nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά Από Απόσταση Επιστροφή    
Αντικατάσταση Μεταπτυχιακού: Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων

Αθήνα 19.5.2017, 23:46

Την αντικατάσταση της απόφασης για τη λειτουργία του Κοινού εξ αποστάσεως Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, με τίτλο «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων», ενέκρινε ο πρύτανης του ΕΑΠ.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 326/2.9.ακ./13-02-2017 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 138/12-02-2015
(ΦΕΚ 346/11-03-2015, τ. Β΄) πράξης του Προέ-
δρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου που αφορά την έγκρι-
ση λειτουργίας του Κοινού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της
Λευκωσίας με τίτλο «Δίκαιο της Οικονομίας και
των Επιχειρήσεων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2552/1997.
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα-
πτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄/
25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄/
4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71 τ. Α΄). Proslipsis.gr
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223Α΄/7-10-2014).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του « Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα », που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Το πρακτικό της με αριθμό 03/17-01-2017 Συνεδρί-
ασης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
8. Το πρακτικό της με αριθμό 326/13-02-2017 συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
9. Το από 07-12-2016 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και
του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας που εγκρίθηκε στην
317η/25-10-2016 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής
του ΕΑΠ
10. Την υπ’ αριθμ. 492/03-02-2014 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 138/12-02-2015
Πράξης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που αφορά την
έγκριση λειτουργίας του Κοινού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας
με τίτλο «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων»,
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και η Νομική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας οργανώνουν και λειτουργούν το
Διαπανεπιστημιακό (Διιδρυματικό) Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο της Οικονομίας και
των Επιχειρήσεων» από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης απόφασης, του
με ημερομηνία 07-12-2016 Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνερ-
γασίας και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Ειδικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος
«Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» είναι η
εξειδίκευση πτυχιούχων συγκεκριμένων σχολών σε σύγ-
χρονα θέματα δικαίου των επιχειρήσεων και των εμπο-
ρικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών με την εκπόνηση Διπλωμα-
τικής Εργασίας σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα. Η
Διπλωματική αυτή Εργασία θα πρέπει να ανταποκρίνεται
στα επιστημονικά πρότυπα, όπως έχουν διαμορφωθεί
από τους ισχύοντες κανόνες δικαίου σε κοινοτικό επίπε-
δο. Ο απόφοιτος μέσα από την εκπόνηση ενός υψηλού
επιστημονικού επιπέδου Διπλωματικής Εργασίας εξει-
δικεύει τις γνώσεις του σε συγκεκριμένα γνωστικά αντι-
κείμενα υπό την πλήρη και συνεχή παρακολούθηση του
επιβλέποντα Καθηγητή, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο
αυτό τη διεύρυνση του επιστημονικού του υποβάθρου
στις γνωστικές περιοχές του Δικαίου, των Οικονομικών
και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρακολουθώντας συ-
νεχώς τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο προβαίνει στην αναμόρφωση, στον εμπλουτισμό
και στην επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού των
θεματικών Ενοτήτων.
Οι φοιτητές θα παρακολουθούν τις Θεματικές Ενό-
τητες με τη μεθοδολογία της ανοικτής εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών θα γίνει με αντί-
κειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.
Κύριος στόχος της διάβρωσης των μαθησιακών απο-
τελεσμάτων είναι η διεύρυνση της δεξαμενής γνώσεων
των φοιτητών και η ανταγωνιστική ένταξη τους στην
αγορά εργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επί-
πεδο. Περαιτέρω, το περιεχόμενο του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών προσφέρει στους αποφοίτους
τη δυνατότητα της προσαρμογής στα νέα δεδομένα της
επιστήμης και της τεχνολογίας.
Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και την επιτυχή εξεταστική δοκιμασία
στην διπλωματική εργασία, ο απόφοιτος αποκτά πρό-
σθετα εφόδια και πλεονεκτήματα. Ειδικότερα:
- Εμπεδώνει και διευρύνει τις γνώσεις του και τον επι-
στημονικό του ορίζοντα στο γνωστικό αντικείμενο του
δικαίου των επιχειρήσεων και των διεθνών εμπορικών
συναλλαγών.
- Αποκτά τη δυνατότητα να διαμορφώσει νέες καινο-
τόμες πρακτικές στην έγκυρη και αποτελεσματική αντι-
μετώπιση υποθέσεων.
- Ενισχύει την ικανότητα να συνδυάσει την επαγγελ-
ματική του εμπειρία με τα νέα επιστημονικά δεδομένα
σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.
- Προσεγγίζει αξιόπιστα και αποτελεσματικά σύνθε-
τες και αμφισβητούμενες υποθέσεις και δίνει αποδεκτές
λύσεις.
- Αυξάνει την αναλυτική του ικανότητα και διαμορφώ-
νει ένα νέο μοντέλο σκέψης, διάκρισης, επεξεργασίας
και αξιολόγησης που συμβάλει καταλυτικά στην αποτε-
λεσματική αντιμετώπιση των υπό επίλυση ζητημάτων.
- Πολλαπλασιάζει αφενός τις διαχειριστικές ικανότητες
προσέγγισης και χειρισμού των εκάστοτε υποθέσεων
και αφετέρου τις επικοινωνιακές δυνατότητες των απο-
φοίτων με τους συναλλασσόμενους σε επαγγελματικό
περιβάλλον. Proslipsis.gr
- Ενδυναμώνει τις ικανότητες ευελιξίας και ικανοτή-
των των αποφοίτων, προκειμένου να ανταποκριθούν
στις υψηλές απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής αγοράς σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι - Γλώσσα Διδασκαλίας
Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπου-
δών τους, θα αποκτούν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα Πανε-
πιστήμια (joint degree). Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι
στην ελληνική γλώσσα, θα είναι ενιαίος και θα χορηγείται
από κοινού, από το ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.
Η γλώσσα διδασκαλίας του ΜΠΣ θα είναι η ελληνική
γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα θα είναι επίσης και το σύ-
νολο του διδακτικού υλικού (βασικού και εναλλακτικού),
καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων για την ολο-
κλήρωση του προγράμματος εργασιών και εξετάσεων.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς
γνωστικού αντικειμένου και άλλων συναφών με το θέμα
και τους σκοπούς τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με το θέμα
και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Τ.Ε.Ι. (σύμφω-
να με την παρ. 1, άρθρο 4 του ν. 3685/2008). Για την αξι-
ολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται
τα στοιχεία της παρ. 1α, άρθ. 4 του ν. 3685/2008 και τυχόν
πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται με απόφαση των
αρμοδίων οργάνων, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1B, άρθ. 4
του ν. 3685/2008), υπό την επιφύλαξη των άρθρων του
Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής πα-
ρακολούθηση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.)
καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι
δύο (2) έτη.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120.
Αναλυτικά, η διάρθρωση του είναι η ακόλουθη:
1ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο (Υπο-
χρεωτική, ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΕΑΠ Γνωστικά αντι-
κείμενα της Θ.Ε.:
• Οικονομικές Ελευθερίες και Προστασία των θεμελι-
ωδών δικαιωμάτων.
• Κράτος και αγορά - τα μοντέλα οικονομικής διακυ-
βέρνησης. Proslipsis.gr
• Παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση της οικονομίας και
οικονομική κρίση - οι θεσμικές συνέπειες.
Θεματική Ενότητα: Δίκαιο των Επιχειρήσεων (Υποχρε-
ωτική, ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΠΛ
Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
• Δίκαιο Ανταγωνισμού.
• Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
• Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
Θεματική Ενότητα: Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων,
Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Υποχρεωτική, ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΕΑΠ
Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
• Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Έργων
• Δίκαιο Ενέργειας
• Δίκαιο Περιβάλλοντος
2ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και
Εμπορικών Συναλλαγών (Υποχρεωτική, ECTS 20).
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΠΛ
Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
• Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου
• Χρηματοπιστωτικό δίκαιο
• Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική,
ECTS 40).
Διαχείριση από το ΠΛ και Συντονισμός από κοινού

Άρθρο 7
Προσωπικό
Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δύναται να
απασχοληθούν Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες
του ΕΑΠ, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και των άλλων
ελλαδικών, κυπριακών και ξένων ομοταγών ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάτοχοι διδα-
κτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή
(ερευνητική, διδακτική) και επαγγελματική εμπειρία στα
γνωστικά αντικείμενα των προσφερόμενων Θεματικών
Ενοτήτων.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το κοινό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους εισαχθέντες κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-
2016 και 2016-2017 ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
ΤΕΚ 138 Πράξης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Ε.Α.Π. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρού-
σα απόφαση θα ρυθμίζονται από το ειδικό πρωτόκολλο
συνεργασίας καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 5 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved