλων τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής ρυθμίσεις:
α) Οι θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. θεωρούνται ενιαίες, όπως συμβαίνει και για τις θέσεις των μελών Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων (άρθρο 7).
β) Ενισχύεται η αυτοδιοίκηση των Τ.Ε.Ι., παρέχοντας τη δυνατότητα στους Προέδρους των Ιδρυμάτων να ασκούν έλεγχο νομιμότητας στους διορισμούς και τις εξελίξεις των μελών Ε.Π., καθώς και να δημοσιεύουν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις αντίστοιχες πράξεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και στα Πανεπιστήμια (άρθρο 9).
γ) Εξισώνεται ο χρόνος σπουδών στα Τ.Ε.Ι. με τον χρόνο σπουδών στα Πανεπιστήμια. Πλέον το εξάμηνο των Τ.Ε.Ι. διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, όπως ακριβώς ισχύει και για τα Πανεπιστήμια (άρθρο 13).
δ) Για τα νέα Τμήματα Τ.Ε.Ι., τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων τους θα καθορίζονται πλέον με τα προεδρικά διατάγματα ίδρυσης των οικείων Τμημάτων, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.), όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα Πανεπιστημιακά Τμήματα (άρθρο 18).
ε) Προβλέπεται η εθελοντική συνεργασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων που βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών (άρθρο 19).

Επίσης, στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αντιμετωπίζονται ορισμένα επιμέρους ζητήματα των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι θέσεις ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των Πανεπιστημίων καθώς και ΕΤΠ των ΤΕΙ, που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, επαναπροκηρύσσονται τηρουμένης της διαδικασίας που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η πρόταση για την προκήρυξη ή πλήρωση των θέσεων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που η θέση παρέμεινε κενή (άρθρο 23).

Παράλληλα ρυθμίζονται ζητήματα της ΑΔΙΠ. Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης των δαπανών μετακίνησης των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης από την Α.ΔΙ.Π., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη αφενός για την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. και αφετέρου για την κάλυψη των σχετικών δαπανών με τρόπο ανάλογο με τα διεθνώς ισχύοντα στην επιστημονική κοινότητα ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης των Α.Ε.Ι.

Με τις διατάξεις αυτές ενισχύεται ακόμα περισσότερο η Ανώτατη Εκπαίδευση στη χώρα μας και σκοπείται η ουσιαστική ολοκλήρωση της ανωτατοποίησης των Τ.Ε.Ι., για την περαιτέρω ενδυνάμωση των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών τους και την εναρμόνιση του νομοθετικού τους πλαισίου με τα ισχύοντα για τα Πανεπιστήμια».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved