nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πρόγραμμα χρηματοδότησης έργων Μικροηλεκτρονικής και Προηγμένων Υλικών

Αθήνα 10.1.2016, 15:31

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς της Μικροηλεκτρονικής και των Προηγμένων Υλικών θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Δράση 1.b.1.2-a «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3».

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, η ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και η στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. Ως τέτοια ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την ημερομηνία της προδημοσίευσης του προγράμματος, η οποία έγινε στις 22 Δεκεμβρίου 2015.

* Ακολουθεί το κείμενο της προδημοσίευση του προγράμματος.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28,
26441 ΠΑΤΡΑ
Πληροφ.: Αρ. Μαμασιούλας
Τηλέφωνο: 2613611417
FAX: 2610422978
e-mail: amamasioulas@mou.gr
Ημερομηνία 21/12/2015
Α.Π.: 6627

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
ΔΡΑΣΗ 1.B.1.2-A ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ RIS3 «ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ» (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) ΚΑΙ ΤΩΝ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»
Η Δράση 1.b.1.2-a «Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3»
εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως
βασικό στόχο την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και
συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας,
μέσω της ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών
δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης
παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής.
Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά τους τομείς της RIS3:
- «Μικροηλεκτρονικής» (περιλαμβανομένων των εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων και
καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής)
- «Προηγμένων υλικών»
Η πρόσκληση αφορά την ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αλλά και συνεργατικών σχηματισμών τους για τη
διενέργεια ερευνητικών και καινοτομικών έργων στους παραπάνω τομείς σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει
κατά τη διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που έχει διεξαχθεί στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας, σύμφωνα
με το επισυναπτόμενο κείμενο συμπερασμάτων, χωρίς να αποκλείονται άλλες προτάσεις συναφείς με τους τομείς
αυτούς.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:
Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
Ως υφιστάμενη ορίζεται κάθε επιχείρηση που έχει συσταθεί έως την ημερομηνία της παρούσας
προδημοσίευσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν ερευνητική πρόταση, είναι οι
ακόλουθες:
- να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν την ερευνητική δραστηριότητα
και τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας.
- να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού
χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και
Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
- να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
- να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων,
- να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί
ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα έγκρισης για χρηματοδότηση μόνο μίας πράξης και σε περίπτωση θετικής
αξιολόγησης περισσοτέρων θα κληθεί να επιλέξει την πρόταση που θα ενταχθεί στο πρόγραμμα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό 2.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη)
Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση
και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας
Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος. Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:
Σημειώνεται ότι είναι επιλέξιμο και το μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού που θα
απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο, με εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας.
- Δαπάνες προσωπικού
- Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
- Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
- Αμοιβές προς τρίτους
- Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
- Συμπληρωματικές δαπάνες
- Δαπάνες αναλωσίμων
Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ο Φ.Π.Α.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί Προδημοσίευση.

Ορισμός της προβληματικής από τον Κανονισμό ΕΚ 651/2014.

ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Για τη χρηματοδότηση από το παρόν Πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση ερευνητικής πρότασης
με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Οι αναλυτικές προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η
διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων
στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος θα περιγραφούν αναλυτικά
στην Πρόσκληση του Προγράμματος (καθώς και στο σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν). Σημειώνεται ότι
κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων ώστε να
επαληθευθεί η ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις επενδυτικές προτάσεις και να αποφευχθούν
φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική, βάσει των κριτηρίων που θα ορισθούν στην
Πρόσκληση του Προγράμματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του
Προγράμματος και η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ “ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020” διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα
να τροποποιήσει του όρους που αναφέρονται στην παρούσα.

Η Προδημοσίευση, η Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) του Προγράμματος,
θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.dytikiellada.gr και του ΕΣΠΑ
www.espa.gr. Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα μήνα.

E-mail επικοινωνίας: dytikiellada@mou.gr
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαμασιούλας Άρης, amamasioulas@mou.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2613611417, 2613611400.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Απόστολος Κατσιφάρας


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved