nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Οργάνωση - Διοίκηση Επιστροφή    
Ο Π. Παυλόπουλος στην ημερίδα για την απλούστευση των διαδικασιών 15/7/09

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ανακοίνωση Τύπου, 15 Ιουλίου 2009

 

ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΚΕΑΔ): ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
(ΑΙΘΟΥΣΑ «ΕΡΜΗΣ» - Ε.Β.Ε.Α.)

«Ι.  Η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της και, κυρίως, της αναβάθμισης του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες, αποτελεί δομικό στοιχείο και βασική συνισταμένη για την καλή λειτουργία κάθε σύγχρονου ευνομούμενου Κράτους Δικαίου. Η ύπαρξη μιας δυσκίνητης και ασθμαίνουσας διοικητικής μηχανής επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, υπονομεύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης Κράτους – πολίτη και αποτελεί τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης, εις βάρος της κοινωνικής συνοχής και προόδου.

Ήδη από το 2004, κληθήκαμε ν’ αντιμετωπίσουμε έναν δυσκίνητο και δυσλειτουργικό διοικητικό μηχανισμό, με συσσωρευμένες, εδώ και μια τουλάχιστον 20ετία, παθογένειες. Η γραφειοκρατία, η ύπαρξη πολύπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών, η έλλειψη ορθολογισμού και ευελιξίας των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και η απουσία συστηματικών ελέγχων συνέθεταν μια εικόνα, την οποία είχαμε χρέος απέναντι στους πολίτες ν’ αλλάξουμε. Εφαρμόζοντας ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό προχωρήσαμε και προχωρούμε σε καίριες θεσμικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, ιδίως μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», για απλούστερες και καλύτερες διοικητικές διαδικασίες.

ΙΙ.  Στο πλαίσιο αυτό, με τον πρώτο νόμο της Κυβέρνησης τον ν. 3242/2004 και ενταγμένη σε μια δέσμη αντιγραφειοκρατικών μέτρων, κρίθηκε απαραίτητη η σύσταση ειδικού διοικητικού οργάνου, της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (Κ.Ε.Α.Δ.), με αντικείμενο:

Τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση της εφαρμογής και την αξιολόγηση προγράμματος πολύπλοκων νομοθετικών και διοικητικών διαδικασιών, οι οποίοι συνεπάγονται  πρόσθετα οικονομικά αλλά και διοικητικά και κοινωνικά βάρη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων και τον εντοπισμό των κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων για την απλούστευση των διαδικασιών.

Τη γνωμοδότηση, ύστερα από παραπομπή από τον αρμόδιο Υπουργό, για τον βαθμό αναγκαιότητας, οικονομικότητας και φιλικότητας των προωθούμενων ρυθμίσεων που προβλέπουν διοικητικά βάρη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων για την ενημέρωση και εξοικείωση των στελεχών της Διοίκησης με σύγχρονες μεθόδους απλούστευσης.

ΙΙΙ. Από το Δεκέμβριο του 2004 που άρχισε να λειτουργεί ως σήμερα, η Επιτροπή έχει καταρτίσει 12 εκθέσεις με προτάσεις για τη βελτίωση και την απλούστευση διαδικασιών σε τομείς της καθημερινότητας του πολίτη, σε τομείς που αφορούν κρίσιμες υπηρεσίες για τον πολίτη, όπως είναι:
  Οι πολεοδομίες και ιδίως η έκδοση οικοδομικών αδειών.
  Η διαδικασία απονομής σύνταξης.
  Η ίδρυση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Η βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
  Η ανανέωση των αδειών διαμονής των μεταναστών.
  Η επιχορήγηση των νέων ελεύθερων επαγγελματιών από τον Ο.Α.Ε.Δ.
  Η επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης μικροπωλητών και η αναδιοργάνωση των λαϊκών αγορών, η απλούστευση των διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για εξαγωγική δραστηριότητα.

Οι προτάσεις και οι διοικητικές αρρυθμίες που έχουν επισημανθεί από την Επιτροπή αξιοποιήθηκαν, σε μεγάλο βαθμό, από τα αρμόδια Υπουργεία και ήδη έχουν προωθηθεί οι σχετικές λύσεις. Και μάλιστα ύστερα από ευρεία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς. Είναι ενδεικτικό ότι για την προετοιμασία των εκθέσεων που προαναφέρθηκαν η Επιτροπή συνεργάσθηκε με 145 φορείς για να έχει ολοκληρωμένη άποψη των προβλημάτων και να μπορέσει να προτείνει βιώσιμες λύσεις.

Και για να μιλάμε με απτά παραδείγματα:
Στη διαδικασία της αδειοδότησης θεάτρων, κινηματογράφων και κέντρων διασκέδασης ο χρόνος που απαιτείται σήμερα είναι 160 ημέρες. Με την εφαρμογή των προτάσεων της ΚΕΑΔ περιορίζεται στις 45 ημέρες. Επιτυγχάνεται δηλαδή περιορισμός του χρόνου σε ποσοστό 71,8%. Παράλληλα, με τις ίδιες διαδικασίες επέρχεται μείωση δικαιολογητικών σε ποσοστό από 56% έως 80%.

Διαδικασία ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος: Με το άρθρο 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ιδίως με την εκτελεστική κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 1055/2007 πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών (καθιερώθηκε η προέγκριση, προβλέφθηκε προθεσμία 65 ημερών μέσα στην οποία πρέπει να έχει χορηγηθεί υποχρεωτικά η άδεια, θεσπίσθηκαν εγγυήσεις διαφάνειας κλπ.).

Σήμερα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει επεξεργασθεί και προωθεί για συνυπογραφή και στα άλλα συναρμόδια Υπουργεία αυτοτελές σχέδιο νόμου με αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τα οποία ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες σ’ όλη τη Χώρα. Με αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο βασίσθηκε σε σχετική πρόταση της Κ.Ε.Α.Δ., φθάνουμε, με πλήρη σεβασμό στη δημόσια υγεία και ασφάλεια του πολίτη και με διαδικασίες πλήρους διαφάνειας, από τις 65 στις 45 ημέρες για τη χορήγηση της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Δηλαδή επέρχεται μείωση του απαιτούμενου χρόνου σε ποσοστό 30,8%, ενώ, παράλληλα, προσδιορίζεται χρονικό διάστημα έως 3 μηνών εντός του οποίου το Κατάστημα μπορεί να λειτουργεί με προέγκριση. Επίσης καθιερώνονται αποκλειστικές προθεσμίες διεκπεραίωσης για τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, αποδεσμεύεται η άδεια έναρξης επιτηδεύματος από την προέγκριση λειτουργίας Καταστήματος, περιορίζεται ο αριθμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε ποσοστό από 56% ως 80%, καταργείται η χορήγηση πολλαπλών αδειών και αρκεί μια από αυτές προκειμένου για ίδρυση και λειτουργία περισσότερων Κ.Υ.Ε. εντός πλοίου, θεάτρου ή κινηματογράφου κλπ.

Επισημαίνεται ότι για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου έχει προηγηθεί διαβούλευση της Κ.Ε.Α.Δ. με 20 κοινωνικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και το Ε.Β.Ε.Α. που μας φιλοξενεί σήμερα.

Με τον τρόπο αυτόν ενισχύουμε τη διαφάνεια, περιορίζουμε τις συναρμοδιότητες των διοικητικών οργάνων, μειώνουμε τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ως την έκδοση της τελικής πράξης, τονώνουμε την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα και μειώνουμε το διοικητικό κόστος, με το οποίο επιβαρύνονται πολίτες και επιχειρήσεις. Γιατί αυτή η Κυβέρνηση κάνει σταδιακά πράξη τις δεσμεύσεις της για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Και το αποδεικνύει αυτό καθημερινά με στοιχεία και μετρήσιμα αποτελέσματα, δίνοντας σαφή δείγματα γραφής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved