nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά Από Απόσταση Επιστροφή    
Έγκριση Διακρατικού Μεταπτυχιακού από απόσταση: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Αθήνα 04.1.2017, 12:55

Την ίδρυση και Λειτουργία Κοινού Εξ Αποστάσεως Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας / University of Nicosia και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενέκρινε o πρόεδρος του ελληνικού Ιδρύματος Κωνσταντίνος Μασσέλος.

To Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 10077 (1)
Ίδρυση και Λειτουργία του Κοινού Εξ Αποστάσε-
ως Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»
του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας / University of Nicosia
και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α')
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α'), του άρθρου 27 του
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α'), των παρ. 5 και 6 του άρ-
θρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α') και του άρθρου
34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ. Α') Proslipsis.gr
2. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 11 του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α') «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιή-
θηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ' του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α'), της παρ. 8 του άρθρου 5
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ. Α'), της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Α')
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α') «Διασφάλιση της ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98, τ. Α')
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013/ΦΕΚ 119τ. Α') «Κα-
τάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Με-
τονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου»
6. Το από 02.11.2016 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
του Τμήματος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
για το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκ-
παίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(112η συνεδρίαση / 26.10.2016)
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών α) της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (συνεδρίαση 78η/
06.10.2016), και β) της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 71η/
22.11.2016)
9. Το υπ' αριθ. πρωτ. και 622/13.02.2014 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνικής και
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου
10. Το υπ' αριθμ. 82/10.12.2010 έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ,
με το οποίο βεβαιώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
έχει αναγνωριστεί ως ομοταγές ίδρυμα προς τα Ελληνικά
Α.Ε.Ι. και οι σχολές και τα Τμήματα του ως ισότιμα με τα
αντίστοιχα των ελληνικών Α.Ε.Ι.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της Ίδρυσης και της Λειτουργίας, από το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, Κοινού Εξ Αποστάσεως
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας και το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώ-
νουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
Κοινό, Εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενη-
λίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής αυτής απόφασης
και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α') όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του εδ. α' της
παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α')
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώ-
σεων στον τομέα της εξειδίκευσης του ΠΜΣ μέσω της:
(α) παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων και (β) με-
λέτης σχετικής βιβλιογραφίας και (γ) της δυνατότητας
εκπόνησης πρακτικής άσκησης. Επιπλέον, το πρόγραμ-
μα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων
μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων
ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, και (β) την ανάληψη
ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μα-
θημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή
μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και, κατά
συνέπεια, στην παροχή των κατάλληλων εκείνων εφο-
δίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη
δυνατότητα αφενός μεν να ακολουθήσουν επιστημονική
σταδιοδρομία στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (αρχι-
κής και συνεχιζόμενης) συνεχίζοντας τις σπουδές τους
σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαικές
προοπτικές, αφετέρου δε να ασχοληθούν επαγγελματικά
με το χώρο αυτό ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανό-
μενες ανάγκες παροχής εξειδικευμένων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών στο πλαίσιο των αντίστοιχων εκπαιδευτικών
δομών και προγραμμάτων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών
τους θα αποκτούν επίσημο μεταπτυχιακό τίτλο από τα
δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο χορηγούμενος τίτ-
λος θα είναι στην ελληνική γλώσσα και θα αναφέρεται
ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εκ-
παίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημά-
των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής
καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμά-
των της αλλοδαπής. Proslipsis.gr

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το ΠΜΣ έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμή-
νων. Με απόφαση των οικείων οργάνων των συνεργαζό-
μενων Ιδρυμάτων και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγη-
ση του Συντονιστικού Οργάνου παρέχεται η δυνατότητα
παράτασης μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστω-
τικών μονάδων ECTS (ΠΜ-ECTS) και η φοίτηση και η
επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων
των φοιτητών κατά τη διάρκεια τριών (3) διδακτικών
εξαμήνων. Ειδικότερα απαιτείται η παρακολούθηση
δηλαδή 9 εξαμηνιαίων μαθημάτων ή 7 εξαμηνιαίων
μαθημάτων και επιλογής ανάμεσα σε Μεταπτυχιακή
Διατριβή ή Πρακτική Άσκηση. Συγκεκριμένα το πρό-
γραμμα αποτελείται από: α) πέντε υποχρεωτικά μα-
θήματα (κορμού), β) τέσσερα μαθήματα κατεύθυνσης
επιλεγόμενα ανάμεσα σε έξι. Κάθε φοιτητής/τρια θα
πρέπει να επιλέξει μια ανάμεσα σε δυο κατευθύν-
σεις και συγκεκριμένα ανάμεσα στην Κατεύθυνση Α
(Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Αρχική και Συνεχιζόμενη
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση) και στην
Κατεύθυνση Β (Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Μη τυπική
και άτυπη εκπαίδευση). Εναλλακτικά ένας φοιτητής/
τρια μπορεί να επιλέξει δυο μαθήματα από μία από τις
δυο προαναφερόμενες κατευθύνσεις και διπλωματική
εργασία πρακτική άσκηση.
Το ΠΜΣ «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» έχει την ακό-
λουθη διάρθρωση:
Εξάμηνο 1 ECTS
EDEE-100DL Εκπαίδευση Ενηλίκων 10
EDEE-101DL Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 10
EDEE-102DL Εκπαιδευτική Έρευνα 10
ECTS Εξαμήνου 30
Εξάμηνο 2 ECTS
EDEE-103DL Σχεδιασμός Διαδικτυακής Μάθησης 10
EDEE-104DL Εκπαίδευση και Κοινωνία: Βασικές προσεγγίσεις και σύγχρονα θέματα 10
Επιλέγεται μία κατεύθυνση και από την αντίστοιχη κατεύθυνση ένα μάθημα
Κατεύθυνση Α
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Αρχική και Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
EDEE-105L Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
EDEE-106DL Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 10
EDEE-107DL Ευρωπαϊκές πολιτικές για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDEE-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
Κατεύθυνση Β
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Μη τυπική και Άτυπη εκπαίδευση
EDEE-111DL Εκπαίδευση και Μετανάστες 10
EDEE-112DL Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10
EDEE-113DL Σχεδιασμός Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας 10
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
EDEE-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
ECTS Εξαμήνου 30
Εξάμηνο 3 ECTS
Επιλέγονται τρία μαθήματα από την ίδια κατεύθυνση που επιλέχθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο ή ένα μάθημα
από την ίδια κατεύθυνση που επιλέχθηκε στο προηγούμενο εξάμηνο και είτε Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
είτε Πρακτική Άσκηση. Δεν μπορεί να επιλεγεί ξανά ίδιο μάθημα με προηγούμενο εξάμηνο.
Κατεύθυνση Α
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Αρχική και Συνεχιζόμενη Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
ΕDΕΕ-105L Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 10
ΕDΕΕ-106DL Αρχές και Μοντέλα Επιμόρφωσης και Ανάπτυξης Προσωπικού 10
ΕDΕΕ-107DL Ευρωπαικές πολιτικές για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Bασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
ΕDΕΕ-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
Κατεύθυνση Β Proslipsis.gr
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών: Μη τυπική και Άτυπη εκπαίδευση
EDEE-111DL Εκπαίδευση και Μετανάστες 10
ΕΟΕΕ-112DLΠαιδαγωγική της Συμπερίληψης
EDEE-113DL Σχεδιασμός Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας 10
EDEE-108DL Συμβουλευτική Ομάδας 10
EDEE-109DL Bασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και 
Αξιολόγησης Προγραμμάτων 10
ΕDΕΕ-110DL Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 10
Διπλωματική Εργασία ή Πρακτική Άσκηση
ΕDEE-114DL Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20
EDEE-115DL Πρακτική Ασκηση 20
ECTS Εξαμήνου 30
Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση
για την αξιολόγηση του φοιτητή. Η διδασκαλία των μαθη-
μάτων θα γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ' αποστάσεως
εκπαίδευσης. Μόνο η πρακτική άσκηση διεξάγεται με τη
μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης.
Το σύνολο του Προγράμματος Σπουδών παρέχεται
στην ελληνική γλώσσα.
Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί
να γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ύστερα από πρόταση του
Συντονιστικού Οργάνου.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ θα ανέρχεται
στους 250 ετησίως. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για
κάθε ακαδημαϊκό έτος θα καθορίζεται με αποφάσεις των
οικείων οργάνων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ύστε-
ρα από πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων ή και άλλων Τμημάτων των συνεργαζό-
μενων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148τ. Α').
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ μπο-
ρεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
που υπηρετεί στα συνεργαζόμενα Τμήματα και στα συ-
νεργαζόμενα Ιδρύματα, καθώς επίσης και εξωτερικούς
συνεργάτες.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδ. α'
της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας -Πόροι
Το κόστος διεξαγωγής του προσφερόμενου ΠΜΣ θα
καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτη-
τών. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών θα καθορί-
ζεται ανά ακαδημαϊκό έτος, με αποφάσεις των οικείων
οργάνων των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ύστερα από
πρόταση του Συντονιστικού Οργάνου. Παράλληλα το
Συντονιστικό Όργανο μπορεί να επεξεργαστεί και σχέδιο
απαλλαγών από τα δίδακτρα (είτε εν όλω είτε εν μέρει)
για μικρό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών με κοινωνικά,
οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Επιπλέον το ΠΜΣ
μπορεί να χρηματοδοτείται από άλλες πηγές όπως χο-
ρηγίες, δωρεές κτλ. Τα έξοδα υποβολής των αιτήσεων,
καθώς και η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για το
προσφερόμενο ΠΜΣ θα καταβάλλονται απευθείας από
τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο
θα έχει και την ευθύνη της συνολικής οικονομικής και
διοικητικής διαχείρισης. Proslipsis.gr

Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 23 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved