nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Οικονομικών - Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών

Αθήνα 13.10.2015, 23:54

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου Οικονομικών - Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευνών υπό το τίτλο "ΟΙΚΟΧΡΗΜΕ" στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε ο πρόεδρος του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 3007 (7)
Ίδρυση Εργαστηρίου Οικονομικών −Χρηματοοικονομι−
κών Μελετών και Ερευνών υπό το τίτλο "ΟΙΚΟΧΡΗ−
ΜΕ" στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κε−
ντρικής Μακεδονίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/06.09.2011 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπΆ αρ. Π.δ.102/2013 (ΦΕΚ 136/05−06−2013 τ.Α΄)
«Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονί−
ας Συγχώνευση − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση
Σχολών του Τ.Ε.Ι Κ. Μακεδονίας».
3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι−
δευτικού Ιδρύματος Σερρών (ΦΕΚ 207/05−09−2002, τ. Β΄).
4. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Τ.Ε.Ι. Σερρών όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύματος
(ΦΕΚ 3681/31.12.2014 τ. Β΄).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν.3794/2009
(ΦΕΚ 156/04.09.2009 τ. Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πα−
νεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ
258/08.12.2014 τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
7. Το ΦΕΚ 593/31−12−2012 τ.Υ.Ο.Δ.Δ που αφορά στον
διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών Δημητρίου
Πασχαλούδη.
8. Το υπΆ αρ. 2/07.05.2015 απόσπασμα πρακτικού της
Επιτροπής για την Ίδρυση Εργαστηρίων, που ορίστηκε
με την υπΆ αρ. 818/01.04.2015 απόφαση του Προέδρου
του Ιδρύματος.
9. Το υπΆ αριθ. 11/23−09−2015 πρακτικό της Γενικής Συ−
νέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο−
νομικής.
10. Το υπΆ αριθ. 10/28−09−2015 πρακτικό της Διεύθυνσης
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.
11. Την υπΆ αριθ. 390/47/01−10−2015 απόφαση της Συνέ−
λευσης του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας.
12. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:
α) Την ίδρυση Εργαστηρίου Οικονομικών − Χρηματο−
οικονομικών Μελετών και Ερευνών υπό τον διακριτικό
τίτλο «ΟΙΚΟΧΡΗΜΕ» στο Τμήμα Λογιστικής και Χρημα−
τοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,
β) την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ερ−
γαστηρίου Οικονομικών Χρηματοοικονομικών Μελετών
και Ερευνών,
γ) τον ορισμό του Γεωργίου Ν. Μαγούλιου, καθηγητή
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως
Διευθυντή του Εργαστηρίου με τριετή θητεία, η οποία
μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος.

Σκοπός του εργαστηρίου
Το εργαστήριο Οικονομικών − Χρηματοοικονομικών
Μελετών και Ερευνών έχει ως αποστολή την ανάπτυ−
ξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής και στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακε−
δονίας, σε θέματα που αφορούν στην τοπική και πε−
ριφερειακή ανάπτυξη, στην κοινωνική οικονομία, στην
αγορά εργασίας, στην έρευνα και στην καινοτομία, στον
σχεδιασμό, στη χρηματοδότηση και στην αξιολόγηση
επενδύσεων, στην προώθηση της επιχειρηματικότητας,
στον σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση συγχρημα−
τοδοτούμενων προγραμμάτων δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων, στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
και στην ανάπτυξη των αναγκαίων χρηματοοικονομικών
εργαλείων, πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού,
καθώς και μεθόδων μελέτης και έρευνας, την προώθηση
της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Επιστημονικού
Προσωπικού (ΕΠ) στον τομέα της έρευνας, τη δημιουρ−
γία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, τη συγκέντρωση
εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευ−
νητών, την υποβοήθηση της ανάπτυξης του Κέντρου
Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) και την υποστήριξη δια−
δικασιών αξιολόγησης και ποιοτικής αναβάθμισης της
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το Εργαστήριο
Οικονομικών − Χρηματοοικονομικών Μελετών και Ερευ−
νών έχει ως σκοπό:
• Τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδα−
κτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο.
• Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευ−
νας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
• Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με εκπαι−
δευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής
και της αλλοδαπής.
• Τη συμμετοχή και τον συντονισμό σχετικών με τα
ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου ερευνητικών
προγραμμάτων και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από
επιστημονική και διοικητική άποψη.
• Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, ορ−
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και
με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και επιχειρή−
σεις, στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών, προώθησης της
έρευνας και της υποβολής προτάσεων σε ερευνητικά
προγράμματα, σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνη−
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά αντικείμενα μελετητικής και ερευνητικής
δραστηριότητας του Εργαστηρίου είναι: Οικονομικές
και Κοινωνικές Μελέτες. Μελέτες Οργάνωσης και Επι−
χειρησιακής Έρευνας. Μελέτες σκοπιμότητας και βιω−
σιμότητας επενδυτικών σχεδίων. Μελέτες αποτίμησης
επιχειρήσεων και αξιοποίησης ακινήτων. Κλαδικές μελέ−
τες και έρευνες αγοράς. Επιχειρηματικά Σχέδια. Έρευνες
και προγράμματα μάρκετινγκ. Μελέτες αναδιοργάνω−
σης επιχειρήσεων. Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα.
Επιχειρησιακά Προγράμματα ιδιωτικών και δημοσίων
φορέων. Μελέτες Σύστασης Δημοτικών Επιχειρήσεων.
Μελέτες συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Με−
λέτες του Αναπτυξιακού Νόμου κ.λπ.
• Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστη−
μονικών εκδηλώσεων, πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Προσωπικό Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές όλων
των βαθμίδων, οι οποίοι συγκροτούν την Ερευνητική
Ομάδα του Εργαστηρίου και των οποίων το επιστημονι−
κό έργο σχετίζεται και με τα αντικείμενα που υποστηρί−
ζει, όπως αυτά προσδιορίζονται στους σκοπούς του. Συ−
γκροτείται Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου (ΕΟΕ), στην
οποία συμμετέχουν μέλη ΕΠ του Τμήματος συναφούς
ειδίκευσης με τα ερευνητικά πεδία του Εργαστηρίου.
Επιπροσθέτως, μπορεί να αξιοποιεί ως Επιστημονι−
κούς Συνεργάτες μέλη ΕΠ του Τμήματος, μέλη ΕΠ ή
ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδο−
νίας ή άλλα Ιδρύματα καθώς και προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και
νέους ερευνητές στα πλαίσια υλοποίησης ερευνητικών
προγραμμάτων.
Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ−
σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), μετά από τη σύμφωνη γνώμη του
ενδιαφερόμενου και ύστερα εισήγηση της Ερευνητικής
Ομάδας του Εργαστηρίου και από απόφαση της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας.

Διοίκηση και Λειτουργία του Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή του,
που είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στην περίπτωση
που δεν υπάρχει Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Αναπλη−
ρωτής Καθηγητής.
Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται, από την Ερευ−
νητική Ομάδα Εργαστηρίου και η εκλογή του, μετά από
σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήμα−
τος και της Διεύθυνσης της Σχολής, επικυρώνεται από
τη Συνέλευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και στη
συνέχεια εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του
Προέδρου του ΤΕΙ Μακεδονίας.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να
ανανεωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος.
Συγκροτείται Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου (ΕΟΕ),
στην οποία συμμετέχουν μέλη ΕΠ του Τμήματος συ−
ναφούς ειδίκευσης με τα ερευνητικά πεδία του Εργα−
στηρίου.

Συνεργασίες
Στα πλαίσια λειτουργίας του Εργαστηρίου προβλέ−
πεται η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με φορείς
του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς
και άλλους Κοινωνικούς και Επιστημονικούς Φορείς και
Κοινωφελή Ιδρύματα.

Χώρος Εγκατάστασης
Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι το υφι−
στάμενο εργαστήριο Οικονομοτεχνικών μελετών στον
1o όροφο του κτιρίου της ΣΔΟ που στεγάζονται τα
Εργαστήρια του Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Έσοδα Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους
πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Ιδρύματος.
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
• Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων που συμμετέχει το Εργαστήριο.
• Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
αποτελεσμάτων.
• Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς του.
• Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
• Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου.
Τα έσοδα του Εργαστηρίου διατίθενται για τις δα−
πάνες υποστήριξης της λειτουργίας του, την αγορά
εξοπλισμού, αναλώσιμων, τη συντήρηση και διαμόρφωση
των χώρων του Εργαστηρίου. Η διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας.

Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο Πρακτικών.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτη−
το ή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου, ο
οποίος προτείνεται από τον Διευθυντή του Εργαστη−
ρίου στην Ερευνητική Ομάδα, εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο−
νομικής και επικυρώνεται από τη Διεύθυνση της Σχολής
και τη Συνέλευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
Με την ίδια διαδικασία εγκρίνεται και κάθε τροπο−
ποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Εργαστηρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Σέρρες, 6 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 26410-53055, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2019  proslipsis.gr, All rights reserved