nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Ανακοινώσεις Επιστροφή    
Πρόταση για άμεση δρομολόγηση της αυτοδυναμίας του ΕΑΠ | Μέλη ΔΕΠ

 

Αθήνα 6.3.2013, 20:53

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΗΣ ΣΚΕ ΤΟΥ ΕΑΠ
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΑΠ
30/11/2012

Τα παρακάτω µέλη ΔΕΠ της ΣΚΕ του ΕΑΠ στα πλαίσια εσωτερικής διαβούλευσης για την πορεία εξέλιξης του ΕΑΠ µέχρι σήµερα, την εσωτερική οργανωτική λειτουργία του ιδρύµατος στην παρούσα φάση που διανύουµε και τις προοπτικές ακαδηµαϊκής εξέλιξης και ανάπτυξης αυτού, κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι είναι πλέον απαραίτητη η άµεση δροµολόγηση της αυτοδυναµίας του ιδρύµατος και καλούν:

Τη ΔΕ του ΕΑΠ και το Υπουργείο Παιδείας:
(i) να λάβουν όλες τις απαραίτητες νοµοθετικές και διοικητικές πρωτοβουλίες ώστε στα πλαίσια του επιχειρούµενου εξορθολογισµού της λειτουργίας των ελληνικών ΑΕΙ, να δροµολογηθεί άµεσα η διαδικασία αυτοδυναµίας του ΕΑΠ µε συµµετοχή των εκλεγµένων ακαδηµαϊκών οργάνων του ΕΑΠ στο ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων, το οποίο θα αναλάβει τη διαδικασία αυτή και,
(ii) να προσδιορίσουν σαφές χρονοδιαγράµµατος ενεργειών στη βάση συγκεκριµένης καταληκτικής ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας.
Οι υπογράφοντες προτείνουν τα ανωτέρω στηριζόµενοι, πέραν από προσωπικές εκτιµήσεις, και στα παρακάτω αδιαµφισβήτητα ιστορικά δεδοµένα και γεγονότα:
1. Σήµερα στην Ελλάδα υπάρχουν 24 ΑΕΙ και 16 ΤΕΙ. Το ΕΑΠ είναι το 19 ελληνικό ΑΕΙ, εάν η κατάταξη των ΑΕΙ γίνει µε βάση την χρονολογική σειρά ιδρύσεως και λειτουργίας τους. Το ΕΑΠ ιδρύθηκε το 1992 (άρθρο 27 του Ν. 2083/92), ενώ το 1996 τοποθετήθηκε η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή και το 1997 ψηφίστηκε ο Ιδρυτικός Νόµος της λειτουργίας του (Ν. 2552/97). Το 1998 έγινε η έναρξη παροχής των δύο πρώτων προγραµµάτων σπουδών του. Δηλαδή έχουν περάσει 20 έτη από την ίδρυση του και 15 έτη από την έναρξη παροχής των πρώτων προγραµµάτων σπουδών του.
2. Το ΕΑΠ καίτοι έχουν περάσει 20 έτη από την ίδρυσή του δεν είναι σήµερα αυτοδύναµο, σε αντίθεση µε άλλα ΑΕΙ, που, αν και ιδρύθηκαν µετά από αυτό, απέκτησαν αυτοδυναµία και εκλεγµένες πρυτανικές αρχές σε λιγότερο από 10 χρόνια από την ίδρυσή τους.
3. Σήµερα το ΕΑΠ έχει 42 µέλη ΔΕΠ (10 εκ των οποίων είναι Καθηγητές Α’ Βαθµίδας), 1.317 µέλη Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 213 άτοµα διοικητικό προσωπικό. Το ΕΑΠ προσφέρει 31 προγράµµατα σπουδών ενώ οι ενεργοί φοιτητές του ανέρχονται σε 26.316 (οι εγγεγραµµένοι είναι 30.886), αριθµός φοιτητών που το κατατάσσει ως 3 σε µέγεθος ελληνικό ΑΕΙ (πρώτο είναι το Πανεπιστήµιο Αθηνών και δεύτερο ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης).
4. Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο του 1997 οι προϋποθέσεις για την αυτοδυναµία του ΕΑΠ ήταν: η ύπαρξη 2 τουλάχιστον ανεξάρτητων Σχολών (δηλ. 6 µέλη ΔΕΠ ανά Σχολή), 3 Καθηγητές πρώτης βαθµίδας και ο διορισµός Γραµµατέα ΕΑΠ. Στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτους 2002-2003 το ΕΑΠ ήταν σε θέση να αυτονοµηθεί σύµφωνα µε τα προηγούµενα και µόλις ολοκληρωνόταν ο διορισµός των νέων οργάνων σε δύο Κοσµητείες που θα γινόταν αυτόνοµες. Τον Αύγουστο του 2002 όµως, µε εισήγηση της τότε ΔΕ του ΕΑΠ και κατάθεση τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας (Ν. 3027/2002), άλλαξαν οι προϋποθέσεις για την αυτοδυναµία του ΕΑΠ. Έτσι µέχρι και σήµερα, για την αυτοδυναµία του ΕΑΠ απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον ενός εκλεγµένου µέλους ΔΕΠ σε κάθε Πρόγραµµα Σπουδών.
5. Το ΕΑΠ σήµερα έχει πολλαπλασίως καλύψει τις προϋποθέσεις αυτονοµίας του σύµφωνα µε τον αρχικό ιδρυτικό του Νόµο. Οι προϋποθέσεις όµως που έθεσε η τροποποίηση του Ν. 3027/2002 αποδείχθηκαν µετά από µία δεκαετία εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν. Σήµερα το ΕΑΠ εξακολουθεί (20 έτη από την ίδρυσή του) να είναι µη αυτοδιοικούµενο, παρά τα προβλεπόµενα από το Σύνταγµα και τον (αρχικό) ιδρυτικό του νόµο, και αυτό σε συνδυασµό µε τις παρούσες δηµοσιονοµικές συνθήκες, τον αναγγελθέντα ρυθµό εισαγωγής νέων προγραµµάτων σπουδών κτλ, σηµαίνει πρακτικά ότι αναβάλλεται πλέον επ’ αόριστον η διαδικασία αυτοδυναµίας του ΕΑΠ.
6. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο επιστηµονικής δραστηριότητας των µελών ΔΕΠ του, τουλάχιστον όπως προκύπτει από διεθνείς δείκτες δηµοσιεύσεων και ετεροαναφορών ανά µέλος ΔΕΠ µε βάση στοιχεία του 2010, το ΕΑΠ είναι ισοδύναµο ή και καλύτερο από άλλα ελληνικά ΑΕΙ µε πολύ µεγαλύτερη χρονικά παρουσία αλλά και µε πολύ περισσότερα µέλη ΔΕΠ, ενώ παρά το νεαρό της ηλικίας του, το ΕΑΠ κατακτά µια ικανοποιητική θέση ανάµεσα στα ελληνικά ΑΕΙ σε όρους επιστηµονικής επάρκειας.
7. Το ΕΑΠ είναι το πρώτο δηµόσιο ελληνικό ΑΕΙ που έχει εφαρµόσει από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, µέσω ειδικής ανεξάρτητης µονάδας (ΜΕΑΕ) που προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόµο, την ετήσια αξιολόγηση όλων των διδασκόντων και της λειτουργίας του και έχει αποδείξει την ικανότητά του µέσα από αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης και αξιόπιστες δηµοκρατικές ακαδηµαϊκές πρακτικές να βελτιώνει σταδιακά το παρεχόµενο εκπαιδευτικό έργο προς όφελος των φοιτητών του και της κοινωνίας. Η οργάνωση του Ιδρύµατος σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, τον προγραµµατισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας κλπ έχει ανέλθει σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι αξιοζήλευτη από πολλά ΑΕΙ της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.
8. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ΕΑΠ και ο προσανατολισµός του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η τεράστια επένδυση που έχει γίνει σε αυτό από την Πολιτεία και την ΕΕ, η εµπιστοσύνη µε την οποία περιβάλλει το ίδρυµα η ελληνική κοινωνία και η ακαδηµαϊκή κοινότητα, το µέγεθός του αλλά και η συνεισφορά των φοιτητών του στις δαπάνες λειτουργίας του, γεγονός που επιφέρει σχεδόν µηδαµινή οικονοµική επιβάρυνση της πολιτείας, συνηγορούν θετικά στην δροµολόγηση της διαδικασίας αυτονόµησής του, καθώς το ΕΑΠ διαθέτει τα µέσα, την τεχνογνωσία, την καινοτοµία και τις υποδοµές για να κατοχυρώσει τη διακριτή του παρουσία στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πανεπιστηµιακό περιβάλλον και να επιτελέσει συγχρόνως την κοινωνική του αποστολή.

Τα µέλη ΔΕΠ της ΣΚΕ του ΕΑΠ
1. Γεώργιος Αγιοµυργιανάκης, Καθηγητής
2. Δηµήτριος Βασιλείου, Καθηγητής & Αναπληρωτής Κοσµήτορας Σχολής
3. Δηµήτριος Γιαννιάς, Καθηγητής & Κοσµήτορας Σχολής
4. Χαράλαµπος Ανθόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
5. Δηµήτριος Αστερίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
6. Απόστολος Γέροντας, Αναπληρωτής Καθηγητής
7. Ιωάννης Κεχαγιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής
8. Αθανάσιος Μιχιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής
9. Δηµήτριος Νιάκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
10. Αυγουστίνος Δηµητράς, Επίκουρος Καθηγητής
11. Ελένη Σφακιανάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια
12. Μαρία Κοντοχρήστου, Λέκτορας

 

 

Πάτρα, 6/3/2013

Αγαπητοί κύριοι/κυρίες,

Σας κοινοποιώ την  ΟΜΟΦΩΝΗ πρόταση των μελών ΔΕΠ (Καθηγητές και Λέκτορες) της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με την οποία ζητείται η αυτοδυναμία του ιδρύματος. Η πρόταση αυτή γνωστοποιήθηκε στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπή του ΕΑΠ (στις 4/12/2012) από τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και στον  Υπουργό Παιδείας (στις 22/1/2013), χωρίς να υπάρξει καμία ενημέρωση ή ανταπόκριση στο αίτημα αυτό.
Πρόσφατα εδόθη στην δημοσιότητα και ετέθη σε διαβούλευση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια που δεν είναι αυτοδιοικούμενα και διοικούνται από Διοικούσες Επιτροπές διοριζόμενες από τον εκάστοτε υπουργό παιδείας, απορροφώνται από άλλα ιδρύματα. Αυτό ισχύει για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Μόνο για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο δεν υπάρχει πρόβλεψη.  Αν δεν υπάρξει καμία πρόνοια, τότε από όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδος μόνο το ΕΑΠ θα διοικείται από επιτροπή διοριζόμενη από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας, κατά παράβαση του Συντάγματος, που ορίζει ότι «η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση» (άρθρο 16, παρ. 5).
Αλλά ακόμη και εάν δεν υλοποιηθεί η πρόβλεψη του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» και τα ελληνικά πανεπιστήμια που διοικούνται από Διοικούσες Επιτροπές δεν απορροφηθούν από άλλα ιδρύματα, τότε τα πανεπιστήμια αυτά θα γίνουν αυτοδύναμα μόλις λήξει η θητεία των επιτροπών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα. Όμως η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, η οποία ορίσθηκε τον Ιούνιο του 2009 (ΦΕΚ 245/10.6.2009) από τον τότε Υπουργό Παιδείας, δεν έχει θητεία ορισμένου χρόνου και επομένως δεν πρόκειται να γίνει αυτοδύναμο, όπως τα άλλα πανεπιστήμια που διοικούνται από Διοικούσες Επιτροπές.
Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 24 ΑΕΙ και 16 ΤΕΙ. Το ΕΑΠ είναι το 19ο ελληνικό ΑΕΙ, εάν η κατάταξη των ΑΕΙ γίνει με βάση την χρονολογική σειρά ιδρύσεως και λειτουργίας τους. Το ΕΑΠ ιδρύθηκε το 1992 (άρθρο 27 του Ν. 2083/92), ενώ το 1998 έγινε η έναρξη παροχής των δύο πρώτων προγραμμάτων σπουδών του. Δηλαδή έχουν περάσει 20 έτη από την ίδρυση του και 15 έτη από την έναρξη παροχής των πρώτων προγραμμάτων σπουδών του.
Μετά το ΕΑΠ ιδρύθηκαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2000), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2002), το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος (2003), το Διεθνές Πανεπιστήμιο (2005) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος (2009). Από αυτά τα ΑΕΙ το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αν και ιδρύθηκε μετά το ΕΑΠ έχει Πανεπιστημιακή Σύγκλητο, ενώ όλα τα άλλα έχουν Διοικούσα Επιτροπή. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι αν και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000 και τα πρώτα δύο τμήματά του λειτούργησαν το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 (δηλαδή αρκετά έτη μετά το ΕΑΠ) απέκτησε αυτοδυναμία και εκλεγμένες πρυτανικές αρχές το 2009, δηλαδή μέσα σε 9 μόλις έτη από της ιδρύσεώς του και 7 έτη από την έναρξη παροχής των πρώτων προγραμμάτων σπουδών του. Πρόκειται για ένα χρονικό διάστημα μικρότερο εκείνου που παρήλθε, μέχρι να αποκτήσουν αυτοδυναμία και εκλεγμένες πρυτανικές αρχές τα τελευταία, πριν από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου νέα πανεπιστήμια, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και τα τρία αυτά πανεπιστήμια ιδρύθηκαν το 1984 (δηλαδή 8 έτη πριν το ΕΑΠ). Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απέκτησε αυτοδυναμία και εκλεγμένες πρυτανικές αρχές το 1997 (δηλαδή ύστερα από 13 έτη), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 1998 (δηλαδή ύστερα από 14 έτη) και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το 2004 (δηλαδή ύστερα από 20 έτη). Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου απέκτησε αυτοδυναμία πιο γρήγορα από τα προηγούμενα νέα πανεπιστήμια, γιατί στελεχώθηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αντιθέτως το ΕΑΠ τα 20 έτη λειτουργίας του στελεχώθηκε με εξαιρετικά βραδείς ρυθμούς. Στο ΕΑΠ σήμερα υπηρετούν 41 μέλη ΔΕΠ. Αν λάβουμε υπόψη ότι στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπηρετούσαν 117 μέλη ΔΕΠ όταν έγινε αυτοδύναμο, τότε το ΕΑΠ θα γίνει αυτοδύναμο σε 40 έτη, αν φυσικά συνέχιζε ο ίδιος ρυθμός αύξησης των μελών ΔΕΠ, που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 20 έτη. Με το πάγωμα όμως των νέων διορισμών μελών ΔΕΠ που έχει επιβληθεί σήμερα, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί στο προβλεπτό μέλλον.
Σήμερα το ΕΑΠ έχει 41 μέλη ΔΕΠ (11 εκ των οποίων είναι Καθηγητές πρώτης βαθμίδας)  1.317 μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (κυρίως Καθηγητές άλλων ελληνικών ΑΕΙ) και 213 άτομα διοικητικό προσωπικό.  Το ΕΑΠ προσφέρει 31 προγράμματα σπουδών ενώ οι ενεργοί φοιτητές του ΕΑΠ ανέρχονται σε 26.316 (οι εγγεγραμμένοι είναι 30.886). Κατά συνέπεια, το ΕΑΠ είναι το 3ο σε μέγεθος ελληνικό ΑΕΙ, εάν η κατάταξη των ΑΕΙ γίνει με βάση τον αριθμό των ενεργών φοιτητών (τις πρώτες δύο θέσεις καταλαμβάνουν το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
Το ΕΑΠ δεν πρόκειται να γίνει αυτοδύναμο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε εύλογο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον ιδρυτικό του Νόμο, όπως φυσικά έχει αυτός τροποποιηθεί. Ειδικότερα με τον ιδρυτικό νόμο 2552/1997 οι προϋποθέσεις για την αυτοδυναμία του ΕΑΠ ήταν: η ύπαρξη 2 τουλάχιστον ανεξάρτητων Σχολών (δηλ. 6 μέλη ΔΕΠ ανά Σχολή), 3 Καθηγητές πρώτης βαθμίδας και ο διορισμός Γραμματέα ΕΑΠ. Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους 2002-2003, το ΕΑΠ ήταν σε θέση να αυτονομηθεί, σύμφωνα με τα προηγούμενα και μόλις ολοκληρωνόταν ο διορισμός των νέων οργάνων σε δύο Κοσμητείες, που θα γινόταν αυτόνομες. Τον Αύγουστο του 2002 όμως, με εισήγηση της τότε Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ και κατάθεση τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας (Ν. 3027/2002), άλλαξαν οι προϋποθέσεις για την αυτοδυναμία του ΕΑΠ. Έτσι μέχρι και σήμερα, για  την αυτοδυναμία του ΕΑΠ απαιτείται η ύπαρξη τουλάχιστον ενός εκλεγμένου μέλους ΔΕΠ σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών. Το ΕΑΠ σήμερα έχει πολλαπλασίως καλύψει τις προϋποθέσεις αυτονομίας του σύμφωνα με τον αρχικό ιδρυτικό του Νόμο. Οι προϋποθέσεις όμως που έθεσε η τροποποίηση του Ν. 3027/2002 αποδείχθηκαν μετά από μία δεκαετία εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν. Σήμερα το ΕΑΠ εξακολουθεί (20 έτη από την ίδρυσή του) να είναι μη αυτοδιοικούμενο, παρά τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα και τον (αρχικό) ιδρυτικό του νόμο, και αυτό σε συνδυασμό με τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες, τον αναγγελθέντα ρυθμό εισαγωγής νέων προγραμμάτων σπουδών κτλ, σημαίνει πρακτικά ότι αναβάλλεται πλέον επ’ αόριστον η διαδικασία αυτοδυναμίας του ΕΑΠ.
Σε ό,τι αφορά το επίπεδο επιστημονικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του, τουλάχιστον όπως προκύπτει από διεθνείς δείκτες δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών ανά μέλος ΔΕΠ, με βάση στοιχεία του 2010, το ΕΑΠ είναι ισοδύναμο ή και καλύτερο από άλλα ελληνικά ΑΕΙ με πολύ μεγαλύτερη χρονικά παρουσία, αλλά και με πολύ περισσότερα μέλη ΔΕΠ, ενώ παρά το νεαρό της ηλικίας του, το ΕΑΠ κατακτά μια ικανοποιητική θέση ανάμεσα στα ελληνικά ΑΕΙ σε όρους επιστημονικής επάρκειας.
Το ΕΑΠ είναι το πρώτο δημόσιο ελληνικό ΑΕΙ, που έχει εφαρμόσει από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, μέσω ειδικής ανεξάρτητης μονάδας (ΜΕΑΕ), που προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο, την ετήσια αξιολόγηση όλων των διδασκόντων και της λειτουργίας του και έχει αποδείξει την ικανότητά του, μέσα από αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης και αξιόπιστες δημοκρατικές ακαδημαϊκές πρακτικές, να βελτιώνει σταδιακά το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο προς όφελος των φοιτητών του και της κοινωνίας. Η οργάνωση του Ιδρύματος σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας κλπ έχει ανέλθει σε πολύ υψηλό επίπεδο και είναι αξιοζήλευτη από πολλά ΑΕΙ της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.
Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του ΕΑΠ και ο προσανατολισμός του στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η τεράστια επένδυση που έχει γίνει σε αυτό από την Πολιτεία και την ΕΕ, η εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλει το ίδρυμα η ελληνική κοινωνία και η ακαδημαϊκή κοινότητα, το μέγεθός του, αλλά και η συνεισφορά των φοιτητών του στις δαπάνες λειτουργίας του, γεγονός που επιφέρει σχεδόν μηδαμινή οικονομική επιβάρυνση της πολιτείας, συνηγορούν θετικά στην δρομολόγηση της διαδικασίας αυτονόμησής του, καθώς το ΕΑΠ διαθέτει τα μέσα, την τεχνογνωσία, την καινοτομία και τις υποδομές για να κατοχυρώσει τη διακριτή του παρουσία στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πανεπιστημιακό περιβάλλον και να επιτελέσει συγχρόνως την κοινωνική του αποστολή.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας διαβιβάζω την πρόταση των μελών ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και σας παρακαλώ, στα πλαίσια του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, να ενισχύσετε το αίτημα για την άμεση και πλήρη αυτοδυναμία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του 3ου μεγαλύτερου ΑΕΙ της χώρας (σε αριθμό ενεργών φοιτητών).

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Βασιλείου, PhD
Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης
Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τραπεζικής
Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved