nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Φαρμακολογίας

Αθήνα 4.11.2015, 11:29

Ίδρυση Εργαστηρίου Φαρμακολογίας στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 133 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου Φαρμακολογίας στο Τμήμα Φαρμα−
κευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και έγκριση
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με
το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014. Proslipsis.gr
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 21−7−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
4. Την από 6−5−2015 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής.
5. Την από 3−2−2015 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φαρμακευτικής.
6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Φαρμακολογίας θα
λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασί−
ζουμε:

Άρθρο 1
Ιδρύεται στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επι−
στημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών και κατανέμεται στον Τομέα Φαρμα−
κευτικής Χημείας Εργαστήριο Φαρμακολογίας, το οποίο
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα
εξής αντικείμενα. Το Εργαστήριο Φαρμακολογίας έχει ως
αντικείμενο εργασιών τα ακόλουθα: ερευνητικές φαρμα−
κολογικές μελέτες ουσιών ή παραγόντων που έχουν ή
μπορεί να έχουν θεραπευτικές ή διαγνωστικές ιδιότητες.
Μελέτες βιολογικών και βιοχημικών συστημάτων (ζώων,
ιστών ενζύμων, υποδοχέων, κ.λπ.) για την κατανόηση του
μηχανισμού δράσης των εξεταζόμενων ουσιών ή παρα−
γόντων, την εξάσκηση των φοιτητών με κατάλληλες ερ−
γαστηριακές ασκήσεις στη Φαρμακολογία.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή
1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα−
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του
Τμήματος Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ στα αντικείμενα
με τα οποία ασχολείται.
2. Το σχεδιασμό και την εκτέλεση πειραματικών ερευ−
νητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και ανα−
ζήτηση νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών ουσιών,
προϊόντων, αντιδραστηρίων ή/και μεθόδων.
3. Την κάδε μορφής συνεργασία με όλα τα κέντρα
ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
4. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα−
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή
σε δέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
5. Την οργάνωση τοπικών, εθνικών και διεθνών συ−
νεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και μετεκ−
παιδευτικών μασημάτων, με σκοπό την ενημέρωση του
κοινού, της επιστημονικής κοινότητας, του προσωπικού
του Εργαστηρίου κ.λπ.
6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄/53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από κα−
θηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Φαρμακευτικής
του ΕΚΠΑ, που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει
στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως
αυτά ορίζονται ανωτέρω (αντικείμενο εργασιών), καθώς
και από μέλη ΕΔΙΠ, ΙΔΑΧ ή ΕΤΕΠ και λοιπού επιστημο−
νικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, που το−
ποθετείται στο Εργαστήριο, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού
που στελεχώνει το Εργαστήριο είναι αυτά που προβλέ−
πονται από τις κείμενες διατάξεις για κάδε κατηγορία.
Ειδικότερα, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν ενεργά στην
οργάνωση και υλοποίηση της θεωρητικής και πρακτικής
εκπαίδευσης των φοιτητών (προπτυχιακών − μεταπτυ−
χιακών) στην οργάνωση και ομαλή λειτουργία του Ερ−
γαστηρίου καθώς και στις διδακτικές ερευνητικές, επι−
στημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις που οργανώνει.

Άρθρο 4
Διοίκηση −Αρμοδιότητες
Κάδε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του
Τμήματος Φαρμακευτικής, που ορίζεται σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
εκ του νόμου και επιπλέον:
1. Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο και
εισηγείται υπηρεσιακά την κατανομή του εκπαιδευτικού
έργου στα μέλη του Εργαστηρίου και τους επιβλέπο−
ντες των φοιτητικών ασκήσεων.
2. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων
του Εργαστηρίου.
3. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό.
4. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργα−
στηρίου. Proslipsis.gr
5. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων.
6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηρι−
οτήτων του Εργαστηρίου.
7. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και
του κινητού εξοπλισμού.
8. Υπογράφει κάδε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του ιδρύματος. Το
ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προ−
βλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για κάδε κατηγορία.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγω−
γή κάδε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της
αποστολής του Εργαστηρίου την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων (προσωπικού, επισκεπτών), στους χώρους,
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκο−
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των
εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή
άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, μέσω ερευνητικών
προγραμμάτων ή άλλων πηγών.
6. Ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Ερ−
γαστηρίου τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη
του Εργαστηρίου.
7. Αρμόδια όργανα για την επίλυση προβλημάτων
που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη λειτουργία του
Εργαστηρίου είναι κατά προτεραιότητα η Γενική Συνέ−
λευση του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας και η Γενική
Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής.

Άρθρο 6
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Α. Γενικά
1. Οι Εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται με σκοπό να
εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με εργαστηριακές τε−
χνικές και μεθοδολογία.
2. Επιδιώκεται η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο
α) τεκμηριώνεται βιβλιογραφικά κάδε πείραμα που
προγραμματίζεται, β) καταστρώνεται η εκτέλεση του,
γ) χρησιμοποιούνται οι απαραίτητες συσκευές και όρ−
γανα, δ) επεξεργάζονται, παρασκευάζονται ή και απομο−
νώνονται τα τελικά προϊόντα, ε) εκτιμάται ποσοτικά ένα
φυσικό μέγεθος και στ) ελέγχονται τα αποτελέσματα.
3. Οι ημέρες και ώρες των ασκήσεων των φοιτητών
καθορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η
ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των φοιτητών πρέ−
πει να τηρείται επακριβώς. Ανώτατο όριο καθυστέρησης
10 λεπτά κατά την προσέλευση. Η αποχώρηση γίνεται
με τη λήξη του εργαστηριακού χρόνου ή άλλως μετά
την ολοκλήρωση της άσκησης.
4. Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση των φοιτητών από
το Εργαστήριο των ώρα της άσκησης εκτός αν δοθεί
άδεια από τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου.
5. Η ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου δεν πρέπει
να διακόπτεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού
έτους.
Β. Μελέτη, Εξέταση και Διεξαγωγή Ασκήσεων
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση του
αποτελέσματος τμηματικών ή πτυχιακών εξετάσεων
είναι η επιτυχής συμπλήρωση όλων των εργαστηρια−
κών ασκήσεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα
σπουδών.
2. Ο αριθμός των επιτρεπομένων απουσιών δεν μπορεί
σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει το 10% του αριθμού
των εργαστηριακών ασκήσεων. Φοιτητής του οποίου οι
απουσίες ξεπερνούν το ποσοστό αυτό υποχρεώνεται να
επανασκηθεί την επόμενη χρονιά σε χρόνο που καθο−
ρίζεται από το Εργαστήριο, ανάλογα με την ευχέρεια
άσκησης φοιτητών που έχει.
3. Ο ασκούμενος φοιτητής οφείλει να γνωρίζει το
θεωρητικό μέρος της άσκησης προετοιμαζόμενος κα−
τάλληλα, εφ’ όσον έχει ενημερωθεί από το προσωπικό
του Εργοστασίου. Ο τρόπος εκτίμησης της θεωρητικής
και πρακτικής απόδοσης κάδε φοιτητή καθώς και η
βαθμολογία που καθορίζονται από το Εργαστήριο.
Γ. Παραλαβή Υλικού, Αντιδραστηρίων και Οργάνων.
1. Τα όργανα, τα σκεύη και τα αντιδραστήρια για τις
ασκήσεις, διατίθενται από το Εργαστήριο.
2. Οι ασκούμενοι φοιτητές υποχρεώνονται μετά το
πέρας των εργαστηριακών ασκήσεων να παραδώσουν
το εργαστηριακό υλικό στην κατάσταση που το πα−
ρέλαβαν.
3. Τα όργανα δεν χρησιμοποιούνται από τους φοιτη−
τές πριν δοθούν οδηγίες από τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΤΠ,
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση τους και
αναφέρουν κάδε τυχόν βλάβη στους υπεύθυνους. Μετά
το πέρας της άσκησης τα όργανα καθαρίζονται και τα−
κτοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού
του εργαστηρίου.
4. Σε περίπτωση απώλειας εργαστηριακού υλικού ή
θραύσεως υάλινου σκεύους εξ υπαιτιότητας των, οφεί−
λουν να το αντικαταστήσουν.
Δ. Τάξη και Καθαριότητα Proslipsis.gr
1. Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ερ−
γαστηρίου πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω όροι:
2. Δεν επιτρέπεται η παρουσία ξένων προσώπων στο
Εργαστήριο κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.
3. Οι φοιτητές προσέρχονται φορώντας άσπρη εργα−
στηριακή μπλούζα.
4. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα από οποιοδήποτε ευ−
ρισκόμενο στον Εργαστηριακό χώρο.
5. Δεν επιτρέπεται η λήψη τροφών και ποτών ως και
η διατήρησή τους στον Εργαστηριακό χώρο.
6. Κάδε φοιτητής οφείλει να διατηρεί την εργαστηρι−
ακή δέση του απολύτως εν τάξει και καθαρή.
7. Οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες
του προσωπικού προς τους διαφόρους χειρισμούς.
8. Οι φοιτητές δεν επιτρέπεται να εκτελούν πειράματα
ή μετρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
ή δεν έχουν υποδειχθεί από τους υπευθύνους του Ερ−
γαστηρίου.
9. Η απόρριψη των αχρήστων ουσιών (στερεών ή
υγρών), γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων.
Ε. Ασφάλεια φοιτητών
Η ασφάλεια των ασκουμένων αποτελεί πρώτιστο μέ−
λημα των υπευθύνων του Εργαστηρίου με την προϋπό−
θεση ότι οι ασκούμενοι φοιτητές, έχουν πλήρη γνώση
της άσκησης πριν την έναρξη του Εργαστηρίου και
τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας όπως συνο−
ψίζονται κατωτέρω:
1. Εργασία με Τοξικές Ουσίες: Όλες οι χημικές ουσίες που
χρησιμοποιούνται για την άσκηση των φοιτητών πρέπει να
θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία και να μεταχειρίζο−
νται ανάλογα. Κατά τη χρήση τους πρέπει να αποφεύγεται
η επαφή με το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα.
α) Κανόνες Προφύλαξης από Τοξικές Ουσίες
i) Εργασίες με πτητικές τοξικές ουσίες γίνονται υπο−
χρεωτικά σε απαγωγούς, οι οποίοι λειτουργούν κανο−
νικά.
ii) Ελέγχονται πάντα και με ιδιαίτερη προσοχή οι στρό−
φιγγες αερίων. Οι αντίστοιχοι σωλήνες παροχής αερίου
πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
iii) Δεν χρησιμοποιούνται σιφώνια με το στόμα για την
αναρρόφηση τοξικών διαλυμάτων ή ουσιών. Τα κατάλ−
ληλα όργανα παρέχονται από το Εργαστήριο.
iv) Οι ασκούμενοι φοιτητές (αυτονόητα και το υπεύθυ−
νο προσωπικό του Εργαστηρίου) πρέπει να γνωρίζουν
αν οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι τοξικές
και σε ποιο βαθμό.
ν) Η βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να
είναι άμεση.
vi) Κατά την εργασία με ιδιαίτερα τοξικές ουσίες
χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια και γυαλιά
τα οποία διατίθενται από το Εργαστήριο.
β) Εργασία με Εύφλεκτες Ουσίες:
i) Δεν πρέπει να υπάρχουν λύχνοι αναμμένοι χωρίς
λόγο.
ii) Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στους χώρους των
Εργαστηρίων μεγάλες ποσότητες διαλυτών.
iii) Τηρούνται σχολαστικά οδηγίες που δίνονται για
τον τρόπο θέρμανσης και χειρισμού εύφλεκτων ουσιών
(υδρόλουτρα, μανδύες, κ.λπ.).
iv) Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από ατυχήματα με εύφλε−
κτες ουσίες οφείλεται στην έλλειψη της απαραίτητης
προσοχής και τάξης, τόσο στην εργαστηριακή δέση όσο
και κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Εύφλεκτες ουσίες
δεν επιτρέπεται να μένουν πάνω, στον πάγκο, όταν οι
ασκούμενοι φοιτητές εργάζονται και προπαντός όταν
υπάρχουν λύχνοι αναμμένοι.
ν) Στις αίθουσες ασκήσεων πρέπει να υπάρχουν πυ−
ροσβεστικά σημεία με πυροσβεστήρες.
γ) Εργασία με Βιολογικά Δείγματα και Ραδιοϊσότοπα:
i) Σε περίπτωση εργαστηριακών ασκήσεων και πειρα−
μάτων που γίνονται σε βιολογικά δείγματα οι φοιτητές
θα πρέπει να ενημερώνονται για τη σχετική δεοντολο−
γία, τους πιθανούς κινδύνους και τους ειδικούς τρόπους
εργασίας. Επιπρόσθετα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι
απαραίτητες προφυλάξεις για προστασία των εργαζο−
μένων, των εργαστηρίων και γενικότερα του περιβάλ−
λοντος, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.
ii) Σε περίπτωση εργασίας με ραδιοϊσότοπα ισχύουν
οι κανόνες ασφαλείας που προβλέπονται για εργασία
με τοξικές ουσίες. Επιπλέον πρέπει να τηρούνται επα−
κριβώς οι κανονισμοί ραδιοπροστασίας της ΕΕΑΕ, οι
οποίοι αναφέρονται στην επισήμανση, την προφύλαξη,
τη χρήση ή και την απόρριψη των ραδιενεργών αποβλή−
των. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια οι φοιτητές ενη−
μερώνονται λεπτομερώς για κάδε πτυχή της άσκησης
καθώς και για τα προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν.
δ) Υποχρεώσεις Προσωπικού
i) Οι υπεύθυνοι των ασκήσεων υποχρεώνονται να προ−
σέρχονται τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την έναρξη
των ασκήσεων και θα πρέπει να έχουν φροντίσει για
την προπαρασκευή των αντιδραστηρίων και οργάνων,
ώστε απρόσκοπτα να αρχίζει η άσκηση των φοιτητών
σε καθορισμένη ώρα.
ii) Σε όλη τη διάρκεια των ασκήσεων οι υπεύθυνοι των
ασκήσεων οφείλουν να παρευρίσκονται στο Εργαστή−
ριο. Οι φοιτητές σε καμιά περίπτωση δε μένουν μόνοι
τους ασκούμενοι.

Άρθρο 7
Πόροι
Οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με
το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/Α΄).
2. Τις επενδύσεις ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύμα−
τος, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Τις κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάδε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά
ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς το ΕΚΠΑ
για τους σκοπούς των Εργαστηρίων, εφόσον δεν τίθε−
νται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό των Εργαστηρίων
και του Πανεπιστημίου.
4. Τα κονδύλια που προέρχονται από τα εθνικά, ευρω−
παϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.
5. Δίδακτρα του ΜΔΕ με κατεύθυνση «Φαρμακολογία».

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάδε έτος
4. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων.
5. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
6. Κάδε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για τα
Εργαστήρια.

Άρθρο 9
Χώρος εγκατάστασης
Χώροι εγκατάστασης κάδε Εργαστηρίου είναι οι χώ−
ροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου
του και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων
με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη
διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των
εργαστηριακών ασκήσεων.
Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του δι−
ευθυντή.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved