nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Σε διαβούλευση σχέδιο νόμου για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία

Αθήνα 12.12.2013, 19:12

Σχέδιο νόμου για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Παιδείας έως και την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 12:00.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, με το νομοσχέδιο «επιδιώκεται η αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας με την συγκέντρωση και ταξινόμησή της, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της, σύμφωνα και με τις επιταγές του Συντάγματος και τις σύγχρονες τάσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών και περιβάλλοντος για την ενίσχυση και αξιοποίηση του τομέα της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας.  Ενθαρρύνεται τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στις προσπάθειες της χώρας να αντιμετωπίσει σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις και στη δημιουργία ενιαίου εθνικού και ευρωπαϊκού χώρου έρευνας.  Απλουστεύονται οι διαδικασίες χρηματοδοτικών παρεμβάσεων, διευκολύνεται η δράση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, παρέχονται ποικίλα κίνητρα για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών και, το βασικότερο, ορίζονται οι προϋποθέσεις για την χάραξη και εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, καθώς και ενός Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της που θα ψηφιστεί από τη Βουλή και θα αποτελέσει τον κορμό της προσπάθειας στα επόμενα κρίσιμα χρόνια, που συνδυάζονται και με τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020». 

«Προχωρούμε στο σχεδιασμό και  την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία με τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων και ευέλικτων δομών στον εθνικό ερευνητικό ιστό, που ενισχύουν τη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος. Και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Μέσα από την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού, δηλαδή κρατώντας τους ερευνητές στη χώρα μας  και να προσελκύοντας νέους. Στόχος η ‘Ελλάδα της Καινοτομίας’ για το 2020».

Βούληση του υπουργείου να αξιολογήσει με πολλή προσοχή όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν και να τα αξιοποιήσει, ώστε ο νόμος να συναντήσει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή, τόσο στο στάδιο της συζήτησης για την ψήφισή του, όσο και στο στάδιο της εφαρμογής του, που θα ακολουθήσει.

Η διεύθυνση της δημόσιας διαβούλευσης είναι: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1800.

* Ακολουθεί το κείμενο του σχεδίου νόμου. 
Σχέδιο νόμου για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοποί
Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος, σύμφωνα με τα οποία «… η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες, η δε ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελούν υποχρέωση του Kράτoυς », καθώς και του Άρθρου 179 της ΕΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο «Η Ένωση έχει, ως στόχο να ενισχύσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές της βάσεις, με τη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου έρευνας στον οποίο οι ερευνητές, οι επιστημονικές γνώσεις και οι τεχνολογίες κυκλοφορούν ελεύθερα.
Η διαμόρφωση ευέλικτης και αποτελεσματικής Εθνικής Πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, με στόχους την ενίσχυση, την παραγωγή και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών της χώρας με όρους αριστείας και διαρκούς αξιολόγησης, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, την τόνωση του ιδιωτικού τομέα, την άρση των ανασχετικών παραγόντων προώθησης των ερευνητικών ιδεών (ελλιπής χρηματοδότηση, ελλιπής αξιολόγηση, έλλειψη σύνδεσης παραγωγικό¬τητας και ανταμοιβής, έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού, άσκοπος κατακερματισμός των ερευνητικών συστημάτων και της αγοράς, χαμηλός βαθμός χρησιμοποίησης των δημοσίων συμβάσεων προς όφελος της καινοτομίας και αργός ρυθμός θέσπισης προτύπων), την καθοριστική συμβολή στην σύνδεση της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία, την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και την αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών, εθνικών και παγκόσμιων προκλήσεων.
Η υποστήριξη υλοποίησης των παραπάνω στόχων με κατάλληλο σχεδιασμό, συντονισμό και εφαρμογή συστή¬ματος συμμετρικής δημοσιονομικής στήριξης των δικαιούχων φορέων μέσω αποτελεσματικών κινήτρων με στόχους, τη μείωση του οριακού κόστους των δικαιούχων για δραστηριότητες Ε&Α, τη σημαντική μείωση της τελικής επιβάρυνσης τους, την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης ερευνητικών έργων, μελετών και προγραμμάτων, την αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α και την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

Άρθρο 2
Έννοια όρων – Συντμήσεων
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:
1. Βασική Έρευνα: Πειραματική ή θεωρητική εργασία η οποία επιτελείται, πρωταρχικά με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης σχετικά με τα θεμέλια φαινομένων και δεδομένων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο παρατήρησης, χωρίς να συνδέεται ιδιαίτερα με συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση.
2. Εφαρμοσμένη έρευνα: Η πρωτότυπη αναζήτηση η οποία επιτελείται με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης και η οποία εν τούτοις κατευθύνεται πρωταρχικά προς ένα συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό ή αντικείμενο.
3. Πειραματική Ανάπτυξη: Η συστηματική εργασία και η σχεδίαση στη βάση υπάρχουσας γνώσης που αποκτάται από έρευνα ή/και πρακτική εμπειρία, η οποία κατευθύνεται προς την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων και τεχνικών διατάξεων (εξαρτήματα), με σκοπό την εφαρμογή νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών και στην ουσιώδη αναβάθμιση ήδη παραχθέντων ή εγκατεστημένων.
4. Έρευνα και ανάπτυξη (E&A): H δημιουργική εργασία, η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της Βασικής, της Εφαρμοσμένης και της Πειραματικής Ανάπτυξης και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
5. Επιστημονική και Τεχνολογική καινοτομία: Μια από τις δραστηριότητες της Ε&Α που αναλύεται σε όλα τα επιστημονικά, τεχνολογικά, οργανωτικά, οικονομικά και εμπορικά βήματα, συμπεριλαμβανο¬μένων των επενδύσεων σε νέα γνώση, που οδηγούν ή επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων και διαδικασιών.
6. Καινοτομία: Η αξιοποίηση υφιστάμενης ή/και νέας γνώσης, ή/και η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής – νέα ή βελτιωμένη – ή νέα μέθοδο παροχής κοινωνικής υπηρεσίας ή η διαδικασία με την οποία νέες ιδέες δίνουν απαντήσεις στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και δημιουργούν νέα προϊόντα, βιομηχανικά πρωτότυπα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα που εισάγονται με επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές, καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.•
7. Μεταφορά Τεχνολογίας: Η παροχή τεχνολογίας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις του Άρθρου 21 του ν. 1733/1987, όπως ισχύει
8. Τεχνολογικός φορέας: Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ως κύριους στόχους την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων, την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους, και την επίλυση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή που υπηρετεί.
9. Τεχνολογική ανάπτυξη: Η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της χώρας, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων στην κατεύθυνση αυτή.
10. Ερευνητικός φορέας: Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και οι μονάδες του που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω της αξιοποίησης τους, είτε από τον ίδιο τον φορέα ή και τους εργαζόμενους σε αυτόν, είτε από τρίτους. Στους Ερευνητικούς Φορείς περιλαμβάνονται για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά τις Ερευνητικές δραστηριότητές τους.
11. Λοιποί Φορείς: Δημόσιες υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα και άλλοι φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
12. Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Το αποτέλεσμα της συγκέντρωσης των διασκορπισμένων πόρων, καθώς και του καλύτερου συντονισμού και μεγαλύτερης συνοχής των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας στο επίπεδο τόσο των κρατών – μελών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2000) 6 και το Ψήφισμα του Συμβουλίου της 15.6.2000 (ΕΕ C 205,19.7.2000 σελ. 1).
13. Αξιολόγηση: Η διαδικασία που επιτρέπει να διαπιστωθεί κατά πόσο Ερευνητικά Κέντρα, Ερευνητές, ερευνητικά έργα, μελέτες ή προγράμματα χαρακτηρίζονται από υψηλή επιστημονική ποιότητα και επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους με τον προσφορότερο τρόπο.
14. Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Πανεπιστήμιο ή κάθε είδους ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρει, σύμφωνα με την εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, πτυχία ή τίτλους μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, ανεξαρτήτως της ονομασίας τους σε εθνικό πλαίσιο
15. Κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ): Αυτόνομες εταιρικές συμπράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθ. 294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, στο πλαίσιο της και-νοτομίας, μεταξύ Ερευνητικών Φορέων, Επιχειρή¬σεων και Λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό δίκτυο που βασίζεται σε κοινό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας.
16. Σχέδιο Δράσης: Δέσμη μέτρων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, όπως αναλύεται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος.
17. Ερευνητές: Επιστήμονες/επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων.
18. Διανοητική Ιδιοκτησία: H πνευματική, και βιομηχανική ιδιοκτησία, και ενδεικτικά τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας.
19. Μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας: Tο διαδίκτυο ή άλλα δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία επιτρέπουν την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας
20. Ένωση Καινοτομίας (Innovation Union): Εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» που έχει, ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε ν’ αντιμετωπιστούν προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση.
21. Αριστεία: Ερευνητικά επιτεύγματα, πρωτοποριακή πειραματική διάταξη και θεωρία, καθώς και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας που έχουν διακριθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Συνδέονται με ή αφορούν σε κάθε κλάδο της Επιστήμης και Τεχνολογίας και σε κάθε κατεύθυνση της Έρευνας και της Διδασκαλίας, χωρίς Θεματικές Προτεραιότητες, που αναπτύσσονται σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο, προέρχονται από μεμονωμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, από δομές (εργαστήρια, τομείς κ.λπ.) ή από Ερευνητικούς Φορείς και μεμονωμένους Ερευνητές και διακρίνονται ή βρα¬βεύονται από εθνικούς ή διεθνείς φορείς.
22. Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη: Η Ευρεσιτεχνία στην οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ότι εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις, α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office «EPO») και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον Ο.Β.Ι. (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.), το οποίο έχει κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος, i) που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή ii) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country).
23. Σύμβαση ορισμένου χρόνου: Η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου και η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή εκτέλεση συγκε¬κρι¬μέ¬νου έργου, ή η πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος.
24. Επιχειρήσεις: Νομικές Οντότητες οποιαδήποτε νομικής μορφής του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
25. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι Επιχειρήσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Κανονισμό 800/2008/ΕΕ απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Ως Μικρή ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ και, ως Πολύ Μικρή, η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.
26. Ο Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων με την ΓΓΕΤΚ: Υπηρεσία ή Υπάλληλος, ο οποίος ορίζεται σε κάθε Υπουργείο για την συλλογή, αξιολόγηση και θεμάτων ΕΤΑΚ τα οποία απασχολούν το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς και συνεργάζεται με την ΓΓΕΤΚ για τον συντονισμό των δράσεων με σκοπό την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ.
27. Νέες Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσης ή Τεχνοβλαστοί: Νέες επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με την συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και χρηματοδοτικών οργανισμών.

Συντομογραφίες:
ΥΠΑΙΘ: Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων
ΓΓΕΤΚ: Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας
ΕΣΕΤΚ: Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας
ΕΜΕΕΥ: Εθνικό Μητρώο Υποδομών Ερευνητικών Κέντρων
ΤΕΣ: Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια
ΕΣΕΤΑΚ: Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
ΕΤΑΚ: Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
ΠΕΣ: Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο
ΕΣΛΕΕ: Ενοποιημένη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΜΜΕ: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως κατά περίπτωση ορίζεται σ’ αυτές, εφαρμόζονται :
1. Στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤΚ), τα οποία προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος νόμου.
2. Στα Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης, της Ακαδημίας Αθηνών, τους Τεχνολογικούς Φορείς του ΕΔΕΤ ΑΕ και της ΕΕΑΕ, τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, τα οποία εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, καθώς και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά τις Ερευνητικές τους δραστηριότητες.
3. Για τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 4
Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Με τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας επιδιώκεται:
1. Η συστηματική θεώρηση και προσέγγιση των κρίσιμων θεματικών τομέων της Έρευνας (Μαθηματικά, Χημεία, Φυσική, Νανοεπιστήμες, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Αγροβιοδιατροφής, Οικολογία, Αγρονομία, Βιολογία και Υγεία, Ενέργεια, Αειφόρος ανάπτυξη, Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες Περιβάλλοντος, Διαστημικές Επιστήμες, Επιστήμες του Ανθρώπου και της Κοινωνίας).
2. Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ και ο ελεύθερος ανταγωνισμός.
3. Η επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας με σκοπό την εναρμόνιση με τις αντίστοιχες προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο.
4. Η ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας στους Ερευνητικούς Φορείς, τις Περιφέρειες και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της χώρας.
5. Η συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων με την ισότιμη ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου στην Έρευνα, με τη διεύρυνση των οριζόντων της Αριστείας Έρευνας σε τομείς και με όρους που αφορούν στην ανάδειξη της ισότητας των φύλων.
6. Η δημιουργία συνθηκών επαρκούς ροής ικανών Ερευνητών, για την επίτευξη υψηλού επιπέδου γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητας μεταξύ οργανισμών, επιστημονικών κλάδων, τομέων και χωρών με τη διασφάλιση άρσης των υπαρχόντων φραγμών, την εκπαίδευση και την προσφορά ελκυστικών προοπτικών σταδιοδρομίας.
7. Η συγκράτηση και προσέλκυση άριστου επιστημονικού δυναμικού.
8. Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για τη βελτίωση του τρόπου διακίνησης και διάδοσης επιστημονικών πληροφοριών, τη διευκόλυνση πρόσβασης σε επιστημονικές πληροφορίες και δεδομένα και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
9. Η ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
10. Η συμβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας.
11. Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων.
12. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της έρευνας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας με την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών μέτρησης.
13. Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ (δημόσιες συμβάσεις, προ-εμπορικές συμβάσεις, Ανταγωνιστικός Διάλογος, Συμφωνίες Πλαίσιο, Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας).
14. Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Στόχου, συμβολής του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα στην ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας με ετήσιο ποσοστό 3% επί του ΑΕΠ, όπως διαμορφώθηκε με την ανανεωμένη Συνθήκη της Λισσαβόνας του 2005.

Άρθρο 5
Σχέδιο Δράσης
1. Η υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται με τη διαμόρφωση και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης στη βάση των υφιστάμενων αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της χώρας, των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, της Ένωσης Καινοτομίας και των Αποφάσεων, Οδηγιών, Ανακοινώσεων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σχέδιο Δράσης λαμβάνει υπόψη:
1.1. τις τρέχουσες και μελλοντικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία, τις ανάγκες, απλοποίησης των διαδικασιών και κανόνων ανάθεσης και χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, εξάλειψης φραγμών, και μείωσης του διοικητικού φόρτου κινητοποίησης οργανισμών χρηματοδότησης και εκτέλεσης ερευνών.
1.2. τη διεθνή κατάταξη της χώρας, τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές διεθνών Οργανισμών και τις βέλτιστες ακολουθούμενες πρακτικές, τους κανόνες συμμόρφωσης με το πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων, αποφυγής εδαφικών περιορισμών και λήψης και εφαρμογής κινήτρων και μηχανισμών διαχείρισης, πιστοποίησης και αξιολόγησης.
1.3. την αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας.
2. Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο ψηφίζεται από τη Βουλή με Νόμο, ισχύει για επτά [7] έτη και περιέχει ειδικότερα δέσμη κρίσιμων μέτρων, τα οποία μεταξύ άλλων είναι:
2.1. Η συστημική αναδιάρθρωση της Κεντρικής Κυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστεί ο ομαλός σχεδιασμός και η λειτουργία των Οργάνων σχεδίασης και υλοποίησής της,
2.2. Η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στη χώρα, που ενισχύει την τεχνογνωσία και τις ικανότητες, ευνοεί την εύρεση και αξιοποίηση ταλέντων και περιέχει διεθνική αντίληψη, επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα, δημιουργία ευκαιριών, δια βίου εκπαίδευση και καινοτομία,
2.3. Η εστίαση σε τομείς που αναδεικνύει η ΕΣΕΤΑΚ με την καλλιέργεια στενής, αμφίδρομης συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Φορέων, Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων και τη δημιουργία, διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία συνεργατικών σχημάτων,
2.4. Η συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και η αξιοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών για τη διαμόρφωση πολιτικής ενθάρρυνσης εξειδικευμένων επιστημόνων ανά τον κόσμο να εγκατασταθούν και να εργαστούν στην Ελλάδα,
2.5. Η επιμόρφωση των στελεχών διοίκησης, ώστε να προσαρμοστούν σε υψηλά διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα υλοποίησης ερευνητικής πολιτικής,
2.6. Η διαμόρφωση ενός συστήματος ελέγχου και αναδιάρθρωσης του ρόλου και των στρατηγικών των επί μέρους φορέων υλοποίησης και η διεθνής αξιολόγηση των δράσεων υλοποίησης της,
2.7. Η αναδιάρθρωση και απλοποίηση του συστήματος δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης και των υπηρεσιών προώθησης της ανάπτυξης επιχειρηματικότητας με τη χρήση μέσων με επιχειρηματικό και επενδυτικό προσανατολισμό, όπως, ενδεικτικά, κινήτρων που αφορούν, σε χορηγήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, εκπτώσεις και ενισχύσεις στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και εξειδικευμένων επιστημόνων, στη δημιουργία καινοτόμων και ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, στην κινητικότητα και στην ανάπτυξη νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων,
2.8. Η παροχή κινήτρων ανταγωνισμού και ανάπτυξης καινοτομικών δράσεων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ζήτησης για καινοτομικές λύσεις, (ενδεικτικά, η αναμόρφωση της σχετικής νομοθεσίας και της αρχιτεκτονικής του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, η αξιοποίηση των δημόσιων συμβάσεων) με στόχο την ενίσχυση ευρειών καινοτομικών δραστηριοτήτων,
2.9. Η διαμόρφωση συνθηκών που ευνοούν την αποτελεσματική χρήση των υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημόνων, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και της ζήτησης στην αγορά και την ουσιαστική υποστήριξη αντίστοιχων καινοτομικών δράσεων.

Άρθρο 6
Όργανα
Αρμόδια όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής ΕΤΑΚ είναι:
1. Η Κεντρική Διοίκηση κατά το λόγο αρμοδιότητας επί των επί μέρους φορέων της.
2. Το ΥΠΑΙΘ.
3. Το Υπ.ΟΙΚ.
4. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤΚ).
5. Ο Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων.
6. Οι Περιφερειάρχες.
7. Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ).
8. Οι Ερευνητικοί Φορείς.

Άρθρο 7
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, στην αρμοδιότητα του ΥΠΑΙΘ ανήκουν:
1. Η υλοποίηση του παρόντος νόμου με την έκδοση των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων ή με τη συμμετοχή στην έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων ή με προτάσεις έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων,
2. Η πρόταση έγκρισης Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της ΕΣΕΤΑΚ,
3. Η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο δημιουργίας του Εθνικού Χώρου Έρευνας και συντονισμού των συναφών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές των Κρατών Μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΛΕΕ ή σε συναφείς αποφάσεις του Συμβουλίου,
4. Η εποπτεία της εφαρμογής των διακρατικών συμβάσεων τεχνικής βοήθειας και των συμβάσεων μεταξύ Ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων ως προς το τεχνολογικό τους περιεχόμενο,
5. Η εποπτεία με την άσκηση ελέγχου νομιμότητας των Ερευνητικών Φορέων αρμοδιότητάς του σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 8
Γενική Γραμματεία Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας αρμοδιότητες
Στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, στην αρμοδιότητα της ΓΓΕΤΚ ανήκουν:
1. Ο Σχεδιασμός, ο συντονισμός και η υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ.
2. Η συμβολή για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης, στην εξειδίκευση της ΕΣΕΤΑΚ και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης υλοποίησής της με ανάλογο προγραμματισμό και συντονισμό σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Συνδέσμους ΕΤΑΚ των Υπουργείων, καθώς και ο καθορισμός ή η τροποποίηση της λειτουργίας και της εποπτείας του ΕΣΕΤΚ.
3. Η αξιολόγηση και η χρηματοδότηση προτάσεων εκτέλεσης έργων, εκπόνησης μελετών και υλοποίησης προγραμμάτων, η πιστοποίηση συνδρομής των όρων εφαρμογής των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο κινήτρων για την δημοσιονομική υποστήριξη των δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ και η διερεύνηση των επιπτώσεών τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή και στην άμυνα της χώρας.
4. Η υποβολή εισηγήσεων για τη σκοπιμότητα, τη διαδικασία και τα κριτήρια χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους στη βάση των εθνικών προτεραιοτήτων, των δεδομένων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και των δεσμεύσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά τους στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της κάλυψης των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της χώρας.
5. Η εποπτεία των Ερευνητικών Φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της, η συλλογή και ταξινόμηση των ερευνητικών δεδομένων για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της ΕΣΕΤΑΚ, η ετήσια καταγραφή της αποδοτικότητάς τους και η περιοδική αξιολόγησή τους με βάση βιβλιομετρικούς δείκτες και επιτόπια εξέταση από επιτροπές ειδικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων.
6. Η δημιουργία, φιλοξενία και συντήρηση Εθνικού Μητρώου Ερευνητών, Ερευνητικών Κέντρων και των Υποδομών τους (ΕΜΕΕΥ),
7. Η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς σε θέματα Έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και η εκπροσώπηση της χώρας.
8. Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων, που προωθούν την ΕΤΑΚ.
9. Η μελέτη και εφαρμογή μέτρων υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με την υποστήριξη των Ερευνητικών Φορέων και της Βιομηχανίας για την επιλογή, αξιοποίηση και εφαρμογή της προσφορότερης μεθοδολογίας και μέσων υλοποίησης (όπως, ενδεικτικά, θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας, συνεργασίες Ερευνητικών Φορέων μεταξύ τους και με Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς, εταιρικές συμπράξεις, συστάδες επιχειρήσεων και ερευνητικά εργαστήρια). Για την εκπλήρωση αυτής της αρμοδιότητάς της η ΓΓΕΤΚ, ορίζεται, ως Αρχή Εγγραφής για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
10. Η ενθάρρυνση και υποστήριξη των Ερευνητικών Φορέων και των Επιχειρήσεων για τη δημιουργία κοινών υποδομών και για την αξιοποίηση των περιουσιακών δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιο¬κτησίας.
11. Η συμβολή στον σχεδιασμό των προγραμμάτων των Περιφερειών της χώρας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
12. Η σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση, ο ορισμός των μελών και η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΕΣΕΤΚ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων του.
13. Η συλλογή και ταξινόμηση, των δεδομένων για την αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην ανάπτυξη της ΕΤΑΚ με βάση δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, όπως αναλύεται στο Άρθρο 32 του παρόντος.

Άρθρο 9
Σύνδεσμος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων
1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ορίζεται υφιστάμενη Υπηρεσία του Υπουργείου για τη διαχείριση των θεμάτων, των σχετικών με την ΕΤΑΚ με σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό των δράσεων της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της.
2. Στη Υπηρεσία αυτή ορίζεται, ως Προϊστάμενος, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ο οποίος διαθέτει επαρκή εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.
3. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου αυτής της Υπηρεσίας είναι:
3.1. Η συγκέντρωση ταξινόμηση, συστηματική τήρηση και αξιολόγηση από όλες τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και όλα τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των αναγκών, προτάσεων και προγραμμάτων σχετικών με την ΕΤΑΚ.
3.2. Η περιοδική προώθησή τους στην ΓΓΕΤΚ και η ανάπτυξη στενής, διαρκούς συνεργασίας μεταξύ τους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 10
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ)
1. Στη ΓΓΕΤΚ λειτουργεί, ως ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΚ), που υποστηρίζει τον ΓΓΕΤΚ στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του και διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Η αποστολή του ΕΣΕΤΚ είναι:
2.1. Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ με την ταυτόχρονη προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μέσω της συμβολής του στη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της Ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας.
2.2. Η παρακολούθηση της προόδου εφαρμογής της ΕΣΕΤΑΚ με τη συγκέντρωση των σχετικών στατιστικών στοιχείων, την αξιολόγησή τους με βάση τους δείκτες μέτρησης και αποτελεσματικότητας της Ένωσης Καινοτομίας και με άλλους πρόσφορους δείκτες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών καθώς και τη σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου.
2.3. Η εξέταση ζητημάτων σχετικών με την αξιοποίηση και την κατανομή της δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία, σε προπαρασκευαστική βάση για την Κυβέρνηση.
2.4. Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την Κυβέρνηση.
2.5. Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, για τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού με την αξιοποίηση της Καινοτομίας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της αύξησης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της.
2.6. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της δράσης των Περιφερειακών Επιστημονικών Συμβουλίων.
3. Το ΕΣΕΤΚ αποτελείται από δεκαπέντε [15] μέλη, διακεκριμένα και έμπειρα στους τομείς της ΕΤΑΚ, τα οποία προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και αποτελείται από:
3.1. Τον Πρόεδρο.
3.2. Τον Αντιπρόεδρο.
3.3. Εννέα (9) μέλη, ειδικούς σε βασικές θεματικές περιοχές, τα οποία εκλέγονται με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 3.6. του παρόντος Άρθρου.
3.4. Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον επιχειρηματικό χώρο (Βιομηχανία, Αγροτικός Τομέας, Τουρισμός και Ναυτιλία) και είναι κάτοχοι, αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών / αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδιότητας ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας, κατά προτίμηση προερχόμενα από τον Εθνικό Κατάλογο Κριτών. Τα μέλη αυτά εκλέγονται με τη διαδικασία της παραγράφου 3.6 του παρόντος Άρθρου.
3.5. Δύο (2) μέλη, τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο της Συνόδου των ΠΕΣ ή άλλους υποδεικνυόμενους εκπροσώπους από τη Σύνοδο των Περιφερειακών Επιστημονικών Συμβουλίων, Προέδρους των ΠΕΣ. 

Άρθρο 11
Επιλογή, Διορισμός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΤΚ
1. Τα μέλη του ΕΣΕΤΚ, εκτός του Προέδρου και Αντιπροέδρου, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
1.1. Μετά από πρόσκληση του ΓΓΕΤΚ συγκροτείται επιτροπή με μέλη, έναν διεθνώς διακεκριμένο επιστήμονα ασχολούμενο με τη έρευνα, καθηγητή Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητή Α` βαθμίδας Ερευνητικού Κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τον Προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων, τον Προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, τον Προεδρεύοντα ή εκπρόσωπο της Συνόδου των TEI, οι οποίοι προέρχονται από τον Εθνικό Κατάλογο Κριτών, καθώς και έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤΚ και τον Πρόεδρο ή εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
1.2. Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤΚ και του ΥΠΑΙΘ, προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί, ως υποψήφιοι από Ερευνητικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς και έχουν τα νόμιμα προσόντα και εισηγείται στον ΥΠΑΙΘ την επιλογή των αντίστοιχων μελών του ΕΣΕΤΚ από κατάλογο που προτείνει με τριπλάσιο αριθμό μελών από αυτά που προβλέπεται για το ΕΣΕΤΚ και ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει επιστήμονες από τα γνωστικά αντικείμενα της Έρευνας (α) των Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών, β) Αγροβιο-διατροφής, γ) Βιο-επιστημών, δ) Ενέργειας, ε) Περιβάλλοντος, ζ) Επιστημών Μηχανικού, η) Κοινωνικών Επιστήμων, θ) Μαθηματικών & Επιστημών Πληροφορικής, ι) Φυσικών Επιστημών).
1.3. Ο ΥΠΑΙΘ διορίζει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και τα εννέα μέλη του ΕΣΕΤΚ από τον ανωτέρω κατάλογο, ώστε ν’ αντιπροσωπεύονται όλα τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, με θητεία, η οποία διαρκεί (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται. Με την Απόφαση ορισμού των μελών του ΕΣΕΤΚ ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του με τον αναπληρωτή του Κατ’ εξαίρεση με την έναρξη ισχύος του παρόντος το ήμισυ των μελών που διορίζονται με την ανωτέρω διαδικασία έχουν θητεία διετή.
1.4. Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, απώλειας της δικαιοπρακτικής ικανότητας μέλους του ΕΣΕΤΚ ή αδυναμίας του να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ αντικαταστάτης του από τον κατάλογο των υποψηφίων ή εκτός αυτού σε περίπτωση αδυναμίας με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ για το υπόλοιπο της ορισμένης θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε.
2. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΤΚ. ορίζονται με απόφαση του ΓΓΕΤΚ.
3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στη λειτουργία του ΕΣΕΤΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤΚ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της Γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόλησή του στο δημόσιο τομέα.
4. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΚ μπορούν να συνιστώνται, συγχωνεύονται, τροποποιούνται, ως Ομάδες Εργασίας, Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), με αντικείμενο τα ως άνω επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της Έρευνας και επιπρόσθετα. Τα ΤΕΣ συνεπικουρούν το ΕΣΕΤΚ και τον ΓΓΕΤΚ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. αποτελούμενα από μέλη και μη μέλη του ΕΣΕΤΚ και διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες, ασχολούμενους με τη έρευνα. Με την ίδια απόφαση ο ΓΓΕΤΚ ορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο των ΤΕΣ.

Άρθρο 12
Περιφερειακά Επιστημονικά Συμβούλια
1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη κάθε Περιφέρειας της χώρας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο (ΠΕΣ), ως συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη της ΓΓΕΤΚ σε τομείς της ΕΤΑΚ για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις προς τη ΓΓΕΤΚ για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης, σε όλη τη χώρα, τη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία, που συγκροτούνται από Ερευνητικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Περιφερειακές Αρχές, την ενθάρρυνση ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των Περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ειδικότερα το περιεχόμενο των εισηγήσεων αφορά:
1.1. Στη συγκέντρωση και σύνδεση των περιφερειακών συντελεστών που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία (όπως Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις, περιφερειακοί φορείς του δημόσιου τομέα).
1.2. Στην από κοινού ανάλυση των στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας των περιφερειακών συσπειρώσεων και την ανάπτυξη εργαλείων εφαρμογής τους μέσω ειδικών δραστηριοτήτων έρευνας.
1.3. Στη βελτίωση της δικτύωσης, της πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και οργανισμών έρευνας στις περιφερειακές οικονομίες.
1.4. Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών, μέσω της απελευθέρωσης και της ενίσχυσης της υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας στις Περιφέρειες, καθώς και μέσω της βελτίωσης των δυνατοτήτων επιτυχούς συμμετοχής Ερευνητών από τις Περιφέρειες αυτές σε δραστηριότητες έρευνας σε κοινοτικό επίπεδο, όπως:
1.4.1. Η υποστήριξη διαπεριφερειακών αμφίδρομων αποσπάσεων ερευνητικού προσωπικού μεταξύ επιλεγμένων εταίρων οργανισμών.
1.4.2. Η υποστήριξη επιλεγμένων κέντρων υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας για την πρόσληψη πεπειραμένων Ερευνητών, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών, προερχόμενων και από άλλες χώρες.
1.4.3. Η απόκτηση και η ανάπτυξη ερευνητικού εξοπλισμού και η ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου διανοητικού δυναμικού, στα επιλεγμένα κέντρα υφιστάμενης ή αναδυόμενης αριστείας των περιφερειών.
1.4.4. Η διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (workshops) και συνεδρίων προς διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές.
1.4.5. Η δημιουργία «Μηχανισμών αξιολόγησης ικανότητας» οι οποίοι επιτρέπουν στους Ερευνητικούς Φορείς της Περιφέρειας να ζητούν την εκπόνηση διεθνούς ανεξάρτητης πραγματογνωμοσύνης για το επίπεδο της ποιότητας του ερευνητικού έργου και των ερευνητικών υποδομών του.
1.4.6. Ο προσδιορισμός των αναγκών και δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των αναδυόμενων και υφιστάμενων κέντρων αριστείας στις περιφέρειες σύγκλισης, που μπορούν να καλυφθούν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.
1.5. Το ΠΕΣ αποτελείται από επτά (7) μέλη εκ των οποίων τέσσερις είναι Ερευνητές με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική πείρα στον δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα, στον τομέα της ΕΤΑΚ και τα υπόλοιπα προέρχονται από την Αυτοδιοίκηση και τον επιχειρηματικό χώρο, κατά προτίμηση, κατόχους αθροιστικά, διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, εμπειρίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών / αναπτυξιακών προγραμμάτων και ιδιότητας ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας και μελών, εφ’ όσον υπάρχουν, του Εθνικού Πίνακα Κριτών. Η θητεία των μελών του ΠΕΣ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με όμοια της πρώτης ανάθεσης σ’ αυτούς των καθηκόντων τους απόφαση.
1.6. Τα μέλη του ΠΕΣ επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία:
1.6.1. Μετά από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται επιτροπή με μέλη, έναν διεθνώς διακεκριμένο επιστήμονα ασχολούμενο με τη έρευνα, Καθηγητή Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητή Α` βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, έχοντα σχέση με την Περιφέρεια, έναν εκπρόσωπο των Ερευνητικών Κέντρων της οικείας Περιφέρειας, και έναν εκπρόσωπο της επιχειρηματικής κοινότητας της οικείας Περιφέρειας. Η διαδικασία επιλογής των ως άνω εκπροσώπων καθορίζεται με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να προέρχονται από τον Εθνικό Πίνακα Κριτών.
1.6.2. Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημο-σιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στους δικτυακούς τόπους της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤΚ, προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και εισηγείται στον Περιφερειάρχη την επιλογή μελών του ΠΕΣ από κατάλογο που προτείνει με διπλάσιο αριθμό μελών από αυτών του ΠΕΣ, τον οποίον επιλέγει κατά προτίμηση από τον Εθνικό Πίνακα Κριτών. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΕΣ από τον κατάλογο αυτό κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
1.7. Μετά από το διορισμό τους τα μέλη του ΠΕΣ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα του με τον αναπληρωτή του.
2. Οι αποφάσεις του ΕΣΕΤΚ και των ΠΕΣ λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει την καθοριστική ψήφο.
3. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Ε.Σ.Ε.Τ.Κ παρέχεται από τη ΓΓΈΤΚ και των ΠΕΣ από την Περιφέρεια.
4. Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τα λοιπά μέλη του ΕΣΕΤΚ, καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησής τους από την ΓΓΕΤΚ προκειμένου να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις.
5. Οι Πρόεδροι των ΠΕΣ συνέρχονται σε Σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ των μελών τους Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ ορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Συνόδου.

Άρθρο 13
Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα
1. Τα Ερευνητικά Κέντρα συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται, ορίζεται ή τροποποιείται η νομική φύση τους, η διάρθρωση, η υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση του προσωπικού τους με Νόμο.
2. Αποστολή των Ερευνητικών Κέντρων είναι η ανάπτυξη της ΕΤΑΚ, η κατάρτιση και αξιοποίηση ερευνητικού δυναμικού και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της.
3. Τα Ερευνητικά Κέντρα διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, του Ιδρυτικού τους θεσμικού πλαισίου και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους και εποπτεύονται από το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο σύμφωνα με τον ιδρυτικό τους νόμο. Η εποπτεία συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ερευνητικών Κέντρων.
4. Τα Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου διέπονται σε όλες τις λειτουργίες και δράσεις τους από τις σχετικές διατάξεις σύστασής τους και τις γενικές διατάξεις περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
5. Στα Ερευνητικά Κέντρα συνιστώνται Ινστιτούτα κατά τομέα επιστημονικής ή διεπιστημονικής εξειδίκευσης με Απόφαση του ΓΓΕΤΚ η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΤΚ. και λειτουργούν αυτοτελώς, ως μονάδες τους, με στόχο την υποστήριξη της δράσης των Ερευνητικών Κέντρων.
6. Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων των εποπτευόμενων από το ΥΠΑΙΘ Ερευνητικών Κέντρων συνέρχονται σε Σύνοδο, με σκοπό το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ ορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας της Συνόδου.
7. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους τα Ερευνητικά Κέντρα μπορούν να συνάπτουν πάσης φύσεως συμφωνίες, με άλλα Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Επιχειρήσεις και άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με τις οποίες να συμπράττουν στην δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων και γνώσης, συστάδων επιχειρήσεων (Clusters), Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας, στη δημιουργία και χρήση κοινών υποδομών σύμφωνα και με τις διατάξεις μεταξύ άλλων του Άρθρου 16 του ν. 3979/2011 για κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδομών, Τεχνολογιών Πληρο¬φο¬ρικής και Επικοινωνιών και δεδομένων, .
8. Οι Ερευνητικοί Φορείς εξαιρούνται λόγω της φύσης, της αποστολής τους και της αδήριτης ανάγκης επιτάχυνσης της δράσης τους προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και της Απασχόλησης από τις ρυθμίσεις του Άρθρου 27 του Νόμου 4110/2013.

Άρθρο 14
Όργανα Διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων
Όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων.

Άρθρο 15
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:
1.1. Τον διορισθέντα Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, ως Πρόεδρο.
1.2. Τους διορισθέντες Διευθυντές των Ινστιτούτων του Κέντρου.
1.3. Έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤΚ.
1.4. Έναν εκπρόσωπο των Ερευνητών του Κέντρου, ή τον αναπληρωτή του.
1.5. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, ένας εκπρό¬σωπος των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου, ή ο αναπληρωτής του, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου.
1.6. Ο εκπρόσωπος της ΓΓΕΤΚ υποδεικνύεται από την ΓΓΕΤΚ και ο εκπρόσωπος των Ερευνητών εκλέγεται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ερευνητικού Κέντρου με μυστική ψηφοφορία.
1.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, έναν Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση, είτε διορισμού νέου Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, είτε Διευθυντή Ινστιτούτου του, είτε υπόδειξης νέου εκπροσώπου της ΓΓΕΤΚ ή των Ερευνητών του Κέντρου, το Διοικητικό Συμβούλιο επανασυγκροτείται με απόφασή του. Οι σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή αίτηση τριών μελών προς τον Πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η πρόσκληση σύγκλησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο Διοικητικό Συμβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.
3. Η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να γίνει, εκτός από τη φυσική παρουσία των μελών του, εί¬τε με μετάδοση της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου με ηλεκτρονικά μέσα, είτε με αμφίδρομη επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να απευθύνονται στη συνεδρία εξ αποστάσεως. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διενεργείται και με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική πα¬ρουσία των μελών του στον τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει εκ των προτέρων σχετικά ψηφοδέλτια, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας του Ερευνητικού του Κέντρου, είτε σε έντυπη μορφή.
4. Στις περιπτώσεις χρήσης ηλεκτρονικών μέσων με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβούλου, για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. καθώς και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
4.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση του Ερευνητικού Κέντρου. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκουν ιδίως:
4.1.1. Η Διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Ερευνητικού Κέντρου, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
4.1.2. Η διαχείριση της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού.
4.1.3. Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου του Σχεδίου Δράσης του, του ετήσιου προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού του.
4.1.4. Η κατάρτιση και τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων του και η υποβολή τους προς έγκριση στον ΓΓΕΤΚ.
4.1.5. Κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με τη διοίκηση του κέντρου, η οποία δεν ανατίθεται σε άλλο όργανο.
4.1.6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει στο Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου αρμοδιότητές του εκτός από εκείνες που προβλέπονται στις περιπτώσεις 4.1.3, 4.1.4, της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 16
Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – Διευθυντές Ινστιτούτων
1. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου πρέπει:
1.1. Να γνωρίζει την Ελληνική Γλώσσα, όπως βεβαιώνεται από την ειδική επιτροπή κριτών, που τον επιλέγει.
1.2. Να είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος, διοικητική πείρα και ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με ένα ή περισσότερα από τα αντικείμενα των Ινστιτούτων του Ερευνητικού Κέντρου, με εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά και τεχνολογικά προγράμματα ή έργα και στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας.
1.3. Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση βαθμίδας Α’ Ερευνητή ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ή αντίστοιχης βαθμίδας φορέα της αλλοδαπής.
2. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή έλλειψης του Διευθυντή, η εκτέλεση των αποφάσεων ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον Αντιπρόεδρό του.
3. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου, έχει τα εξής καθήκοντα, τα οποία εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου:
3.1. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.2. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.3. Εκπροσωπεί νομίμως το Ερευνητικό Κέντρο στις σχέσεις του με διοικητικές, Δικαστικές, άλλες Αρχές και τρίτους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
3.4. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο. το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ερευνητικού Κέντρου και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό, με βάση τις επιμέρους προτάσεις των Ινστιτούτων και τους στόχους της ΕΣΕΤΑΚ.
3.5. Εισηγείται τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και τον ταμειακό προγραμματισμό και απολο¬γισμό, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3.6. Δικαιούται να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους Διευθυντές των Ινστιτούτων.
3.7. Υπογράφει Προγραμματικές Συμφωνίες και τροποποιήσεις τους με τον ΓΓΕΤΚ.
3.8. Ασκεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ή με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου μπορεί να παυθεί με απόφαση του ΥΠΑΙΘ, για λόγους αδυναμίας ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των τριών πέμπτων των μελών του σε συνεδρίαση από την οποία ο Διευθυντής απέχει.
5. Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως μέχρι την συμπλήρωση των ελλειπόντων μελών, εφ’ όσον τα εναπομένοντα μέλη αντιπρο¬σω¬πεύουν το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του.
6. Σε περίπτωση απουσίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία προσκλήθηκαν εγκαίρως και νομίμως να παραστούν σε συνεδρίασή του, η συζήτηση χωρεί εγκύρως, εφ’ όσον τα παριστάμενα μέλη του αντιπροσωπεύουν το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του.
7. Προϊστάμενος Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου είναι ο Διευθυντής του Ινστιτούτου, ο οποίος πρέπει να κατέχει τα προσόντα Ερευνητή Α` βαθμίδας ή Καθηγητή Α’ Βαθμίδας Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του Ινστιτούτου, την κατάρτιση και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, την κατάρτιση σχεδίου για τα κονδύλια του ετησίου προϋπολογισμού του Ερευνητικού Κέντρου που αφορούν στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό ή ειδικότερα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου και οι Διευθυντές των Ινστιτούτων είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζονται με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ για ορισμένο χρόνο, διάρκειας πέντε [5] ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας τους δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του, ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου συνεχίζει ν’ ασκεί τα καθήκοντα του, ως Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τον διορισμό του νέου Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του πριν από τον διορισμό νέου Διευθυντή για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση εκλέγει μεταξύ των μελών του, Προεδρεύοντα του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντά του Διευθυντή μέχρι τον διορισμό του νέου Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Σε περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διευθυντή Ινστιτούτου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος Διευθυντής του Ινστιτούτου αυτού και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκλογής και διορισμού του, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου συνεχίζει ν’ ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της Ειδικής Επιτροπής Κριτών. Σε περίπτωση πρότασης της Επιτροπής διορισμού του, ως πρώτου ή μη συγκρότησης της Επιτροπής ή η Επιτροπή δεν προτείνει νέο πρόσωπο, ως Διευθυντή, συνεχίζει ν’ ασκεί τα καθήκοντά του, μέχρι τον διορισμό νέου Διευθυντή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πρότασης της Επιτροπής ή σε περίπτωση κένωσης της θέσης του για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξαίρεση αναθέτει καθήκοντα Διευθύνοντος του Ινστιτούτου, στον Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, ο οποίος ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα του Διευθυντή του Ινστιτούτου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προσωρινά μέχρι τον διορισμό του νέου Διευθυντή του Ινστιτούτου.
9. Για την πλήρωση κενής θέσης του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου Ερευνητικού Κέντρου, η ΓΓΕΤΚ την προκηρύσσει. Η προκήρυξη δημοσιεύεται μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα Πανελλήνιας κυκλοφορίας, μία εφημερίδα της έδρας του Ερευνητικού Κέντρου, εφ’ όσον υπάρχει, και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ερευνητικού Κέντρου. Η προκήρυξη μπορεί να δημοσιεύεται και σε επιστημονικά περιοδικά της αλλοδαπής, ευρείας κυκλοφορίας.
10. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλάβουν θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου του συγκροτείται με απόφαση του ΓΓΕΤΚ, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, Ειδική Επιτροπή Κριτών από επτά (7) επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των πεδίων ειδίκευσης του Ινστιτούτου ή του Ερευνητικού Κέντρου και επαρκή εθνική και διεθνή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.
11. Για τη συγκρότηση αυτής της Ειδικής Επιτροπής Κριτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΤΚ κατάλογο τουλάχιστον είκοσι ενός (21) μελών, εκ των οποίων ποσοστό δύο τρίτων (2/3) προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο. Το ΕΣΕΤΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα ν’ αφαιρέσει από αυτόν. Από τον τελικό κατάλογο που προτείνει το ΕΣΕΤΚ, ο ΥΠΑΙΘ επιλέγει και ορίζει τα επτά μέλη, που απαρτίζουν την Ειδική Επιτροπή Κριτών, εκ των οποίων έως δύο προέρχονται από το Ερευνητικό Κέντρο, καθώς και τον αναπληρωτή κάθε μέλους. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η Ειδική Επιτροπή Κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον ΥΠΑΙΘ πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της Επιτροπής, καθώς και οι γνώμες των Ερευνητών του Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου εάν πρόκειται για επιλογή Διευθυντή Ινστιτούτου, οι οποίες εκφράζονται όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου δεν εκφέρει γνώμη.
12. Ο ΥΠΑΙΘ με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου κατά περίπτωση τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του από τον συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο και με αυτόν που διορίζεται, ως Διευθυντής συνάπτεται σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου δικαιούται με την ίδια διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για μια ακόμη θητεία.
13. Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας των Διευθυντών του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτων τους, η εργασιακή σχέση τους με το Ερευνητικό Κέντρο μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, δυνάμει της οποίας μπορεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ως Ερευνητές Α’ Βαθμίδας σε προσωποπαγή θέση. Ο Διευθυντής που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής εάν επιθυμεί την ένταξή του σε προσωποπαγή θέση Ερευνητή Α’ Βαθμίδας οφείλει να παραιτηθεί από την πανεπιστημιακή του θέση μετά από την ολοκλήρωση της θητείας του.
14. Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου ή ο Διευθυντής Ινστιτούτου μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα με μερική απασχόληση μόνο στο ίδιο Ερευνητικό Κέντρο και αν είναι μέλος του ΔΕΠ Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα.
15. Οι αποδοχές του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου και του Διευθυντή Ινστιτούτου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ΥΠΑΙΘ.

Άρθρο 17
Επιστημονικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτων
1. Στο Ερευνητικό Κέντρο μπορεί να συνιστάται Επιστημονικό Συμβούλιο με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του με συμβουλευτική αρμοδιότητα επί όλων των θεμάτων του Ερευνητικού Κέντρου και των Ινστιτούτων του, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη με διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και εμπειρία σε ειδικότητα σχετική με ένα τουλάχιστον από τα ερευνητικά ή τεχνολογικά αντικείμενα των Ινστιτούτων του Ερευνη¬τι¬κού Κέντρου. Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου μετά από σχετική πρόσκληση των μελών του από τον Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου. Η ιδιότητα των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με το Ερευνητικό Κέντρο.
2. Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Διευθυντής Ινστιτούτου επικουρείται από Επι¬στη¬μονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΓΣΙ) το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, Ερευνητές Α` ή Β΄ βαθμίδας του αντίστοιχου Ινστιτούτου, ή μέλη ΔΕΠ Α’ ή Β’ βαθμίδας Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία είναι υπεύθυνα εγκε¬κρι¬μένων προγραμμάτων ή έργων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευ¬νη¬τι¬κού Κέντρου. Τα μέλη του ΕΓΣΙ, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για δύο (2) έτη από το σύνολο των Ερευνητών του Ινστιτούτου, των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων και των μελών ΔΕΠ Α’ ή Β’ βαθμίδας Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ορισθεί υπεύθυνοι εγκεκριμένων Προγραμμάτων ή έργων του Ινστιτούτου. Η πρόσκληση για την εκλογή των μελών του ΕΓΣΙ γίνεται από τον Διευθυντή του Ινστι¬τούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ¬βου¬λί¬ου του Ερευνητικού Κέντρου. Εάν οι Ερευνητές των πιο πάνω βαθμίδων, που είναι υπεύθυνοι εγκεκριμένων προγραμμάτων ή έργων είναι λιγότεροι από τέσσερις, αποτελούν στο σύνολό τους μέλη του ΕΓΣΙ.
3. Στο ΕΓΣΙ. προεδρεύει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου ή σε περίπτωση γνωστοποίησης κωλύματος ή απουσίας του, ο αναπληρωτής του, ο οποίος προτείνεται από το ΕΓΣΙ και διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου. Κατά τα λοιπά το ΕΓΣΙ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ερευνητικού Κέντρου.
4. Στις αρμοδιότητες του Ε.Γ.Σ.Ι. ανήκει:
4.1. Η υποστήριξη του Διευθυντή του Ινστιτούτου, στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
4.2. Η παρακολούθηση του ερευνητικού, τεχνολογικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου.
4.3. Η επικουρία του Διευθυντή του Ινστιτούτου στην αποτίμηση του έργου του Ινστιτούτου σε σχέση και με την ΕΣΕΤΑΚ και το Σχέδιο Δράσης, καθώς και στην υποβολή σχετικής έκθεσης προς την ΓΓΕΤΚ, όποτε αυτή ζητηθεί.
4.4. Η επικουρία του Διευθυντή του Ινστιτούτου στην σύνταξη γνωμοδότησης σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από τον ΓΓΕΤΚ ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου.
4.5. Σε περίπτωση διαφωνίας Διευθυντού Ινστιτούτου προς γνώμη των υπολοίπων μελών του ΕΓΣΙ., η οποία συγκεντρώνει ποσοστό τουλάχιστον τριών τετάρτων [3/4] του συνόλου των μελών του ΕΓΣΙ ο Διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου για την άρση της διαφωνίας.
4.6. Το ΕΓΣΙ. ασκεί για το Ινστιτούτο τις κατά το παρόν άρθρο αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου.
4.7. Ο αριθμός των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και του ΕΓΣΙ, η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας τους, οι ειδικότερες αρμοδιότητες τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου και με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του. Η αποζημίωση των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και του ΕΓΣΙ και όλες οι δαπάνες λειτουργίας τους βαρύνουν τους ίδιους πόρους του Ερευνητικού Κέντρου και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 18
Προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
1. Το προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους συνδέεται με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και διακρίνεται σε:
1.1. Ερευνητικό. Το ερευνητικό προσωπικό αποτελείται από τους Ερευνητές.
1.1.1. Οι Ερευνητές είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων, ενώ μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες: Α`, Β` και Γ΄, οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
1.1.2. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
1.1.2.1. Για τη Γ` βαθμίδα («Εντεταλμένος Ερευνητής») απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ΕΤΑΚ, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου ή του Ερευνητικού Κέντρου.
1.1.2.2. Για τη Β` βαθμίδα («Κύριος Ερευνητής») απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα ΕΤΑΚ, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου ή του Ερευνητικού Κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει συμβάλλει αναγνωρισμένα από άλλους ερευνητές στην πρόοδο της ΕΤΑΚ.
1.1.2.3. Για την Α` βαθμίδα («Διευθυντής Ερευνών») απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία ΕΤΑΚ, να συμβάλλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του στην πρόοδο της ΕΤΑΚ σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητας του και στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
1.1.2.4. Οι Ερευνητές όλων των βαθμίδων απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα και είναι επιθυμητό να έχουν κατοχυρώσει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1.1.2.5. Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων και ιδιαίτερα σε σχέση με τη συμβολή του υποψηφίου στην διάδοση της νέας γνώσης και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, μπορεί να ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου.
1.1.3. Η εργασιακή σχέση του Ερευνητικού Κέντρου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με τους Ερευνητές της Α΄ και Β` βαθμίδας είναι διάρκειας αορίστου χρόνου.
1.1.4. Το Ερευνητικό Προσωπικό, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του Ερευνητικού Κέντρου στο πλαίσιο Ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευ¬ρί¬σκε-ται στους χώρους του Ερευνητικού Κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως κατανεμόμενες σε τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες και να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό.
1.1.5. Για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους μπορεί να απασχολείται ερευνητικό προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) με σύμβαση που συνάπτεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόταση του Διευθυντή του Ινστιτούτου. Για την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάστασή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και οι αποδοχές τους βαρύνουν τους ιδιωτικούς πόρους του Ερευνητικού Κέντρου ή πόρους προερχόμενους από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης. Τα έξοδα μετακίνησής τους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του Ινστιτούτου. Το ερευνητικό προσωπικό μπορεί να έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:
1.1.5.1. Επισκέπτες Ερευνητές ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σκοπό την εκτέλεση προκαθορισμένου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ερευνητικού προγράμματος του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου του. Η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου εφ’ όσον οι δαπάνες τους καλύπτονται από ιδιωτικούς πόρους και πόρους προερχόμενους από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς και ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως δύο ετών, εφ’ όσον οι δαπάνες τους καλύπτονται από Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση, το οποίο μπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο ακόμη μετά από σχετική απόφαση του ΓΓΕΤΚ. Οι αποδοχές και τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν το πρόγραμμα στο οποίο απασχολείται ο Επισκέπτης Ερευνητής.
1.1.5.2. Μεταδιδακτορικοί υπότροφοι, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση ερευνητικού έργου. Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, το ύψος της υποτροφίας, οι υποχρεώσεις και όλα τα σχετικά θέματα καθορίζονται από τη σύμβαση μεταξύ του Χρηματοδοτικού Οργανισμού και του Ερευνητικού Κέντρου ή συμπληρωματικά από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου.
1.1.5.3. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου, ως Υπότροφοι Μεταπτυχιακοί Ερευνητές, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Ερευνητικού Κέντρου, του μεταπτυχιακού φοιτητή και της Μεταπτυχιακής Σχολής (ή του τομέα ή του αντιστοίχου Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εάν δεν έχει ιδρυθεί Μεταπτυχιακή Σχολή) και μπορεί ν’ ανανεώνεται. Οι Υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Ερευνητικού Κέντρου ή του Ινστιτούτου να τους καλύπτει επιπρόσθετα ασφαλιστικά για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Ο χρόνος Υποτροφίας εφόσον κατέληξε στη λήψη διδακτορικού διπλώματος λογίζεται, ως χρόνος προϋπηρεσίας σε περίπτωση διορισμού τους στο δημόσιο τομέα. Ως επιβλέπων του μεταπτυχιακού φοιτητή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 περίπτωση α` του άρθρου 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`), μπορεί να ορίζεται Ερευνητής βαθμίδας Α`, Β`, Γ` του Ερευνητικού Κέντρου, ο οποίος συμμετέχει και ως μέλος της εξεταστικής επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 περιπτώσεις α` και β` του ίδιου άρθρου.
1.1.5.4. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου [1.1.6.3] εφαρμόζονται αναλογικά και στις περιπτώσεις προπτυχιακών φοιτητών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκπονούν πτυχιακή ή διπλωματική ή άλλου είδους ερευνητική εργασία.
1.2. Τεχνικό Προσωπικό. Το Τεχνικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων εκτελεί ειδικές επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποστήριξη της ΕΤΑΚ και την προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου το Τεχνικό Προσωπικό κατανέμεται σε κλάδους και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό του. Ανάλογα με τα προσόντα του, το Τεχνικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους διακρίνεται σε:
1.2.1. Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρίας στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων.
1.2.2. Ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικών γνώσεων και εμπειρίας για την υποστήριξη της αντίστοιχης βαθμίδας. Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες, Α, Β, Γ ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. Η διαδικασία κατάταξής τους σε βαθμίδα καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.
1.2.3. Τεχνολόγους πτυχιούχους με εξειδίκευση και εμπειρία για την υποστήριξη της ΕΤΑΚ.
1.2.4. Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης απόφοιτους τεχνικού λυκείου ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης.
1.2.5. Λοιπό τεχνικό προσωπικό αποφοίτους στοιχειώδους εκπαίδευσης.
1.3. Διοικητικό, Βοηθητικό και Εποχικό Προσωπικό. Το Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων. Το Διοικητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων, που έχουν συσταθεί, ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου σύστασής τους και τις αντίστοιχες διατάξεις που διέπουν εν γένει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Το Τεχνικό Προσωπικό, πλην των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (που αξιολογούνται, όπως οι Ερευνητές), καθώς επίσης και το Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό αξιολογούνται κάθε δύο έτη σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ερευνητικού Κέντρου.
1.4. Για την κάλυψη έκτακτων και παροδικών αναγκών είναι δυνατή η πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ερευνητικού, τεχνικού και διοικητικού, προσωπικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό αυτό.
2. Επιτρέπεται μετά από Απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων Ερευνητικών Κέντρων η σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου για την απασχόληση Ερευνητικού, Τεχνικού, Διοικητικού, Βοηθητικού ή Εποχικού Προσωπικού ενός Ερευνητικού Κέντρου σε άλλο, με την συναίνεση του προσωπικού στο οποίο αφορά η σύμβαση και τους λοιπούς όρους που ορίζονται στη σύμβαση.
3. Οι αποδοχές από Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση των Ερευνητών βαθμίδων Α’, Β’, Γ’ που υπηρετούν στα Ερευνητικά Κέντρα και εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤΚ είναι ίσες προς τις εκάστοτε συνολικές αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας του Καθηγητή των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων όλων των Βαθμίδων εξισώνεται μερικά με τον βασικό μισθό του Ερευνητή αντίστοιχης βαθμίδας κατά ποσοστό 90%.
4. Σε περίπτωση αποχώρησης ερευνητή για οποιοδήποτε λόγο ή κένωσης της οργανικής θέσης του, ο οποίος υπηρετεί σε Ερευνητικό Κέντρο που έχει νομική φύση δημοσίου δικαίου, η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και μπορεί να καταλαμβάνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 19 
Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Ερευνητικών Φορέων
1. Με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, λαμβάνοντας υπόψη το Πρότυπο που προτείνεται από την ΓΓΕΤΚ, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, ιδίως δε η σύσταση, σύνθεση, αρμοδιότητες, ανάδειξη και λειτουργία των οργάνων τους, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, η διαχείριση και διάθεση των πόρων τους, η διάρθρωση των υπηρεσιών τους, η μεθοδολογία αξιολόγησης της δράσης τους και του προσωπικού τους, ο εσωτερικός έλεγχος και η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας και η υλοποίηση εν γένει των προβλέψεων του παρόντος νόμου.
2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός συντάσσεται ή τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου, υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον ΓΓΕΤΚ, εγκρίνεται με απόφαση του ΥΠΑΙΘ, δημοσιεύε¬ται στον δικτυακό τόπο του Ερευνητικού Κέντρου και της ΓΓΕΤΚ και ισχύει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Άρθρο 20
Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων
1. Οι πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων προέρχονται από:
1.1. Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, το Σχέδιο Δράσης και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόμου.
1.2. Την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με οποιοδήποτε τρόπο και ενδεικτικά από την ανάπτυξη ίδιας δραστηριότητας ή από πάσης φύσεως σύμπραξη με Ερευνητικούς και Λοιπούς Φορείς και με Επιχειρήσεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής με σκοπό την εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση υφιστάμενων ή δημιουργούμενων δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών σε ερευνητικά αποτελέσματα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 20 του παρόντος νόμου.
1.3. Την υλοποίηση Προγραμματικών Συμφωνιών με τις οποίες Φορείς του Δημόσιου Τομέα αναθέτουν σε Ερευνητικό Φορέα ερευνητικά, έργα, μελέτες ή προγράμματα στις οποίες καθορίζεται το αντικείμενο της έρευνας, το ύψος της χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα, το αντάλλαγμα και οι λοιποί συναφείς όροι.
1.4. Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης εξοπλισμού, υποδομών και αιθουσών συνεδρίων.
1.5. Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων.
1.6. Έσοδα από την συμμετοχή τους σε δίκτυα ή συμπράξεις επιχειρήσεων, γνώσης και συστάδες επιχειρήσεων (clusters) και σε Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας.
1.7. Δάνεια από τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, εκμετάλλευσης της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και γενικά των αποτελεσμάτων της έρευνας.
1.8. Φορολογικά και άλλα κίνητρα τα οποία παρέχονται σε αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τις κείμενες διατάξεις.
1.9. Έσοδα σχετικά με τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του Ερευνητικού Κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες πηγές.
2. Το ενεργητικό της περιουσίας και γενικά ο κάθε είδους εξοπλισμός των Ερευνητικών Κέντρων που καταργούνται ή διαλύονται με οποιοδήποτε τρόπο, ύστερα από τη σχετική εκκαθάριση και με επιφύλαξη της τυχόν εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 109 του Συντάγματος, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την κατάρτιση άλλης πράξης μεταβίβασης των κάθε είδους (κινητά, ακίνητα κλπ.) περιουσιακών στοιχείων στο Ελληνικό Δημόσιο και τα διαχειρίζεται το εποπτεύον Υπουργείο.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου και έγκριση της ΓΓΕΤΚ, μπορεί να παραχωρηθεί η χρήση ακίνητης ή κινητής περιουσίας Ερευνητικού Κέντρου σε άλλο φορέα του Δημόσιου Τομέα.
4. Τα Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία λειτουργούν, ως ΝΠΙΔ, τηρούν λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Άρθρο 21
Παροχή κινήτρων για τις δραστηριότητες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και την Καινοτομία
1. Στους Ερευνητικούς Φορείς, τις Επιχειρήσεις και τους Λοιπούς Φορείς παρέχονται φορολογικά και άλλα κίνητρα με την μορφή, μεταξύ άλλων, φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων, εκπτώσεων και ενισχύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου για τις επιλέξιμες δαπάνες Ε&Α στις οποίες προβαίνουν.
2. Το καθαρό εισόδημα των Επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη Ερευνητικής δρα¬στη¬ριότητας εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται με τις δια-τάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, των επιλέξιμων δαπανών Ε&Α που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, προσαυξημένων κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
3. Επιλέξιμες εν γένει δαπάνες Ε & Α αναγνωρίζονται, όσες πληρούν τις προϋποθέσεις για φορολογικά κίνητρα, δημιουργούν κίνητρο για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και αφορούν, δαπάνες προσωπικού (μείωση δαπανών για κοινωνική ασφάλεια και φορολογία εισοδήματος), τρέχουσες δαπάνες Ε&Α (μισθοί και όλα τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής δραστηριότητας) και τρέχουσες και κεφαλαιακές δαπάνες Ε&Α. Ειδικότερα θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους, οι οποίες αφορούν:
3.1. Μελέτη και εκπόνηση πρωτότυπων εργασιών, που έχουν σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, σύμφωνα με γενικά παραδεκτές επιστημονικές θεωρίες ή την επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα (επιστημονικές έρευνες).
3.2. Μελέτη και εκπόνηση συστηματικών εργασιών που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις (από την έρευνα ή από την πρακτική εμπειρία), με σκοπό την προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων (συσκευών, μηχανών, κατασκευών κλπ.), την κατάρτιση νέων διαδικα¬σιών συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν για συγκεκριμένες εφαρμογές (τεχνολογικές έρευνες).
3.3. Κατάθεση αιτήσεων για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναζήτηση συγγενών εφευρέσεων, υποστήριξη του νέου και της εφευρετικής δραστηριότητας των επι¬νο¬ημάτων, καθώς και δαπάνη για άδεια εκμετάλλευσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τεχνο¬γνω¬σία κλπ., που έχει σχέση με την εκτέλεση του ερευνητικού έργου.
3.4. Εκτέλεση κατασκευαστικών μελετών (ENGINEERING) για το τελικό προϊόν και την τελική διαμόρφωση του προϊόντος, ώστε να είναι εμπορεύσιμο, δοκιμαστική κατασκευή μικρής σειράς πρωτοτύπων.
3.5. Εκτέλεση βιομηχανικών σχεδίων (INDUSTRIAL DESIGN).
3.6. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για εξαρτήματα, υλικά, διατάξεις και προτύπων προδιαγραφών προϊόντων και μεθόδων εξέτασης και ελέγχου αυτών.
3.7. Οριστική διαμόρφωση του νέου εξοπλισμού, εργαλείων και των προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας και παραγωγής.
3.8. Επένδυση στην εφαρμογή έρευνας και επιδοτήσεις για την εκπαίδευση και επιμόρφωση υπαλλήλων.
3.9. Υλοποίηση έργων επίδειξης (DEMONSTRATION PROJECTS), εφόσον αυτά συνδυάζονται με δοκιμαστική εφαρμογή νέου προϊόντος ή μεθόδου παραγωγής.
3.10. Εκτέλεση μελετών αγοράς και εμπορίας (MARKETING) νέων προϊόντων μιας ερευνητικής μονάδας Ερευνητικών Φορέων, Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων.
3.11. Εξοπλισμός εργαστηριακής υποδομής και εγκαταστάσεων ημιβιομηχανικών δοκιμών.
3.12. Αμοιβές προσωπικού κάθε κατηγορίας (ερευνητικό, τεχνικό, διοικητικό, έκτακτο), που απασχολούνται στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου κατά το χρόνο διάρκειάς του.
3.13. Μετακινήσεις του ερευνητικού προσωπικό στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή για συνεργασία με εργαστήρια, για συγκέντρωση πληροφοριών, ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με ερευνητικό έργο που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται για να εκτελεστεί, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις.
3.14. Αναλώσιμα διάφορα (όπως π.χ. χημικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα και όργανα μιας χρήσης ή μικρού αριθμού χρήσεων).
3.15. ανάθεση σε ερευνητικά εργαστήρια του Δημόσιου τομέα ερευνητικού έργου (ή τμήματος) με Προγραμματική Συμφωνία.
3.16. δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις του δικαιούχου από την ίδια συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Δημόσιο (π.χ. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής ‘Έρευνας, Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης κ.τ.λ.) ή από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ή διεθνείς οργανισμούς.
3.17. Δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών υπέρ οιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για ερευνητικό προσωπικό που συμμετέχει στην εκτέλεση ερευνητικών έργων, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΤΑΚ με την έννοια του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόμου.
3.18. Δαπάνες αγοράς δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων οι οποίες καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες, επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων. Όταν οι πιο πάνω αποζημιώσεις ή δικαιώματα καταβάλλονται σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, «με την επιφύλαξη των διατάξεων περί Φορολογίας Εισοδήματος εκπίπτουν με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
3.18.1. Η υποχρέωση καταβολής να προκύπτει από έγγραφη σύμβαση και από αντίστοιχο τιμολόγιο του αντισυμβαλλομένου.
3.18.2. Να έχει αποδοθεί στο Δημόσιο ο φόρος που ορίζεται από τις διατάξεις περί Φορολογίας Εισοδήματος ή της οικείας διμερούς σύμβασης περί αποφυγής της διπλής φορολογίας.
3.18.3. Σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου, αρκεί η πίστωση στο όνομα του αλλοδαπού δικαιούχου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κλεισίματος ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα.
3.18.4. Σε περίπτωση που τα υπόψη ποσά καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις και αφο-ρούν σε σήματα, μεθόδους εμπορίας ή διανομής και άλλα συναφή δικαιώματα, αυτά δεν πρέπει να έχουν ενσωματωθεί στην τιμή πώλησης. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τον κλάδο εμπορίας των μικτών επιχειρήσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης αυτής. Τα αναγνωριζόμενα σε κάθε περίπτωση ποσοστά που καταβάλλονται δεν μπορεί να είναι ανώτερα από το μέσο όρο των ποσοστών που καταβάλλονται από επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου άλλων χωρών προς εταιρία του αυτού ομίλου.
4. Η έκπτωση των δαπανών των Επιχειρήσεων της παραγράφου [2] του παρόντος Άρθρου γίνεται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου της έκπτωσης. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, ο δικαιούχος της έκπτωσης υποβάλλει στην ΓΓΕΤΚ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις επιλέξιμες δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε κατά τα ανωτέρω. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ και με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματός της (αυτομα¬το¬ποί¬η¬ση διαδικασίας βεβαίωσης δαπανών, τυποποιημένη ηλεκτρονική υποβολή και δια¬δι-κασία ελέγχου από το Υπ.ΟΙΚ). Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεω-ρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
5. Η αναγνώριση της έκπτωσης των δαπανών των Επιχειρήσεων της παραγράφου [2] του παρόντος τελεί υπό την προϋπόθεση, ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν ήδη καταχωρηθεί στα βιβλία των δικαιούχων της έκπτωσης, η οποία παρέχεται, όταν διαπιστωθεί ότι έχουν ενημερωθεί τα βιβλία της με τα αντίστοιχα ποσά και υφίσταται η σχετική τεκμηρίωση.
6. Η ΓΓΕΤΚ οφείλει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους να προβαίνει στην αποτίμηση των αντικτύπων εφαρμογής της δημοσιονομικής υποστήριξης των δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ κατά την προηγούμενη ετήσια χρήση και να καταρτίζει σχετική Έκθεση Πεπραγμένων, η οποία δημοσιοποιείται στον δικτυακό τόπο της και τον δικτυακό τόπο του ΥΠΑΙΘ
7. Οι Ερευνητικοί Φορείς, οι Επιχειρήσεις και οι Λοιποί Φορείς απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολείται στην Ε&Α σε έργα, μελέτες και προγράμματα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ’ του παρόντος νόμου.
8. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο εσωτερικό της χώρας, σε Ερευνητικούς Φορείς, από πρόσωπα που συμβάλλονται με αυτά, ως ερευνητές που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα, απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό θεωρείται ότι δημιουργούνται δεσμοί εξάρτησης μεταξύ παρόχου της υπηρεσίας και του λήπτη της, κατά τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 1642/86, ανεξάρτητα από την υφιστάμενη ή μη μεταξύ τους σύμβαση. Ο καινούργιος μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός ή η Έρευνα που εισάγεται ή αποκτάται ενδοκοινοτικά και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης ανάθεσης ερευνητικών προγραμμάτων που ανατίθενται σ` αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή εκτελούνται για λογαριασμό της αποτελεί επενδυτικό αγαθό των εν λόγω φορέων κατά τις διατάξεις της περ. (α) της παραγρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1642/86.
9. Τα Ερευνητικά Κέντρα, και όσον αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητές τους, τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαλλάσσονται γενικότερα από την καταβολή δασμών, φόρων και τελών οποιασδή¬ποτε φύσης για τα εισαγόμενα από αυτούς ερευνητικά όργανα, εξαρτήματά τους ή άλλα υλικά εξοπλισμού που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του προ¬ορι¬σμού τους.
10. Τα κέρδη των Επιχειρήσεων της παραγράφου [2] του παρόντος Άρθρου από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών παραγωγής στις εγκαταστάσεις της ίδιας ή τρίτων, για την οποία παραγωγή εφαρμόστηκε ευρεσιτεχνία για την οποία απονεμήθηκε στην Επιχείρηση διεθνώς αναγνωρισμένο Δίπλωμα, το οποίο είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσεως για την οποία ζητείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων.
11. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Εφευρέσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) πιστοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με την ΚΥΑ η οποία εκδίδεται κατά την παράγραφο 14 του παρόντος Άρθρου οι Επιχειρήσεις της παραγράφου [2] του παρόντος για το συγκεκριμένο προϊόν ή είδος υπηρεσίας, που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση, μετά από αίτηση που υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του πιο πάνω Υπουργείου.
12. Τα απαλλασσόμενα κέρδη των Επιχειρήσεων της παραγράφου [2] του παρόντος εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και των κερδών από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχει¬ρηματία, καθώς και των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη ανάγονται σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β` κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης, το αποθεματικό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις. Όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί έσοδα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, ως κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας είναι το μέρος των πιο πάνω κερδών που αντιστοιχεί στα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ή από την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 9 του παρόντος Άρθρου.
13. Το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.
14. Με κοινή απόφαση του ΥπΟΙΚ και του ΥΠΑΙΘ καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 12 του παρόντος Άρθρου. Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 9 έως και 12 του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθμό 11970/Β0012 (ΦΕΚ Β΄ 2147/31.12.2010), η οποία διατηρείται σε ισχύ και είναι δυνατόν να τροποποιείται ή καταργείται με νεότερη ΚΥΑ των ως άνω Υπουργών.
15. Το σύνολο των δαπανών που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό όλων των Ερευνητικών Φορέων και στις συμβάσεις που συνάπτουν με τον ΓΓΕΤΚ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν Κεφάλαιο Γ’, τις κατευθύνσεις της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της λόγω της ειδικότερης φύσης τους, είναι άμεσης προτεραιότητας και επείγουσες. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Φορέα μπορεί με απόφασή του, η οποία εγκρίνεται από τον ΓΓΕΤΚ ή τον εποπτεύοντα Υπουργό στις περιπτώσεις των Ερευνητικών Φορέων που δεν υπάγονται στην ΓΓΕΤΚ να εγκρίνει την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων, που καλύπτονται από Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση, την προμήθεια εξοπλισμού και την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού με απευθείας ανάθεση, κατ’ εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και από κάθε άλλη γενική ή ειδική σχετική διάταξη, εφόσον το αντικείμενο δεν υπερβαίνει κάθε φορά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί ν` αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των ΥπΟΙΚ και ΥΠΑΙΘ.

Άρθρο 23
Αξιοποίηση των Πόρων των Ερευνητικών Κέντρων
1. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η γνώση που παράγεται σε Ερευνητικούς Φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους και ιδίως:
1.1. Απευθείας εμπορική αξιοποίηση με την παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών από τον ίδιο τον φορέα στον οποίο παράγεται η γνώση,
1.2. Εκχώρηση εμπορικής αξιοποίησης με τη διάθεση από το φορέα παραγωγής γνώσης άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης της γνώσης έναντι τιμήματος που καθορίζεται με σύμβαση εκχώρησης σε άλλο οργανισμό ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής,
1.3. Ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις αξιοποίησης είτε με τη σύσταση από το φορέα παραγωγής της γνώσης θυγατρικής επιχείρησης, οποιασδήποτε μορφής, για την εμπορική εκμετάλλευση αυτής, είτε με τη συμμετοχή του φορέα γνώσης σε από κοινού δραστηριότητα εκμετάλλευσης με τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις,
1.4. Τεχνολογικές επιχειρήσεις επιστημόνων, τεχνολόγων και ερευνητών με τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας από τα φυσικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις, στην οποία μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο φορέας στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις, καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
1.5. Συντονισμός δύο ή περισσότερων από τους ανωτέρω τρόπους, ή και με άλλο τρόπο».
2. Η διανοητική ιδιοκτησία που παράγεται στον Ερευνητικό Φορέα, διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και ενδεικτικά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις, του ν. 2121/1993 και του Κανονισμού 204/2008 της ΕΕ,
3. Τα Ερευνητικά Κέντρα που έχουν τη μορφή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου διαθέτουν τους πόρους τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τον δημόσιο τομέα, όπως ενδεικτικά, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που σχετίζονται με την σύναψη δημοσίων συμβάσεων και την πρόσληψη προσωπικού,
4. Οι Ερευνητικοί Φορείς που έχουν την μορφή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου διαθέτουν τους πόρους τους που προέρχονται από τις δραστηριότητές τους, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 20 πλην της παρ.1, 1.1 σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις σχηματισμού των πόρων τους σύμφωνα με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 20 πλην της παρ. 1, 1.1 οι Ερευνητικοί Φορείς δικαιούνται να προσλαμβάνουν και ν’ απασχολούν Ερευνητικό και Υποστηρικτικό (τεχνικό, διοικητικό υποστη¬ρι¬κτι¬κό, εποχικό) Προσωπικό κατά παρέκκλιση οποιωνδήποτε ειδικών, περιοριστικών ή μη νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την απασχόληση προσωπικού για την αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων έργων διανοητικής ιδιοκτησίας τους ή τρίτων στο πλαίσιο πάσης φύσεως συμφωνιών ή συμπράξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη διάταξη [2.1]. Η σύναψη συμβάσεων με υφιστάμενο ή νέο προσωπικό οποιαδήποτε μορφής (Ερευνητές, Επισκέπτες Ερευνητές, Μεταδιδακτορικοί Υπότροφοι, υποψήφιοι διδάκτορες ή μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί φοιτητές, τεχνικό ή άλλο υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό), που εξυπηρετεί τις δραστηριότητες της ανωτέρω παραγράφου [2.1] είναι ορισμένου χρόνου. Με τη λήξη της σύμβασης η παραμονή αυτού του προσωπικού και κάθε διαφορετική υπηρεσιακή ή μισθολογική μεταχείρισή του λήγουν,
5. Οι Ερευνητικοί Φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους ρυθμίσεις σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους επί υφισταμένων και δημιουργούμενων στον Ερευνητικό Φορέα ή συλλογικά με άλλους φορείς και βασιζόμενες μεταξύ άλλων, στον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1906/2006 και στις διατάξεις του ν. 2121/1993 των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε συλλογικά ή ατομικά έργα, που δημιουργούνται στους Ερευνητικούς Φορείς. Με τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης της προσφοράς τους και ανταμοιβής των δημιουργών κατά την κρίση των Ερευνητικών Φορέων (χορήγηση χρηματικών ανταλλαγμάτων, ερευνητικών αδειών, άδεια άνευ αποδοχών, ορισμός ως προσόντος για την υπηρεσιακή ανέλιξή τους, συμμετοχή στα ερευνητικά αποτελέσματα κλπ).
6. Η διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία απορρέουν από την υφιστάμενη τεχνογνωσία και την νέα γνώση που παράγεται στο πλαίσιο των έργων, μελετών και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται με τις δράσεις της ΓΓΕΤΚ ενεργείται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 2121/1993 και του Κανονισμού 204/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσοτέρων στην εκτέλεση έργου, την εκπόνηση μελέτης ή την υλοποίηση προγράμματος, η ΓΓΕΤΚ ορίζει συντονιστή του έργου και ρυθμίζει τη σχέση τους σύμφωνα με εσωτερική σύμβαση την οποία συνάπτουν μεταξύ τους κατά το πρότυπο των Προγραμμάτων Πλαισίου που έχουν εκδοθεί από την DESCA ή άλλο ισοδύναμο. Περαιτέρω ο συντονιστής του έργου συνάπτει σχετική σύμβαση με την ΓΓΕΤΚ κατά το πρότυπο της Κύριας Συμφωνίας που ομοίως δημοσιοποιεί στον δικτυακό τόπο της η ΓΓΕΤΚ. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της υφιστάμενης, νέας, ατομικής ή συλλογικής τεχνογνωσίας ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις σχετικές συμβάσεις και τις ως άνω κείμενες διατάξεις. Όπου γίνεται μνεία του έργου ή της μελέτης ή του προγράμματος ή των ερευνητικών αποτελεσμάτων υποχρεωτικά αναφέρεται ότι χρηματοδοτήθηκαν από τη ΓΓΕΤΚ, εν όλω ή εν μέρει κατά περίπτωση.
7. Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται και για εκκρεμή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ερευνητικά αποτελέσματα.

Άρθρο 24
Διαδικασία Χρηματοδότησης – έργων, μελετών και προγραμμάτων και δράσεων που υποβάλλονται από Επιχειρήσεις, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς για ΕΤΑΚ – Αξιολόγηση – Έλεγχος
1. Οι προτάσεις των δικαιούχων υποβάλλονται σε ειδικές τυποποιημένες φόρμες έντυπες ή ηλεκτρονικές που καταρτίζει η ΓΓΕΤΚ μετά από γνώμη του ΕΣΕΤΚ και περιέχουν γενικές πληροφορίες της δράσης των δικαιούχων και ειδικότερες ανάλογα με τη φύση και τους στόχους του έργου, μελέτης ή προγράμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη ή στον Οδηγό Εφαρμογής, ως ακολούθως:
1.1. Ηλεκτρονική υποβολή:
Ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στο ΠΣΥΔΕΧ όλα τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία, όπως ορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη χρήση των στοιχείων του ταυτοποίησης / αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προσδιορίζονται ειδικότερα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Οδηγό Εφαρμογής και με τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης, που αναφέρεται στο Άρθρο 31 του παρόντος νόμου.
1.2. Έντυπη υποβολή:
Μέχρι την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής υποβολής, ο δικαιούχος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του καταθέτει πλήρη φάκελο της πρότασής του, των νομιμοποιητικών του στοιχείων και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την πρόταση, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης.
2. Π προέλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων γίνεται ως ακολούθως:
2.1. Η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει σε προέλεγχο της πληρότητας της υποβαλλόμενης πρότασης. Αν κατά τον προέλεγχο:
2.2. Διαπιστωθεί πληρότητα, η υπηρεσία προχωράει στην διαδικασία αξιολόγησης χώρις περεταίρο ενημέρωση του ενδιαφερόμενου
2.3. Διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία που αναφέρονται ρητά στην προκήρυξη ως απαραίτητα, η πρόταση απορρήπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος
3. Η απορριπτική απόφαση εγκύρως γνωστοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο φορέας κατά την εγγραφή του στο ΠΣΥΔΕΧ.
4. Οι προτάσεις αξιολογούνται κατά τον χρόνο της υποβολής τους και κατά τον χρόνο της εκτέλεσης των έργων, της εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης των προγραμμάτων με κατάλληλους και αντίστοιχους προς τη φύση του αντικειμένου της πρόσκλησης δείκτες οι οποίοι επιλέγονται σύμφωνα με τη Διεθνή και Βέλτιστες Ευρωπαϊκές και ευρύτερα πρακτικές και τις σχετικές κατευθύνσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζονται επαρκώς, τεκμηριώνονται και περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στον Οδηγό Εφαρμογής, στην Απόφαση Χρηματοδότησης και στη Σύμβαση που συνάπτεται, μετά από γνώμη του ΕΣΕΤΚ σε όλες τις προαναφερ¬θείσες φάσεις.
5. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κοινοποιούνται αμέσως προς τους δικαιούχους, με εξατομικευμένη αναφορά της αξιολόγησης και τεκμηρίωση για κάθε κριτήριο αξιολόγησης.
6. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ταξινόμησης για έργα που τελικά επιλέγονται προς χρηματοδότηση μπορεί να συνοδεύεται με παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης και προσαρμογής του έργου, οι οποίες λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά τη φάση οριστικής διαπραγμάτευσης και υπογραφής συμφωνίας.
7. Για την χορήγηση της Χρηματοδότησης μπορεί να προβλέπεται στη Σύμβαση υποχρέωση του χρηματοδοτούμενου φορέα να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την άμεσα διαθέσιμη προκαταβολή εκδιδόμενη από χρηματοπιστωτικό φορέα ύψους ίσου με ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας έχει τη διαζευκτική ευχέρεια να επιλέξει να δηλώσει στην αρμόδια υπηρεσία ότι αντί έκδοσης εγγυητικής επιστολής αποδέχεται την συμμετρική παρακράτηση της αξίας του ποσού που θα κάλυπτε η εγγυητική από το ποσό της προκαταβολής και των επομένων δόσεων της χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ρευστότητα για την εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του προγράμματος. Η εγγυητική επιστολή ή τα παρακρατηθέντα αντί εγγυητικής ποσά από τις εκάστοτε καταβολές των δόσεων της χρηματοδότησης, αποδίδονται εφ’ όσον δεν συντρέχει λόγος κατάπτωσής της. μετά από την προσήκουσα εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του προγράμματος. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταργείται.
8. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας δικαιούται να εκχωρήσει το ποσό της χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε Τράπεζα ή άλλο φορέα υπό τους όρους, α) ότι γνωστοποιείται η πρόθεσή του στην υπηρεσία πριν από την πραγματοποίηση της εκχώρησης και το περιεχόμενο της πράξης εκχώρησης, β) ότι η εκχώρηση ενεργείται με τον ρητό όρο, ότι η υπηρεσία δεν οφείλει να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό στον τρίτο παρά μόνο, σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης χρηματοδότησης και της σχετικής Κύριας Σύμβασης και γ) την γραπτή αποδοχή των επιφυλάξεων της υπηρεσίας από την ανάδοχο Τράπεζα ή άλλο φορέα.
9. Η Απόφαση Χρηματοδότησης εκδίδεται από τον ΓΓΕΤΚ και περιλαμβάνει Τεχνικό Δελτίο στο οποίο ορίζονται τα κύρια στοιχεία του έργου, της μελέτης ή του προγράμματος (ενδεικτικά, χρονική διάρκεια, προϋπολογισμός και συνολικό ύψος της χρηματοδό¬τησης της ΓΓΕΤΚ προς τον χρηματοδοτούμενο για την εκτέλεση του έργου).
10. Μετά από την έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης κατά τα ανωτέρω, ακολουθεί η διαπραγμάτευση για την κατάρτιση και υπογραφή της οριστικής σύμβασης μεταξύ των χρηματοδοτούμενων και της ΓΓΕΤΚ. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται, συμπληρώνεται και συνυπογράφεται Πρότυπο Σύμβασης, το οποίο είναι αναρτημένο στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ και έχει την δομή της Κύριας Σύμβασης (Grant Agreement) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έργα ΕΤΑΚ. Με την Σύμβαση καθορίζονται μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το ύψος της προκαταβολής πριν από την έναρξη εκτέλεσης του έργου, εκπόνησης της μελέτης ή υλοποίησης του προγράμματος και οι λοιπές πληρωμές, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του έργου, η διαδικασία εξέτασης αιτημάτων μεταβολής στοιχείων της πρότασης ή της Απόφασης Χρηματοδότησης, οι κυρώσεις, η διαδικασία επίλυσης διαφορών, οι πληρωμές, το εφαρμοστέο δίκαιο και κάθε άλλος ειδικότερος όρος, ο οποίος διασφαλίζει την εκτέλεση του έργου, την εκπόνηση της μελέτης ή την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου).
11. Η έναρξη της εκτέλεσης του έργου, εκπόνησης της μελέτης ή υλοποίησης του προγράμματος γίνεται μετά από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης και της Εταιρικής Σύμβασης που υπογράφεται ανάμεσα στα μέρη, τα οποία εκτελούν το έργο σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Κύριας Σύμβασης, όταν είναι περισσότερα του ενός, άλλως μετά από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης, όταν ο χρηματοδοτούμενος είναι μόνο μια οντότητα. Με την εταιρική σύμβαση οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην χρηματοδότηση οφείλουν κατ’ ελάχιστον να ρυθμίσουν στη βάση του προτύπου εταιρικής σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο επίσης είναι αναρτημένο στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ ζητήματα διοίκησης του εταιρικού σχήματός τους, εκπροσώπησης στις σχέσεις με την ΓΓΕΤΚ, και διανοητικής ιδιοκτησίας σε υφιστάμενη ή δημιουργούμενη τεχνογνωσία.
12. Ο χρηματοδοτούμενος για εκτέλεση έργου ή εκπόνηση μελέτης, υποχρεούται να υποβάλει στη ΓΓΕΤΚ εκθέσεις προόδου, όπως ορίζεται στην Σύμβαση και σύμφωνα με τις τυποποιημένες φόρμες που δημοσιοποιεί η ΓΓΕΚΤ και συμπληρούμενες αποτελούν Παράρτημά της. Οι εκθέσεις προόδου πρέπει να παρέχουν κάθε αναγκαία πληροφορία για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου και να τεκμηριώνουν την υλοποίηση του έργου ή την εκπόνηση της μελέτης, σύμφωνα με την απόφαση χρηματοδότησης, καθώς επίσης και να περιέχουν το αποτέλεσμα της εφαρμογής των δεικτών αξιολόγησης των Άρθρων 30 και 31 μέχρι τον χρόνο υποβολής της έκθεσης του παρόντος νόμου. Η ΓΓΕΤΚ σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής της έκθεσης προόδου πλέον των τριών μηνών, από το τέλος της περιόδου στην οποία αφορά, μπορεί να διακόπτει τη χρηματοδότηση.
13. Μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του έργου ο χρηματοδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τελική έκθεση, που περιλαμβάνει τον επιστημονικό και οικονομικό απολογισμό του έργου. Η τελική έκθεση πρέπει να περιέχει όσα στοιχεία και η έκθεση προόδου και να καλύπτει το συνολικό χρόνο εκτέλεσης του έργου. Επιπλέον αυτή πρέπει να περιέχει στοιχεία για το βαθμό επιτυχίας του έργου σε σχέση με τον αρχικό στόχο του και προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 25
Ειδικές Διατάξεις για την Χρηματοδότηση
1. Ο χρηματοδοτούμενος φορέας δικαιούται, να μεταφέρει κονδύλια μεταξύ των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη πρότασή του κατά ποσοστό έως και 10%, γνωστοποιώντας την μεταβολή στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΕΤΚ, ή να μεταβάλλει την Ομάδα Έργου που υλοποιεί για λογαριασμό του το έργο, εάν δεν μεταβάλλεται το φυσικό αντικείμενο. Οι μεταβολές πρέπει να περιλαμβάνονται και αιτιολογούνται ς στις περιοδικές εκθέσεις προόδου του έργου.
2. Σε περιπτώσεις ουσιώδους μεταβολής των δεδομένων ο χρηματοδοτούμενος φορέας δικαιούται να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓΕΤΚ αίτημα μεταβολής και να ζητήσει την έγκρισή της για ουσιώδεις λόγους, όπως είναι, ενδεικτικά, η μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10% ή η αλλαγή του φυσικού αντικειμένου της πρότασης. Η αρμόδια Υπηρεσία της ΓΓΕΤΚ, οφείλει να συγκαλέσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την υποβολή του αιτήματος την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων των παραγράφων 2επ. του παρόντος Άρθρου, η οποία οφείλει να αποφανθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος εάν εισηγείται ή όχι την αποδοχή του αιτήματος του χρηματοδοτούμενου. Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος σαράντα (40) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, η μεταβολή λογίζεται, ότι έχει γίνει αποδεκτή. Η προθεσμία διακόπτεται για όσο χρόνο εκκρεμεί απόκριση του χρηματοδοτούμενου για την παροχή στοιχείων πριν από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση έγκρισης μεταφοράς κονδυλίων συνεπεία ουσιώδους μεταβολής των δεδομένων τροποποιείται αναλόγως η πράξη χρηματοδότησης και η σχετική σύμβαση που έχει συναφθεί.
3. Τα στελέχη και πάσης φύσεως προσωπικό της ΓΓΕΤΚ και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, των οποίων τα στοιχεία δεν δημοσιοποιούνται έχουν ευθύνη διαφύλαξης των στοιχείων, των οποίων λαμβάνουν γνώση του βιομηχανικού απορρήτου των προτάσεων, των Εκθέσεων Προόδου και κάθε άλλου στοιχείου το οποίο χαρακτηρίζεται, ως απόρρητο ή εμπιστευτικό από τους δικαιούχους.
4. Πληροφορίες σχετικά με τις υποβληθείσες προτάσεις και τα χρηματοδοτούμενα έργα μπορεί να κοινοποιηθούν ή να δημοσιευθούν, μόνο μετά από γραπτή συνεννόηση της ΓΓΕΤΚ και του δικαιούχου, με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006. Η ΓΓΕΤΚ μπορεί να δημοσιεύει μονομερώς συνοπτικά συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις υποβαλλόμενες προτάσεις και τα εκτελούμενα έργα, αναφέροντας τον τίτλο του έργου, το ύψος της χρηματοδότησης και το όνομα ή επωνυμία του χρηματοδοτούμενου.»
5. Η ΓΓΕΤΚ εκδίδει και αναρτά στον δικτυακό τόπο της Κανονισμούς για ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με ζητήματα δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, λαμβανομένης υπόψη της εθνικής νομολογίας και της νομολογίας των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς τους δικαιούχους και τους αρμόδιους για συναφή θέματα δημόσιους φορείς με το ανωτέρω περιεχόμενο και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς την έκδοση σχετικών εγκυκλίων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν ιδίως θέματα ενοποίησης των διαδικασιών αξιοποίησης της δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης για τους παραπάνω σκοπούς. Οι Σύνδεσμοι Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας των Υπουργείων υποχρεούνται να διαβουλεύονται εγγράφως ή προφορικά με την ΓΓΕΤΚ πριν από την έκδοση οποιασδήποτε σχετικής εγκυκλίου ή κατευθυντήριας οδηγίας.
6. Η ΓΓΕΤΚ αναρτά στον δικτυακό τόπο της πρότυπα σχέδια Σύμβασης Ανάθεσης, Εταιρικής Σύμβασης συμπράξεων δικαιούχων, λιτών τυποποιημένων φορμών αξιολόγησης προτάσεων και παρακολούθησής τους, τυποποιημένο κατάλογο επιλέξιμων δαπανών, ελέγχοντας την εναρμόνιση αυτών με τις γενικές αρχές του εθνικού και κοινοτικού δικαίου.
7. Είναι δυνατή η συμπληρωματική Χρηματοδότηση σε περιπτώσεις προσέλκυσης Χρηματοδότησης προερχόμενης από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές της αλλοδαπής στο πλαίσιο είτε ερευνητικών προγραμμάτων, είτε της επενδυτικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, είτε εκτέλεσης ή συμμετοχής στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων, όπως του δημόσιου τομέα, διεθνών οργανισμών, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιωτικών φορέων κάθε νομικής μορφής κλπ.). Η Συμπληρωματική Χρηματοδότηση μπορεί να παρέχεται με κάθε πρόσφορη μορφή κατά την διακριτική ευχέρεια της ΓΓΕΤΚ, όπως ενδεικτικά άμεσης επιχορήγησης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής των συμμετεχόντων ή με τη μορφή έμμεσης επιχορήγησης μέσω της δημιουργίας αντίστοιχου Χρηματοδο¬τικού Επενδυτικού Κεφαλαίου (Matching Investment Fund), το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση τέτοιου σκοπού. Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορεί ενδεικτικά να καλύπτουν και επενδυτικές δραστηριότητες ανάπτυξης ή επανασχεδίασης καινοτομικών προϊόντων, μεταφορά τεχνολογίας / τεχνογνωσίας.
8. Είναι δυνατή η ανάθεση τμήματος του έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, σε υπεργολάβους της ημεδαπής ή αλλοδαπής σύμφωνα με τις προβλέψεις στην πρόταση, την Απόφαση Χρηματοδότησης και την Σύμβαση.
9. Διατηρείται, κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3697/2008 ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΤΚ, ο οποίος συστήθηκε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 6 παρ. 3 του νόμου 1514/1985 για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται είτε από το ΥΠΑΙΘ ή Ερευνητικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς Φορείς, είτε στα πλαίσια συνεργασίας με ξένες χώρες ή με Διεθνείς Οργανισμούς.
9.1. Μέσω του Ειδικού Λογαριασμού της ΓΓΕΤΚ πραγματοποιείται η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων, που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, μελετών και προγραμμάτων και έργων στα οποία αναφέρεται το παρόν άρθρο και στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που εκτελούνται από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι μέλη Ερευνητικών Φορέων.
Ειδικότερα σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού της ΓΓΕΤΚ είναι η διάθεση και διαχείριση, εκτός των παραπάνω κονδυλίων, και των κονδυλίων που προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Δ’ του παραπάνω νόμου και ειδικότερα:
9.1.1. Δαπανών δημοσιεύσεων, εκδόσεων, εκτυπώσεων, συνεντεύξεων, εκθέσεων, προβολών συνεδρίων, σεμιναρίων και λοιπών δαπανών που γίνονται στο Πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της.
9.1.2. Αμοιβών ειδικών επιστημόνων και μελών ομάδων εργασίας για μελέτες, έρευνες και αξιολογήσεις, οι οποίες αναθέτονται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση του ΓΓΕΤΚ, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, απευθείας με σύμβαση έργου σε ειδικούς Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες, εμπειρογνώμονες ή σε ειδικά γραφεία η εταιρείες και γενικά σε νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να συνιστώνται για το σκοπό αυτόν ομάδες εργασίας από υπαλλήλους, δημόσιους λειτουργούς και ειδικούς επιστήμονες, προκειμένου:
9.1.2.1. να εκπονηθούν ειδικές μελέτες η να διερευνηθούν ζητήματα και προβλήματα με σκοπό την υποβοήθηση και υποστήριξη στη χάραξη, αξιολόγηση, αποτίμηση, οργάνωση, άσκηση και περιφερειακή ανάπτυξη της πολιτικής για την ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της, και
9.1.2.2. να γίνει αξιολόγηση για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων και όρων εφαρμογής διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (όπως η αξιολόγηση προτάσεων και αιτήσεων επιχορήγησης, δανειοδότησης κλπ., επενδύσεων προηγμένης τεχνολογίας, προγραμμάτων ή έργων ΕΤΑΚ).
9.1.3. Απονομής βραβείων, χορήγηση χρηματικών αμοιβών και υποτροφιών,
9.1.4. Χρηματοδότησης δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας.
9.2. Πόροι του Λογαριασμού είναι:
9.2.1. Κονδύλια από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ, τα οποία διατίθενται, είτε μέσω του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ, είτε μέσω άλλων μελετών που εντάσσονται στον ΠΔΕ για το σκοπό αυτό.
9.2.2. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
9.2.3. Τα έσοδα ή τα δικαιώματα που προέρχονται από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας ή τεχνολογικών επιτεύξεων που χρηματοδοτούνται από τη ΓΓΕΤΚ, τα οποία προσδιορίζονται κατά περίπτωση με συμφωνία της ΓΓΕΤΚ και του φορέα των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Με αποφάσεις των ΥπΟΙΚ και ΥΠΑΙΘ καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη και διάθεση των εσόδων και δικαιωμάτων που προέρχονται από την αξιοποίηση και διάθεση των ερευνητικών ή τεχνολογικών αποτελεσμάτων, καθώς επίσης και των προσόδων που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του λογαριασμού.
9.2.4. Κάθε είδους δάνεια.
Οι φορείς που εισφέρουν στο Λογαριασμό έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τα κονδύλια που διαθέτουν και το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν τα κονδύλια.

Άρθρο 26
Νέες Επιχειρήσεις Έντασης Γνώσης
1. Υποστηρίζεται η δημιουργία και η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, για την εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιπούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από άτομα υψηλού επιπέδου τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης, με την συνδρομή εμπειρογνωμόνων, παραγωγικών μονάδων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών Οργανισμών.
2. Οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορεί ν’ αναλαμβάνονται από φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρήγαγαν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες γνώσεις. Στη δραστηριότητα αυτή μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο ο οργανισμός στον οποίο παράχθηκαν οι γνώσεις καθώς και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
3. Η συμμετοχή του Δημοσίου, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, πλην χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%.
4. Οι δημιουργούμενες επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, στις οποίες αναφέρονται οι όροι εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων, παροχής των γνώσεων, διάθεσης των εγκαταστάσεων για μετρήσεις, πειράματα, πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, πληροφορίες και λοιπά αναγκαία στοιχεία.
5. Μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος Άρθρου (α) φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν τεχνογνωσία για παραγωγή νέων προϊόντων ή και παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης (β) φορείς παραγωγής γνώσης, (γ) επιχειρήσεις που έχουν ιδρύσει οι ανωτέρω με ή χωρίς τη συνδρομή τρίτων, όπως χρηματοδοτικών οργανισμών, συμβούλων διοίκησης και διαχείρισης, μεταποιητικών και κάθε άλλης φύσης επιχειρήσεων, (δ) εταιρίες επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων, (ε) εταιρίες συμμετοχών επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλοι χρηματο -πιστωτικοί οργανισμοί.
6. Οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλουν πρόταση στη ΓΓΕΤΚ, ή σε οργανισμό υποδεικνυόμενο απ` αυτήν, για οικονομική ενίσχυση του εγχειρήματος δημιουργίας ή ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας.
7. Η ΓΓΕΤΚ μπορεί να διαθέτει σύμφωνα με τους κανόνες του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόμου στους δικαιούχους οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου αυτού, εμπειρογνώμονες ή γραφεία ή εταιρίες συμβούλων δημιουργίας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμβεβλημένους με αυτό, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από το παρόν Άρθρο.
8. Στις επιλέξιμες δαπάνες που μπορεί να χρηματοδοτηθούν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου μπορεί να περιλαμβάνεται το σύνολο ή μέρος δαπανών, που αναφέρονται στο Άρθρο 21 παρ. 3 του παρόντος νόμου.
Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές, είτε εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο, είτε ανατίθενται από τους ίδιους σε τρίτους ειδικευμένους οργανισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μπορεί να καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από κονδύλια που διαθέτει η ΓΓΕΤΚ. Το ποσοστό κάλυψης ανά κατηγορία δαπάνης ή και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης καθορίζεται με απόφαση της ΓΓΕΤΚ,
Οι δαπάνες αυτές χρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως 60% του συνολικού προϋπολογισμού τους και η ιδία συμμετοχή της καινοτόμου επιχείρησης δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 40% του συνολικού προϋπολογισμού. Οι δαπάνες αυτές καλύπτονται εναλλακτικά με:
1. Χρηματοδότηση προς την επιχείρηση.
2. Χρηματοδότηση επιτοκίου για δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση αυτή.
3. Συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης αυτής.
4. Χρηματοδότηση εταιριών διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και τεχνολογικών φορέων, οι οποίοι συμβάλλονται με τη ΓΓΕΤΚ για να συμμετάσχουν στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που δημιουργείται για την εκμετάλλευση νέας γνώσης. Οι συμβάσεις καθορίζουν και τους όρους συμμετοχής στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων αυτών.
9. Διαδικασία για την προετοιμασία φακέλου προς χρηματοδότηση
9.1. Προκειμένου να ζητηθεί χρηματοδοτική ενίσχυση από τη ΓΓΕΤΚ, ή οργανισμό εξουσιοδοτημένο απ` αυτό, οι δικαιούχοι υποβάλουν σχετικό φάκελο στον οποίο αναφέρονται:
9.1.1. οι παραγωγικοί και εμπορικοί στόχοι της δημιουργούμενης επιχείρησης
9.1.2. οι προγραμματιζόμενες φάσεις του εγχειρήματος, τα αποτελέσματα κάθε μιας απ` αυτές και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών
9.1.3. οι κατηγορίες δαπανών, που απαιτούνται για την επιτυχία του εγχειρήματος και οι δαπάνες στις οποίες θα απαιτηθεί να συνεισφέρει η ΓΓΕΤΚ, το αιτούμενο ποσοστό χρηματοδότησης και ο συνολικός προϋπολογισμός
9.1.4. τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα συνεργαστούν στην επιχείρηση, οι φάσεις και ο χρόνος συμμετοχής εκάστου.
9.2. Στην υποβολή του φακέλου μπορεί να συμμετέχουν:
9.2.1.επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνολογικά κέντρα και ινστιτούτα εταιρίες ή γραφεία συμβούλων με τεκμηριωμένη προηγούμενη πείρα στην δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, παροχή υπηρεσιών προς νέες επιχειρήσεις, ανάλογες με τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.
9.2.2. νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση της δημιουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης.
10. Για οποιαδήποτε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του παρόντος Άρθρου, απαιτείται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην ΓΓΕΤΚ και τους ενδιαφερομένους, στην οποία αναφέρονται όλες οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των δυο μερών. Η ΓΓΕΤΚ βαρύνεται μόνο για τις δαπάνες που αναφέρονται στην σύμβαση και δεν υποχρεούται για οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που προκαλείται κατά την εκτέλεσή της. Για τις υπόλοιπες δαπάνες ευθύνεται αποκλειστικώς ο χρηματοδοτούμενος. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν συμφωνία η οποία καθορίζει τόσο τις μεταξύ τους σχέσεις, όσο και τις συμφωνίες που έχουν γίνει με τρίτα μέρη, κατόχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της προς εκμετάλλευση γνώσης.
11. Η αξιολόγηση των προτάσεων, η υπογραφή της σύμβασης, οι όροι της, οι τυχόν εγγυητικές επιστολές που μπορεί ν’ απαιτούνται, η υλοποίησή της, οι έλεγχοι και οι περιοδικές αναφορές, η διαχείριση του χρόνου, ενεργούνται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου.
12. Ο χρηματοδοτούμενος τηρεί απαραίτητα ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά του βιβλία για τις δαπάνες που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Στην περίπτωση που δεν έχει υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων από τη φορολογική νομοθεσία, ο χρηματοδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο, όπου θα καταχωρούνται οι δαπάνες που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. Ο λογαριασμός αυτός ή το βιβλίο είναι πάντοτε στη διάθεση της ΓΓΕΤΚ για έλεγχο. Στην περίπτωση συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης έντασης γνώσης, είτε του Δημοσίου, είτε των φορέων που έχουν επιχορηγηθεί γι` αυτό το σκοπό, ο έλεγχος αφορά την διασφάλιση των όρων συμμετοχής και των άλλων μετόχων στο κεφάλαιο σύμφωνα με τη σύμβαση.
13. Μεταφορά των επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού κάθε κατηγορίας δαπανών, όπως και μεταφορά αυτών από κατηγορία σε κατηγορία επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή ενημέρωση της ΓΓΕΤΚ από τους χρηματοδοτούμενους.
14. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για τις ίδιες δραστηριότητες χρηματοδοτείται και από άλλες πηγές, οφείλει να δηλώσει αυτό στη ΓΓΕΤΚ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Παράλειψη να δηλώσει αυτό σε εύλογο χρονικό διάστημα συνεπάγεται ακυρότητα της σύμβασης.
15. Η ΓΓΕΤΚ μπορεί να διακόψει τη χρηματοδότηση προς τους συμβαλλόμενους με αυτό για την εκμετάλλευση γνώσεων, με αιτιολογημένη απόφαση του ΓΓΕΤΚ η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου, όταν από έλεγχο της προόδου των δραστηριοτήτων ή από διαχειριστικό-οικονομικό έλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των όρων της σύμβασης ή του παρόντος νόμου ή απόκλιση από το σκοπό της χρηματοδότησης ή υπάρχουν ενδείξεις διαχειριστικών ατασθαλιών στη διαχείριση των διατιθεμένων κονδυλίων. Η πιο πάνω διακοπή δεν γεννά κανένα δικαίωμα οποιασδήποτε φύσης για τους χρηματοδοτούμενους και το προσωπικό που απασχολούν κατά του Δημοσίου. Ομοίως, αν κατά ή και μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων διαπιστωθούν διαχειριστικές ατασθαλίες ή σημαντική απομάκρυνση από το σκοπό για τον οποίο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, μπορεί με απόφαση της ΓΓΕΤΚ να ζητηθεί η επιστροφή όλων ή μέρους των καταβολών.
16. Απαιτήσεις της ΓΓΕΤΚ που γεννώνται από την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου και τις συμβάσεις, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 27
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών αξιολόγησης των προτάσεων και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των έργων, της εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης προγραμμάτων συνιστάται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ).
2. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται μετά από αίτησή τους φυσικά πρόσωπα κατά την διαδικασία των επόμενων παραγράφων. Οι Αξιολογητές πρέπει να έχουν πτυχίο Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, να συνδυάζουν μεγάλη εμπειρία τεχνογνωσία στον Τομέα της ΕΤΑΚ και στην αξιολόγηση προτάσεων χρηματοδότησης συναφών έργων, μελετών και προγραμμάτων. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο η ΓΓΕΤΚ καλεί με δημόσια πρόσκληση τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξειδικεύονται τα προαναφερόμενα προσόντα των ενδιαφερομένων και ο τρόπος τεκμηρίωσης αυτών.
3. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ συγκροτείται, από το Μητρώο, τριμελής Επιτροπή, η οποία αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κρίνει αν και σε ποιο βαθμό έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης και εισηγείται σχετικά στον ΓΓΕΤΚ, με απόφαση του οποίου μετά από γνώμη του ΕΣΕΤΚ εγγράφονται στο Μητρώο.
4. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους δεν κατέχουν ήδη θέση δημοσίου υπαλλήλου καλούνται, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους, να δώσουν αρμοδίως τον παρακάτω όρκο ή διαβεβαίωση: «Ορκίζομαι (ή διαβεβαιώνω) ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα μου σύμφωνα με τον νόμο και θα φέρω σε πέρας το έργο που μου ανατίθεται ευσυνείδητα, αδέκαστα και απροσωπόληπτα». Μετά την ορκωμοσία ή διαβεβαίωση οι ενδιαφερόμενοι υπογράφουν σχετικό πρακτικό. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το δημόσιο.
5. Οι Αξιολογητές οφείλουν να έχουν ταυτοποιηθεί / αυθεντικοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3979/2011 και του παρόντος νόμου. Ο Αξιολογητής συμμετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων χρηματοδότησης αποκλειστικά με τα στοιχεία ταυτοποίησής του.
6. Η ΓΓΕΤΚ μεριμνά για την κατάρτιση των Αξιολογητών και την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ οι Αξιολογητές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εμπροθέσμως ή εκπληρούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους διαγράφονται από το Μητρώο, ύστερα από εισήγηση του ΕΣΕΤΚ,.
7. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων που οφείλουν να τηρούν οι Αξιολογητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η μη συμμόρφωση τους σε αυτές εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Αξιολογητών από τη ΓΓΕΤΚ, ο οποίος αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ.
8. Για την αντικειμενική και ισότιμη Αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκδίδεται Οδηγός Αξιολόγησης Προτάσεων Χρηματοδότησης από τη ΓΓΕΤΚ, ο οποίος περιλαμβάνει τις μεθόδους αξιολόγησης, την ίση μεταχείριση των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ορθή εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση προγραμμάτων. Ο Οδηγός αναρτάται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ.
9. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης απαγορεύεται οποιαδήποτε επικοινωνία του αξιολογητή με άλλους αξιολογητές, με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή με υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας. Η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία μεριμνά ώστε τυχόν ερωτήματα και διευκρινίσεις που αναφύονται εκ μέρους των αξιολογητών κατά την διαδικασία αξιολόγησης να εγγράφονται και να απαντώνται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο με την χρήση των μοναδιαίων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων που διαθέτουν όσοι έχουν πρόσβαση κατά την διαδικασία αξιολόγησης στο ΠΣΥΔΕΧ. Η παράβαση της απαγόρευσης του άρθρου αυτού επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή του Αξιολογητή από το Μητρώο.

Άρθρο 28
Βραβεία – υποτροφίες – Ερευνητική Άδεια
1. Σε περίπτωση συνδρομής περιπτώσεων αριστείας, μετά από επιστημονική αξιολόγηση της εκτέλεσης ερευνητικού έργου, πρόταση των οικείων Ερευνητικών Φορέων και γνώμη του ΕΣΕΤΚ, ο ΓΓΕΤΚ μπορεί να απονέμει ειδικά βραβεία, οικονομική ενίσχυση ή υποτροφίες σε Ερευνητές ή μέλη ΔΕΠ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή υπό την εποπτεία Ερευνητή ή προβαίνουν σε δημοσιεύσεις ή διακρίνονται γενικότερα για την ερευνητική τους δραστηριότητα με τρόπο που αντιστοιχεί στα κριτήρια αξιολόγησης του Άρθρου 29 του παρόντος, ή να καλύπτει δαπάνες συμμετοχής των ανωτέρω προσώπων σε διεθνή συνέδρια, καθορίζοντας το είδος του βραβείου, το ύψος της ενδεχόμενης χρηματικής αμοιβής και των ύψος των δαπανών. Η χρηματική αυτή αμοιβή δεν συνυπολογίζεται για τον καθορισμό του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου λήψης αποδοχών κατά τις ειδικές κάθε φορά διατάξεις που ισχύουν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο Ερευνητικού Κέντρου μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου ή πρόταση του Διευθυντή Ινστιτούτου μπορεί σε περίπτωση συνδρομής περιπτώσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης Ερευνητών της ημεδαπής ή αλλοδαπής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του να διαθέτει από τους ίδιους πόρους του Ερευνητικού Κέντρου ειδικά βραβεία, οικονομική ενίσχυση, υποτροφίες και να προβαίνει σε επιπρόσθετες παροχές, που δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου λήψης αποδοχών, σε Ερευνητές που διακρίνονται για τις ερευνητικές τους επιδόσεις και σύμφωνα με τους κανόνες αξιολόγησης που ορίζονται με τον παρόντα νόμο ή κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και με επιπρόσθετους δείκτες αξιολόγησης.
3. Σε Ερευνητές όλων των βαθμίδων Α` Β` και Γ` μετά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητάς τους και εγκρίνεται, εφ’ όσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του Ερευνητικού Κέντρου με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Ινστιτούτου, στο οποίο υπηρετούν, μπορεί να χορηγείται ή τροποποιείται ερευνητική άδεια, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικό έργο Ερευνητικού Φορέα της αλλοδαπής. Αν ο αδειούχος λαμβάνει υποτροφία ή μισθοδοτείται από το πιο πάνω ίδρυμα του εξωτερικού το ποσό αυτό αφαιρείται από τις πρόσθετες αποδοχές οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. Ομοίως, μπορεί να χορηγείται σε αυτούς τους Ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν βιομηχανικά και εμπορικά τις εφευρέσεις τους, εφ` όσον εμπίπτουν στο αντικείμενο του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, άδεια έως και δύο έτη χωρίς αποδοχές. Μετά από την παρέλευση της διετίας ο Ερευνητής επιλέγει ή να παραιτηθεί από το Ερευνητικό Κέντρο ή να επανέλθει με πλήρη απασχόληση.
4. Ο Ερευνητής στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια ή άδεια αξιοποίησης των εφευρέσεών τους, υποχρεούται ανά εξάμηνο να καταθέτει αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει υποβληθεί. Από την αξιολόγηση της έκθεσης πεπραγμένων εξαρτάται η συνέχιση η μη της χορηγηθείσας άδειας. Η αξιολόγηση των εκθέσεων αυτών γίνεται από το ΕΓΣΙ του οικείου Ινστιτούτου. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης διακόπτεται η χορηγηθείσα άδεια.
5. Μέσα σε έξι (6) μήνες από το πέρας της άδειας ο Ερευνητής στον οποίο έχει χορηγηθεί ερευνητική άδεια καταθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου επιστημονικό απολογισμό και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της ερευνητικής του άδειας ή της προόδου αξιοποίησης των εφευρέσεών του.
6. Η ερευνητική άδεια ή άδεια αξιοποίησης των εφευρέσεών του δεν μπορεί να χορηγείται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% του συνόλου των Ερευνητών του Ινστιτούτου.
7. Στον Ερευνητή, στον οποίο έχει χορηγηθεί Ερευνητική Άδεια μπορούν να καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές, το είδος και το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την έναρξη της άδειας. Η ερευνητική άδεια διαρκεί μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά από τη συμπλήρωση έξι ετών υπηρεσίας ή μέχρι έξι μήνες μετά από τη συμπλήρωση τριών χρόνων υπηρεσίας σε εθνικά Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα τους. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή, εφόσον έλαβαν προηγούμενες ερευνητικές άδειες, από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας άδειας.
8. Με κοινή απόφαση των ΥπΟΙΚ και ΥΠΑΙΘ καθορίζονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης ενώσεων και συλλόγων εφευρετών ή επιστημόνων καθώς και συνεταιρισμών και ενώσεων παραγωγικών μονάδων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη ερευνητικών και τεχνολογικών εγκαταστάσεων και προτύπων, στην από κοινού αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή στην παρουσίαση εφευρέσεων ή νέων προϊόντων και μεθόδων σε εκθέσεις και συνέδρια. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι διαδικασίες χορήγησης κρατικών βραβείων ή και οικονομικής ενίσχυσης εφευρετών, απασχολούμενων σε Επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, στην εκλαΐκευση και διάδοση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, καθώς και στην δημιουργία τεχνολογικών εκθετηρίων και μουσείων.

Άρθρο 29
Αξιολόγηση Ερευνητών
1. Η εκλογή ή εξέλιξη του Ερευνητικού Προσωπικού γίνεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες στις οποίες εντάσσεται. Η προκήρυξη αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Ερευνητικού Κέντρου και της ΓΓΕΤΚ, κοινοποιείται στις Πρεσβείες της Ελλάδας στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε οποιεσδήποτε άλλες Πρεσβείες της χώρας και σε Προξενικά Γραφεία της Ελλάδας στην αλλοδαπή κατά την κρίση της ΓΓΕΤΚ και δημοσιεύεται μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία τοπική εφημερίδα της έδρας του Ερευνητικού Κέντρου εφόσον υπάρχει.
2. Η εκλογή και η εξέλιξη των Ερευνητών γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία γίνεται η εκλογή ή η εξέλιξη, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τις ερευνητικές ανάγκες του Ερευνητικού Κέντρου, όπως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του.
3. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκλογή σε θέση Ερευνητή για όλες τις βαθμίδες είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια, είτε του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής, είτε του ερευνητικού ή επιστημονικού εν γένει έργου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, καθώς και η ύπαρξη επαρκούς αριθμού και υψηλής ποιότητας διεθνώς δημοσιευμένου ερευνητικού έργου του.
4. Για την πρόσληψη ή την εξέλιξη σε βαθμίδα Ερευνητών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του, συγκροτείται Ειδική επταμελής Επιτροπή Κριτών, η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου, ως Πρόεδρο και έξι [6] μέλη, Καθηγητές ή Ερευνητές Α’ Βαθμίδας από τους οποίους οι τρεις προέρχονται από το οικείο ερευνητικό κέντρο και οι τέσσερις εξωτερικοί. Σε περίπτωση κρίσης Ερευνητών για εκλογή ή εξέλιξη σε Βαθμίδες Γ’ έως και Β’ η ως άνω Επιτροπή απαρτίζεται από Καθηγητές ή Ερευνητές ανώτερης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση ή υπό εξέλιξη θέσης.
Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Κριτών προέρχονται κατά προτίμηση από τον πρόσφατα εγκεκριμένο Κατάλογο Κριτών, ο οποίος καταρτίζεται και επικαιροποιείται περιοδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου και εγκρίνεται από το ΕΣΕΤΚ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου μετά από εισήγηση του Διευθυντή και σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου επιλέγει το κάθε μέλος με τον αναπληρωτή του από τον ανωτέρω Κατάλογο. Τουλάχιστον δύο προέρχονται από Ερευνητικά Κέντρα ή Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και τα υπόλοιπα, είτε από το οικείο Ερευνητικό Κέντρο, είτε από άλλα Ερευνητικά Κέντρα ή Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
5. Για την υποβοήθηση της Επιτροπής στην αξιολόγηση των υποψηφίων, ο Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Κριτών δικαιούται να αναζητεί από την αντίστοιχη επιστημονική κοινότητα του αξιολογούμενου πρόσφορα στοιχεία για την απήχηση του έργου του.
6. Η Ειδική Επιτροπή Κριτών συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου για την λήψη ειδικά αιτιολογημένης αποφάσεως περί κατάταξης ανά προκηρυχθείσα βαθμίδα των υποψηφίων των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κατάληψη της θέσης σε βαθμίδα και του αριθμού ψήφων που κάθε υποψήφιος συγκέντρωσε. Η Ειδική Επιτροπή προεδρεύεται από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τα πέντε τουλάχιστον από τα επτά μέλη, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον μέλος της δεν ανήκει στο Ερευνητικό Κέντρο. Ρόλο εισηγητή έχει ο Διευθυντής του Ινστιτούτου. Ο Διευθυντής του οικείου Ινστιτούτου διαβιβάζει άμεσα το πρακτικό της επιλογής ή εξέλιξης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου για τον έλεγχο νομιμότητας και το διορισμό του επιλεγέντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει υποχρεωτικά τον πρώτο στην κατάταξη της ανώτερης βαθμίδας εάν έχει συγκεντρώσει πέντε τουλάχιστον ψήφους της Ειδικής Επιτροπής Κριτών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης υποψηφίου στην κατάταξη της ανώτερης βαθμίδας ή μη αποδοχής της εκλογής του ή ανάκλησης της απόφασης εκλογής του ή εάν συντρέχει στο πρόσωπό του αντικειμενικό κώλυμα κάλυψης της θέσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβά¬νοντας υπόψη τις κατατάξεις σε βαθμίδες αποφασίζει κατά την κρίση του να εκλέξει είτε τον επόμενο στην ανώτερη βαθμίδα, είτε άλλο υποψήφιο επόμενης βαθμίδας που έχει συγκε¬ντρώσει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Εάν επιλεγεί για την Α βαθμίδα κατά την ως άνω διαδικασία άλλος υποψήφιος και όχι υποψήφιος Ερευνητής Β που ήδη υπηρετεί στο Ερευνητικό Κέντρο ο τελευταίος παραμένει στο Ερευνητικό Κέντρο σε προσωποπαγή θέση.
7. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ιδρύματος, μπορεί να καθορίζονται τα σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής των δικαιολογητικών των υποψηφίων καθώς και με τη διεξαγωγή της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε ξένη γλώσσα ή και με τηλεδιάσκεψη.
8. Οι Ερευνητές Β’ Βαθμίδας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα μετά από θητεία τουλάχιστον τριών ετών. Οι Ερευνητές Α΄ Βαθμίδας και όσοι Ερευνητές Β’ Βαθμίδας δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη, αξιολογούνται κάθε πέντε έτη με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, από τριμελή Ειδική Επιτροπή Κριτών η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου, ως Πρόεδρο και δύο (2) μέλη, Ερευνητές Α’ Βαθμίδας ή Καθηγητές Α΄ Βαθμίδας, Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με διεθνώς αναγνωρισμένο συναφές επιστημονικό έργο, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οικείου Ινστιτούτου. Η αξιο¬λόγηση περιλαμβάνει Έκθεση δραστηριοτήτων του Ερευνητή για την παρελθούσα πενταετία και Έκθεση προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του για την επόμενη πενταετία. Για τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν συνυπολογίζονται, ο χρόνος που διανύθηκε σε θέση Δι¬ευθυντή Ινστιτούτου ή Ερευνητικού Κέντρου καθώς και ο χρόνος αναστολής των καθη¬κό¬ντων τους. Οι Ερευνητές Β’ βαθμίδας αν δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους.
9. Οι Ερευνητές Γ’ που δεν έχουν υποβάλει αίτηση για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, αξιολογούνται υποχρεωτικά μετά από θητεία τεσσάρων ετών ή σε περίπτωση που η αξιολόγηση ζητηθεί από τους ως άνω Ερευνητές για εξέλιξη, μετά από θητεία τουλάχιστον δύο ετών. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης καθορίζεται στην προκήρυξη με βάση τις ανάγκες του Ερευνητικού Κέντρου και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου που ζητά την εξέλιξη. Αν δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. Εάν και μετά από την δεύτερη κρίση δεν προαχθούν στην επόμενη βαθμίδα, λύνεται η σύμβασή τους με το Ερευνητικό Κέντρο.
10. Η Ειδική Επιτροπή Κριτών οφείλει να αιτιολογεί την αξιολόγησή της για κάθε υποψήφιο, με βάση, μεταξύ άλλων:
10.1. τις επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις του υπό μορφή άρθρων σε εξέχοντα διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών πάγιων συνεδρίων, κεφάλαια σε βιβλία, βιβλία, κλπ.,
10.2. την απήχηση του συνολικού ερευνητικού του έργου, όπως κρίνεται ενδεικτικά από μεγάλα διεθνή βραβεία, αναφορές στο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία, ομιλίες κατόπιν προσκλήσεως σε μεγάλα διεθνή συνέδρια (plenary, invited talks) και γνώμες κορυφαίων επιστημόνων του πεδίου,
10.3. τα εισοδήματα που έχει αποκομίσει από ερευνητικές πηγές,
10.4. την συμβολή τους στην περιουσιακή αξιοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
10.5. τη συμμετοχή τους στη δημιουργία τεχνοβλαστών (spin off),
10.6. τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
10.7. το διδακτικό του έργο,
10.8. τα προγράμματα υπολογιστών που έχει αναπτύξει, τις διαλέξεις που έχει παρουσιάσει σε εκπαιδευτικά προγράμματα διεθνών συνεδρίων (tutorials), τα σεμινάρια που έχει οργανώσει, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, την παρουσίαση έργου σε workshops, καθώς και την οργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων, τη θητεία σε διακεκριμένες θέσεις αλλοδαπών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ερευνητικών Κέντρων, την εμπειρία του σε θέματα διαχείρισης της έρευνας,
10.9. τη συμμετοχή του στην προώθηση εθνικής και διεθνούς συνεργασίας στον Τομέα της ΕΤΑΚ,
11. Στα εξωτερικά μέλη των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση για το έργο τους. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (αντίτιμο εισιτηρίων συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου και έξοδα διανυκτέρευσης) καλύπτονται από το οικείο Ερευνητικό Κέντρο. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου καθορίζονται η ημερήσια αποζημίωση των εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης, η διαδικασία κάλυψής τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 30
Εθνικός Κατάλογος Κριτών
1. Με απόφαση του ΓΓΕΤΚ ύστερα από γνώμη του ΕΣΕΤΚ συγκροτείται Εθνικός Κατάλογος Κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους, όλους τους εν ενεργεία και διατελέσαντες καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και όλους τους εν ενεργεία και διατελέσαντες Ερευνητές Α` και Β` βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Με την απόφαση συγκρότησης μπορούν να εγγράφονται στον Εθνικό Κατάλογο Κριτών και Ερευνητές Γ` βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επίκουροι καθηγητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες, στην ημεδαπή ή και την αλλοδαπή.
3. Οι υποψηφιότητες όσων έχουν δικαίωμα εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Κριτών υποβάλλονται με έγγραφη τυποποιημένη αίτηση, στην οποία αναφέρονται συνοπτικά τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και η εμπειρία τους. Πρόταση εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο Κριτών μπορούν να υποβάλλουν και Ερευνητικό Κέντρο ή Ινστιτούτο του.
4. Ο Εθνικός Κατάλογος Κριτών επικαιροποιείται ετησίως με την αυτή διαδικασία, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χρησιμοποιείται κατά προτίμηση από τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Εποπτεύοντα Υπουργεία για τις αξιολογήσεις που ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 31
Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων
1. Η συστηματική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση αποτελεί αναγκαίο παράγοντα για την αναγνώριση και την προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα του ερευνητικού ιστού της χώρας.
2. Κάθε Ερευνητικό Κέντρο είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου του, για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών υποδομών καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές.
3. Οι Ερευνητές οφείλουν να επικαιροποιούν σε ετήσια βάση το κατά το Άρθρο 28 του παρόντος νόμου τυποποιημένο βιογραφικό τους σημείωμα.
4. Τα Ερευνητικά Κέντρα οφείλουν για την αποτίμηση του έργου τους να τηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία που επιτρέπουν την εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 31 να τα υποβάλλουν ετησίως στον ΓΓΕΤΚ και να τα περιλαμβάνουν στο ΕΜΕΕΥ.
5. Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους, αξιολογούνται, υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤΚ, από Πενταμελή (τουλάχιστον) Επιτροπή Εξωτερικών Αξιολογητών, προερχόμενων από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία αξιολογήσεων Ερευνητικών Κέντρων, εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε πέμπτου έτους από την προηγούμενη αντίστοιχη αξιολόγηση.
6. Η αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους ενεργείται με βάση κοινούς δείκτες ποιότητας και αποτελεσματικότητας, οι οποίοι καθορίζονται μεταξύ άλλων και από τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του παρόντος και βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Οι δείκτες αυτοί προσδιορίζονται με βάση τις προβλέψεις αυτές από το Τμήμα Αποτίμησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤΚ, εγκρίνονται από τον ΓΓΕΤΚ και εφαρμόζονται τόσο κατά την ετήσια επικαιροποίηση των στοιχείων όσο και κατά τις περιοδικές εξωτερικές αξιολογήσεις που ορίζονται στο παρόν Άρθρο.
7. Η σχετική έκθεση επιτόπιας αξιολόγησης υποβάλλεται από την Επιτροπή Εξωτερικών Αξιολογητών στο ΕΣΕΤΚ και την ΓΓΕΤΚ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, παρακολούθησης, συντονισμού, αξιολόγησης και χρηματοδότησης των Ερευνητικών Κέντρων.
8. Τα Ερευνητικά Κέντρα οφείλουν να τηρούν, επικαιροποιούν σε ετήσια βάση και καταχωρούν σε σχετική βάση δεδομένων τα βιογραφικά όλων των Ερευνητών και τις μεταβολές τους την οποία γνωστοποιούν στην ΓΓΕΤΚ και καταχωρούνται στο ΕΜΕΕΥ.
9. Η παράλειψη αξιολόγησης ή υποβολής των σχετικών στοιχείων από έναν Ερευνητικό Φορέα, εμποδίζει τη Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση του και συνιστά λόγο επιστροφής χορηγηθείσας χρηματοδότησης.
10. Οι Ερευνητικοί Φορείς οφείλουν να απογράφουν τις υποδομές τους και να υποβάλλουν την σχετική έκθεση απογραφής και κάθε ετήσια επικαιροποίησή της στη ΓΓΕΤΚ για την καταχώρηση στο ΕΜΕΕΥ.
11. Οι υποδομές, ο εκσυγχρονισμός τους, η εθελοντική χορήγηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε υποδομές των Ερευνητικών Φορέων, των Επιχειρήσεων και των Λοιπών Φορέων υπό εύλογους όρους, η πιστοποίηση των Ερευνητικών Φορέων από Διεθνείς Οργανισμούς ή η απόκτηση της ιδιότητάς τους να παρέχουν πιστοποιήσεις αποτελούν κρίσιμα στοιχεία αξιολόγησης των Ερευνητικών Φορέων.

Άρθρο 32
Αξιολόγηση Προόδου της χώρας στην Ανάπτυξη της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
1. Με την επιμέλεια της Γ.Γ.Ε.Τ.Κ και την υποστήριξη του ΕΣΕΤΚ συλλέγονται και ταξινομούνται, τα δεδομένα για την αξιολόγηση της προόδου της χώρας στην ανάπτυξη της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας με βάση αφ’ ενός τις συνιστώσες της τεχνολογική καινοτομίας, των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για τη δημιουργία δεξιοτήτων και καινοτομικότητας, της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών έντασης γνώσης και της απασχόλησης στις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις καινοτόμων τομέων και αφετέρου τους δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας σύμφωνα με την διεθνή πρακτική, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται, α) στις αξιολογούμενες δραστηριότητες των ερευνητικών φορέων και Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (enablers), β) στις αξιολογούμενες ιδιωτικές δραστηριότητες και γ) στα αποτελέσματα που προκύπτουν και κατηγοριοποιούνται, ως ακολούθως:
1.1. Καταλύτες:
1.1.1. Ανθρώπινοι πόροι
1.1.1.1. Νέοι διδάκτορες.
1.1.1.2. Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
1.1.1.3. Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δεύτερος κύκλος).
1.1.2. Ανοικτά, άριστα και ελκυστικά ερευνητικά συστήματα
1.1.2.1. Διεθνείς επιστημονικές (συν)δημοσιεύσεις.
1.1.2.2. Μη κοινοτικοί διδακτορικοί φοιτητές.
1.1.2.3. Αναφορές (citations) ανά Ερευνητή και ανά θεματικό επιστημονικό πεδίο.
1.1.2.4. Σύνολο επιχορηγήσεων ανά Ερευνητή.
1.1.3. Χρηματοοικονομικά και οικονομική ενίσχυση
1.1.3.1. Δημόσια δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη.
1.1.3.2. Επενδύσεις Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών.
1.2. Ιδιωτικές δραστηριότητες
1.2.1. Ιδιωτικές επενδύσεις
1.2.1.1. Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα.
1.2.1.2. Δαπάνες για μη τεχνολογική/ερευνητική καινοτομία.
1.2.1.3. Διασυνδέσεις και επιχειρηματικότητα.
1.2.1.4. Ενδοεπιχειρησιακή καινοτομία σε μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
1.2.1.5. Συνεργασίες καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1.2.1.6. Δημόσιες – ιδιωτικές (συν)δημοσιεύσεις.
1.2.2. Πνευματική ιδιοκτησία
1.2.2.1. Διεθνείς αιτήσεις για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.
1.2.2.2. Διεθνείς αιτήσεις για Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.
1.2.2.3. Κοινοτικά εμπορικά σήματα.
1.2.2.4. Κοινοτικά σχέδια.
1.3. Αποτελέσματα
1.3.1. Καινοτόμοι οργανισμοί
1.3.1.1. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εισάγουν καινοτόμα προϊόντα ή διαδικασίες.
1.3.1.2. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εισάγουν εμπορικές/οργανωτικές καινοτομίες.
1.3.1.3. Καινοτόμες εταιρίες με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης.
1.3.2. Οικονομικές επιπτώσεις
1.3.2.1. Απασχόληση σε δραστηριότητες της οικονομίας της γνώσης.
1.3.2.2. Συνεισφορά της εξαγωγής προϊόντων μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας στο εμπορικό ισοζύγιο.
1.3.2.3. Εξαγωγές υπηρεσιών της οικονομίας της γνώσης.
1.3.2.4. Πωλήσεις νέων καινοτόμων προϊόντων.
1.3.2.5. Έσοδα από άδειες χρήσης και διπλώματα ευρεσιτεχνίας από το εξωτερικό.
2. Η έκθεση αξιολόγησης του Ε.Σ.Ε.Τ διαμορφώνεται κάθε χρόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο με βάση τα δεδομένα του προηγούμενου έτους και υποβάλλεται στην Γ.Γ.Ε.Τ με την μέριμνα της οποίας αναρτάται στον δικτυακό τόπο της.

Άρθρο 33
Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές – Ανοικτή Πρόσβαση – Διαλειτουργικότητα
1. Δημιουργείται στη ΓΓΕΤΚ και φιλοξενείται στον δικτυακό τόπο της, Εθνικό Μητρώο Ερευνητών, Ερευνητικών Κέντρων και των Υποδομών τους (ΕΜΕΕΥ), στο οποίο καταχωρούνται οι Ερευνητές και τα στοιχεία της ερευνητικής δράσης τους, όλα τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας και οι υποδομές τους. Στο ΕΜΕΕΥ παρέχεται ανοικτή πρόσβαση στα ενδιαφερόμενα μέρη. Στον κατάλογο των υποδομών μπορεί να καταχωρούνται και οι ερευνητικές υποδομές των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Στο Μητρώο συγκεντρώνονται στοιχεία σχετικά με το μέγεθος, την εμβέλεια, τη δυνατότητα δικτύωσης με άλλες αντίστοιχες υποδομές στην Επικράτεια, την πρόσβαση σε αυτές, το θεματικό αντικείμενο, τη δικτύωση, τη λειτουργική ενοποίηση και η ανοιχτή πρόσβαση καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο για την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους από την ερευνητική κοινότητα.
3. Το ΕΜΕΕΥ συνδέεται διαλειτουργικά με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, όπως ενδεικτικά των αναθετουσών αρχών, πάσης φύσεως φορέων του δημόσιου τομέα, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης, των άλλων αρχών εγγραφής και εντεταλμένων γραφείων, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), του ΤΑΧΙSNET, των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, των δικαστικών και εισαγγελικών Αρχών, καθώς επίσης και με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων χωρών – μελών.
4. Η ΓΓΕΤΚ και οι Ερευνητικοί Φορείς οφείλουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του ν. 3979/2011 περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τις διατάξεις του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΑ ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ΦΕΚ Β 1301/12.4.2012), κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθέντος και ειδικό¬τε¬ρα οφείλουν να αναδιαρθρώσουν τους δικτυακούς τόπους τους, υλοποιώντας τις προ¬βλέψεις των ως άνω διατάξεων για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των δικτυακών τόπων τους, τα ανάλογα με το περιεχόμενο επίπεδα εμπιστοσύνης πρόσβασης και την διαλειτουργικότητα των υποδομών τους. Ειδικότερα με την εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης τους, οι ως άνω φορείς οφείλουν να εξασφαλίσουν:
4.1. Την διαλειτουργική σύνδεση των φορέων και των υποδομών τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
4.2. Την παροχή ανοιχτής πρόσβασης στα επιτεύγματα του Ερευνητικού τους Προσωπικού και τη δημιουργία συστήματος διασύνδεσης με ανάλογες πρωτοβουλίες.
4.3. Τη διάθεση σε δημόσια ή θεματικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης από το Ερευνητικό Προσω¬πικό του οποίου η έρευνα χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους, μιας ψηφιακής έκδοσης της τελικής μορφής των επιτευγμάτων του. Η πρώτη διάθεση των υφισταμένων επιτευγμάτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και ακολούθως θα επικαιροποιείται διαρκώς με τα νέα δεδομένα.
4.4. Τη δημιουργία ενός εθνικού αποθετηρίου των τυποποιημένων βιογραφικών σημειωμάτων όλων των Ερευνητών των δημόσιων Ερευνητικών Φορέων και, προαιρετικά, των ιδιωτικών.
4.5. Ότι η δημόσια ηλεκτρονική εκδοχή των ερευνητικών αποτελεσμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη δημόσια διοίκηση για τις διαδικασίες αξιολόγησης που ακολουθεί.
4.6. Ότι διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η τήρηση επιφυλάξεων των δικαιούχων.
4.7. Τη δυνατότητα πρόσβασης στο ΕΜΕΕΥ εξωτερικών χρηστών των Ερευνητικών Φορέων, των Επιχειρήσεων και των Λοιπών Φορέων υπό προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων καταβολής, όπου ενδείκνυται, αναλόγου ανταλλάγματος σε ερευνητικές υποδομές των Ερευνητικών Φορέων για τον έλεγχο της λειτουργικότητας και της απόδοσης της ερευνητικής δραστηριότητάς τους. Η σχετική απόφαση, χορήγησης αυτής της δυνατότητας, οι διαδικασίες και ο τρόπος χρήσης του ΕΜΕΕΥ ορίζεται στους Εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων και των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης (ΠΣΥΔΕΧ): Για την υποστήριξη της εφαρμογής των κανόνων της Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης εγκαθίσταται και λειτουργεί στη ΓΓΕΤΚ Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης (ΠΣΥΔΕΧ), στο οποίο παρέχεται πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου της ΓΓΕΤΚ.
5.1. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία του ΠΣΥΔΕΧ έχει το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤΚ, η οποία μεριμνά για την διασφάλιση της τεχνολογικής αρτιότητας, υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος και τον συνεχή εκσυγχρονισμό του σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η υπηρεσία αυτή έχει επίσης την ευθύνη:
5.1.1 Για την διαχείριση των δεδομένων του συστήματος και τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου με το οποίο εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια αυτών.
5.1.2 Για την έκδοση Οδηγιών λειτουργίας του Πληροφοριακού συστήματος σχετικά με την λειτουργία και την ασφάλειά του καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αυτό.
5.1.3 Για την υποδοχή, καταχώρηση και διαχείριση των προτάσεων χρηματοδότησης, καθώς και των σχετικών στοιχείων και πληροφοριών για την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελέτης ή υλοποίηση προγράμματος, που υποβάλλονται από δικαιούχους σύμφωνα με τις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνει περιοδικά η ΓΓΕΤΚ.
5.2. Η ταυτοποίηση – αυθεντικοποίηση των φορέων στο ΠΣΥΔΕΧ γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5.3. Η ως άνω αρμόδια υπηρεσία έχει την ευθύνη ενημέρωσης του Συστήματος και υποχρεούται να καταχωρίζει στο ΠΣΥΔΕΧ σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία προτάσεων, αξιολογήσεων, εγκριτικών αποφάσεων, παρακολούθησης και ελέγχου των έργων, μελετών και προγραμμάτων, των χρηματοδο¬τή¬σεων και να καταρτίζει τις διοικητικές πράξεις και τους σχετικούς φακέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα υποδείγματα ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος και τους εκάστοτε Οδηγούς Εφαρμογής.
5.4. Οι προτάσεις χρηματοδότησης λαμβάνουν μοναδικό αριθμό στο ΠΣΥΔΕΧ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε στοιχείο που αφορά την πρόταση και την απόφαση χρηματοδότησης.

Άρθρο 34
Σύνδεση Ερευνητικών Κέντρων και με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται από κοινού να δημιουργούν ή να αξιοποιούν και να χρησιμοποιούν από κοινού υφιστάμενες ερευνητικές υποδομές τους, να εκπονούν κοινά ερευνητικά προγράμματα και εν γένει να συμπράττουν με την επιλογή κάθε πρόσφορης μεθόδου και διαδικασίας και ενδεικτικά μέσω της δημιουργίας διμερών ή πολυμερών δικτύων εργαστηρίων των Ερευνητικών Κέντρων και των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό τη βελτίωση της τεχνογνωσίας και των ερευνητικών δυνατοτήτων τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους. Τη δυνατότητα αυτή οι Ερευνητικοί Φορείς έχουν στο πλαίσιο των σχέσεων τους που προβλέπονται από τις διατάξεις, είτε του άρθρου 42 του ν. 4009/2011, είτε του παρόντος νόμου και υλοποιούν με τη σύναψη μετά από απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων σχετικής σύμβασης μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων, των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Καθηγητών και Ερευνητών τους, με την οποία καθορίζονται οι όροι της συνεργασίας τους (όπως, ενδεικτικά το καθεστώς της διάρκειας εάν τελεί υπό τη μορφή πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ο καθορισμός των καθηκόντων τους και οι οικονομικοί όροι).
2. Στους Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων που είτε παρέχουν διδακτικό έργο σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έπειτα από συμφωνία του Ερευνητή με Τμήμα του Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε συμμετέχουν στο πλαίσιο των συμβάσεων της παραπάνω παραγράφου, σε οργανωμένα δι-ιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και στους Καθηγητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που παρέχουν ερευνητικό έργο σε Ερευνητικά Κέντρα, στη βάση του προβλεπόμενου στις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4009/2011 πρωτοκόλλου συνεργασίας, απονέμεται για μεν τους Ερευνητές, ο τίτλος του «Καθηγητή Έρευνας» από την οικεία Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ή από το οικείο Τμήμα, για δε τους Καθηγητές, ο τίτλος του «Συνεργαζόμενου Καθηγητή» αντίστοιχα από το Ερευνητικό Κέντρο.
Ο Καθηγητής Έρευνας λαμβάνει τίτλο τον αντίστοιχο με την ερευνητική του βαθμίδα τίτλο του Καθηγητή Έρευνας, Αναπληρωτή Καθηγητής Έρευνας ή Επίκουρου Καθηγητής Έρευνας. Ο Καθηγητής Έρευνας παρέχει διδακτικό έργο σε προπτυχιακά ή και σε μεταπτυχιακά προγράμματα και επιβλέπει διδακτορικές διατριβές σε τομείς συναφείς με το επιστημονικό του πεδίο. Το διδακτικό έργο που επιτελεί λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξή τους. Ο τίτλος τους καταργείται με τη λήξη του πρωτοκόλλου συνεργασίας ή του μεταπτυχιακού Προγράμματος στο οποίο συμμετέχει.

Άρθρο 35
Κινητικότητα Ερευνητών ημεδαπής – αλλοδαπής
1. Ερευνητές που υπηρετούν σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. ή Ερευνητικά Κέντρα της αλλοδαπής και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους μπορούν να απασχολούνται με οποιασδήποτε νομικής φύσης σχέση σε Ελληνικούς Ερευνητικούς Φορείς. Κατά τον χρόνο διάρκειας της σύμβασής τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Ερευνητών του Κέντρου, πλην της συμμετοχής τους στα Όργανα Διοίκησης του Κέντρου. Για τη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης είναι απαραίτητη η παραίτησή τους από τη θέση στο εξωτερικό. Οι Ερευνητές αυτοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ερευνητικό Κέντρο και μπορούν να συμμετέχουν ή /και να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται στο Ινστιτούτο ή βρίσκονται στο στάδιο της υποβολής για αξιολόγηση. Δικαιούνται να λαμβάνουν από τους ίδιους πόρους των Ερευνητικών Φορέων χρηματική αποζημίωση ή να μισθοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου. Επί πλέον μπορεί να προβλέπονται από τους πόρους των Ερευνητικών φορέων που προέρχονται από Δημόσια Εθνική Χρηματοδότηση, εφάπαξ ερευνητικές χορηγίες ένταξης επιστημόνων στον ερευνητικό ιστό της χώρας, άλλα ειδικά οικονομικά κίνητρα και μέτρα διευκόλυνσης της επιστροφής των Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού, όπως αποζημίωση για έξοδα μετοικεσίας που περιλαμβάνει έξοδα ταξιδιού του και των μελών της οικογένειάς του, έξοδα μεταφοράς οικοσκευής μέχρι ποσοστού 50% των εξόδων ταξιδιού και έξοδα εγκατάστασης έως ποσού ίσου με δύο μισθούς, να ρυθμίζεται η αναγνώριση προϋπηρεσίας των Ελλήνων επιστη¬μόνων του εξωτερικού και να προβλέπεται η ίδρυση γραφείων δραστηριοποίησης Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς σε χώρες του εξωτερικού και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Η.Π.Α. και την Αυστραλία.
2. Ερευνητές των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισμένο χρόνο σε θέση Ερευνητή Ερευνητικού Κέντρου, Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης της αλλο¬δαπής χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο Ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο, εφ’ όσον έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου. Η άδεια μπορεί ν’ ανακληθεί κατά την διακριτική ευχέρεια του Ερευνητικού Κέντρου μετά από προειδοποίηση έξι (6) μηνών και ο Ερευνητής υποχρεούται να επιστρέψει στην θέση του. Σε περίπτωση μη επιστροφής λογίζεται ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του και έχει λυθεί η σχέση του με το Ερευνητικό Κέντρο ή το Ινστιτούτο.

Άρθρο 36
Συνεργασία Ερευνητικών Φορέων και Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων
1. Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιποί Φορείς μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τις οποίες Ερευνητικό Προσωπικό τους, που απασχολείται δυνάμει συμβάσεων ορισμένου ή αορίστου χρόνου, διατίθεται σε άλλους Ερευνητικούς Φορείς για την παροχή υπηρεσιών ΕΤΑΚ. Η σύμβαση συνάπτεται μετά από αίτηση Ερευνητή ή Ερευνητικού Φορέα και Απόφαση των οικείων οργάνων Διοίκησής τους με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στη σχετική Απόφαση και τη σύμβαση. Σε περίπτωση που η πρόταση δεν προέρχεται από τον Ερευνητή απαιτείται η συναίνεσή του.
2. Η ισχύς της σύμβασης επιτρέπεται να διαρκεί έως τρία (3) συνεχόμενα έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) ακόμη έτη. Κατά το διάστημα αυτό ο Ερευνητής αμείβεται από τους πόρους του φορέα στον οποίο μεταφέρεται. Μετά από το πέρας της περιόδου αυτής, ο Ερευνητής επανέρχεται στην προηγούμενή του θέση. Η ερευνητική προϋπηρεσία του στην επιχείρηση αναγνωρίζεται για την υπηρεσιακή του εξέλιξη.
3. Διακεκριμένοι επιστήμονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα μπορεί να συνεργάζονται με Ερευνητικά Κέντρα για ορισμένο χρόνο προκειμένου να διεξάγουν βασική ή εφαρμοσμένη Έρευνα ή για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο μετά από Απόφαση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ή κατόπιν αποδοχής αντίστοιχης προτάσεως επιχείρησης και την σύναψη σχετικής συμφωνίας ορισμένου χρόνου μεταξύ του Ερευνητικού Κέντρου και του φορέα στον οποίο απασχολούνται. Το Ερευνητικό Κέντρο εφ’ όσον δεν παρέχεται ήδη ασφάλιση ή μισθοδοσία από φορέα απασχόλησης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, φέρει το μισθολογικό και ασφαλιστικό βάρος του επιστήμονα για την περίοδο της συνεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Στο Άρθρο ….1 παρ. 1 του ν. 3894/2010 μετά από την περίπτωση Ε προστίθεται εδάφιο [ζ] που έχει, ως εξής:
«….ζ. το συνολικό κόστος της επένδυσης σε έργα υψηλής έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας αυτοτελώς ή για επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο [1] του παρόντος είναι πάνω από 1.000.000 ευρώ».

Άρθρο 37
Συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς
1. Με κοινή απόφαση των Υ.Π.ΟΙΚ και ΥΠΑΙΘ μπορεί να θεσπίζονται οικονομικά κίνητρα ή άλλα μέτρα διευκόλυνσης για την ενίσχυση της συμμετοχής των Ελλήνων επιστημόνων σε τομείς ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με διεθνείς οργανισμούς, όπως ενδεικτικά CERN, ESA, ΕΜΒL ή και σε διεθνείς επιστημονικές, τεχνολογικές κοινοπραξίες κλπ. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προκηρυχθούν εθνικά προγράμματα που έχουν σχέση με διεθνείς οργανισμούς ή κοινοπραξίες. Οι σχετικοί πόροι διατίθενται ως ένα ορισμένο ποσοστό της εισφοράς της Ελλάδας σε αυτούς ή κατ’ αποκοπή. Με την παραπάνω απόφαση προσδιορίζεται το ύψος των πόρων που διατίθενται για τα προγράμματα ως ποσοστό του συνόλου των εισφορών της Ελλάδας σε όλους τους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς.
2. Με απόφαση του ΥΠΑΙΘ, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΕΣΕΤΚ, μπορούν να τροποποιούνται τα επιστημονικά πεδία για την εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία με σκοπό τον αναπροσανατολισμό τους στα εκάστοτε νέα διεθνή δεδομένα και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς και ιδίως στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.
3. Η Ελλάδα, μπορεί να συνεργάζεται με άλλες χώρες, σε ερευνητικά προγράμματα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
4. Στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤΚ) του ΥΠΑΙΘ εγγράφεται κατ` έτος πίστωση για την καταβολή των εκάστοτε εισφορών της Ελλάδας στους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχει και για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών συμμετοχής της χώρας στις δραστηριότητες των οργανισμών αυτών.
5. Για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤΚ μπορεί κατά την διακριτική της ευχέρεια να επιχορηγεί κατ` έτος τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα εποπτευόμενα από αυτήν Ερευνητικά Κέντρα και τους εποπτευόμενους από άλλα Υπουργεία Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς με ποσό χρημάτων ίσο προς τον καταβαλλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, για προμήθειες τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ν.Α.Τ.Ο. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η χώρα. Για το σκοπό αυτό εγγράφεται κατ` έτος ειδική σχετική πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Επίσης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφεται πίστωση για το Φ.Π.Α. των έργων ERANET που εκτελούνται από τη ΓΓΕΤΚ.

Άρθρο 38
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Τα υφιστάμενα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους, καθώς και οι Τεχνολογικοί Φορείς, τα οποία εποπτεύονται από την ΓΓΕΤΚ και προσδιορίζονται στο Άρθρο 40 του παρόντος νόμου διατηρούνται και διέπονται εφεξής, με την επιφύλαξη προσωρινής ισχύος των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας τους, τον οποίο οφείλουν να συντάξουν ή προσαρμόσουν προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου και να τον δημοσιεύσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση μη σύνταξης ή προσαρμογής των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, ισχύουν μόνον οι διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
2. Τα Διοικητικά Συμβούλια των υφισταμένων κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος Ερευνη¬τικών Κέντρων συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι να διορισθούν τα αντίστοιχα όργανα διοίκησης που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Μετά από τη λήξη της θητείας τους, επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διανυθείσα θητεία.
3. Οι Ερευνητές Δ’ Βαθμίδας, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξιολογούνται υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση του χρόνου απασχόλησής τους. Εάν αξιολογηθούν αρνητικά, λύνεται η σύμβασή τους με το Ερευνητικό Κέντρο.
4. Οι αρχές για την διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ και του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίησή της, όπως περιγράφονται στον παρόντα νόμο λαμβάνονται, υπόψη κατά την εκπόνηση της αντίστοιχης ενότητας του Νέου Εθνικού Σχεδίου για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Άρθρο 39
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
1. Με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ η οποία θα εκδοθεί εντός τριών [3] μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μπορεί να συνιστάται ειδική επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί περαιτέρω ιδέες και προτάσεις για την διαμόρφωση καθεστώτος παροχής μέτρων, φορολογικών και άλλων κινήτρων, προσέλκυσης και διευκόλυνσης Ελλήνων και Αλλοδαπών επιστημόνων από χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και, για την ενίσχυση της ΕΤΑΚστα Ερευνητικά Κέντρα και τον ιδιωτικό τομέα στη βάση μελέτης του εθνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Η ειδική επιτροπή οφείλει να εκπονήσει την μελέτη και υποβάλει την εισήγησή της στους Υπουργούς εντός ενός (1) μηνός από τη συγκρότησή της,
2. Με απόφαση του ΥΠΑΙΘ μετά από εισήγηση της Γ.Γ.Ε.Τ.Κ θα καθοριστούν οι τεχνικές λεπτομέρειες της εγκατάστασης Πληροφοριακού Συστήματος Δημόσιας Εθνικής Χρηματοδότησης στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤΚ, πρόσβασης σε αυτό από τους δικαιούχους φορείς χρηματοδότησης, εγγραφής τους, δημόσιες υπηρεσίες, τους Αξιολογητές των προτάσεων χρηματοδότησης, με κανόνες αυθεντικοποίησης, δημοσιοποίησης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έντυπης και ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και των δικαιολογητικών τους, διαλειτουργικής σύνδεσης του Συστήματος και των Μητρώων της ΓΓΕΤΚ με άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα (ΓΕΜΗ, ΕΣΗΔΗΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ, ΤΑΧΙSNET, Δικαστικές Αρχές κλπ), για την αξιοποίηση των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών δημοσίων φορέων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,
3. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιχορήγησης των Ερευνητικών Κέντρων, και όσον αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητές τους, των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των ΜΜΕ και Λοιπών Φορέων, τα οποία μπορεί να επιχορηγούνται συμμετρικά με μέρος ή το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο της εκτέλεσης έργων, εκπόνησης μελετών και υλοποίησης προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας,
4. Με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των ΥΠΑΙΘ και ΥπΟΙΚ, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών [3] μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
α) ορίζεται η διαδικασία υποβολής, εξέτασης, διεκπεραίωσης και χρηματοδότησης των Ερευνητικών Φορέων, των Επιχειρήσεων και των Λοιπών Φορέων από οποιαδήποτε πηγή επενδυτικών και ερευνητικών προτάσεων και προγραμμάτων που εμπίπτουν στην περίπτωση [ζ] της παραγράφου [1] του νόμου 3894/2010, όπως ισχύει και τροποποιείται με τον παρόντα νόμο,
β) αναδιοργανώνεται διοικητικά το σύστημα παροχής φορολογικών και άλλων κινήτρων για την ενίσχυση της ΕΤΑΚ, με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών, έχοντος τον κεντρικό ρόλο και της ΓΓΕΤΚ, αναλαμβάνουσας διαδικασίες πιστοποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης των φορολογικών δαπανών, οι οποίες θα θεσμοθετηθούν με το Προεδρικό Διάταγμα. Με το Προεδρικό αυτό Διάταγμα μπορεί να θεσπίζονται ειδικότερα και άλλες εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα Ερευνητικών, Τεχνολογικών Φορέων, Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων ή να προβλέπονται και άλλου είδους φορολογικές και άλλες ελαφρύνσεις για την εκτέλεση έργων, εκπόνηση μελετών και υλοποίηση προγραμμάτων ΕΤΑΚ,
γ) μπορεί ν’ αναμορφώνονται, προσαρμόζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν τη σύσταση, τη διάρθρωση σε Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Τμήματα και τη λειτουργία της ΓΓΕΤΚ, καθώς και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΤΚ,
5. Με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ μετά από εισήγηση του ΕΣΕΤΚ, η οποία εκδίδεται εντός ενδεικτικής προθεσμίας τριών [3] μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναμορφώνονται και απλουστεύονται με σκοπό την εξάλειψη γραφειοκρατικών εμποδίων, οι λεπτομέρειες δημιουργίας υπηρεσιών μιας στάσης, τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για την ένταξη στο ΕΜΕΕΥ των Ερευνητών, Ερευνητικών Κέντρων και των Υποδομών τους, η αξιοποίηση των μηχανισμών σύναψης προ-εμπορικών δημοσίων συμβάσεων, του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, η οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης του προσωπικού αξιολόγησης προτάσεων και αποτελεσμάτων, όλες οι διαδικασίες διεκπεραίωσης δημόσιας εθνικής χρηματοδότησης των Ερευνητικών Φορέων, των Επιχειρήσεων και των Λοιπών Φορέων,
6. Με Απόφαση των ΥΠΑΙΘ μπορεί να προκηρύσσονται προγράμματα συνεργασίας της χώρας σε πολυμερές επίπεδο με άλλες χώρες, σε κοινά ερευνητικά έργα, μελέτες και προγράμματα ΕΤΑΚ σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η μεταφορά τεχνολογίας, επίδειξη τεχνολογιών, δικτύωση, εκπαίδευση νέων Ερευνητών από τις παραπάνω χώρες σε εργαστήρια Ελληνικών Ερευνητικών Φορέων και αντιστρόφως), να καθορίζεται ο προϋπολογισμός τους και οι επιλέξιμες ενέργειες,
7. Με κοινή απόφαση των ΥπΟΙΚ και ΥΠΑΙΘ καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Ειδικών Επιτρο¬πών αξιολόγησης έργων, μελετών και προγραμμάτων τα οποία καθορίζονται και χρηματοδοτούνται από την ΓΓΕΤΚ από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΓΕΤΚ, καθώς επίσης και των ομάδων εργασίας του Άρθρου 25 παρ. 9 του παρόντος νόμου,
8. Με Απόφαση του ΥΠΑΙΘ, καθορίζονται τα της Διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΤΚ του Άρθρου 25 παρ. 9 του παρόντος νόμου. Με την ίδια Απόφαση, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 10 του Άρθρου 12 του ν 3230/2004 καθορίζεται η οργανωτική υπαγωγή και η αριθμητική σύνθεση, κατά κλάδο ή ειδικότητα του αναγκαίου για τη στελέχωση του Τμήματος Μελετών και Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) προσωπικού, στο πλαίσιο του υπηρετούντος προσωπικού.

Άρθρο 40
Εποπτευόμενοι Φορείς
Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικοί Φορείς που αναφέρονται ακολούθως (όπως μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος είχαν συσταθεί και λειτουργούσαν), διατηρούνται, εποπτευόμενα από τον ΥΠΑΙΘ:
Α. Ερευνητικά Κέντρα
1. «Αθηνά – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης»: (ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το ν. 2919/2001, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3438/2006) το οποίο αποτελείται σύμφωνα με το με το Π.Δ. 145/20-05-2003 και το ν. 4051/2012) από τα εξής Ινστιτούτα.
1.1. Βιομηχανικών Συστημάτων / ΙΝΒΙΣ,
1.2. Επεξεργασίας του Λόγου / ΙΕΛ,
1.3. Πληροφοριακών Συστημάτων / ΙΠΣΥ.
2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / ΕΑΑ: (ΝΠΔΔ, Ιδρυθέν το 1842 με δωρεά του Γεώργιου Σίνα, διέπεται από το ν. 1975/1942, όπως τροποποιήθηκε από το ν.δ 3402/1955 και το ν. 1349/1983, λειτουργεί με το ΠΔ. 62 ΦΕΚ Α΄ 21/10.03.1986), εποπτεύεται από τον ΥΠΑΙΘ και αποτελείται, σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012) από τα εξής Ινστιτούτα:
2.1. Γεωδυναμικό Ινστιτούτο / ΓΙ. (Σύμφωνα με το 62 ΦΕΚ Α΄ 21/10.03.1986),
2.2. Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπησης / ΙΑΑΔΕΤ,
2.3. Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης / ΙΕΠΒΑ (Σύμφωνα με το 62 ΦΕΚ Α΄ 21/10.03.1986).
3. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ε.Ι.Ε.: (ΝΠΙΔ σύμφωνα με το ΠΔ 226/1989), το οποίο αποτελείται, σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012) τα εξής Ινστιτούτα
3.1. Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας / ΙΒΦΧΒ (Σύμφωνα με το ΠΔ 226/1989 και το άρθρο 5 Ν.4051/2012),
3.2. Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας / ΙΘΦΧ (Σύμφωνα με το ΠΔ 226/1989 και το άρθρο 5 Ν.4051/2012),
3.3. Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΙΙΕ. (Σύμφωνα με το ΠΔ 226/1989 και το άρθρο 5 Ν.4051/2012),
3.4. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου / ΕΚΤ (Υπηρεσία του ΕΙΕ, διατηρούμενη, με το ν. 3197/2003, ως επιστημονική εγκατάσταση του ΕΙΕ, χρηματοδοτούμενη αυτοτελώς από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΓΕΤΚ.
4. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / ΕΚΕΤΑ: (ΝΠΙΔ σύμφωνα με το ΠΔ. 77/2000 (Α ́ 65), το οποίο αποτελείται, σύμφωνα με το άρθρο 5 Ν.4051/2012,ΦΕΚ Α 40/29.2.2012) τα εξής Ινστιτούτα:
4.1. Ινστιτούτο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας / ΚΕΤΕΑΘ. (Σύμφωνα με το ν.4109/2013 και το ΠΔ 77/2000).
4.2. Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ), σύμφωνα με το Π.Δ. 374/1987 (ΦΕΚ Α’ 167), το ΠΔ 82/2002 ΦΕΚ Α’ 59 και το Π.Δ. 77/2000 (ΦΕΚ Α’ 65).
4.3. Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών / ΙΜΕΤ (Σύμφωνα με το ν. 4051/2012 και το ΠΔ 77/2000).
4.4. Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών / ΙΝΕΒ. (Σύμφωνα με το ν. 4051/2012 και το ΠΔ 77/2000).
4.5. Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών / ΙΠΤΗΛ (Σύμφωνα με το ν. 4051/2012 και το ΠΔ 77/2000).
4.6. Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων / ΙΔΕΠ (Σύμφωνα με το ΠΔ 161/2001, το ν. 4051/2012 και το ΠΔ 77/2000).
5. Εθνικό Κέντρο ‘Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»: (ΝΠΔΔ, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 1514/1985 (Α΄ 13) που αποτελείται σύμφωνα με το ν. 4051/2012 από τα εξής Ινστιτούτα:
5.1. Βιοεπιστημών και Εφαρμογών / ΙΒΕ,.
5.2. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΙΠΤ,
5.3. Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων.
5.4. Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής,
5.5. Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστήμων, Ενεργείας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας,
6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών / ΕΚΚΕ: (ΝΠΔΔ, σύμφωνα με το Ν.Δ. 3998/1959, τα ΒΔ 502/1968 (Α΄168), 539/1968 (Α΄ 203) και το ν. 4051/2012), το οποίο αποτελείται σύμφωνα με το ν. 4051/2012 από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών,
7. Ελληνικό Ινστιτούτο PASTEUR / ΕΙΠ: (ΝΠΙΔ, μέλος του διεθνούς δικτύου ινστιτούτων PASTEUR, λειτουργούν δυνάμει του νόμου 3733/2009 ΦΕΚ Α΄ 7/28.1.2009) που κύρωσε την από 28.3.2008 διμερή συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας),
8. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών / ΕΛΚΕΘΕ: (ΝΠΔΔ σύμφωνα με το ν. 2919/2001 και το ΠΔ 164/2003, ΦΕΚ Α΄ 131/03.06.2003), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
8.1. Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (σύμφωνα με το ν. 2919/2001, ΠΔ 164/2003, ΦΕΚ Α΄ 131/03.06.2003 και το ν. Ν.4051/2012),
8.2. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (σύμφωνα με το ν. 2919/2001, ΠΔ 164/2003, ΦΕΚ Α΄ 131/03.06.2003 και το ν. Ν.4051/2012),
8.3. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, (σύμφωνα με το ΠΔ 164/2003, ΦΕΚ Α΄ 131/03.06.2003 και το ν. 4051/2012),
9. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» / ΕΚΕΒΕ. Α. Φλέμινγκ (ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το Π.Δ. 93/1995 (Α΄ 57), όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 362/1995 (Α΄193) και 198/1997 (Α΄156),
9.1. Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (σύμφωνα με το Άρθρο 5 του ν. 4051/2012),
10. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας / Ι.Τ. Ε.: (ΝΠΙΔ, σύμφωνα με το ΠΔ 432/1987) και αποτελείται σύμφωνα με το ν. 4051/2012 από τα εξής Ινστιτούτα:
10.1. Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας / ΙΜΒΒ,
10.2. Επιστημών Χημικής Μηχανικής / IEXM,
10.3. Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ / ΙΗΔΛ,
10.4. Μεσογειακών Σπουδών / ΙΜΣ,
10.5. Ινστιτούτο Πληροφορικής / ΙΠ,
10.6. Υπολογιστικών Μαθηματικών / ΙΥΜ.
Β. Τεχνολογικοί Φορείς
1. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. / Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε.
2. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας / Ε.Ε.Α.Ε.

Άρθρο 41
Έναρξη ισχύος
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο ν. 1514/1985, ο ν. 3653/2008, το ΠΔ 274/2000, το ΠΔ 17/2001 και οι σχετικές τροποποιήσεις τους, οι διατάξεις του ν. 3848/2010 και του Άρθρου 23 του ν. 27/41.1999, οι διατάξεις του ν.706/1977 και του ΠΔ 432/1981 (με την επιφύλαξη ισχύος των διατάξεων του ν. 3697/2008) και κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταργούνται.
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved