nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά Από Απόσταση Επιστροφή    
Αντικατάσταση Μεταπτυχιακού από απόσταση: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

Αθήνα 10.1.2017, 19:51

Την αντικατάσταση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ενέκρινε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος Βασίλης Καρδάσης.

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΓΠ 606 (1)
Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 423/09-08-2016
(ΦΕΚ 2851/ 08-09-2016 τ. Β') πράξης του Προέ-
δρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου που αφορά στο Μετα-
πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Μετα-
πτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» της Σχολής
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 317/25-10-2016)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2552/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3685/2008.
3. Τα εδάφια α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 6 του
Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/25.8.2008), του
άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α/4.9.2009) και
της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α')
4. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α'/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr
5. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α'), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ' του άρθρου 47
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α'), της παρ. 8 του άρθρου
5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α') και της παρ. 2 του
άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α').
6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014
(ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014).
7. Το πρακτικό της με αριθμό 148/25-02-2016 Συνε-
δρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
8. Το πρακτικό της με αριθμό 296/04-04-2016 Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
9. Το πρακτικό της με αριθμό 317/25-10-2016 Συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
10. Το αριθμ. 519/5-2-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 423/09-08-2016
πράξης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής
(ΦΕΚ 2851/08-09-2016) που αφορά στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές
στα Μαθηματικά» της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει αναμορ-
φωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α') όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει και τις διατάξεις του Ν. 2552/1997(ΦΕΚ 266
τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Ο κύριος σκοπός του Μ.Σ.Μ. είναι η εξειδίκευση πτυ-
χιούχων μαθηματικών που επιθυμούν να συνεχίσουν τις
σπουδές στους στα Μαθηματικά, και να εμβαθύνουν σε
ειδικά θέματα εφαρμοσμένων και θεωρητικών μαθημα-
τικών καθώς και σε θέματα μαθηματικής παιδείας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
με τίτλο: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ει-
δίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές
Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
με Ειδίκευση στη Μαθηματική Εκπαίδευση», ανάλογα με την
κατεύθυνση που καθορίζει η Θεματική Ενότητα επιλογής.
Συγκεκριμένα: Κατεύθυνση Α. Θεωρητικά Μαθηματικά
(επιλογή «Ανάλυση» ή «Άλγεβρα και Γεωμετρία»), Κατεύ-
θυνση Β. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (επιλογή «Εφαρμογές
Μαθηματικής Προτυποποίησης» ή «Στοχαστικά Μαθημα-
τικά»), Κατεύθυνση Γ. Μαθηματική Εκπαίδευση: (επιλογή
«Ιστορική Εξέλιξη και Διδακτική των Μαθηματικών»).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς
γνωστικού αντικειμένου κατά τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία. Η πολύ καλή γνώση της αγγλικής, είναι απαραί-
τητη καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ (8) Θεματικές Ενό-
τητες και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής
παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.)
καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι
δύο (2) έτη.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120.
Αναλυτικά, η διάρθρωσή του είναι η ακόλουθη:
1ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Βασικές Θεωρίες και μέθοδοι στα
Μαθηματικά
Υποχρεωτική, 30 ECTS
Γνωστικά αντικείμενα
1. Πραγματική Ανάλυση
2. Γραμμική Άλγεβρα
3. Στοιχεία Στοχαστικών Μαθηματικών
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά πρότυπα στις Φυσικές
Επιστήμες
Υποχρεωτική, 30 ECTS
Γνωστικά αντικείμενα Proslipsis.gr
1. Μέθοδοι ανάλυσης μαθηματικών προτύπων στις
Επιστήμες και τη Σύγχρονη Τεχνολογία
2. Διαφορικές Εξισώσεις
3. Ολοκληρωτικές Εξισώσεις
2ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογι-
σμικό στα Μαθηματικά
Υποχρεωτική, 20 ECTS
Γνωστικά αντικείμενα
1. Υπολογιστικά Μαθηματικά (Αριθμητικές και συμβο-
λικές υπολογιστικές τεχνικές και μέθοδοι με την αξιοποί-
ηση υπολογιστικών συστημάτων - πακέτων)
2. Υπολογιστικές Εφαρμογές στη Μαθηματική Προ-
τυποποίηση
3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Θεματική Ενότητα: Ιστορική Εξέλιξη και Διδακτική των
Μαθηματικών
Επιλογής, 20 ECTS, κατεύθυνση Γ
Γνωστικά αντικείμενα
1. Ιστορική Εξέλιξη Θεμελιωδών Μαθηματικών Εννοιών
2. Διαχρονικές και Σύγχρονες Τάσεις στη Μαθηματική
Εκπαίδευση
3. Θεμέλια των Μαθηματικών και Σύγχρονες Μαθη-
ματικές Θεωρίες
Θεματική Ενότητα: Εφαρμογές Μαθηματικής Προτυ-
ποποίησης
Επιλογής, 20 ECTS, κατεύθυνση Β
Γνωστικά αντικείμενα
1. Μαθηματική προτυποποίηση
2. Προσομοίωση
3. Εφαρμογές της μαθηματικής προτυποποίησης στις
Φυσικές Επιστήμες, στην Ιατρική και στην Τεχνολογία.
Θεματική Ενότητα: Ανάλυση
Επιλογής, 20 ECTS, κατεύθυνση Α
Γνωστικά αντικείμενα
1. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών
2. Συναρτησιακή ανάλυση
Θεματική Ενότητα: Στοχαστικά Μαθηματικά
Επιλογής, 20 ECTS, κατεύθυνση Β
Γνωστικά αντικείμενα
1. Θεωρία Πιθανοτήτων
2. Στοχαστικές διαδικασίες
3. Στοχαστική προτυποποίηση
Θεματική Ενότητα: Άλγεβρα και Γεωμετρία
Επιλογής, 20 ECTS, κατεύθυνση Α
Γνωστικά αντικείμενα
1. Θεωρία Αριθμών
2. Θεωρία Ομάδων
3. Ομάδες και Γεωμετρία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Υποχρεωτική, 20 ECTS

Άρθρο 7
Προσωπικό
Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δύναται να
απασχοληθούν Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες
των ΑΕΙ της ημεδαπής (μέλη του Διδακτικού και Επιστη-
μονικού Προσωπικού Δ.Ε.Π.), διδάσκοντες ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Proslipsis.gr

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους εισαχθέντες κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-
2016 και 2016-2017 ισχύουν οι διατάξεις της προηγού-
μενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμί-
ζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον
κανονισμό σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 10 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved