nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Μεταπτυχιακά Από Απόσταση Επιστροφή    
Αντικατάσταση Μεταπτυχιακού: Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Αθήνα 19.5.2017, 23:49

Την αντικατάσταση της απόφασης για τη λειτουργία του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, με τίτλο «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική», ενέκρινε ο πρύτανης του ΕΑΠ.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 326/2.9.ακ./13-02-2017 (2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 139/12-02-2015
(ΦΕΚ 346/11-03-2015, τ. Β΄) πράξης του Προέ-
δρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου που αφορά την έγκρι-
ση λειτουργίας του Κοινού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της
Λευκωσίας με τίτλο «Τραπεζική, Λογιστική και
Χρηματοοικονομική».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2552/1997.
2. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223Α΄/7-10-2014). Proslipsis.gr
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του « Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
7. Το πρακτικό της με αριθμό 03/17-01-2017 Συνεδρί-
ασης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
8. Το πρακτικό της με αριθμό 326/13-02-2017 συνεδρί-
ασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
9. Το από 07-12-2016 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασί-
ας μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και
του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας που εγκρίθηκε στην
315η/10-10-2016 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής
του ΕΑΠ.
10. Την υπ’ αριθμ. 492/03-02-2014 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. ΤΕΚ 139/12-02-2015
Πράξης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που αφορά την
έγκριση λειτουργίας του Κοινού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, μεταξύ του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας
με τίτλο «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική»,
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και η Σχολή Διοίκησης του Πανε-
πιστημίου Λευκωσίας οργανώνουν και λειτουργούν το
Διαπανεπιστημιακό (Διιδρυματικό) Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τραπεζική, Λογιστική και
Χρηματοοικονομική» (Master in Banking, Accounting
and Finance) από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρούσης απόφασης, του με
ημερομηνία 07-12-2016 Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνερ-
γασίας και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την
κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε
οι απόφοιτοι του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χρημα-
τοπιστωτικό τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφο-
ρά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού οπλοστα-
σίου τραπεζικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών
γνώσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης
και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος. Η επίτευξη του επι-
διωκόμενου σκοπού θα έχει ως αποτέλεσμα να δημι-
ουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών
να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και
συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινο-
τόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και
στρατηγικές σ' ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί τη
μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έχει
σχεδιαστεί για διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν
να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες τραπεζικές, λογι-
στικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες,
που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη
και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα
είναι στελέχη, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέ-
λιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που
αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση
στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να
αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία
για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Proslipsis.gr
Για το σκοπό της προσφοράς διεθνώς του ανωτέρω
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, τα δύο Πανε-
πιστήμια και συγκεκριμένα η Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών του ΕΑΠ και η Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Λευκωσίας, στο γνωστικό αντικείμενο των οποίων εμπί-
πτει το προσφερόμενο ΜΠΣ, δεσμεύονται να ενώσουν
τις δυνάμεις τους με τα μέσα που διαθέτουν σε φοιτητές,
διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό αλλά και
σε υλικοτεχνική υποδομή.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι- Γλώσσα Διδασκαλίας
Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπου-
δών τους, θα αποκτούν επίσημο κοινό Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης από τα δύο συνεργαζόμενα Πανε-
πιστήμια (joint degree). Ο χορηγούμενος τίτλος θα είναι
στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα, θα είναι ενιαίος και
θα χορηγείται από κοινού, από το ΕΑΠ και το Πανεπι-
στήμιο Λευκωσίας. Η γλώσσα διδασκαλίας του ΜΠΣ θα
είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα. Στην ελληνική
ή/και αγγλική γλώσσα θα είναι επίσης και το σύνολο του
διδακτικού υλικού (βασικού και εναλλακτικού), καθώς
και το σύνολο των εργασιών και εξετάσεων, οι οποίες
προβλέπονται για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ συγγενούς
γνωστικού αντικειμένου και άλλων συναφών με το θέμα
και τους σκοπούς τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με το θέμα
και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Τ.Ε.Ι. (σύμφω-
να με την παρ. 1, άρθρο 4 του ν. 3685/2008). Για την αξι-
ολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται
τα στοιχεία της παρ. 1α, άρθ. 4 του ν. 3685/2008 και τυχόν
πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται με απόφαση των
αρμοδίων οργάνων, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1B, άρθ. 4
του ν. 3685/2008), υπό την επιφύλαξη των άρθρων του
Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ και
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής πα-
ρακολούθηση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.)
καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική
διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι
δύο (2) έτη.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120.
Αναλυτικά, η διάρθρωσή του είναι η ακόλουθη:
1ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών
(Υποχρεωτική, ECTS 20) Proslipsis.gr
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΕΑΠ
Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
• Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.
• Οργάνωση και Διοίκηση Τραπεζικών Οργανισμών
• Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης
Θεματική Ενότητα: Λογιστική Ι (Υποχρεωτική, ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΕΑΠ
Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
• Χρηματοοικονομική Λογιστική
• Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
• Προχωρημένη Λογιστική
Θεματική Ενότητα: Χρηματοοικονομική (Υποχρεωτική,
ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΠΛ
Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Ανάλυση Επενδύσεων Proslipsis.gr
• Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
2° Έτος
Θεματική Ενότητα: Λογιστική II (Υποχρεωτική, ECTS 20)
Διαχείριση και Συντονισμός από το ΠΛ Γνωστικά αντι-
κείμενα της ΘΕ:
• Λογιστική Εταιριών
• Διοικητική Λογιστική
• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική,
ECTS 40).
Διαχείριση από το ΠΛ και Συντονισμός από κοινού.

Άρθρο 7
Προσωπικό
Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα
από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Δύναται να
απασχοληθούν Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες
του ΕΑΠ, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και των άλλων
ελλαδικών, κυπριακών και ξένων ομοταγών ανωτάτων εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος με αποδεδειγμένη ακαδημαϊκή (ερευνητι-
κή, διδακτική) και επαγγελματική εμπειρία στα γνωστικά
αντικείμενα των προσφερόμενων Θεματικών Ενοτήτων.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας
Το κοινό Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους εισαχθέντες κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2015-
2016 και 2016-2017 ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.
ΤΕΚ 139 Πράξης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Ε.Α.Π.. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην πα-
ρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το ειδικό πρωτό-
κολλο συνεργασίας καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 5 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved