nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά Από Απόσταση Επιστροφή    
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο

Αθήνα 1.3.2014, 16:32
 
Tην προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στην ερευνητική περιοχή της Κλασικής Αρχαιολογίας (γεωμετρικοί, αρχαϊκοί, κλασικοί και ελληνιστικοί χρόνοι), και με επίκεντρο τις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας ή την αρχαία Μακεδονία, αποφάσισε η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 31 Μαρτίου 2014.

* Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ 
 
1. Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) καλεί υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού 
Διπλώματος στην ερευνητική περιοχή της Κλασικής Αρχαιολογίας (γεωμετρικοί, 
αρχαϊκοί, κλασικοί και ελληνιστικοί χρόνοι), και με επίκεντρο τις περιοχές της Μαύρης 
Θάλασσας ή την αρχαία Μακεδονία, να καταθέσουν σχετική αίτηση. 
 
2. Στη Σχολή γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης, από ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο, που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος αντιστοιχεί στο αντικείμενο και την ποιότητα σπουδών 
της Σχολής. 
 
3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου 2014 τα 
παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών: 
- Αίτηση στην οποία προσδιορίζεται το προτεινόμενο αντικείμενο της Διδακτορικής 
Διατριβής που θα εκπονηθεί 
http://hum.ihu.edu.gr/attachments/IHU_PhD_ClassicalArchaeology_application_form.pdf 
- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και Μ.Τ.Σ. (Master’s). Στην περίπτωση που ο Μ.Τ.Σ. 
δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη η υποβολή 
βεβαίωσης φοίτησης και αναλυτικής βαθμολογίας. Ο υποψήφιος εφόσον επιλεγεί 
για να αρχίσει σπουδές διδακτορικού, θα πρέπει το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2014 
να προσκομίσει το Μ.Τ.Σ. 
- Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους, των 
οποίων οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής 
- Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την 
ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες 
και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου 
- Έκθεση σχετική με τους ερευνητικούς – επιστημονικούς λόγους εκπόνησης 
διδακτορικής διατριβής 
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) και μίας δεύτερης ξένης 
γλώσσας 
- Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στον προτεινόμενο 
υπεύθυνο Καθηγητή 
- Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
ή Διδακτορικών Σπουδών άλλου Τμήματος 
 
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης ανταποδοτικής 
υποτροφίας στις περιπτώσεις ακαδημαϊκής αριστείας και υπό την προϋπόθεση ότι 
δικαιολογείται από το δηλωθέν ατομικό εισόδημα του/ης υποψηφίου/ας. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη 
Γραμματεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, 14ο
 χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων 
Μουδανιών, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 807529, e-mail infosoh@ihu.edu.gr ή να 
επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Σχολής (www.hum.ihu.edu.gr). 
 
Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2014 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
Καθηγητής Βασίλειος Κ. Γούναρης 
 
 
 
 

 
 
 INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY 
SCHOOL OF HUMANITIES 
 
STUDY FOR A DOCTORAL DEGREE IN CLASSICAL ARCHAEOLOGY 
 
1. The School of Humanities of the International Hellenic University (IHU) invites the 
submission of applications from candidates who are interested in studying for a 
PhD degree in the field of Classical Archaeology (Geometric, Archaic, Classical and 
Hellenistic period) focusing on the areas of the Black Sea or Ancient Macedonia. 
2. The School accepts holders of a Master’s Degree from a Greek or foreign 
University in a discipline which, according to the General Assembly of the School 
of Humanities of the International Hellenic University, corresponds to the level of 
expertise and quality of studies required by the School. 
3. Applicants should submit the following documents to the Secretariat of the 
School of Humanities no later than 31 March 2014: 
- Application form giving the proposed subject of the doctoral thesis 
(http://hum.ihu.edu.gr/attachments/IHU_PhD_ClassicalArchaeology_applicatio
n_form.pdf) 
- Certified copies of first and Master’s degrees. If the Master's degree has not 
been obtained by the time of submission of the application, a certificate of 
studies and transcripts must be submitted. Successful applicants must submit 
a certified copy of the Master’s degree by 30 June 2014 at the latest 
- Confirmation of equivalence from the Greek NARIC service (www.doatap.gr) 
for candidates whose qualifications are from a foreign institution 
- Full CV including information on the candidate’s studies, research or 
professional activity, his/her scientific papers and interests 
- Full research proposal giving the reasons for the PhD thesis
- Excellent knowledge of the English language (level C2) and of another 
language 
- Two reference letters, which should be sent directly to the proposed 
Supervisor 
- Formal declaration (under Law 1599/86) that the candidate is not enrolled in 
a Postgraduate (MA, MSc or PhD) degree of another Department 
 
The International Hellenic University will consider granting a compensatory 
scholarship in cases of academic excellence and provided it is warranted by the 
candidate’s reported income. 
 
For more information please contact the Secretariat of the School of Humanities, 14th 
km Thessaloniki – Nea Moudania, 57001 Thessaloniki, Greece. Telephone number: 
+30 2310 807529, e-mail infosoh@ihu.edu.gr or visit the website of the School 
(www.hum.ihu.edu.gr). 
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved