nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης»

Αθήνα 13.2.2017, 20:23

Την διυπουργική απόφαση για το νέο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας", παρουσιάζει η Proslipsis.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν έως 10 θέσεις που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και προσλαμβάνουν δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην αγορά εργασίας με πλήρες ωράριο.
 Proslipsis.gr
Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες και τις επιλογές τους και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα περιγράφεται στη δημόσια πρόσκληση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο στάδια:Proslipsis.gr
1) Το πρώτο στάδιο του προγράμματος διαρκεί όσο και το χρονικό διάστημα το οποίο υπολείπεται του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» μέχρι τη λήξη της διάρκειας τακτικής επιδότησης. Το διάστημα που υπολείπεται στον δικαιούχο «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδότησης λόγω συνέχισης.

Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.

Για τους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση όπως αυτή ορίζεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», του Κεφαλαίου Α΄.

2) Το δεύτερο στάδιο αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 12 μηνών για αμιγή απασχόληση.

Οι ωφελούμενοι
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:
α. Άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης). Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχισης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.
β. Μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση. Proslipsis.gr

Οι ωφελούμενοι άνεργοι και των δύο ανωτέρω κατηγοριών κατά την υπόδειξη τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:
1. Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:
α. είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.
β. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).
γ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.
δ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας με τον εργοδότη.
2. για εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).
3. για άτομα που:
α. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
β. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
γ. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
δ. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των Κοιν.Σ.Επ)
ε. τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998.
στ. προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά, Proslipsis.gr
ζ. προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
η. απασχολούνται με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα περιγράφεται στη δημόσια πρόσκληση.

Η επιχορήγηση
Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται υποχρεωτικά στους 12 μήνες απασχόλησης και περιλαμβάνει δύο στάδια:
α. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει, το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» στην επιχείρηση μέχρι και τη λήξη της διάρκειας επιδότησης όπως αυτό ορίζεται στην επιταγή επανένταξης (μέχρι 12 μήνες).
β. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη λήξη του α' σταδίου και μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 μήνες.
Ως βάση υπολογισμού για τη συμπλήρωση των 12 μηνών λαμβάνεται η ημερομηνία πρόσληψης.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης ακολουθούν τρεις (3) μήνες δέσμευσης (χωρίς επιχορήγηση).

Το ποσό της επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ στάδιο:
Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά.

Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το επίδομα μακροχρονίων ανέργων και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης οκτώ ευρώ.

Στο ποσό επιχορήγησης της επιταγής επανένταξης συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα ή η αναλογία καθενός εξ αυτών που αντιστοιχεί στον εργοδότη.

Β΄ στάδιο:
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 360,00 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημερομίσθια το μήνα, για επιχορηγούμενους δικαιούχους της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας ή και για κοινούς ανέργους (στην περίπτωση αντικατάστασης (β΄ στάδιο).

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης μειώνεται κατά 1/25.

Αιτήσεις ένταξης
Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα όταν ο ΟΑΕΔ εκδώσει σχετική πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται στη δημόσια πρόσκληση και λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της προθεσμίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. οικ. 4122/92
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 15323/624/06-09-2010
κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Πρόγραμ-
μα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχό-
ληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας" και καθορι-
σμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομέ-
νου της "επιταγής επανένταξης στην αγορά εργα-
σίας"» (Β΄1398), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ'
αριθμ. 1573/86/27-1-2011 (Β΄ 263) όμοιά της.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3845/
2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήρι-
ξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της
Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄65),
όπως ισχύει. Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 «Πα-
ροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερει-
ακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών
διατάξεων» (Α΄ 70), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 «Αναδι-
άρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως
ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3227/
2004 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (Α΄ 29).
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/
2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄
145).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (Α΄180).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 73/23-9-2015 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).
13. Τις διατάξεις της με αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαρά-
κη» (Β΄ 2168).
14. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Υ 56/21-10-2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία Αντω-
νοπούλου (Β΄2281). Proslipsis.gr
15. Τις διατάξεις της με αριθμ. 15323/624/06-09-2010
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει-
ρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και
κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής επανένταξης
στην αγορά εργασίας" και καθορισμός του τύπου, της
μορφής και του περιεχομένου της "επιταγής επανέντα-
ξης στην αγορά εργασίας"» (Β΄ 1398), όπως ισχύει.
16. Την υπ’ αριθμ. 2983/08-11-2016 απόφαση του
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία ελήφθη στην υπ' αριθμ. 64/
08-11-2016 συνεδρίαση και διαβιβάστηκε στην υπηρε-
σία μας με το υπ. αριθμ. 74814/29-09-2016 έγγραφο του
ΟΑΕΔ.
17. Το υπ' αριθμ. οικ. 55240/89/29-11-2016 έγγραφο
της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
18. Την υπ’ αριθμ. οικ. 58544/2166/16-12-2016 εισή-
γηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
19. Η υπ’ αριθμ. 54413/1979/16-12-2016 απόφαση της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης περί έγκριση ανάληψης υποχρέωσης
(ΑΔΑ: ΩΒ0Η465Θ1Ω-ΘΧ1).
20. Την υπ’ αριθμ. 92026/22-11-2016 βεβαίωση δέ-
σμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του ΟΑΕΔ.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχουν προβλεφθεί πιστώ-
σεις οι οποίες κατανέμονται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2017 ποσό ύψους 12.000.000,00 ευρώ, για
το 2018 ποσό ύψους 13.000.000,00 ευρώ και για το έτος
2019 ποσό ύψους 7.000.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 15323/624/06-09-2010
κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Πρόγραμμα επι-
χορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την
απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων "επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας" και καθορισμός του
τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της "επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας"» (Β΄1398), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 1573/86/
27-01-2011 όμοια της (Β' 263), στα κάτωθι σημεία ως
εξής:
 Proslipsis.gr
Ι. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος - Στόχος του προγράμματος
1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρή-
σεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ),
Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που απασχολούν έως δέκα (10) θέσεις που αντιστοιχούν
σε πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και προσλαμβάνουν
δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργα-
σίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην
αγορά εργασίας με πλήρες ωράριο.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2)
στάδια.
1) Το α΄ στάδιο του προγράμματος διαρκεί όσο και το
χρονικό διάστημα το οποίο υπολείπεται του δικαιούχου
«επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» μέχρι τη
λήξη της διάρκειας τακτικής επιδότησης. Το διάστημα
που υπολείπεται στον δικαιούχο «επιταγής επανένταξης
στην αγορά εργασίας» πρέπει να είναι τουλάχιστον το
50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της επιδό-
τησης λόγω συνέχισης.
Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχι-
σης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.
Για τους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέρ-
γων πρέπει να υπολείπεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδό-
τηση όπως αυτή ορίζεται στην «επιταγή επανένταξης
στην αγορά εργασίας», του Κεφαλαίου Α΄.
2) Το β΄ στάδιο αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό δι-
άστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 12 μηνών για αμιγή
απασχόληση.

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση -
επιλέξιμες περιοχές
1. Για το α' στάδιο του προγράμματος δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, επειδή ο ΚΑΕ 2493 του Ο.Α.Ε.Δ. τρο-
φοδοτείται από τον ΚΑΕ 0651 του Ο.Α.Ε.Δ. στον οποίο
έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. Proslipsis.gr
Όσον αφορά στο επιπλέον ποσό για τους μακροχρό-
νια ανέργους δικαιούχους της επιταγής επανένταξης,
προκαλείται δαπάνη ύψους 6.000.000,00 ευρώ, η οποία
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493),
στον οποίο έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.
2. Για το β΄ στάδιο του προγράμματος, θα προκληθεί
δαπάνη ύψους 26.000.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει
προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.
Ι. Α΄ στάδιο
Για το επιπλέον ποσό, που αφορά στους μακροχρόνια
ανέργους, δικαιούχους της επιταγής επανένταξης, θα
προκληθεί δαπάνη ύψους 6.000.000,00 ευρώ η οποία
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493)
και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το 2017: 2.000.000,00 ευρώ
Για το 2018: 3.000.000,00 ευρώ
Για το 2019: 1.000.000,00 ευρώ
II. Β΄ στάδιο
Θα προκληθεί δαπάνη ύψους 26.000.000,00 ευρώ η
οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ
2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής :
Για το 2017: 10.000.000,00 ευρώ
Για το 2018: 10.000.000,00 ευρώ
Για το 2019: 6.000.000,00 ευρώ
3. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην απόφαση
αυτή χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια
επιχείρηση βάσει της παρούσας κοινής υπουργικής από-
φασης, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis
ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει
να υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ σε οποια-
δήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό
ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε
μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των
οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό
των 100.000,00 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω της υποβολής
υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχεί-
ρησης στην οποία θα αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη
ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση
βάσει του παραπάνω κανονισμού ή άλλων κανονισμών
για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγού-
μενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Καν. 1407/2013.

Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ - Δικαιούχοι των πράξεων
Σύμφωνα α) με τον ν. 2956/2001 (Α΄ 258), μεταξύ των
σκοπών του ΟΑΕΔ είναι η ενίσχυση, διευκόλυνση της
ένταξης και διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού της
χώρας στην αγορά εργασίας β) το άρθρο 29 του ν. 1262/
1982 για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικο-
νομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και
τροποποίηση συναφών διατάξεων και σύμφωνα γ) με
την παρ. 4 του δεύτερου άρθρου του ν. 3845 (Α΄ 65)
"κάθε επιδοτούμενος άνεργος λόγω τακτικής ή μακρο-
χρόνιας ανεργίας, δικαιούται «επιταγή επανένταξης
στην αγορά εργασίας» δ) με την παρ. 1 του άρθρου
9 του ν. 4075/2012 «Ο προσλαμβανόμενος ή τοποθε-
τούμενος ασφαλίζεται στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ , καθώς και σε
όλους τους κλάδους και λογαριασμούς του ΟΑΕΔ. Αν
απολυθεί πριν από το χρόνο λήξης του δικαιώματος
επιδότησης, ο άνεργος λαμβάνει το επίδομα ανεργίας
για το υπόλοιπο διάστημα, εφόσον δεν επανατοποθε-
τηθεί ή προσληφθεί», ε) ο δικαιούχος «επιταγής επα-
νένταξης στην αγορά εργασίας» σύμφωνα με το αρθρ.
70 του ν. 4430/31-10-2016 (Α΄ 205) εξαιρείται από το
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 3986/
2011 (Α΄152) για όσο χρόνο αυτός απασχολείται δυνάμει
της ως άνω επιταγής. Proslipsis.gr

Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
4.1. Δικαιούχοι - Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις,
Κοιν.Σ.Επ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτι-
κού τομέα που απασχολούν έως δέκα (10) άτομα που
αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση και ασκούν τακτικά
οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρη-
σης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση
του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
(ημερολογιακά).
Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προη-
γείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρημα-
τοδότησης θεωρείται:
α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη
σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση και
γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του
εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών
κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να
ενταχθεί στο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει τη μείωση
έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής
στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείω-
ση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέ-
στερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα
που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο
πρόγραμμα.
Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστη-
μα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την
ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που
προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:
α. η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιο-
δότησης,
β. η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορι-
σμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε
σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση
για αξιόποινη πράξη),
γ. η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
δ. η οικειοθελής αποχώρηση,
ε. η φυλάκιση και ο θάνατος.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχει-
ρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουρ-
γία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο
δραστηριότητας. Proslipsis.gr
Δεν εντάσσονται:
α. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργα-
νισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του
προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994
(Α΄ 28) και του ν. 3812 (Α΄ 234). Proslipsis.gr
β. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς,
στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρ-
θρο 1).
γ. Τα νυχτερινά κέντρα .
δ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής
υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
ε. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό
τους.
στ. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την
έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των
ενισχύσεων.
ζ. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην
εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εται-
ρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των
ενισχύσεων.
η. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιο-
κτήτες ενταγμένων σε αυτά.
θ. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.
ι. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργο-
δότη (όπως ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί,
εμπορικοί αντιπρόσωποι) εκτός των επιχειρήσεων που
λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους απασχολούν
το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσί-
ες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης
ταξί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι),
ια. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα της αλιείας (στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατο-
καλλιέργεια ), στον τομέα του άνθρακα (όπως εταιρείες
εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή γεωρ-
γικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών).
Στην περίπτωση επιχειρήσεων οι οποίες δραστηρι-
οποιούνται και σε άλλους τομείς πέραν των ανωτέρω
εξαιρουμένων και οι επιχορηγούμενοι άνεργοι απασχο-
ληθούν στις μη εξαιρούμενες δραστηριότητες τότε οι
επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα.
ιβ. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης
είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται
του προγράμματος. Στις περιπτώσεις που το αντικείμενο
εργασιών που εξαιρείται αναφέρεται μεταξύ των σκοπών
όπως ορίζονται από το καταστατικό της επιχείρησης και
δεν ορίζεται στην έναρξη δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ.,
η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον συνυποβάλει
υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν πρό-
κειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος
το εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών. Στις περιπτώσεις
που το αντικείμενο εργασιών αναφέρεται στην έναρξη
δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., η επιχείρηση για να ενταχθεί
θα πρέπει να προβεί σε μεταβολή εργασιών στη Δ.Ο.Υ.
πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματο-
δότησης ως προς το εξαιρούμενο αντικείμενο και να
υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει
ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος το εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.
ιγ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανά-
κτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων.
ιδ. Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από
μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και
επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ-
μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο
χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν
επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος
για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται
για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη
επιχείρηση.
4.2. Ωφελούμενοι - Άνεργοι
α. Άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην
αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχι-
στον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής
ή συνέχισης). Proslipsis.gr
Η εγκριθείσα επιδότηση (είτε αρχική είτε λόγω συνέχι-
σης) πρέπει να είναι τουλάχιστον πεντάμηνης διάρκειας.
β. Μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανέ-
νταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολεί-
πεται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότηση, σύμφωνα με το
Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας.
Οι ωφελούμενοι άνεργοι και των δύο ανωτέρω κατη-
γοριών κατά την υπόδειξη τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2
οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυ-
πο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφω-
νήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:
1. Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:
α. είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην
ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την
αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μετα-
βιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και
επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό
αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους
εργοδότες ή εταίρους.
β. είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα
στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριό-
τητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).
γ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο
εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική
σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.
δ. είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε
συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας με τον
εργοδότη.
2. για εργαζόμενους που απασχολούνται αποκλειστι-
κά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και
την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).
3. για άτομα που:
α. είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
β. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
γ. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των
επιχειρήσεων
δ. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των
Κοιν.Σ.Επ)
ε. τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του
ν. 2643/1998.
στ. προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχεί-
ρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για
την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων,
π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το
μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτο-
μα αυτά,
ζ. προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες,
προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον
εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
η. απασχολούνται με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμ-
μισθη εντολή.
Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά
υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα μόνο από την
αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το
υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις
ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρή-
σεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν
καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδι-
κασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα
με τη διαδικασία που θα περιγράφεται στη δημόσια
πρόσκληση.

Άρθρο 5
Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης
5.1. Διάρκεια επιχορήγησης
Η διάρκεια επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται
υποχρεωτικά στους 12 μήνες απασχόλησης και περιλαμ-
βάνει δύο στάδια:
α. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει, το χρονικό διάστη-
μα που υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου
«επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» στην
επιχείρηση μέχρι και τη λήξη της διάρκειας επιδότησης
όπως αυτό ορίζεται στην επιταγή επανένταξης (μέχρι
12 μήνες).
β. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διά-
στημα που υπολείπεται από τη λήξη του α' σταδίου και
μέχρι να συμπληρωθούν οι 12 μήνες.
Ως βάση υπολογισμού για τη συμπλήρωση των 12
μηνών λαμβάνεται η ημερομηνία πρόσληψης.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης ακολουθούν τρεις (3)
μήνες δέσμευσης (χωρίς επιχορήγηση).
5.2. Ποσό επιχορήγησης
Α΄ στάδιο:
Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη απασχόλη-
ση και ασφάλιση 25 ημερών ορίζεται το μηνιαίο ποσό
που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγο-
ρά εργασίας» του δικαιούχου όπως αυτό διαμορφώνεται
κάθε φορά.
Για τους επιχορηγούμενους δικαιούχους της «επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας» λόγω μακροχρόνιας
ανεργίας ορίζεται το επίδομα μακροχρονίων ανέργων
και επιπλέον ημερήσιο ποσό επιχορήγησης οκτώ (8)
ευρώ.
Στο ποσό επιχορήγησης της επιταγής επανένταξης
συμπεριλαμβάνονται και τα ποσά των δώρων Χριστου-
γέννων και Πάσχα ή η αναλογία καθενός εξ αυτών που
αντιστοιχεί στον εργοδότη.
Β΄ στάδιο:
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 360,00
ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης και μέχρι
25 ημερομίσθια το μήνα, για επιχορηγούμενους δικαι-
ούχους της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασί-
ας» λόγω τακτικής ή μακροχρόνιας ανεργίας ή και για
κοινούς ανέργους (στην περίπτωση αντικατάστασης (β΄
στάδιο).
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών
το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης μειώνεται κατά
1/25.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Διαδικασία υπαγωγής
6.1. Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς
πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ
και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση
υπαγωγής - εντολή κενής θέσης - υπεύθυνη δήλωση, η
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανι-
σμού (www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερό-
μενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος χρήστης στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παρα-
λάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και
διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (ονομασία χρήστη και
συνθηματικό).
Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, όπως αυτή
περιγράφεται παρακάτω, εφόσον ο άνεργος που θα προ-
σληφθεί πρόκειται να απασχοληθεί σε υποκατάστημα
της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου πα-
ρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται
με τον κλειδάριθμο του υποκαταστήματος (ονομασία
χρήστη και συνθηματικό).
Τα υποκαταστήματα ή γραφεία που έχουν την έδρα
τους σε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλ-
λουν την ηλεκτρονική αίτηση στο ΚΠΑ2 στην αρμοδιό-
τητα του οποίου ανήκει το υποκατάστημα ή γραφείο.
6.2. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχει-
ρήσεις δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρο-
νικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι χρήστες στο
Πληροφορικό Σύστημα (portal) του Οργανισμού πρέπει
να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην
αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης
και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την
παραλαβή κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να
υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή στο
ανωτέρω πρόγραμμα:
α. Οι ατομικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επι-
τηδεύματος. Proslipsis.gr
β. Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επι-
χείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εται-
ρική σύνθεση της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από
νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Αν η επιχείρηση
διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του
κλειδαρίθμου πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρί-
ζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email,
ΑΦΜ κ.λπ.) κάθε υποκαταστήματός της.
6.3. Στην ηλεκτρονική αίτηση εμπεριέχεται και η
εντολή κενής θέσης, η οποία καταγράφεται στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα του Οργανισμού και στην οποία οι
επιχειρήσεις προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέρ-
γων που επιθυμούν να προσλάβουν, στα πλαίσια του
προγράμματος.
Η διαδικασία της αντικατάστασης του επιχορηγού-
μενου ατόμου, κατά τη διάρκεια του προγράμματος,
γίνεται με κλειδάριθμο και η «εντολή κενής θέσης για
αντικατάσταση» υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
6.4. Στην ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση αναφέρει
υποχρεωτικά, τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
και μόνο τα -τυχόν- νομικά πρόσωπα που είναι εταίροι ή
μέτοχοι της επιχείρησης από 20% και άνω, ανεξαρτήτως
εάν τα νομικά πρόσωπα της επιχείρησης είναι μέτοχοι ή
εταίροι εντός ή εκτός της Ελληνικής επικράτειας, προ-
κειμένου να γίνει η σώρευση των κρατικών ενισχύσεων.
6.5. Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει
θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβά-
νονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει
την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να
συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτη-
σης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρό-
σκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται
από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει
τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμ-
μετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη
χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πλη-
ροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ
ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της
ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστη-
μα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την
τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλε-
κτρονικά νέα αίτηση, η οποία ακυρώνει την προηγούμε-
νη. Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες
φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση λαμβάνει απο-
δεικτικό με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία υπο-
βολής.

Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης
7.1 Διαδικασία αξιολόγησης
Μετά την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρη-
ματοδότησης το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας
Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημε-
ρών στην αξιολόγηση τους αναφορικά με την πληρότητα
ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω
πρόγραμμα.
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της αξιολόγησης και
την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο
Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισή-
γηση του Γραφείου Απασχόλησης.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυ-
νητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο
χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που
δηλώθηκαν. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδό-
τησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
ΟΑΕΔ σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης, οι
οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανά-
μεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα
στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων
και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγ-
χος σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενι-
σχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον
έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση
της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.)
του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων
χωρών και των ομογενών).
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης
(ΚΠΑ 2), ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση
ένταξης ή απορριπτική απόφαση).
Στη συνέχεια το αρμόδιο τμήμα ενημερώνει τον δικαι-
ούχο καθώς και το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργη-
τικών Πολιτικών Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας
του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης.
Όπου δεν υφίσταται Γραφείο Απασχόλησης την διαδι-
κασία διεκπεραιώνει το Γραφείο Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 στο οποίο έχει υπο-
βληθεί η αίτηση υπαγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία
που περιγράφεται στο άρθρο 6.
7.2 Έγκριση Proslipsis.gr
Η απόφαση ένταξης της επιχείρησης προσδιορίζει τον
ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να
επιχορηγηθεί η επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες έχουν τη δυνατότητα ανα-
ζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου (όπως ορίζεται
στο άρθρο 4.2) και σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτη-
ση χρηματοδότησης - εντολή κενής θέσης - Υπεύθυνη
Δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ
με κωδικούς πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθη-
ματικό).
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στις ενταγμέ-
νες επιχειρήσεις - εργοδότες μιας νέας διαδικασίας ανα-
ζήτησης ανέργων, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
του ΟΑΕΔ με στόχο την άμεση και καλύτερη σύζευξη της
προσφοράς και ζήτησης εργασίας.
Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο
άνεργος προσληφθεί σε υποκατάστημα της επιχείρη-
σης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο
στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς
πρόσβασης του υποκαταστήματος (ονομασία χρήστη
και συνθηματικό).
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις - εργοδότες
δεν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία ο αρμόδιος
«διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), ελέγχει τη δι-
αθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις
απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας
σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπό-
λοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργα-
σίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχει-
ρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους
των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού σημειώματος
και σύμφωνα με:
α. τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων της επιτα-
γής επανένταξης στο σύστημα προσφοράς - ζήτησης
εργασίας,
β. την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση - εντολή κενής θέσης
εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και
γ. τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης
βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά
σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.
Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της από-
φασης ένταξης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει
σε πρόσληψη του ατόμου. Proslipsis.gr
Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία
πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος
ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΙΚΑ/ΕΤΑΜ.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για
την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά
από αίτηση του εργοδότη και ύστερα από απόφαση του
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε
περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.
Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου
(β΄στάδιο) κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχεί-
ρηση μπορεί να τον αντικαταστήσει κατόπιν υπόδειξης
ανέργου από την αρμόδια Υπηρεσία. Η επιχείρηση προ-
βαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης μέσω
του συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και
παρακολούθηση του προγράμματος, θα γίνεται από τον
αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 ταυτοποίηση των αναγ-
γελιών πρόσληψης της επιχείρησης στο πληροφοριακό
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με
τις εγκριθείσες θέσεις.
Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας για την πρόσλη-
ψη, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχό-
λησης προβαίνει στην έκδοση απόφασης i) ολικής ανά-
κλησης της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που
η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέ-
σεων ή ii) τροποποίησης προϋπολογισμού λόγω μερικής
ανάκλησης θέσεων στην περίπτωση που η επιχείρηση
κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.
Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχεί-
ρηση, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας
θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε
ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.
Επίσης στην περίπτωση που η επιχείρηση προβεί στην
πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί με
συστατικό σημείωμα από την Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2) τότε
οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος
προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπα-
γωγής.
Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώ-
νει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων
και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της
απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλη-
σης αντίστοιχα.
7.3 Επίλυση διαφορών - Διαδικασία ενστάσεων
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιού-
χων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύ-
εται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφα-
νών Προσφυγών (απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ 635/8-3-2016 - Β'
1708, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Οι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής
προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποί-
ηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από
το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα:
α. οι ενστάσεις για την απόρριψη της αίτησης χρηματο-
δότησης απευθύνονται στο αρμόδιο ΚΠΑ2 που εξέδωσε
τη σχετική απόφαση.
β. οι ενστάσεις για λόγους που αφορούν απόρριψη
καταβολής επιχορήγησης, απένταξη της πράξης, προ-
τεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση κ.λπ. απευθύνονται
στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν και με ηλεκτρο-
νικό τρόπο όπως ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.
Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζό-
μενα δικαιολογητικά εξετάζονται από τον Προϊστάμενο
και τον κάθε φορά υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης
ή του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
του ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η
οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα της αντίστοιχης
Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού το οποίο
θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής
Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι
επαρκώς τεκμηριωμένες και αναφέρουν αναλυτικά τις
διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που πα-
ραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης
και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες. Proslipsis.gr
Όπου δεν υφίσταται Γραφείο Απασχόλησης την διαδι-
κασία διεκπεραιώνει το Γραφείο Ενεργητικών Πολιτικών
Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 στο οποίο έχει υπο-
βληθεί η αίτηση υπαγωγής, σύμφωνα με τη διαδικασία
που περιγράφεται στο άρθρο 6.

Άρθρο 8
Διαδικασία υλοποίησης -
Παρακολούθηση Πράξεων
8.1. Εξόφληση δαπανών υλοποίησης
α. Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης
Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχό-
λησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά
δικαιολογητικά, για καταβολή της επιχορήγησης, στο
Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απα-
σχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το
υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος
υπάλληλος.
β. Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να υποβάλει είναι
τα εξής:
1. Έντυπη Κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει
τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση
των εργοδοτικών εισφορών ως εξής:
α. Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει
του προγράμματος,
β. A.M. IKA επιχορηγουμένων,
γ. Την ημερομηνία πρόσληψης τους,
δ. Την ημερομηνία γέννησης τους,
ε. Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά
μήνα,
στ. Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαι-
ούται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του
προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
ζ. Στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές
των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώ-
θηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επι-
χορήγηση.
2. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του συνό-
λου του προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν
υποκαταστήματα), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν
και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που
εμπεριέχονται είναι αληθή.
3. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις
που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών
της προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή τους οικείους ασφαλιστικούς
φορείς ή τα επικουρικά ταμεία εκτός ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ για να
είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η
ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός
δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης)
και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το
κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορη-
γηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης
καταβάλλονται κανονικά. Σε περίπτωση που η ρύθμιση
δεν τηρείται, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης
θα απορρίπτεται, με την έκδοση απόφασης παραγραφής
από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2.
Αν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεί α χρή-
ζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυ-
ρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή
του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης.
4. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών ερ-
γασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα
ΙΚΑ- Σ.ΕΠ.Ε. - ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατά-
στασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της
πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρό-
σληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού
Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται
αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2),
στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/
ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν
και με ηλεκτρονικό τρόπο όπως ορίζεται στη δημόσια
πρόσκληση.
Οι δικαιούχοι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλουν
τα ως άνω δικαιολογητικά εκτός της έντυπης κατάστασης
(έντυπο Β΄) και κατά το χρονικό διάστημα δέσμευσης
του προγράμματος.
8.2 Παρακολούθηση Πράξεων - Επαληθεύσεις - Πι-
στοποιήσεις
Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η
επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμένου τους, σύμφωνα με
το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως
έχουν οριστεί στην απόφαση χρηματοδότησης.
Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων
γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτημα καταβολής
ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης -
πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης
υποβάλλεται από τον δικαιούχο και συνοδεύεται από τα
δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο
8.1 Β της παρούσας. Οι επαληθεύσεις μπορεί να είναι
επιτόπιες ή και διοικητικές.
8.2.1 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου. Proslipsis.gr
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα
της επιχείρησης που απασχολείται ο επιχορηγούμενος
υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του
προγράμματος.
Επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται και για
το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της
επιχείρησης.
Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον
εθνικό και κοινοτικό, νομικό, θεσμικό και κανονιστικό
πλαίσιο, η Δημόσια Πρόσκληση και το υποβληθέν αίτημα
για καταβολή της ενίσχυσης.
Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η Έκθε-
ση Επαλήθευσης της Πράξης και ενημερώνεται σχετικά
ο δικαιούχος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα υποβολής
αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Συγκεκριμένα:
1. Ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτη-
σης για καταβολή της ενίσχυσης με τα σχετικά δικαι-
ολογητικά, και εντός δύο (2) μηνών πραγματοποιείται
επιτόπια επαλήθευση φυσικού και οικονομικού αντικει-
μένου (επιτόπιοι έλεγχοι). Η ανάθεση γίνεται με απόφα-
ση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών
των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με
τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. σε
ελεγκτές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση
τηρεί τους όρους του προγράμματος, (λειτουργία της
επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη
προσωπικού κ.λπ.) και ελέγχονται τα εξής:
α. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή,
συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δη-
λώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή,
β. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις
που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών
της προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή τους οικείους ασφαλιστικούς
φορείς ή τα επικουρικά ταμεία εκτός ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ, για
να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης πρέπει η
ρύθμιση να προσκομισθεί στους ελεγκτές που διενερ-
γούν τον επιτόπιο έλεγχο και στην απόφαση ρύθμισης
να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για
το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον
οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά. Εάν οι
ελεγκτές κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν
περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσουν
και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του οι-
κείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής
ασφάλισης.
γ. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών ερ-
γασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 - ετήσιος πίνακας κατάστασης προ-
σωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης
του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4
Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσλη-
ψης). Τα ανωτέρω έντυπα αναζητούνται αυτόματα από
την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ. Αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που
υπέβαλε στο ΚΠΑ2 για την πιστοποίηση του οικονομικού
αντικειμένου.
2. Στην πρώτη επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται και τα
αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότη-
σης. Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώ-
νεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση
επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές
με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων
που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει
τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από
την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης Επαλήθευσης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρό-
θεσμα τις αντιρρήσεις της ο Προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας ΚΠΑ2 εκδίδει απόφαση απένταξης του προ-
γράμματος, η οποία κοινοποιείται με σχετική επιστολή
στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση,
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των
αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, μπορεί να διενεργείται
άμεσα συμπληρωματική επιτόπια επαλήθευση από το
ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση.
Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση
άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των, η Έκθεση ορι-
στικοποιείται.
3. Κατά τους επόμενους επιτόπιους ελέγχους, εφόσον
διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων
του προγράμματος ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία
με την έκδοση σχετικής απόφασης (ανάκληση, διακοπή
με αναζήτηση, παραγραφή κ.λπ.).
8.2.2 Διοικητική Επαλήθευση Proslipsis.gr
Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης το Γρα-
φείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχό-
λησης προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων
που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Σε
περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσμα-
τος της επιτόπιας επαλήθευσης και της διοικητικής επα-
λήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης
για την οποία ενημερώνεται η επιχείρηση προκειμένου
να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός δέκα πέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση της. Στη συνέχεια ο Προ-
ϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκ-
δοση σχετικής απόφασης.
Οι αναφερόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο
πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης
για την καταβολή της ενίσχυσης εφόσον κρίνεται απα-
ραίτητο και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα
αναφοράς (15μηνο διάστημα προγράμματος).
Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του συνο-
λικού προσωπικού επιχορηγούμενου και μη, η οποία
αναζητείται από τους ελεγκτές.
8.3. Καταβολή Ενίσχυσης
Το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργη-
τικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας
(Κ.Π.Α.2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της
επιχορήγησης και εφόσον μετά τον σχετικό διοικητικό
έλεγχο διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του
πορίσματος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και του
διοικητικού ελέγχου προβαίνει στην έκδοση σχετικής
εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξί-
ωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκ-
πρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της
προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμή-
νου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) με απόφαση του προβαίνει στη μη
καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας
κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχεί-
ρησης στην υπηρεσία και έκδοση σχετικής απόφασης του
Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.
Η ενίσχυση που αφορά το τελευταίο τρίμηνο απασχό-
λησης καταβάλλεται στην επιχείρηση, αφού κατατεθούν
και ελεγχθούν και τα δικαιολογητικά που αφορούν την
περίοδο δέσμευσης.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις
9.1 Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το
δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστά-
μενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής
αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) με το ίδιο καθεστώς
απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Κατά το α΄ στάδιο του προγράμματος δεν επιτρέπεται
η αντικατάσταση του επιχορηγούμενου δικαιούχου της
«επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».
Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου προσω-
πικού κατά το α΄ στάδιο του προγράμματος εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις της παραγράφου 9.2 της παρούσας και
δεν καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης.
Κατά το β΄ στάδιο του προγράμματος επιτρέπεται η
αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ακόμα και με κοι-
νό άνεργο (μη δικαιούχο επιταγής επανένταξης).
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό
της (επιχορηγούμενες μόνο για το β' στάδιο και υφιστά-
μενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονι-
κής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) οφείλει να το
αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι
δυνατή η συνέχιση του προγράμματος.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου
(β΄ στάδιο) ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται
στην παρ. 7.2.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου
ατόμου, η επιχείρηση μπορεί με την κατάθεση εντολής
κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας, εφόσον
το αρμόδιο Γραφείο των εργασιακών συμβούλων της
αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού (ΚΠΑ 2) μπορεί να
υποδείξει άνεργο με τη νέα ειδικότητα. Σε διαφορετική
περίπτωση (έλλειψη ανέργου με τη νέα ειδικότητα), η
επιχείρηση οφείλει να προσλάβει άτομο με την ειδικό-
τητα του αρχικά επιχορηγούμενου.
Το ανωτέρω ισχύει και όταν κατά τη διάρκεια υλοποί-
ησης του προγράμματος η επιχείρηση επιθυμεί την αλ-
λαγή της ειδικότητας του επιχορηγούμενου υπαλλήλου.
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγού-
μενο και δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται:
α. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη
σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση, και
γ. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του
εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών
κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του προσωπικού
το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας
όσες μειώθηκε το προσωπικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 9.2 και δεν καταβάλλεται κανένα ποσό
επιχορήγησης.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου
ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που δι-
απιστώνεται από την Υπηρεσία) διακόπτεται η επιχο-
ρήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις
για τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση
υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο (μη επιχο-
ρηγούμενο προσωπικό της) καθ' όλη τη διάρκεια του
προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και
δέσμευσης).
Στις περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτι-
ου κωλύματος (όπως κυοφορία-λοχεία), ειδικής άδειας
προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχο-
ρηγούμενο άτομο είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχο-
ρηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση,
αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι
η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που υπάρ-
ξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός
του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρω-
σης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι
τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.
Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυ-
χόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημε-
ρομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την
έκδοση εγκριτικής απόφασης. Η επιχείρηση μπορεί να
προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επι-
χορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλον
εργαζόμενο που προσέλαβε μετά την αίτηση για ένταξη
στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευομενο προσω-
πικό της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς
απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού
δέσμευσης παραμένει σταθερός.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επι-
χορηγούμενο όσο και για το δεσμευομενο προσωπικό
εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά
η κενή θέση που οφείλεται σε:
α. καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδό-
τησης,
β. καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμέ-
νου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά
στον εργαζόμενο,
γ. λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
δ. οικειοθελή αποχώρηση,
ε. φυλάκιση και θάνατο.
Σε περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου ατόμου
για έναν από τους παραπάνω λόγους, κατά τη διάρκεια
του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να διατη-
ρήσει το δεσμευομενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό
μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (χρονικό δι-
άστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων κα-
θορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική
νομοθεσία.
Είναι δυνατόν, επιχορηγούμενος και μη, να πραγμα-
τοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση
που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργα-
ζόμενου, επιχορηγούμενου και μη. Proslipsis.gr
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμ-
ματος δε μπορούν να ασκούν άλλο ελευθέριο ή άλλο
επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η
επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτο-
μο και υποδεικνύεται άλλο άτομο, που πληροί τις προϋ-
ποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δε-
σμευομενο (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την
ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπα-
γωγής, θέσεις εργασίας) προσωπικό με το ίδιο καθεστώς
απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες
δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθε-
λούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου στο
ίδιο ή σε επόμενα προγράμματα μέχρι και τη λήξη και
της δέσμευσης του προγράμματος.
9.2 Διακοπή - Δημοσιονομική Διόρθωση
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων του προγράμματος, μετά από
οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην
επιχείρηση για την απόδοση στον ΟΑΕΔ εφαρμόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 όπως ισχύ-
ει, των άρθρων 121 και 123 του ν. 4270/2014 και του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 91 του Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), όπως
ισχύουν.

Άρθρο 10
Διατάξεις για τους ωφελούμενους -
δικαιούχους της επιταγής επανένταξης
Το χρονικό διάστημα απασχόλησης που αφορά στο
α΄ στάδιο, συμψηφίζεται με το αντίστοιχο διάστημα τα-
κτικής επιδότησης ανεργίας που θα λάμβανε ως επιδο-
τούμενος ο δικαιούχος της «επιταγής επανένταξης στην
αγορά εργασίας».
Μετά την αναγγελία της πρόσληψης του δικαιούχου
«επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» από τον
εργοδότη, η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, προβαίνει
σε «αναστολή» της τακτικής επιδότησης ανεργίας ή του
επιδόματος μακροχρονίως ανέργων του ασφαλισμένου
λόγω ανάληψης εργασίας με βάση τις ισχύουσες περί
επιδότησης ανεργίας διατάξεις. Σε περίπτωση ανάλη-
ψης εργασίας ο μακροχρόνια άνεργος, δικαιούχος της
«επιταγής επανένταξης» δεν έχει δικαίωμα συνέχισης
του επιδόματος.
Τα ημερήσια επιδόματα του χρονικού διαστήματος
του α' σταδίου δε λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπο-
λογισμό του αριθμού ημερησίων επιδομάτων ανεργίας
που ένας άνεργος δικαιούται να επιδοτηθεί τα τελευταία
τέσσερα έτη πριν την έναρξη της επιδότησης κατ' εφαρ-
μογή του άρθρου 70 του ν. 4430/2016.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της «επιταγής επα-
νένταξης στην αγορά εργασίας» προσκομίσει καταγγε-
λία σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη στον οποίο
προσλήφθηκε μέσω του προγράμματος, πριν τη λήξη
του, έχει δικαίωμα συνέχισης εφόσον απομένει υπό-
λοιπο μετά το συμψηφισμό του χρονικού διαστήματος
απασχόλησης του με το αντίστοιχο διάστημα τακτικής
επιδότησης ανεργίας.

Άρθρο 11
Επιμήκυνση Προγράμματος
Είναι δυνατή η παράταση - επιμήκυνση του χρόνου
επιχορήγησης, μόνο κατά το β΄ στάδιο του προγράμ-
ματος, κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη
δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού,
σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζό-
μενου β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά
από αίτηση του εργαζομένου. Η παράταση επιμήκυνση
γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση
του Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προ-
γραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της
αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση
αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού (κατά το β'
στάδιο ) μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών
είναι δυνατή η παράταση - επιμήκυνση του χρόνου επι-
χορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για
κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του
εργοδότη, με την προϋπόθεση να υποβληθεί πριν την
ολοκλήρωση του προγράμματος και απόφαση του αρ-
μόδιου Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης
Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
της αρμόδιας Υπηρεσίας του (ΚΠΑ 2).

Άρθρο 12
Πληροφόρηση
Η πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύεται στο Πρό-
γραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ.
Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται
στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο
(www.oaed.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου
Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.
Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προ-
γράμματος, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει
να παρέχουν τη συγκατάθεση τους για την περαιτέρω
επεξεργασία (από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπε-
ριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται
για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, για το
σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο
της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για
την αξιολόγηση του προγράμματος. Παράλληλα, πρέπει
να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2472/1997 και τα όσα
ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να
τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και να είναι δυνατή η επεξερ-
γασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.
Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικοί
συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στα κοινά-
στόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο
μέσο επικοινωνίας που συμβάλλει στη διαφάνεια και στη
διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις
1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσε-
ων για υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται στη δημόσια
πρόσκληση και λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονι-
κού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των
κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της
προθεσμίας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για
αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 20% των αρχικά
κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις
παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με
βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον
δημιουργηθούν κενές θέσεις.
2. Το Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί με απόφαση του να
αναστείλει, να παρατείνει και να λήξει την προθεσμία
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης
για ένταξη στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης
των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.
3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος,
εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ».
II. Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ της αριθ. 15323/624/06-09-2010
κοινής υπουργικής απόφασης παραμένει σε ισχύ και τα
ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ΄ και Δ΄ αυτής καταργούνται.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved