nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Φοιτητές Επιστροφή    
Επιχορήγηση σε φοιτητές για ευρυζωνικές συνδέσεις

Αθήνα 25.1.2017, 22:24

Τα σχετικά με τις επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας καθορίζουν με απόφασή τους τα συναρμόδια υπουργεία Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile)).

Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων φοιτητών δύναται να ανέλθει έως τις 50.000, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με κριτήριο τον χρόνο εξαργύρωσης του κουπονιού.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τευχος Β' αρ. 4459/2017).

* Ακολουθεί η απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 315 (1)
Επιχορηγούμενες Ευρυζωνικές Συνδέσεις στους
Προπτυχιακούς Πρωτοετείς Φοιτητές των Πανε-
πιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2014) «Ρυθμίσεις
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έρ-
γων και Άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 4,
παρ. 2, περ. κ και 75, παρ. 6, όπως ισχύουν.
2) Το ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014) «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/
2016) και ισχύει.
3) Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112/13.07.2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4) Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4.11.2016) «Ανασύστα-
ση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5) Το π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209/Α/5.11.2016) «Αποδοχή
Παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
6) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7) Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
8) Το π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ 176/Α/29.08.2014) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων», όπως ισχύει.
9) Το π.δ. 29/1998 περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρεί-
ας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολο-
γίας Α.Ε.» (ΦΕΚ 34/Α/1998) όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α/128), το π.δ. 308/2001 (ΦΕΚ Α/209),
το π.δ. 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), το ν. 3438/2006
(ΦΕΚ 33/Α/2006), το ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α/24) και ισχύει.
10) Τα άρθρα 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώ-
θηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/
22-04-2005), όπως ισχύει.
11) Την υπ' αριθμ. 9803/ΕΦΑ 2294 (ΦΕΚ Β/1280/
10.9.2003) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κύρω-
ση του Κανονισμού Δημοπράτησης Ανάθεσης και Εκτέ-
λεσης υπηρεσιών και προμηθειών της εταιρίας Εθνικό
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο
«ΕΔΕΤ», όπως ισχύει.
12) Την υπ' αριθ. Φ.253.1/44654/Α5/15.03.2016 (ΦΕΚ
Β/685/2016) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων «Αριθμός εισακτέων σπουδαστών
στις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμη-
μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό
έτος 2016-17», όπως ισχύει.
13) Την υπ' αριθ. Φ.253.1/69267/Α5 (ΦΕΚ Β/1232/
27.4.2016) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση και συμπλήρωση
της υπ’ αριθ. Φ253.1/44654/Α5/15-3-2016 υπουργικής
απόφασης: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδα-
στών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κα-
τευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
για το ακαδ. έτος 2016-2017 (ΦΕΚ 685/Β/15.3.2016)»,
όπως ισχύει.
14) Το γεγονός ότι η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι
η δαπάνη ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα δύο
χιλιάδων Ευρώ (1.862.000 €), θα βαρύνει το αποθεματικό
της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων (ΕΕΤΤ), αποφασίζουμε:
Την υλοποίηση της Δράσης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕ-
ΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ
ΠΡΩΤΟΕΤΕΊΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ
ΑΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται
στα κάτωθι άρθρα της παρούσας.

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕ-
ΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΊΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» αφορά
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δικαιούχους
προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημί-
ων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη
φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.
Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν τη
δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυ-
ακή σύνδεση με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική
σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile)).

Άρθρο 2
Σκοπός
Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι η παροχή ίσων ευ-
καιριών πρόσβασης στις σύγχρονες τεχνολογίες στους
φοιτητές, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η αύξη-
ση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυ-
ζωνικών υπηρεσιών.
Πιο συγκεκριμένα μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται:
- Η μείωση του ψηφιακού χάσματος, μέσω της πρό-
σβασης των δικαιούχων φοιτητών στο διαδίκτυο και
της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών (π.χ. tablets,
netbooks, laptops, smartphones κτλ).
- Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των προ-
σφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών του δημοσίου
από φοιτητές που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση
στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
- Η ανάπτυξη των τεχνολογικών δεξιοτήτων των φοιτη-
τών μέσω της χρήσης του διαδικτύου και των σύγχρονων
ψηφιακών τεχνολογιών.
- Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της εγ-
χώριας καινοτομίας στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης, μέσω της εξοικείωσης των φοιτητών με τις
σύγχρονες τεχνολογίες και τις παρεχόμενες ψηφιακές
υπηρεσίες και εφαρμογές.
- Η βέλτιστη αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών
που προσφέρονται από τα εγχώρια και διεθνή ακαδημα-
ϊκά ιδρύματα (π.χ. Open eClass, edX, Coursera, iTunesU,
Khan Academy, MIT OCW κτλ).

Άρθρο 3
Φορείς της Δράσης
Φορέας Πρότασης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
και Φορέας Υλοποίησης της Δράσης το Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ. ΑΕ). Φορέας Χρηματο-
δότησης της Δράσης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ορίζονται οι σχετι-
κές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποί-
ησης της Δράσης (ΕΔΕΤ ΑΕ).

Άρθρο 4
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι προπτυχιακοί πρωτοε-
τείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη
φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας για το
ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.

Άρθρο 5
Προϋπολογισμός Δράσης και ποσό επιχορήγη-
σης δικαιούχων φοιτητών
Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιά-
δων ευρώ (1.862.000 €) και θα χρηματοδοτηθεί στο σύ-
νολό του από εθνικούς πόρους, προερχόμενους από το
αποθεματικό της ΕΕΤΤ. Ο προϋπολογισμός της Δράσης
αφορά στο ποσό επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοι-
τητή, καθώς και στο κόστος υλοποίησης και λειτουργίας
του Πληροφοριακού Συστήματος, των ενεργειών δημο-
σιότητας και της λογιστικής υποστήριξης της Δράσης
από την ΕΔΕΤ Α.Ε.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοι-
τητή:
- Αφορά στην απόκτηση ή διατήρηση σταθερής ή κι-
νητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η
οποία είναι στο όνομα του δικαιούχου φοιτητή.
- Καλύπτει μέχρι το 60% του μηνιαίου παγίου της στα-
θερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο
διαδίκτυο, με ανώτατο χρηματικό όριο τα τρία ευρώ
(3,00 €) το μήνα.
Χορηγείται κατά μέγιστη διάρκεια για δώδεκα (12)
μήνες.

Άρθρο 6
Τρόπος άντλησης στοιχείων δικαιούχων
φοιτητών
Τα στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών θα αντληθούν
από την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊ-
κής Ταυτότητας» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων,(ΥΠΕΘ).

Άρθρο 7
Προδιαγραφές επιχορηγούμενων ευρυζωνικών
υπηρεσιών
Οι προδιαγραφές των επιχορηγούμενων ευρυζωνικών
υπηρεσιών της Δράσης αναλύονται στο επισυναπτόμενο
παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.

Άρθρο 8
Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου
Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη
μέθοδο Voucher (κουπόνι).
Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.
Η υλοποίηση της Δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες
ενότητες:
1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης.
2. Συγκρότηση Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Παροχών.
3. Εξαργύρωση - Χρήση του κουπονιού από τους δι-
καιούχους φοιτητές.
4. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της
Δράσης.
Η ΕΔΕΤ Α.Ε., με το συντονισμό της ΓΓΤΤ, θα προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την
ευρεία διάδοση της Δράσης στο κοινό και την πλήρη
ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΊΣ ΦΟΙΤΗ-
ΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΤΗΣ ΧΩ-
ΡΑΣ»
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της Δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥ-
ΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕ-
ΤΕΊΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ» είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δι-
καιούχους πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ
και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά
σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.
Οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα
να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν σταθερή ή κινητή
(mobile) ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο για 12 μή-
νες. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων φοιτητών της
Δράσης δύναται να ανέλθει έως τους πενήντα χιλιάδες
(50.000) φοιτητές. Για την εξάντληση του αριθμού των
πενήντα χιλιάδων (50.000) δικαιούχων φοιτητών θα
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο τον χρόνο
εξαργύρωσης του κουπονιού.
Ο μέγιστος αριθμός των δικαιούχων φοιτητών δύνα-
ται να αναπροσαρμοστεί με νεότερη Κοινή Υπουργική
Απόφαση.

2. ΦΟΡΕΙΣ
Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμ-
ματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης και Φορέας Υλοποίησης της Δράσης το
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ).
Οι σχετικές αρμοδιότητες καθώς και οι υποχρεώσεις
του φορέα υλοποίησης της Δράσης (ΕΔΕΤ ΑΕ) περιγρά-
φονται κατωτέρω:
- Οργάνωση της υλοποίησης της Δράσης (ενδεικτι-
κά: έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
συγκρότηση Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Παροχών,
επιλογή/αξιολόγηση προσφερόμενων ευρυζωνικών
συνδέσεων).
- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη του συνολικού
πληροφοριακού συστήματος που θα απαιτηθεί για την
υλοποίηση της Δράσης.
- Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία γραφείου
αρωγής χρηστών (HelpDesk) για θέματα Τηλεπικοινω-
νιακών Παροχών και δικαιούχων φοιτητών.
- Δημοσιότητα για την ενημέρωση των δικαιούχων
φοιτητών, των Τηλεπικοινωνιακών Παροχών και της κοι-
νής γνώμης με το συντονισμό της ΓΓΤΤ.
- Πιστοποίηση ολοκλήρωσης Δράσης, παραλαβή δι-
καιολογητικών πληρωμής, λογιστική εκκαθάριση και
πληρωμές Τηλεπικοινωνιακών Παροχών.
- Αξιολόγηση της Δράσης κατά τη διάρκεια και μετά
το πέρας αυτής.

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Δικαιούχοι είναι όλοι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς
φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη
φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες (ΑΕΑ) της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος
2016 - 2017 και μέχρι του αριθμού των πενήντα χιλιά-
δων (50.000) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 1
του παρόντος Παραρτήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία
που τηρούνται στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας».
Ενδεικτική Παρουσίαση - Κατανομή μέγιστου αριθμού
Δικαιούχων Φοιτητών Δράσης:

Α/Α ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 232
2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7.618
3 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 712
4 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 3.384
5 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6.596
6 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1.523
7 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 727
8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.722
9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.301
10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 561
11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2.346
12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2.632
13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2.704
14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.722
15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4.327
16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1.904
17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.105
18 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1.832
19 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 719
20 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 348

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΑΘΗΝΑΣ 114
2 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 84
3 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 121
4 ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 100

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.591
2 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 360
3 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1.356
4 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 3.581
5 ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ 1.409
6 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.830
7 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.963
8 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 1.125
9 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.919
10 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 609
11 ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.032
12 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 1.741
13 ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 778
14 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.587

4. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ
Ο όρος «Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος» είναι ενιαίος και
αφορά τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο
Τηλεπικοινωνιακών Παροχών της Δράσης. Βασική προ-
ϋπόθεση για την ένταξη στο Μητρώο της Δράσης είναι
οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν
στους δικαιούχους φοιτητές, υπηρεσίες σταθερής ή κι-
νητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο,
σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες ελάχιστες προ-
διαγραφές και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας απόφασης.

5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
1. Προσφορά κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο δι-
αδίκτυο (Mobile Broadband) -Επιχορηγούμενο ποσό:
μέχρι € 3,00/μήνα
• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο
στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή.
• Παροχή τουλάχιστον 4GΒ/μήνα σε όγκο δεδομένων
• Δωρεάν παροχή του USB modem stick για την πρό-
σβαση στο Mobile Broadband (όπου απαιτείται).
• Δυνατότητα ενημέρωσης του συνδρομητή για τη
χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κα-
τανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων.
• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διά-
στημα 12 μηνών.
2. Πρόσφορα σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο
διαδίκτυο - Επιχορηγούμενο ποσό: μέχρι €3,00/μήνα
• Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του δικαιούχου
φοιτητή σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl.
• Παροχή απεριόριστου Internet με ταχύτητα τουλά-
χιστον 4Mbps.
• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διά-
στημα 12 μηνών.

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΠΑ
Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη
μέθοδο Voucher (κουπόνι).
Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.
Η μέγιστη συνολική αξία του κουπονιού ανέρχεται στα
τρία ευρώ (3,00 €) ανά μήνα.
Η συνολική αξία του κουπονιού καλύπτει κατά μέγι-
στο το εξήντα τοις εκατό (60%) του μηνιαίου παγίου της
σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των
δικαιούχων.
Η μέγιστη διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα
(12) μήνες.

7. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ
Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης
Στην ενότητα αυτή εξειδικεύεται η μεθοδολογία υλο-
ποίησης της Δράσης και προσδιορίζονται αναλυτικά οι
απαιτούμενες προδιαγραφές της, όπως ενδεικτικά:
1. Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών παρεχόμε-
νων ευρυζωνικών υπηρεσιών.
2. Συγγραφή όλων των επιμέρους οδηγών της Δράσης
(ενδεικτικά: Οδηγός Δράσης, Οδηγός προς Δικαιούχους,
Οδηγός προς Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους).
3. Καθορισμός δικαιολογητικών για την οικονομική
εκκαθάριση των παραστατικών και την πληρωμή των
Τηλεπικοινωνιακών Παροχών από την ΕΔΕΤ ΑΕ.
4. Σχεδιασμός Πληροφοριακού συστήματος της Δρά-
σης.
Συγκρότηση Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Παροχών
1. Πρόσκληση από την ΕΔΕΤ ΑΕ προς τις ενδιαφερό-
μενες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο Μητρώο Τηλε-
πικοινωνιακών Παροχών.
2. Αίτηση των ενδιαφερομένων για εγγραφή στο Μη-
τρώο Τηλεπικοινωνιακών Παροχών μέσω του Πληρο-
φοριακού Συστήματος της Δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι
Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι δηλώνουν τα εμπορικά στοι-
χεία της επιχείρησής τους.
3. Πιστοποίηση των Τηλεπικοινωνιακών Παροχών από
την ΕΔΕΤ ΑΕ μετά από έλεγχο όλων των απαιτούμενων
στοιχείων.
4. Οι πιστοποιημένοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι κατα-
χωρούν τις διαθέσιμες προσφορές στο Πληροφοριακό
Σύστημα της Δράσης:
i. Τα δεδομένα ελέγχονται αυτόματα ως προς τις επι-
λέξιμες λειτουργικές προδιαγραφές και καταχωρούνται
στην εφαρμογή.
ii. Επιπρόσθετα ελέγχονται από την ΕΔΕΤ ΑΕ η εγκυ-
ρότητα των ανωτέρω στοιχείων καθώς και το εύλογο
του κόστους πριν τελικώς εγκριθεί η δημοσιοποίηση
της προσφοράς και η διάθεση της μέσω της Δράσης.
iii. Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι ενημερώνονται ηλε-
κτρονικά (με e-mail) για κάθε έγκριση και απόρριψη των
προσφορών τους. Επίσης, μπορούν να μάθουν, καλώ-
ντας κατάλληλη διεπαφή διασύνδεσης (web service) ή
επισκεπτόμενοι το Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης,
ποιες προσφορές τους εγκρίθηκαν και ποιες απορρί-
φθηκαν.
5. Οι εγκεκριμένες προσφορές καθώς και οι εγκεκρι-
μένοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα δημοσιοποιούνται
στην ιστοσελίδα της Δράσης προς ενημέρωση των δι-
καιούχων φοιτητών. Επιπρόσθετα, οι Τηλεπικοινωνιακοί
Πάροχοι θα μπορούν να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα
τους τις εγκεκριμένες προσφορές τους, χρησιμοποιώ-
ντας την κατάλληλη διεπαφή διασύνδεσης (web service).
6. Ο αριθμός των προσφορών με τις οποίες κάθε Τη-
λεπικοινωνιακός Πάροχος δύναται να συμμετέχει στη
Δράση είναι καθορισμένος και περιορισμένος μέχρι 10
προσφορές ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Οι
προσφορές θα μπορούν να αποσύρονται και να αντι-
καθίστανται κατά τη διάρκεια της δράσης.
7. Η μείωση της τιμής μιας προσφοράς από τον Τηλε-
πικοινωνιακό Πάροχο θα αποτελεί επικαιροποίηση της
προσφοράς και δεν θα απαιτεί εκ νέου έγκριση από την
ΕΔΕΤ ΑΕ.

Εξαργύρωση - Χρήση του Κουπονιού από τους δικαι-
ούχους.
1. Ο κάθε δικαιούχος φοιτητής θα μπορεί, μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης και με χρήση
των διαπιστευτηρίων (username/password) που του
έχουν χορηγηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα του,
να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος και δικαιούχος της Δράσης.
Εφόσον είναι δικαιούχος θα μπορεί να εκτυπώνει τον
μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί
ή να επιλέγει να τον λάβει στο e-mail/κινητό του. Στη
συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά Τηλεπικοι-
νωνιακούς Παρόχους και να εντοπίζει τις προσφορές
που τον ενδιαφέρουν.
2. Στο κατάστημα ο δικαιούχος προσέρχεται με το προ-
σωπικό του κουπόνι (σε εκτυπώσιμη ή ηλεκτρονική μορ-
φή) και με την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο.
Ο υπάλληλος του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, ελέγχει
τα στοιχεία του δικαιούχου καθώς και αν το κουπόνι έχει
ήδη εξαργυρωθεί.
3. Ο δικαιούχος επιλέγει την προσφορά ευρυζωνικών
υπηρεσιών της προτίμησης του και το κατάστημα κα-
ταχωρεί την παραγγελία του μαζί με όλα τα απαραίτητα
στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.
4. Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Τηλεπικοινω-
νιακοί Πάροχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές
σημείο τον μοναδικό κωδικό κουπονιού του δικαιούχου.
Παραστατικό που δεν φέρει το σωστό κωδικό κουπονιού
δεν θα είναι επιλέξιμο από τη Δράση.
5. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος
θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα
που θα εκδοθούν και θα εκτυπωθούν στο κατάστημα
από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης, (ενδεικτικά:
Φόρμα επιλογής προϊόντων δικαιούχου υπεύθυνη δή-
λωση δικαιούχου, σύμβαση μεταξύ Τηλεπικοινωνιακού
Παρόχου και δικαιούχου κλπ) καθώς και από τους Τηλε-
πικοινωνιακούς Παρόχους (ενδεικτικά: Τηλεπικοινωνιακό
συμβόλαιο, δελτίο αποστολής-τιμολόγιο απαιτούμενου
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κ.λπ.).
6. Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα της Δράσης, εάν ο κωδικός κουπονιού
αντιστοιχεί στο προϊόν (ευρυζωνική σύνδεση) που πράγ-
ματι επέλεξε και προμηθεύτηκε.
Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της Δράσης
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι απαραίτητες
ενέργειες για την οργάνωση και υλοποίηση των ακόλου-
θων λειτουργιών (ενδεικτικά):
1. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και διαδι-
κτυακής πύλης της Δράσης.
2. Λειτουργία HelpDesk για θέματα Τηλεπικοινωνιακών
Παροχών, δικαιούχων και υποστήριξης του πληροφορι-
ακού συστήματος.
3. Δημοσιότητα και επικοινωνία.
4. Παραλαβή δικαιολογητικών πληρωμής, λογιστική
εκκαθάριση και πληρωμές Τηλεπικοινωνιακών Παροχών.
5. Αξιολόγηση της Δράσης κατά τη διάρκεια και μετά
το πέρας αυτής.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το οικονομικό αντικείμενο της Δράσης θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31.12.2018.

9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιά-
δων Ευρώ (1.862.000 €) και περιλαμβάνει το ποσό επι-
χορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή, καθώς και το
κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του Πληροφορια-
κού Συστήματος, των ενεργειών δημοσιότητας και της
λογιστικής υποστήριξης της Δράσης από την ΕΔΕΤ Α.Ε.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
• Το κουπόνι θα μπορεί να εξαργυρώνεται μόνο σε ένα
φυσικό κατάστημα ενός Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.
• Κατά την εγγραφή τους οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι
θα δηλώνουν υποχρεωτικά εάν επιθυμούν να συμμε-
τέχουν στη Δράση αυτόματα όλα τα υφιστάμενα συμ-
βόλαια Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών με συνδρομητές
τους που είναι και δικαιούχοι της Δράσης και τα οποία
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε
περίπτωση που ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος δεν το επι-
θυμεί, θα θεωρείται ότι συμμετέχουν στη Δράση μόνο οι
νέες, εγκεκριμένες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμ-
ματος προσφορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του.
• Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος φέρει την αποκλειστι-
κή ευθύνη να διασφαλίσει ότι τα υφιστάμενα συμβόλαια
Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που θα επιχορηγηθούν
στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, πληρούν τις ελάχι-
στες προδιαγραφές που τίθενται με την παρούσα.
• Η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που αφορά σύνδεση
σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl ή vdsl μπορεί να γίνεται μόνο
στη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή.
• Στις περιπτώσεις αιτήσεων φορητότητας μεταξύ
Τηλεπικοινωνιακών Παροχών, το κουπόνι θα μπορεί να
εξαργυρωθεί στο κατάστημα, μετά τη διαδικασία ολο-
κλήρωσης της αίτησης φορητότητας.
• Ο απαραίτητος εξοπλισμός σύνδεσης στο τηλεπικοι-
νωνιακό δίκτυο (π.χ. modem για σύνδεση σε adls/vdls,
usb modem stick για σύνδεση στο 3G/4G δίκτυο κ.α.),
όπου απαιτείται, βαραίνει στο σύνολό του, αποκλειστικά
τον Πάροχο και παρέχεται δωρεάν στον δικαιούχο.
• Με την εκτέλεση της παραγγελίας ο δικαιούχος εξου-
σιοδοτεί τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο να εισπράξει από
την ΕΔΕΤ ΑΕ την αξία του κουπονιού που χρησιμοποίησε.
• Oι προσφορές θα πρέπει να είναι αναλυτικές σε σχέση
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που επιδοτούνται. Επιπλέ-
ον υπηρεσίες που δύναται να προμηθευτεί ο δικαιού-
χος και δεν αφορούν στην επιδοτούμενη υπηρεσία, δεν
απαιτείται αλλά και δεν απαγορεύεται να περιγράφονται
στην προσφορά (π.χ. αναγνώριση κλήσης, παροχή Static
IP, παροχή απεριόριστων διεθνών κλήσεων, κλπ). Σε κάθε
περίπτωση η τιμή των προσφορών πρέπει να είναι αντί-
στοιχη με τις υπηρεσίες που προσφέρονται.
• Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών του
τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου τουλάχιστον μέχρι τη
λήξη της περιόδου επιδότησης.
• Όλες οι ανωτέρω τιμές που αναφέρονται στον οδη-
γό συμπεριλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.).
• Τέλη ενεργοποίησης ή λοιπά τέλη που αφορούν την
παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν επιδο-
τούνται στο πλαίσιο της Δράσης.
• Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της
Δράσης θα παραμείνουν λειτουργικές με σκοπό την
εξυπηρέτηση αντίστοιχων Δράσεων, τουλάχιστον για
την 5ετία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
της Ε.Ε.
• Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι υποχρεούνται επί τριε-
τία μετά την υλοποίηση της Δράσης να συλλέγουν και να
διαθέτουν ετήσια στοιχεία, αναφορικά με την κατάσταση
των συνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής.
Τέτοια στοιχεία είναι κυρίως ο αριθμός των συνδέσεων
που παραμένουν ενεργές αλλά και κάθε άλλο χρήσιμο
για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της Δράσης στοιχείο.
• Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα
εκδοθεί θα καθορίζονται οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης
και ολοκλήρωσης της Δράσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved