nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Έρευνα Επιστροφή    
Ίδρυση Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών

Αθήνα 4.11.2015, 11:37

Ίδρυση Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενέκρινε ο Πρύτανης του Ιδρύματος.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Aριθμ. πράξης 131 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Δημοσιογραφικών Σπουδών και
Επικοινωνιακών Εφαρμογών στο Τμήμα Επικοινωνί−
ας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οι−
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών και έγκριση του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011 όπως ισχύει με
το άρθ. 96 του Ν. 4310/2014.
2. Το άρθ. 7, παρ. 5 του Ν. 1268/1982 όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 22γ του άρθ. 13 του Ν. 3149/2003.
3. Την από 31−8−2015 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου. Proslipsis.gr
4. Την από 21−7−2015 απόφαση της Κοσμητείας της
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Εφαρμογών.
5. Την από 30−6−2015 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρω−
σης.
6. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο Δημοσιογραφικών
Σπουδών και Επικοινωνιακών Εφαρμογών θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι−
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών το Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και
Επικοινωνιακών Εφαρμογών το οποίο εξυπηρετεί:
− ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικεί−
μενα που εντάσσονται στη θεματική του εργαστηρίου,
− εποπτεία άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών,
− ανάπτυξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού.
Το εργαστήριο αυτό θα λειτουργεί συνεργατικά και
αλληλο−υποστηρικτικά με τις δομές που διαθέτει ή/
και θα δημιουργήσει το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης σε σχέση τη δομή, λειτουργία και
εφαρμογές του δημοσιογραφικού πεδίου οι οποίες κρί−
νονται απαραίτητες για την ανάπτυξη της έρευνας, της
άσκησης των φοιτητών και της παραγωγής ερευνητικού
και εκπαιδευτικού υλικού στα πεδία που εντάσσονται
στην θεματική του εργαστηρίου.

Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρω−
σης, καθώς και άλλων Τμημάτων του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του ερ−
γαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάδε μορφής με Κέντρα Ερευνών
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδα−
πής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμ−
βαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του
εργαστηρίου.
3. Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα των
σπουδών προκειμένου οι φοιτητές/τριες να εξοικειώ−
σουν με την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων.
4. Την εποπτεία της άσκησης και την εκπαίδευση των
φοιτητών/τριών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προ−
γραμμάτων. Proslipsis.gr
5. Την παραγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού
6. Την εξυπηρέτηση κοινωνικών και εκπαιδευτικών
αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συν−
δρομή, που εντάσσεται στην δεματική του εργαστηρίου.
7. Την επιδίωξη συνεργασίας στον τομέα της έρευ−
νας και της διδασκαλίας με μέλη των τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς επίσης και των λοιπών
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και
της αλλοδαπής.
8. Την οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
9. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 (Α΄/53).

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και Λέ−
κτορες του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, που το γνωστικό αντικείμενο της δέσης
που κατέχουν σχετίζεται με τα διδακτικά και ερευνητικά
ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη ΕΕΠ, από
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι−
κού (Ε.Τ.Ε.Π.), από μέλη ΕΔΙΠ καθώς και από μέλη του
λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη
διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/1992/τ.Α΄) και του άρθρου 13 παρ. 3β του
Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/2000/τ.Α΄) αντίστοιχα.

Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμή−
ματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ορίζεται
με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/92 τ.Α΄) όπως συμπλη−
ρώθηκε με την παρ.5 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008.
Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδα−
κτικού (προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού
έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την
τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικο−
νομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Συνέλευση του
Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπογραφή
κάδε εγγράφου που διακινεί και γενικά η ευθύνη για
την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.
2. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου μετά από πρόταση
των καθηγητών και Λεκτόρων που εντάσσονται σε αυτό
δημιουργούνται μονάδες που αποσκοπούν στην καλύ−
τερη διεξαγωγή του έργου του. Ο διευθυντής προέρ−
χεται από τις διαφορετικές μονάδες του εργαστηρίου
εκ περιτροπής.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση−Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώ−
ρους που παραχωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο
του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάδε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ.3 του Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
2. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάδε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάδε έτος.
3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, ορ−
γάνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
4. Πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας και εγ−
γράφων.
5. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
εργαστήριο.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ−ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved