nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 15.000 ανέργων άνω των 50 ετών (αναλυτική παρουσίαση)

Αθήνα 10.2.2017, 10:55

Δύο προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 15.000 ανέργων θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ, μέσω σχετικής πρόσκλησης που θα εκδώσει τις προσεχείς ημέρες (αποφάσεις παρακάτω).

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη άνεργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών. 

Τα προγράμματα απευθύνονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό  με πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Το πρώτο πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζόμενους και πρόσληψη 5.000 ανέργων και το δεύτερο επιχειρήσεις με λιγότερους από 20 εργαζόμενους και πρόσληψη 10.000 ανέργων.

* Ακολουθούν οι δύο αποφάσεις του ΟΑΕΔ.ΑΠΟΦΑΣΗ 1
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με 
προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους
απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000
ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαί-
τερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Του ν.2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α’/
08-07-1994),
Β. του ν.2336/1995, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α’/12-09-1995),
Γ. του ν.2434/1996, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/Α’/20-08-1996),
Δ. του ν.2956/2001, άρθρο 6 παρ.7, άρθρο 8 παρ. 2
εδ.ΙΔ, άρθρο 9 παρ.2 εδ. 2 (ΦΕΚ 258/Α’/08-11-2001),
Ε. του ν. 4144/2013, άρθρα 26 και 34 (ΦΕΚ 88/Α’/
18-04-2013). Proslipsis.gr
2. Τη με αριθμό 20/02/17-01-2017 απόφαση της Επι-
τροπής του ΕΛΕΚΠ.
3. Τη γνώμη των μελών του.
Για το εν λόγω πρόγραμμα εκδόθηκε η με αριθμό
2854/111/01-02-2017 έγκριση ανάληψης υποχρέωσης
του εποπτεύοντος Υπουργείου με ΑΔΑ: Ω3ΒΘ465Θ1Ω-
ΜΣΞ και εξήντα δύο (62) αποφάσεις ανάληψης υποχρέ-
ωσης, έτους 2017, από τη Διοίκηση και τις Περιφερειακές
Δ/νσεις του Οργανισμού, αποφασίζει:
I) Την τροποποίηση της με αριθμό 72/3/26-01-2016
διατύπωσης γνώμης της Επιτροπής του ΕΛΕΚΠ, η οποία
εγκρίθηκε με τη με αριθμό 357/07/09-02-2016 απόφαση
του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 455/Β’/24-02-2016) και η
κατάρτιση δύο ξεχωριστών προγραμμάτων Απασχόλη-
σης, εκ των οποίων:
α) Το πρώτο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απα-
σχολούν προσωπικό άνω των είκοσι (20) θέσεων εργα-
σίας πλήρους απασχόλησης, οι ενισχύσεις του οποίου
εντάσσονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Καν.
651/2014) με διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγη-
σης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων
πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέρ-
γων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειο-
νεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών» και
β) το δεύτερο σε επιχειρήσεις που απασχολούν προ-
σωπικό έως είκοσι (20) θέσεις εργασίας πλήρους απα-
σχόλησης, οι ενισχύσεις του οποίου εντάσσονται στο
Κανονισμό de minimis (Καν.1407/2013) με διακριτικό
τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με
προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης,
για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50
ετών», ως εξής: Proslipsis.gr
Α. «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προ-
σωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης,
για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε
μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω
των 50 ετών».

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος-
Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000
νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την
πρόσληψη άνεργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργο-
δότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό
άνω των είκοσι (20) θέσεων εργασίας με πλήρη απασχό-
ληση και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε
όλη τη χώρα.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση
1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος
προβλέπεται να καλυφθούν από τον λογαριασμό του
ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ. Το κόστος υλο-
ποίησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΛΑΕΚ (ΚΑΕ
2493) ως κάτωθι: Proslipsis.gr
Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
25.000.000 ευρώ ως εξής:
Για το έτος 2017: 4.000.000 ευρώ.
Για το έτος 2018: 11.000.000 ευρώ
Για το έτος 2019: 10.000.000 ευρώ.
2. Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέ-
πονται στο ανωτέρω πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει
του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορι-
σμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την
κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της
Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγο-
ρία) o οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο ιε
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής οι ενι-
σχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική
θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ ετησίως
ανά επιχείρηση.
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης
νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ
Σύμφωνα με τον ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α’), μεταξύ των
σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της
ένταξης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας στην αγορά εργασίας.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013
(ΦΕΚ 88/Α’ ) ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός
Κοινωνικής Πολιτικής» και ο κλάδος με την επωνυμία
«Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματι-
κή Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α’), ενοποιούνται λειτουργικά σε
λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για
την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ενώ οι
ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί
υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη
διαχειριστική αυτοτέλεια.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι
και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνε-
ταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό άνω των
είκοσι (20) ατόμων με πλήρη απασχόληση κατά τον μήνα
υποβολής της αίτησης και ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Για την υπαγωγή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα θα
πρέπει η δημιουργούμενη θέση εργασίας, σύμφωνα με
το άρθρο 32 παρ.2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014
της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, να αντιπροσω-
πεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων
της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευ-
ταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της
αίτησής της.
Ως αριθμός εργαζόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης
Ιουνίου 2014, νοείται ο αριθμός των ετήσιων μονάδων
εργασίας (Ε.Μ.Ε.), δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων
πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη δι-
άρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προη-
γούνται του μήνα υποβολής αίτησής της επιχείρησης.
Η μερική απασχόληση δηλαδή οι απασχολούμενοι με
συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και η εποχι-
κή απασχόληση δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβά-
σεις εργασίας ορισμένου χρόνου, υπολογίζονται στην
καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων
μονάδων εργασίας.
Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ) αντιστοιχεί σε μία
θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη:
• Ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε)
και
• Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά τη χρονική
στιγμή της υποβολής της αίτησης (του μήνα υποβολής).
Επισημαίνεται ότι στον αριθμό των απασχολουμένων
υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση
ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό
μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση.
Εφόσον διαπιστωθεί η δυνατότητα υπαγωγής της
επιχείρησης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση δεσμεύεται
να διατηρήσει καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος
το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί, σύμφωνα
με την εγκριτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα,
δηλαδή του αριθμού των ΕΜΕ ή του αριθμό των απα-
σχολουμένων κατά την αίτηση, αναλόγως ποιο είναι το
μεγαλύτερο, εφεξής δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο)
προσωπικό. Proslipsis.gr
Ως μείωση προσωπικού κατά το δωδεκάμηνο που
προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης, θεωρείται:
• η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
• η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη
σε μερική,
• η μείωση του χρόνου απασχόλησης και
• η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του
εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών
κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Συνεπώς, η επιχείρηση, για την ένταξή της στο πρό-
γραμμα, θα πρέπει να έχει προβεί σε κάλυψη του αριθ-
μού των Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου έως
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο
πρόγραμμα.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού (μείωση ΕΜΕ),
εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
• η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορι-
σμένου χρόνου μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη
(πειθαρχικοί λόγοι),
• η οικειοθελής αποχώρηση,
• η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας και
ο θάνατος.
Συνεπώς, οι θέσεις που έχουν μειωθεί κατά το δωδε-
κάμηνο αναφοράς για τους προαναφερόμενους λόγους
(οικειοθελής αποχώρηση, αναπηρία κ.λπ.) δεν προσμε-
τρώνται στον υπολογισμό του αριθμού των Ε.Μ.Ε.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό
διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονι-
κής αίτησης για υπαγωγή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
της εγκριτικής απόφασης και αφορούν, επίσης, σε επι-
χειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση
ή εκμίσθωση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και
επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης από
τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το
αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας.
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της
ηλεκτρονικής αίτησης ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων
Εργασίας (Ε.Μ.Ε), για το προηγούμενο 12μηνο, είναι:
1. Μικρότερος ή ίσος του αριθμού των εργαζομένων
στην επιχείρηση τότε ως δεσμευόμενο προσωπικό θεω-
ρείται το απασχολούμενο προσωπικό στην επιχείρηση,
η οποία επιχορηγείται για όσους ανέργους προσλάβει
πέραν του αριθμού των απασχολουμένων της.
2. Μεγαλύτερος του αριθμού των απασχολουμένων,
τότε η επιχείρηση θα πρέπει να προσλάβει προσωπι-
κό μέχρι του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας
(Ε.Μ.Ε.) και στη συνέχεια δύναται να επιχορηγηθεί για
τους άνεργους που θα προσλάβει πέραν του αριθμού
αυτού.
Δεν υπάγονται:
1. Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά
την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατά-
ξεις του ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α’/03.03.1994) και του
ν.3812 (ΦΕΚ 234/Α’/28.12.2009) και του ν. 3812 (ΦΕΚ
234/Α/28.12.2009).
2. Όταν η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή
αύξηση του αριθμού των εργαζομένων σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, και το
εδ. β του κεφαλαίου 3.1 της παρούσας.
3. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την
έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των
ενισχύσεων. Proslipsis.gr
4. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην
εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εται-
ρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των
ενισχύσεων.
5. Οι προβληματικές επιχειρήσεις1 σύμφωνα με την
παρ.4γ του άρθρου 1 του Καν. 651/2014.
6. Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν τακτικά οι-
κονομική δραστηριότητα.
7. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιο-
κτήτες ενταγμένων σε αυτά.
8. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανά-
κτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
9. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από με-
ταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και
επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ-
μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο
χώρο με το αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας.
1 Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο άρθρο 2 στοιχείο 18
του Καν.651/2014
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για
τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη
επιχείρηση.
10. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του ερ-
γοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί,
κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της
δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός
του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευ-
σης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυ-
λικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.), σύμφωνα και με το 7.2 της
παρούσας.
11.
1. Τα νυχτερινά κέντρα.
2. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing)
3. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχο-
ρηγουμένων ως εποχικό προσωπικό τους.
4. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις
οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το επιχορη-
γούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται
με άλλη επιχείρηση.
Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι
σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του
προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις πε-
ριπτώσεις 10i έως 10iv, η επιχείρηση για να ενταχθεί θα
πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα
αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται
να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών
των περιπτώσεων 10i έως 10v.
2. Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από
τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ηλι-
κίας άνω των 50 ετών, που βρίσκονται σε μειονεκτική και
ιδιαίτερα μειονεκτική θέση.
Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι-
ηλικίας άνω των 50 ετών-εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστη-
μα άνω των έξι (6) μηνών.
Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι
άνεργοι - ηλικίας άνω των 50 ετών -εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό
διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών.
Οι ωφελούμενοι οφείλουν:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των
Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ κατά την υπόδειξή τους από το
αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους
β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο
εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπλη-
ρωμένο ΑΣΔ. Proslipsis.gr
γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέ-
λους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα δια-
μονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη ερ-
γασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί
το πρόγραμμα.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
• Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:
- είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια
επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αι-
τούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβι-
βάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και
επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό
αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους
εργοδότες ή εταίρους.
- είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον
ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύ-
ρια ή/και δευτερεύουσα).
- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο
εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική
σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.
- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε
συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας με τον
εργοδότη.
• για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλει-
στικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως
και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
• για άτομα που:
- είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε
Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των
επιχειρήσεων
- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των
ΚοινΣεπ)
- τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις
του ν.2643/1998.
- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρη-
σης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για
την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων,
π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί
το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για
τα άτομα αυτά,
- θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες,
προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλ-
λον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
- θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή
έμμισθη εντολή.
- δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρ-
τημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική
νομοθεσία.
- που προσελήφθησαν από την επιχείρηση μετά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι
αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα
από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα
ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία
ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής
απόφασης.

Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
5.1. Διαδικασία αξιολόγησης
Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ
και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση
υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση,
η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανι-
σμού (www.oaed.gr).
Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να επιχο-
ρηγηθεί για άτομο που θα απασχολήσει σε υποκατάστη-
μα της, τότε την ηλεκτρονική αίτηση την υποβάλλει το
υποκατάστημα της επιχείρησης και την υποβάλλει στο
ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της.
Tα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα
τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιό-
τητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πλη-
ροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού θα πρέπει
να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης
και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την
παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να
υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο
ανωτέρω πρόγραμμα:
1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος. Proslipsis.gr
2. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επι-
χείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εται-
ρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά
την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται
και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/
νση, τηλ., email, ΑΦΜ κ.λπ.) κάθε υποκαταστήματός της.
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβά-
νονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει
την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να
συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτη-
σης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρό-
σκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται
από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει
τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι
δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση
συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ
για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ
(ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της
ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστη-
μα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την
τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλε-
κτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώ-
νοντας κάθε προηγούμενη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση λαμβάνει απο-
δεικτικό με αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρημα-
τοδότησης το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπη-
ρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών
στην αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή
μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω
πρόγραμμα. Proslipsis.gr
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της αξιολόγησης και
την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο
Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισή-
γηση του Γραφείου Απασχόλησης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυ-
νητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που
δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδό-
τησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
ΟΑΕΔ σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης, οι
οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανά-
μεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα
στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων
και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού-ΕΜΕ,
Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο
των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επι-
χείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του
ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων
χωρών και των ομογενών).
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης
(ΚΠΑ2), ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση
ένταξης ή απορριπτική απόφαση).
Στη συνέχεια το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει τον δικαι-
ούχο καθώς και το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργη-
τικών Πολιτικών Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας
του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης.
Όπου δεν υφίσταται Γραφείο Απασχόλησης την διαδι-
κασία αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης διεκ-
περαιώνει το Γραφείο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχό-
λησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 στο οποίο έχει υποβληθεί η
αίτηση υπαγωγής.
5.2. Έγκριση
Στην περίπτωση έκδοσης εγκριτικής απόφασης θα
προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα
οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχεί-
ρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής
που έχει υποβάλει η επιχείρηση όπως π.χ. ο αιτούμενος
αριθμός ατόμων (νέες θέσεις εργασίας), στα πλαίσια του
καθεστώτος ενίσχυσης και θα αποστέλλεται με e-mail
στην δικαιούχο επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν τη δυνατότητα
αναζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου και σύμφωνα
με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης - εντολή
κενής θέσης – Υπεύθυνη Δήλωση μέσω των Ηλεκτρο-
νικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με κωδικούς πρόσβασης
(Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στις ενταγμέ-
νες επιχειρήσεις - εργοδότες μιας νέας διαδικασίας ανα-
ζήτησης ανέργων, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
του ΟΑΕΔ με στόχο την άμεση και καλύτερη σύζευξη της
προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο
άνεργος προσληφθεί σε υποκατάστημα της επιχείρη-
σης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο
στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς
πρόσβασης του υποκαταστήματος (Ονομασία Χρήστη
και Συνθηματικό).
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν
προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ο αρμόδιος «δια-
χειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), θα ελέγχει την
διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις
απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας
σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπό-
λοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασί-
ας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρή-
σεις θα διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους
των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού σημειώματος
και σύμφωνα με:
Α) τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων στο σύ-
στημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας,
Β) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέ-
σης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
Γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης
βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά
σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.
Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτι-
κής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση
προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία
πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος
ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για
την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά
από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε
περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.
Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου
κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση δύ-
ναται να τον αντικαταστήσει κατόπιν υπόδειξης ανέργου
από την αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση προβαίνει σε
νέα ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης μέσω του συ-
στήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και
παρακολούθηση του προγράμματος, θα γίνεται από τον
αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 ταυτοποίηση των αναγ-
γελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με
τις εγκριθείσες θέσεις. Proslipsis.gr
Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας για την πρόσλη-
ψη, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχό-
λησης προβαίνει στην έκδοση απόφασης i) ολικής ανά-
κλησης της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που
η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέ-
σεων ή ii) τροποποίησης προϋπολογισμού λόγω μερικής
ανάκλησης θέσεων στην περίπτωση που η επιχείρηση
κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.
Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχεί-
ρηση, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας
θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε
ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.
Επίσης στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην
πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί με
συστατικό σημείωμα από την Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2) τότε
οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος
προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπα-
γωγής.
Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώ-
νει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων
και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της
απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλη-
σης αντίστοιχα.

Άρθρο 6
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
1. Ποσό επιχορήγησης.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελού-
μενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών
το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορ-
φώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπε-
ριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες
αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.
Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου
Πάσχα και Επιδόματος Αδείας συμπεριλαμβάνονται στο
μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που
καταβάλλονται.
2. Διάρκεια επιχορήγησης.
Α) Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδι-
αίτερα μειονεκτική θέση2 η διάρκεια της επιχορήγησης
ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέ-
κτασης για άλλους εννέα (9) μήνες, ύστερα από αίτηση
που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα
(30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου
απασχόλησης.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργο-
δότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση
της επιχορήγησης για άλλους εννέα (9) μήνες, μετά τη
λήξη της επιχορήγησης (12+9=21 μήνες) η επιχείρηση
δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για τρεις (3)
μήνες ακόμα χωρίς επιχορήγηση.
Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα λήγει μετά τη
λήξη της δωδεκάμηνης (12μηνης) επιχορήγησης και η
επιχείρηση δεν δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό
για τρεις (3) μήνες ακόμα.
2 Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι -
ηλικίας άνω των 50 ετών -εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων
των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των δώ-
δεκα (12) μηνών.
Β) Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μει-
ονεκτική θέση3 η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται
στους εννέα (9) μήνες χωρίς να παρέχεται η δυνατότη-
τα επέκτασης του προγράμματος για άλλους εννέα (9)
μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης (9μηνη επιχορήγηση)
οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προ-
σωπικό για τρεις (3) μήνες ακόμα χωρίς επιχόρηγηση
(9+3=12μήνες).

Άρθρο 7
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
1. Υποβολή αίτησης
Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολου-
θούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του
κάθε τριμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει
την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή. Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματά τους, υποβάλ-
λουν την αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης
(για τα υποκαταστήματα) στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστημα που
απασχολείται ο επιχορηγούμενος.
Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) θα προβαίνει στην ανα-
φερόμενη στο άρθρο 6 της παρούσας, καταβολή της επι-
χορήγησης αφού ελέγξει τα παρακάτω δικαιολογητικά
που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:
i. Κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
• Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του
προγράμματος,
• Α.Μ. ΙΚΑ και ΑΜΚΑ επιχορηγουμένων,
• Την χρονολογία πρόσληψης (ημερομηνία, μήνας,
έτος) Proslipsis.gr
• Την ημερομηνία γέννησής τους,
• Τα ημερομίσθια (ημέρες ασφάλισης) που πραγματο-
ποιήθηκαν κατά μήνα,
• Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιού-
ται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του
προβλεπόμενου τις οικείες συμβάσεις εργασίας (Εθνική,
Κλαδικές, Επιχειρησιακές κ.λπ.)
• Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των
επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν
το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγη-
ση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των
εργαζομένων στο υπόδειγμα Β είναι δυνατή η καταβο-
λή της επιχορήγηση ς αρκεί να συνυποβληθούν παρα-
στατικά πληρωμής των εργαζομένων (υπογεγραμμένες
μισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασμών μι-
σθοδοσίας κ.λπ.)
ii. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες
μπορούν να υποβληθούν και σε οπτικό δίσκο (cd), συ-
νοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δη-
λώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
iii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα.
iv. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών ερ-
γασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα
3 Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι - ηλικίας άνω
των 50 ετών -εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρε-
σιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών.
ΙΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. –ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατά-
στασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της
πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρό-
σληψης και Ε4 Συμπληρωματικός πίνακας Προσωπικού
Νέας Πρόσληψης).
Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι εργοδότες - επιχειρή-
σεις υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω δικαιο-
λογητικά και κατά το χρονικό διάστημα δέσμευσης του
προγράμματος.
2. Διενέργεια ελέγχων
Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβολή
της επιχορήγησης με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυ-
πη ή ηλεκτρονική μορφή, πραγματοποιείται επιτόπιος
έλεγχος, μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμόδια
Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές, προκειμένου να
ελεγχθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμ-
ματος, απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού,
κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού κλπ.
Ειδικότερα, στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο θα ελέγχονται
και τα αναφερόμενα τόσο στην αίτηση υπαγωγής όσο
και στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 5. Σε περίπτωση
που δεν τηρούνται οι όροι για την υπαγωγή στο πρό-
γραμμα η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) θα προβαίνει στην έκδοση
απόφασης ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, η οποία
θα κοινοποιείται στην επιχείρηση.
Οι αναφερόμενοι έλεγχοι διενεργούνται και πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της
επιχορήγησης, κατά την διάρκεια των τριμήνων, όπως
αυτά ορίζονται παρακάτω.
Μετά την διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων, τα στοι-
χεία αυτών δύνανται να καταχωρίζονται στο ΟΠΣ του
ΟΑΕΔ από τους αρμόδιους ελεγκτές.
Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνολι-
κού προσωπικού επιχορηγούμενου και μη, η οποία θα
αναζητείται από τους ελεγκτές.
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος (επιτόπιοι έλεγ-
χοι) θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση
υπ’ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ 487/9-10-2013)
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Επισημαίνεται ότι το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή
Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του ν.4144/2013,
ορίζει ότι: «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δι-
καστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και
οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται
να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με
την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων
και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των
αρμοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων
ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελε-
γκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμε-
νους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει
λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής
της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν
διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπω-
σαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.»
3. Καταβολή της επιχορήγησης
Η αρμόδια Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2), ύστερα από τον σχετι-
κό έλεγχο των δικαιολογητικών και τον επιτόπιο έλεγχο
προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης
για την καταβολή της επιχορήγησης. Proslipsis.gr
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξί-
ωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκ-
πρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της
προθεσμίας των τριών μηνών από τη λήξη κάθε τριμή-
νου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Οργανισμού με απόφασή του θα προβαί-
νει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από απόφαση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
4. Όροι
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλή-
ρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημε-
ρομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες
ασφάλισης.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά
στο δεσμευόμενο (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες,
κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αί-
τησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) προσωπικό, δεν εί-
ναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης
από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής. Οι ανωτέρω
δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την
ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων κα-
θορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία.
Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγμα-
τοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση
που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργα-
ζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμ-
ματος δεν ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα.
Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση
της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδει-
κνύεται άλλο άνεργο άτομο.

Άρθρο 8
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δε-
σμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμε-
νες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) με το ίδιο καθεστώς
απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το επιχορη-
γούμενο και μη προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικα-
ταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα
διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε
το προσωπικό. Στην περίπτωση που η επιχείρηση i. έχει
επιχορηγηθεί, τότε θα πρέπει να επιστραφεί στον Οργα-
νισμό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με
τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο
9 Διακοπή επιχορήγησης – Δημοσιονομική Διόρθωση,
ii. δεν έχει επιχορηγηθεί θα διακόπτεται το πρόγραμμα
δίχως την καταβολή οποιοδήποτε ποσού.
Επισημαίνεται ότι και για την αντικατάσταση του επι-
χορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση θα πρέπει να υπο-
βάλει μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των Ηλεκτρο-
νικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με κωδικούς πρόσβασης
(Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) στο ΚΠΑ2 εντολή
κενής θέσης και να ακολουθηθεί η διαδικασία της εξα-
τομικευμένης παρέμβασης. Η αντικατάσταση θα γίνε-
ται με άτομο ίδιας κατηγορίας (σε ιδιαίτερα μειονεκτική
θέση) με το αρχικά προσληφθέν άτομο. Είναι δυνατή η
επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αντικατά-
σταση του επιχορηγούμενου ατόμου και της σχετικής
διαδικασίας (εντολή κενής θέσης κλπ) κατά τριάντα (30)
ημέρες, μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση
του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση επιχορηγούμενων
ανέργων από τις δικαιούχους επιχειρήσεις, με ανέργους
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις Εξαιρέσεις του άρ-
θρου 4.2.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ει-
δικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε
επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση
μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον
εργοδότη.
Στην περίπτωση που αποχωρήσει επιχορηγούμενο ή
μη άτομο από το δεσμευόμενο προσωπικό εντός του
μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης
του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη
λήξη να προβεί σε αντικατάσταση.
Επίσης σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυ-
παίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας – λοχείας), ειδικής
άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά είτε στο
επιχορηγούμενο ατόμου είτε και στο δεσμευόμενο μη
επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατά-
σταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό
τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια
Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγού-
μενο προσωπικό θεωρείται η καταγγελία σύμβασης ερ-
γασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης, όπως
επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτο-
βουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν υπάρξει αντικατάσταση
του επιχορηγούμενου ατόμου για το οποίο έχει δεσμευ-
τεί η επιχείρηση σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του παρό-
ντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
9 Διακοπή επιχορήγησης – Δημοσιονομική διόρθωση.
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο δεσμευόμε-
νο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό για το οποίο έχει
δεσμευθεί η επιχείρηση4, σύμφωνα με την εγκριτική από-
φαση υπαγωγής θεωρείται: α) η καταγγελία σύμβασης
εργασίας, και β) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρω-
τοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Στην περίπτωση αυτή εάν δεν υπάρξει διατήρηση του
δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της
4 Αριθμός των Ε.Μ.Ε. ή του αριθμού των απασχολουμένων κατά
τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης (ημερομηνία υπο-
βολής) αναλόγως ποιο είναι μεγαλύτερο.
επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ.2 του παρόντος άρ-
θρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 «Διακοπή
επιχορήγησης – Δημοσιονομική διόρθωση».
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επι-
χορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο μη επιχο-
ρηγούμενο προσωπικό η κενή θέση που οφείλεται σε:
καταγγελία σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου
για πειθαρχικούς λόγους (μετά από μήνυση), οικειοθε-
λή αποχώρηση, θάνατο, φυλάκιση και συνταξιοδότηση
λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού επιχείρησης.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά
στο δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) αλλά και στο
επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης δεν είναι
δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από
πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κλπ.
Οι ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διά-
στημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.
Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης
από πλήρη σε μερική απασχόληση του δεσμευόμενου
(μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση
υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη επιπλέον ατό-
μου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης
του προσωπικού της, σύμφωνα με την εγκριτική απόφα-
ση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του
δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που
μείωσε και με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επι-
χείρηση μετά την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα
(και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), έχο-
ντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης
δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης
παραμένει σταθερός. Proslipsis.gr
Στο πλαίσιο της έρευνας / αξιολόγησης του ανωτέρω
προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) όσο
και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των
προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων
και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες
υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκο-
πό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της
διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την
αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περί-
πτωση έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης
και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
11, 12 και 13 του ν. 2472/1997».

Άρθρο 9
Διακοπή επιχορήγησης–
Δημοσιονομική Διόρθωση
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε κα-
ταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση
οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 του ν.1262/1982
(ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την απόδο-
ση στον ΟΑΕΔ καθώς και οι διατάξεις της με αριθμό
1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β’ 120) από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106
του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995) και δυ-
νάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ.
ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
Επισημαίνεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς
για κάθε φάση του προγράμματος, με την προϋπόθεση
ότι κατά την επέκταση του προγράμματος στο εννεά-
μηνο (9μηνο) απασχόλησης οι κυρώσεις θα επιβληθούν
αυτοτελώς μόνο εφόσον ο λόγος διακοπής προκύψει
μετά τη λήξη του πρώτου δωδεκαμήνου απασχόλησης.

Άρθρο 10
Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιο-
λογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της
προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών του μήνα που
ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ.
του κάθε τριμήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκρι-
μένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορή-
γησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η
επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται
οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά ενενήντα (90) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ-
ϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Άρθρο 11
Επιμήκυνση Προγράμματος
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης
κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευ-
ση της επιχείρησης, για μη μείωση προσωπικού και των
ΕΜΕ, σε περίπτωση α) δικαιολογημένης ασθένειας επι-
χορηγούμενου εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών
που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου
εργαζομένου και γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω
θερινών διακοπών (στην περίπτωση που ο επιχορηγού-
μενος έχει ήδη λάβει ή θα λάβει την νόμιμη άδεια του,
εκτός του χρονικού διαστήματος που η επιχείρηση δεν
λειτουργεί λόγω θερινών διακοπών). Η επιμήκυνση γίνε-
ται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του
Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του
ΟΑΕΔ.
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμε-
νου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30)
ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορή-
γησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε
άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του ερ-
γοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγ-
μένων στο συνολικό πρόγραμμα και των Υπηρεσιών
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση του
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ύστερα από διατύπωση γνώμης της Επι-
τροπής του ΕΛΕΚΠ.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρε-
σία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
της απορριπτικής απόφασης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 13
Διαδικασία παρακολούθησης
και ελέγχου του προγράμματος
Οι έλεγχοι στους δικαιούχους του προγράμματος θα
διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001
κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, καθώς και με την με αριθμό 2854/01-07-2008
απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, οποιαδήποτε χρονική στιγ-
μή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του
προγράμματος. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν
όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για την
καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε μέσα στο
χρονικό διάστημα αναφοράς (21 μήνες).
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμ-
ματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που
αφορούν τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθε-
σης παραδίδεται στην επιχείρηση.
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
- να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο,
στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με
το άρθρο 29 του ν.4144/2013,
- να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων
των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
- να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχι-
στον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης
της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 γ
του Κανονισμού 651/2014, ο ΟΑΕΔ μεριμνά για τη δη-
μοσίευση σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις
κρατικές ενισχύσεις, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
των πληροφοριών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ
του Κανονισμού, για κάθε χορήγηση μεμονωμένης ενί-
σχυσης σε δικαιούχο που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ
ετησίως.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σχετικά με τη δημοσιοποί-
ηση στοιχείων που αφορούν στις μεμονωμένες κρατικές
ενισχύσεις οι οποίες ξεπερνούν ορισμένα όρια - εν προ-
κειμένω 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο- και χορηγήθηκαν
μετά την 1η/7/2016, η Ε. Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την
υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής (Transparency
Award Module – TAM) στην οποία, δυνάμει και του άρ-
θρου 44 του ν. 4438/2016 (ΦΕΚ Α’ 220/28-11-2016), τα
κ/μ οφείλουν να καταχωρούν τα προς δημοσίευση στοι-
χεία, για τις ανωτέρω αναφερόμενες κρατικές ενισχύσεις,
όπως προβλέπονται από τη σχετική ενωσιακή νομική
βάση χορήγησης της ενίσχυσης. Τα εν λόγω στοιχεία κα-
ταχωρούνται στη σχετική εφαρμογή από τις Αποκεντρω-
μένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων με βάση τα στοι-
χεία που τους παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες/
χορηγούσες αρχές και επικυρώνονται από την Κεντρική
Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Οικονομικών. Τα
εν λόγω στοιχεία θα πρέπει να αναρτώνται στο ανωτέρω
σχετικό πληροφορικό σύστημα εντός εξαμήνου από τη
χορήγηση της ενίσχυσης. Σημειώνεται ότι η συναίνεση
του δικαιούχου για την εν λόγω δημοσίευση τεκμαίρεται
με τη λήψη της ενίσχυσης.
Σημειώνεται ότι η συναίνεση του δικαιούχου της ενί-
σχυσης, για τη δημοσίευση των προβλεπομένων στοι-
χείων, τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης. Για το
λόγο αυτό, οι δυνητικά δικαιούχοι των ενισχύσεων θα
ενημερώνονται από τη χορηγούσα αρχή για τα στοιχεία
που θα δημοσιοποιηθούν σε περίπτωση που λάβουν την
ενίσχυση με σχετική αναφορά στις πράξεις χορήγησης
ενισχύσεων και στη Δημόσια Πρόσκληση, όπου θα ανα-
φέρονται τα στοιχεία που θα δημοσιοποιηθούν μαζί με
παραπομπή στο σχετικό ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο και
θα τίθεται υπόψη των δυνητικών δικαιούχων ότι η συ-
ναίνεσή τους για τη δημοσίευση των εν λόγω στοιχείων
τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης.

Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις
1. Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφα-
ση της Διοικήτριας του Οργανισμού προσδιορίζεται η
ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται
ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους
της παρούσας.
2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την
κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτό-
ματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η
υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοι-
χεί μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων.
Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο
αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές
θέσεις. Proslipsis.gr
3. Η Διοικήτρια του Οργανισμού δύναται με απόφαση
της να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθε-
σμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγω-
γή στο πρόγραμμα.
4. Περαιτέρω λεπτομέρειες εξειδικεύονται με τη Δη-
μόσια Πρόσκληση που θα εκδοθεί για την υλοποίηση
και εφαρμογή του προγράμματος.
**************************************ΑΠΟΦΑΣΗ 2
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προ-
σωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για
την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50
ετών

Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000
νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την
πρόσληψη άνεργων, ηλικίας άνω των 50 ετών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργο-
δότες του ιδιωτικού τομέα με προσωπικό έως είκοσι (20)
θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, και ασκούν τα-
κτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση Proslipsis.gr
1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος
προβλέπεται να καλυφθούν από τον λογαριασμό του
ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ. Το κόστος υλο-
ποίησης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΛΑΕΚ (ΚΑΕ
2493) ως κάτωθι:
Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
50.000.000 ευρώ ως εξής:
Για το έτος 2017: 4.000.000 ευρώ.
Για το έτος 2018: 26.000.000 ευρώ
Για το έτος 2019: 20.000.000 ευρώ
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα
κοινή υπουργική απόφαση χορηγούνται βάσει του Κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Ειδικότερα,
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του εν λόγω Κανονισμού,
το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας
που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία επι-
χείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Επίσης το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μια ενιαία
επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφο-
ρές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από
τον ΟΑΕΔ με την υποβολή σε αυτόν υπεύθυνης δήλωσης,
από το δικαιούχο της ενίσχυσης, για οποιαδήποτε άλλη
ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία
επιχείρηση βάσει του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κα-
νονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο
προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονο-
μικό έτος και με την οποία υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνει,
επίσης, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας που της έχουν χορηγηθεί κατά το τρέχον και
τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβα-
νομένης της παρούσας ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα,
κατά περίπτωση, ανωτέρω αναφερόμενα ποσά. (άρθρο
6, παρ. 1, 3 του Κανονισμού 1407/2013).
Επισημαίνεται ότι το προβλεπόμενο στον Κανονισμό
ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης αφορά σε «ενι-
αία» επιχείρηση.
Στην έννοια της «ενιαίας» επιχείρησης περιλαμβάνο-
νται για τους σκοπούς του Κανονισμού 1407/2013 όλες
οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακό-
λουθες σχέσεις μεταξύ τους: Proslipsis.gr
α) Μία επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δι-
καιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης,
β) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύσει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι-
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζου-
σα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού
αυτής της τελευταίας,
δ) μία επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέ-
σεις που αναφέρονται στα ανωτ. στοιχεία α έως δ με μία
ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης
ενιαία επιχείρηση.
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης
νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ
Σύμφωνα α) με τον ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α’), μεταξύ
των σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση
της ένταξης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού
της χώρας στην αγορά εργασίας, β) με το άρθρο 29 του
ν. 1262/1982 για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της
Οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας
και τροποποίηση συναφών διατάξεων.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013
(ΦΕΚ 88/Α’) ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός
Κοινωνικής Πολιτικής» και ο κλάδος με την επωνυμία
«Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματι-
κή Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ) που συστάθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α’), ενοποιούνται λειτουργικά σε
λογαριασμό με την επωνυμία «Ενιαίος Λογαριασμός για
την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ενώ οι
ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί
υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη
διαχειριστική αυτοτέλεια.

Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι
και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνε-
ταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό έως
είκοσι (20) θέσεις εργασίας με πλήρη απασχόληση κατά
τον μήνα υποβολής της αίτησης και ασκούν τακτικά οι-
κονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρη-
σης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση
του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
(ημερολογιακά).
Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προη-
γείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρημα-
τοδότησης θεωρείται:
Α. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
Β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη
σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως επίσης
και
Γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του
εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών
κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Proslipsis.gr
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να
ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση
έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής
στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση
του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη
νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει
λάβει χώρα η μείωση, μπορούν να ενταχθεί στο πρό-
γραμμα.
Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστη-
μα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την
ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο
που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:
Α. η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιο-
δότησης,
Β. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορι-
σμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε
σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση
για αξιόποινη πράξη),
Γ. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
Δ. η οικειοθελής αποχώρηση,
Ε. η φυλάκιση και ο θάνατος.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχει-
ρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουρ-
γία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο
δραστηριότητας.
Δεν εντάσσονται:
1. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανι-
σμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προ-
σωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/
Α’/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α’/28.12.2009).
2. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την
έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των
ενισχύσεων.
3. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην
εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εται-
ρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των
ενισχύσεων.
4. Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν τακτικά οι-
κονομική δραστηριότητα.
5. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιο-
κτήτες ενταγμένων σε αυτά. Proslipsis.gr
6. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανά-
κτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
7. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μετα-
βίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επανα-
λειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση
από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το
αυτό ή άλλο αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις
περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον
αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.
8.
i. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς,
στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (παρ.
1 του άρθρου 1).
ii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλ-
λιέργεια )
iii. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρω-
τογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων·
iv. Τα νυχτερινά κέντρα.
v. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing)
vi. Οι εποχικές επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχο-
ρηγουμένων ως εποχικό προσωπικό τους.
vii. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις
οι οποίες στον χώρο που θα απασχολήσουν το επιχορη-
γούμενο άτομο (έδρα ή υποκατάστημα) συστεγάζονται
με άλλη επιχείρηση.
viii. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργο-
δότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κλπ)
εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δρα-
στηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του
χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης
φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, υδραυλικοί,
ηλεκτρολόγοι κλπ), σύμφωνα και με το 7.2 της παρούσας.
Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι
σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του
προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις πε-
ριπτώσεις 8i έως 8vii, η επιχείρηση για να ενταχθεί θα
πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα
αναφέρει ότι το επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται
να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών
των περιπτώσεων 8i έως 8vii.
2. Ωφελούμενοι Proslipsis.gr
Ωφελούμενοι είναι άτομα που θα προσληφθούν από
τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, ηλι-
κίας άνω των 50 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέρ-
γων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον άνω των τριών (3) μηνών.
Οι ωφελούμενοι οφείλουν:
α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των
Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ κατά την υπόδειξή τους από το
αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους
β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο
εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπλη-
ρωμένο ΑΣΔ.
γ) είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέ-
λους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα δια-
μονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη ερ-
γασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί
το πρόγραμμα.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
• Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:
- είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια
επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αι-
τούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβι-
βάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και
επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό
αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους
εργοδότες ή εταίρους.
- είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον
ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύ-
ρια ή/και δευτερεύουσα).
- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο
εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική
σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.
- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε
συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας με τον
εργοδότη.
• ατόμων που προσελήφθησαν από την επιχείρηση
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
• για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλει-
στικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως
και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).
• για άτομα που:
- είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε. και εταίροι σε
Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των
επιχειρήσεων
- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των
ΚοινΣεπ) Proslipsis.gr
- τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του
ν.2643/1998.
- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρη-
σης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την
κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ.
επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μι-
σθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα
αυτά,
- θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες,
προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον
εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
- θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή
έμμισθη εντολή.
- δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρ-
τημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική
νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι
αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα
από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα
ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση. Ως αρμόδια Υπηρεσία
ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής
απόφασης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
5.1. Διαδικασία αξιολόγησης
Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης εν-
διαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ
και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση
υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση,
η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανι-
σμού (www.oaed.gr).
Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιθυμεί να επιχο-
ρηγηθεί για άτομο που θα απασχολήσει σε υποκατάστη-
μα της, τότε την ηλεκτρονική αίτηση την υποβάλλει το
υποκατάστημα της επιχείρησης και την υποβάλλει στο
ΚΠΑ2 αρμοδιότητάς της.
Tα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα
τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιό-
τητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πλη-
ροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού θα πρέπει
να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης
και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την
παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να
υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο
ανωτέρω πρόγραμμα:
1. Οι ατομικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης
επιτηδεύματος.
2. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επι-
χείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εται-
ρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά
την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται
και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/
νση, τηλ., email, ΑΦΜ κλπ) κάθε υποκαταστήματός της.
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβά-
νονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει
την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να
συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτη-
σης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρό-
σκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται
από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει
τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι
δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση
συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ
για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα
Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ
(ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της
ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστη-
μα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την
τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλε-
κτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώ-
νοντας κάθε προηγούμενη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση λαμβάνει απο-
δεικτικό με αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρημα-
τοδότησης το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπη-
ρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών
στην αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή
μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω
πρόγραμμα.
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της αξιολόγησης και
την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο
Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισή-
γηση του Γραφείου Απασχόλησης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυ-
νητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που
δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδό-
τησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
ΟΑΕΔ σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης, οι
οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανά-
μεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα
στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων
και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επι-
χειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού,
σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενι-
σχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον
έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση
της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων
χωρών και των ομογενών).
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης
(ΚΠΑ2), ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση
ένταξης ή απορριπτική απόφαση).
Στη συνέχεια το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει τον δικαι-
ούχο καθώς και το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργη-
τικών Πολιτικών Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας
του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης.
Όπου δεν υφίσταται Γραφείο Απασχόλησης την διαδι-
κασία αξιολόγησης της αίτησης χρηματοδότησης διεκ-
περαιώνει το Γραφείο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχό-
λησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 στο οποίο έχει υποβληθεί η
αίτηση υπαγωγής. Proslipsis.gr
5.2. Έγκριση
Στην περίπτωση έκδοσης εγκριτικής απόφασης θα
προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα
οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχεί-
ρηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής
που έχει υποβάλει η επιχείρηση όπως π.χ. ο αιτούμενος
αριθμός ατόμων (νέες θέσεις εργασίας), στα πλαίσια του
καθεστώτος ενίσχυσης και θα αποστέλλεται με e-mail
στην δικαιούχο επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν τη δυνατότητα
αναζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου και σύμφωνα
με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης - εντολή
κενής θέσης – Υπεύθυνη Δήλωση μέσω των Ηλεκτρο-
νικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με κωδικούς πρόσβασης
(Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στις ενταγμέ-
νες επιχειρήσεις - εργοδότες μιας νέας διαδικασίας ανα-
ζήτησης ανέργων, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
του ΟΑΕΔ με στόχο την άμεση και καλύτερη σύζευξη της
προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο
άνεργος προσληφθεί σε υποκατάστημα της επιχείρη-
σης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο
στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς
πρόσβασης του υποκαταστήματος (Ονομασία Χρήστη
και Συνθηματικό).
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν
προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ο αρμόδιος «δια-
χειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), θα ελέγχει την
διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις
απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας
σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπό-
λοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασί-
ας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρή-
σεις θα διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους
των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού σημειώματος
και σύμφωνα με:
Α) Τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων της στο
σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας,
Β) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέ-
σης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
Γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης
βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά
σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.
Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτι-
κής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση
προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία
πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος
ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Proslipsis.gr
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για
την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά
από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε
περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.
Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου
κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση δύ-
ναται να τον αντικαταστήσει κατόπιν υπόδειξης ανέργου
από την αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση προβαίνει σε
νέα ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης μέσω του συ-
στήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και
παρακολούθηση του προγράμματος, θα γίνεται από τον
αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 ταυτοποίηση των αναγ-
γελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με
τις εγκριθείσες θέσεις.
Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας για την πρόσλη-
ψη, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχό-
λησης προβαίνει στην έκδοση απόφασης i) ολικής ανά-
κλησης της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που
η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέ-
σεων ή ii) τροποποίησης προϋπολογισμού λόγω μερικής
ανάκλησης θέσεων στην περίπτωση που η επιχείρηση
κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.
Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχεί-
ρηση, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας
θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε
ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.
Επίσης στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην
πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί με
συστατικό σημείωμα από την Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2) τότε
οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος
προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπα-
γωγής. Proslipsis.gr
Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώ-
νει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων
και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της
απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλη-
σης αντίστοιχα.

Άρθρο 6
Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
1. Ποσό επιχορήγησης.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελού-
μενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών
το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορ-
φώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπε-
ριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες
αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη.
Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου
Πάσχα και Επιδόματος Αδείας συμπεριλαμβάνονται στο
μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που
καταβάλλονται.
2. Διάρκεια επιχορήγησης.
Α) Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων5, η διάρ-
κεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες
με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα (9) μήνες,
ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επι-
χείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από
τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργο-
δότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση
της επιχορήγησης για άλλους εννέα (9) μήνες, μετά τη
λήξη της επιχορήγησης (12+9=21 μήνες) η επιχείρηση
δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις
(3) μήνες ακόμα. Proslipsis.gr
Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα λήγει μετά τη
λήξη της δωδεκάμηνης (12μηνης) επιχορήγησης και η
επιχείρηση δεν δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό
της για τρεις (3) μήνες ακόμα.
Β) Για την πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων, εγγε-
γραμμένων στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του
ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των τριών
(3) μηνών, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους
εννέα (9) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εν-
νέα (9) μήνες ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δι-
5 Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω
των δώδεκα (12) μηνών.
καιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών από τη λήξη του πρώτου 9μηνου απασχόλησης.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του εργο-
δότη και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης (9+9=18μήνες) οι επι-
χειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό
για έξι (6) μήνες ακόμα χωρίς επιχορήγηση.
Επισημαίνεται ότι στη περίπτωση που οι επιχειρήσεις
δεν αιτηθούν την επέκταση του προγράμματος, η δέ-
σμευση της διατήρησης του προσωπικού για άλλους
τρεις (3) μήνες χωρίς επιχορήγηση παραμένει στο πρώτο
9μηνο απασχόλησης (9+3=12μήνες).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 7
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
1. Υποβολή αίτησης Proslipsis.gr
Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολου-
θούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του
κάθε τριμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει
την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή. Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα για τα υποκαταστήματά τους, υποβάλ-
λουν την αίτηση για την καταβολή της επιχορήγησης
(για τα υποκαταστήματα) στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) στην
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστημα που
απασχολείται ο επιχορηγούμενος.
Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) θα προβαίνει στην ανα-
φερόμενη στο άρθρο 6 της παρούσας, καταβολή της επι-
χορήγησης αφού ελέγξει τα παρακάτω δικαιολογητικά
που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:
i. Κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
• Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του
προγράμματος,
• Α.Μ. ΙΚΑ και ΑΜΚΑ επιχορηγουμένων,
• Την χρονολογία πρόσληψης (ημερομηνία, μήνας,
έτος)
• Την ημερομηνία γέννησής τους,
• Τα ημερομίσθια (ημέρες ασφάλισης) που πραγματο-
ποιήθηκαν κατά μήνα,
• Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιού-
ται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του
προβλεπόμενου τις οικείες συμβάσεις εργασίας (Εθνική,
Κλαδικές, Επιχειρησιακές κλπ)
• Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των
επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν
το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγη-
ση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των
εργαζομένων στο υπόδειγμα Β είναι δυνατή η καταβο-
λή της επιχορήγηση ς αρκεί να συνυποβληθούν παρα-
στατικά πληρωμής των εργαζομένων (υπογεγραμμένες
μισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασμών μι-
σθοδοσίας κλπ.)
ii. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες
μπορούν να υποβληθούν και σε οπτικό δίσκο (cd), συ-
νοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δη-
λώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
iii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα.
iv. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών ερ-
γασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα
ΙΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. –ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατά-
στασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της
πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρό-
σληψης και Ε4 Συμπληρωματικός πίνακας Προσωπικού
Νέας Πρόσληψης).
Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι εργοδότες - επιχειρή-
σεις υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω δικαιο-
λογητικά και κατά το χρονικό διάστημα δέσμευσης του
προγράμματος.
2. Διενέργεια ελέγχων
Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβολή
της επιχορήγησης με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυ-
πη ή ηλεκτρονική μορφή, πραγματοποιείται επιτόπιος
έλεγχος, μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμόδια
Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές, προκειμένου να
ελεγχθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμ-
ματος, απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού,
κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού κ.λπ.
Ειδικότερα, στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο θα ελέγχονται
και τα αναφερόμενα τόσο στην αίτηση υπαγωγής όσο
και στην Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 5. Σε περίπτωση
που δεν τηρούνται οι όροι για την υπαγωγή στο πρό-
γραμμα η Υπηρεσία (ΚΠΑ2) θα προβαίνει στην έκδοση
απόφασης ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, η οποία
θα κοινοποιείται στην επιχείρηση.
Οι αναφερόμενοι έλεγχοι διενεργούνται και πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή της
επιχορήγησης, κατά την διάρκεια των τριμήνων, όπως
αυτά ορίζονται παρακάτω.
Μετά την διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων, τα στοι-
χεία αυτών δύνανται να καταχωρίζονται στο ΟΠΣ του
ΟΑΕΔ από τους αρμόδιους ελεγκτές.
Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνολι-
κού προσωπικού επιχορηγούμενου και μη, η οποία θα
αναζητείται από τους ελεγκτές.
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος (επιτόπιοι έλεγ-
χοι) θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση
υπ’ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ 487/9-10-2013)
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
Επισημαίνεται ότι το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή
Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του ν.4144/2013,
ορίζει ότι: «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δι-
καστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και
οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται
να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με
την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων
και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των
αρμοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων
ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελε-
γκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμε-
νους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει
λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής
της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν
διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπω-
σαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.» Proslipsis.gr
3. Καταβολή της επιχορήγησης
Η αρμόδια Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2), ύστερα από τον σχετι-
κό έλεγχο των δικαιολογητικών και τον επιτόπιο έλεγχο
προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης
για την καταβολή της επιχορήγησης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξί-
ωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκ-
πρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της
προθεσμίας των τριών μηνών από τη λήξη κάθε τριμή-
νου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Οργανισμού με απόφασή του θα προβαί-
νει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από απόφαση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
4. Όροι
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλή-
ρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημε-
ρομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες
ασφάλισης.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά
στο δεσμευόμενο (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες,
κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αί-
τησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) προσωπικό, δεν εί-
ναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης
από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής. Οι ανωτέρω
δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την
ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων κα-
θορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία.
Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγμα-
τοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση
που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργα-
ζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμ-
ματος δεν ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα.
Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση
της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδει-
κνύεται άλλο άνεργο άτομο.

Άρθρο 8
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης –
Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δε-
σμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμε-
νες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) με το ίδιο καθεστώς
απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το επιχορη-
γούμενο και μη προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικα-
ταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα
διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε
το προσωπικό. Στην περίπτωση που η επιχείρηση i. έχει
επιχορηγηθεί, τότε θα πρέπει να επιστραφεί στον Οργα-
νισμό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με
τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο
9 Διακοπή επιχορήγησης – Δημοσιονομική Διόρθωση,
ii. δεν έχει επιχορηγηθεί θα διακόπτεται το πρόγραμμα
δίχως την καταβολή οποιοδήποτε ποσού.
Επισημαίνεται ότι και για την αντικατάσταση του επι-
χορηγούμενου ατόμου, η επιχείρηση θα πρέπει να υπο-
βάλει μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω των Ηλεκτρο-
νικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με κωδικούς πρόσβασης
(Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) στο ΚΠΑ2 εντολή
κενής θέσης και να ακολουθηθεί η διαδικασία της εξα-
τομικευμένης παρέμβασης. Η αντικατάσταση θα γίνε-
ται με άτομο ίδιας κατηγορίας (σε ιδιαίτερα μειονεκτική
θέση) με το αρχικά προσληφθέν άτομο. Είναι δυνατή η
επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αντικατά-
σταση του επιχορηγούμενου ατόμου και της σχετικής
διαδικασίας (εντολή κενής θέσης κ.λπ.) κατά τριάντα (30)
ημέρες, μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση
του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση επιχορηγούμενων
ανέργων από τις δικαιούχους επιχειρήσεις, με ανέργους
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις Εξαιρέσεις του άρ-
θρου 4.2.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ει-
δικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε
επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση
μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον
εργοδότη. Proslipsis.gr
Στην περίπτωση που αποχωρήσει επιχορηγούμενο ή
μη άτομο από το δεσμευόμενο προσωπικό εντός του
μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης
του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη
λήξη να προβεί σε αντικατάσταση.
Επίσης σε περίπτωση στράτευσης, ασθένειας, ανυ-
παίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας – λοχείας), ειδικής
άδειας προστασίας της μητρότητας, που αφορά είτε στο
επιχορηγούμενο ατόμου είτε και στο δεσμευόμενο μη
επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατά-
σταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό
τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια
Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγού-
μενο προσωπικό θεωρείται η καταγγελία σύμβασης ερ-
γασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης, όπως
επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτο-
βουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν υπάρξει αντικατάσταση
του επιχορηγούμενου ατόμου για το οποίο έχει δεσμευ-
τεί η επιχείρηση σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρό-
ντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9
«Διακοπή επιχορήγησης – Δημοσιονομική διόρθωση».
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο δεσμευόμε-
νο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό για το οποίο έχει
δεσμευθεί η επιχείρηση, σύμφωνα με την εγκριτική από-
φαση υπαγωγής θεωρείται: α) η καταγγελία σύμβασης
εργασίας, και β) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρω-
τοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Στην περίπτωση αυτή εάν δεν υπάρξει διατήρηση του
δεσμευόμενου (μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της
επιχείρησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρ-
θρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 «Διακοπή
επιχορήγησης – Δημοσιονομική διόρθωση».
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επι-
χορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο μη επιχο-
ρηγούμενο προσωπικό η κενή θέση που οφείλεται σε:
καταγγελία σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου
για πειθαρχικούς λόγους (μετά από μήνυση), οικειοθε-
λή αποχώρηση, θάνατο, φυλάκιση και συνταξιοδότηση
λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού επιχείρησης.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά
στο δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) αλλά και στο
επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης δεν είναι
δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από
πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ.
Οι ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το χρονικό διά-
στημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης μέχρι και την έκδοση της εγκριτικής απόφασης.
Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος απασχόλησης
από πλήρη σε μερική απασχόληση του δεσμευόμενου
(μη επιχορηγούμενου) προσωπικού της, η επιχείρηση
υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη επιπλέον ατό-
μου προκειμένου να διατηρηθεί ο αριθμός δέσμευσης
του προσωπικού της, σύμφωνα με την εγκριτική απόφα-
ση υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του
δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που
μείωσε και με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επι-
χείρηση μετά την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα
(και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), έχο-
ντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης
δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης
παραμένει σταθερός.
Στο πλαίσιο της έρευνας / αξιολόγησης του ανωτέρω
προγράμματος, τόσο οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) όσο
και οι ωφελούμενοι (άνεργοι) πρέπει να παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία (από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των
προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων
και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες
υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το σκο-
πό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της
διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την
αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος. Σε κάθε περί-
πτωση έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης
και αντίρρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
11, 12 και 13 του ν. 2472/1997».

Άρθρο 9
Διακοπή επιχορήγησης–
Δημοσιονομική Διόρθωση
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε κα-
ταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση
οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ.7 του ν.1262/1982
(ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την απόδο-
ση στον ΟΑΕΔ καθώς και οι διατάξεις της με αριθμό
1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β’ 120) από-
φασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106
του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995) και δυ-
νάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ.
ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.
Επισημαίνεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς
για κάθε φάση του προγράμματος, με την προϋπόθεση
ότι κατά την επέκταση του προγράμματος στο εννεά-
μηνο (9μηνο) απασχόλησης οι κυρώσεις θα επιβληθούν
αυτοτελώς μόνο εφόσον ο λόγος διακοπής προκύψει
μετά τη λήξη του πρώτου δωδεκαμήνου απασχόλησης.

Άρθρο 10
Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιο-
λογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της
προθεσμίας των ενενήντα (90) ημερών του μήνα που
ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ.
του κάθε τριμήνου, τότε η αξίωσή του για το συγκεκρι-
μένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορή-
γησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η
επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται
οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά ενενήντα (90) ημέρες, μετά από απόφαση του Προ-
ϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Άρθρο 11
Επιμήκυνση Προγράμματος
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης
κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση
της επιχείρησης, για μη μείωση προσωπικού και των ΕΜΕ,
σε περίπτωση α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορη-
γούμενου εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που
χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργα-
ζομένου και γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερι-
νών διακοπών (στην περίπτωση που ο επιχορηγούμενος
έχει ήδη λάβει ή θα λάβει την νόμιμη άδεια του, εκτός του
χρονικού διαστήματος που η επιχείρηση δεν λειτουργεί
λόγω θερινών διακοπών). Η επιμήκυνση γίνεται μετά από
αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου
της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμε-
νου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30)
ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορή-
γησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε
άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του ερ-
γοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της
Υπηρεσίας Απασχόλησης.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγ-
μένων στο συνολικό πρόγραμμα και των Υπηρεσιών
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση του
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ ύστερα από διατύπωση γνώμης της Επι-
τροπής του ΕΛΕΚΠ
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρε-
σία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
της απορριπτικής απόφασης.

Άρθρο 13
Διαδικασία παρακολούθησης και
ελέγχου του προγράμματος
Οι έλεγχοι στους δικαιούχους του προγράμματος θα
διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6-6-2001
κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, καθώς και με την με αριθμό 2854/01-07-2008
απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, οποιαδήποτε χρονική στιγ-
μή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του
προγράμματος. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν
όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για την
καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε μέσα στο
χρονικό διάστημα αναφοράς (21 μήνες).
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράμ-
ματος, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, που
αφορούν τους όρους της ένταξης. Αντίγραφο της έκθε-
σης παραδίδεται στην επιχείρηση.
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται:
- να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο,
στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με το
άρθρο 29 του ν.4144/2013,
- να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των
δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται,
- να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον
δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τε-
λευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος de minimis
(Καν.1407/2013).

Άρθρο 14
Τελικές διατάξεις
1. Με Δημόσια Πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση
της Διοικήτριας του Οργανισμού προσδιορίζεται η ημερο-
μηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
για υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται ή/και ορίζε-
ται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας.
2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κά-
λυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη
λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υπο-
βολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί
μέχρι το 30% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην
περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμο-
νής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβο-
λής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.
3. Η Διοικήτρια του Οργανισμού δύναται με απόφαση
της να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθε-
σμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγω-
γή στο πρόγραμμα.
4. Περαιτέρω λεπτομέρειες εξειδικεύονται με τη Δη-
μόσια Πρόσκληση που θα εκδοθεί για την υλοποίηση
και εφαρμογή του προγράμματος.
II) Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η με αριθμό 357/07/
09-02-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ
455/Β’/24-02-2016), με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό
72/3/26-01-2016 διατύπωση γνώμης της Επιτροπής του
ΕΛΕΚΠ αναφορικά με την κατάρτιση του «Προγράμματος
επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000
ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση,
ηλικίας άνω των 50 ετών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2017

Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved