nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών

Αθήνα 4.11.2015, 11:32

Ίδρυση Εργαστηρίου Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρμογών στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. πράξης 129 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου Παιδιατρικών Νοσηλευτικών Εφαρ−
μογών στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με
το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 21−7−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου. Proslipsis.gr
4. Την από 10−6−2015 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Επιστημών της Αγωγής.
5. Την από 4−6−2015 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Νοσηλευτικής.
6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Παιδιατρικών Νο−
σηλευτικών Εφαρμογών θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών Εργαστήριο Παιδιατρικών Νοσηλευτικών
Εφαρμογών το οποίο θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχια−
κό επίπεδο, καθώς και ανάγκες φροντίδας υγείας στο
γνωστικό αντικείμενο Παιδιατρική Νοσηλευτική. Περι−
λαμβάνει δε τις ακόλουθες Μονάδες:
1. Μονάδα Κλινικονοσηλευτικών Εφαρμογών στην Παι−
διατρική Νοσηλευτική
2. Μονάδα Μελέτης − Εκπαίδευσης Παιδιών και Γονέων
για την Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων
3. Μονάδα Μελέτης και Διαχείρισης Πόνου στα Παιδιά
 Proslipsis.gr
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο μετά των μονάδων του έχει ως σκοπό:
1. Την εκπαίδευση των φοιτητών σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο για την κάλυψη των διδακτικών
και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτι−
κής, καθώς και των άλλων Τμημάτων του Εθνικού Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που
εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής
Νοσηλευτικής.
2. Τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των παιδιατρικών
νοσηλευτών με την οργάνωση προγραμμάτων επικε−
ντρωμένων σε σύγχρονα νοσηλευτικά επιστημονικά
δεδομένα για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων,
την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, την κατανόηση και αντι−
μετώπιση των προβλημάτων και αναγκών των νοσηλευ−
όμενων παιδιών και των οικογενειών τους.
3. Την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με δυ−
νατότητα πιστοποίησης, εξειδίκευσης των παιδιατρικών
νοσηλευτών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (νεανικός
διαβήτης, βρογχικό άσθμα, κυστική ίνωση κ.λπ.) για την
παροχή εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας στο
νοσηλευόμενο παιδί.
4. Την οργάνωση και διεξαγωγή κλινικών, πειραμα−
τικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό την
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών για την
ανάπτυξη νοσηλευτικών προτύπων και την τεκμηρίωση
της παρεχόμενης φροντίδας.
5. Τη συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και ακαδη−
μαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς
και με επιστημονικές ενώσεις με στόχο την ανταλλαγή
γνώσεων σε συναφή αντικείμενα.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων
όπως διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια και άλ−
λων εκδηλώσεων που προάγουν την Παιδιατρική Νο−
σηλευτική.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες (παιδιά, γονείς)
κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/Α΄)
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστη−
μιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής
οργανισμούς».
Ειδικότερα οι σκοποί των Μονάδων του Εργαστηρίου
είναι οι ακόλουθοι:
Α. Η Μονάδα Κλινικονοσηλευτικών Εφαρμογών στην
Παιδιατρική Νοσηλευτική έχει ως σκοπό:
1. Την προαγωγή της παρεχόμενης νοσηλευτικής φρο−
ντίδας με την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήμα−
τος Νοσηλευτικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο καθώς και των επαγγελματιών παιδιατρικών
νοσηλευτών στην νοσηλευτική εκτίμηση και σχεδιασμού
τυποποιημένης νοσηλευτικής φροντίδας.
2. Την τεκμηρίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής
φροντίδας με την ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλ−
λων, κατευθυντήριων οδηγιών, κλιμάκων και έντυπων
καταγραφής των νοσηλευτικών ευρημάτων της αξιολό−
γησης των νοσηλευτικών προβλημάτων των νοσηλευο−
μένων παιδιών και των οικογενειών τους.
3. Την ανάπτυξη, οργάνωση και διεξαγωγή προγραμ−
μάτων διδασκαλίας, μελετών και έρευνας σχετικά με
την πρότυπη νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά με εξει−
δικευμένες ανάγκες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων
της εν λόγω μονάδας.
4. Τη συνεργασία με άλλους πανεπιστημιακούς ορ−
γανισμούς, ερευνητικά κέντρα καθώς και ακαδημαϊκά
ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστη−
μονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυ−
μπληρώνονται με εκείνους της εν λόγω μονάδας.
5. Την διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί−
δων, σεμιναρίων συμποσίων και άλλων επιστημονικών
εκδηλώσεων που προάγουν και βελτιώνουν την ποιό−
τητα της παρεχόμενης φροντίδας. Proslipsis.gr
6. Την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών
φροντίδας υγείας όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη
συνδρομή σε θέματα που σχετίζονται με το συγκεκρι−
μένο εργαστήριο.
Β. Η Μονάδα Μελέτης − Εκπαίδευσης Παιδιών και Γονέ−
ων γα τη Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων έχει ως σκοπό:
1. Την προαγωγή της εξειδικευμένης διαχείρισης των
προβλημάτων και αναγκών των παιδιών και των οικο−
γενειών τους με δυνατότητα παροχής ολιστικής φρο−
ντίδας του παιδιού με χρόνιο νόσημα στο νοσοκομείο
ή το σπίτι.
2. Την ανάπτυξη, οργάνωση και διεξαγωγή διεπιστη−
μονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εξειδικευμένα
γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τη φροντίδα παιδιών
με χρόνια νοσήματα (νεανικός διαβήτης, κυστική ίνωση,
βρογχικό άσθμα χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, καρκίνος)
καθώς και των οικογενειών τους για την κατανόηση των
ιδιαιτεροτήτων της παρεχόμενης φροντίδας.
3. Τη δυνατότητα παροχής πιστοποίησης της επάρ−
κειας εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε επαγ−
γελματίες παιδιατρικούς νοσηλευτές σε εξειδικευμένα
γνωστικά αντικείμενα προκειμένου να αναλαμβάνουν
την φροντίδα και την εκπαίδευση συγκεκριμένων ομά−
δων παιδιών με χρόνιο νόσημα και των γονέων τους.
4. Την εφαρμογή νοσηλευτικών πρωτοκόλλων και κα−
τευθυντήριων οδηγιών, την ανάπτυξη πολιτικής, πρότυ−
πων και στρατηγικών παροχής φροντίδας σε παιδιά και
εφήβους με χρόνιο νόσημα.
5. Την ερευνητική αναζήτηση νέων δεδομένων και
εφαρμογή των καινοτομιών στη φροντίδα των παιδιών
και των οικογενειών τους.
6. Τη συνεργασία με άλλους πανεπιστημιακούς ορ−
γανισμούς και φορείς, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά
ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και με επι−
στημονικές ενώσεις εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται
με εκείνους της εν λόγω μονάδας.
7. Την οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης της
κοινότητας προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν στις
ανάγκες και τα προβλήματα των παιδιών με χρόνια
νοσήματα ώστε να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι
τους.
8. Τη διοργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης των
παιδιών και των γονέων τους για την ανάπτυξη δεξιο−
τήτων αυτοδιαχείρισης και φροντίδας της νόσου στο
σπίτι.
Γ. Η Μονάδα Μελέτης και Διαχείρισης Πόνου στα Παι−
διά έχει ως σκοπό:
1. Την εκπαίδευση των φοιτητών σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο, την κάλυψη των διδακτικών και
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Νοσηλευτικής, σε
θέματα που αφορούν τη διαχείριση του οξέος και χρό−
νιου πόνου στα παιδιά.
2. Την εκπαίδευση των παιδιατρικών νοσηλευτών με
ανάπτυξη προγραμμάτων επικεντρωμένα στην διαχείρι−
ση του παιδικού πόνου έχοντας σαν στόχο, την υιοθέτη−
ση και εφαρμογή εργαλείων εκτίμησης, την εφαρμογή
πρωτοκόλλων χορήγησης αναλγητικών και μεθόδων μη
φαρμακευτικής αντιμετώπισης.
3. Την ανάπτυξη, οργάνωση και διεξαγωγή διεπιστη−
μονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργία
εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις τε−
χνικές και μεθόδους για την αποτελεσματική αντιμε−
τώπιση του πόνου.
4. Την προαγωγή της νοσηλευτικής έρευνας σε συνερ−
γασία με άλλους επιστημονικούς φορείς, επιστημονικές
ενώσεις, ερευνητικά κέντρα καθώς και με ακαδημαϊκά
ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, που κύρια δραστη−
ριότητα τους είναι η διαχείριση του παιδικού πόνου.
5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί−
δων, σεμιναρίων συμποσίων και άλλων επιστημονικών
εκδηλώσεων καθώς και πραγματοποίησης δημοσιεύ−
σεων, εκδόσεων και πρόσκλησης Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων στο εν λόγω γνωστικό
αντικείμενο.
6. Την εκπαίδευση των παιδιών και των γονέων τους
για την αντιμετώπιση του πόνου στο σπίτι.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέ−
κτορες νοσηλευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστρι−
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που το γνωστικό αντικεί−
μενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά,
ερευνητικά και κλινικά αντικείμενα των επί μέρους μο−
νάδων του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη του
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), καθώς
και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και
του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο
εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ)
του Ν. 2083/1992 και 13 παρ. 36 του Ν. 2817/2000 «Εκπαί−
δευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α΄) αντίστοιχα.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή νοση−
λευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με
τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προ−
πτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου
του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρί−
ου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για
τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και
τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.
3. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου, θα μπορεί να ορίζει
επιστημονικό υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ ή άλλο επιστήμονα,
ο οποίος θα έχει εξειδικευμένα προσόντα, σχετικά με
το αντικείμενο των Μονάδων.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Το εργαστήριο και οι μονάδες του λειτουργούν κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον κανο−
νισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνι−
κού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια
των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων κάθε εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία (άρθρα 18 Ν. 1268/1982, 5 του Π.δ. 407/1980
(ΦΕΚ 112/Α΄) και παρ. 1 εδ. Δ΄ του Ν. 1674/1986 (ΦΕΚ 203/Α΄).
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ−
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του Π.δ. 159/1984.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσί−
ες που παραχωρούνται στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του οικείου
εργαστηρίου.
Το εργαστήριο και οι μονάδες του δεν θα επιφέρουν
καμία δαπάνη, διότι τα έξοδα λειτουργίας τους θα κα−
λύπτονται από ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου και της κάθε μονάδας
τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγια
φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικο−
νομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών
προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτό−
κολλο, εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις.

Άρθρο 8 Proslipsis.gr
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved