nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά Από Απόσταση Επιστροφή    
Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αθήνα 13.3.2015, 06:37

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν μόνο οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται το γνωστικό πεδίο που τους ενδιαφέρει.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Proslipsis.gr
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου. (Στην περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. (Στην περίπτωση κατά την οποία οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων.
7. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
8. Μία Φωτογραφία.
9. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται από Καθηγητές – Λέκτορες των Α.Ε.Ι. που έχουν διδάξει ή και συνεργαστεί με τον/την υποψήφιο/ια.
10. Αποδεικτικό μιας Ξένης Γλώσσας, (κατά προτίμηση Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, ή άλλη γλώσσα).
11. Αντίγραφο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
12. Ανάτυπα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά, είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
13. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
14. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
15. Υποχρεωτικά Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (περίπου 2 σελίδων), το οποίο θα πρέπει να περιέχει:
Α. Ενδεικτικό θέμα διδακτορικής διατριβής.
Β. Σκοπός και βασικά ερευνητικά ερωτήματα.
Γ. Αναφορά στην πρωτοτυπία του προτεινόμενου θέματος.
Δ. Προτεινόμενο μεθοδολογικό εργαλείο.
Δ. Συνοπτική περιγραφή του θέματος.
Ε. Ενδεικτική βιβλιογραφία. Proslipsis.gr
Τίθεται υπόψη των υποψηφίων, ότι:
- Για τη σύνταξη του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να επικοινωνούν υποχρεωτικά πρώτα με τον/την Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (οι Επιβλέποντες/ουσες εμφανίζονται στον κατάλογο με τα γνωστικά πεδία που ανακοινώνεται παραπάνω).
- Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με συνέντευξη σε επιτροπή του Τμήματος. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα τoυ μηνός Ιουνίου. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους/στις υποψήφιους/ιες και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο 2ο 15/θήμερο του Ιουλίου 2015.
- Είναι δυνατό να κληθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα, με τον τρόπο με τον οποίο θα οριστεί από το Τμήμα.
- Έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα, εφόσον τους ζητηθεί.
- Η δυνατότητα παραμονής τους στη Ρόδο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη. 

Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Γραμματείας, στο πρωτόκολλο του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οδός Δημοκρατίας 1, Κτήριο «7ης Μαρτίου», Ισόγειο, Τ. Κ. 85100, Ρόδος, από τον ίδιο τον- την ενδιαφερόμενο – ενδιαφερόμενη ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης και των δικαιολογητικών με σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 20.04.2015.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Αικατερίνη Καντίνου, τηλ: 22410-99112) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes/index_el.asp?cmd=articles_el&MenuID=75&Menu=10.


Τα γνωστικά πεδία

- Διδακτική Μαθηματικών: διεπιστημονική προσέγγιση και πολυπλοκότητα
Επιβλέπων: Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης (3 θέσεις)
- Τεχνολογικά Περιβάλλοντα: Ανάλυση ψηφιακών αλληλεπιδράσεων (Learning Analytics) και Συνεργατική Μάθηση
Επιβλέπων: Καθηγητής Φραγκίσκος Καλαβάσης (2 θέσεις)
- Διδασκαλία μαθηματικών με χρήση εκπαιδευτικού υλικού
Επιβλέπουσα: Kαθηγήτρια Σουλτάνα Καφούση (3 θέσεις)
- Μη λεκτική επικοινωνία στην εκπαίδευση
Επιβλέπων: Παναγιώτης Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής (1 θέση)


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved