nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Φοιτητές Επιστροφή    
«Συνήγορος του Φοιτητή» συστήνεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Proslipsis.gr | Αθήνα 24.1.2018, 12:54

«Συνήγορος του Φοιτητή» και Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας συστήνεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Ο Συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώνυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του ιδρύματος και ορίζεται από τη Σύγκλητο για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Proslipsis.gr 

Ο Συνήγορος του φοιτητή έχει τις εξής αρμοδιότητες: τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 71328 (2)
Οργάνωση και λειτουργία Γραφείου «Συνήγορος
του Φοιτητή» και Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας.

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(Αριθμ. συν. 321/28.12.2017)
Έχοντας υπόψη:
1. Την 4317/Ζ1/14.01.2016 διαπιστωτική πράξη της
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων περί διορισμού της Μαρίας Νικολαΐδη, Κα-
θηγήτριας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματι-
κής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας, ως Πρύτανη του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με πλήρη θητεία, από την
έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 84, παρ. 8 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
3. Τις διατάξεις τω ν π ερ. α’ κ αι γ’ της π αρ. 2 2 του
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 306/1999 (Α΄ 283).
5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 299/1996 (Α΄ 207).
6. Το γεγονός ότι το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο υπο-
στηρίζεται για την εκτέλεση Τεχνικών Έργων από την
τεχνική υπηρεσία του ΕΚΠΑ, δεδομένου ότι δεν διαθέτει
το απαιτούμενο προσωπικό.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζονται:
A) Η σύσταση αυτοτελούς γραφείου με την επωνυμία
«Συνήγορος του φοιτητή».
i) Ο Συνήγορος του φοιτητή, που προΐσταται του ομώ-
νυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να
είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του ιδρύματος
και ορίζεται από τη Σύγκλητο για θητεία ενός ακαδημα-
ϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο ίδιος
το επιθυμεί. Proslipsis.gr 
ii) Ο Συνήγορος του φοιτητή έχει τις εξής αρμοδιότη-
τες: τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών
ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, την τήρηση της
νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας,
την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη
διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο
Συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα
εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών. Ο Συνήγο-
ρος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως
ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα
αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους.
Μπορεί να ζητεί από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε
πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για
την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτο-
ψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν δια-
πιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η
νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκη-
σης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύ-
ματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον
καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική
υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά,
και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την
επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του φοιτητή
μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που
κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ
σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την
τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπό-
θεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσματα του
συνηγόρου του φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια
πεπραγμένα του δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο
του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όπως ισχύει.
B) Ο μετασχηματισμός του Τμήματος Τεχνικών Έργων
σε Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, το οποίο και εντάσσεται
στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Προσωπικού.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Έργων ανα-
τίθενται στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας, και πιο
συγκεκριμένα στο Γραφείο Συντήρησης Εγκαταστάσε-
ων, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προσβασιμότητας
ΑΜΕΑ.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας
περιλαμβάνουν: i) Την διεκπεραίωση των διαδικασιών
παροχής κάθε είδους ενισχύσεων, οικονομικών και ηθι-
κών, στους φοιτητές του Ιδρύματος, την παροχή υπηρε-
σιών υγειονομικής περίθαλψης στους φοιτητές και τη
διεκπεραίωση κάθε σχετικού θέματος., ii) Tην παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ομαλή ένταξη των
φοιτητών στην ακαδημαϊκή ζωή, καθώς και για την υπο-
στήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμε-
τωπίζουν προσωπικές, οικονομικές ή άλλες δυσκολίες
για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, iii) Tη σύνδεση
με την αγορά εργασίας και για την πρακτική άσκηση των
φοιτητών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
Γ) Η προσαρμογή των αρμοδιοτήτων του Τμήματος
Ακαδημαϊκών Θεμάτων ως ακολούθως: i) η μέριμνα για
τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των προγραμμά-
των σπουδών, η παρακολούθηση κάθε τροποποίησής
τους, καθώς και η επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν
και η έγκαιρη προετοιμασία του οδηγού σπουδών του
Ιδρύματος, σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Σχο-
λών και τα λοιπά αρμόδια Τμήματα, ii) ο συντονισμός
της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των Σχολών, ιδίως
αναφορικά με τα ωρολόγια προγράμματα, προγράμματα
εξετάσεων κ.λπ., καθώς και η σύνταξη και διανομή των
ωριαίων και ωρολογίων προγραμμάτων διδασκαλίας και
εξετάσεων, η μέριμνα για την συντονισμένη χρήση των
εκπαιδευτικών χώρων σε συνεργασία με τις αντίστοιχες
Γραμματείες των Σχολών και ακαδημαϊκών Τμημάτων
και ο συντονισμός των διαδικασιών που αφορούν στις
εγγραφές, εξετάσεις, έκδοση πιστοποιητικών, απονομές
τίτλων σπουδών, συγκέντρωση και τήρηση στατιστικών
στοιχείων και η διεκπεραίωση κάθε σχετικού θέματος,
iii) η συγκέντρωση της εισερχόμενης αλληλογραφίας
που αφορά στις σπουδές, η προώθησή της στις αντί-
στοιχες γραμματείες, η συγκέντρωση των απαντήσε-
ων (όπου απαιτείται) και η μέριμνα για τη διευθέτηση/
διεκπεραίωσή τους, iv) η μέριμνα για τη σύνταξη, έκ-
δοση και διάθεση των διδακτικών συγγραμμάτων και
σημειώσεων, των επιστημονικών μελετών και των πάσης
φύσεως δημοσιευμάτων και εντύπων του Ιδρύματος. Η
παρακολούθηση της εκτύπωσης των δημοσιευμάτων και
η επιμέλεια της διόρθωσης αυτών, η επιμέλεια σύνταξης
πίνακα αποδεκτών και η τήρηση αρχείου εκδόσεων και
v) η διαχείριση των διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων συνεργασίας με αντικείμενο την εκπαίδευση.
Δ) Η προσαρμογή των αρμοδιοτήτων του Τμήματος
Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων ως ακολούθως:
i) υποστήριξη των οργάνων του Πανεπιστημίου στην
άσκηση των καθηκόντων τους, ii) υποστήριξη των δια-
δικασιών εκλογής ή ανάδειξης των οργάνων του Ιδρύμα-
τος, iii) προγραμματισμός των συναντήσεων και επαφών
με τις υπηρεσίες του Ιδρύματος και το κοινό, iv) παρα-
κολούθηση και καταγραφή του νομοθετικού και κανο-
νιστικού πλαισίου και κωδικοποίησή τους σε εύχρηστη
μορφή σε συνδυασμό με τον Οργανισμό και τον Εσωτε-
ρικό Κανονισμό του Ιδρύματος, v) η συγκέντρωση των
σχετικών με τις σπουδές πάσης φύσεως νομοθετημάτων,
αποφάσεων και εγκυκλίων και η τήρηση του αντίστοιχου
έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου νομοθεσίας καθώς
και η μέριμνα για την ορθή εφαρμογή τους, καθώς και η
γνωμοδότηση προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος
για κάθε θέμα σχετικό με τις σπουδές και vi) την απο-
τελεσματική υποστήριξη όλων των διαδικασιών που
σχετίζονται με τα θέματα διαχείρισης ολικής ποιότητας
του Ιδρύματος καθώς και τη διοικητική υποστήριξη του
έργου της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π)
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Ε) Οι κλάδοι για την επιλογή των προϊσταμένων των δι-
οικητικών οργανικών μονάδων ορίζονται ως ακολούθως:
i. Των Διευθύνσεων: Ακαδημαϊκών θεμάτων και Προ-
σωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης, υπάλληλοι του
κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και εν ελλείψει
υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
ii. Των Τμημάτων των ανωτέρω Διευθύνσεων υπάλλη-
λοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικη-
τικού-Λογιστικού και εν ελλείψει υπάλληλοι του κλάδου
ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Proslipsis.gr
iii. Των Γραμματειών των ανωτέρω Διευθύνσεων υπάλ-
ληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού–Οικονομικού ή ΠΕ
Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλεί-
ψει υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
iv. Του Τμήματος Μηχανοργάνωσης υπάλληλος του
κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής και εν
ελλείψει υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
v. Του Τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων,
υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει υπάλληλος
του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με άριστη γνώση
μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η Πρύτανης
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved